close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Протокол загальних зборів Документ Microsoft Word

код для вставкиСкачать
 ПРОТОКОЛ № ________
Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Заставнівський маслозавод
м. Заставна "2" березня 2011 року
Початок реєстрації - 9 год.30 хв.
Закінчення реєстрації - 10 год. 00 хв.
Збори відкрив ___________., який ознайомив акціонерів із протоколом засідання правління ВАТ ________ від ______06 р. за № ____ та протоколом засідання Спостережної Ради від _______.06 р. за № _____про попереднє обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів з наступним затвердженням на загальних зборах:
- Голова зборів - ___________., секретар зборів - __________________
Для затвердження персонального складу президії Загальних зборів акціонерів це питання поставлено на голосування.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити персональний склад Президії Загальних зборів акціонерів:
- Голова зборів - ______________
- секретар зборів - _______________
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
___________ зачитав протокол засідання мандатної комісії від ________.2006 р. та доповів про наявність кворуму для проведення загальних зборів.
Статутний фонд Товариства поділено на ____________шт. простих іменних акцій номінальною вартістю ________ грн. кожна.
Для участі в зборах зареєструвалися акціонери в кількості _____осіб, які володіють __________шт. акцій Товариства, що складає ____________ % статутного фонду Товариства. Для визнання зборів правомочними необхідна присутність акціонерів, що володіють 60 % акцій від загальної кількості акцій.
Голосування на загальних зборах акціонерів провадиться за принципом: одна акція - один голос, відкритим способом.
На збори запрошено посадових осіб Товариства:
1. __________ - член правління, 2. ________________________
УХВАЛИЛИ:
1. Дозволити зазначеним посадовим особам Товариства приймати участь у загальних зборах акціонерів Товариства без права голосування по питанням, які розглядаються на Зборах.
2. Збори розпочати.
Прийнято одноголосно.
СЛУХАЛИ:
_______________ запропонував для підрахунку голосів акціонерів в процесі голосування на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, персонально:
Голова комісії - _______________
Члени комісії - ______________
УХВАЛИЛИ:
Затвердити запропонований персональний склад лічильної комісії.
Прийнято одноголосно.
Головуючий запропонував регламент зборів:
Доповіді - до 10 хв.
Виступи - до 5 хв.
Працювати без перерви.
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - ___________ акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 1 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований регламент зборів.
Головуючий зачитав порядок денний загальних зборів та запропонував його затвердити. 1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за __________ рік. Затвердження річного звіту ВАТ.
2. Звіт ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
3. Затвердження техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності Товариства на 2006 рік.
4. Розподіл та виплата дивідендів.
5. Вибори правління Товариства.
6. ___________________________
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - _________ акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 2 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований порядок денний загальних зборів.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Слухали:звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2005 рік. Затвердження річного звіту ВАТ.
Доповідач - ______________
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - ____________ акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 3 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: річний звіт затвердити. Роботу правління за звітний період вважати задовільною.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Слухали:звіт ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (акт додається).
Доповідач - ________________
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - ___________ акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 4 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
Слухали:Затвердження техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності Товариства на 2006 рік.
Доповідач - ______________
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - _______________ акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 5 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: затвердити техніко-економічні показники Товариства на 2006 рік.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Слухали:Розподіл прибутку та виплата дивідендів. Доповідач - _____________
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - ______________акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 6 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: _____________________________________
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:
Слухали:Про вибори Правління Товариства. Запропоновано обрати правління в складі трьох осіб, персонально:
Голова Правління - _______________
Члени - _________________________
Також запропоновано визначити строк повноважень правління - три роки, але у всякому випадку до переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.
Доповідач - _____________
ГОЛОСУВАЛИ: "За" - ___________ акцій - 100 %; "Проти" - немає; "Утримались" - немає
(протокол № 7 лічильної комісії)
УХВАЛИЛИ: 1. Обрати Правління Товариства в складі трьох осіб, персонально:
Голова правління - __________________
Члени - ____________________________
2. Визначити строк повноважень правління Товариства - три роки, але у всякому випадку до переобрання загальними зборами акціонерів Товариства.
Голова лічильної комісії ______________ оголосила протоколи лічильної комісії.
Всі питання, які були винесені на збори, розглянуто. Питань та пропозицій щодо проведення зборів не надійшло.
Головуючий: збори оголошено закритими
Голова зборів __________________
Секретар зборів ___________________ 
Автор
bison3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
162
Размер файла
41 Кб
Теги
протокол, word, загальних, збор, документ, microsoft
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа