close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

всесвітньої історії

код для вставкиСкачать
ПІДСУМКИ ЗНО-2013 та
ПЕРСПЕКТИВИ ЗНО-2014
Ямцова І.В., начальник
організаційно-методичного відділу
ДРЦОЯО
Луганськ, 17 грудня 2013 року
Тест із всесвітньої історії виявили бажання
складати 1250 осіб, що становить 3,3%, від
загальної кількості зареєстрованих по обох
областях.
Зовнішнє незалежне оцінювання із всесвітньої
історії проводилося 17 червня 2013 р.
У ньому взяли участь:
- Донецька область – 562 осіб (78,1% від
загальної кількості зареєстрованих на предмет),
- Луганська область – 404 особи (76,3% від
загальної кількості зареєстрованих на предмет).
із 150 до 135 хвилин зменшився час на виконання
тесту;
з 60 до 55 зменшилася загальна кількість завдань;
з 5 до 6 збільшилася кількість завдань на
встановлення відповідності;
з 48 до 42 зменшилася кількість завдань з вибором
однієї правильної відповіді;
у завданнях множинного вибору 3 правильних
відповіді треба обирати з 7, а не з 6;
з 89 до 87 зменшився максимально можливий
тестовий бал
0,5
45,96%
0,45
39,15%
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
9,26%
0,1
3,41%
0,05
2,14%
0,06%
0
100-123,5
124-150
150,5-183
183,5-190
190,5-199,5
200
13,19
14
10,51
12
9,12
8,72
10
8
6
4
2,38
2
0
м. Севастополь
Івано-Франківська
Черкаська
Волинська
Рівненська
Львівська
Сумська
Чернігівська
Тернопільська
Чернівецька
Дніпропетровська
Донецька
м. Київ
Хмельницька
Харківська
Херсонська
Кіровоградська
Вінницька
Житомирська
Закарпатська
Полтавська
АРК
Одеська
Луганська
Запорізька
Миколаївська
Київська
Від 124 до 150 балів
50
47,17
38,98
45
36,83
40
35 26,94
40,1
30
25
20
15
10
5
0
Волинська
Чернігівська
Чернівецька
Львівська
Житомирська
Полтавська
Сумська
Рівненська
Донецька
м. Севастополь
Харківська
Херсонська
Закарпатська
Луганська
Івано-Франківська
Миколаївська
Хмельницька
Кіровоградська
Київська
АРК
м. Київ
Одеська
Дніпропетровська
Вінницька
Тернопільська
Черкаська
Запорізька
Від 150,5 до 183,0 бала
70
60
50
40
30
20
10
0
61,14
45,41
44,81
38,23
48,93
Вінницька
Чернігівська
Запорізька
Київська
Полтавська
Херсонська
АРК
Миколаївська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Луганська
Закарпатська
Рівненська
Івано-Франківська
Одеська
Чернівецька
Харківська
Черкаська
Донецька
Хмельницька
м. Київ
Сумська
Житомирська
Львівська
Тернопільська
м. Севастополь
Волинська
183.5 і більше балів
9,94
10
5,67
8
5,52
6
4
3,47
1,69
2
0
Запорізька
Хмельницька
Київська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Волинська
Сумська
Миколаївська
Луганська
Закарпатська
Донецька
Вінницька
Полтавська
Львівська
Чернівецька
Тернопільська
АРК
Рівненська
Чернігівська
Івано-Франківська
м. Київ
Херсонська
Одеська
Житомирська
Харківська
м. Севастополь
Черкаська
дуже легкі
легкі
оптимальні
складні
дуже
складні
%
к-ть
%
к-ть
%
к-ть
%
к-ть
%
к-ть
5,5
3
14,6
8
34,5
19
43,6
24
1,8
1
• Успішне виконання завдань учасниками
тестування свідчить про певну рівномірність
опанування ними навчальним матеріалом.
• Середній показник складності завдань за
розділом «Стародавній світ (від появи людини на
Землі до 476 р.)» становить 43%, «Середні віки
(476–1492 рр.)» – 48%, «Новий час (перший
період: 1492–1789 рр.)» – 43%, «Новий час
(другий період: 1789–1914 рр.)» – 43%, «Новітній
час (перший період: 1914–1939 р.)» – 45%,
«Новітній час (другий період: 1939 – початок ХХІ
ст.)» – 46%.
• Із шести завдань розділу
«Стародавній світ» певні труднощі
викликали завдання, спрямовані на
перевірку знання тривалості
історичного періоду
• Період Нового царства в історії
Давнього Єгипту завершився
А ХVІІ ст. до н. е.
Б ХV ст. до н. е.
В ХIІІ ст. до н. е.
Г ХІ ст. до н. е.
• Із шести завдань розділу
«Стародавній світ» певні труднощі
викликали завдання, спрямовані на
уміння встановлювати причини,
результати та наслідки історичних
подій і явищ
• Що стало результатом громадянських війн
49–30 рр. до н. е. в Стародавньому Римі?
А установлення народного трибунату
Б завершення боротьби плебеїв з
патриціями
В утвердження диктатури Луція Корнелія
Сули
Г установлення принципату Октавіана
Августа
• Із шести завдань розділу
«Стародавній світ» певні труднощі
викликали завдання, спрямовані на
уміння визначати та оперувати
історичними поняттями й термінами
(завд. 43, складність – 34%).
Установіть відповідність між визначенням та поняттям
1 форма організації суспільства та держави в Давній Греції,
складовою якої було місто та прилегла сільська округа
2 назва міста-держави в Давніх Греції та Римі, головного по
відношенню до заснованих ним на інших землях поселень
3 поселення, засноване греками за межами Давньої Греції та
римлянами на завойованих Давнім Римом землях Італії та
за її межами
4 територія за межами Італії, завойована та підвладна
Давньому Риму, що керувалася римським намісником
А «колонія»
Б «центурія»
В «поліс»
Г «провінція»
Д «метрополія»
Яка характеристика належить царю Соломону?
А вождь і законодавець народу єврейського;
основоположник іудаїзму, який згуртував
ізраїльські коліна в єдиний народ і привів його до
Землі Обітованої
Б цар Ізраїльсько-Іудейського царства, своєю
столицею зробив Єрусалим; ідеальний образ
правителя, з роду якого вийде Месія
В цар Ізраїльського царства, засновник регулярної
армії; втілення правителя, поставленого на
царство з волі Бога, але став Йому неугодним
Г цар Ізраїльсько-Іудейського царства, будівничий
Єрусалимського Храму; втілення мудрого й
справедливого царя
• Із завданнями розділу «Середні віки»
переважна більшість учасників
тестування впоралася успішно.
• Труднощі під час виконання
викликало завдання 6 (складність –
30%), за яким перевірялось знання
тривалості епохи зрілого (високого)
Середньовіччя
Епоха зрілого (високого)
Середньовіччя тривала впродовж
А V–ІХ ст.
Б Х–ХІІІ ст.
В ХІV–ХV ст.
Г ХVІ–ХVІІ ст.
• Труднощі під час виконання викликало
завдання 44 (складність – 29%) на
встановлення відповідності між назвою
держави та часом її утворення
(проголошення).
• Зазначимо, що лише 6% учасників
тестування за виконання завдання 44
змогли отримати максимальних 4 бали.
Кожен третій учасник за це завдання
отримав 0 або 1 бал.
Установіть відповідність між назвою держави та
часом її утворення (проголошення).
1 Арабський халіфат
2 Візантійська імперія
3 Делійський султанат
4 Священна Римська імперія
А IV ст.
Б V ст.
В VII ст.
Г Х ст.
Д ХІІІ ст.
• Легким для учасників тестування
виявилося «хрестоматійне» завдання про
Карла Великого: 60% учасників правильно
вказали, що з його іменем пов’язано
утворення Франкської імперії.
• При цьому прикметним є факт, що
варіанти «проведення бенефіціарної
реформи» та «хрещення франків за
римським обрядом» як правильні
відповіді вибирали 17 та 15% учасників
відповідно.
Із дев’яти завдань розділу «Новий
час (перший період)» три завдання –
11, 15 та 17 – виявилися складними.
Коли було укладено договір, який, за
словами дослідників, «…заклав основи
колоніальної політики піренейських
держав і сформулював принципи
виключних прав Іспанії та Португалії на
володіння усім позаєвропейським
світом»?
А 1453 р.
Б 1494 р.
В 1517 р.
Г 1545 р.
Хто є автором картини, репродукцію якої зображено?
А Пітер Брейгель
Б Рембрандт Ван Рейн
В Сандро Боттічеллі
Г Рафаель Санті
Державу Великих Моголів заснував
А Чингісхан.
Б Сулейман.
В Токугава.
Г Бабур.
Легким для учасників виявилося
завдання 16, у якому за змістом
цитованого джерела потрібно було
визначити революцію, що зумовила
його появу.
Перебіг подій якої революції зумовив появу документа,
уривок із якого процитовано: «Названий Карл Стюарт,
ставши королем.., перебрав відповідальний обов’язок
керувати країною в згоді із законами, а не будь-яким іншим
чином; з огляду на це він мав використовувати владу для
користі й добробуту свого народу, для охорони його прав і
свобод. Однак, унаслідок злочинних намірів… оголосив
зрадницьку й злочинну війну проти парламенту й
народу…»?
А Нідерландської революції другої половини XVI ст.
Б Англійської революції середини XVII ст.
В Американської революції другої половини XVIII ст.
Г Великої Французької революції кінця XVIII ст.
Переважна більшість завдань тесту,
що стосувалися тем розділу «Новий
час (другий період)», викликали
труднощі в учасників тестування.
Складними, як і в попередніх
розділах, виявилися завдання:
– на знання дат.
«Священний союз» монархів Росії,
Пруссії та Австрії створено
А 1804 р.
Б 1812 р.
В 1815 р.
Г 1817 р.
Складними, як і в попередніх
розділах, виявилися завдання:
– на вміння встановлювати причини
та наслідки історичних подій.
Укажіть наслідок повстання сипаїв (1857–
1859 рр.) в Індії.
А ліквідація Британської індійської армії
Б перехід Індії під пряме управління
англійської корони
В поділ Британської Індії на дві країни за
релігійною ознакою
Г звільнення Індії від англійських
колонізаторів
Установіть відповідність між подією Великої Французької
революції кінця XVIII ст. та її безпосередніми наслідками.
1 захоплення повсталими парижанами Бастилії
2 скликання Національного конвенту
3 створення Комітету громадянського порятунку
4 термідоріанський переворот
А розгром і закриття Якобінського клубу в Парижі та його
відділень
в інших містах
Б розгортання якобінського терору проти «ворогів
революції» в країні
В «муніципальні революції» в провінціях, формування
загонів Національної гвардії
Г установлення Консульства, обрання Наполеона довічно
Першим консулом
Д проголошення Франції республікою, страта короля
Людовіка XVI
Складними, як і в попередніх
розділах, виявилися завдання:
– на вміння визначати та оперувати
історичними поняттями й термінами.
• Заснування в 1833 р. Американського
товариства боротьби проти рабства
було
• складовою суспільного руху, що
увійшов в історію США як рух
• А пацифістів.
• Б конфедератів.
• В ізоляціоністів.
• Г аболіціоністів.
Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного джерела:
«Самозакоханий, метушливий, любитель театральних
поз, молодий кайзер Вільгельм ІІ швидко посварився із
владним канцлером, який не терпів дилетантів, а тим
більше їхнього втручання у свою політику. Між ними
виникли серйозні розбіжності, перш за все, у питанні
відношення до Росії. Старий канцлер, на відміну від
кайзера, завжди вважав війну проти Росії не тільки
шкідливою, а й згубною для Німеччини…»?
А Отто фон Бісмарка
Б Вільяма Гладстона
В Бенжаміна Дізраелі
Г Пауля фон Гінденбурга
Укажіть імена видатних діячів
французького Просвітництва XVIII ст.
1 Ф. Бекон
2 Ж. Ж. Руссо
3 Г. Е. Лессінг
4 Ш. Л. Монтеск’є
5 Ф. Шиллер
6 Дж. Локк
7 Вольтер
Колоніальні прагнення якої країни
відображає подана карикатура?
А Франції
Б Німеччини
В Великої Британії
Г Росії
Із завданнями розділу «Новітній час
(перший період)» більшість учасників
тестування впоралася успішно.
Труднощі, знов-таки, викликали
завдання на знання дат (тривалості
історичної події), на вміння
встановлювати послідовність подій у
часі.
Національна революція в Китаї
тривала впродовж
А 1918–1921 рр.
Б 1925–1927 рр.
В 1932–1935 рр.
Г 1941–1945 рр.
Установіть послідовність подій першої
половини ХХ ст.
А початок громадянської війни в Іспанії
Б проголошення Веймарської республіки
В початок реалізації «Нового курсу» Ф.
Рузвельта
Г утворення Союзу Радянських
Соціалістичних Республік
Що зумовило встановлення в Польщі
режиму «санації» Ю. Пілсудського?
А криза парламентської форми правління
Б ураження країни світовою економічною
кризою
В загострення відносин з Радянським
Союзом
Г прихід до влади в Німеччині нацистів
Перелік яких понять і термінів потрібно
використовувати, характеризуючи суспільнополітичний розвиток Німеччини в 1930-х рр.?
А «проспериті», «Велика депресія», «сухий
закон», «Новий курс»
Б «більшовизм», «воєнний комунізм»,
«продрозверстка», «Великий терор»
В «фашизм», «сквадри», «корпоративна система»,
«Латаранський пакт»
Г «націонал-соціалізм», «фюрер», «гестапо»,
«кришталева ніч»
До уряду якої країни звертався академік І. Павлов із
листом, уривок із якого процитовано: «Ви марно
вірите у світову пролетарську революцію. Я не можу
без посмішки споглядати плакати: «Хай живе
соціалістична революція, хай живе світовий
жовтень». Ви сієте по світу не революцію, а фашизм.
До вашої революції фашизму не було. Інші уряди, не
бажаючи бачити в себе те, що було і є у нас,
застосовують для попередження цього те, чим
користувалися і користуєтеся Ви, – терор і
насилля…»?
А Іспанії
Б Німеччини
В Італії
Г Радянського Союзу
Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в СРСР у 1930х рр.
1 панування однопартійної системи, зрощування партійного та
державного апарату, культ вождя
2 співіснування державного та приватного секторів економіки,
підтримка підприємницької активності громадян
3 усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над
усіма сферами життя суспільства
4 існування незалежних профспілок, неурядових громадських
організацій та інституцій
5 одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація,
використання примусової праці
6 визнання абсолютної цінності людської особистості,
дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»
7 політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є
виразниками інтересів різних верств суспільства
Із дванадцяти завдань розділу
«Новітній час (другий період)» лише
чотири завдання виявилися для
учасників тестування складними. Це
завдання на знання дат, уміння
встановлювати послідовність подій у
часі, визначати причини та наслідки
подій.
У якому році ухвалено документ, уривок із якого
процитовано: «Держави-учасниці розглядають як
непорушні всі кордони між ними, а також
кордони всіх держав у Європі… Державиучасниці утримуватимуться від будь-якого
втручання у внутрішні й зовнішні справи іншої
держави-учасниці… Держави-учасниці
поважатимуть права людини, основні свободи,
включно зі свободою думки, совісті, релігії,
переконань…»?
А 1946 р.
Б 1957 р.
В 1975 р.
Г 1991 р.
Укажіть один із наслідків економічної політики
уряду президента США Р. Рейгана, що увійшла в
історію під назвою «рейганоміка».
А скорочення військових витрат федерального
бюджету
Б збільшення фінансування федеральних
соціальних програм
В розширення державного сектору в базових
галузях економіки
Г зростання частки наукомістких галузей
промисловості
Про кого з діячів йдеться в уривку з історичного
джерела: «З кінця 1970-х до 1990-х рр. був фактичним
керівником Китаю, займаючи другорядні посади в
державі. Став головним ініціатором політики
«чотирьох модернізацій» і побудови «соціалізму з
китайською специфікою», що призвело до бурхливого
економічного зростання в країні. Також є творцем
нової концепції взаємовідносин («одна держава – дві
системи») з етнічними китайськими територіями,
що не увійшли в 1949 р. до складу КНР»?
А Чан Кайші
Б Сунь Ятсена
В Мао Цзедуна
Г Ден Сяопіна
Установіть послідовність подій Другої світової
війни (1939–1945 рр.).
А розгром радянськими військами німецьких
військ у ході битви на Курській дузі
Б розгром британськими військами німецькоіталійських військ під Ель-Аламейном
В здійснення радянськими військами КорсуньШевченківської наступальної операції
Г напад японської авіації на воєнно-морську базу
США Перл-Харбор
Виконання трьох завдань (34, 39 та
55) цього розділу для переважної
більшості учасників не викликало
жодних труднощів.
22 червня 1941 р. Німеччина
розпочала реалізацію воєнностратегічного плану
А «Вайс».
Б «Барбаросса».
В «Морський лев».
Г «Цитадель».
Що таке «науково-технічна революція»?
А спосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок
кількісного приросту таких факторів виробництва, як
трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування,
сировина
Б метод господарювання, що поєднує централізоване
керівництво з господарською самостійністю підприємств у
використанні фінансів і реалізації готової продукції
В процес докорінних якісних змін у техніці та технології
виробництва, організації праці, пов’язаний із
перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу
суспільства
Г зростання обсягів виробництва за рахунок упровадження
досягнень технічного прогресу, підвищення якості трудових
ресурсів, форм організації виробництва
Лідери яких країн у 1991 р. уклали Угоду
про створення Співдружності Незалежних
Держав (СНД)?
1 Казахстану
2 Білорусії
3 України
4 Молдови
5 Киргизії
6 Росії
7 Грузії
Поданий пропагандистський плакат
відображає досягнення СРСР, коли
його лідером був
А Й. Сталін.
Б М. Хрущов.
В Л. Брежнєв.
Г М. Горбачов.
Таким чином, аналіз результатів тестування
свідчить, що більшість учасників у цілому
опанували знаннями, уміннями та навичками,
визначеними Програмою зовнішнього
незалежного оцінювання із всесвітньої історії.
Однак варто підкреслити, що значна кількість
учасників продемонстрували низький рівень
володіння знаннями дат історичних подій,
уміннями встановлювати послідовність подій у
часі, визначати причини, результати та наслідки
подій, визначати та оперувати історичними
поняттями й термінами.
Тестування відбудеться 25.06 2014 року
Програма затверджена МОНУ – наказ від
03.12.2013 р. № 1689
Загальна кількість завдань – 56
Час виконання – 135 хвилин
Кількість форм завдань – 4
Максимальна кількість балів – 90
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Час виконання
90
-
-
-
150
135
135
Кількість завдань
60
-
-
-
60
55
56
З вибором 1
правильної
відповіді
50
-
-
-
48
42
42
На встановлення
відповідності
6
-
-
-
5
6
6
На встановлення
правильної
послідовності
4
-
-
-
3
3
4
З вибором 3
правильних
відповідей із 7 (6)
-
-
-
-
4
4
4
Максимально
можливий бал
82
-
-
-
89
87
90
Реєстрація осіб для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання буде проходити з 3
січня до 5 березня 2014 року.
Додаткову сесію зовнішнього незалежного
оцінювання буде проведено впродовж 4-11
липня 2014 року.
Предмет
Іноземні мови
Українська мова і література
Дата проведення
03.06.2014
05.06.2014 / 06.06.2014
Російська мова
10.06.2014
Математика
12.06.2014
Географія
14.06.2014
Біологія
16.06.2014
Фізика
18.06.2014
Історія України
20.06.2014
Хімія
23.06.2014
Всесвітня історія
25.06.2014
Світова література
27.06.2014
Обробка бланків відповідей,
визначення та оголошення
результатів ЗНО
04.06.2014р. – 07.07.2014р.
Особливості ЗНО-2014 із всесвітньої
історії
з 55 до 56 збільшилася загальна
кількість завдань;
з 3 до 4 збільшилася кількість
завдань на встановлення правильної
послідовності;
з 87 до 90 збільшився максимально
можливий тестовий бал
• № завдань – з 1 по 42
• До кожного завдання – 4
варіанти відповідей;
• Оцінюються в 0 або 1 тестовий
бал
• №№ завдань – з 43 по 48
• До кожного завдання –
інформація, позначена цифрами
(ліворуч) і буквами (праворуч)
• Оцінюються в 0, 1, 2, 3, або 4
тестових бали (1 бал за кожну
правильну відповідність)
• №№ завдань – з 49 по 52
• До завдання подано перелік подій, позначених
буквами, які потрібно розташувати так, щоб 1ша подія відповідала цифрі 1 , друга – цифрі 2 і
т.д.
• Оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали:
• 3 – якщо правильно послідовність всіх подій;
• 2 – якщо правильно перша та остання подія;
• 1 – якщо правильно перша або остання подія
• №№ завдань – з 53 по 56
• До кожного завдання – 7 варіантів
відповіді, серед яких лише 3
правильні
• Оцінюються в 0, 1, 2 або 3 бали
• 1 бал за кожну правильну відповідь
www.testportal.gov.ua – сайт Українського центру оцінювання
якості освіти
www.test.dn.ua – сайт Донецького регіонального центру
оцінювання якості освіти (ДРЦОЯО)
(062) 297 80 51 – телефон гарячої лінії ДРЦОЯО
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
48
Размер файла
2 300 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа