close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Копия краезнавствоt

код для вставкиСкачать
В данном документе представлены материалы связанные с историей возникновения и развития села Мордвиновка, Мелитопольского района, Запорожской области.
Історі́ села Мордвинівки
•
В даній роботі представлені матеріали пов
’
́зані з історіє̀ виникненн́м та розвитком села Мордвинівки Мелітопольського району Запорізької області на початку ХІХ –
середині ХХ ст
•
В роботі відображені події ́кі відбувались на території України в той час заселенн́ кра̀ кочовими племенами ногайців історі́ виникненн́ села Мордвинівки історі́ створенн́ храму у селі село післ́ реформи 1864 року село у 30
-
ті роки чисельність населенн́ у різні роки та інфраструктура села
Тематика цієї роботи заслуговує особливої уваги тому що на прикладі історичних процесів ́кі відбувалис́ в нашому краї учні пізна̀ть історі̀ своєї Батьківщини Саме це виховує почутт́ л̀бові до своєї землі Викликає почутт́ патриотизму до рідного кра̀
•
У 1795 році
Катерина ІІ дозволила ногайц́м
(
кочові
племена) переселитис́
на Молочні
води В той час на берегах ріки
Молочної
не було
ні́ких
населених
пунктів
, був
лише
степ у ́кому
можна
було
зустріти
вовків
, лисиць
і велику
кількість
диких коней Спочатку
з'́вивс́
Кизл
-
Яр ( зараз територі́
Мелітопол́
) а у 1810 ногайців
було
переведено ближче
до Азовського
мор́ а на їх
місце
обживали сел́ни
.
М
икола Семенович Мордвинов
•
У Берд́нському
уїзді
виникло
село Мордвинівка
За хоробрість
і мужність
у російсько
-
турецькій
війні
грек Ламбро
Качоні
отримав
чин майора та землі
у володінн́
Грек був
відважним
мор́ком тому землеробство
його
не привабл̀вало
. З цієї
причини продав свої
землі
графу Мордвинову
.
•
Слід
зазначити
, що
граф Микола
Семенович Мордвинов був
л̀дино̀
освічено̀
, прогресивних
погл́дів
О Пушкін
присв́тив
йому
вірш
«
Мордвинову
», Рилєєв
оспівує
його
в оді
«
Громад́нська
мужність
» Мордвинов єдиний
з верховного суду відмовивс́
підписати
смертний
вирок
декабристам
•
Численні
маєтки
Мордвинова
приносили гарний
прибуток
завд́ки
вмілому
керівництву
і гуманному ставленн̀
до кріпаків
На земл́х біл́
Овечого
броду було
невелике
поселенн́
ногайців
. Згодом
воно
відійшло
ближче
до мор́ а на землі
Мордвинова
переселились перші
сім
сімей
З того часу перша вулиц́
має
назву
П'́тихатка
У 1811 році
дочка графа Віра
Миколаївна
вийшла
заміж
за Аркаді́
Олексійовича
Столипіна
а землі
отримала
́к посаг
А в 1835 -
1847 рр
. населенн́
значно
збільшилось
післ́
переселенн́
кріпаків
з пензенського
маєтку
Столипіних
.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ
УКРАЇНИ
•
План землі
села Мордвинівка
В.М.Столипіної
(
Мордвинової
). 1828.
•
(Геометрический Специальный План таврической
Губернии Мелитопольскаго
уезда деревни Мордвиновка
прежде бывшей вовладении
Адмирала и Кавалера Николая Семеновича Мордвинова
а ныне по Приданству
досталось дочери Его тайной советницы веры николаевны
Столыпиной Межевание
•
учинено в прошлом 1809м году Губернским Землемером Мухиным и по указу Екатеринославский Межевой Конторы межу утверждал и план с книгою пересочинял 1828 года ноября 1го дня Землемер Коллежский
•
секретарь томашевский
а внутри того владения обмежеваннаго
одною окружною от всех смежных владельцов
межею
понынешней
мере и поизчислению
Земли Состоит пашенной восемь сот семдесят
•
пять десятин две тысячи триста семдесят
четыри
сажени сеннаго
покосу истепи
способной к хлебопашеству четыре тысячи сем сот пятдесят
пять десятин шесть сот семдесят
, две сажени да обращенных из солонцоватых
мест третюю
часть в удобную двести двадцать одна десятина восем
сот
•
семдесят
восемь сажень под под
поселением огородами одинадцать
десятин двести сажень под проселочными Дорогами тридцать восемь десятин тысяча Двести шездесят
сажень под солонцами за обращением третей части в удобную четыриста
. Сорок две десятины тысяча семь сот пятдесят
шесть сажень подполовинами
речек Молочной долинистой
на оной прудами протоками под речкой саги отвершками
истоками Заливами водороинами
и под крутостию
гор и берегов восемдесят
три десятины
•
тысяча семь сот восемдесят
четыре сажени А всего окружной межи шесть тысяч четыреста Двадцать восем
десятин тысяча сем сот двадцать четыре сажени А за исключением неудобных мест осталось одной удобной Земли пять тысяча восем
сот шездесят
три десятины тысяча сем сот двадцать четыре сажени; вооной
деревни после неподаной
к 7й ревизий сказкам (осталось семнадцать дворов вних
мужеска
пола тридцать четыре женска
сорок одна душа а ныне налицо тож
число)).
•
1:8400, в 1 д. 100 с. 1 арк
. (119х161). Землемір
Д. Томашевський
. Копія
помічника
Дерієва
. Рукопис
.
Склеєно
з 5 частин
. Текст.
У 1864 році в Російській імперії відмінили кріпацтво Сел́ни отримали землі але звичайно ж не найкращі Біл́ ріки та ближче до лиману Молочного землі з солончаком не плод̀чі Кращі землі залишились пану сел́ни були невдоволені У 1865 році вони написали листа цар̀ 80 мешканців села поставили хрестики Петро Лук’́нов та Макар Федосєєв пішли із скарго̀ до цар́ Землі розподілили справедливо
•
На початку ХХ столітт́
село було
красивим
і заможним
. За графсько̀
економіє̀
був
чудовий
сад а посередині
але́ із
білих
і червоних
тро́нд
. Біл́
саду ставок із
альтанко̀
, ́кий
проіснував
до 40 р За селом був
чудовий
виноградник з елітними
сортами
•
Післ́
смерті
Віри
Миколаївни
у 1847 р землі
отримав
її
син
Дмитро
Аркадійович
Столипін
, ́кий
в 1871 р почав будувати
церкву
. Церкова
була
кам'́на
, осв́чена
була
30вересн́1882 р
на честь мучениць
Софії
, Віри
, Надії
і Л̀бові
. Була
приписана до Конст́нтиівського
приходу а
ле у
1884 р стала самостійно̀
з особливим
причтом
. На кінець ХІХ столітт́ в селі нараховувалось 190 дворів Чисельність населенн́ складала 1323 особи чоловіків -
664 жінок -
659 У селі були хлібний магазин сільська управа земська школа лавка
Перед I Світово̀ війно̀ в Мордвинівці було 218 дворів в ́ких мешкало 1820 сел́н (920 чоловіків і 900 жінок)
У 1925 році у селі було 363 двори населенн́ складало 1738 мешканців (чоловіків -
844 жінок -
894) У фактичному використанні було 4707 дес́тин землі Було 71 криниць У селі виробл́лась сон́шникова олі́ існувала ковальн́ У 1920 році відкрилась семирічна трудова школа директором ́кої був ФІ Гладілін •
Висновки
: •
історичні процеси ́кі відбувались в с Мордвинівка є відображенн́м подій у регіоні та країні
•
незважа̀чи на перебіг різних історичних подій у селі Мордвинівка збереглис́ традиції і культура тих народів ́кі засел́̀ть його територі̀
Джерела
•
Матеріали державного архіву Запорізької та Херсонської області
•
Матеріали історико
-
краєзнавчого музѐ “Пам’́ть”
Робота з джерелами
Автор
vceomashko
Документ
Категория
История
Просмотров
50
Размер файла
7 432 Кб
Теги
краезнавствоt
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа