close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок Предмет вивчення "Географії материків і океанів". Джерела географічних знань.

код для вставкиСкачать
3 клас
Предмет: Географія
Дата: 3-А/_______________ 3-Б/______________
Урок № 1.
Предмет вивчення "Географії материків і океанів". Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і робота з ними..
Мета: познайомити школярів зі змістом, значенням та завданнями курсу "Географія материків і океанів"; ввести поняття "частина світу" та виділити суттєву різницю між частинами світу та материками; пригадати головні джерела географічних знань; звернути особливу увагу на використання географічних карт у вивченні курсу; дати класифікацію карт за охопленням території, масштабом та призначенням; ознайомити учнів з основними методами географічних досліджень; сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв'язки та єдність компонентів природи; звернути увагу на екологічне виховання учнів, наголошуючи необхідність дбайливого ставлення до природи; навчати учнів логічно мислити, обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння; розвивати у школярів вміння застосовувати набуті раніше знання для вивчення нового матеріалу; розвивати інтерес до предмету.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Слово вчителя
ІV. Вивчення нового матеріалу
План.
1. Значення та завдання курсу "Географія материків і океанів".
2. Океани, материки та частини світу. 3. Джерела географічних знань. 4. Методи географічних досліджень. 1. Значення та завдання курсу "Географія материків і океанів". Курс географії материків і океанів - один з найцікавіших у шкільній географії. Різноманітність природи світу, розповіді про подорожі і пригоди першовідкривачів, загадки сучасних досліджень Землі, особливості життя і побуту населення різних країн - не перерахувати захоплюючих тем, з якими ви ознайоми¬теся на уроках географії у 7 класі. В уяві ви здійсните за¬хоплюючі подорожі по поверхні материків і морів, зану¬ритесь на дно океанів, заглянете всередину Землі. Вас че¬кають нові відкриття і дослідження, адже значною мірою майбутнє нашої красуні-планети залежить від вас. Віриться, що ви зробите все можливе, щоб наша планета ніколи не втратила своєї унікальної чарівності.
А щоб захистити природу нашої планети від забруднення і небажаних змін, кожний з нас має зрозуміти основні природні процеси і явища, що відбуваються на Землі, бо Земля - це єдине місце проживання людства. Досі людина бездумно вирубувала ліси, збільшувала видобування корисних копалин, виснажувала родючі землі, забруднювала поверхневі води. А оскільки все в природі взаємопов'язане, така діяльність призводить до погіршення умов проживання самої людини. Тому дуже важливо розуміти природу і запобігати негативному впли¬вові на її компоненти.
Багато питань, пов'язаних з охороною природи, немож¬ливо розв'язати зусиллями однієї країни або навіть гру¬пою країн. Наприклад, проблема зміни газового складу ат¬мосферного повітря, яка поступово спричинює потепління клімату на Землі, або проблема забруднення морів і оке¬анів для свого розв'язання потребують спільних зусиль усіх країн світу. 2. Океани, материки та частини світу.
Площа поверхні земної кулі становить 510 млн. км2. ( мал. 1 § 1: Яку площу займають світовий океан та материки?
Отже, океани і материки є дуже великими природними комплексами нашої планети. Світовий океан - найбільша складова водної оболонки Землі. Він поділяється на чотири океани. Які? ( На фізичній карті світу відшукайте всі океани. Покажіть їх від найбільшого до найменшого.
Океани розділяють суходіл на материки і острови. Материки (континенти) - великі ділянки суходолу, що з усіх боків омиваються водою. Материків шість. Назвіть їх та покажіть на карті.
Поряд з поділом суходолу Землі на материки його умовно за часом пізнання європейцями розподілили на частини світу. Так, давньогрецькі вчені розрізняли лише дві частини світу - Європу і Азію. У період існування Римської імперії з'явилась назва третьої частини світу - Африки. Оскільки Європа, Азія та Африка відомі європейцям з прадавніх часів, їх називають Старим Світом. Північна і Південна Америки, відкриті X. Колумбом наприкінці XV ст., були названі Новим Світом. Ще пізніше були відкриті частини світу Австралія (XVII ст.) та Антарктида (початок XIX ст.).
( Пригадайте з курсу географії 6 класу, ким були відкриті Австралія та Антарктида.
Хто вперше з європейців проплив Тихим океаном?
В кожну частину світу входять не тільки материки, а й розташовані біля них острови.
( 1. Поясніть, чим відрізняються материки від частин світу. Відшукайте частини світу на карті.
2. Назвіть випадки, коли збігаються назви материків та частин світу.
3. Які два материки утворюють одну частину світу?
4. В межах якого материка умовно виділяють дві частини світу?
5. Відшукайте на карті світу материки, які перетинає екватор.
6. Відшукайте на карті світу материки, які перетинає нульовий меридіан.
7. Які материки розташовані лише у північній півкулі?
8. Які материки розташовані лише у південній півкулі?
9. Які материки розташовані лише у північній півкулі?
10. Який один з материків відразу лежить у всіх чотирьох півкулях Землі: північній, південній, західній та східній?
Робота з фізичною картою світу. Гра "най, най..." (пошук географічних об'єктів-рекордсменів та їх демонстрування на карті) 3. Джерела географічних знань. Знання про Землю не виникли раптово. Їх нагромаджували тисячоліттями у багатьох країнах, починаючи від Шумеру і Єгипту. Особливо розширилися географічні знання після плавань X. Колумба і Ф. Магеллана, тобто в епоху великих географічних відкриттів. Дослідники описали природу нових земель, умови життя і занять населення, склали карти. Нині про Землю накопичилось багато знань й опанувати ними може кожний з вас використовуючи різні джерела і не вирушаючи в подорожі. Звичайно, в школі головним таким джерелом є підручник.
(Назвіть відомі вам джерела географічної інформації.
Яке джерело знань та чому називають "другою мовою географії"?
Найважливішим джерелом географічних знань є карта. Разом з відкриттям та освоєнням нових територій створювались та вдосконалювались і географічні карти. Нині неможливо уявити вивчення географії без географічних карт. За допомогою карти можна визначити місцезнаходження на земній поверхні будь-якого географічного об'єкта: океану, материка, гірської системи, рівнини, річки, озера, держави тощо. Якщо навчитися правильно читати карту, з неї можна одержати багато корисної інформації про природу, населення та його господарську діяльність. Під час вивчення географії ви працюватимете з різноманітними картами. Щоб правильно використовувати кожну карту, треба знати її основні особливості. Тож ознайомимося з картами, з якими доведеться працювати на уроках у 7 класі. Користуючись картами, на яких зображено різні за величиною території, спробуємо відповісти на такі запитання: "Якщо треба схарактеризувати рельєф Австралії, яку карту ви використаєте?" Так, це може бути фізична карта світу, але для більш детального огляду рельєфу варто обрати фізичну карту Австралії з більшим масштабом, ніж карта світу. "Яка карта необхідна, щоб встановити напрями холодних і теплих течій у Світовому океані?" Звісно, світова карта океанів. "За якою картою краще характеризувати клімат Африки?" Звичайно, за кліматичною картою Африки. 4. Методи географічних досліджень. Хоч людство нагромадило вже багато знань про Землю, проте значна частина явищ і процесів, що відбуваються на ній, ще не достатньо вивчені. Не завжди можна, наприклад, передбачити наслідки впливу господарської діяльності на природу чи попередити про майбутній землетрус. Тому вчені продовжують досліджувати поверхню Землі. У географії застосовуються різноманітні методи досліджень. ( За п. 2 § 1зясувати, які методи геодосліджень застосовують та класифікують.
V. Закріплення нових знань та вмінь учнів
1. Яку частину поверхні нашої планети займає Світовий океан, а яку суходіл?
2. Назвіть та покажіть на карті усі океани та материки від найбільшого до найменшого.
3. Чим відрізняються поняття "материк" та "частина світу"? Назвіть усі частини світу.
4. Які вам відомі джерела географічних знань?
5. За якими ознаками поділяють карти на групи?
6. Назвіть основні методи географічних досліджень.
7. * Користуючись картою світу, встановіть, через які материки проходять лінії екватора,
нульового меридіана, Північного і Південного тропіків, Північного і Південного полярних кіл. З'ясуйте, які з континентів належать до материків тропічних широт? А які по материків північної півкулі?
8. * Поміркуйте, які проблеми може розв'язувати сучасна географія. Фронтальне усне опитування VІ. Підсумок уроку
* Географія материків і океанів вивчає природу Землі (природні умови і ресурси материків і океанів) та вплив на неї господарської діяльності людини.
* Світовий океан розділяють на чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий.
* Материків на Землі шість - Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида і Австралія; частин світу також шість: Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія, Антарктида.
* Карти материків і океанів є важливою складовою географічних знань. їх розрізняють за охопленням території, масштабом, змістом та призначенням.
* Географія у своїх дослідженнях використовує як класичні методи (спостереження, історичний, картографічний), так і сучасні (фізичні, хімічні, математичні, космічного землезнавства). VIІ. Домашнє завдання
Вивчити § 1.
Географічний диктант
1. Назвіть другий за розміром океан Землі. (Атлантичний.)
2. Назвіть материк, що омивається лише водами Тихого й Індійського океанів. (Австралія.)
3. Назвіть материк, що розташований в усіх чотирьох півкулях (з урахуванням островів). (Євразія, Африка.)
4. Назвіть материк, який складається з двох частин світу. (Євразія.)
5. Назвіть океан, що омиває всі материки, крім Африки. (Тихий.)
6. Назвіть материк, який перетинають усі меридіани Землі. (Антарктида.)
7. Назвіть океан, що омиває Євразію з півдня. (Індійський.)
8. Назвіть материк, крайня східна точка якого розташована в Західній півкулі. (Євразія.)
9. Назвіть океан, що омиває Австралію із заходу. (Індійський.)
10. Назвіть материк, що перетинається екватором у північній частині. (Південна Америка.)
11. Назвіть материк, який омивають усі чотири океани. (Євразія.)
12. Назвіть материк, який омивається водами тільки Атлантичного й Тихого океанів. (Південна Америка.)
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
4 651
Размер файла
354 Кб
Теги
урок, 7 клас
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа