close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Социален диалог и Достойни условия на труд

код для вставкиСкачать
ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ /УЖТ/
БРАЗИЛИЯ
ГЛАВЕН РАБОТНИЧЕСКИ СЪЮЗ – УЖТ БРАЗИЛИЯ
Презентацията е подготвена от:
ПОЛИНА ДУАРТЕ
и
ГУСТАВО ГАРСИА
Бразилска икономика,
Международни
отношения
и
Достойни условия на труд
в Бразилия
Бразилия и
нейното
разположение в
Латинска
Америка
Бразилска икономика
Актуално състояние на бразилската икономика, данни,
показатели, износ, внос, инфлация, БВП, икономически
сектори, външна търговия, внос, търговско салдо,
икономически партньори, продукти, енергия, сектори на
бразилската икономика
Economia brasileira: entre as dez maiores do mundo
БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА:
МЕЖДУ ОСЕМТЕ НАЙ-СИЛНИ В СВЕТА
Въведение
Днес Бразилия има една силна и стабилна
икономика
Бразиля е голям производител и износител
на различен вид стоки, главно минерални,
селскостопански комидити и манифактурни стоки.
Областите земеделие, промишленост и услуги
са добре развити и към днешна дата са в процес
на разрастване.
Считана за развиваща се страна, Бразилия заема
8º място в ranking на най-големите икономики
в света (данни за 2010 г.).
Бразилия притежава една отворена и вклюена в
процеса на глобализация икономика.
ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА
Наименование: Федеративна Република Бразилия.
Територията е открита на: 22 април 1500 г.
Независимост: 07 септември 1822 г.
Форма на управление: Президентска република
Президент на Републиката: Дилма Русеф (2011-
2014).
Столица: Бразилия.
Площ: 8.511.925 km² (0,65% от вътрешни води).
Официален сайт: www.brasil.gov.br.
Население: 192.924.526 жители (2010) –
5ª най-голяма страна в света.
Разпределение: 49,4% (бели), 42,3% (мулати),
7,4% (негри), 0,9% (индианци, азиатци, араби и други.
Най-населени градове: Сао Пауло, Рио де
Жанейро, Салвадор, Бразилия, Форталеза, Бело
ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА
Религия: Католици(68,2%), протестанти(17,5%), без религия (6,7%),
евангелисти (4,5%), други религии (3,1%), непрактикуващи християни
(2,9%), последователи на кардесистки спиритизъм (1,6%).
Брой превозни средства: 59,4 милиона(2009).
Риболов: 1,24 милиона тона (2009), като 415,64 хиляди тона се
произвеждат в рибарници.
Туризъм: 5 милиона чужди туристи, с разходи от US$ 5,8 билиона
(2008).
Местоположение: Източната част на Южна Америка.
Продължителност на живота: 72,4 години (2007)
Детска смъртност: 19,3 на хиляда раждания (2007) – 106º в света.
Грамотност: 90,0 % (2007) – 95º в света.
Горска площ: 5.511.000 km².
Обезлесяване: 25.544 km² на година (1995-2000).
ИЧР: 0,802 – 70º в света (2010).
ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА
Валута: Реал (символ R$)
БВП (Брутен Вътрешн Продукт): R$ 3,675
трилиона (2010 година) или US$ 2,21 трилиона.
Доход на глава от населението (БВП „пер
капита“): R$ 19.016,00 или US$ 10.814,00 (2009).
Работна сила: 101 милиона (изчисление за 2008).
Инфлация: 5,91% (Национален показател за
цените за широк кръг потребители за 2010).
Процент безработица: 8,6% (2010).
Национална минимална работна заплата: R$
545,00 ( от 1 март 2011 г.).
ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА
Ние сме 8ª икономика в света, но по доход на глава от
населението заемаме 58ª световна позиция, а преди 25
години бяхме шампиони по концентриране на богатство
и доходи;
Едва1% от бразилците държат около 53% от
складираните блага на държавата; Доходът на 10% найбогати хора е 28 пъти равен на този, получен от 40% от
най-бедните;
От около 5.565 овбщини едва 51 произвеждат
половината богатство и концентрират 1/3 от цялото
население;
Процент неграмотност:11,1% (лица над 15 години);
През1930 г. бразилският електорат е съответствал на
1% от населението (около 400 хиляди души), сега
гласуват2/3 от населението (128 милиона).
ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИ ЗА БРАЗИЛСКАТА ИКОНОМИКА
До 50/те години повече от половината население е
живеело по селата. Днес 82,82% от бразилците
живеят в градовете.
След 70/те години жените стават по-дейни и днес
вече представляват повече от 43% от
Икономически активното население (ИАН).
Процентът на безработица при жените е 12,4%, а
при мъжете е 8,6%. Заплатата на жените средно е
равна на 60% от заплатата на мъжете.
БРАЗИЛИЯ: КЛИМАТ, КУЛТУРА
Били са определяни различни регионални разпределения на
бразилската териотрия, но в момента е в сила разпределението,
направено през 1970 г., което се състои от пет Региона: □ЦентралноЗападен, □Североизточен, □Северен, □ Южен и □ Югоизточен.
БРАЗИЛСКО НАСЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНИ – (%)
БРАЗИЛИЯ И КЛИМАТИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА
Културата на бразилския Централно-Западен регион е
много разнообразна, за което са допринесли основно
индианците, населението на щатите сау пауло, минас
жераис,боливийците и парагвайци. Типични културни
изяви за региона са: надбягването с коне в щата Гойяс;
танцът куруру в Мато Гросо и Мато Гросо до Сул; от
кулинарията: ориз с пекуи, парагвайска супа, каруцарски
ориз, боливийски ориз, Мария Изабел, и други.
КУРУРУ /CURURU/
–танц на
автохтонното
население
БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА
Североизточният регион включва щатите Алагоас,
Баиа, Сеара, Мараняо, Параиба, Пернамбуко,
Пиауи, Рио Гранде до Норте и Сержипе.
Представя голяма културна разновидност с
разнообразни елементи, затова ще посочим само
няколко елемента, които са част от културата на
региона.
Измиване в Бонфим
Танц ФРЕВУ в Пернамбуко
БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА
Северният регион на Бразилия се образува от щатите Акре,
Амапа, Амазонас, Пара, Рондониа, Рорайма и Токантинс.
Населението му е доста смесено (индианци, имигранти,
сеаренци, гаучо, параненци, северняци, африканци,
европейски и азиатци), фактор, който допринася за
културното разнообразие на региона. Количеството на
културни събития в Севера е огромно, затова ще изтъкнем
само някои елементи, които съставляват културата на този,
толкова весел и гостоприемен народ.
Фестивала в Паринтинс
Индианско честване
БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА
Югоизточният регион на Бразилия се състои от
щатите Минас Жераис, Сао Пауло, Рио де
Жанейро и Еспирито Санто. С голямо културно
разнообразие и изяви с индиански,
африкански, европейски и азиатски произход.
Дефиле на Школа
по самба по време
на Карнавала
БРАЗИЛСКАТА КУЛТУРА
Южният регион на Бразилия се състои от щатите
Рио Гранде до Сул, Парана и Санта Катарина.
Представя голяма културна разновидност, найголямо културно влияние са оказали европейските
имигранти.
Танц с ленти
Напитката Шимарао – Гаучо
традиция
Външна търговия:
Салдо на търговския баланс: US$ 20,278
билиона (печалба).
Страни, от които Бразилия е внасяла
най-много (2009): САЩ(16,1%),
Китай(12,6%), Аржентина(8,7%) и
Германия(7,6%).
Страни, в които Бразилия е изнасяла
най-много (2009): Китай(15,8%),
САЩ(10,5%), Аржентина(8,4%) и Холандия
(5,3%).
Външна търговия –
(продължение)
Основни продукти, изнасяни от Бразилия (2009):
желязна руда, чугун и стомана; сурови петролни масла;
соя и производни; автомобили; захарна тръстика;
самолети; говеждо месо; кафе и пилеешко месо.
Основни продукти, внасяни от Бразилия (2009):
суров петрол; електрически вериги; предаватели
/приемници; части за превозни средства,
медикаменти; автомобили, горивни масла;
прахообразни вещества, природен газ и двигатели за
авиацията.
Търговски организации, от които Бразилия е част:
Меркосул, Унасул и Световната търговска организация.
Основни селскостопански
продукти, произвеждани в
Бразилия:
кафе,
портокал,
захарна тръстика (производство на захар и
алкохол),
соя,
тютюн,
царевица,
мате (вид билка).
ОТНОШЕНИЯ НА БРАЗИЛИЯ С
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Отношенията на Бразилия с Европейския съюз се свързват
с икономическия обмен, както и с политическите контакти
между Бразилия и Общностните институции на Европейския
съюз (ЕС).
Отношения на Бразилия с Европейския съюз – (прод.)
Отношенията на Бразилия с Държавите, които съставляват
Европейския съюз (ЕС) имат исторически корени, които стигат
до 16 век, по което време Португалия, един от настоящите
членове на ЕС, започва колонизация на брега на
южноамериканската страна.
Имало е и различни имиграции на хора от Италия, Испания,
Япония, Германия и в по-малка степен от Полша, Ливан и
Русия.
Последните бразилски правителства са активизирали
отношенията на Бразилия с ЕС благодарение основн на
новата ориентация на външната политика на бразилското
правителство, мотивирана от новия световен ред след
атентатите на 11 септември и нападението на Ирак през 2003г.
Отношения на Бразилия с Европейския съюз –
(прод.)
Бразилия претендира да участва като „глобално
действащо лице“, водейки една политика в полето
на човешките права и защитата на социалното
развитие (главно срещу протекционизма и
световния глад).
В структурата на ООН, Бразилия и ЕС са водещи
в инициативата на различни държави срещу глада и
бедността и продажбата на оръжие.
АКТУАЛНА БРАЗИЛСКА СИНДИКАЛНА
СТРУКТУРА И ВРЪЗКА С
МЕЖДУНАРОДНИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ
ПРЕДИ
МИНИСТЕРСТВО НА
ТРУДА И ЗАЕТОСТТА
СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ
КОНФЕДЕРАЦИИ
СЕГА
МИНИСТЕРСТВО НА
ТРУДА И ЗАЕТОСТТА
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ
КОНФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ
СИНДИКАТИ
СИНДИКАТИ
ДАННИ ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В
БРАЗИЛИЯ
От данните на МТЗ
В Бразилия имаме (*):
400 Синдикални федерации с
щатен, междущатен и национален
характер
25 Национални
конфедерации
19 Синдикални централи
(*) Тези данни са приблизителни.
БРАЗИЛСКА СИНДИКАЛНА СТРУКТУРА И ВРЪЗКА С
МЕЖДУНАРОДНИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ - (НОВА СТРУКЛТУРА
МЕЖДУНАРОДНА СИНДИКАЛНА
КОНФЕДЕРАЦИЯ
CSI
CIOSL
CMT
CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL
СИНДИКАЛНА ЦЕНТРЛА
НА АМЕРИКИТЕ
CLAT
ORIT
CSA
CENTRAL SINDICAL DAS
AMÉRICAS
СВЕТОВНА СИНДИКАЛНА
ФЕДЕРАЦИЯ
FEDERACIÓN SINDICAL
MUNDIAL
ПОСТОЯНЕН
КОНГРЕС
CONGRESSO
PERMANENTE
CAT + SDS + CGT
(*)
UGT
Други
FETEC´S
ТРЪГОВЦИ
ЕЛЕТРИК- SP
ХЛЕБАРИ
Други
FS
METAL.-SP
Застрахователи
Други
CPUSTAL
NCST
CUT
CONTEC FEMACO
FEEB´S
Други
FSM
МЕТАЛ-SBC
SEEB - SP
Други
CNPL
НА СВОБОДНА
ПРАКТИКА
CGTB
CN
CSPB
TI
FESERPMS
Други
CTB
METROV.
SINDPD
Други
Други
(*) Няколко примера за приемане
в Синдикална централа
АКТУАЛНА ФИНАНСОВА ИЗДРЪЖКА НА
СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Членски вноски
(месечни членски вноски)
Синдикални вноски (Синдикален данък)
(всички работници – един работен ден в годината)
Вноска Принос
(участник или не в колективен трудов договор)
Конфедеративна вноска
(членове след одобрение на събранието)
Кандидо Портинари
ДОСТОЙНИ УСЛОВЯ НА ТРУД
В БРАЗИЛИЯ:
КАК СЕ ПОСТИГАТ?
Достойните условия на труд в Бразилия се развиват с
провеждането на Конференции на федерално, щатско и
общинско нива, част от преподготвителната фаза за I
Национална Конференция по Заетостта и Достойни
условия натруд (НКЗДУТ), която ще се проведе през 2012,
с цел борбата с бедността и социалното неравенство.
I
НКЗДУТ
има
за
главна
цел
провеждането
на
широк
дебат
на
национална територия, обхващайки теми,
свързани с държавните политики по труда,
заетостта и социалната закрила, като
перспективата е изграждане и развиване
на една Национална политика по Заетост
и Достойни условия на труд съгласно
приоритетите, посочени в Националния
план за Заетост и Достойни условия на
труд за 2010 г..
ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прод.)
1. Равенство на
възможностите и в
отношението специално
към младите, жените и
негърското население
4. Политика за
повишаване на
минималната работна
заплата
2. Колективно трудово
договаряне
ОС1
ПРИНЦИПИ
И ПРАВА
3. Здравословни и
безопасни условия на
труд
ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прод.)
1. Предотвратяване и
изкореняване на робския
труд и на трафика на хора.
2. Предотвратяване и
прекратяване на детския
труд
ОС 2
СОЦИАЛНА ЗАКРИАЛ
4. Миграция за работа
3. Неформалност
ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прод.)
1. Макроикономически
политики за Кредитиране
и Инвестиране в
разкриване на повече и подобри работни места
8. „Зелени“ работни
места и устойчиво
териториално развитие
2. Продуктивно включване
на уязвими групи
3. Обществена система за
заетост, труд, доходи и
професионално обучение
ОС 3
ТРУД
И ЗАЕТОСТ
7. Устойчиви фирми
6. Селскостопанска
заетост и семейно
земеделие
4. Микро и малки
предприятия,
предприемачество и
държавни политики за
макрокредитиране
5. Кооперации и
предприята за солидарна
икономика
ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – (прил.)
1. Механизми и
инстанции за
социален диалог,
по-специално
колективния трудов
договор
2. Национални съвети
за държавни политики
ОС 4
СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
3. Тристранни трудови
комисии
Социален диалог и Достойни
условия на труд
Следвайки
идеите на МТО,
Синдикатите в Бразилия
се подготвят за
Социалния диалог
Социален диалог и Достойни условия на труд
Защо синдикатите
трябва да се подготвят
за социалния диалог?
Става въпрос за една от
целите на организациите,
представители на
работниците
Това е един работен
инструмент, който се
отразява в дейностите на
синдикатите и асоциациите
За да предложи
възможност от достойни и
продуктивни условия на труд
на мъжете и жените
Социален диалог и Достойни условия на труд
Социалният диалог и международни
трудови стандарти
Декларация с Основните трудови принципи и
права (четири основни принципа):
1. Синдикална свобода и действително признаване
на правото за колективен трудов договор
2. Премахване на всички форми на
принудителен или задължителен труд
3. Действително премахване на детския труд
4. Премахване на дискриминацията по
отношение на работата и заетостта
Социален диалог и Достойни условия на труд
Намирането на консенсус
при проблемите и
предизвикателствата в
трудовия свят;
Осигуряване на справедливи
условия за труд в полза на
работниците, фирмите и
икономиката.
Разрешаване на
индивидуални и
колективни
спорове;
Подсилването
на социалния
диалог е от
съществено
значение за
Подобряване на
трудовата
производителност,
сигурност и здраве,
както и на други
условия на труд;
Обсъждане на
проекти за трудови
реформи;
Социален диалог и Достойни условия на труд
Съществуването на
Адекватна
подкрепа от
институциите
работнически и
работодателски
организации, които са
стабилни и независими,
притежаващи необходимите
технически способности и
достъп до информация;
Кои
условия
позволяват
социален диалог?
Спазване на
синдикалната
свобода и на
колективния
трудов договор;
Политическа воля
и ангажираност на
всички
заинтересовани
страни;
Социален диалог и Достойни условия на труд
Институционализиран
социален диалог
в Бразилия
и синдикално участие.
В Бразилия, въпреки че са скорошни, има
множество и сериозни опити за тристранен
социален диалог. Много са съветите и
комисите на на ниво федерално, щатско и
общинско управление с тристранен състав.
Социален диалог и Достойни условия на труд
Институционализиран социален диалог
в Бразилия и Синдикално участие –
(прод.)
Съвети с участие на работнически
представители (национално ниво):
Националкен здравен съвет
Национален съвет на хората с увреждания (CNAD)
Съвещателен съвет към Фонда за подкрепа на работниците
(CONDEFAT)
Надзорен съвет към Гаранционния фонд за осигурителния стаж
(CCFGTS)
Управителен съвет на Националната банка за икономическо и
социално развитие (BNDES)
Социален диалог и Достойни условия на труд
Съвети с участие на представители на
работниците (прод.):
Национален съвет за правата на децата и юношите (CONANDA)
Национален съвет за социално подпомагане (CNAS)
Национален форум за професионално образование и
технология
Национална комисия по Сексуално предавани болести - СПИН
Комисия за придружаване и оценяване FINEP
Надзорен съвет на FUNDACENTRO
Надзорен съвет към Фонда за социално развитие
Национален съвет за премахване на детския труд (CONETI)
Тристранна съвместна постоянна комисия към Инспекцията по
труда (CCTPPSIT/MTE)
Социален диалог и Достойни условия на труд
Съвети с участието на представители на
работниците (прод.):
Национален съвет за Социално осигуряване (CNPS)
Национален съвет за обществена прозрачност и борба с
корупцията
Консултативен съвет към Националната програма „Първа работа“
Тристранна комисия за равенство на възможностите и
отношението към половете и расата в работата
Тристранен съвет за международни отношения
Четиристранен съвет за минималната работна заплата
Национален съвет за младежта
Национален съвет за промишленото развитие
Съвет към Програмта за социално интегриране PIS-PASEP
Социален диалог и Достойни условия на труд
Съвети с участие на представители на
работниците (прод.):
Национален съвет на градовете
Национален съвет по Имиграция – CNIg
Бразилски съвет към Социалния Меркосул (Меркосул в
превод-Южен пазар) - CBMSP
Национален съвет за правата на жените (CNDM)
Национален съвет за безопасни и здравословни условия на
работа
Съвещателен съвет за SISTEMA S (11осигурителни вноски).
Социален диалог и Достойни условия на труд
Как да заработят
толкова дейности
при една неолиберална политика,
която поробва работническите
организациии пречи на
социалния напредък?
Социален диалог и Достойни условия на труд
Какво в действителност могат да направят
синдикалните организации?
Конвенция 151 и
158 на МТО
Разширяване на обсъждането
с работниците и с обществото
по теми като:
Здраве
Повишаване на
минималната заплата
Жилище
Осигуряване
Северно-американска
Достойни условия
Морален и
финансова криза и
последиците й
На труд
сексуално тормоз
Работа и заплата
Образование
Намаляване на
работния ден
Сигурност
Синдикална реформа и
Работническа реформа
Инфлация, която
Околна среда заплашва
да се повтори
Тези и други теми трябва да бъдат обсъдени с работниците и с обществото и превърнати
в политически предложения, които да бъдат отправени до компетентните органи.
Социален диалог и Достойни условия на труд
Какво в действителност могат да направят
синдикалните организации? – (прод.)
Други теми, които трябва да бъдат
обсъдени с работниците и с обществото
като цяло:
Обществена администрация, която е
Необходимостта от обществени политики
достъпна за всички с нужното участие
за социално и културна интеграция
на всеки гражданин
Ефикасно и близо до
населението
правосъдие
Участие на общността
в планирането на града
Универсална градска среда с
достъпност за хората с увреждания,
възрастните и децата
Пълни програми
за превенция
Гражданска политика, обществена
сигурност и политическа принадлежност
Социален диалог и Достойни условия на труд
Други предиззвикателства
Разобличаване на нехайството на на държавата по
отношение на социалните потребности и
възможности;
Борба с кооптирането и или манипулацията с хората
и социалните организации;
Поемане на отговорност за вземане на участие на
хората при обсъждането и наместа им в основните
въпроси на общността;
Отключвам етичния и служебен характер на
политиката (развиване на проекти в интерес на
общността, оценявайки колективната борба).
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Избор на бразилска
музика
Много благодарим за вниманието
и пожелаваме пълен успех
в синдикалните и профсионални
действия и в политическата дейност
Полиана Дуарте и Густаво Гарсиа
Ул.Агиар де Баррос, 144 – 2º етаж – Вела Вишта – Сао Пауло
Teл.: (+5511) 2111-7379 (+5511) 8682-6918 – Полиана
(+5511) 2111-7389 (+5511) 9716-6920 – Густаво
e-mail: seqmulher@ugt.org.br / garcia_ugt@hotmail.com
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
51
Размер файла
2 134 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа