close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Азбука і абецадло

код для вставкиСкачать
Зміст
Вступ..........................................................................................2
1. Біографія Маркіяна Шашкевича.................................................3
2. Азбука і абецадло....................................................................4
Висновок....................................................................................14
Список використаних джерел..........................................................15
Висновок
Маріян Шашкевич увійшов до історії української думки передусім своїм внеском у самоусвідомлення власної спільноти, у виявлення потреби народу стати і бути самим собою. Підхопивши ідеї Гердера, перейнявшись романтичним пафосом діячів слов'янського відродження, він зрозумів і відчув, що настав час, коли укр. народ має усвідомити свою самість і заявити про себе, передусім - на ниві культури. Навіть дуже критично наставлений до Ш. М. Євшан не міг не визнати, що вже сама форма його творчості - звертання до могутньої течії народної мови - вказала на потребу нового змісту в мистецтві, і Щ., хоч і не спромігся на "ясне сформування... нац. ідеї", причетний до започаткування нац. самосвідомості. Для естетики Шамкевича-романтика притаманне ствердження ідеї демократичної літератури, акцентування народності як засади розвитку мистецтва. Спочатку цей принцип витлумачувався як відповідність професійної мистецької творчості народним традиціям, звичаям, духові фольклору; відтак приєднувались і заглиблення в нац. самобутність народу, його суспільні змагання, усвідомлення його історичних надбань. Не менш важливою для Шашкевича засадою був художній історизм. Звертання до історичного минулого народу розцінювалось ним як чинник пробудження його нац. самосвідомості й разом з тим як антитеза сучасній безбарвній дійсності; у старовинних пам'ятках та в іст. славі бачив він джерело духовної сили народу. Тому вагомим для Ш. було гасло, адресоване його спільноті: "Пізнай себе!". Захоплюючись, як і всі романтики, героїкою княжих часів і козацької доби, Ш. робив перші спроби сформувати іст. мислення. У філософсько-теологічних поезіях у прозі "Псалми Русланові", у віршах, статтях і нарисах Ш. обстоює культ розуму, поєднаного з мораллю і красою, розуму, який би не домінував над вільною чуттєвістю людини. І. Франко вважав Ш. засновником "справді нової, справді народної школи літературної", а його діяльність - свідченням прогресивних тенденцій у культурі Галичини й України.
Автор
Саша
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
150
Размер файла
29 Кб
Теги
азбука, абецадло
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа