close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація

код для вставкиСкачать
Методи критичного мислення як ефективний засіб формування самоосвітньої компетентності
Презентація №1
(теоретична частина)
учителя української мови та літератури
Запорізької гімназії №45
Клим Юлії Вікторівни
Альфою та омегою нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття засобу
,
коли ті, хто учить, менше б навчали,
а учні більше б училися.
Ян Амос Коменський
Об'єкт дослідження
–
процес формування самоосвітньої компетентності у гімназистів, через методи критичного мислення.
Предмет дослідження
–
формування літературних умінь та навичок гімназистів, як основи самоосвітньої компетентності на основі методів критичного мислення.
Мета дослідження
–
теоретично обґрунтувати та дослідити на практиці, вплив методів критичного мислення на рівень сформованості літературних навичок і умінь учнів, як основи самоосвітньої компетентності у гімназистів.
Провідна ідея
-
дослідження полягає в тому, що формування самоосвітньої компетентності на уроках української літератури, за допомогою методів критичного мислення, має розглядатися як важливий компонент системи літературної освіти учнів і повинно здійснюватися з позицій особистісно
-
орієнтованого навчання комплексно та в логічній послідовності, з урахуванням усіх можливих складових саморозвитку особистості. Завдання дослідження
:
•
Розкрити проблему формування самоосвітньої компетентності на уроках української літератури.
•
Використати методи критичного мислення, для формування умінь та навичок, як основи самоосвітньої компетентності. •
Здійснити моніторинг рівня сформованості літературних вмінь та навичок на основі методів критичного мислення на уроках української літератури.
Компетентність саморозвитку
та самоосвіти
Пов'язана з потребою й готовністю постійно навчатися, як і в професійному відношенні так і в особистому житті
Самоосвітня
компетентність -
Якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, що спрямована на продовження власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах.
Фоміна О.М.
Основні ознаки самоосвіти:
•
високий рівень активності та самостійності пізнання;
•
добровільність у придбанні нових знань;
•
співпадання цілей та мотивів пізнавальної діяльності;
•
наявність системи знань про методи пізнання
, інформаційний пошук;
•
цілеспрямованість, системність, планомірний характер цієї діяльності
Методи пізнання:
Методами пізнання, можуть бути
методи критичного мислення
, які ми пропонуємо використовувати
в даному дослідженні, з метою ефективного формуванні самоосвітньої компетентності на уроках української літератури.
Критичне мислення
-
це мислення про мислення, коли ви мислите задля вдосконалення свого мислення ( Річард Пауль
)
Коротко кажучи, це самовдосконалення мислення на підставі певних стандартів Етапи формуванні критичного мислення:
Перший етап
-
актуалізація знань, пробудження інтересу до теми, визначення мети вивчення конкретного матеріалу.
Другий етап
-
осмислення нової інформації, критичне читання та письмо.
Третій етап
-
роздуми або рефлексія, формування власної думки стосовно навчального матеріалу.
Четвертий етап
-
узагальнення й оцінка власної діяльності.
О.Тягло, Т.Воропай.
Методи критичного мислення
на уроках української літератури:
•
Щоденник подвійних записів
•
Знаю
-
хочу дізнатися
-
вивчаю
•
Читання в парах
-
запитання в парах •
Думай
–
обговорюй
–
спілкуйся •
Визначення
•
Термін тричі
•
Пояснення на картках •
Аргументація шляхом пояснень
•
Академічна суперечність
•
Робота з аргументами опонентів
Пометун О. І., Ремех Т., Панченков
а
А.
Методи критичного мисленн
я
у 5 класі
Щоденник
подвійних записів
Знаю -
Хочу дізнатися -
Вивчаю
Читання в парах -
Запитання в парах
Методи критичного мисленні
у 6 класі
Термін тричі
Аргументація
шляхом
пояснень
Пояснення
на картках
Термін тричі
Визначення
Думай –
Обговорюй –
Спілкуйся
Методи критичного мислення
у 7 класі
Академічна суперечність
Вивчені методи
У 5
-
6 класах
Робота з аргументами
опонентів
Якщо ви ще не спите, дивіться
презентацію №2…
Автор
lydysik19klimblim
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2 147
Размер файла
3 928 Кб
Теги
презентац
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа