close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

x

код для вставкиСкачать
РАЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ
Подайте вирази у вигляді нескоротного дробу:
1
А
3x
Б.
1
ba
1
;
6x
4x
1
a b
Г.
;
Д.
5a
a 1
b
В
b
2
a 1
2
;
a 1 2a 2
:
.
a 3 a 3
5x
4a
;
Самостiйна робота
Варiант 1
Варiант 2
Виконайте дiї:
а)
б)
в)
m
mn n
1 ;
m
m 1
4a 9
2
:
2a 3
9a 6a +1 3a 1
2
+
4 a
1 3a
x 5x
25
+ 2
2
x 25 x 10 x 2 5
2
5+x
125 x
3
;
а)
a a
;
1 :
a 1 ab+b
9b 4
2
;
б)
в)
4b 4b+4
2
:
3b 2
2b 1
+
b3
1 2b
16
b 4b + 2
2
b 16 b +8b+16 2
4b
64+b
3
;
;
Раціональні рівняння
1.
Раціональні вирази
Цілі вирази
b
4
a
3
Дробові вирази
4
b
+a
3
→
Раціональні рівняння
Цілі рівняння
b
4
=2
Дробові рівняння
4
=2
b
2. ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНЕ РІВНЯННЯ. ОДЗ:
ЗНАЧЕННЯ ЗМІННОЇ, ПРИ ЯКИХ ІСНУЮТЬ
ВИРАЗИ В ОБОХ ЧАСТИНАХ РІВНЯННЯ.
Рівняння називається
дробово – раціональним ( дробовим) ,
якщо хоча б одна з його частин є
дробовим раціональним виразом
Виконання усних вправ
1. Які з рівнянь:
2 x 1 = 0;
x 3 x 5 = 0;
2
1
= 2 x 1;
x
x
2
4
x
3
= 2;
2
x 4
= 7
є раціональними? цілими раціональними? дробовораціональними?
Конспект 6
3. Алгоритм розв’язання рівнянь виду
A
0
B
(A і B — многочлен від однієї змінної).
A
0.
B
1) B≠0 (знайти ОДЗ рівняння);
2) A=0 (знайти, при яких значеннях змінної
чисельник дорівнює нулю);
3)
знайти, які з коренів рівняння A=0
задовольняють ОДЗ рівняння);
4) Відповідь. (Запишіть у відповідь ці корені)
2. Прокоментуйте (використовуючи алгоритм)
розв’язання рівняння
2
x 1
=
1
.
x
1) ОДЗ: x≠0 та x+1≠0; x≠0 та x≠−1;
2)
2
(x
x 1
1
(x
= 0,
x
2x x 1
x x 1
3) x−1=0,
x=1 — входить до ОДЗ.
Відповідь. 1.
= 0,
x 1
x x 1
= 0;
3. Заповніть таблицю:
Рівняння
2x 3
x5
x 16
ОДЗ
Значення
змінної, при якій
в чисельнику
нуль
0
2
0
2x+8
x4
0
x≠5
x≠0, x≠−5
0; 5
Не
входить
до ОДЗ
Відповідь
Підсумки уроку
В якому з випадків правильно розв’язане рівняння?
1)
x 2
x3
0,
x 2 = 0 , x 2.
Відповідь. 2
2)
x 2
x3
3)
0,
x 2
x3
0,
а) ОДЗ: x+3≠0, x≠−3.
x 3= 0, x 3.
б) x−2=0, x=2 — задовольняє ОДЗ.
Відповідь. –3
Відповідь. 2
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
8
Размер файла
1 782 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа