close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

How To Live Wow in VORMGEVING v5

код для вставки
W
IE
EV
PR
HOW TO LIVE WOW!?
H Г‰ T P R A K T I S C H E H A N D B O E K V O O R E E N N I E U W E G E N E R AT I E
SIETSE BAKKER
Eerste druk
В© Sietse Bakker 2011
В© A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht 2011
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieГ«n,
opname of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
de auteur.
Vormgeving: Wow!works
ISBN: 978 90 229 9956 1
NUR: 70
Dit boek draag ik op aan mijn
jeugdheld en eerste mentor - mijn
grootvader. Het is onbeschrijflijk
jammer dat hij er niet meer is.
Al het water van de zee
wist niet weg
de woorden geschreven
in het zand
Dit is voor jou
2
4
Inhoudsopgave
6
Voorwoord: Jouw leven �Wow!’
11
�Wow!’
1
78
Waarom persoonlijke
ontwikkeling belangrijk is
80
Hoe je brein je voor de gek houdt
en jij dat voorkomt
85
Kleine beslissingen, grote
gevolgen
87
Focus
90
Je waarden bepalen
93
Grote dromen realiseren
97
De vijf vragen die bijna altijd
helpen
100
Je raad van advies samenstellen
103
Eten is weten
108
De kracht van fysieke beweging
benutten
Je brein updaten
16
En wie ben jij?
19
Wat maakt het verschil?
26
Wat is succes eigenlijk?
32
Succesvol worden: De basis
42
De kern van succes
59
Succes als mindset
70
Focus
72
Tot slot
�Wow!’ in de praktijk
verhalen over
Verspreid over het boek vind je inspirerende
iets hebben gedaan
jonge mensen van over de hele wereld die
waarvan je zegt �Wow!’
3
Change the world!
162 Het is tijd voor actie!
113
Een succesvolle carriГЁre
opbouwen
118
Waarom je een mentor nodig
hebt en hoe je er één vindt
121
De invloed van anderen op jou en
hoe je er voordeel uit haalt
123
Een vision board maken
126
Een 101-lijst maken
133
Je ideale dag vormgeven
138
Information overload en hoe jij
het vermijdt
166 Een complexere wereld
169 Verbondenheid
179 De uitdagingen
196
Een woord van dank
197
We gaan samen verder!
144
Je missie bepalen
149
Als het even tegenzit
198
Notities
153
Peace of mind
200
Fotobronnen & disclaimer
Voorwoord
Jouw leven �Wow!’
Voorwoord
Of je nou gelukkig wilt zijn,
gezond wilt leven, rijk wilt
worden, een fantastische
carriГЁre wil opbouwen of op
zoek bent naar de liefde van
je leven - dit boek helpt je
op weg om je leven precies
zo vorm te geven als jij wilt.
Je wilt het maximale uit je
leven halen. Je wilt je
dromen waarmaken, je
doelen bereiken, elke
uitdaging aankunnen, wat die
ook mogen zijn. Onzekerheid
6
wil je kunnen overwinnen,
obstakels uit de weg kunnen
gaan en de meest gemaakte
fouten wil je, als het even
kan, vermijden. Maar het
ultieme doel? Je leven in één
woord samen kunnen vatten:
�Wow!’
Mijn eerste herinneringen zijn van
toen ik een jaar of drie ГЎ vier was.
Op de basisschool leer je lezen,
schrijven en rekenen. Je speelt
buiten, stelt je ouders rare vragen ik vroeg mijn moeder ooit of ze
misschien ook een naam had - en
maakt je het meest druk om het
belachelijk vroege tijdstip waarop
je naar bed moet. Je pest
klasgenootjes, of wordt, zoals ik,
gepest. Op m'n achtste besloot mijn
moeder dat het genoeg was met de
pesterijen rondom mijn persoon en
verhuisde ik naar een andere
basisschool. Daar leerde ik nog
meer rekenen, nog meer lezen en
nog meer schrijven. Ik leerde er ook
dat blijkbaar elke school een paar
notoire pestkoppen had, waarvan ik
- het zal je niet verrassen - tevens
het �slachtoffer’ werd. Al gauw
kreeg ik het stempel �anders’ en
werd ik onderworpen aan een reeks
psychologische onderzoeken.
Tijdens één van die sessies,
temidden van de voorraad
schoolmelk voor die week, moest ik
een puzzeltje oplossen van een
windmolen. Behendig schoof ik de
puzzelstukjes in elkaar tot er toch
overduidelijk een molen voor mij
op tafel lag. Helaas miste er een
stukje en uiteraard deed ik mijn
beklag over het ontbreken van het
laatste stukje. De psychologe
meende dat ik een fout had
gemaakt en de puzzel wel degelijk
compleet was. Ik hield vol. Een
molen is een molen, en voor mij lag
een puzzel van een molen waarvan
een stukje miste. Nietwaar? Enfin,
ik hield vol. Zij hield vol. In al mijn
overtuigingskracht ging de
psychologe twijfelen aan haar eigen
zekerheid en keek ze onder tafel of
er misschien niet toch een
puzzelstukje lag. Maar er lag niks.
Ik had een fout gemaakt en een
paar seconden schuiven leverde
alsnog hetzelfde resultaat op.
Terugdenkend aan dat verhaal leek
die puzzel opeens een prachtige
metafoor voor de rest van mijn
leven tot nu toe. Ik realiseerde me
een aantal dingen:
ЕёJe kunt met dezelfde
puzzelstukjes blijkbaar ook andere
plaatjes maken;
ЕёEen ander plaatje dan op de doos
staat in elkaar puzzelen wordt niet
altijd even op prijs gesteld door
anderen;
7
Voorwoord
ЕёSoms lijkt het of er een
puzzelstukje mist, terwijl dat niet
zo is. Schud alles even flink door
elkaar, kijk nog eens goed en de
puzzel blijkt alsnog compleet.
Ik begreep pas tijdens het schrijven
van dit boek dat het �incident’ met
de puzzel het begin was van een
lange ontdekkingstocht. Ik besefte
dat het leven eigenlijk één grote
puzzel is. De stukjes zijn er al. Het
plaatje maak je zelf.
Je leeft maar één keer. Het is aan
jou om er iets van te maken!
Hoewel ook ik nog veel te leren
heb, heb ik het �puzzeltje’ inmiddels
aardig door. Op mijn negentiende
startte ik, niet zonder slag of stoot,
mijn eerste bedrijf. Op mijn
tweeГ«ntwintigste kreeg ik een
prestigieuze opdracht van een grote
internationale organisatie. Mijn
inkomen is veel hoger dan dat van
mijn leeftijdsgenoten. Ik heb een
fantastische vriendin en bijzondere
vriendschappen. Ik woon in een
mooi appartement, reis de hele
8
wereld over en geniet van het leven.
Daarnaast geef ik regelmatig
presentaties over How To Live
Wow!? voor groepen jonge mensen,
zowel in Nederland als daarbuiten.
Ik zeg dat zeker niet om op te
scheppen, maar om je te laten zien
dat het leven van je dromen veel
dichterbij is dan je nu misschien
denkt… Dat de oplossing voor een
ogenschijnlijk ingewikkeld
probleem vaak veel meer voor de
hand ligt dan je in eerste instantie
denkt… Dat er trucjes zijn die de
meest talentvolle sporters, de meest
succesvolle ondernemers en slimste
wetenschappers allemaal, bewust of
onbewust, toepassen. Je leert ze
alleen niet op school. Daarom
vertel ik je ze in dit boek, zodat ook
jij een leven kan leven dat samen te
vatten is in dat ene, nu al magische
woord: �Wow!’
Maar hoe zorg je er dan voor dat je
een fantastisch leven leeft? Wat
maakt je gelukkig? Waarom
worden sommige mensen succesvol
en anderen niet? Ikzelf heb de
afgelopen jaren duizenden uren
gestoken in de zoektocht naar een
antwoord op die vragen. Het zal je
niet verbazen dat ik niet één, maar
een veelheid aan antwoorden heb
gevonden! Met dit boek geef ik je
de antwoorden die ik gevonden heb
en bespaar ik je een deel van de
zoektocht die veel jonge mensen
niet afmaken, of zelfs nooit
beginnen. Een deel, omdat iedereen
nu eenmaal uniek is.
Dit is zeker niet het enige boek dat
je op weg helpt om het leven van je
dromen te leven. Wat maakt How
To Live Wow!? dan bijzonder?
Toen ik besloot dit boek te
schrijven, realiseerde ik me dat ik
het anders moest aanpakken om
Г©cht verschil te kunnen maken.
Natuurlijk is één van de grootste
verschillen met al die andere
personal development-boeken dat
dit boek is geschreven door iemand
van 27, in plaats van door iemand
die tenminste twee keer zo oud is,
veel meer rimpels en behoorlijk wat
grijs haar heeft. Maar dat is niet
genoeg, vind ik.
Personal development-boeken
houden vaak op waar de rest van de
wereld begint. Ze leggen uitgebreid
uit hoe je jouw leven kunt
veranderen, je eigen doelen kunt
bereiken en dromen kunt
verwezenlijken. Ik ben ervan
overtuigd dat we zitten te springen
om mensen die niet alleen zichzelf
ontplooien door zich te verdiepen
in persoonlijke ontwikkeling, maar
ook actief kijken hoe ze daarmee
kunnen bijdragen aan het oplossen
van de uitdagingen waar onze
generatie mee te maken heeft en
mee te maken zal gaan krijgen. De
wereld wordt steeds kleiner en wat
aan de andere kant van de wereld
gebeurt heeft vaak direct invloed op
jouw en mijn leven.
Klimaatveranderingen, de recente
economische crisis en de steeds
snellere verspreiding van nieuwe
ziektes zijn slechts een paar
voorbeelden van wereldwijde
uitdagingen waar we allemaal,
vroeg of laat, mee te maken krijgen.
How To Live Wow!? is daarom niet
alleen een boek dat je persoonlijk
9
Voorwoord
op weg zal helpen, maar ook een
boek dat je uitdaagt je nieuwe
vaardigheden aan te wenden om
een bijdrage te leveren aan het
aanpakken van de uitdagingen van
de eenentwintigste eeuw.
De kans is groot dat we elkaar niet
kennen. Toch hoop ik dat je me,
naarmate je dit boek leest, als
vriend gaat beschouwen. Door dit
boek te lezen ga je niet alleen jezelf
begrijpen, maar kom je ook meer te
weten over mijn eigen zoektocht
naar 'Wow!'. Het was een bijzonder
avontuur, die ook na het
verschijnen van dit boek doorgaat.
Het heeft mijn leven in positieve
zin radicaal veranderd en ik hoop
dat dat voor jou ook zo zal zijn.
Ik ben natГєГєrlijk ook
geГЇnteresseerd in jouw verhalen!
Die kun je kwijt op de website
www.howtolivewow.nl en op de
officiele How To Live Wow!?pagina's op Hyves en Facebook,
waar je regelmatig updates kunt
vinden en je in contact kunt komen
met andere lezers. Je kunt ook je e-
10
mailadres opgeven om regelmatig
How To Live Wow!?-tips in je
inbox te ontvangen. Daarnaast
hoop ik je eens tegen te komen bij
één van de workshops die ik
regelmatig geef. Meer informatie
daarover vind je ook op de website
www.howtolivewow.nl.
Leef 'Wow!'
Sietse Bakker
juni 2011
Je bent verrast, blij of
verbaasd. Of allemaal
tegelijk. Het is �t woord
dat je gebruikt als je in je
onderbuik weet dat je
iets bijzonders
meemaakt. Iets dat elk
voorstellingsvermogen te
boven gaat en je er weer
aan herinnert dat het
leven �t waard is om te
leven: Wow!
11
1
Je brein updaten
Je brein updaten
"Dankzij een studie kun je je brood
verdienen. Dankzij zelf-studie kun
je een fortuin vergaren.”
Jim Rohn
Ondernemer en coach
14
En wie ben jij?
16
Wat maakt het verschil?
19
Wat is succes eigenlijk?
26
Succesvol worden: De basis
32
De kern van succes
42
Succes als mindset
58
Focus
69
Tot slot
71
Je wilt het leven van je dromen
leven. Het is verleidelijk om meteen
aan de slag te gaan en je dromen
vandaag nog �even’ te
verwezenlijken. Ik acht de kans
groot dat je poging gedoemd is te
mislukken. Om het leven van je
dromen te verwezenlijken, is het
niet alleen belangrijk om te
ontdekken wat die dromen precies
zijn, maar is het zelfs essentieel om
eerst te snappen hoe je brein
functioneert.
Wat gebeurt er nou eigenlijk, in die
eerste decennia van je leven? In dit
hoofdstuk gaan we samen op
onderzoek uit naar de werking van
je brein en werken we aan een paar
noodzakelijke updates, zodat je de
praktische tips uit het tweede
hoofdstuk optimaal kunt toepassen.
Succes en veel plezier!
15
Dit was de
preview!
de website
www.howtolivewow.nl
e-mailadres
info@howtolivewow.nl
How To Live Wow!? is
verkrijgbaar vanaf 16 juni 2011 op
bol.com en bij de betere
boekhandel.
Stuur deze preview door naar je
vrienden en laat ze kennis maken
met How To Live Wow!?
op Twitter
@howtolivewow
op Hyves
howtolivewow.hyves.nl
op Facebook
facebook.com/howtolivewow
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
25
Размер файла
763 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа