close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 34 от 25 августа 2018 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Конституция Күнімен!
С Днем Конституции!
Еженедельная газета Осакаровского района
Құрметті Осакаров
ауданының тұрғындары!
Баршаңызды Қазақстан Республикасы Конституциясы күнімен шын жүректен
құттықтаймыз! Конституция күні – біздің мемлекетіміздің, халқымыздың ең
ұлық мерекелерінің бірі. 23 жылдан астам бұрын тамыздың 30 күні Қазақстан
халқы өз жолын таңдап, тарихи шешім қабылдап, еліміздің Конституциясы бекітілді. Осындай аз уақыт ішінде Қазақстанның Ата Заңы өзінің заман талабына
лайықты екенін көрсетті.
Конституциямыз «Қазақстан – 2050» Стратегиясының əлемнің ең дамыған
30 елінің қатарына енуі жөніндегі тарихи мақсаттары мен міндеттерін іске
асырудың берік негізі ретінде Тəуелсіздігімізді нығайтып, мемлекет пен жалпы
қоғамда мызғымас тұрақтылықты қалыптастыруда.
Айбары асқан қуатты ұлтқа, дəулеті тасқан əлеуетті елге айналған ортақ
шаңырағымыздың шекарасын шегелеп, іргемізді мызғымастай етіп бекітіп
алдық. Тағдыр тоғыстырған, тарих табыстырған ауданымыздағы этностар
Конституция қағидаттары төңірегіне топтасып отыр.
Ардақты ағайын!
Қазақстанның əрбір азаматы еліміздің негізгі заңының асқақ рухы мен
маңызын, Конституцияны қалыптастыру тарихын жақсы білуі керек. Конституцияны құрметтеу жəне сақтау арқылы жəне оның тарихы мен маңызын біле
отырып, өз елімізді, Отанымызды, тарихымызды, құндылықтарымызды
құрметтейміз жəне еліміздің дамуына, қоғамдық келісімге, бейбітшілік пен
тыныштыққа қол жеткізе аламыз. Сондықтан, оны ардақтау əрбір азаматтың
міндеті мен асыл парызы.
Əр шаңыраққа құт-береке, ырыс пен ынтымақ, отбасыларыңызға амандық
тілейміз. Елбасы айтқандай, «Мəңгілік Ел» болу жолында ынтымағы жарасқан
еліміздің бағын асыратын, мерейін тасытатын үлкен істе баршаңызға сəттілік
тілейміз!
СУББОТА 25 августа 2018 года
№ 34 (7622)
У в ажае мые жите ли
Ос ак аро в ск о го р айо н а!
От всей души поздравляем вас с Днем Конституции Республики Казахстан!
30 августа – это особая дата в истории нашего государства. Именно в
этот день в 1995 году был принят главный Закон нашей страны, благодаря
которому каждый казахстанец, используя свои права и обязанности, может
учиться, работать, воспитывать детей и уверенно строить свое будущее.
Наша Конституция, став прочной основой единства и согласия народа
страны, выступает гарантом равных возможностей каждого гражданина,
проживающего на благословенной казахстанской земле. Несомненно, успешное динамичное развитие независимого Казахстана, повышение благосостояния его граждан обусловлены сделанным 23 года назад выбором,
когда каждый голос был отдан за единство, мир и процветание страны.
Дорогие земляки!
Главой государства перед нами поставлены важнейшие задачи. Каждое
преобразование будет сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, направленного, прежде всего, на дальнейшее успешное социально-экономическое развитие, создание «Единой нации
сильных и ответственных людей». Поэтому сейчас очень важно приложить все усилия для выполнения всего намеченного. Ценен вклад каждого
из нас. Уверены, приверженность высоким принципам Конституции будет
способствовать достижению поставленных целей и задач.
Пусть счастье и благополучие царят в каждой семье, а стремление к
новым победам во имя процветания нашей Отчизны приведет нас к еще
большим успехам!
Нұркен Кобжанов,
Осакаров ауданының əкімі
Қанат Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
« Е л и е с і қ ұ т б о лс а , Ха лқ ы ал а бол майды»
Халқымыздың асқан кемеңгер
ойшылы, қоғам қайраткері, ақпатөкпе жыр нөсері Бұқар жырау
Қалқаманұлының 350 жылдығы
елімізде жыл басынан кеңінен
тойлануда. Мерейтой 18 тамыз
күні Бұқар жырау ауданында
Ұлы бабаға арналған ас берумен
жалғасты. Осакаров ауданының
əкімі Нұркен Кобжанов бастаған
аудан
зиялылары
көмекей
əулиенің
думанды
тойына
қатысып, өз үлестерін қосты.
Ұлы жыраудың 350 жылдығын
тойлау
ҚР
Президенті
Н.
Назарбаевтың «Рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласы аясында
жүзеге асырылуда. Бұл рухани
құндылықтарды,
ұлттық
салтдəстүрді, қазақ халқының тарихын
Бұқар жырау шығармашылығы
арқылы
сақтап,
дамытатыны
сөзсіз.Ақынның басты арманы —
үш жүздің басы қосылып, бір
орталыққа бағынған күшті мемлекет
болуы. Сол арманға бүгінгі ұрпақ
жетіп отыр. Оның бір көрінісі ретінде
жыраудың
350
жылдығының
халықаралық деңгейде атап өтілуі.
Ұлы той Ботақара кентіндегі баба
несіне барып, жырау рухына тағзым
етті.
Халық «Көмекей əулие» атап кеткен бабамыздың асы Бұқар жырау
ауданының Керней ауылы мен Қ.
Бабаев атындағы ауылының арасында
Баянауылға
барар
тасжолдың бойындағы тоғайдың
етегінде өтті. 100-ден астам киіз
үйлер, 50 шақты сауда шатырлары
тігілген. Тойға келген халық саны
өте көп.
Қазақстанның түкпіртүкпірінен келген қонақтармен қоса,
ескерткішіне гүл шоқтарын қойып,
құран бағыштаудан басталды.
Жырау ескерткішінің авторы – ҚР
Суретшілер одағының мүшесі,
мəдениет қайраткері, мүсінші Бейбіт Мұстафин де салтанатты
шараға арнайы келген екен. 2014
жылы
қойылған
жырау
ескерткішінереспубликалық конкурс
жарияланып, 21 эскиз ішінен
Б.Мұстафиннің жұмысы таңдалып
алынған болатын. Б.Мұстафин:
Бабаның 350 жылдық мерейтойы
құтты болсын! Еркіндікке ұмтылған,
өр рухты, өжет тұлға Бұқар жырау
образын сəулеттік туынды арқылы
көрсеттім, бұл менің болашақ ұрпақ
ретінде қосқан үлесім,- деп, жылы
лебізін білдірді ескерткіш авторы.
Ал, торқалы тойға арнайы келген
мемлекеттік
хатшы
Гүлшара
Əбдіхалықова, облыс əкімі Ерлан
Қошанов, делегация өкілдері Далба
тауының бауырындағы Бұқар кесе-
Ресей, Қырғызстан, Тəжікстаннан
да ат артылып келген қонақтар бар
екен.
Ауыл
ортасындағы
алаңда
орналасқан алтыбақандарда балалар қызыққа батса, енді бір топ асық
ату ойыны сайысына кірісіп те кетті.
Келесі бір алаңда қазақ күресінен
палуандар бақ сынасып, арнайы
бөлек алаңда көкпар сайысы қызып
жатты.
(Жалғасы 8-ші бетте)
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
2 стр.
”‚‡Ê‡ÂÏ˚È
¿ÎÂÍ҇̉ ¬Î‡‰ËÏËӂ˘
“ÂÂÌڸ‚!
Уважаемые работники и ветераны
угольного разреза «Молодежный»
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником Днем шахтера, который традиционно отмечаем мы в последнее воскресенье августа.
Мы знаем, что ваша почетная профессия, дорогие шахтеры, требует максимальной выдержки, самоотдачи, подлинной самоотверженности. Во все
времена шахтеры были и остаются людьми, достойными восхищения. Шахтерские будни – сродни подвигу, и потому постоянны наши слова благодарности тем, кто работает в этой важной для страны и народа отрасли. От
результатов шахтерского труда во многом зависит благосостояние нашей
страны, поэтому его значение трудно переоценить. Свой достойный вклад в
экономику нашей шахтерской области вносит и коллектив Молодежного
угольного разреза, который работая производительно, успешно справляется
с поставленными задачами, помогает решать и социальные вопросы района.
В этот праздничный день мы говорим особые слова благодарности ветеранам, всем труженикам разреза за плодотворный труд во благо нашего района и всей страны. Доблестный труд шахтеров, которые и днем и ночью
добывают уголь, обеспечивая теплом население области, заслуживает глубокого уважения и почета. И в этот праздничный день, хочется от всей души
поздравить коллектив угольного разреза и всех, кто носит гордое имя шахтер
и трудится на благо родной земли, с профессиональным праздником. Пожелать всем доброго здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
безопасных условий работы, счастья и благополучия, успехов и удачи во
всем!
Нуркен Кобжанов,
аким района
От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения
– 96-летием! Мы гордимся вами- старшим поколением,
на долю которого выпало немало испытаний. Но, несмотря на все жизненные перипетии, Вы достойно
смогли через все пройти, совершив подвиг, отстояли в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками право на
мирную жизнь, созидание и прогресс.
Пройдя по многим фронтовым дорогам, Вы храбро
сражались с врагом за Родину. Об этом наглядно свидетельствуют полученные высокие награды: Орден
Отечественной войны первой степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу
над Германией», «За освобождение Белоруссии», «За
освобождение Западной Украины» и многие юбилейные медали.
Вернувшись домой с победой, самоотверженно трудились и в мирное время, занимаясь еще патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Не
жалели сил и здоровья, чтобы наша жизнь была светлой, радостной и обеспеченной.
Спасибо Вам за все, дорогой ветеран, и низкий поклон! От всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, как можно больше радости и хорошего настроения.
Пусть всегда окружают Вас заботой, вниманием и душевной теплотой близкие и родные.
Канат Саккулаков,
секретарь районного маслихата
Нуркен Кобжанов,
аким района
Конституция – гарант стабильного будущего
Конституция – главный закон страны
Основной закон страны – Конституция является результатом
многолетнего
коллективного
труда, у истоков которого стоял
Президент Республики Казахстан
– Нурсултан Абишевич Назарбаев, сумевший в тот непростой
период сплотить вокруг себя
миллионы казахстанцев, и выступивший генератором идей
при разработке его проекта. Оценивая пройденный путь, можно с
уверенностью заявить, что за истекший, короткий по историческим меркам, период проделана
огромная работа по воплощению
в жизнь конституционных ценностей. Этому во многом способствовала и способствует жесткая
установка Главы государства на
обеспечение всемерной реализации потенциала Конституции во
всех сферах жизнедеятельности.
Как неоднократно отмечал Глава
государства, независимость государства незыблема только при
абсолютном соблюдении Конституции и законов, прежде всего,
самими гражданами.
Благодаря правильной и четко
выверенной конституционной политике Казахстан достиг впечатляющих результатов во всех сферах.
Претворение в жизнь содержания
конституционной материи осуществляется планомерно в соответствии с положениями Посланий и
выступлений Президента республики, программно-стратегических
документов страны, основное содержание которых вытекает из
определенных Конституцией целей.
Деятельность государственных
органов, общественных институтов
и граждан, успехи страны, мирная и
спокойная жизнь, уверенность в
завтрашнем дне, рост авторитета
Казахстана на международной
арене основываются на правовых
положениях, определенных Конституцией, а это значит, что определяемая Президентом республики
внутренняя и внешняя политика государства отражает волю народа.
Закрепленный в Основном законе, в пункте 2 статьи 1, принцип
казахстанского патриотизма, получил полноценную идейную основу.
Он включает такие непоколебимые
общие ценности, как независимость
Казахстана, национальное единство, мир и согласие, светское общество и высокая духовность,
экономический рост на основе индустриализации и инновации, Общество Всеобщего труда, общность
истории, культуры и языка, национальная безопасность и глобальное
участие в решении общемировых и
региональных проблем.
Общественное согласие - одно из
главных достижений Казахстана,
где в мире и взаимоуважении живут
и трудятся представители свыше
120 этносов и действуют 17 религиозных конфессий. Основа такого
успеха заложена в Конституции
республики, в преамбуле которой
закреплено: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической
судьбой,
созидая
государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,
приверженным идеалам свободы,
равенства и согласия, желая занять
достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую
ответственность перед нынешним и
будущими поколениями, исходя из
своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию».
В указанном документе, в частности, отмечено, что в конституционном
развитии
Казахстана
важнейшим событием явилось провозглашение Президентом Республики
Н.А.
Назарбаевым
национальной идеи - «Мəнгілік Ел»,
которая логично вытекает из Основного закона. В ознаменование исторического значения Конституции
Республики Казахстан Главой государства 2015 год был объявлен
Годом двадцатилетия Конституции,
Ассамблеи народа Казахстана.
В августе 2013 года впервые в истории независимого Казахстана состоялись выборы более 91% всех
акимов страны, в зонах ответственности которых проживают около 8
миллионов казахстанцев. Принятыми законодательными и организационными
мерами
акимам
предоставлены дополнительные
полномочия и необходимые финансовые и иные ресурсы для эффективного
выполнения
своих
функций. Выборность акимов расширяет возможности усиления
контроля за деятельностью местных акимов со стороны населения,
а также способствует росту влияния
граждан на социально-экономическую ситуацию в каждом отдельном
территориальном
сообществе.
Таким образом, сделан еще один
важный шаг на пути модернизации
политической системы, расширения практики и традиций активного
участия казахстанцев в местном государственном управлении и само-
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
управлении.
Президент Республики Казахстан
в своем Послании от 17 января
2014 года «Казахстанский путь2050: Единая цель, единые интересы,
единое
будущее»
обнародовал основные задачи и
план вхождения Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.
Знаменательным событием явилось подписание в Астане 29 мая
2014 года Договора о Евразийском
экономическом союзе, который является правовой основой нового
международного экономического
объединения.
Подтверждением
успешного
укрепления конституционализма в
Казахстане стало также принятие
Конституционного совета Республики Казахстан в состав Всемирной
конференции по конституционному
правосудию - международной ассоциации органов конституционного
контроля, учрежденной в целях
обеспечения тесного сотрудничества на мировом уровне между конституционными
судами
и
эквивалентными институтами в
сфере обеспечения верховенства
основных законов.
По убеждению Конституционного
совета, безусловное и надлежащее
обеспечение верховенства и прямого действия Основного закона,
неуклонное соблюдение конституционных материальных и процессуальных предписаний является
непременным требованием для
всех государственных и общественных институтов, должностных лиц и
граждан.
Воплощение воли народа в законах и иных важнейших государственных актах, а также постоянное
совершенствование процедур влияния граждан на публичные институты
являются
действенной
гарантией внутренней стабильности, экономического прогресса и
улучшения благосостояния населения.
Необходимо и далее сохранять и
укреплять доверие казахстанцев на
основе конституционных ценностей, социального партнерства, сочетания
интересов
и
взаимодействия личности, общества и государства. Строгое следование
Конституции
является
залогом успешного развития Казахстана.
К. Каймакова,
депутат районного маслихата,
директор СШN16 с. Садовое
Канат Саккулаков,
секретарь районного маслихата
Конституция кемел келешек кепілі
Заңды құрметтеу біздің
басты парызымыз
«Өткенді
білмей,
болашақты болжау қиын», деген халқымыздың нақыл
сөзі бар. Өткенімізден сабақ
алып, бүгінгіні байыптау,
келер күнге қадам жасау үшін
Тəуелсіздіктің бастауын, Конституция қабылданған кезді
еске аламыз.
Конституциямыз бүкіл адамзат
əлемінің
алдыңғы
қатарында
дамыған
демократиялық мемлекеттері
ұстанатын
жалпы
адами
құндылықтарға,
өркениетті
конституциялық
нормаларға
сүйене
отырып,
алдағы
болашаққа
негізделіп
жасақталды.
Қазақстан Республикасының
жаңа Конституциясын Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев
ұсынып, оны Қазақстан халқы
1995 жылы 30 тамыздағы
Республикалық референдумда
бір ауыздан мақұлдады.
Біздің еліміз Ата Заң аясында
тарих үшін аз жылдың ішінде
əлеуметтік - экономикалық
жағынан қарқынды дамып келе
жатқан, саяси тұрақтылығы
берік қалыптасқан, іргесі мықты,
айбынды ірі мемлекет ретінде
дүниежүзіне танылды.
Əр азамат Ата Заңымыздағы
көрсетілген өз құқықтарын
толыққанды білуі шарт.
Адам баласы дүние есігін
ашып, шырылдап келуі, орта,
арнаулы кəсіптік, жоғары білім
алуы, жұмыс істеуі жəне істеген
жұмысы үшін жалақы алуы,
емін - еркін жүріп - тұруы, жанұя
құруы, зейнеткерлікке шығып,
мемлекет
тарапынан
қамтамасыз
етілуінің
барлығына Ата Заңымыз - Конституциямен кепілдік берілген.
Себебі,
Конституциямызда:
əрбір адам өмір сүруге, білім
алуға, қызмет жасауға немесе
жасамауға, емін - еркін жүріп -
тұруға, жанұя құруға, зейнеткерлікке шығуға құқылы делінген.
Ата Заңымыз – Конституцияға
құрмет көрсетіп, мемлекетіміздегі қабылданған заң нормаларын бұлжытпай орындау біздің
басты міндетіміз болып саналады.
Ұлтымыздың ұлан - ғайыр тарихында Қасым ханның «Қасқа
жолынан» бастау алған бүгінгі
Конституциямыз - Елбасы
ұсынып, халық қолдаған, елімізді биік белеске шығарған, тарихи маңызы бар аса зор құжат
болып табылады. Ата Заңды
ардақтау – келешекке керуен
тартқан мемлекетіміздегі əрбір
азаматтың асыл парызы. Заңға
құрмет – бұл еліңе деген құрмет
деп білемін.
Ұлттық болмысымызды бейнелеген заңдық қағидалар мен
өркениеттік Заңдық ережелерді
жастардың бойларына сіңіру
жəне
Ата
заңымызды
құрметтеуге,
сыйлауға
тəрбиелеу арқылы ата - бабамыз аңсаған Тəуелсіздікке қол
жетіп, Егемендігіміздің еңсесі
нығайып,
көпұлтты
Қазақстанымыз көркейіп, ел
экономикасы өсіп - өркендеп,
халқымыздың əл ауқаты
артып, дамудың даңғыл жолын
таңдадық. Қыруар қайратты,
еңселі еңбекті қажет етер
күрделі
де,
қиын
өмір
өткелдерінен өтіп, алуан асуларды,
биік
белестерді
бағындырдық. Елбасымыздың
салихалы
саясатының
арқасында
əлем
халқын
мойындатқан Егемендігі еңселі,
Тəуелсіздігі тұғырлы, саяси
тұрақтылығы
орныққан
көпұлтты
мемлекетке
айналдық.
Ернар Дарибаев,
Осакаров аудандық
қазынашылық
басқармасының басшысы
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
¬Ò„‰ ‡ · Û‰¸ ÒÔ ÓÚ Ë‚Ì ˚ Ï Ë Á ‰ Ó  Ó ‚˚ Ï
Согласно Указу Президента
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева от 15 ноября 2003 года
в стране вот уже пятнадцать
лет, традиционно, из года в
год в третье воскресенье августа
отмечается
День
спорта. Вот и в канун этого
праздника у нас прошло
большое районное спортивное торжество, посвященное
национальному Дню спорта,
миссией которого является
утверждение в обществе
принципов здорового образа
жизни, привлечение широких
слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом с целью
сохранения и укрепления
здоровья. И проходило оно в
физкультурно-оздоровительном комплексе п. Осакаровка
под девизом: «Всегда будь
спортивным и здоровым».
Спортивное праздничное торжество приветственным словом
открыл аким поселка Осакаровка Серик Акижанов. Он поздравил всех с Днем спорта,
выразил благодарность тем,
кто способствует возрождению
и популяризации массовых и
национальных видов спорта,
кто посвятил спорту значительную часть своей жизни, кто вносит достойный вклад в копилку
спортивных достижений района, ветеранам спорта, тем, кто
даже при ограниченных возможностях стремится вести активный
образ
жизни
и
участвовать в спортивных соревнованиях. Пожелал интересных захватывающих игр и
успешных побед. В торжественной обстановке Серик Танжарыкович
вручил
благодарственные
письма
Управления физической культуры и спорта Карагандинской
области Ж.С. Аменкину и Е.Ж.
Ельшманову, благодарственные письма акима Осакаровского района и памятные призы
за вклад в развитие и популяризацию массовых и национальных
видов
спорта
в
Осакаровском районе А.Г. Боровских, Р.А. Сардалову, Т.А.
Журавлевой, О.Г. Шуршину,
Ж.А. Бековой, И.П. Семячко,
А.В. Телесову, Е.К. Асербаеву,
О.Н. Травневой, С.К. Алимбаеву, А. Сансызбай, А.В. Олпейникову, О.Тунгышбай, Е.М.
Сембекову и А.И. Степанову, а
также
благодарственные
письма отдела физической
культуры и спорта спортсменам
и
работникам
спортивной
сферы Ю.И. Скнарю, О.В.Михалеву, А.Б. Дюсембаевой, А.С.
Попандопуло, О.А. Шторк, А.В.
Винку, О.М. Щелоковой, М.Е.
Умирзакову, А. В. Савушкину, Т.
Куттвай, О.А. Саак, А.А. Иманжановой, Б.Н. Тулеубекову,
Р.Р.Алиеву, Д.М. Есмаганбетову,
А.С. Байгашкарову, В.В. Калугину, Н.С. Омеркулову, А.В.
Оспан, Н. Муратбек, Б.Саметай,
Е.В. Вербитской, С. Хуанбай и
А.Л. Дмитриеву.
Памятные призы и грамоты
были вручены победителям и
призерам областной сельской
спартакиады «Сарыарка-2018»,
за завоеванное первое место
шахматистам А. Байгашкарову,
Б. Саметай, А.Б. Дюсембаевой
и Н. Муратбек; за второе призовое место шашистам А.В. Телесову,
С.И.
Потупаленко,
Т.А.Журавлевой, К. Зуханай; и
спортсменам летнего президентского многоборья А.В.Савушкину,
А.И.Степанову,
Д.И.Степанову, О.А. Саак, Е. В.
Вербитской и Т. Палкиной.
Отмечены были победители и
призеры областной спартакиады среди госслужащих за
первое место по шахматам А.В.
Телесов, Б. Саметай и Н. Муратбек, за второе место по легкой атлетике А.В.Савушкин, Т.
Куттвай, О.А. Саак и Е. В. Вербитская , а также призеры женской областной спартакиады за
второе место по шашкам
Т.А.Журавлева, С.В.Максимова
и К. Зуханай.
От имени ветеранов спорта
выступил с поздравлениями
С.И. Потупаленко. После торжественной части начались соревнования по таким видам
спорта,
как
мини-футбол,
шашки, тогыз кумалак и армрестлинг. В честном поединке,
демонстрируя мастерство и
волю к победе, лучшими игроками зарекомендовали себя у
шашистов среди мужчин Д. Тунгышбай, С. Мейрехан и С. Потупаленко,
среди
женщин
С.Максимова, А.Иманжанова и
В.Максимова. В национальной
игре по тогыз кумалаку победителями стали среди мужин С.С
архытхан, К. Кусебаев и К. Тунгышбай, среди женщин Е. Сауетхан,
С.Максимова
и
А.Иманжанова. В армрестлинге
самыми сильными оказались
М. Берикбай, Е. Ельшманов и Т.
Хабдислан, завоевавшие соответственно первое, второе и
третье призовые места. В играх
по мини-футболу мастерски
провели поединки, став победителями,
команды ДЮСШ
п.Осакаровка,
завоевавшие
первое и третье призовые
места, и команда ДЮСШ п.Молодежный, ставшая обладателем второго призового места.
Мы поздравляем победителей.
Так держать!
Завершился
спортивный
праздник приятной миссией –
награждением
победителей
прошедших спортивных соревнований. В заключение хотелось бы сказать: любите спорт,
приобщайте к нему своих близких и, в первую очередь, детей!
Спорт доступен всем, он не требует каких-то профессиональных качеств, а только лишь
желания жить активно и с удовольствием!
Т. Михелкина
3 стр.
На се ссии
р айо н н о го маслих ата
17 августа, в зале заседаний
районного акимата, состоялась
38 внеочередная сессия районного маслихата 6-го созыва.
Председательствующий на сессии секретарь районного маслихата Канат Саккулаков огласил
повестку дня и регламент работы, которые депутаты единогласно утвердили.
Для работы также были избраны
секретариат, редакционная и счетная комиссии.
На сессии были рассмотрены и
утверждены персональный состав
акимата Осакаровского района, и
состав районной межведомственной комиссии по развитию продуктивной занятости и массового
предпринимательства в Осакаровском районе.
Депутаты рассмотрели и утвердили внесенные изменения в решение 24 сессии районного маслихата
от 28 апреля 2006 года № 192 «Об
утверждении районной комиссии по
вопросам землепользования», об
установлении категорий автостоянок (паркингов) и увеличении базовой ставки налога на земли,
выделенные под автостоянки (пар-
кинги) Осакаровского района, о повышении базовых ставок земельного
налога
на
земли
сельскохозяйственного назначения
в десять раз на не используемые в
соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
Согласно повестки дня сессии
рассмотрены и утверждены также
были внесенные изменения в решение 23 сессии районного маслихата
от 25 ноября 2009 года № 192 «Об
утверждении состава постоянно
действующей конкурсной комиссии
по предоставлению земельных участков в аренду для ведения сельс к о х о з я й с т в е н н о г о
производства»,15 сессии районного
маслихата от 27 апреля 2005 года
№ 122 «Об утверждении жилищной
комиссии при акимате района» и 29
сессии Осакаровского районного
маслихата от 26 декабря 2017 года
№ 382 «О районном бюджете на
2018-2020 годы».
Сессия завершилась принятием
решения о присвоении звания «Почетный гражданин Осакаровского
района».
Т. Татьянина
Культурная программа
празднования
Дня Конституции
Республики Казахстан
в Осакаровском районе
26 августа
В 11.00 часов в спортивном комплексе пос. Молодежный
пройдет праздничная программа, посвященная Дню шахтера.
27 августа
В 11.00 часов «Заңды білу-заман талабы», урок права по
сказкам. Детская библиотека п.Молодежный.
28 августа
В 11.00 часов в районном Доме культуры пос. Осакаровка
состоится торжественное собрание и праздничный концерт
«Азат Заңым-азат елдің арманы», посвященные Дню Конституции Республики Казахстан.
В 11.00 часов в библиотеках будут проведены викторины:
«Ата Заң – мемлекеттің кепілі», «Знаете ли вы основной Закон
своей страны», уроки патриотизма и гражданственности «Все
мы – казахстанцы».
В 19.00-22.00 часов в парке культуры и отдыха пос. Осакаровка пройдет праздничная концертная программа работников РКДЦ «Мереке мен қуаныш саған, Қазақстаным!» и
танцевальный вечер для молодежи.
29 августа
В 15.00 часов в районном Доме культуры пос. Молодежный
состоится торжественное собрание и праздничная программа
«Айбары асқақ Ата Заң», посвященные Дню Конституции Республики Казахстан.
С 29 августа по 30 августа
в течение дня в сельских
Домах культуры и сельских клубах будут показаны праздничные концертные программы «Туған жерім - Қазақстан».
В 11.00 – 16.00 часов во всех библиотеках района будут проведены
информационные
заңы»,«Учусь
быть
часы:
«Азат
гражданином»;
елдің
–
ата
тематические
выставки:«Ата Заң – адам құқығының арқауы», «Конституция
гарант стабильного будущего»,«Ата Заңның өзегі өміріміз»,
«Ата Заңым– айбыным»; викторина на тему:«Ата Заң –
Тəуелсіздік тірегі»; юридическая консультация:«Құқық – əділет
пен парасат жолы», «Правовая неотложка»,«Главный закон
страны».
Отдел культуры и развития языков,
районный культурно-досуговый центр
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Жергілікті өзін - өзі басқарудың бюджетін
тиімді жұмсау мəселелері қарастырылды
22 тамыз күні Осакаровка кенті тарихи –
өлкетану музейінде, жергілікті өзі - өзі басқару
бюджетінің
төртінші
деңгейіне
ауысқан
əкімдіктердің
өкілдері,
«Осакаров ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы» РММ,
«Осакаров
ауданының
экономика жəне қаржы
бөлімі»
ММ
өкілдері
қатысуымен
Осакаров
аудандық қазынашылық
басқармасы
дөңгелек
үстел өткізілді.
«Сол себепті, біз бүгін
жаңа, ауқымды əлеуметтік
жобаларға жол ашамыз», деген болатын Елбасы
«Президенттің
бес
əлеуметтік бастамасы» атты
халыққа үндеуін жариялау
барысында. Өңірлерді дамыту пікір алмасуы барысында, тұрғындар саны екі
мыңнан артық, ағымдағы
жыл бюджетінің төртінші
деңгейіне ауысқан елді мекендермен 100 нақты қадам
ұлт жоспарының 98 қадамын
орындау
бойынша
мəселелер қаралды.
2018 жылғы 1 қаңтарынан
бастап бюджеттің төртінші
деңгейі – кенттік жəне
ауылдық округтеріне жергілікті өзін - өзі басқарудың
дербес бюджеті енгізілген
болатын. Қарағанды облысы
бойынша
қазынашылық
департаментінің Осакаров
аудандық
қазынашылық
басқармасының басшысы Е.
Дарибаев дөңгелек үстелді
жүргізіп отырды.
Бюджеттің
төртінші
деңгейін енгізу бойынша
ағымдағы
жылдың
1
жартыжылдығының
қорытындысы
туралы
басқарма басшының орынбасары З. Тажкеева баяндап
берді. Бюджеттің атқарылуы
жəне
жоспарлар
мен
анықтамалардың өткізілуі
жөнінде бас маман - бас
қазынашы
Н.
Павлова
шығып сөйледі.
«Осакаров ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасы» РММ өкілі В.
Баканова, салықтардың түсу
дұрыстығы жөнінде жəне
«Осакаров ауданының экономика жəне қаржы бөлімі»
ММ өкілі О. Ваксман
бюджеттің
атқарылуы
жөнінде шығып сөйледі.
Осакаров
аудандық
қ а з ы н а ш ы л ы қ
басқармасында, 2018 жылдан бастап 24 ауылдық
округі
мен
кенттерден,
тұрғындардың саны екі
мыңнан артық 4 ауылдық
округі
мен
кенттерінде
бюджеттің төртінші деңгейі
енгізілген. Бұл мына мемлекеттік мекемелер:
- «Қарағанды облысы Осакаров ауданының Осакаровка
кентінің
əкімінің
аппараты» ММ;
- «Қарағанды облысы Осакаров ауданының Молодежный
кентінің
əкімінің
аппараты» ММ;
- «Қарағанды облысы Осакаров
ауданының
Есіл
ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ;
- «Қарағанды облысы Осакаров ауданының Пионер
ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ.
Бюджеттің
төртінші
деңгейіндегі мекемелердің
жемісті жұмысы үшін Осакаров аудандық қазынашылық
басқармасымен бекітілген
жоспарға сəйкес жергілікті
өзін - өзі басқару өкілдерінің
қатысуымен кеңес - семинарлар өткізілуде. Дербес
бюджетті енгізу кезінде
«Қазынашылық - Клиент»
ақпараттық жүйедегі тестілерден барлық бизнес үдерістер сəтті өткізілді.
Осакаров ауданының жергілікті өзін - өзі басқару
əкімдері жəне əкімдіктер мамандары ағымдағы жылдың
маусым айында, Қарағанды
облысы
бойынша
қазынашылық департаменті
ұйымдастырған
департамент
басшысының
қатысуымен, Бұқар жырау
ауданының Ботақара кентінде өткізілген, тұрғындар
саны екі мыңнан артық,
аудандық
маңызы
бар
қалалардың, кенттік жəне
ауылдық
округтер
бюджетінің
төртінші
деңгейінің
мəселерін
түсіндіру жəне талқылау бойынша өткізген семинар кеңесіне қатысып келді.
Дербес бюджеттің енгізілуі
əкімдердің
қаржылық
мүмкіндіктерін
кеңейтіп,
салықтарды тікелей өз бюджеттеріне түсіру арқылы,
жергілікті мəселелерді шешу
барысындағы ролін арттырды.
Барлық
қаржылық
құжаттардың өткізілуі, шығу
н ы с а н д а р д ы ң
қалыптастырылуы,
ҚР
Қаржы министрінің 2014
жылғы 4 желтоқсандағы №
540 бұйрығымен бекітілген
Бюджеттің атқарылуы жəне
оған
кассалық
қызмет
көрсету ережесіне сəйкес
жүзеге асырылады.
Қайтарулар санын азайту
жəне
ұсынылатын
құжаттарды дұрыс ресімделуі бюджет қаражаттары
уақытында игерілуі үшін,
қазынашылық органдарымен бюджеттік заңнамасы
мен нормативті - құқықтық
актілердің
талаптарын
түсіндіру бойынша жұмыс
тұрақты түрде өткізілуде.
Қ а з ы н а ш ы л ы қ
басқармасымен ай сайын
белгілі
мерзімдерде
бюджеттің атқарылуы туралы
есептер
қалыптастырылады жəне
тексеріп салыстыру үшін
кенттік жəне ауылдық округтеріне
ұсынылады.
Бюджеттің орындалуына,
өзін
өзі
басқару
органдарының
жергілікті
маңызы бар мəселелерді
шешу
жауапкершілігін
арттыруға күнделікті жəне ай
сайын
мониторинг
тəжірибесі
қолданылуда.
Қазіргі
уақытта
қалған
ауылдық округтерін енгізу
үшін сараптама жүргізілуде.
Жұмыс қорытындысы бойынша
пайда
болатын
мəселелерді, жою бойынша
шаралар қолданылады, НҚА
өзгерістер мен толықтыру
кіргізу жəне ЖӨБ иелігіне
қосымша салықтар мен өзге
түсімдерді тапсыру жолымен, ЖӨБ бюджетінің 4
деңгейін дамыту бойынша
келелі
шаралар
анықталады.
Кеңес барысында белсенді пікір алмасулар болды,
əкімдіктердің өкілдерімен
оларды
толғандыратын
сұрақтар
қойылды.
Қорытынды сөзінде Е. Дарибаев
дөңгелек
үстел
қатысушыларына алғысын
білдірді.
Сержан Смаханұлы
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
«Мемлекеттің ашықтығы мен есеп
берушілігі - қазіргі заманғы сыбайлас
жемқорлыққа қарсы саясаттың негізі»
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
тиімді жəне жүйелі қарсы
тұрудың негізгі шарттарының
бірі мемлекеттік органдардың
қоғам алдындағы жауапкершілігі
мен
бақылауы,
мемлекеттік
рəсімдердің ашықтығы жəне
қоғамдағы
сыбайлас
жемқорлыққа төзбеушілік болып
табылады.
Біздің елімізде Есеп беруші
Мемлекеттің
қалыптасуына
арналған
бесінші
институционалдық реформа аясында, соның ішінде 94-ші жəне 96шы қадамдарды іске асыруды қоса
алғанда, «электрондық үкімет» вебпорталының «ашық үкімет» модулі
іске асырылуда.
Ашық үкіметтің мақсатты міндеттері айқын мемлекет құру, мемлекеттік баскаруда азаматтардың
мүмкіндіктері мен құқықтарының
кеңеюі, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрестің күшеюі, сонымен
қатар мемлекеттік басқарудың тиімділігін көтеру үшін жаңа технологияны қолдану болып табылады.
Бұл модуль 5 құрамдас бөліктен
тұрады:
«Ашық
мəліметтер»,
«Ашық АБИ», «Ашық бюджеттер»,
«Ашық диалог» жəне «Мемлекеттік
органдардың тиімділігін бағалау».
«Ашық НҚА» порталында барлық
нормативтік-құқықтық
актілердің
(НҚА) жобалары мен заң жобалары
концепциялары туралы қоғамдық
талқылау жүргізілді.
Ашық НҚА - заң жобаларын
талқылауға арналған бірыңғай
тұғырнама, мемлекеттік қызметтер
стандарттары мен рұқсаттар алаңы
болып табылады. Əр адам өз пікірін
білдіруге жəне НҚА дамытуға, оның
ішінде əкімдік, мəслихат шешімдері
мен əкімінің қаулысы, жобаларын
дайындауға қатысуға болады. Ашық
НҚА, əрбір азаматқа жобамен
танысуға мүмкіндік береді, мемлекеттік органдар бекіткенге дейін
нормативтік құқықтық актілердің жобаларын талқылауға қатысуға,
кеңес алу үшін онлайн өтініштер
мен шағымдар беруге, сонымен
қатар мемлекеттік органдардың
қызметінің
тиімділігін
ашық
бағалауға болады.
Бүгінгі таңда мемлекеттік аппарат
пен азаматтар арасындағы қарымқатынас «клиентке бағдарланған»,
мөлдір жəне қол жетімді қызметтер
қағидаттарына
негізделген.
Мөлдірлік, ашықтық жəне есеп берушілік, сондай-ақ нормативтік
құқықтық актілерді қабылдау процесінде халықтың пікірін ескеру,
мемлекеттің дамуы үшін үлкен
маңызға ие.
Осыған байланысты қымбатты
аудан
тұрғындары!
Қоғамдық
талқылауға
қатысатын,
талқыланған
жəне
«Мұрағат»
бөлімінде орналасқан нормативтік
құқықтық актілердің жобаларын
табу, көру үшін порталда тіркелу
қажет еместігін хабарлаймыз. НҚА
жобаларына пікір қалдыру үшін тіркелу қажет. Порталда тіркелу үшін
egov.kz электрондық үкіметтің вебпорталында тіркелуіңіз қажет.
Тіркелу кезінде сұрақтарыңыз бен
қателіктеріңіз болса, бірыңғай байланыс орталығына 1414 немесе 8800-080-7777 нөміріне хабарласа
аласыз. Қоңырау тегін!
Осакаров ауданының
құқықтық қамтамасыз ету бөлімі
«Открытость и подотчетность
государства – основа современной
антикоррупционной политики»
Одним из главных условий эффективного и системного противодействия
коррупции
признаются подотчетность и
подконтрольность органов власти обществу, прозрачность государственных
процедур
и
нетерпимость к коррупции в обществе.
В нашей стране, в рамках реализации Пятой институциональной
реформы по формированию подотчетного государства, в том числе по
исполнению 94 и 96 шагов ведется
реализация модуля «Открытое
Правительство» веб-портала электронное правительство.
Целью «Открытого правительства» является создание прозрачного, подотчетного государства,
расширение прав и возможностей
граждан в управлении государством, усиление борьбы с коррупцией, а также использование новых
технологий для повышения эффективности государственного управления.
Данный модуль состоит из 5 компонентов: «Открытые данные»,
«Открытые НПА», «Открытые бюджеты», «Открытый диалог» и
«Оценка эффективности деятельности государственных органов».
На портале «Открытые НПА»
проводится публичное обсуждение
проектов всех нормативных правовых актов и концепций законопроектов.
Открытые НПА - это единая площадка для обсуждения разрабатываемых законопроектов, проектов
стандартов государственных услуг
и разрешительных документов.
Каждый может высказать свое мнение и принять участие в разработке
НПА, в том числе постановлений
акимата, решений маслихата и
акима района. Открытые НПА позволяют каждому гражданину ознакомиться с проектом, участвовать в
обсуждении проектов нормативных
правовых актов, до того, как он пойдет на согласование в государственный орган и вышестоящие
инстанции, обращаться онлайн за
консультациями и с жалобами, а
также открыто оценивать эффективность работы государственных
органов.
Сегодня взаимоотношения госаппарата с гражданами строятся на
принципах «клиентоориентированности», прозрачности и доступности
получения услуг. Транспарентность,
открытость и подотчетность, а
также учет мнения населения в процессе принятия нормативных правовых
актов
имеют
важное
значение для развития государства.
В этой связи, уважаемые жители
района! Для того чтобы найти, посмотреть, скачать проекты нормативных правовых актов, которые
находятся на публичном обсуждении, или уже прошли обсуждение и
находятся в разделе «Архив», Вам
не требуется авторизация на портале. Авторизация требуется для
комментирования проектов НПА.
Для авторизации на портале Вы
должны быть зарегистрированы на
веб-портале «электронного правительства» egov.kz.
При возникновении вопросов или
ошибок с регистрацией, можете обратиться в Единый контакт-центр по
номерам 1414 или 8-800-080-7777.
Звонок бесплатный!
Отдел правового обеспечения
аппарата акима
Осакаровского района
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
Ру хани ж аңғ ыру
è˯ÎÓ ‚ÂÏfl ‰Îfl ÔÂÂÏÂÌ
Основу разумной государственной политики составляют высококачественная информация и информированное участие общественности. С
наступлением эры информационных технологий
эффективное управление государством без применения актуальной пространственной информации
становится невозможным, пространственные данные все шире используются для решения комплексных задач экономического, социального и
экологического характера. Новые возможности быстрого обмена пространственными данными, удобный и простой доступ к ним обеспечивают
принятие взвешенных решений и эффективных
действий.
Пространственные данные – это цифровые данные,
полученные в результате геодезической и картографической деятельности о любых объектах, включающие
сведения об их местонахождении, форме, свойствах и
взаимном положении. Практически все объекты местности можно отнести к пространственным. Этим объектам свойственно наличие определенного набора
свойств, существенным из которых является указание
местоположения. Визуальное представление пространственных объектов (например, топографическая
карта) показывает их взаимное расположение и позволяет проводить анализ размещения, связей и других
пространственных отношений. Получение, обработка
и использование цифровых пространственных данных
стали важной частью жизни современного информационного общества. Среди примеров использования
географических данных: предоставление гражданам
информации о планах городов, велосипедных маршрутах, указание местоположения объектов досуга и туризма, предоставления информации о коммунальных
услугах для привлечения в регионы граждан и организаций и т. д. По мере широкого распространения геоинформационных технологий во всем мире ценность
пространственных данных и осознание их реальной
значимости постоянно повышаются, а их использование в разных областях человеческой деятельности
расширяется ускоренными темпами.
В Республике Казахстан в результате производственной деятельности различных отраслей был создан
большой объем пространственных данных. В качестве
источников пространственных данных выступают аналоговые или цифровые данные, которые служат основой для создания моделей пространственных данных.
Существует несколько основных типов источников пространственных данных – это картографические источники, данные дистанционного зондирования Земли,
данные полевых изысканий. Эти данные разрознены и
не взаимосвязаны между собой, что делает невозможным их совокупное использование для нужд экономики, создает информационный барьер, а иногда
препятствует процессам обмена информацией.
На сегодня существует ряд проблем, препятствующих использованию пространственных данных, таких
как:
1) отсутствие современной геодезической основы,
системы высокоточного позиционирования;
2) отсутствие согласованных стандартов и механизма информационного обмена между различными
организациями и ведомствами;
3) отсутствие новой координатной основы республики, необходимой в связи с развитием спутниковой
технологии и переходом топографо-геодезического
производства на автономные методы спутниковых
координатных определений;
4) неоднородность и неактуальность картографических материалов;
5) дублирование работ по получению, хранению данных, организации доступа к ним;
6) отсутствие доступных источников информации
для поиска необходимых данных;
7) наличие ограничений на распространение пространственных данных (гриф).
Для решения сложившейся ситуации требуется создание условий, обеспечивающих доступ потребителей
к пространственным данным в электронном виде и их
эффективное использование. За рубежом подобного
рода системы получили название «инфраструктуры
пространственных данных» (ИПД). Термин «инфраструктура пространственных данных» впервые был
предложен Национальным исследовательским обществом США в 1993 году. Ключевое слово «инфраструктура» очень удачно передает суть идеи о том, что
геопространственные данные могут быть и должны
стать инфраструктурой, такой же доступной для каждого, как, например, транспортная инфраструктура. В
этом контексте ИПД можно определить как территориально распределенную систему сбора, обработки, хранения
и
предоставления
потребителям
пространственных данных.
Создание ИПД для многих стран мира уже стало
ключом социально-экономического развития и обеспечения свободного неконкурентного доступа к информации.
Поэтому
создание
Национальной
инфраструктуры пространственных данных Республики Казахстан (далее – НИПД РК) приобретает особую важность для более широкого распространения и
эффективного использования пространственных данных на государственном, местном, хозяйственном и
международном уровнях.
НИПД РК будет являться одним из ключевых государственных информационных ресурсов, призванный
объединить информацию из множества разрозненных
источников. Он позволит решить целый спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных во всех сферах экономики, и станет
единой геоинформационной платформой для интеграции всех ведомственных информационных систем,
сформирует благоприятную среду для автоматической
актуализации пространственных данных.
Из-за отсутствия стандартизации в части применения пространственных данных пользователи используют свои методы хранения, представления и
обработки пространственных данных, разнообразные
программные средства. Как следствие, различаются:
виды, форматы и структуры хранения данных; используемые системы координат; классификаторы, используемые для подготовки картографических материалов;
масштабы отображения данных. Указанные различия
серьезно затрудняют обмен, сопоставление и восприятие данных.
В связи с этим, важную роль при создании НИПД играют стандарты и другие нормативно-технические документы, так как пространственные данные должны
быть представлены в определенных форматах, иметь
единую структуру и использовать единые классификаторы и позволят отраслевым системам эффективно
взаимодействовать между собой. Единая архитектура
данных позволит ситуационным и аналитическим системам иметь актуальную и достоверную информацию
о развитии территорий по всем слоям и отраслям.
Национальная ИПД будет являться не только средой, которая позволит хранить информацию и обмениваться ею, но включит в себя возможность создания
новых данных. В настоящее время в различных ведомствах, сферах и регионах продолжают применять разные системы координат и картографические
материалы, созданные на их основе. Этот факт затрудняет вопросы интеграции ведомственных баз данных.
В связи с этим, немаловажное значение имеет поддержка единого координатного пространства. В целях
унификации, развития и поддержания пространственных данных в актуальном состоянии будет осуществлена модернизация системы государственного
геодезического обеспечения территории Республики
Казахстан, установлена система координат и конвертация в нее всех пространственных данных, включая
отраслевые. Переход к новой геоцентрической системе
координат обуславливает необходимость модернизации всей системы геодезического и картографического
обеспечения РК, которая позволит обеспечить открытыми пространственными данными территорию Республики Казахстан. ИС ГГО НИПД обеспечит быстрый
глобальный доступ к геопространственным данным с
сантиметровой точностью.
Открытые пространственные данные послужат основой для создания других пространственных данных, в
том числе и отраслевых, и будут являться базовыми
пространственными данными. Одним из основных источников базовых пространственных данных для
НИПД будут являться цифровые топографические
карты, обновленные на основе данных цифровой аэрокосмосъемки. При определении содержания базы пространственных данных из их состава должны быть
исключены объекты содержащие сведения, относящиеся к государственным секретам.
Интеграция пространственных данных на государственном уровне позволит осуществить кардинальный
прорыв в своевременном обеспечении органов власти,
научных исследований, потребностей промышленности и населения достоверной и актуальной пространственной информацией.
Эффективность управления государством, его экономическое и социальное развитие, оборона и национальная безопасность во многом зависят от
актуальности, точности геодезических и картографических материалов. С развитием спутниковых методов и
технологий позиционирования, повсеместным внедрением информационных технологий и телекоммуникационной
инфраструктуры
развиваются
новые
возможности получения и распространения геодезических данных и создания на их основе НИПД РК.
Внедрение НИПД РК будет осуществляться посредством Информационной системы Государственного
геодезического обеспечения, Информационной системы Банка пространственных данных и Национальной геоинформационной системы (НГИС).
Информационная система Государственного геодезического обеспечения позволит управлять сетью референцных станций и выполнить камеральную
обработку данных геодезических измерений (спутниковых, нивелирных, гравиметрических), полученных в результате Модернизации системы государственного
геодезического обеспечения Республики Казахстан и
осуществлять следующие функции:
а) одновременную передачу дифференциальных поправок различным пользователям для определения
местоположения объектов и навигации в режиме реального времени;
б) организацию уровней доступа по различным каналам связи;
в) архивирование и предоставление данных точного
позиционирования на основе спутниковых навигационных технологий потребителям.
Информационная система Банка пространственных
данных обеспечит сбор, хранение, обработку, анализ
и отображение пространственных данных и связанных
с ними непространственных, а также получение на их
основе информации и знаний о географическом пространстве. Предоставит возможность поиска геоинформационных ресурсов – источников данных по
каталогу метаданных, и формирования выборок пространственных данных по их характеристикам.
НГИС поможет значительно увеличить охват и упростить использование текущих услуг е-Gov, связанных
с пространственной информацией.
Экономический эффект от внедрения проекта в основном косвенный, так как НИПД РК станет средством
систематизации и стандартизации процессов формирования и накопления геопространственных данных и
тем самым поможет минимизировать затраты рабочего
времени. В целом суть экономического эффекта реализации НИПД сводится к следующему:
– сокращению потери рабочего времени сотрудниками отраслевых ведомств и учреждений на поиск и
анализ необходимой ситуационной информации;
– сокращению потери рабочего времени сотрудниками государственных органов на подготовку сводных
аналитических отчетов, справок и ответов на запросы
смежных отраслевых министерств и учреждений;
– сокращению временных затрат государственных
органов на обработку типовых документов – экспертиз,
согласований, утверждений, заявок, обращений;
– сокращению затрат республиканского и местных
бюджетов на сбор и актуализацию ситуационной информации об объектах, о состоянии и анализе местности;
– снижению стоимости использования пространственных данных;
– повышению эффективности функционирования
всех уровней бюджетных организаций.
Международный опыт показывает, что интеграция
разрозненных пространственных данных на государственном уровне в единую инфраструктуру посредством
ГИС-технологий позволяет осуществить кардинальный
прорыв в своевременном обеспечении органов власти,
научных исследований, потребностей промышленности и населения достоверной и непротиворечивой пространственной информацией.
Акылбек Шпикпаев,
генеральный директор РГКП «Казгеодезия»
Комитета по управлению
земельными ресурсами МСХ РК,
кавалер ордена «Курмет»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
Қажымұқан Мұңайтпасұлының қайтыс
болғанына 70 жыл толуына орай
Күш
атасы
Əлбетте, қазақ ежелден - ақ батыр əрі балуан халық. Ата - бабасынан
текті жаратылған, тұлғалы да айбатты дара туған, ат жалында есейіп, ат
үстінде таң атырған ерекше ұлт. Мұны ата - баба шежіресі, көне тарих растайды. Міне, сондай бетке ұстар, мақтан тұтар ұлдарымыздың бірегейі Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Өз заманының заңғар алыбы, əлемді аралап
бетке ұстар балуандарының бəрін жыққан, теңдессіз күшін еріксіз мойындатып «Күш атасы» атанған ерекше тұлға.
Бүгіндері əлемдік спорт додаларында қазақтың ұл - қыздары жеңіске жетіп,
атақ абыройымызды аспандатып жатқаны аса таңсық емес. Ол бабалардан бізге
мұра болып келе жатқан қасиет. Жалпы балуандық пен бокс (жұдырықтасу)
қазақтың қанына сіңген қасиет екені даусыз. Əйтпесе азғана қазақтан осыншама
батырлар туып шықпас та еді... Ал, күші мен ақыл айласы сай келмесе, ол
батыр болып мадақталар ма?
Асылы қаламгерлеріміз шын
батырды
сипаттарда:
«Қажымұқанның
қуатындай
қайратты, жігерлі, алып күші бар»,
- деп тегіннен - тегін
жаза
салмаған ғой.
Иə,
Сарыбел
даласы
(Қараөткелде) туған Қажымұқанды
білмейтін, оны мақтан тұтпайтын
қазақ жоқ десем қателеспеймін.
Ол əлемнің 60 мемлекетінде
күресіп, 1944 жылы майданға
өзінің жеке 100000 рубль жəне азаматтардан жиналған 200000 рубль
қаржыға
Амангелді
Иманов
атындағы соғыс ұшағын жасатып,
майданға жөнелтеді. Күш атасын
ұрпақтарына
насихаттап,
жүрекжарды лебіз арнаймыз.
Мақтан тұтар мəңгі бақи ұрпағың...
Алып қазақ ұрпағы едің ерек бір,
Сан күресте басым түстің жебеп пір.
Бар əлемге қазағымды таныттың,
Атақ - даңқың тарихымда бөлек тұр.
Зор күшіңмен талай бəйге, сыйды үздің,
Құдіретіңе еріксіз бас игіздің.
Бар əлемдік алыптармен белдесіп,
Жауырынын тек сен жерге тигіздің.
Алаш даңқын аспандатып айбарың,
Елім деген өр рухтан таймадың.
Өр кеудеңнен тракторды өткізіп,
Сом темірді галстук қып байладың.
Ерек күшің бірге ұштасып аңызбен,
Сын сəттерде берген намыс, парыз дем.
«Күш атасын танымасты» дəлелдеп,
Алып жеңге тауып келдің Парижден...
Халқың үшін айқара ашық құшағың,
Тау көтерген Толағайға ұқсадың.
Жеңіс үшін үлес қосқан аспаннан,
Майданға арнап сыйға тартқан ұшағың.
Ұрпақтарың қадіріңді жатса ұғып,
Болашаққа жетелеген жақсы үміт.
Мұрагерің - ұлт мерейін көтерген,
Əбілсейіт, Шəміл, Дəулет, Жақсылық...
Биік ұстап, ел мерейін, ұлт арын,
Бес құрлыққа емін еркін шырқадың.
Қажымұқан - балуан ата рухын,
Мақтан етер мəңгі бақи ұрпағың!
Ысмағұл Жүнісқанұлы,
Сарыөзек ауылы
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
œÂ‚˚È Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍËÈ
ÓÎËÏÔËÈÒÍËÈ ˜ÂÏÔËÓÌ
В начале января 2012 года после тяжелой и продолжительной болезни,
на 74-м году жизни, в Москве скончался заместитель председателя Комитета по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР,
заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион по классической
борьбе (1964 г.) Колесов Анатолий
Иванович, наш с вами земляк. В этом
году ему исполнилось бы 80 лет.
Возможно
кто-то из старшего поколения
помнит
Анатолия Колесова, трехкратного
чемпиона
мира, олимпийского чемпиона. Каким
же он был и
остался
в
нашей
памяти?
Анатолий
Иванович родился 18 января 1938 года в семье колхозного
агронома машинно-тракторной станции,
расположенной в селе Литвинское (ныне
село Есиль), будущего Осакаровского
района, Карагандинской области. Рос,
как и большинство детей той военной
поры, ели не досыта и пальтецо одно на
двоих носили. (В семье было три сына,
старший Михаил погиб на Курской дуге,
Анатолий был средний и младший Валентин.). Так и прошло военное детство,
с синевой под глазами и с мечтой покушать досыта. Анатолий, так уж складывалась жизнь, всегда был вынужден
догонять коллектив, в котором он оказался (а общался он с ребятами старше
себя), скоростным методом осваивал
орбиты, на которых этот коллектив уже
пребывал. Будь это школа, куда он
пошел с шести лет, детские игры или
секция акробатики, первая на селе, появившаяся благодаря бывшему фронтовику, учителю физкультуры Н.Н. Лязгину,
который буквально влюбил своего ученика в акробатику, наглядным примером
тому участие в районных соревнованиях
и, как правило, призовые места по бегу,
прыжкам в высоту. В 1954 году Анатолий
поступает в Алма-Атинский институт физической культуры, не имея даже удостоверения значкиста БГТО, но сдает
спортивные экзамены на пятерки, выполнив разряды по бегу и плаванию. В
сентябре 1954 года, будучи шестнадцатилетним, Анатолий Колесов впервые
входит в борцовый зал. Он близорук,
скрывает это и потому неулыбчив и немногословен. Через три недели выигрывает первенство Казахского института
физкультуры по классической борьбе.
Через два месяца побеждает всех на
первенстве Алма-Аты, а через полгода
становится чемпионом Казахстана, а
через месяц – второй призер юношеского первенства СССР! Четыре старта
за семь месяцев, три первых и одно второе место. Пройден путь от новичка до
призера всесоюзного чемпионата. Фантастика! У кого и когда из спортсменов
было такое? Анатолий работал. Время
для него было скручено в тугую спираль.
Появились травмы, сомнения, тяжелая,
как дождливая ночь, усталость. Но выручал характер, стойкость и упорство,
несмотря ни на что, добиться своей
цели. Как не раз говорил его тренер Петр
Филиппович Матущак: «У этого парня,
случалось, рвались мыщцы, но не
нервы. Он залечивал травмы, отбрасывал сомнения, сцепив зубы, воевал с
усталостью».
1959 год – Вторая Спартакиада народов СССР. Команду КАЗССР в среднем
весе представляет никому в высоких
кругах неизвестный А. Колесов. Семь
схваток – семь побед. Стал известен и
введен в сборную команду СССР. Это
был его форсированный рывок-гарантия
высоких скоростей в борьбе. И вот он
уже в Москве и новый тренер Александр
Григорьевич Мазур и вновь тренировки,
тренировки до темноты в глазах, до
болей в костях. В 1962 году Анатолий
дебютировал на чемпионате мира в
США, дебютировал не как новичок, а как
зрелый опытный боец: шесть схваток –
пять побед, одна ничья. В финале боролся 45 секунд. Свое лидерство он подтвердил и на следующем чемпионате
мира в Швеции (1963 год), где ему не
было равных. На олимпийском ковре
Токио-64 из советских борцов классиков,
только одному Колесову удалось пробиться к чемпионской ступеньке. Но
каких громадных усилий это стоило! Он
был капитаном команды и дрался до последнего! Чемпионат мира 1965 года Колесов выиграл спокойно. Пришла
мудрость, легкость, уверенность. Было
ему 27 лет, и он был убежден, что только
начинает по-настоящему входить во
вкус борьбы.... Но у руководства спорткомитета были свои планы, и через полгода (в 1966 г.) Колесов стал главным
тренером сборной команды СССР по
борьбе.
А далее работа заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту, где стал самым
профессиональным человеком в руководстве советского спорта. Без малого
четверть века у Колесова в руках была
абсолютная спортивная власть в нашей
бывшей стране, но и ответственность за
спорт. Прежде всего, он за всё был в ответе, работал чётко, без сбоев, не
щадил сил и здоровья, и того же требовал от других. Возглавлял рабочую
группу Олимпийского комитета России
по координации подготовки к Играм XXVI
Олимпиады «Атлант - 96», был членом
Ассоциации национальных Олимпийских комитетов СНГ, Президент Федерации борьбы СССР (1991). После
развала СССР, Анатолий Иванович Колесов работал заместителем спортивного совета СНГ, руководил рабочей
группой «Сидней - 2000», руководил
группой «Афины - 2004» Олимпийского
комитета России. За заслуги перед Родиной награждён двумя орденами «Трудового Красного Знамени», двумя
орденами «Знак Почёта», орденом
«Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» и
многими медалями.
В Историко-краеведческом музее Осакаровского района в зале выдающихся
людей находится стенд с фотографиями
нашего земляка. Память об Анатолии
Ивановиче Колесове жива в наших сердцах.
Т. Момынбеков,
методист КГКП
«Историко-краеведческий музей
Осакаровского района»
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Ру хани ж аңғыру
Бизнес пен ғылым тізе қосуға тиіс
Бүгінгі таңда еліміздің Ауыл
шаруашылығы министрлігі АҚШ пен
Аустралия
сияқты
елдерде
сыналған, сондай-ақ Еуропалық одақ
елдерінде қолданылатын дəлме- дəл
егіншіліктің тəжірибесін қабылдап
жатыр. Бұрын отандық аграрлық
ғалымдар мен фермерлер тəжірибе
жинау үшін мұхит асуға мəжбүр
болса, қазір елімізде дəлме-дəл
егіншіліктің
үш
көрсеткіштік
тəжірибелік
полигондары
бар.
Полигондардың біріншісі – Алматы
облысындағы «Қаскелең агропаркі»,
екіншісі – Ақмола облысының Шортанды
ауданында,
үшіншісі
–
Қостанайдағы «Заречное» тəжірибе
шаруашылығы
базасында
орналасқан. Өсімдік шаруашылығы
саласындағы бұл ғылыми полигондарды құрудағы негізгі мақсат –
қарапайым фермердің өмірін барынша
жеңілдету.
Аталған
инновациялық жоба аграрлық секторды алға бастыруға тиіс. Ауыл
шаруашылығы министрінің бірінші
орынбасары Арман Евниевтің айтуынша, қазір кез келген фермер осы
полигондарға барып тəжірибелік
жұмыстарды өз көзімен зерделеп,
себу технологиясын игеріп, жаңа комбайндар мен тракторларды пайдаланып көре алады. Министрлік осыған
ерекше назар аударып отыр. Арман
Евниев бұл туралы: – Біздің ойымызша, бизнес пен аграрлық ғылым
тығыз қарым-қатынас орнатуға тиіс.
Ғалымдарға арнайы өтініш айтып,
шаруаларға озық технологиялар туралы ғана емес, экономиканың жайкүйі жайлы да айтып беруді
тапсырдық. Мəселен, егіншіліктің
жаңа түріне кеткен шығындар
қаншалықты ақталады? Сатып алынатын датчиктер мен құрылғылар,
қосымша жабдықтар несімен тиімді?
Осының бəрін фермерлер білгені
дұрыс. Ауыл шаруашылығында жаңа
технологиялар
мен
смартфермалардың
қолданылу
аясы
кеңеюге тиіс. Полигонға келген фермерлер өздері ғана үйреніп қоймай,
алған білімдерін басқа фермерлік
шаруашылықтарға үйрете алатындай
дəрежеге жетуі керек, – деп
түсіндірді.
Бұршақ тұқымдастардан табыс көп
түседі Бұған дейін Ауыл шаруашылығы
министрлігі Алматы облысындағы
«Қаскелең агропаркінің» жұмысын
егжей- тегжейлі таныстырған болатын.
Шілде айында өткен Дала күні аясында
агропарк аумағында америкалық John
Deer компаниясының «пилотсыз» комбайны көрсетілгені белгілі. Бұл туралы
бұған дейін хабарлағанбыз. Алайда сол
жолы Алматыдағы агропарктің негізгі
қызметі отандық БАҚ-тың назарынан
тыс қалған көрінді. Əйтпесе агропаркте
қолға алынған соны бастамалар,
аграрлық секторы дамыған елдердің
тəжірибесінен алынған инновациялық
жаңалықтар аз емес. Жалпы, «Қаскелең
агропаркінің» негізгі жұмысы бидай мен
арпа, соя жəне жүгері сияқты сұранысқа
ие дақылдарды өсіру бойынша жаңа
технологияларды
қолдануға
бағытталған. Агропарктің бас технологы
Андрей Агеенконың айтуынша, кешен
аумағында жаздық арпаның гектарынан
50 центнерден артық өнім беретін
сұрыптары бар екен. Алматы полигонында сояның да көптеген отандық
жəне шетелдік сұрыптары ұсынылған.
Мысалы, жергілікті «Ласточка» сұрыбын
алайық. Андрей Агеенконың айтуынша,
парк алаңдарында сояның осы түрі
жоғары өнім береді, көрсеткіш əр гектардан 40 центнерден төмен емес. – Егер
егістік алқабына назар салсаңыз,
сұрыптардың ерекшелігі түстерінен-ақ
көрініп тұр. Гүлі, жапырағы, пішіні
əртүрлі. Еуропалық селекцияда жеке
ұсынылған Италиядан əкелінген «Луна»
сұрыбы, əр гектардан 60 центнер өнім
беруге тиіс, осы көрсеткішке жақындап
қалдық, – деген А. Агеенко сояның
сұрыптары туралы айтып берді. Полигонда жүгері мен соя егуде нөлдік технология элементтері қолданылады. Нөлдік
технология дегеніміз − себер алдында
топырақты өңдемеумен байланысты.
Мəселен, пішен қалдықтары жауын-шашынды толық сіңіріп алатын, алқаптың
бетін құрсайтын материал ретінде
қолданылады.
Суарылмаған,
өңделмеген алқапта төселіп жатқан сабанды көтеріп қарасаңыз, астында
жауынқұрттар жүргенін көресіз. Яғни
топырақ сумен өңделмесе де, «дем
алған», тірі ағза деген сөз. Пішен
қалдықтары топырақты қызып кетуден
жəне ылғалдың тез буланып кетуінен
сақтайды. – Суарылатын жердегі соя
мен жүгерінің өнімділігі орта есеппен
гектарына 3 тоннаны құрайды, ал суарылмайтын учаскелерде əр гектарға
шаққанда шамамен – 1,7-1,8 тонна шамасында. Бірақ екеуінің тиімділігі бірдей.
Біріншіден, əр гектардың пайдалы əсер
коэффициенті, яғни пайдасы артады.
Егер бидайдан түсетін түсімнің айналымы гектарына 100 мың теңгеден аспаса, бұршақ тұқымдастарды еккен
жағдайда бұл көрсеткіш 200 мың теңгені
құрайды. Екіншіден, суарылмайтын
жерлердегі соя, жүгері алқаптарының
аумағын айтарлықтай ұлғайта аламыз,
– дейді А.Агеенко. «Қаскелең агропаркі»
аумағында жаңа мал шаруашылығына
қажетті азық дақылдары да бар екенін
айта кету керек. Төрт түлікке жемшөп
əзірленетін
жүгерінің
түрлері
құрғақшылыққа төзімді, құрамында пайдалы элементтер көп. Агроғылымға
ақша фермерлер арқылы жетеді Бүгінгі
таңда Ауыл шаруашылығы министрлігі
ғылыми полигондардың жұмысын республика көлеміне таратуға ниетті.
Алдағы уақытта осы жұмысқа еліміздегі
үш аграрлық университеттің студенттерін тарту жоспарланған. Тəжірибелік
полигондардағы «пилотсыз» комбайндар, пилотсыз ұшу аппараттары – дрондар белсенді түрде пайдаланылады,
алаңдардың
рентгені
кеңінен
қолданылады.
Бұл
инновациялар
ауылшаруашылық саласын дамытуға,
өнімділікті
арттыруға,
шығынды
азайтуға ықпал ететіні түсінікті. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы бірінші вицеминистрі Арман Евниев:
– Əлем
автоматтандыруға жəне цифрлы жүйеге
көшіп жатыр. Елімізде жыртылмаған,
бос жатқан ауылшаруашылық жерлері
көп. Бүгінгі таңда параллель жүргізілетін
комбайндар
отын
жəне
жалпы
шығындарды азайтуға ықпал етеді. Егістік жəне өңдеу техникасы, компьютерлік бүріккіштер шығындарды үнемдейді,
қажетті жұмыс қолын азайтады. Себебі
озық техникалар жерсеріктік координаттар, GPS жүйелер жəне басқа датчиктер
арқылы адам күшінсіз, өздігінен жұмыс
істей алады. Қажет кезде ғана суландыру жүйесі іске қосылатын заманауи
суару жүйелері де сол сияқты. Бізге
отандық ауыл шаруашылығын сапалы
жаңа деңгейге шығару керек. Ал бұл
үшін ең алдымен, өз сана- сезімін
өзгертіп,
жаңа
технологияларды
қолдануға дайын адамдар қажет, –
дейді. Яғни аграрлық университеттің
студенттерінен осы талаптарға жауап
беретін маман əзірлеген жөн. Бірінші
вице-министрдің айтуынша, егер фермерлер
жұмыс
істеп
тұрған
инвестициялық
субсидиялау
бағдарламасын пайдаланып озық техника, заманауи құрал-жабдықтарды
алатын
болса,
мемлекет
оның
шығындарының 25 %-ін өтеп беруді жоспарлап отыр. Жыл сайын тұтас
топырақты өңдеу үшін сол гербицидтерге ақша жұмсауға болады, не болмаса осы препараттардың шығынының
көлемін 90%-ке қысқартып, үнемделген
ақшаға компьютерлік бүріккіштер алуға
болады.
Бұл
бүріккіштер
фотоэлементтердің
арқасында
арамшөптерді ажырата алады, сөйтіп
арамшөп бар жерге ғана арнайы ерітін-
діні бүркеді. Яғни осы жұмыстың өзінен
қыруар қаржыны үнемдеуге болады
екен. – Бүгінгі таңда еліміздің кейбір
өңірлерінде осы технологияны бірнеше
жылдан бері қолданып келе жатқан компаниялар бар. Мəселен, «Атамекен
Агро» компаниясы басшылығы 6-7 жыл
бойына осы технологияны қолданып,
жалпы
шығынды
25%-ке
дейін
төмендеткенін,
осы
технологияны
əдістемелік енгізудің арқасында табыс
көлемі айтарлықтай өскені туралы
айтты, – деді А. Евниев. Ауыл
шаруашылығының бірінші вице-министрі осы ведомстводағы ахуал туралы
баяндай келіп, бүгінде аграрлық
ғылымды қаржыландыру көлемі жеткіліксіз деп санайтынын айтты. Мəселен,
2018 жылы осы мақсатқа бас- аяғы 5,5
млрд. теңге бөлініпті. Бұл қаржы 23
ғылыми - зерттеу институттың жұмысын
жүргізуге, ғалымдардың еңбекақысын
төлеуге,
зерттеу
жұмыстарын
қаржыландыруға, дамыту жобаларына,
тағы басқаларына жұмсалады екен. –
Бұл көрсеткіш Қазақстанның ауыл
шаруашылығының ІЖӨ- сінің 0,12 процентін ғана құрайды. Салыстыру үшін
мынаны айтайын, ауыл шаруашылығы
дамыған АҚШ, Канада, Аустралия,
Франция, Германия жəне Нидерланды
сияқты
елдер
агроғылымды
қаржыландыру
нормативін
ауыл
шаруашылығының ІЖӨ-сінің 1-3 процентке дейінгі аралығында бекітеді.
Біздің аграрлық ғылымға үнемі сын
айтылатындығы
түсінікті.
Өйткені
қаржының аздығына байланысты білікті
кадрлар басқа салаға кетіп жатыр. Жастар АӨК саласында ғылыми қызметпен
айналысуға қызықпайды. Біз осы ахуалды оңалту үшін биыл технологиялық
полигондар құру идеясын қолға алдық.
Осы арқылы ғалымдарға бұл салада оң
өзгерістер болатынын, олардың еңбегі
сұранысқа ие екендігін айтқымыз келді.
Үкімет министрліктің ұсынысын қолдап,
тиісті шешім қабылдады, қосымша шамамен 10 млрд. теңге бөлінді.
Қаржының негізгі бөлігі осы үш
стационарлық полигонды іске қосуға, сонымен қатар үш аграрлық университетті
қолдауға бағытталып отыр, – деді А.Евниев. Ауыл шаруашылығы бірінші вицеминистрінің мəліметінше, 2021 жылға
қарай
аграрлық
ғылымды
қаржыландыру көлемі ІЖӨ-нің ең
болмағанда 0,5%-іне дейін жеткізілуі
тиіс деген арнайы индикатор орнатылыпты.
Бұл
аграрлық
ғылымды
қаржыландыруды үш есеге арттыру
көзделгендігін білдіреді. Қаржыны тиімді
игеру, ол нақты өндірушіге – фермерге
жетуі үшін министрлік қаржыландыру
сызбасын өзгертуді қолға алған. – Тиісті
заңнамалық өзгерістер пакеті жасалып,
Парламентке ұсынылды. Депутаттар демалыстан шыққаннан кейін олармен
бірге осы бағытта жұмыс істейтін боламыз. Тізбек түбегейлі өзгереді. Жылдан
жылға
қаржыландыру
көлемін
ұлғайтатын боламыз. Фермерлерді
ғалымдардың қызметін сатып алуға
бағыттаймыз. Енді ғалымдар Ауыл
шаруашылығы министрлігіне емес, фермерлерге барып, өздерінің технологияларын таныстырулары керек. Егін,
өсімдік, мал шаруашылығында өнімді
молайтуға, шығынды азайтуға мүмкіндік
беретін технологияларды фермерлерге
өздері өткізуге тырысқаны жөн, – дейді
бұл туралы А.Евниев. Оның пікірінше,
ғалымдар фермерлерді ұсынылып
отырған
инновациялық
технологиялардың пайдалы екендігіне
көндіре алса, онда фермерлер оны
сатып алуы керек. Сол себепті,
бөлінетін қаражаттың 85-90 процентінің
субсидия ретінде тікелей фермерге,
яғни өндіріске жұмсалғаны орынды
болмақ. Қалай болғанда да, аграрлық
саладағы бұл өзгеріс ғалымдардың шенеуніктерге емес, фермерлерге көбірек
көңіл аударып, олардың сұранысын
өтеуге тырысуына ықпал етуі тиіс.
«Егемен Қазақстан»
7 стр.
Рухани жаңғыру
Модернизация
общественного сознания
через изменение себя
Каждый человек - это маленькая, крошечная частица
земли, мира, в котором мы живем. И каждый видит этот
мир по-своему, так сказать, «своими глазами». Весь мир
- как огромная река. И все «плывут» по-своему. Кто-то «по
течению», а кто-то пытается это течение изменить. Но
чтобы изменить это «течение», чтобы изменить мир,
нужно изменить в первую очередь - себя. «Хочешь изменить мир? Тогда начни с себя» - актуальная тема века. И
тут возникает много вопросов.
«Начни с себя!» - как же часто мы слышим эту фразу, почти
везде.
Но каждый понимает ее по-своему. Одни думают, что изменив себя, мы не изменим мир, а изменим лишь свое восприятие этого мира. В данном случае изменив себя, мы будем
совсем по-другому воспринимать этот мир.
К примеру, возьмем одну из главных тем в нашей стране,
борьбу с коррупцией. Начнем с себя, если я не буду коррумпирован, я не подтолкну к коррупции других. Если не буду давать взятки, другой кто-то ее не возьмет. И наоборот, если я
не буду брать взятки, мне ее никто предлагать и не будет. И
в моем мире коррупции будет меньше и меньше, ведь чаще
люди судят мир по себе. «Если я дал взятку, то дают и остальные», так мы «выгораживаем» себя. Правда, хоть и горькая.
Так что можно сказать, что мир таков, как его воспринимает
сам человек. Если мы видим в коррупции - зло, то в наших
глазах мир будет полон того самого зла, а если считать коррупцию чем-то хорошим, то и мир в этом плане будет казаться
хорошим. Конечно, нельзя судить мир только по уровню коррупции в нем.
В данном случае изменив себя, можно изменить мир. Ведь
если хотя бы одна шестеренка в механизме изменит свое направление, это привлечет за собой изменение направления
других шестеренок, деталей. Конечно же, не изменит весь механизм, но одну из его областей изменит точно. Но, самое
главное, для этого нужно быть частью того самого механизма.
Ведь если шестеренка никак не связана с механизмом и с его
частями, то хоть как не меняй его направление, результата не
будет. В данном случае, под «механизмом» имеется в виду
наш мир, а «шестеренки» это мы, каждый из нас шестеренка
этого мира. Поэтому мы должны быть частью этого мира,
быть связаны с ним, вкладывать в него что-то свое, развивать
его, предлагать что-либо выигрышное. А как развивать мир?
Конечно же, начать с себя.
Развивая себя, мы становимся лучше, а вместе с нами и
окружающий нас мир. Государственный служащий должен работать не только ради заработной платы, а ради укрепления
профессионального государственного аппарата, вкладывая в
работу все свои знания и силы, в то же время набираться
опыта, стремиться быть успешным, то есть быть конкурентоспособным. Об этом и было сказано Главой государства в
программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Везде нужно начинать с себя. В данном случае модернизация действительно невозможна без изменения ряда привычек
и стереотипов.
К примеру, возьмем - воспитание. В воспитании ребенка
главное быть для него примером. Ведь если курящий отец
будет говорить о том, что курение - вредно, то ребенок будет
видеть курящего отца и этим воспримет его слова за ложь.
Для ребенка родители в первую очередь пример для подражания. Конечно же, ребенок может подражать не только родителям, но и другим лицам. Например, знаменитым
спортсменам, певцам, актерам и т.д. Ключевое слово тут
«подражать». И исходя из этого, можно сказать, что чем
больше у нас «хороших» людей, «правильных» людей, то и
подражающих им будет больше. Мир таков, каким воспринимаете его вы. Поэтому если все мы будем тянутся к лучшему,
нас будет ожидать только лучшее.
В данном направлении мы также не должны забывать о
том, что важным условием модернизации нового типа является сохранение своей культуры, собственного национального кода, на что и обратил наше внимание
Глава
государства в своей программной статье. Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, одним словом, национальный дух, должны вечно
оставаться с нами.
Таким образом, все мы шестеренки одного механизма, и
наша жизнь в наших с вами руках. Все зависит от нас самих,
поэтому давайте начинать изменения с себя!
А. Т. Ташенова,
главный специалист управления государственной
службы Департамента Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы и противодействию
коррупции по Карагандинской области
8 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
« Е л и е с і құт б о лс а ,
Х а л қ ы а л а б о лма й ды»
(Соңы. Басы 1-ші бетте.).
Ауыл төріне орналасқан сахна
шымылдығын
С.Сейфуллин
атындағы Қарағанды облыстық
қазақ драма театрының əртістері
Бұқар жыраудың өмірі туралы
«Күміс
көмей
əулие»
театрландырылған қойылымымен
ашты. ҚР Мемлекеттік хатшысы
Гүлшара
Əбдіхалықова
қойылымнан
кейін
Президент
Нұрсұлтан Назарбаевтың Құттықтау
хатын оқып, елді тұрақтылыққа, бірлікке шақырған үлкен тұлғаның
мұрасы
Мəңгілік
Ел
болып
қалуымызға үлкен ықпал етеді,- деп
өзінің ыстық лебізін білдірді. Мемлекеттік хатшыдан соң сөз алған
облыс əкімі Ерлан Қошанов бұл –
ұлы тойдың күллі қазақ даласына
ортақ той екенін, Ұлы адамдардың
арманы да ұлы болатынын айта
кетті. ҚР Парламенті Мəжілісінің депутаты Қуаныш Сұлтанов, академик
Ғарифолла Есім Ұлы жыраудың
ұлылығын дəріптесе, Маңғыстау
облыстық мəслихатының хатшысы
Серікбай Тұрымов Маңғыстау
жұртының сəлемін ала келген екен.
ҚР Парламенті Мəжілісінің депутаты, əнші Бекболат Тілеуханов
сөзін Бұқар жыраудың он бір тілектен тұратын толғауымен бастап,
Үмбетей жыраудың Бұқарға айтқан
термесімен жалғап, халықты бір
серпілтіп тастады. Шынымен де
«Бірінші тілек тілеңіз, Бір Аллаға
жазбасқа»
деп
бастаған
Бұқардыңбұдан үш ғасырдай бұрын
тілек
түрінде
айтылған
ой
толғамдары, парасат пікірлері,
өсиет
сөздері
бүгінгі
күннің
оқырмандарына арналғандай. Сондай-ақ, жыраудың ұрпағы, шежіреші
Ғалымтай Бақтиярұлы «Сөзі – ұран,
бəтуəсі - құран» жыраудың аманаты
жайында сөз қозғады.
Ресми шарадан кейін сахна төрін
Тəттімбет атындағы қазақ ұлттық
аспаптарының академиялық оркестрі «Саржайлаумен» тебірентті.
Ақын Аманжол Əлтаев Бұқар
жыраудың тойына арнау айтып,
халықты
тəнті
етсе,
қазақ
эстрадасының жұлдыздары Роза
Рымбаева, Алтынай Жорабаева,
тағы басқа əншілер өнері тойды
қыздыра түсті. Тəжікстанның «Хайрулло Дадобоев» фольклорлық ансамблі,
Қарағанды
қалалық
Қ.Байжанов атындағы концерттік
бірлестіктің, Қарағанды облысының
барлық
аудандарынан
келген
өнепаздардың
өнері
халық
көңілінен шықты. Кешке дейін ауыл
сахнасының төрінде əн мен күй толастамады.
Əр аудан мен қала өзінің
ақшаңқан киіз үйлерін тігіп, өз
ауданы мен қаласының бейнесін
шығармашылық жұмысы бойынша
директордың орынбасары Гүлжан
Елубаева
бастаған
аудан
өнерпаздарының
өнеріне той
қонақтары сүйсінді.«Ақ жол» қазақ
ұлттық мəдениетін жандандыру
орталығы мен «Калина красная»
славян орталығының дайындаған
қолөнер көрмесіне үлкен-кіші асқан
қызығушылық танытты.
Сонымен қатар, торқалы тойда
баба
мұрасын
барынша
насихаттауға мəн беріліп, облыстық
тарихи-өлкетану мұражайы Бұқар
жыраудың тарих пен əдебиеттегі
орнын айшықтайтын арнайы көрме
ұйымдастырып, оған елорда музейінен əкелінген көне қару экспозияциясын жəне «Бұқар жырау дəуірі»
деп аталатын жəдігерлерін əкелген.
Ұлттық спорттық ойындардан
өткен жарыс той сүйер қауымның
делебесін
қоздырды.
Қазақ
күресінен66
келі
салмақ
дəрежесінде бас жүлдеге Абылайхан Шаратов, 90 келі салмақта
Ерғанат Молдағұлов ие болып, –
«Тайота-55» жəне -«Тайота -70»
маркалы көліктері сыйға тартылды.
Көкпардан бас жүлдені Абай
ауданының командасы жеңіп алса,
аударыспақтан нұралық азамат
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
«Адамға қымбат
нәрсе жұрт қамы,
жұрт iсi»
Е л б а с ы н ы ң
оқушылардың
мектепке
Гүлім Сембай
қарастырған.
«Мектепке
жол»
ету туралы тапсырмасын
циясы қыркүйектің аяғына
орындау
мақсатында
дейін жалғасады. Осы уақыт
ауданымызда 1 тамыздан
ішінде əлеуметтік қолдауды
30 қыркүйек аралығында
қажет
«Мектепке жол» дəстүрлі
оқушыларға
р е с п у б л и к а л ы қ
көрсетіледі.
өтуде.
Жанболат Тайжанов жеңімпаз деп
танылды. 21 шақырым қашықты
еңсерген топ бəйгеде тұлпар иесі
алматылық Мейірхан Бұлғыновқа
Астанадан бір бөлмелі пəтер кілті
табысталды. 31 шақырымға ұзаған
Аламан бəйгеде жерлесіміз, Осакаров ауданының тұрғыны Нұрлыбек
Мұхамедияровтың «Бұйра жалы»
иесіне «Тойота-Прадо» автокөлігінің
тізгінін ұстатты.
Кеш қарайғанда бағдарламаға
сəйкес, Ботақара кентінде гала концерт
өтіп,
отшашу
ұйымдастырылды.
Осы тойда Бұқар жыраудың
данышпандығын көрсететін, оның
қоғамдық,
саяси-əлеуметтік
жағдайларға биік тұрғыдан қарап,
көзін қырандай алысқа жіберіп, өз
дəуірін ғана емес, болашақты да
кең
шолып
толғай,
болжай
білгенінің куəсі болдық. Келер
ұрпаққа данышпан да кемеңгер бабамызды қызыл тілдің құдіретін жеріне жеткізіп айта да, жырлай да,
толғай да білген «сөз пайғамбары»
жəне қоғам қайраткері ретіне таныта білу — ұрпақ борышы. Осы
тойда сол борыштың бəрі болмаса
да бірі орындалды деп айтуға əсте
болады.
қамту
толық баруын қамтамасыз
қайырымдылық акциясы
айшықтауға тырысқан. Барлығы да
қазақы
дархандығымен
той
қонақтарына құрмет көрсетті. Осакаров ауданының атынан тігілген
ақшаңқан
киіз
үйлерден
де
таңертеңнен кеш батқанша қонақ
арылмады. Қараша халықтан бастап, халқының сүйікті əншілері
Роза Рымбаева, Алтынай Жорабаева,
Бекболат
Тілеуханды
қонақжайлықпен қарсы алды. Ұлы
тойдың құдайы қонақтары киіз үй
алдынан орын алған Бауырсақ
шоудың түрлі бауырсағынан дəм
татып,
«Осакаров
аудандық
мəдени-сауық орталығы» КМҚК
тауарларымен
«Адамға
қымбат
республикалық
ететін
ак-
барлық
көмек
Аудан басшысы көп балалы
Табиғат
мен
нəрсе - жұрт қамы, жұрт
Жамиланың сүт кенжесі 6
ісі»
Ахмет
жасар Дастанға мектепке
Байтұрсынұлы айтқандай,
керек оқу құралдары толы
аудан əкімі Нұркен Кобжа-
сөмкені табыстады. Сондай-
нов осы қайырымдылық
ақ, екінші отбасы Сергей мен
акциясына қатысты.
Ольга
деп
да
төрт
бала
Тамыздың 21 күні аудан
тəрбиелеп отыр. Тұла бойы
басшысы Нұркен Кобжанов
тұңғыштары биыл мектеп
пен аудандық мəслихаттың
табалдырығын
хатшысы Қанат Саққұлақов
Оқуда озат болып, жаңа оқу
игі дəстүр бойынша, «Мек-
жылында
тепке жол» акциясы бары-
Нұркен Кобжанов ата-ана-
сында
лары балаларының жетістік-
көп
балалы
отбасылар Накей Жамила
терін
мен Иржавская Ольганың
білдірді.
отбасына
аясындағы
барып,
табыс
көруіне
тілеген
тілектестік
Аталған
акция
жасалған
аттағалы
көмекке үй иелері де, бала-
бүлдіршіндерге
лар да мəз-мейрам болып
табалдырығын
отырған
мектеп
аттамақ.
қуанып, аудан басшысының
сыйлық жасады.
Елімізде
жаңа
оқу
отбасыларына арнайы ат
жылының қарсаңында «Мек-
басын
тепке жол» қайырымдылық
алғыстарын жаудырды.
республикалық
шарасын
бұрып
Балалардың қуанышы –
өткізу дəстүрге айналған.
қуаныштардың
Биылғы жылы акция «Менің
Жағыдайы
таңдауым
отбасыларының
-
балаларға
төресі.
төмен
көмек» ұранымен өткізілуде.
рына
Шараның басты мақсаты –
алғанға не жетсін.
балаларды
келгеніне
көмектесіп,
балаласауап
киім-кешекпен
жəне оқу құралдары, кеңсе
Гүлім Сембай
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
9 стр.
Ру хания т
Иг ілік пе н ме й ір ім ді л і к м е р е к е с і н і ң
ш ар апат ы м о л б о л ды
Құрбан айт мейрамының
алғашқы күні аудан мешіттерінде қасиетті Құрбан айт намазы ҚМДБ бекіткен кестесі
бойынша таңғы сағат 07:00де оқылды. Аудан бойынша
барлық мешіттерде жамағат
жиналып,
айт
намазына
қатысты. Осакаровка кенті
орталық мешітіне құлшылық
етуге келген халықтың көптігі
соншалық, мешіттің ішкі залдары мен ауласында ине
шаншар орын қалмады. Айт
намазына қатысушылар орасан көп болды. Таң сəріден
Алла
үйіне
жиналған
жамағатқа орталық мешіт
имамы Жоламан Яхияев
Құрбан
айт
мерекесімен
құттықтап, Құрбан айттың
шығу тарихы жəне мəнмағынасы жайлы тұщымды
уағыз-насихаттар айтты. Намаздан кейін Жамағат Алла
Тағаланы тəкбірмен ұлықтап,
Айт
хұтпасы
оқылып,
ақсақалдары Жаратушы Алладан еліміз бен жерімізге
амандық, тыныштық тілеп,
дұға жасады. Дұға жасалып
болғаннан
соң,
мешітке
жиналған мұсылмандар бір бірін Құрбан айт мейрамымен
құттықтап, бауырлар бір-біріне құшақ жайып, мерекелік
шаттыққа бөленді.
Айт мейрамына орай, əрбір
елді мекендегі азық - түлік
қауiпсiздiктi, сондай-ақ жануарлар ауруларының таралуын
жəне тасымалданатын (тасымалданатын)
объектiлердiң
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету,
в е т е р и н а р л ы қ
(ветеринариялық-санитарлық)
нормалардың
сақталуын
қадағалау мақсатында Құрбан
айт мерекесіне орай мал
құрбандығы
барлық
тиiстi
əкiмшiлiк-аумақтық
бiрлiкте
ұйымдастырылды.
Осакаров
ауданының
құрбандық шалынатын кент
жəне ауылдық округтерінде
мешіттердің жанында арнайы
орын қарастырылып, мал сою,
етті мүшелеп бөліп, тарату
орны, қалдықтарды жинауға
арналған арбалар, ет ілетін арнайы ілгіштер, су жəне ас үй
ыдыстарымен қамтамасыз етілген.
Осакаровка кенті орталық мешіті жанынан тігілген қазақы
ақбоз үйде арнайы айттық дастарханы жайылды. Мешітімізге
арнайы айттап келген зиялы
қауым өкілдері жəне барша
жамағат - Құрбан айттарыңыз
қабыл болсын! Еліміз аман,
жұртымыз тыныш, ел іргесі
бүтін
болғай!
Шалған
құрбандықтарыңызды
Алла
қабыл айласын!, - деген
ақжарма тілектерімен осы Айт
дастарханынан дəм татты.
Айт намазы оқылып болған
соң, таң сəріден ұлық мерекеге
ізгі ниетімен, мешітке ағылған
жамағат сүннетке амал етіп,
хош иіс себініп, əсем киініп,
қуанышты көңіл-күймен жүрді.
Ауданымыздың зиялы қауымы,
аудандық мəслихаттың депутаттар корпусы атынан жəне
шамасы
жеткен
əрбір
мұсылман баласы ізгі ниетпен,
өзінің
бойұсынуы
мен
шүкіршілігін
əйгілейтін,
тақуалық амал - ниетін білдірген
қауым арнаулы белгіленген
орындарда қасапшылар мен
дұға
жасайтын
имамдар
қатысуымен құрбандық шалды.
Құрбандыққа шалынған мал еттері аудандағы əлеуметтік
жағыдайы төмен, көпбалалы
отбасыларға, жазасын өтеп
шыққандарға
үлестірілді.
Жалпы Құрбан айттың үш
күнінде аудан бойынша 4 ірі
қара, 65 қой құрбандыққа шалынды.
Ру хани ят
Орта берекесі - ұйымшылдық
ұлықтау
Аюпов Аман мырза бір-бір қойдан
тəшриқ тəкбірімен - «Аллаһу
құрбандыққа шалып, жетім-жесір,
акбар, Аллаһу акбар, лəə илəһə
мүгедек, жағдайы төмен отбасыла-
иллаллаһу
əкбар,
рына тегіс таратып берді. Сонымен
Аллаһу акбар уə лиллаһил -
қатар Құрбан айтқа арнап халықтың
хамд», - деп қадірменді жамағат
садақасына Шұңқыркөл ауылының
Құрбан айт мейрамының бірінші
«Ракат» тойханасында аруақтарға
күнінде, таңғы Құрбан айт нама-
құран оқылып, бұл асқа ауыл
зына
жамағатқа
ақсақалдарымен қатар, ауыл аза-
Шұңқыркөл ауылында «Қалден
маттары 70 адамнан астам халық
қажы» атындағы мешітінің ал-
қатысып, қасиетті Құрбан айтта
дында ауыл имамы Абилькаи-
əруақтарға
ров
бекітілген уағыз
«Барыңа шүкір ет, жоғыңа сабыр
кестесіне сай «Құрбан айттың
ет», -демекші ауыл жұртшылығы
шығу
бір-бірін
Алла
Қараусыз қалған қарттарға
қайырымдылық жасап, қамкөңіл
жандарға сыйлық беріп, ренжіскендермен татуласып, жастар
үлкендердің үйлеріне сəлем
бере барып, науқастардың
халін сұрасып, əркім үшін екі
дүниенің абыройына молынан
сауап жиналды.
Ел игілігі үшін жасалған
қайырымдылық
акциялары
қатарында «Мектепке жол»
акциясының сауапты іс – шаралары көп болды.
Сержан Смаханұлы
Тағаланы
уаллаһу
жиналған
Жарас
тарихы
жəне
мəн
–
құран
айт
бағышталды.
мейрамымен
мағынасы» тақырыбында уағыз
құттықтап, жүрекжарды тілектерін
айтты.
айтып, мəре-сəре күйге
бөленді.
Құрбан айт намазы оқылып, хұтба
Алланың мейірімі түскен қасиетті
айтылды. Мешіт алқасы, белсенді
Құрбан айт мейрамы аса ілтипатпен
азаматтар: Абишев Рымғазы, Руб-
атап өтілді.
лев Мухамедқали, Омаров Асхат
сынды
дін
жолында
жүрген
Қасиетті Құран Кəрімдегі
зала»
«Зіл-
сүресінде айтылғандай:
азаматтардың қолдауымен арнайы
«Кімде-кім тозаңдай жақсылық іс-
мал сою алаңында құрбандыққа 7-
тесе,
8 қой шалынды. Ауыл тұрғындары
сөзсіз алады. Ал кімде – кім
Джумагадиева Қаламқас, Карибаев
тозаңдай жаманшылық істесе- оның
Төлеген, Алтынбаев Ертай, Есжа-
жазасын тартады», - дейді. Олай
нов Жақсылық,Омарханов Ерик, Ау-
болса жақсылықтарыңыз Алладан
ельбеков
қайтсын.
Құрмаш,
Жора,
жəне
А.
Ауелбеков
жақсылығының
қарымын
Асылбеков
атындағы ЖШС демеуші инвесторы
Нұрлан Ғалымжанұлы
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
10 стр.
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
Руханият
Д І Н Ж ƏН Е Д Ə СТ ҮР: САУА ЛДА Р М ЕН ЖАУАПТАР
6. «Түркістанға зиярат ету кіші
қажылыққа жатады» деген пікірмен келісуге бола ма? «Арыстанбабқа түне,
Ясауиден тіле» деген сөздің астары
қандай?
Түркі - қазақ даласында ислам дінінің
кеңінен
таралуына,
халық
дүниетанымымен сіңісіп, берік орнығуына
Қожа Ахмет Яссауи негізін салған рухани моральдық ілімнің ерекше əсер еткені төл
тарихымыздан белгілі. Əрине, Яссауиге
дейін де, одан кейін де исламды таратуға
ерен еңбек сіңірген рухани тұлғалар аз
болмаған, бірақ түгел түркі халқының
жүрегіне жол тауып, «Түркістан пірі»,
«Əулиелер сұлтаны», «Əзіреті Сұлтан»
атанған Қожа Ахмет Яссауидің түркі
тарихындағы орны ерекше. Бұл ерекшелік
Əзіреті Сұлтанның ислам ілімін терең
меңгеріп, тақуалықтың шыңына, рухани кемелдікке көтерілген өнегелі болмысымен,
өзі шынайы сезінген діннің рухын түркінің
төл тілінде жүрекке жақын өлең тілімен
өрнектеп бере білген ақындық шеберлігімен, ислам ілімін түркі халқының
дүниетанымы мен тұрмыс - тіршілігіне
етене жақын əдістермен насихаттап жеткізе білген көсемдік қабілетімен байланысты болды.
Арғы тегі араб жұртына – Пайғамбар
(с.ғ.с) əулетіне тірелсе де, Ысқақ бабтан
бергі он бір атасы түркі жұртында өсіп өнген Қожа Ахмет Яссауи жергілікті
халықтан өзін ажыратып қараған жоқ,
«Туған жерім – мүбарак Түркістан» деп осы
өлкені қастерлеп жырына қосты, түркі
жұртының, əсіресе Яссы (Түркістан)
қаласының маңын мекен еткен оғыз қыпшақ (бүгінгі қазақ) тайпаларының
дəстүрі мен дүниетанымын жетік біліп,
құрмет тұтты. Əйел - еркек деп бөлінбей,
алқа - қотан отырып жыр тыңдайтын осы
халықтың нəпсіден аулақ, туысқаншыл
өнегесін пір тұтқан Яссауи əйелдер мен
ерлер бірге қатысатын алқа зікірін құрып,
Алланы жария еске алудың жолын
қалыптастырды. Сол жаңашылдығы үшін
заманының талай дін ғұламаларымен
тартысқа түсіп, өзі сүйген жамағатының
абыройын қорғады. Қорғап қана қоймай,
бүкіл Орта Азия өлкесіне өз ұстанымының
дұрыстығын, ілімінің ақиқаттығын мойындатып, «Түркістан пірі» атанды.
Кешегі түркі, бүгінгі қазақтың болмысына
біткен қонақжайлық мінез, алыс жақыннан
келген жолаушының бəріне есігі ашық
ақжарма
көңіл
Яссауи
іліміндегі
«суфрадарлық» – «дастархан жаю»
дəстүрімен ұштасып, дастархан үстінде
уағыз айтып, ислам ілімін таратудың
өміршең үрдісіне айналды. Яссауи іліміндегі «Қызыр пайғамбар жолаушы бейнесінде келіп, сұхбатқа қатысады» деген
сенім қазақтың «Қонақ келсе, қыдыр келеді», «Қырықтың бірі – Қыдыр» деген
мақалдарынан көрініс тапты. Осылайша өз
болмысына етене жақын жолмен шынайы
исламды танытқан, мың - сан шəкірт
тəрбиелеп, өмірін дінге арнаған Əзіреті
Сұлтанға деген елдің ықыласы көзі тірісінде ақ ерекше болған. Ол дүниеден
өткеннен кейін қабірстанын қастерлеп, зиярат орнына айналдырды, Əзірет Сұлтан
жайында жүздеген аңыз əңгімелер туындатты. Яссауидің ұстаздарын да, оның
жолын жалғастырған шəкірттерін де халық
рухани ұстаздар санап, пір тұтты. Əзірет
Сұлтан жөніндегі ең көп тараған аңыз
Мұхаммед Пайғамбардың (с.ғ.с) аманат
құрмасын Арыстанбаб əулиенің бес жүз
жыл сақтап, Яссауиге жеткізгені жайында
болып келеді. Бірқатар ғалымдар «аманат
құрманы» рухани ілімнің символы деп санайды.
«Мəдинада – Мұхаммед, Түркістанда –
Қожа Ахмет, Маңғыстауда – пір Бекет», деп келетін өлең жолдарында аталған
тұлғалардың дəрежесінің теңдігі емес, рухани ілімінің жалғастығы астарланған. Шын
мəнінде Пайғамбар (с.ғ.с) дəрежесімен
ешбір əулие - тақуа жандардың деңгейін
салыстыру мүмкін емес. Сол секілді
«Əзіреті Сұлтанды үш рет зиярат ету кіші
қажылық жасағанмен бірдей» деген
ұстанымның да шариғи негізі жоқ. Бұл
Мекке - Мəдинаға аяғы жетпеген арманды
жандардың «Пайғамбардың ұрпағы, аманат ілімін жалғастырушы піріміз ғой» деп
Əзіреті Сұлтанға қайталап зиярат етуді
көңіліне жұбаныш - медет тұтуынан
туындаған пікірлер ғана. Бұлай етуді Əзірет
Сұлтан да аманат етпеген, кейінгі орта
ғасырлардан сақталып келе жатқан
Түркістанға зиярат ету əдебі туралы жазба
деректерде де мұндай мəлімет кездеспейді.
Ал «Арыстанбабқа түне, Ясауиден тіле»
деген сөз дұрыс айтылуында «Арыстанбабта түне, Ясауиде (Алладан) тіле»
болып келеді. Өйткені тілек адамнан
сұралмайды, Алладан сұралады. Ғұмырын
Алла жолына арнаған Яссауидей тақуа
жандардың «менен тіле» деп күпірлік етпегені айқын. Ал пайғамбарларды, əулие тақуа жандарды дəнекер етіп, «солардың
құрметі үшін дұғамды қабыл ете гөр» деп
тəуəссул жасау үрдісі исламға жат емес.
«Арыстанбабта түне, Ясауиде (Алладан)
тіле» сөзінің шығу төркіні жоғарыдағы аманат - құрма туралы аңызға тіреледі. Арыстанбаб ұзақ жол жүріп, Сайрам жеріне
жеткенде алдынан бала Ахмет өзі шығып:
«Ата, аманатымды беріңіз!» деп сұраған
екен. Арыстанбаб қаншама жыл тілінің
астына сақтап келген құрманы бергенде,
бала оны жұтып жіберіп, бұрыла беріпті.
Арыстанбаб: «Балам, сонша жыл сақтап
келгенде маған бір ауыз жылы сөз
айтпадың ғой» дегенде, бала Ахмет:
«Қалай айтамын, сіз бар маңызын сорып,
маған тек сүйегін қалдырыпсыз. Жарайды,
сізге барып түнесін, бізге келіп (Алладан)
тілесін» деген екен. «Арыстанбабта түне,
Яссауиде (Алладан) тіле», - деген сөз
содан қалыпты деседі. Ал кей аңыздарда
Əзіреті Сұлтан дүниеден өтерде «Маған
келетін адам алдымен Арыстанбабқа зиярат етсін» деп аманат еткен екен деседі.
Осы аңызға ұйыған халық алдымен
Арыстанбабқа түнеп, содан кейін Яссауиге
келіп, осы əзиздердің құрметі үшін қабыл
етуін Алладан сұрап, тілек тілейтін зиярат
114 – «ҚАУЫРТ ЖЕЛІСІ»
Азаматтар мен ұйымдардан діни салаға қатысты барлық
мəселелер бойынша ақпарат қабылдауға, сондай-ақ деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге кеңес жəне
психологиялық көмек көрсетуге арналған – 114 «Қауырт желісі»
ашылған.
Сізді жəне Сіздің жақындарыңызды түсініксіз діни ойларды
қабылдауға мəжбүрлеген болса;
- Сізге көшелерде, кіреберістерде, пəтерлерде, көліктерде күдікті діни
кітаптардың, журналдардың, кітапшалардың, парақшалардың таратылуы
туралы белгілі болса;
- Сізбен жəне Сіздің жақындарыңызбен діни тақырыптарға күдікті үгіт
жүргізгісі келсе;
- Сізге жəне Сіздің жақындарыңызға діни жоралар мен іс-шараларға
əдебін қоштап, ұнатқан. Бірақ бұл тəртіп
қатаң
сақталатын
қағидат
емес,
мүмкіндігіне қарай жасалатын əдеп ретінде
қалыптасқан.
7. Кішкентай кезімізде ата - апаларымыз «көз тимесін» деп маңдайымызға
қара күйе жағып қоятын. Көз тиюден
осылай қорғануға бола ма? Көзмоншақ,
тұмар
туралы
исламда
қандай
көзқарастар бар?
«Көз
тию»,
«назарлану»
деген
құбылыстың бар екені шындық. Алла
жаратқан пенделердің күш - қуаты (энергиясы) мен ниеті əр алуан болады. Кей
адамдарды қазақ «назары бар», «көзі бар»
деп жатады. Жағымсыз күш - қуаты басым
адамның сүйсініп қарағаны да, жақтырмай
қарағаны да базбіреулерге назар болып
тиюі мүмкін. Əсіресе, қуат өрісі əлсіз балалар мен əйел адамдар жиі назарланады.
«Көз
тию
–
ақиқат»
деген
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) хадисі бар. Əр
елдің салтына қарай көз тиюден түрліше
сақтанады. Қазақта назарды əшекейге
аудару үшін қыз балаға, əйел адамға
көзмоншақ пен əртүрлі алқа - тана, өңірлік,
сырға, білезіктер тағу кең таралған. Осыған
байланысты халқымызда «көздің жауын
алады» деген тұрақты тіркес қалыптасқан.
Яғни адамға алғаш қадалған назар
көзмоншақтар мен əшекейлерге ауып,
оның күші қайтады, екінші рет адамға
назар аударғанда бұрынғыдай сұғы қатты
болмайды деп саналады. Яғни көзмоншақ
адамды қорғайды деп емес, назарды өзіне
аударады деп түсіну қажет.
Сонымен қатар баланы (негізінен ұл баланы) көзге түспейтіндей етіп, қораш киіндіріп қою, маңдайына күйе жағу арқылы
оған назарды аудартпауға тырысу да
халқымызда бар. Қазақта балалары
тұрмай шетіней берген жағдайда «Елемес», «Елеусіз», «Жаманбай», «Ескермес»
секілді аттар қою арқылы назардан қашуға
болады деп ырымдалған. Дегенмен бұл
орайда ырым дегеніміз – сенім емес екенін
ескеру керек. Ал бұл мəселеге исламның
көзқарасына келсек, Пайғамбарымыздың
(с.ғ.с) хадисінде айтылғандай ата - ананың
баланың алдындағы үш парызының бірі –
перзентіне жақсы ат қою делінеді.
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) кезеңінде де
көз тию оқиғалары болған. Ол тұста араб
жұртында назары тиді деп шүбаланған
адамның жуынған суымен назарланған
адамды жуындыру əдеті бар болатын. Оны
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) да құптап: «Сендерден көз тигені үшін жуыну талап етілсе,
жуыныңдар!» деген хадис қалдырған. Теріс
дұға мен назардан қорғаныш ретінде
Пайғамбарымызға (с.ғ.с) «Фəлақ», «Нас»
сүрелері түсірілгені белгілі. Сол себепті көз
тигенде Құран сүрелерімен дем салу кең
таралған.
Сонымен
қатар
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) жатар алдында
«Ықылас», «Фəлақ», «Нас» сүрелерін үш
реттен оқып, қолына дем салып, жүзін, денесін сипағаны жөнінде сүннетке қатысты
дереккөздерінде жиі айтылады. Құранның
шипа болып табылатыны жөнінде «Фусси-
лат» жəне «Исра» сүрелерінде аяттар бар.
Ал баланың жүзіне (иегіне) күйе жағу
арқылы назардан сақтануды Осман ибн
Аффан сахаба ескерткен.
Қазақта көз тигенде дем салдырып,
тұзды суға шомылдырып, басынан тұз айналдырып отқа тастап, хош иісті
шөптермен аластап жатады. Бұлардың
ішінде дем салудың шариғатта бар екені
жоғарыда айтылды, ал хош иісті шөптерді
түтетіп, науқас адамды, үй ішін аластауды
бірқатар ислам ғалымдары жындарды
аластауға септігін тигізеді деп санайды.
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) хош иісті ерекше
ұнатқан. Сонымен қатар: «Əрбір адамның
жүрегінде жын иектеу мен алапестіктің
ұрығы болады, одан айығудың жолы – нарцисс гүлін иіскеу» деген хадис те бар.
Ғасырлар бойы хош иісті шөптер мен
гүлдер адам жүйкесінің зорығуын басу, тыныштандыру, сергіту, бас ауруы, тұмау, т.б.
көптеген
аурулардан
айықтыру
мақсатында қолданылып келеді. Қазіргі медицинада хош иістің науқастың көңіл - күйін
жақсартып, сауығуына əсер ететіні
дəлелденіп, «ароматерапия» атты арнайы
сала қалыптасқан. Ал тұздың емдік жəне
тазартушылық қасиеті дəстүрлі медицинада ертеден кең пайдаланылып келеді.
Көптеген дəрі - дəрмектердің құрамына тұз
қосу, тұздың жеке өзін емге пайдалануды
былай қойғанда, тұзды сумен шомылу,
тұзды ванна қабылдауға да медицинада
ерекше мəн беріледі. Назар аударатын
тағы бір мəселе ат қоюға байланысты.
Қазақтың жоғарыда айтылған елеусіз аттар
қою арқылы назардан қашатыны секілді,
заманауи психотерапия мен парапсихология мамандары да адам сəтсіздіктен арылмай қойған жағдайда атын ауыстыруды
ұсынуда.
Ал, тұмар тағу жөнінде ислам
ғұламалары тарапынан екі түрлі көзқарас
қалыптасқан. Бір тобы Пайғамбарымыздың
(с.ғ.с) тұмарға қатысты: «Кім тұмар тағатын
болса, Алла оған денсаулық бермесін»,
«Кім тұмар тақса, Аллаға серік қосқаны»
деген хадистеріне қарап, тұмар тағуды
түбегейлі теріске шығарады. Екінші топ
ғалымдары дəл осы хадистерге сүйене отырып, оларда Құран аяттары жазылған
тұмарлар емес, басқа тұмарлар туралы сөз
болып отырғанын, ал Құран аяттары
жазылған тұмарды таққан адам Аллаға
сенгендіктен, «Құран аяттары жанымда
жүрсін» деп ізгі ниет еткендіктен тағатынын
айтып, оны ислам шариғатына қайшы емес
деп тапқан.
Дегенмен ғұламалардың басым көпшілігі
«Құран аяттары жазылған тұмарды негізінен балаларға таққан дұрыс, ал ересек
адамдар Құран аяттарын жаттап алып,
үнемі қайталап жүргені абзал» деп
тұжырымдаған. Яғни бұл орайда да атамыз қазақтың жеті рет өлшеп, бір рет кесетін дағдысымен шариғаттан шалыс
кетпегенін аңғаруға болады.
А.Əбдірəсілқызы
қатысуды ұсынған болса;
- Сізді діни бағыттағы күдікті жиындар мазалаған болса;
- Сіз жəне Сіздің жақындарыңыз күдікті адамдардың не діни бағыттағы
ұйымдардың ықпалына түскен болса;
- Сіз жəне Сіздің жақындарыңыз діни мəселелерге байланысты қиын
жағдайларға ұшыраған болса;
- Сіз немесе Сіздің жақындарыңыз дін саласындағы мамандардың
кеңесі мен көмегіне мұқтаж болса;
Біз Сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап береміз жəне көмек
көрсетеміз! Хабарласыңыздар!
Сіздер үшін заңгерлер, теологтар, дінтанушылар, психологтар жұмыс
істейді.
Кеңес беру тəулік бойы жəне құпия түрде жүргізіледі.
Қоңыраулар Қазақстанның кез-келген нүктесінен тегін қабылданады.
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
11 стр.
Ру хани ж аңғыру: С ак р ал ь ная гео гр аф и я К а захст ана
По живописным родным местам
«Сакральный» - это слово происходит от латинского sacralis, что означает «священный». Основа
sac, по-видимому, восходит к праиндоевропейскому saq, вероятное значение которого - «ограждать, защищать». Таким образом, первоначальная
семантика слова «сакральный» - это «отделенный,
защищенный». Религиозное сознание со временем
углубило понимание термина, внеся в него оттенок
целенаправленности такого отделения. То есть
священный - это не просто отделенный (от мира, в
противоположность профанному), а отделенный с
особой целью, как предназначенный к особому
высшему служению или употреблению в связи с
культовыми практиками. Под сакральным пространством в данном случае могут подразумеваться две вещи – конкретное здание и сакральное
место, не обязательно связанное с постройками.
Примером последнего могут служить священные
рощи, которые были очень популярны в прежние
времена языческого владычества. Сакральным
значением и сегодня обладают многие горы,
холмы, поляны, водоемы и другие природные объекты.
Другими словами, природные сакральные места, это
места, где дышится полной грудью, где отдыхаешь,
душой находясь в гармонии с природой.
Вдалеке от шума городского
Хорошо послушать тишину.
На ее настроившись волну,
Замереть, не проронив ни слова.
Находясь в гармонии с природой,
Постоять, послушать, осознать
Данную от Бога благодать,
И в душе почувствовать свободу.
Хорошо побыть здесь в умолчанье.
Здесь поет, звенит живой родник.
Музыке Божественной сродни,
Словно струн серебряных звучанье.
То слышны дождя речитативы,
То рулады птичьи на заре…
И взлетают нотки соль –до - ре…
И молчанье…слов красноречивей.
15 – 16 августа в рамках программы «Рухани
жаңғыру» участники туристического клуба при детском
юношеском центре п. Осакаровка приняли участие в
туристической поездке. Посетили жемчужину Осакаровского района – место с удивительными пейзажами,
наполненными богатым природным и животным миром
самого молодого из всех национальных природных
парков Казахстана — ГНПП «Буйратау», находящегося
в южной части нашего района.
Целью поездки и проведения туристических походов
являлось желание ознакомиться с флорой и фауной
ГПНП, узнать историю топонимов, гидронимов и оронимов, сформировать у молодого поколения патриотизм, любовь к родному краю, активную жизненную
позицию.
Государственный национальный парк «Буйратау» (в
переводе с казахского — «Кудрявые горы») создан 11
марта 2011 года, с цепью сохранения уникальных степных экосистем, а также реликтовых черноольховых
лесов и березовых колков. В отличие от заповедников
здесь разрешен осмотр территории туристами и отдыхающими, при условии строгого выполнения правил
поведения и бережного отношения к природе. В недавнем интервью о деятельности Государственного национального природного парка «Бурабай» Глава
государства призвал всех казахстанцев уделять
больше внимания сохранению природных красот
нашей страны, где в целях туризма и отдыха имеется
множество самых разнообразных направлений.
«Развитие каждого из красивейших мест нашей
страны требует больших усилий, нужны соответствующие средства. Вместе с тем, каждый потраченный на
туризм тенге принесет десятикратную прибыль. Поэтому нам необходимо вкладывать требуемые инвестиции, создавая благоприятные условия во всех
туристических местах страны», — отметил Президент
страны Н. А. Назарбаев.
На территории парка обитает более 400 голов северо-казахстанских горных баранов — архаров. Этот
вид включен в Красную книгу Казахстана. Водятся
здесь волк, лисица, корсак, степной хорь, зайцы: беляк
и русак, барсук, сурок-байбак, рысь, благородный
олень, лось, кабан, горностай, норка американская, собака енотовидная. В настоящее время в ГНПП «Буйратау» обитает 55 видов животных. Базовый лагерь в
походе был установлен около родника «караагаш», где
ребята установили палаточный городок. Оттуда, в первый день нахождения в национальном природном
парке был проведен туристический поход до озера
Ажбай по пересеченной местности с подъемом в горы,
протяженностью туда и обратно – 14 км. Озеро Ажбай
является самым крупным водоемом на территории
парка. Берега песчано-каменистые, заросшие тростником. Озеро располагается в бессточной неглубокой
впадине межгорных равнин и имеет низкие берега. Питание происходит за счет талых вод и природных ключей. Во второй день туристический маршрут был
направлен на покорение одной из высоких гор – «Куншалган» (700 метров над
уровнем моря), протяженность маршрута туда и обратно с поднятием на гору
составила 10 км. Горы манящи, названные так, прежде всего, потому, что под
воздействием разнообразных природных явлений приняли не совсем реальный вид. Одна из гор – лик сурового
воина, другая – огромный гриб, третья
– диковинное животное, четвертая – каменная юрта, у пятой вид китайской пагоды, шестая – изумительно похожа на
сидящего плюшевого мишку, седьмая
имеет вид каменных врат и так далее.
А рядом пять небольших сопочек народ
окрестил пятью сестричками. Ну а
самая высокая гора национального
парка – горный массив «Акдым», который является местом обитания горного барана – архара. Акдым является самой высокой вершиной
горного массива – около 1000 метров над уровнем
моря. Даже в ясную погоду над ней
клубятся облака. Эта гора – хозяйка.
Выбранные туристические маршруты
не переставали радовать глаз у ее
участников. С нескрываемой радостью
и хорошим познавательным настроением были проведены эти дни. В
ГНПП «Буйратау» равно как и за его
пределами можно встретить бесчисленное множество тюрских топонимов,
гидронимов и оронимов. Так выделяются попарно следующие названия:
родники – акбулак и караагаш, бутак и
карабутак, горы – акдым и жаман кара,
местность карагайлы, названия деревьев. «Ак» и «кара» принято переводить на русский язык как «белый» и
«черный». Но что несут в себе названия этих двух цветов? Чтобы ответить
на вопрос, нужно, как оказалось, знать или
познать тюркские мифы и легенды. Согласно тюркской мифологии, Вселенная состоит из трех миров. Вечного неба, в синеве
которого нашел свое пристанище бог
Тенгри, подземного (нижнего) мира, богом
которого является Эрлик, и заключенного
между ними мира срединного, то есть того
самого, где живет человек. Срединный мир
древние тюрки называли «Ак», подземный
– «Кара». Из этого можно смело предположить, что все водоемы, чьи бассейны питаются или подпитываются подземными
водами, выходящими на поверхность,
имеют в своем названии «кара». Раз вода
поднимается из-под земли, стало быть, водоем и берет оттуда свое начало. И наоборот, если водоем формирует свой бассейн
талыми водами ледников, снега и дождей, то в этом заслуга срединного мира. И такой водный объект содержит в своем названии «ак», или в некоторых случаях в
нем просто отсутствует «кара». Стоит обратить внимание и на названия таких деревьев, как карагай (сосна)
и карагаш (карагач). Первое, как известно, - растение
вечнозеленое. Сосна не сбрасывает листву зимой, в
отличие от лиственных деревьев. Видимо тюрки также
приписывали это чудо Эрлику, богу подземного мира,
который через корни подпитывает это дерево и не дает
«листве»(иглам) опасть. Отсюда и «кара» в названии.
В случае с карагачом чудом считали тюрки то, что это
дерево может подолгу обходиться без влаги и расти
даже в пустыне. Не иначе как без покровительства подземного мира здесь не обошлось, полагали они. Поэтому и назвали дерево кара-агач. Интересен и
перевод слова «Акдым». Здесь объединились два
слова: казахское «ак» - белый и русское «дым». На
самом деле начало идет от Акды (белеющей) горы.
Букву «м» присоединили лет 100 назад переселенцы
из России. Гора Жаман – кара звучит как черная плохая. Из легенд связана с разбойниками и скотокрадами
промышлявшими в данной местности. Выскажу еще
одно свое предположение. Очень даже может быть,
что такие известные всем русские выражения, как
«кара небесная», «бог покарал», «на всем белом
свете», тоже уходят корнями в тюркскую мифологию.
Судите сами. Небеса – Тенгри, кара – смерть, кара небесная – божье наказание, покарать – отправить в загробный мир, белый свет – ак. Все -таки удивительно,
как на примере нескольких значений всего лишь двух
слов можно вскрыть целые пласты культуры и истории
великой цивилизации.
Осакаровский район имеет все предпосылки для развития туристической деятельности. Горный ландшафт
в Буйратау, богатая флора и фауна, обилие озер, расположенных среди сплошного казахского мелкосопочника – все это богатство еще слабо используется для
привлечения туристских потоков. Ерейментауские низкие горы, соединяющиеся с горно-сопочным хребтом
Нияза, как нельзя лучше подходят для развития экологического экстремального туризма. Обширность территории и, практически, малонаселенность позволяет
устанавливать оптимальную нагрузку на территорию
ГНПП «Буйратау» не в ущерб природно – территориальному комплексу.
Хотелось бы выразить особую благодарность за помощь в проведении туристической экспедиции заместителю генерального директора по науке ГНПП
«Буйратау» Низембаеву Е.Т.
Евгений Монжосов
12 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Ұлы Дала Еліне с аяхат
Журна л и с те р ме н бло ге рле р тө р т о блыс ты
а р а л ау ғ а шықты
20 тамызда «Ұлы дала eліне
саяхат» жобасының «Сарыарқа»
бағыты бойынша төртінші экспедициясы басталды. Жобаны
ұйымдастырушы
–
«Kazakh
Tourism» ұлттық компаниясы.
«Ұлы дала eліне саяхат» экспедициясы Мəдениет жəне спорт министрлігі Туризм индустриясы
комитетінің
тапсырысы
бойынша
Қазақстан
Республикасының
елордасы
Астана қаласының 20 жылдығын
атап өту шеңберінде жүзеге асырылады.
«Сарыарқа»
бағытының
экспедициясын
«QazaqGeography»
РҚБ
(Қазақстан ұлттық географиялық
қоғамы) «Сарыарқа» экспедиция
бағыты 4 қыркүйекке дейін созылады.
«Ұлы Дала Еліне саяхат»
бағдарламасымен екі апта ішінде
экспедиция мүшелері Ақмола, Павлодар, Қарағанды мен Солтүстік
Қазақстанның ең қызықты жерлерін
аралап шықпақшы. Жолдың жалпы
ұзындығы - 4595 шақырым.
Экспедицияның құрамында саяхатшылар, тележурналистер, шетелдік
жəне қазақстандық тревел - блогерлер, атап айтсақ - ресейлік тревел блогер
Елена
Хачина
мен
қазақстандық саяхатшы - блогер
Ұлан Əлімбек бар. "Қатысушылар
Астана қаласынан Ақмола облысы
Ерейментау ауданы мен Қарағанды
облысы
Осакаров
ауданы
аумағында
орналасқан
«Бұйратау»
мемлек еттік
ұлттық табиғи
саябағына жол
тартады.
Ары
қарай
экспедиция
тобы Павлодар
облысындағы
Баянауыл
ұ л т т ы қ
саябағына,
Қарқаралы,
Көкшетау
мемлекеттік
ұлттық
табиғи
саябақтарына
жəне
Қорғалжын мемлекеттік табиғи
қорығына
барады.
Осы
нысандардың
əрқайсысының
өзіндік қайталанбас атмосферасы
бар", - дейді экспедиция жетекшісі,
QazaqGeography РҚБ халықаралық
жəне ғылыми жобалар бөлімінің менеджері Нұржан Алғашов. Айта кетейік, аталған жоба еліміздегі ең
маңызды туристік кластерлерді,
сондай - ақ Қазақстанның он бір
облысы бойынша алты бағытты
қамтиды: «Тянь - Шань маржандары», «Алтай - өркениет бесігі»,
«Жетісу Алатауы», «Сарыарқа»,
«Теңізден теңізге дейін» жəне
«Жаңа Жібек жолы». Бағыттар туризмді дамыту үшін қызықты табиғи
жəне киелі нысандарды мейлінше
көп қамту есебімен жоспарланған.
«Ұлы Дала Еліне саяхат»
бағдарламасының бесінші жəне алтыншы бағыттары Қызылорда,
Ақтөбе, Маңғыстау облыстарының
аумағымен
жүретін
«Теңізден
теңізге дейін», сонымен қатар
Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстары арқылы өтетін «Жаңа Жібек
жолын» қамтитын болады. Соңғы
бағыт
бойынша
экспедицияға
қазақстандық қатысушыларға National
Geographic
Ресей
телеарнасының тобы қосылады.
«Ұлы
Дала
Еліне
саяхат»
жобасының қорытындысы бойынша
туризмді
дамыту
тұрғысында
күрделі мəселелер анықталып,
оларды шешуге қатысты ұсыныстар
дайындалады. Сонымен қатар,
жаңа бағыттар жасалып, суретті
жолнұсқалар мен фото, видео –
дерекқорларын құру жоспарланған
екен.
pavlodarnews.kz
Обратная связь
Обращение жителей,
проживающих в п. Осакаровка, по ул. Пионерская, 7
Ранее мы обращались в районный акимат по вопросу подключения к центральной канализации
нашего дома. Обращались дважды. Аким поселка приезжал, но положительного результата мы не
услышали.
Ответом акима поселка мы не удовлетворены.
Необходимо просто почистить наш колодец, освободить сток от заглушки, так как колодец возле
нашего дома соединяется с колодцем соседнего дома № 8, который уже подсоединен к центральной
канализации.
Мы откачиваем септик еженедельно, но все равно сточные воды уходят напрямую в соседние
сараи, в сторону Дома пионеров и другие общественные места.
Просим разобраться и помочь в нашей просьбе.
Жильцы дома № 7 по ул. Пионерская.
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
«Вкусные» овощи, фрукты,
ягоды и зелень…..
Посещая магазины, рынки у потребителей глаза
разбегаются от
обилия на прилавках
различных витаминных
продуктов – овощей, фруктов, зелени,
ягоды,
особенно когда
мы их видим в
холодное время
года, так хочется
себя порадовать.
Но не всегда они
так полезны, как
мы привыкли думать!
Производители –
поставщики хитрят
при выращивании
овощей и фруктов,
а затем и при поставке, применяя различные
пестициды, нитраты, способствующие росту и развитию
растений (химизация растениеводства и условий выращивания овощей).
Нитраты, или соли азотной
кислоты, содержатся в любых
продуктах, и в воде, но в различной концентрации. Для каждого вещества имеется своя
определённая,
допустимая
концентрация содержания в
том или ином продукте,
и
только при повышении определенного уровня этой концентрации появляются отрицательные
реакции организма человека.
На концентрацию нитратов
КГУ «Кабинет психолого- педагогической коррекции Осакаровского района» акимата Осакаровского района объявляет конкурс на занятие вакантной должности гражданского служащего: методист (1 ст.) по специальности педагог-дефектолог на время декретного отпуска
основного работника; педагог-дефектолог (1 место), педагог-логопед (1 место) для прохождения
молодежной практики с дальнейшим трудоустройством.
Квалификационные требования: высшее педагогическое образование.
Для участия в конкурсе необходимо сдать следующие документы:
1. Заявление об участие в конкурсе.
2. Резюме.
3. Копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке.
4. Копии документов об образовании, заверенные в установленном порядке.
Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного объявления.
Обращаться: п.Осакаровка, ул.Целинная, 4А, тел. 4-13-81.
К сведению налогоплательщиков!
Управление государственных доходов по Оса-
ление пени. А также в связи с внесением изме-
каровскому району напоминает, что в соответ-
нений в Налоговый кодекс РК с 1 января 2018
ствии со статьей 532, статьей 514 Кодекса РК «О
года органы государственных доходов в случае
налогах и других обязательных платежах в бюд-
налоговой задолженности формируют налого-
жет» 1 октября 2018 года истекает срок уплаты
вый приказ и без вынесения решения суда на-
налога на имущество и земельного налога физи-
прямую отправляют судебному исполнителю для
ческих лиц за 2017 год.
принудительного исполнения (наложение ареста
В соответствии со статьей 494 Кодекса РК «О
на банковские счета, движимое и недвижимое
налогах и других обязательных платежах в бюд-
имущество и т. д). Проверить наличие налоговой
жет» 31 декабря 2018 года истекает срок уплаты
задолженности можно на сайте Комитета госу-
налога на транспортные средства физических
дарственных доходов РК (www.kgd.gov.kz), раз-
лиц за 2018 год. Рассчитать налог на транспорт
дел «Электронный сервисы», Сведения об
Вы можете на сайте Комитета государственных
отсутствии (наличии) налоговой задолженности,
доходов www.kgd.gov.kz.
путем введения индивидуального идентифика-
Кроме того, напоминаем, что в случае несвоевременной уплаты налогов производится начис-
ционного номера.
УГД по Осакаровскому району
влияет количество солнечного
света, и даже густота посева.
Кроме того, нитраты влияют на
концентрацию витаминов в овощах и фруктах, в частности, витамина С.
Превышение уровня содержания нитратов в продуктах вызывает отравление, признаками
которого являются: слабость и
головная боль, тошнота, рвота,
одышка, диарея, высыпания на
коже и т.д. В повышенной дозе
нитраты могут привести и к изменениям в нервной и сосудистой
системах.
Особенно
чувствительны к нитратам дети,
пожилые люди и беременные
женщины, а также все те, кто
страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
В связи с поручением КООЗ
МЗ РК, 17 августа 2018 года
специалистами Осакаровского
районного управления охраны
общественного здоровья совместно с лаборантами районного отделения филиала РГП
на ПХВ «Национальный центр
экспертизы» по Карагандинской
области, на коммунальном
рынке п.Осакаровка, в ТЦ «Октябрь», складе оптовой реализации
продуктов питания
«Транзит» п.Осакаровка проведена акция «Выбирай безопасный продукт», целью которой
было выявить наличие содержание нитратов в овощах и
фруктах, реализуемых населению райцентра. Выборочно
проведены лабораторные исслед о в а н и я
э к с п р е с с - м ет о дами на содержание нитратов в
следующих продуктах: картофель,
арбузы, морковь,
лук, дыня, виноград, нектарин, абрикосы и т.д. Всего
исследовано 85
образцов из них в
17 образцах концентрация нитратов
превышает
предельно-допустимую
(картофель, арбузы, лук,
дыни, абрикосы).
Даны рекомендации реализаторам
плодоовощной
продукции о снятии данной продукции с реализации.
Чтобы не пришлось обращаться к докторам за медицинской помощью, рекомендуем
приобретать овощи и фрукты у
добросовестных поставщиков,
требуя при этом документы,
подтверждающие качество продаваемой продукции, которые у
них в обязательном порядке
должны быть на каждый вид
реализуемого продукта.
Без наличия такого документа советуем избегать покупки.
С. Асташова,
руководитель отдела
санитарно-эпидемиологического надзора
РГУ «Осакаровское районное Управление охраны
общественного здоровья»
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«М ұ ғ ал ім өзі ү й р е н і п ,
оқып жү р г е нд е ғ а н а ө м і р с ү р е д і »
22 тамыз күні «Осакаровка
кентінің №1 орта мектебінің
базасындағы
тірек
мектебі
(ресурстық орталығы)» КММ – де
қазақ
тілі
мен
əдебиеті
мұғалімдерінің дəстүрлі тамыз
семинары
өтті.
Семинарға
ауданымыздың «бір терінің
пұшпағын илеп жүрген» ұстаздар
қауымы қатысты.
Семинар барысында Осакаровка
кентінің №1 орта мектебінің
ұстаздары Қызыр Жанар, Айгүл
Келдібаева, №9 гимназия мұғалімі
Сейлхан Кабдошов, т.б. педагогтер
«Қорытынды аттестаттаудағы эссеге дайындалу мен оны жазу жолдары», «Қазақ тілі сабағында
оқушылардың құзыреттіліктерін оқу
сауаттылығы арқылы дамыту жолдары», «Көркем туындылар арқылы
оқушыларды
ғылыми
зерттеу
жұмыстарына
баулу»
тақырыптарында баяндама жасады. Жиында шығармашылық
жұмысқа
балалардың
қызығушылығын арттыру, жоба
жұмысы
қандай
элементтерді
қамтуы тиіс, əрбір зерттеудің
өзектілігі бойынша сөз қозғалып, педагогтер
қауымы
өз
тəжірибелерімен бөлісті. Биылғы
оқу
жылында
жаңартылған
мазмұнда білім беру бойынша
оқытылатын
сыныптардың
оқулықтары мен ондағы критериалды бағалау туралы пікірлер айтылды.
Сондай-ақ,
оқытудың
əдіс-тəсілдері мен əртүрлі оқу
құралдарын қолданудың тиімділігін
арттыруда, оқушыларға барынша
қолдау көрсетуге бағытталған
жаттығулар мен тапсырмаларды
қолдана білу мүмкіндігін пайдалану
жайында сөз қозғалды. Жаңаша
оқытуда педагогиканың барлық
аспектілері сындарлы оқытуға негізделгені
туралы
да
кеңінен
тоқталды.
Айта кететіні, осы күні мектепке
дейінгі білім беру тəрбиешілері,
АƏД мұғалімдері, педагог-психологтар, тəлімгерлер мен кітапханашылар семинары өтіп жатты.
Елбасымыздың
Жолдауында
айтқандай: «Болашақта өркениетті
дамыған елдердің қатарына ену
үшін, заман талабына сай білім
қажет». Бұл кезекте мұғалімдерге
үлкен міндет жүктелетіні айдай
анық. Сол міндетті абыроймен
атқару үшін күні-түні іздену,
əлемдегі озық əдіс-тəсілдерді барынша мектеп өміріне ендіру –
ұстаздар үшін парыз. Бүгінгі
семинардың аудан педагогтеріне
берері мол болды деп ойлаймын.
Гүлім Сембай
« К ач е с т во о б р а зо ва н и я –
основа модернизации»
Создание в Казахстане современной высокоэффективной системы образования является одним из важнейших условий для
достижения стратегической цели, поставленной Президентом Нурсултаном Назарбаевым
для вхождения в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. В своих выступлениях Глава государства подчёркивает
необходимость пробуждения интеллектуального потенциала нашей нации.
Современные интеграционные процессы выдвигают изучение казахского, русского, иностранных языков в образовательные приоритеты. К
2020 году выпускники школ должны 100%-но владеть государственным языком. С этой целью на
базе организаций образования открываются казахские классы и группы, проводится мониторинг
уровня освоения государственного языка.
Углубленное изучение иностранного языка осуществляется в гимназии №9 п.Осакаровка. И
лишь в СШ №23 п.Молодежного для двух классов введено дополнительное изучение английского языка. Администрации всех остальных
школ следует принять меры по реализации программы трехязычия. В целом, изучение дисциплин на английском языке — это перспективное
направление работы, однако для этого необходимо подготовить кадры. Языковые курсы проходят 11 учителей естественно-математического
цикла, 19 учителей получили сертификат В1, В2,
С1, позволяющий преподавать предметы на трех
языках. С 1 сентября 2018-2019 учебного года 10
школ района начнут обучение на трех языках, где
будет охвачено около 400 учащихся 8-ых классов. Но работа в этом направлении продолжается. За счет экономии
приобретены 132
билингвальных учебника на общую сумму 406
тыс.тенге по изучению специфической терминологии по предметам ЕМЦ.
Качество знаний учащихся напрямую зависит
от профессионального мастерства педагогов. Сегодня принципиально изменен подход к повышению квалификации учителей. Разработана
методология уровневых курсов. Ресурсы обуче-
ния и воспитания реализуются через педагогические кадры, которых у нас в районе 952 человека. Из них с высшим образованием – 748
(78,5%), имеют высшую и первую квалификационные категории 430 (45,2%). Понимая важность перспектив повышения квалификации по
новому формату, хочется отметить, что наши педагоги в связи с переходом на обновленное содержание
образования
прошли
курсы
повышения квалификации по новым программам
с начала года 85 учителей. Всего же с 2016 года
обучено 313 педагогов. На сегодняшний день курсами охвачено 32,5% учителей. Все они согласно
поручению Главы государства получат 30% надбавку к должностному окладу.
В школах района немало педагогов - активных
участников научно-практических конференций,
семинаров, конкурсов республиканского и международного уровней. Проведение профессионального конкурса педагогического мастерства с
каждым годом приумножает свою значимость и
стимуляцию участников. Он служит как стимулом к осознанию учителем системы своей работы, так и средством повышения социального
престижа профессии учителя. В этом году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 29 педагогов образовательных учреждений района.
Победителем конкурса стала учитель русского
языка и литературы СШ №1 п.Осакаровка Филиппова Ирина Павловна, взявшая гран-при конкурса, а также учитель химии СШ №1 Мукушева
Гульмира Серикпековна, занявшая 1 место.
Главная фигура модернизации образования
всё - таки учитель, от профессионализма которого напрямую зависит результат. Уже доказано:
чтобы достичь успеха в жизни, в школе вас должен учить талантливый и влюбленный в свое
дело учитель. Поэтому развитие учительского потенциала – это базовое условие качественного
образования.
А.И. Акмаганбетова,
руководитель отдела образования
Осакаровского района
13 стр.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Өркениетті қоғамның дамуына,
өркенділік көшіне ілесейік!
Сыбайлас жемқорлық секілді факторлардың алдын
алу,
қазіргі
таңдағы
мемлекеттің
алға
қойып
отырған басты міндеттерінің
бірі.
Қоғамымыздағы ең қауіпті
індеттердің бірі - жемқорлық
еліміздің
экономикасына,
халықаралық беделіне, тіпті
қорғанысы мен қауіпсіздігіне
де нұқсан келтіруі ықтимал.
Ең басты біздің міндетіміз бұл сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу бойынша жұмысты
күшейту. Адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қөзқарасын
түбегейлі өзгерту. Қоғам үшін
күрделі жəне қауіпті проблеманы шешуден ешкім тыс
қалмауы қажет. Өйткені, оған
елдің болашағы ғана емес,
əрқайсымыздың тағдырымызда
байланысты.
Елбасы,
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес – тек
жазаға тарту шаралары емес,
бұл мемлекет пен қоғам
жұмыстарының кешенді түрде
жүргізілуге тиісті, істің жүйелі
жұмыстарының жиынтығы екенін атап көрсетті.
Қазақстан
Республикасы
«Мемлекеттік қызмет туралы»
жəне «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» Заңының,
сонымен қатар мемлекеттік
қызметшілердің
Əдеп
Кодексінің талаптарын сақтау
үшін,
мемлекеттік
қызметкерлерді
тəрбиелеу
мақсатында Осакаров ауданы
бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасында үнемі сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес үшін
бағытталған бағдарламалар жасалып, жүзеге асырылуда. Сондай-ақ, аталған заңнамалармен
мемлекеттiк қызметте болуға
байланысты
шектеулер
қойылған.
Қазақстан Республикасының
«Қылмыстық Кодексіне» енгізілген өзгерістер бойынша, сыбайлас
жемқорлық
қылмыстарының
тізбесі
кеңейтіліп
олар
үшін
тағайындалатын жазалар ауырлатылды. Мысалы, жаңа Кодексте
361-365,
367-371
баптармен
қызметтік
өкілеттіктерін теріс пайдалану,
қызметтік өкілеттіктерін немесе
билік жүргізуін көтеру, лауазымды адамның өкілеттіктеріне
иелік
жасау,
кəсіпкерлік
қызметтерге заңсыз араласу,
заңды кəсіпкерлік қызметтерге
кедергі жасау, пара алуда делдал болу, қызметтік жалғандық,
қызмет бойынша əрекетсіздік
жəне салақтық (халатность,
немқұрайлылық) бойынша баптар
енгізіліп
немесе
толықтырылып
жазалар
ауырлатылған.
Мемлекеттік қызметкерлердің
«Жеке табыс салығы жəне
мүлік бойынша салық есептілігін (декларацияны)» тапсыруы
бойынша, декларацияны мерзімінен кеш тапсыру, ондағы
сұралып отырған мəліметтер
мен иелігіндегі мүліктерді толық
көрсетпеу фактілері жиі кездеседі.
Мəселен,
иелігіндегі
автокөліктің сенімхат арқылы
сатылуына байланысты, декларацияда ол жайлы мəлімет
көрсетпейді. Алайда, уəкілетті
органда бұл көліктің осы
тұлғаның иелігінде тіркеліп
тұруына
байланысты
сəйкессіздіктер туындайды. Сонымен
қатар,
мемлекеттік
қызметке кіріскеннен кейін бір
ай ішінде өзінің меншігіндегі,
пайдаланылуы табыс алуға
əкелетін мүлікті сенімгерлік
басқаруға беруге міндетті.
Мүлікті сенімгерлік басқару
шарты
нотариалды
куəландырылуға жатады. Бұл
ретте, аталған декларацияны
мемлекеттік
қызметтен
жағымсыз себептер бойынша
босатылған адамдар жəне
олардың
жұбайлары
босатылғаннан кейінгі үш жыл
бойы табыс етуі тиіс.
Қаржылық бақылау шараларын
бұзғаны
үшін,
ҚР
«Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 274 бабының
1 бөлігінің талаптарына сəйкес,
мемлекеттік
лауазымды
атқаратын
мемлекеттік
қызметкерлер салық салу объектісі болып табылатын табыстары мен мүліктері туралы
декларацияларды Қазақстан
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң
заңнамасында белгіленген мерзімдерде қасақана табыс етпеуі
- елу айлық есептік көрсеткіш
мөлшерінде айыппұл салуға
əкеліп соғады.
Осы баптың бірінші бөлігінде
көзделген,
əкімшілік
жаза
қолданылғаннан кейін бір жыл
ішінде қайталап жасалған ісəрекет - екі жүз айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл
салуға əкеліп соғады.
Ұсынылған декларацияда тиісті
мəліметтің
толық
көрсетілмеуі
анықталған
жағдайда,
сəйкессіздіктерді
жою жөнінде хабарлама жолданады жəне ол 30 жұмыс күні
ішінде қосымша декларация
тапсыру арқылы реттелуі тиіс.
Сонымен қатар, бұл жағдай
сыбайлас
жемқорлық
сипатындағы
құқық
бұзушылыққа жол бергені үшін
ҚР Бас Прокуратурасының
Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі органдарына арнайы есепке
тіркелуге жатады.
Сондықтан, жоғарыдағыдай
келеңсіздіктерге жол бермеу
үшін,
əрбір
мемлекеттік
қызметкер декларацияны тапсырар алдында «Жеке табыс
салығы жəне мүлік бойынша
салық есептілігін (декларацияны) жасау» қағидаларымен
таныса отырып тапсыру керек.
Мемлекеттік қызметкерлерге,
оларға лауазымдық міндеттері
түрінде
жауапкершілік
жүктелген
жəне
өздеріне
жүктелген міндеттерді адал
атқаруға міндетті екендіктерін
ұмытпауы
мен
сыбайлас
жемқорлық
көріністерін
болдырмауға, оның алдын
алуға жеке жауапты екенін
түсінулері қажет жəне осы
жағдайда ғана жемқорлық құқық
бұзушылық жəне қылмыстың
алдын алуға бағытталған шаралар өз нəтижесін береді.
Э.Есжанова,
Осакаров ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасының.
салық төлеушілермен
жұмыс жасау
бөлімінің басшысы
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» ММ басшысының
азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау күндері
Дни приема граждан по личным вопросам руководителя
ГУ «Отдел занятости и социальных программ
Осакаровского района»
Руководитель отТулеуова
Бөлім басшысы сей- Тулеуова
дела среда
Айгүл
сенбі 16.00 сағаттан Айгуль
с 16.00 до 18.00
Алтынбайқызы 18.00 сағатқа дейін Алтынбайевна часов
Сенім теле87214941374
Телефон доверия
фоны
«Осакаров
білім
41455
ауданының
бөлімі»
сенім
ММ-нде
телефоны
жұмыс істейді.
В ГУ «Отдел образования Осакаровского района»
работает
телефон
доверия 41455.
Дастархан
Напалеон тортын үйде дайындаймыз
Напалеон тортының құрамы:
- Сары май – 300гр
- жұмыртқа – 2 дана
- су – 150 мл
- сіркесуы – 1 ас қасық
- тұз
- ұн
Кремгекерегі:
- Сары май -300-350 гр
- Сгущенка – 1 банка
Напалеон тортының дайындалуы:
Жұмыртқаларды араластырамыз да тұз
қосамыз. Суық суға сіркесуын қосып,
жұмыртқаға қосамыз. Енді сары май мен
ұнды қосып жақсылап, қамыр илейміз.
Қамырды 10 немесе 12 бөлікке бөліп
тоңазтқышқа жарты сағатқа қоямыз. Жарты
сағат өткен соң қамырымызды алып, жаямыз. Барлық қамырымызды дөңгелектеп
жайып, пешке пісіреміз .
Кремімізді дайындаймыз. Сары май мен
сгушенканы миксерге салып жақсылап араластырамыз.
Дайын болған корждарымызды алып арасына кремді жағамыз. Бір екі коржымызды
үгітіп, тортымыздың жанғына айналдыра
жəне үстіне себеміз. Напалеон тортымызды
тоңазтқышқа
2-3
сағатқа
қоямыз.
Дастарханға қоярда бетін өз қалауыңызша
жемістермен сəндеп қоюыңызға болады.
П Р О Д А Ю Т С Я
*дом в с. Ошаганды, ул. Надречная, 49,
гараж, хозпостр., зем. уч. Тел. 87013069100,
8 (72149) 50326.
*поросята 1,5-месячные и телка 1,5-годовалая высокопродуктивной молочной породы. Телефон: 42524.
*4-комн. квартира в 2-кв. доме (баня,
приус. уч.). Цена договорная. п. Осакаровка,
ул. Придорожная, 7/2. Тел. 87786725350.
*3-комн. благоустр. квартира (баня, гараж,
больш. уч., сарай, огород), ковры, паласы,
стенка. п. Осакаровка, ул. Профсоюзная, 19,
кв.2. Тел. 87014926909.
*зем. участок в п. Осакаровка, муляжи
уток, гусей для охоты, ружье ИЖ 27, 16 калибр., кассовый аппарат, торг. оборудование. Тел. 87011855683.
*магазин «Феникс», ул. Достык, 23. РАССРОЧКА. Тел. 87014342420.
*4-комн. квартира в 2-кв. доме (хозпостр.,
сеновал, гараж, огород, водопровод, санузел), 4 млн. тг. Обращаться по тел.
87786648147, 89515468592 (WhatsApp).
*СРОЧНО благоустр. 4-комн. дом с
больш. зем. участком, хозпостр., вода пост.,
телефон, интернет, рядом школа, д/сад. ул.
Литвиновская, 54, тел. 41106, 87014424917.
*СРОЧНО дом, ул. Литвиновская, 143,
больш. сад, баня, санузел, вода пост., интернет. Тел. 42786.
*4-комнатный дом-особняк в с. Есиль, ул.
Советская 17 (гараж, баня, хозпостр., огород, скважина). Тел. 35275, 87770735074.
*дом по ул. Октябрьская, 38 (шпальный,
сухой, теплый). Обращаться в любое время
по тел. +77765121344, 42532.
*3-комн. квартира в 2-эт. доме на 1 этаже,
п. Осакаровка, ул. Пионерская, 7, кв.1. Тел.
87015591149, 87782762292.
*2-месячные поросята. Обращаться по
тел. 87759211001.
*4-комн. квартира в 2-кв. доме (хозпостр.,
приусад участок) п. Осакаровка, ул. Придорожная, 14/1, тел. 87023838613, 42332.
*3-комн. квартира в 2-кв. доме в п. Осакаровка, ул. Осенняя, 3/2. Цена договорная. Фляги, дом. вещи. Тел. 43301.
*СРОЧНО НЕДОРОГО кафе-автомойкамагазин в п. Осакаровка (можно под любой
вид деятельности), зем. участок под строительство жилого дома, 20 соток (свет, вода,
канализ.), плюс стройматериалы. Тел.
87024621909.
*здание в центре п. Молодежный под
жилье, бизнес и т. д.; магазин (можно под
офис, аптеку и т. д., коммуникации центр.);
плиты перекрытия 6х1,5 П-образные, регеля, стаканы и т.д.; трактор ЮМЗ по запчастям. Тел. 87071424656.
*действующее кафе «Прохлада» 100
кв.м. в п. Осакаровка, с ремонтом и зем. участком, мебелированное, с быт. техникой,
санузел, водопровод, канализация. Тел.
87781109020, 87017724456 (WhatsApp).
*СРОЧНО 2-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Пионерская, 7, кв. 3, на 1 этаже.
Тел. 87711291888, 87774843414.
*трактор ДТ-75 и комбайн, в рабочем состоянии. Тел. 87017216153.
*благоустр. дом в п. Осакаровка, ул.
Озерная, 16. Цена договорная. Тел.
87757299651, 42834.
*СРОЧНО дом в центре п. Осакаровка
(огород, гараж, хозпостр., зем. участок), 3
млн. тг. Тел. 87754715558.
*корова, комолая, со 2 отелом. Цена договорная. Тел. 87021799399, 87057110607.
*месячные поросята. Обращаться по тел.
44067, 41720, 87710069409.
*КУПЛЮ мясо КРС, откорм. лошадей, откорм. баран., свиней. Можно живьем по договоренности.
Тел.
87758445505,
87775832340.
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
Еске алу
Дастан Жақсыбекұлы
1984 жылы 7 қыркүйекте
Қарқаралы ауданы, Мəди
ауылында дүниеге келген.
2001 жылы Қарабұлақ
орта
мектебін
үздік
тəмамдап,
шəкірт
тəрбиелеймін
деген
мақсатта Қарағанды Мемлекеттік
Университетінің
Тарих факультетіне оқуға
түседі.
Алғашқы еңбек жольн
2006
жылы
Осакаров
ауданы, Шұңқыркөл орта мектебінде бастаған. Ұстаздық қызмет
атқара жүріп, аудандық, қалалық шараларға белсенді қатысты.
Қандай қызмет атқарса да барын салып, өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын. Осының арқасында 2012 жылдың қыркүйек
айынан бастап Осакаров ауданы, Сенокосное ауылындағы № 29
орта мектебіне директорлық қызметке ауысады. Жас болса да,
бас бола білген Дастан Жақсыбекұлы ұйыммен ауызбіршілікте
болып, елдің алғысына бөленген азамат. Білім саласында
болашақ ұрпақты тəрбиелеуге қосқан жемісті еңбегі үшін əр түрлі
мақтау қағаздарымен марапатталды.
«Бүгінгі күн - ертеңгі тарих», - деп өз пəнін жанындай жақсы
көрген Дастан Жақсыбекұлының тарихта аты өшпейтініне кəміл
сенемін.
Асыл Жарым 6 ай өтті көрмегелі өзіңді,
Еске аламын жарқылдаған жүзіңді.
Қойнына суық жердің бере алмай,
Қимай сені ет жүрегім езілді...
Сағынышпен еске аламыз өзіңді,
Жебеп жүрші Аружан атты гүліңді.
Тірегім деп еркелеткен Бауыржаның, Болашақта жалғайды
сенің ізіңді.
Асыл жарым... Ақ жүзіңді сағынамын...
Алланың жазғаны ғой не қыламын...
Жан жарым! Қимас белестесің,
Көкіректің төрінде елестесің,
Жаным, мекенің жұмақ болсын Ардақтым...
...Қатыгез тағдырдың жазуымен сен арамыздан кеткелі жарты
жылдың жүзі болыпты.Тірі болғанда 34 жасқа толған туған күніңді
тойлап жататын едік. Уақытқа тоқтау жоқ екен, зуылдап күндер,
сырғанап айлар өтіп жатыр...
Сенің енді қайтып оралмайтыныңа сенбеймін... Аяуды білмейтін ажал алды - артыңа қаратпай, көкірегімізді қайғы мен шерге
толтырып алды да кетті. Тағдырдың бұйрығына не істерсің... Ендігі Құдайдан бар тілерім - жаның жəннатта болғай!
Еске алушы: жарың - Əсел,
балаларың - Аружан, Бауыржан.
Еске алу
Қызылту ауылының тумасы,
балаларының Асқар таудай əкесі,
жан-жарының адал сүйеніші,
туған – туыстың жанашыры,
қамқоршы
болған
Искаков
Көбеген
Төлеуханұлының
өмірден озғанына 40 күн толады.
Ардақты қимас жанды, бауырды,
асыл əкемізді сағынышпен еске
ала отырып, жатқан жерің жайлы,
топырағың
торқа,
қабіріңе
Алланың нұры жаусын деп мына
жүрек жарды жыр шумақтарын
арнаймыз:
Жан əкешім, қимас бауыр, жанашырым сенетін,
Əрбір сөзің өсиет еді, жанға қуат беретін.
Сағым болып, «Барса келмес» мекеніне кеттің – ау
Бата жасап, дұға қылу енді қолдан келетін.
Марқұмды сағына еске алушылар: жан-жары Жəмила, балалары, немерелері, жанашыр бауырлары.
Мекен-жайы: Осакаровка кенті сағ 13.00-де «Тойхана» кафесінде берілетін 40 күндік қонақ асына шақырамыз.
10 августа 2018 года ушла из жизни наша дорогая мама, сестра и тетя Логунова Любовь Афанасьевна. Помним и скорбим.
Семьи Спиратовых, Киселевых (Россия), Заикиных, Котвицких,
Субан.
ОООР и коллектив КГУ «СШ № 16 с. Садовое» выражают искренние соболезнования Залетиной Наталье Юрьевне по поводу
смерти отца.
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ТАМЫЗ - 27 АВГУСТА
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.05 «Тамаша Сити» 08.00 «Доброе утро»
11.00 Т/с «Старушки в бегах» 12.00 «Қалаулым» 15.00
«Видели видео?» 15.50 "На самом деле" 16.50 «Пусть
говорят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 02.45 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с
«Ментовские войны 8» 22.35, 02.00, 03.40 «Паутина»
01.00 Х/ф «Оттепель»
ХАБАР
07.02 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00
Жаңалықтар 08.10 «Тайны. Судьбы. Имена» 09.00,
13.00 Новости 09.10, 12.10 «Көрімдік» 09.30, 16.05 Т/с
«Зəуре» 10.10 «Алтын бесік» 10.40 «Мечты сбываются» 11.10, 17.15 «Ана мен бала» 12.25, 19.30 Т/с
«Кеңесшілер» 13.10 Т/с «Вишневый сезон» 14.50 Т/с
«Пəленшеевтер» 15.35, 23.00 «Тағдыр тартысы» 16.45
«Сана» 18.10 «Давайте говорить!» 19.00, 23.30, 02.30
Қорытынды жаңалықтар 20.05 Т/с "Тығырық" 21.00
Итоги дня 21.30 Т\с «Қыз жолы» 22.15 Т/с “Черный список” 00.00 “Жанды дауыс” 02.00 “Ауырмайтын жол
ізде”
QAZAQSTAN
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.40 «Сенбілік таң»
07.35, 20.35, 00.45 "Қарекет" 08.40 «Таңшолпан» 09.55
М/с "Бобби мен Билл" 10.20 М/ф 10.35, 01.35 Д/ф
«Жаныңда жүр жақсы адам» 11.10, 18.00 "Қызық
екен..." 12.00, 21.35 Т/с «Арман асуы» 13.05, 18.50 Т/с
"Туған үй" 14.15 Т/с «Сырғалым» 15.55, 22.35 Т/с
"Қыздарым үшін" 17.00, 20.00, 00.15, 03.00 «Ақпарат»
17.25 «Менің Қазақстаным» 23.40, 03.30 "Түнгі студия"
02.10 Т/ с “Ертұғырыл”
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
28 ТАМЫЗ - 28 АВГУСТА
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Старушки в бегах» 12.00
«Қалаулым» 15.00 «Видели видео?» 15.50 "На самом
деле" 16.50 “Пусть говорят” 18.45, 02.45 “Кеш
қалмайық” 20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с
«Ментовские войны 8» 22.35, 02.00, 03.40 «Паутина»
01.00 Х/ф «Оттепель»
ХАБАР
07.02 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00,
12.00 Жаңалықтар 08.10 «Кинокафе» 08.50 «Астана
жайлы 20 дерек» 09.00, 13.00 Новости 09.10, 20.05 Т/с
“Тығырық” 10.00, 15.50 Т/с “Зəуре” 11.40 “Сана” 11.10
“Ана мен бала 12.10 “Біздің назарда” 12.30, 19.30 Т/с
“Кеңесшілер” 13.10 Т/с “Вишневый сезон” 14.50 "Спасаем жизни" 15.20, 23.00 «Тағдыр тартысы» 16.30,
21.30 Т/с «Қыз жолы» 17.00 “Народный контроль” 18.10
“Давайте говорить!” 19.00, 23.30, 02.30 Қорытынды
жаңалықтар 21.00 Итоги дня 22.15 Т/с “Черный список” 00.00 “Жанды дауыс” 02.00 “Ауырмайтын жол
ізде”
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт.
07.35, 20.35, 00.45 "Қарекет" 08.40
«Таңшолпан» 09.55 М/с "Бобби мен Билл" 10.20 М/ф
10.35, 01.35 Д/ф «Жаныңда жүр жақсы адам-2» 11.10,
18.00 "Қызық екен..." 12.00, 21.35 Т/с «Арман асуы»
13.05, 18.50 Т/с "Туған үй" 14.15 Т/с «Сырғалым» 15.55,
22.35 Т/с "Қыздарым үшін" 17.00, 20.00, 00.15, 03.15
«Ақпарат» 17.15 «Көңіл толқыны» 17.35, 02.55 «Табыс
сыры» 23.40, 04.05 "Түнгі студия" 02.05 Т/с “Ертұғырыл”
03.45 Х/ф «Баланың көңілі...»
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
29 ТАМЫЗ - 29 АВГУСТА
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Старушки в бегах» 12.00
«Қалаулым» 15.00 Х/ф «Испытание» 16.50 «Пусть говорят» 18.45, 02.45 «Пендеміз ғой» 20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Ментовские войны 9» 22.35,
02.00, 03.40 Паутина 01.00 Х/ф «Оттепель»
ХАБАР
07.02 «Хабарлайын» 07.30 «Тур де Хабар» 08.00, 12.00
Жаңалықтар 08.10 «Кинокафе» 08.50 Д/ф «Благородная цель» 09.00, 13.00 Новости 09.10, 20.05 Т/с
"Тығырық" 10.00, 16.00 Т/с «Зəуре» 10.40 «Спасаем
жизни» 11.10, 17.20 «Ана мен бала» 12.10 Д/ф
«Жаһандық жауапкершілік» 12.30, 19.30 Т/с
“Кеңесшілер” 13.10 Т/с «Вишневый сезон» 15.00 "Рожденные вдохновлять" 15.30 Д/ф «Ғаламдық қауіп-қатер.
Құрсаусыз əлем» 16.40, 21.30 Т/с “Қыз жолы” 18.10
«Давайте говорить!» 19.00, 23.30, 02.30 Қорытынды
жаңалықтар 21.00 Итоги дня 22.15 Т/с «Черный список» 23.00 “Тағдыр тартасы” 00.00 “Жанды дауыс”
02.00 «Ауырмайтын жол ізде»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт.
07.35, 20.35, 00.45 "Қарекет" 08.40
«Таңшолпан» 09.55 М/с "Бобби мен Билл" 10.20 М/ф
10.35, 01.35 Д/ф «Жаныңда жүр жақсы адам-2» 11.10,
18.00 "Қызық екен..." 12.00, 21.35 Т/с «Арман асуы»
13.05, 18.50 Т/с "Туған үй" 14.15 Т/с «Сырғалым» 15.55,
22.35 Т/с "Қыздарым үшін" 17.00, 20.00, 00.15, 03.20
«Ақпарат» 17.15 Арнайы жоба 17.35, 03.00 "Агро Казахстан" 23.40, 03.50 "Түнгі студия" 02.10 Т/с “Ертұғырыл”
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
30 ТАМЫЗ - 30 АВГУСТА
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Терра Нова» 07.20, 18.00 «Басты
жаңалықтар» 08.15 «Той заказ» 08.50 “Ұшқалақ” 09.00
Х/ф “Мой любимый призрак” 11.00 «Я могу!» 12.00
«Қалаулым» 15.00 «Добрый вечер, Казахстан!» 16.00
Х/ф "Поцелуев мост" 18.45, 02.50 «Астанаға тарту»
концерті 20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Родная кровь» 22.35, 02.05, 03.45 Паутина 01.00 Х/ф «Оттепель»
ХАБАР
07.02, 02.10 «Əсем əуен» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
08.10 «Өмір жолы» 08.50 «Art global» 09.00, 13.00 Новости 09.10, 09.40 М/с 10.10 Х/ф “Ангел в тюбетейке”
11.40 Д/ф «Əлемге ашық Қазақстан» 12.10 Қазақстан
Республикасының Конституция күніне арналған мерекелік концерт 13.10 Х/ф “Путь лидера. Разрывая замкнутый круг” 14.50 “Сана” 15.30 Концерт “Ай-хай, 25”
17.30 “Арнайы хабар” 18.00, 19.30 Т/с “Құстар əні”
19.00, 23.40, 02.30 Қорытынды жаңалықтар 21.00 Итоги
дня 21.30 Х/ф “Алмас қылыш” 01.00 “Жанды дауыс”
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт.
07.35, 20.35, 00.40 "Қарекет" 08.40
«Таңшолпан» 09.55, 13.15, 15.35, 17.35 “Ата заң” 10.00
М/с "Ер Төстік пен айдаһар" 11.10 М/ф 11.20, 01.30 Д/ф
«Жаныңда жүр жақсы адам-2» 11.50, 18.10 "Қызық
екен..." 12.40 Д/ф “Тұғырныма” 13.20 “Сағындырған
əндер-ай!” 14.15 Х/ф «Əурелең» 15.40 “Жасайбер,
қазақелі!” 17.00, 20.00, 00.10, 03.25 «Ақпарат» 17.15
“Арнайы жоба” 17.40, 02.55 “Жарқын бейне” 19.00 “Əзіл
əлемі” 21.35 “Жүрегімнің ішіндегі жүрегім” 23.35, 03.55
"Түнгі студия" 02.05 Т/с “Ертұғырыл”
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
31 ТАМЫЗ - 31 АВГУСТА
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Терра Нова» 07.45 «Жұма уағызы» 08.00,
18.00 «Басты жаңалықтар» 08.50 “Ұшқалақ” 09.00 Х/ф
"Муж на час" 11.00 “Я могу!” 12.00 "Қалаулым" 15.00
«Добрый вечер, Казахстан!» 16.00 Х/ф "Мой чужой ребенок» 18.45, 03.00 «Астанаға тарту» 20.00 «Главные
новости» 20.50 «Поле чудес» 22.00 Х/ф «Класстар»
23.00, 02.15, 03.50 «Паутина» 00.00 Х/ф “Золотая парочка”
ХАБАР
07.02 Қазақстан Республикасының Конституция күніне
арналған мерекелік концерт 08.00, 12.00 Жаңалықтар
08.10 «Кинокафе» 08.50 «Астана жайлы 20 дерек»
09.00, 13.00 Новости 09.10 "Мерейлі отбасы" 09.40 Х/ф
“Алмас қалыш” 12.10 Концерт “Мерекелік кештер.
Мəңгілік ел” 13.10 Х/ф “Келинка тоже человек” 14.45
“Қызық таймс” 15.45 "Сана" 16.15 Концерт “Əнім сен
едің” 18.00, 19.30 Т/с “Құстар əні” 19.00, 02.00
Қорытынды жаңалықтар 20.30 “Пай-пай 25!” 21.00
Итоги дня 21.30 Х/ф «Районы» 23.00 Fight Nights
Global 88” 02.30 “Əсем əуен”
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.35, 21.00 "Қарекет" 08.40 «Таңшолпан»
09.55 М/с "Бобби мен Билл" 10.10 М/с “Сиқырлы
əткеншек” 10.30 Д/ф «Жаныңда жүр жақсы адам-2»
11.05, 18.00 "Қызық екен..." 11.55, 22.00 Т/с «Арман
асуы» 13.00, 18.50 Т/с "Туған үй"
14.15 Т/с
«Сырғалым» 15.55, 23.00 Т/с "Қыздарым үшін" 17.00,
20.00, 02.05 «Ақпарат» 17.15 «Көңіл толқыны» " 20.35
"Арнайы жоба" 00.05 "Парасат майданы" 00.35 “əнім
мені алысқа жетелейді” 02.35 Т/с "Достар" 03.20 Т/с
“Ертұғырыл”
СЕНБІ
СУББОТА
1 ҚЫРКҮЙЕК - 1 СЕНТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Темное королевство» 08.00 «Басты
жаңалықтар» 08.50 «Ұшқалақ» 09.00 «Смешарики.
Новые приключения» 09.20 «Смешарики. Пин-код»
09.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 дней» 11.40 «Фабрика грез» 12.00 “Астанаға тарту” концерті 14.00, 23.15,
02.05 «Паутина+» 14.50 “Видели видео?”15.35 Т/с
«Расплата» 19.50 “X-FACTOR” 21.00 “Басты
бағдарлама” 21.45, 03.00 «Кешкі кездесу» 23.00, 02.50
«Деген екен» 00.00 Х/ф «Душа шпиона»
ХАБАР
07.02, 02.40 «Əсем əуен» 07.30 «Биле, Қазақстан!»
09.00 “Мерейлі отбасы” 09.50 Х/ф “Менің атым Қожа”
11.20 “Өмір жолы” 11.50 Ұстаздар күніне арналған мерекелік концерт 12.50, 00.10 Т/с «Абзал жан» 14.20 Х/ф
«Районы» 15.20 Концерт «Қарақат пен шəкірттері»
17.00 “сағыныш сазы” концерті 18.30 "Кім мықты?"
19.30 "Жұлдызды жекпежек" 21.00 “7 күн” 22.00 Х\ф
«42» 01.40 Т/с «жаным»
QAZAQSTAN
06.05 “Ұлттық арнада-ұмытылмас əндер” 07.35 Т/с
«Айналайын» 08.50 «Дара жол» 10.00 «Сенбілік таң»
11.00, 03.10 "Шипагер" 11.30 “Hit Qazaqstan” 12.35,
03.00 Х/ф "Баланың көңілі..." 12.50 М/ф 14.30 Т/с
“Өзгеге жұмбақ əлемім" 16.20 "Дала, сенің ұлыңмын!"
18.25 "Жайдарман" 20.00 “1-студия” 21.00 "Мəселе"
21.40 “Qaiyrly kesh, Qazaqstan” 23.30 Х/ф “Ұлтжанды”
02.15 Т/с «Достар» 03.40 Т/с “Айналайын”
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ҚЫРКҮЙЕК - 2 СЕНТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Темное королевство» 08.00 “Басты
бағдарлама”
08.45 «Воскресные беседы» 09.00
«Лучше всех» 10.30 “КВН” 12.15 «Кешкі кездесу»
13.35, 20.55, 02.20 «Паутина+» 14.30 “X-FACTOR”
15.40 Т/с «Красные браслеты» 20.00 “Аналитика”
21.50, 03.05 Т/с «Ана жүрегі» 00.00 «КВН»
ХАБАР
QAZAQSTAN
06.05 “Qaiyrly kesh, Qazaqstan” 07.40, 03.30 «Айналайын» 09.00, 01.25 «Ақсауыт» 09.25 «ƏзілМаn» 10.50
М/ф 11.10, 00.20 «Дара жол» 12.25, 03.00 Д/ф "Қуатты
Қазақстан" 12.55 Т/с “Жаңа қоныс-3” 14.05 Х/ф “Қара
пайымқыз” 15.25 Т/с “Өзгеге жұмбақ əлемім” 17.05,
01.40 “Алты арыс” 17.30, 02.10 Т/с "Өмірдің өзі новелла" 18.25 “Ulttyq Arnada - Umytyl Masander” 20.00
«Апта» 21.05 “Мен қазақпын” 22.35 «Көңілді тапқырлар
алаңы”
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30, 02.40 «Əсем əуен»
09.00 “Мерейлі отбасы” 09.45 М/с 10.30 “Түр де Хабар”
11.00 "Түр де Хабар" 11.00 "Хабарлайын" 11.30, 00.10
Т/с «Абзал жан» 13.00 “Тайны. Судьбы. Имена” 13.50
“Кім мықты?” 14.50 Х/ф «42» 17.00 Концерт “Қарақат
пен шəкірттері” 18.30 «Қызық таймс» 19.30 «Жұлдызды
жекпе-жек» 21.00 “7 күн” 22.00 Х\ф «История рыцаря»
01.40 Т/с «Жаным»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Қадірменді «Сельский труженик» газетінің оқырмандары!
Құрметті ұстаздар, ата-аналар, балалар!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с праздником - Днем Конституции
Республики Казахстан!
30 августа - особая дата в жизни нашей страны. Принятие в 1995 году
Конституции сыграло большую роль в укреплении государственности
Республики. Будущее жителей нашего многонационального государства
неразрывно связано с обеспечением полноты прав всех граждан, их равенства перед законом, сохранением гражданского мира и согласия.
Желаю вам мирного неба над головой, согласия и стабильности, пусть
счастье и благополучие царят в каждой семье, а стремление к новым
победам во имя процветания нашей Родины приведет нас к большим успехам!
А. Ахметов,
аким Николаевского сельского округа
* * *
От всей души поздравляем ветеранов, работников здравоохранения и всех осакаровцев с Днём Конституции Республики Казахстан!
Конституция нашей страны создала все условия для поступательного
развития общества, обеспечила равные права для представителей всех
этносов, населяющих нашу страну и представляющих единый народ Казахстана.
Как отметил Глава государства Нурсултан Назарбаев: «Конституция
— это основа процветания и развития Казахстана».
Поэтому наш долг - бережно относиться к Конституции. Уважать ее,
как уважаем свою страну, свою историю, свои достижения!
Желаем всем семейного благополучия, крепкого здоровья, достатка и
счастья!
Администрация и профком КГП ЦРБ Осакаровского района
* * *
Уважаемую
Зою Анисимовну БАТИЩЕВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Прекрасный праздник – юбилей!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
ОООР и коллектив СШ № 12 п. Осакаровка
* * *
Уважаемого
Каната Жамантаевича АУБАКИРОВА
поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел»
№ 34 (7622) 25 августа 2018 года
Газетімізде
« Б а л а қ а й »
œÀ¿–“» Œ¬¤≈ Œ Õ¿
œÀ»“¤ “—Œ“”¿—Õ¤≈
Ë Ó·ÎˈӂӘÌ˚Â, ÔÂÒÍÓ-¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË, ‚‡Ì˚ ͇ÏÌË,
·Ó‰˛˚; Ó·ÂÁ ÏËÌ‚‡Ú˚ ‰Îˇ ÛÚÂÔÎÂÌˡ Í˚¯.
„. “ÂÏËÚ‡Û, 6 ÏÍ-Ì, ‰. 11, χ„. ´—ÛÒ·̪, ‚ıÓ‰ ÒÓ ‰‚Ó‡,
ÚÂÎ. 8 (7213) 930826, 958464, 87018014381,
87022175962.
Газет
бетіне
балақайларыңыздың,
б а л а л а р ғ а
оқушыларыңыздың қысқа əңгіме, ертегі, шумақ
арналған
айдары
өлең, пайдалы мəліметтер, қолмен салынған су-
а ш ы л а д ы .
реттер мен басқа да қызықты мақалалар мен фо-
«Балақай» бетінен
тосуреттерін
– əсем безендіріл-
бөлісіңіздер.
ген
суреттер,
ғ и б р а т т ы
Біздің мақсатымыз – балаларды отансүйгіштікке
жіберіңіздер,
оқырмандармен
Талап бойынша жіберген суреттер, фотолар сапалы, түсі қанық, мақалаңыз қатесіз болуы керек.
шығармалар, қызықты деректерді оқи аласыздар.
Талантты балақайлардан, жас суретшілерден
хат-хабар күтеміз.
тəрбиелеу, оқырмандық құмарлығын арттырып,
Телефон: 87772651685;
мəдениетті болып өсуіне, жалпы рухани дүниесін
e-mail: gulim.sembai@mail.ru
Дорогие читатели газеты «Сельский труженик»!
Уважаемые учителя, родители и дети!
В нашей газете открывается детская рубрика
«Балақай». В рубрике « Балақай» вы сможете уви-
сказы, сказки, песни, рисунки, стихи и полезную информацию.
деть красиво оформленные рисунки, а также про-
Требования по отправке: ваши рисунки и фото-
честь назидательные рассказы и интересные
графии должны быть качественные, с насыщен-
факты. Наша цель – воспитать патриотизм у ре-
ными цветами, статьи должны быть без ошибок.
бенка, поощрять интерес к книгам, способствовать
его культурному и духовному росту в целом.
Ждем писем от талантливых детей и юных художников.
Поделитесь с читателями творчеством ваших
детей и учеников, присылайте фотографии, рас-
Телефон: 87772651685;
e-mail: gulim.sembai@mail.ru
КГКП «Детская школа искусств» п. Осакаровка объявляет конкурс на занятие вакантной
должности преподавателей народного отделения по классу домбры и хорового отделения. Квалификационные требования: высшее или средне-специальное образование. Тел. 43041.
Осакаровка кенті «Балалардың өнер мектебі» КМҚК дəстүрлі домбыра саныбына жəне хор
болімі мұғаліміне жоғары немесе орта білімді мамандарды кəсіптік квалификациясы бойынша
жұмысқа шақырады№ Байланыс телефоны: 43041.
В КГУ «СШ № 26 п. Молодежный» ТРЕБУЮТСЯ: социальный педагог – 1 ст., учителя русского языка и литературы, математики, географии, учитель биологии на время декретного отпуска основного работника. Тел. 8(72148) 22176.
В КГУ «СШ № 23 п. Молодежный» ТРЕБУЮТСЯ учителя: музыки, ИЗО и черчения ( казахский и русский языки обучения), математики, химии (русский язык обучения, на период декретного отпуска), математики (казахский язык обучения), русского языка и литературы (на период
декретного отпуска); инженер программного обеспечения. Тел. 21582.
íéé «ìÌË‚ÂÒ‡ÎÒÚÓÈ íÂÏËÚ‡Û»
ÏÓÓÁÓÛÒÚÓȘ˂˚È ÔÓÙËθ Vektor
байытуға ықпал ету.
¬Õ»Ã¿Õ»≈!
íéãúäé 1 ÑÖçú! 31 ‡‚„ÛÒÚ‡ (ÔflÚÌˈ‡) 2018 „. Ò 10 ‰Ó 18 ˜‡ÒÓ‚ ‚ Ô.
é͇҇ӂ͇ ‚ Á‰‡ÌËË ÑÓχ ÍÛθÚÛ˚ ÒÓÒÚÓËÚÒfl êÄëèêéÑÄÜÄ бытовой
техники от магазина ´ › À ≈ “ — Œ à » — ª . При покупке на сумму от 70 000 тенге предоставляется СКИДКА на вторую покупку 10%, на третью - 20%.
*Большой выбор морозильных камер, холодильников, стиральных машин, кухонных плит,
швейных машин, телевизоров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и др.
*Цены ниже рыночных.
*Оформление кредита на месте через Eurasian Bank и Альфа-Банк.
*Возможен заказ товара по телефону.
ТОО “Компания Диқан” РЕАЛИЗУЕТ
перегной, отсев, песок.
*Подарок каждому покупателю.
*Бесплатная доставка купленного товара.
Телефоны для справок: 87781684298, 8(7152)530000.
Уголь (шубаркуль, майкуба сортовая, ерементауский рядовой,
сортовой, жалынский). п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская, 13/1.
Тел. 51975, 87029658891, 87021208378.
êÖÄãàáìÖå ÔÂÌÓ·ÎÓÍ, ‚ β·ÓÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â.
ê‡ÁÏÂ˚: 50ı30ı20, ÔÂ„ÓÓ‰Ó˜Ì˚È –
50ı10ı20. íÂÎ. 87017456799.
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Ç„‡ÁËÌ ´Ã‡ˡª œ—≈ƒÀ¿√¿≈“ ‚‡Ï ·Óθ¯ÓÈ
‚˚·Ó ͇̈ÚÓ‚‡Ó‚ (ÚÂÚ‡‰Ë ÓÚ 15 Ú„., ‰Ì‚ÌËÍË ÓÚ
150 Ú„., Ó·ÎÓÊÍË ÓÚ 10 Ú„. Ë Ú.‰.), ‡ Ú‡ÍÊ ¯ÍÓθÌ˚Â
ÒÛÏÍË, ˛ÍÁ‡ÍË, ¯ÍÓθ̇ˇ Ó‰Âʉ‡ Ë Ó·Û‚¸. ÷ÂÌ˚
ÌËÁÍËÂ! Δ‰ÂÏ ‚‡Ò ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇, ÛÎ. ÀËÚ‚ËÌÓ‚Ò͇ˇ, Ò 9.00 ‰Ó 20.00 ˜. (ˇ‰ÓÏ ‡ÔÚÂ͇ 36,6).
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 37. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 41572, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 43019, в корпункт - 4-15-72,
в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 34 Тираж 3715
e-mail: serzhan.24@mail.ru
В столовую ТРЕБУЕТСЯ повар, умеющий
готовить.
ВОЗЬМУ в
аренду магазин в п. Осакаровка.
Тел.
87784363028.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
103
Размер файла
5 891 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа