close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

How to apply tHe ear tags

код для вставки
How to apply the
ear tags
• Use only an Allflex applicator
• RFID Tag to be inserted into the left ear. the Visual Tag into the right ear.
• Both parts of the tag must display the same number
• Correct tag placement ensures better tag retention
1.ADVISE HOW TO APPLY THE TAGS
Apply the eartag in the centre of the ear between the two veins.
CORRECT
left ear
right ear
INCORRECT
left and right ear
2. USE AN ALLFLEX APPLICATOR TO APPLY
BOTH TAGS
• Remove the *black insert.
• Apply the bigger part of the tag in the inner side of the ear.
• Apply the smaller part of the tag on the outside of the ear.
• Put both tags into the applicator and squeeze the applicator in one fast move.
*
3.AFTER CARE
Check the wound after 10 days and disinfect if necessary.
HOE OM DIE
OORPLAATJIE AAN
TE HEG
• Gebruik slegs �n allflex oortang.
• Heg die RFID plaatjie aan die linker oor. Visuele plaatjie aan die regter oor.
• Die binne en buite plaatjie moet dieselfde nommer bevat.
• Korrekte plasing van oorplaatjie verseker beter plaatjie behoud.
1.AANHEGTING VAN OORPLAATJIE
Die oorplaatjie moet in die middel van die oor, tussen die twee are aangeheg word.
KORREK
linker oor
regter oor
VERKEERD
linker en regter oor
2.GEBRUIK SLEGS �N ALLFLEX OORTANG
• Verwyder die *swart insetsel.
• Die groot plaatjie moet aan die binnekant van die oor aangeheg word.
• Die klein plaatjie word aan die agterkant / buitekant van die oor aangeheg.
• Plaas beide plaatjies in die oortang en heg aan met �n vinnige druk deur die oor.
*
3. NASORG
Ondersoek die wond na 10 dae en ontsmet waar nodig
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
553 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа