close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦФЇ «Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства» 17 ноября 2011, м. Черновцы

код для вставкиСкачать
«Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства» м. Чернівці, 17 листопада 2011 р. Чернівецький національний університет ім. Федьковича
Міжнародна науково-практична конференція (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича)
«Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції суспільства»
м. Чернівці, 17 листопада 2011 р.
РЕЗОЛЮЦІЯ
Обговоривши стан духовності, сім’ї та суспільства, ми, учасники конференції,
прийшли до таких висновків:
Українське суспільство перебуває в глибокій моральній кризі, головною причиною
якої є духовний занепад суспільства. Він спричиняється, передусім, недостатністю
духовно-морального виховання дітей в освітній системі країни; негативним впливом ЗМІ
на суспільну свідомість; нехтуванням принципами моралі та принципами верховенства
права (нехтуванням Законом Божим та законом людським); байдужістю суспільства й
держави до духовного виміру нації та інституту сім’ї.
Оскільки причиною проблем нашого суспільства, передусім, є моральні
аспекти, вирішити їх не зможуть лише правові, економічні, політичні, чи
каральні заходи. Головна відповідь на цю проблему – виховання нового
покоління українців з високим стандартами духовності та моральності, з
глибоким розумінням призначення батьківства та материнства.
Звідси випливають два основних вектори дії виходу з кризи та на духовне
відродження суспільства: перше – сім’я, як головна національна цінність, в якій
виховується й вирощується наше майбутнє – діти, й формується світогляд особистості та
української нації; друге – школа, система освіти якої застаріла й не відповідає сучасним
викликам національного й глобального масштабів.
Отож, сім’я й школа в сучасних умовах, в умовах моральної кризи суспільства та
глобальних викликів сучасності займають чільне місце. Ці соціальні інститути мають
стати першочерговими в національній політиці щодо розвитку держави й
стратегічними векторами науково-дослідницької праці в розробці програми
гуманітарного розвитку держави та основними напрямками праці у створенні
міжконфесійної програми духовного розвитку України.
Тому, переводячи теорію у практичну площину, для створення алгоритму подальшої
праці, враховуючи те, що завдання сьогодення можливо вирішити лише тісною
співпрацею науковців, духовенства, держави та громадськості, ми вирішили:
 Звернутись до Інституту соціології НАН України та Національного інституту
стратегічних досліджень та інших державних інституцій і інститутів
громадянського суспільства України з пропозицією співпраці в створенні програми
гуманітарного розвитку, яка б відповідала вимогам часу та була спрямованою на
розвиток і духовне посилення соціальних інститутів сім’ї та школи;
 Звернутися до лідерів православної, католицької та протестантської конфесій і
християнського активу з областей, голів обласних державних адміністрацій, міських
рад та відповідних служб (сім’ї та освіти міст і областей) з пропозицією ініціювати
проведення круглих столів і створення робочих груп (асоціацій, коаліцій, союзів) які
вже працюють на укріплення інституту сім’ї та впровадження духовно-моральних
програм через створення сучасних програми гуманітарного розвитку міст, областей;
 Звернутись до Президента України, депутатів Верховної Ради, членів
Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій з проханням підтримати нашу
ініціативу та надати цим робочим групам (асоціаціям, коаліціям, союзам)
організаційну можливість координувати свою працю з відповідними комісіями,
комітетами та радами для проведення всеукраїнського гуманітарного форуму в
розробці стратегії й тактики національної програми духовно-гуманітарного
розвитку сучасної України.
Учасники конференції «Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції
суспільства» 17 листопада 2011 р. м. Чернівці http://docme.ru/pV0
ПРЕС - РЕЛІЗ
На базі Філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету ім.
Ю.Федьковича за підтримки Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, Чернівецької
обласної державної адміністрації та Чернівецької
міської ради, Відділення релігієзнавства Інституту
філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Вищої
школи соціальних і технічних наук (м. Радом,
Польща), Католицького університету м. Фрайбург
(Німеччина),
Громадської
організації
«Християнська Україна» (м. Київ) 17-18 листопада відбулася Міжнародна
науково-практична конференція «Духовно-культурний чинник у зміцненні
сім’ї та інтеграції суспільства».
Конференція проводилась за такими напрямками:
1. Інститут сім’ї в умовах глобалізації, євроінтеграції та зміцнення державності
України.
2. Вплив ЗМІ, громадських та релігійних організацій на сімейно-шлюбні
відносини.
3. Роль сім’ї та школи у формуванні духовних цінностей підростаючого
покоління.
4. Сирітство і безпритульність як соціальна проблема українського суспільства.
5. Державна стратегія зміцнення інституту сім’ї в Україні.
В роботі конференції прийняли участь науковці з України та із
зарубіжжя, керівники обласних та міських органів самоврядування, експерти,
представники громадських та релігійних організацій.
Протягом конференції були розглянуті такі питання:
- Державна стратегія по зміцненню та підтримці інституту сім’ї,
вирішення матеріальних проблем молодих сімей та осіб із числа дітей
– сиріт, позбавлених батьківського піклування;
- Роль сім’ї, школи, релігійних організацій у формуванні духовних
цінностей підростаючого покоління;
- Соціальна підтримка дезадаптованих сімей та ліквідація сирітства як
соціальної проблеми;
- Основні тенденції розвитку сімейно – шлюбних відносин в
українському суспільстві;
- Образ сучасної сім’ї та соціальних ролей подружжя в ЗМІ та
соціальних доктринах церков;
- Відповідальність сучасних медіа за підтримку сімейних цінностей і
формування адекватного образу сім’ї;
- Проблеми гендеру в українському суспільстві;
- Сімейне насильство та проблеми девіантної поведінки дітей в
неблагополучних сім’ях.
Конференція мала широку географію представництва: Україна, Росія,
Німеччина, Польща, Канада.
В роботі конференції приймало участь науковці, представники державних
органів і громадських та релігійних організацій, експерти із таких міст як
Москва, Фрайбург (Німеччина), Радом (Польща), Чернівці, Київ, Луцьк,
Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький. До конференції долучаються як
науковці, так і навчальні установи чотирьох країн світу: Католицький
університет м. Фрайбург (Німеччина), Вища школа соціальних і технічних наук
м. Радом (Польща), Російська Академія праці і соціальних відносин, Інститут
філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Національна академія державного
управління при Президентові України, Чернівецький національний університет
ім. Ю.Федьковича, Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова,
Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Буковинський
медичний університет, Хмельницький національний університет , Київський
національний університет будівництва та архітектури, Київський університет
ім. Б.Грінченка, Івано-Франківський технічний університет нафти і газу,
Луцький національний технічний університет, Чернівецький торговельноекономічний інститут, Ісламський інститут.
Була висвітлена громадська думка щодо інституту сім’ї та тих
трансформацій, які відбуваються в сімейно – шлюбних відносинах (опитування
громадської думки)
До роботи конференції в режимі он-лайн долучилися аудиторії з Росії,
США, Канади та експерти з України.
Під час трансляції конференції було зареєстровано 8941 перегляд і велася
жива дискусія в чаті.
Залишені гарні відгуки і коментарі. Особливо сподобались всім глядачам
виступи іноземців.
В роботі конференції прийняли участь 86 доповідачів. З низ: 12 докторів
наук та професорів, 19 кандидатів наук та доцентів, 8 викладачів, 8 аспірантів і
здобувачів, 4 магістри, 11 студентів, 8 представників державних органів,
громадських організацій, експертів, 16 представників релігійних організацій.
Ініціатори конференції:
Учасники всеукраїнського круглого столу «Моральна криза українського
суспільства, соціальне сирітство та духовне спрямування системи освіти»
(м. Черкаси, м. Маріуполь, м. Львів, м. Рівне, м. Чернівці), громадська
організація «Християнська Україна» (м. Київ) http://docme.ru/4Z8
Організатори конференції:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
Чернівецька обласна державна адміністрація
Чернівецька міська рада
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
Вища школа соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща)
Католицький університет м. Фрайбург (Німеччина)
Громадська організація «Християнська Україна» (м. Київ)
Контактні телефони:
(0372) 58-47-03 (кафедра соціології) (067)769-90-13,
(099)916-50-88 – зав. кафедри соціології, професор Докаш Віталій Іванович.
Автор
vadimgagarin
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
188
Размер файла
120 Кб
Теги
rezoluciya_konferenciya_cernivci_17, 2011
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа