close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Патент USA US3085401

код для вставки
April 16, 19,63
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed 00'0. 15, 1960
28 Sheets-Sheet l
April 16, 1963
c. B. HATFlELD ETAL
l3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed 001;. l5, 1960
l@5
IIII'I'I'UTIIM.4
28 Sheets-Sheet 2
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL.
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANsMIssIoN
Filed Oct. 13, 1960
28 Sheets-Sheet 3
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,035,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed oct. 15, 1960
2s sheets-sheet 4
18A-_ff
l
7
£2
zaal” was V”
/0
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. 15, 1960
28 Sheets-Sheet 5
April 16, 1963
C. B. HATFn-:LD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed 0G13. 15, 1960
.
28 Sheets-Sheet 6
33
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed oct. 1s, 19Go
'
2s sheets-sheet 'I
F53
April 16, 1963
c. B. HAI-FIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed oct. 13; _1960
28 Sheets-Sheet 8
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. 13, 1960
28 Sheets-Sheet 9
April 16, 1963
c. B. HAI-FIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed 001'.. 13, 1960
28 Sheets-Sheet lO
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. 15, 1960
28 Sheets-Sheet 11
April 16, 1963
c. B. HATFlELD ETAL.
v
Filed Oct. 15, 1960
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
28 Sheets-Sheet 12
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed oct. 1s, 1960
28 sheets-sneet 1s
April 16, 1963
C. B._ HATFIELD Em.
3,035,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
28 Sheets-Sheet 14
Filed Oct. 13, 1960
33a
57
@5
@5
_ .3
\
mi_
¿www
w2
_\
oy
3
sw3.
f3
M,
m
f,
»D œ
7w
__
wßi
77,
38x/
Èä/_
é.
_
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,685,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. 15, 1960
28 Sheets-Sheet 15
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed oct. 1s, 1960
-
`
28 sheets-sheet 1e
April 16, 1963
c. B. HATFIELD _E1-AL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. 15, 1960
28 Sheets-Sheet 17
l April 16, 1963
c. B. HA'rFn-:LD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed 0G13. 13, 1960
28 Sheets-Sheet 18
4
in
».2
April 16, 1963
3,085,391
C. B. HATFIELD ETAL
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. l5, 1960
/7
28 Sheets-Sheet 19
April 16, 1963
c. B. HATFIELD ETAL
3,085,391
AUTOMATIC HYDRAULIC TRANSMISSION
Filed Oct. 15, 1960
28 Sheets-Sheet 2O
57
3
l
Y
/
/
/
M
4+
.
@5
65
»fa
L»
\
O
4
v/B
+4
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
4 011 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа