close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

How-To: K adex Domotica Integration Tech Note

код для вставки
Tech Note
Version:
Datum:
1.0.0 NL
12-07-2013
How-To:
Kadex Domotica Integration
ROBIN
Robin Tech Note
Over deze Tech Note
Deze Tech Note is van toepassing op de volgende Robin producten:
•
•
•
•
C01050 - C01057
C02050 - C02057
C01400, C01410
C01300
Software release 3.0.3 en hoger
How-To: Kadex Domotica Integration
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Koppeling van de Robin aan de Kadex server
De Robin kan geГЇntegreerd worden in een Kadex Domotica systeem.
Dit document beschrijft de koppeling van de Robin door middel van �Actions’ en �Sources’ aan
de Kadex server. Hiermee is de Robin volledig te integreren in de geavanceerde Kadex Domotica
systemen.
De koppeling is bi-directioneel, dat wil zeggen dat de Robin commando’s kan sturen naar de Kadex
server en dat de Kadex server commando’s kan sturen naar de Robin. De mogelijkheden van deze
koppeling zijn talloos.
In dit document wordt de samenwerking tussen de Robin en de Kadex server uitgelegd aan de hand
van twee demo scenario’s.
Scenario 1:
Er wordt op een Kadex handzender gedrukt. Deze melding wordt in de Kadex server doorgezet naar
de Robin. Bij ontvangst van deze melding in de Robin wordt een videotelefoongesprek opgezet naar
een videotelefoon.
Scenario 2:
De camera in de Robin detecteert beweging. De Robin stuurt hierop een bericht naar de Kadex
server, deze genereert een alarm.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Configuratie van de Robin
De Robin is uitgerust met een �Event’-mechanisme welke geschikt is voor de Kadex integratie.
Het �Event’-mechanisme in de Robin bestaat uit �Sources’ (inputs) en �Actions’ (outputs). De Source
�Kadex’ luistert naar boodschappen gestuurd worden vanaf de Kadex server en de Action �Kadex’
kan boodschappen versturen naar de Kadex server.
Om de communicatie met de Kadex server tot stand te brengen heeft u het IP adres of hostname
van de Kadex server nodig, samen met de Kadex loginnaam en password.
Start de configuratie in het menu:
-System-Events-:
Als eerste maken we een nieuwe �Source’ aan. Deze luistert naar de Kadex server. Klik op �Add
source’.
Voer het volgende in:
•
Name : Kadex -Call•
Source type : Kadex
•
Event name : call (*)
(*) De Event name �call’ komen we later tegen in de configuratie van de Kadex server
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Klik op �Apply settings’. Het Events-menu ziet er nu als volgt uit:
Onderaan het Events-menu is nu een Kadex-sectie verschenen. Enable dit menu en vul de gegevens van de Kadex server in. Klik hierna op �Apply settings’.
Als de verbinding met de Kadex server succesvol is verschijnt er bij �State’: �Logged in’.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
De Robin gebruikt �Actions’ om berichten te sturen naar de Kadex server. Maak een �Action’ aan,
klik hiervoor op �Add action’:
Voer het volgende in:
•
Name : Kadex -alarm•
Source type : Motion detect (Genereer een alarm zodra er beweging gedetecteerd is)
•
Action type : Kadex
•
Event name : motion (*)
•
Klik op Apply settings
(*) De Event name �motion’ komen we later tegen in de configuratie van de Kadex server
Het Events-menu ziet er nu als volgt uit:
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Als laatste maken we nu een �Action’ aan die gaat uitbellen zodra er een alarm van Kadex ontvangen wordt. Klik op �Add Action’:
Voer het volgende in:
•
Name : Call to ext:
•
Source type : Kadex -Call- (Verwijst naar de net aangemaakte �Source’: �Kadex -call-’)
•
Action type : Call
•
Call extension : Selecteer het de extensie uit het Phonebook die gebeld moet worden
Klik op Apply settings
De configuratie van de Robin is nu klaar. Stel de Motion detectie in en zorg ervoor dat de Robin kan
bellen naar de videotelefoon.
! Voor een gedetailleerde beschrijving van de interface en de functies van de Robin verwijzen we u
naar de met de Robin meegeleverde handleiding. !
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Configuratie van Kadex server
Zodra de Robin succesvol verbonden is met de Kadex server is de Robin te gebruiken in de configuratie van de Kadex server. We beperken ons hier tot de minimale inrichting nodig voor de testscenario’s.
Start het programma Kadex Control en log in op de Kadex server.
Als de Robin succesvol is aangemeld op de Kadex server is dit te zien op de pagina �Sever Control’, bij het onderdeel �Client Monitor’.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Op de �Configuration’ pagina staan de automatisch gedetecteerde apparaten vermeld, in dit geval
de Kadex Interface en de Kadex Panic Button.
Maak een �Section’ aan (in het voorbeeld heet deze section �Robin’) en sleep de Panic Button en
de Interface in deze �Section’.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Maak een �Scenario’ aan.
Voeg vanuit het menu �Add Virtual node to Scenario’ een �External Input Node’ en �External Output Node’ toe.
Robin Tech Note
Voeg als laatste een �Make notification Node’ toe.
How-To: Kadex Domotica Integration
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Sleep de �Panic Button’ in het Scenario.
De volgende stap is van alle vier de items in het Scenario de instellingen aan te passen. We beginnen met de �Panic Button’. Dubbel klik op het symbool om het instelling venster te openen. Zet
de knop rechtsboven in het venster van �Basic’ op �All’.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Open de tab �Programming’ en zet voor beide buttons de �funtion’ op �Normally open’. Bevestig
met �Apply’ en klik op �OK’.
Open de instellingen voor de �Make Notification’ door dubbel te klikken op het symbool. Vul een
�Name’, �Text’, Title in en zet het �Notification type’ op �Attention’.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Open de instellingen voor de �External Input’ door dubbel te klikken op het symbool. Vul een
�Name’ in (in dit geval �Robin input’), het MAC adres van de Robin en als �Trigger name’ : call.
! Let op: De �Trigger name: call’ komt overeen met de �Source: Kadex -Call-’ die we op de Robin
hebben aangemaakt. !
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Open de instellingen voor de �External Output’ door dubbel te klikken op het symbool. Vul een
�Name’ in (in dit geval �Robin output’), het MAC adres van de Robin en als �Trigger name’ : motion.
! Let op: De �Trigger name: motion’ komt overeen met de �Action: Kadex -alarm-’ die we op de
Robin hebben aangemaakt. !
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
Trek nu lijnen tussen de �Panic Button’ en �Robin input’ en tussen �Robin output’ en �Make notification’.
Dit maakt de twee scenario’s actief:
1. Als er op de knop van de �Panic Button’ gedrukt wordt, krijgt de Robin het commando �call’
binnen. Dit is de �Source: Kadex - Call-’. De �Action: Call to ext:’ zorgt ervoor dat de Robin een
telefoongesprek opzet.
2. Als er op de Robin beweging gedetecteerd wordt, wordt de �Source: Motion detect’ actief. De
�Action: Kadex - alarm-’ stuurt het commando �motion’ naar de Kadex server. De module �Robin
output’ stuurt een signaal naar de module �Make Notification’. Deze genereert vervolgens een
alarm.
Robin Tech Note
How-To: Kadex Domotica Integration
De configuratie is nu compleet. Door meerdere �Actions’ en �Events’ op de Robin aan te maken en
extra modules toe te voegen aan de Kadex server zijn de mogelijkheden zo goed als oneindig.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
4 832 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа