close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

How to make a whole neighbourhood go wild for … the opening of a

код для вставки
How to make a whole neighbourhood go wild for …
the opening of a local insurance office?
1: OUR CAMPAIGN
Uw Ethias-kantoor
as-kantoor verhuist
naar Rijselseweg 60
vanaf 23 juni 2011
Op 16 me
Verrasse i 2011 verhuist
nd hoe
uw buurtuw Ethias-kanto
daar be
or.
ter van
wordt.
Beste,
Doen wat
moet. Voor
ons betek
ent dat
onder meer
Daarom
verhuist
: alles doen
uw Ethias
eenВ locatie
om dicht
-kantoor
waar we
bij u te
van de
staan.
vinden
u nog beter
Gentsestee
we. Maar
van diens
nweg 103
dan niet
t kunne
naar de
op de manie
n
Gentsestee
r die u denkt zijn. Dat is ook
We sche
nweg 75
een leuke
.
nken €
in Kortr
gelegenhei
ijk,
5.000 aan
d om te
vieren,
een proj
Een openi
ect in uw
ngsreceptie
stoppen
buurt !
organ
iseren we
we liever
niet in uw
in een buurt
nieuwe
project
kantoor.
: �Ethias
Concreet
Het
Buurtfikser
geld dat
: we geven
s’.
we zo uitspa
de opfris
het geld
sing van
ren,
aan een
uw scout
project
de vrije
waar de
slokaal,
loop. U
een buurtb
hele buurt
bepaalt
zelf welk
arbecue,
beter van
project
de aanle
het wordt
g van volkst wordt. Een nieuw
.
speelplein,
uintjes,
Hebt u
… Laat
een goe
uw verbe
d idee
elding
Laat het
voor zo’n
ons vГіГіr
Op 15 juli
6
project
2011 makejuni 2011 weten
?
op
n we de
winnende www.ethiasbuu
rtfiksers.b
inzending
Wie weet
bekend.
e/kortrijk
krijgt uw
project
Bekijk snel
dan wel
de bijgev
oegde folder € 5.000 ! Meer
over dit
.
initiatief
Graag tot
weten ?
binnenkort
!
Ieper
Hermine
Verstappen,
Kantoorvera
ntwoordelijk
e
Ieper
Kom langs
op
Gentsesteenw ons nieuw adresВ :
eg 75, 8500
Kortrijk
Ethias Kortri
jk
Met hetzel
fde
telefoonnumm
merВ :
erВ :
056
6 21 88
08
Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik RPR Luik BTW BE 0404.484.654
V.U. : David Tornel, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
PS : U
hebt niet
meteen
Surf dan
een idee
naar www.
voor een
ethiasbuurt
U hebt
project
nog tot
?
fiksers.be/k
en met
ortrijk voor
5 juni om
een voors
meer inspir
tel in te
atie.
dienen.
Ons cadeau voor de regio Ieper :
€ 5.000 voor een origineel buurtproject.
Stuur uw project vГіГіr 6 juni 2011 in :
ethiasbuurtfiksers.be/ieper
TV
BRIEF
DM
Print
Website
2: THE COMPETITORS…… AND THEIR CAMPAIGNS
dinsdag
AL HET
Ethias is a national insurance company with very few offices, because it’s a direct insurer. When a new
local office opens, Ethias wants the whole neighbourhood to know about it. Our challenge: turn the
opening of a new Ethias office into a major event for the local community.
12
dinsdag
dinsdag
21 juni
IEPER
erre Rondas
Jean-Pi in Ieper
krijgt prijs
ni
juni
21 jun
2011
19
NT
MENT
MEN
AAGS EVENE
T TWEED
12 WORD
2012
N 201
RS IN
NKOERS
ENKOE
PAARDEN
r Krombeke
Veel volk voo
EDITIE
HONDERSTE
2011
K
UW STREE
oek
Westh
VERWACHT
LLYFANS
60.000 RA BELGENSTRIJD
VOOR
BLIJFT
BOEZINGE
IDEA
S UIT
NIEUW
86 local projects were submitted
HART
KLOPPEND
T EIGEN
RIC EN KRIJG
VAN HISTO
KP
op
Werken lein
Bertenp
die testrit
В«Britten , reden te
maakten mijn autoВ»
snel met
e hoopt om in de
Hout vat
Kritiek
de
n Esplana
d parkere
op betalen
Boerin
Boe
neemt
inkel over
dorpsw
vuur
r ten val
Fietsste
and treedt
Ketnetb Mote
op in De
LOKKEN
(KO11/1)
VRIJDAG 1 JULI
2011
Buurtfiksers 5000
JOUW
WS
NIEUDE
IN
KRANT
euro te winnen
van te maken.
Toen
1999 stierf, verwaterdeGilbert in
het project, maar Georges
bleef de natuurtuin De Clerck
en kreeg uiteindelijkonderhouden
weer steun.
Vorig jaar droeg
hij de voorzittershamer over
aan
„De jaren daarvoor Els.
was ik secretaris van Natuurtuin
Desloovere”, legt ze uit.
„In
Georges om zijn 2010 vroeg
takenpakket
over te nemen
en t
ie
iemand
die al zo veel voor tegen
die
de tuin heeft
betekend, zeg je
niet
Wie aan tuinieren nee.”
vaak onwillekeurig denkt, denkt
aan oudere
mensen. Maar in
Natuurtuin Desloovere zijn ook
heel
mensen actief. „Sinds wat jonge
hebben veel jongere vorig jaar
mensen en
zelfs jongeren
zich inderdaad
aangesloten. Een
goede zaak. De
oudere mensen
zijn blij dat er
wat jong bloed
bij kwam.”
omenteel staat
het project
Natuurtuin Desloovere
op
een mooie zesde
plaats. Maar de
mensen achter de
natuurtuin aan
de Dokter Snellaertstraat
Natuurtuin Desloovere
met Piet Depauw,
hopen Peter Beauprez,
natuurlijk dat ze
Vakantie afsluiten
Georges De Clerck,
de eerste prijs
Fabien Vancaeyzeele,
Rikk Devroe
wegkapen.
Devroe,
Opvallend aan
e, X
Patrick Leny en
Xavier Delen, Johan
Natuurtuin DeEls Verhaest.
Boone, sloovere
est. (Foto
„Er staat 5000
o TTGK)
euro
is zijn
en dat is veel geld, op het spel
wordt ingesloten ligging : het
door de Leie en
Verhaest (30). „Wehé”, aldus Els
vooral door de
R8.
NE zouden met
die som veel kunnen
twijfel voor overlast Wat zonder
doen. Niet
zorgt…
alleen CAMPAG
omdat we ook
„Dat valt goed
IEVE AFFICHE
mee”, aldus nog
buurtfeest organiseren,dit jaar een
Verhaest. „Vlakbij
ET ASSERT
K MET
maar ook
de tuin ligt
omdat we dit jaar
G Buurtschool
een drukke weg,
KORTRIJ
aan
V-TEX, Gulmaar de bioditie deden. In maart groenadopLFANS IN
densporenlaan
G Sint-Paulus
versiteit is niettemin
namen we het
:
Kortrijk en
stuk grond van enkele
oud samen aan wil jong en Klim-op Zwevegem,
G De Tacktoren,
jaar geleden maaktegroot. Twee
E LOKT VOETBA
de computer
honderden
Korte KaESSEVE
vierkante meter
krijgen. Werkt nauw
straat : de scholen Blekers- pucijnenstraat
mijn gidsenopleiding ik tijdens
tussen de Vis:
een studie
serskaai en de
rvt De Korenbloem. samen met lus, lager onderwijs; (Sint-Pau- staat erin om het het project been ik kwam onder
Goedendaglaan
terrein van de
meer wespeerbij. We hebben
G Straatontbijt,
buitengewoon lager Klim-Op, Tacktoren aan
norchis (planten
zo extra kosten
te
uit de orchideevoor onderhoud,
laan : buurtgericht Spoorweg- willen hun leerlingen onderwijs) G Het Geurend pakken.
enfamilie, red.)
beplanting en
Wandelpad,
tegen. Er zijn
bij elkaar Vandenberge
bezaaiing. Bovendien
werk Kortrijk wil straathoek- brengen zodat
ook
veel padden en
ze elkaars leefwandeling : de
in kansarme wereld
straks een trapveldje willen we
buurten vereenzaming
grasstrook die de
(lachje) Ons grootstesalamanders.
leren begrijpen.
(voetbalterK. Permekeprobleem is
tegen- G Een
reintje, red.) en
gaan door een
laan en de Ronksdreef
eigenlijk dat een
dak voor
een insectenhotel
uitbreiding richverbindt,
aanleggen.”
waarbij buren elkaarstraatontbijt, persestraat : de de straat, Ie- aanplanten met
ting oosten niet
allerlei soorten
straat organikan.”
ontmoeten. seert
Natuurtuin Desloovere
G Prado duikboot,
geurende kruiden
Ook een noordelijke
regelmatig activiteiten
bloeit
die
niet
uitbreiding
Klakdus
veel
en
opnieuw – zowel
kaardsplein :
zit er door de recente
letterlijk als fihet buurtwerk wil een wegneembare overkap- onderhoud vragen.
groenadopguurlijk. De naam
waar vroeger de
ping aankopen
G Kerstfeest met
tie niet meer in.
om
fabriek Prado
Desloovere
Al
e
komt van Gilbert
stond wil de buurt,
weer te gebruiken. bij slecht buurtbewoners, ouderen en
menteel niet aan wordt er moRotond die werking
Pieter De Coin samen- G
DeDesloovere
eind de jaren
nincklaan : De
dacht : eerst moet uitbreiden geMagdalenawijk
r in1990
met het JOC en
het
Korenbloem
barbecue, wil
scepte
het K. Permekelaan
nam
Jongerenatelier,
de
om een vervuild initiatief
tie in orde worden de groenadoporganisaties uit
speelvriendelij:
stuk grond
zwaait op te kuisen
gebracht. Het
ker maken.
een barbecue voor de wijk wil menbrengen met de buurt saliefst nog voor
en er een natuurtuin
zorgbehoevende buurtfeesten
ngse Kathy
en ex-inwoners alle inwoners de ouderen en
van 12 tot 14 augustus.
Poperi
samen een kerstorganiseren.
feest organiseren.
(AXV)
q www.ethiasbuurtfik
Diksmuidse r
Dossier kabbelt verde
ringweg
4545
LAARS
N WANDE
ONS MOETE
E CARTO
LUDIEK
wedstrijd Ethias
Q
KORTRIJK – Op
14
juni ging Ethias
Buurtfiksers van
start.
In de regio Kortrijk
kan iedereen nog
tot
en met 3 juli
stemmen op 37 projecten.
Daarvan zijn er
tien
in stad Kortrijk
te
den. Een van hen vinis
Natuurtuin Desloovere. „Die 5000
euro
zouden we kunnen
gebruiken”, aldus
Els
Verhaest.
M
wil zes
weg
OCMW
grote bomen
zoekt
Bellewijkn
stemme
When a new office is set up, it is practice to give a big opening reception and invite as many people as
possible. Faithful to the tagline “Ethias does what should be done”, we decided NOT to organise a party
and prefered to spend the party budget of 5,000 euros on something meaningful for the neighbourhood:
a local project chosen by the community itself.
KORTRIJK
Natuurtuin Desloover
„Groenadoptie en
Koerse
insectenhotel”
van de
de Orde
aan
wordt
e en
Op 1 juli Leeuw toegekendJeanwas
Vlaamseen opiniemaker
E
van Krombek
is
De Gentenaar
radioKROMBEK
bevolking centrum van
bij Klara,
Rondas.
Pierre
producer columnist
als ganse
naar het editie, van
jarenlang bij de KVS,van de GraDe zo goedn trok gisteren
E
, 99ste
en lid uitreiking
bestuurder
POPERING
geslaagde hadden we zelfs
in De Morgenep. De plaats in de omstreke
voor een
jaar
is de
vindt
twee
vensteengro
award in Ieper en
rs voor
het dorp Koerse. В«Dit
ie
van de
Vlaandee
deelneme r Gilbert Fekunstacadem
op de
de elfdaagse
Krombek
Grote
start van
Aansluitend
start vaneerst genoeg voorzitte Koerse zelfs
op de in de
e
vindt
Cnockaert van het
ren Feest.
voor het cesВ», glundert
cert
r
Aannemer de heraanleg
Krombek
plechtigheid
Muziekland
het openingscon
t en
steeplera
daag met van het Burgemeeste
Markt
jaar wordt
Vlaanderen
Grendel
kruispunt de Priesterstraa
worden
reeks
ryn. Volgend se.
(DDW)
en
en Merlijn een beBertenplein, Hierdoor
plaats.
Iwein
eens
het Vroonhof. r Bertenplein
ST
kinderen
zijn standje
doodloeen tweedaag MESDAG nichtje
kwamenbrengen. В«Deuitgekeken
het Burgemeestet tijdelijk richtinHOUTHUL
JOYCE
zoekje al hun ogen hierВ», lacht
er in twee
de Priesterstraa
Depestele
wordt verkeer toegevan de
hebben vele paarden
s. Foto’s
pend en
het einde
meerderheid Koerzo tot
naar die
gen plaatselijk
de paardenkoer
niet alleen
naar de
De overgrote op Krombeke een
. Dit blijft
1 september.
ebLieselotte. Koerse lokt
met
kijken
staan werken, op
aanwezigen het evenement
eerste
paardenliefh is
aannemer
kwamen
Krombeke
In de
van de
eurne se maken van
start de de Vlamingsmensen
afspraak. de paardepaarveel bezoekers
van
Daarnaast
wordt
Heel wat
chtbankvanV
de enthousiaste
voor
de enige
ze voor
jaarlijkse
P. uit Houtvolledig
bers,
Koerse een heel jaar
komen
de renovatie
wel voor
Indepolitiere Nico
svorig
hiervoor de weekends
plaats В«Maar ook
gisteren
Krombekedie ze op
Goudeseutraat, die Tijdens
i
Vandoolstond
Op14augustu
ondernoT sportMichГЁle Mark Onkoers.
GT-R
Mieke
denkoers
en Lies
lachen
afgesloten. een poging te stellen
Nissan
ingehulstterecht.
die
een
bijwonen.De Meester Veurne
wel
Decuyper,
naam 166 sfeerВ»,
Mahieu,naar tijd
wordt de straat open in beide
jaar werddie op zijn
Isabel
met
ne, Jeanine
p
een
verkeer
aeghe,
Jacqueline
uit Poperinge,
men om
DOOR AXEL VANDENHEEDE
wagen, stond, geflitst
volgden van
raet en
vriendengroe В«We
de Terrestvoor plaatselijk
(DDW)
schreven per uur in
in Demolder
ldteen met een helewaren afgezakt.
spektakel
Oostvleteren
van het een terrasje.
richtingen.
kilokilometer
hulst.Daarge
el- en
van vroeger
Krombeke
op
van 50
groot deel
zien we
de partij,
f and,
straatinHout erking verklaarde kennen elkaar
afst
afstand,
maar nu Dit is echt
op een elk jaar van wel �the
WERVIK
De man
snelheidsbep
de wazo vaak. om elkaar
Voormezele,
is echt
per uur. wie er met
В«We zijn
niet meer
meter
omdat
Krombeke het Krombeke
bij uitstek De tel zijn
niet wist moment, er di- kaar
, want to be’ als
dat hij
en
op dat
hГ©t moment te zien.
place
mee nog eens terug lang kwijtgeraakt
gen reed te koop stond
is.В»
al
dan tien
de
een testrit verde wagen
al meer het dat Koerse
en nichtje
het stadsbeje
mensen periode. В«Ik wa- we intussen
is zeker
ebrul van
heeft bijvoor het kapneefje Iweinvader Leo.
verse
bent, word
in die
maar het zelfs al regent niet teen haar
lachen
ons
moet
adHet OCMWaanvraag
de streek
aan de
maakten het twee Engelsen
IEPER
Jo- Steeple
het motoreng
Monkerhey van Lieselotte’s
je van
houdt
jaar.В» В«En
van zijn
gedat
stuur eenzes grote bomen
paarden
0hier verwachtВ», enkele
Lieselottemet de paard
moed hij bij monde kwamen het giet, dat ThГ©rГЁse Leuwes, en В«Als
we ook
het woonEen topeditie
ond barst
die
Ooghe
gewoon willen de meisjes
hebben onderling
Baees,
Baes,
kant
pen van vleugel van
Merlijn
В«De twee lieten de genВ», weten
renВ», liet
Henri
В«Vooral de
Domien
Morgenav van Ieper los.
dВ»,
tal Super200
nemen
weten.
hebben
de
d koersen
ze. Toch
en
aan en wagen
Het Pardoen, ingenieuwe
В«Dan
en,
.
Geerardyn,
vocaat
Goemaere,
tussen
En we
meepikken.
Hollinck
Rally
han
Bentley
georganiseer
uskerk, het
mogen
recordaan
z
zien!
duel
races
Goemaere,
veel sucPieterjan
of
gokje
zorgcentrum
en Pieter
we zeker
boerenpaard
47ste
met een van die peperdureDaarom Paul Goudeseune
mee. Dit
vraag
Kenny
Sint-Medard
met een een Belgisch
Pieterjan
P
hebDeclerck
zelfs een В«Maar zonder
Bulckaert,
die willen
men de
alle vervan de
Penet,
zeer de kapvergunsleutels als onderpand.niet.В» De we een paraplu
ze.
Jonas Penet, Kenny
paarden
Bulckaert,Ba
Het is
lijk
es, Jan Hollinck waBaes,
en naar
steepleraces,
het worden,
missen!В»
onJan
ge een
diend.
voor het
favoriete
namen
te lachen
optreachter
we niet
verhaal
vermoede
n Pieter naar huis
wers.
hij hun
Neuville
ces, onzegewonnen.В»
zien!В» waren er zelfs daar was
met watjaar van Domien en
zegt
schepencolle
vroeg vond dat hele
om
de man
en
afleveren. ziekВ»,
Declerckge
wagens,
Thierry
niet alВ«Dit
toeschou blijft
afgesloten
ehaast
ben niet
Dit jaar steepleraces
gehaast
zijn
bedacht 4.125
bijzonto be startte gisteren
Floning zal
enbedacht
rechter
g en
VandamLoix en dan 60.000
Feryn wed- feest in het centrum.
ren niet aar we komen
van
Place
bomen
met een
eerst 2
Rally
В«Ma
В«Maar
Gilbert
В«Die
zitter Lien liet een
is de
dens
The Amazing Dat is
en gezelligheid,
Freddy
geloofwaardi
Leo
niet uitgewoonte
fikse boete
gaan.
Het evenement
kosteeple
de
d sfeer
en meer van de Historic een verhuis.
in Belgium.
OCMW-voorВ«Het OCMW
met een rijverbod werd
de voorzitter
op. В«De de mensen van coverbands
onderzoek
leen voor
naar jaarlijkseoonstelling.
Bottled de jonge gasten,
wachting
jaar van is der fier
over
me (CD&V). er een Bercy Slehart
Jonas
wers en
euro. Een (JHM)
ook die
waarvoor
paardententis ook elk
В«Dit
met
leuk voor plakken.В»
В«Die persoonlijke
uit. В«En
strijd
op veel
boomverzorg schepen
blijken
geruchten
Of we
Jolie.
gesproken.
legt hij
blijven
vertelt
Monkerhey zijn paarden.
Het kloppend
en kan jaarlijk- vooral
naartoe
Patrick werkt beter. Waregem
met
doenВ»,
В«Die bomen op een
ER
die graag
, ondanks een eigen KP.
waar ik immers menВ»,
Naar
partij
vinde
vinden
Ze
geleden
aanpak tour’ ook naar pas missiis
de boerenpaard
een dag
gers (CD&V).
WESTOUT
paardenrekenen.В»
Boezinge
van KVK
v
veel
f l jaren
echt wel hij uit. В«Het
gesnoeid.
ement
WE LATENIN DE
vijfta
Flamand
�KVK on Nee, dat zou
opkomst wordt het
krijgt zelfs
D fans В«Er is vooral Jo
De
een vijftal
manier ons erfgoed.В»
Jolie.
ONZIN,
mee.В»
leefВ», legt
paardeneven Liesetraditie
in Boezinge.
trekken? zijn (lacht).В»primeur.
NIET
Het dorp
van
aar niets. zegt Patrick v
verkeerde
Dochter
ma
reageert
en se
blijven
woning
voor
het maar
deel uit
het grootste
EEL,
is geen je al �Esonariswerk
van de
DUJARDIN
BOEZINGE
ProDe Histo- maken het stadszichtВ»,
eit overВ»,
15 in hier in de streek.В» en neefje
de Historics
had
on tour’
DIETER
hilarite er nu supporteren
hilariteit
w
weten
(Positief
INTEGEND
achterzijde lstraat
parcours.
wagens,
В«En van Bart Pynket in de buurt.
w
wil
Die fans
ze �KVK jaar geleden
Aan de Schomminke
eigen traject,
iets na lotte Monkerhey
STEEK.
VAN
В«Wie
een gigantisch
binhun
plo
ploeg
moderne
Shakedownhet vorige
В«Twee
daar
dan
(ImVanschaaan de
van de
moeten de raadslid
on tour’,
vatte gisterenvuur. De
voor welkeze dat
Zulte Waregem?
.
d nu
Hij woont Vantomme
jaar nadatTarga Florio
rics rijden
sevee zegt Pieter-Janhet nu ruiHET AANDEEL
hout
wat
is het hart
alle wagens
n eens
Doen
Westouter
WORDT
/KORTRIJK
lijkt
Sanne
Wahet OCMW
am AC
Bijna drie
23 uur, proble- ject).
nog niet
een stapel opgeroepen,
omdat
zou plaatsvinden
succesВ», В«We pakken we binnen
van Ieper
Raadslid ) hoopt dat krijgt. В«Die
toch voor
upporteren.
neerleggen, de
14 uur
JKER
su
werd erg beperkt.
HET DORP
Markt
zijn tegen wel eens
WAREGEM
f
Kortrijk
organisatiete
nu supporteren.
V
deel- puls-NV-A)
moest vuiltje aan
of is het
ng
met affimelhout. ook al omdat en groter
twee
r nen
De Grote
jaren
puls-NV-A
bleef
brandweer
jaar
nog
ronselt van
zelfontgeen
de boeken
het uitzicht
voor Zultelacht Jolie. Joseph AlEr
met zoveelvlakbij
nieuw
ook de
schade
voorbije
NOG BELANGRI
Vorig
mer aan,
groet
zodat
een kapvergunni
koersdirecteu
er
hun kamaar de
cteur
krijgen.
rally. getekend
is wellicht
jaren een
affier momenteel
belemmeren
regem?В»,
Zulte Waregem
gerucht men opleverde
op vrijdagzal zijn,
het parcours Rol
vanuit
adion verspreid.В»
in de achtertuin
van de
k Bij KVK
voor de
bomen
deal
Dat er
ker gemaakt, langs de KP Heu- В«OnzinВ», reageert
al enkele
Koersdire
De oorzaak
В«Hoe dat weet ik
Ieper
(CMW)
lucht
h fans KV Kortrijk.weg. В«Er
hoogte
Ook KVK-voorzitt
ches
en
spektakelmeer pu- van de bewoners (DBEW)
nieuwe
nemers.
op de В«Ik ben hierover er Regenboogst affiches indruk bij
horecazaken
waardoor
branding.
ons
worden
Sanne.
De politie Jan Verstraete.
voor sfeer in
werd een
lijns is
geen
e.
aartsrivaalhet initiatiefongeloofik lig
is in gekomen
Jan Verstraete
end?
zijn honderd
haar op is de dorpskom
een manche
ze
maar
merВ», zegt
maakt
ingekort.
bereikbaar
en
60.000
wereld
geen
zijn,
jaar
wat
er
Het
is
de
beongetwijfeld
met Eurosport,
checampagn
is
lachen respons
er
suppordrie
dat
stelling Verstraeaan
geweest,
Zulte
waarDat cijferJolie. В«Twintigduiz
E
het
denkt. zou- zal
e InternatioIEPER
en
enorm voor velland vorig jaar
aldus
niet, maar daar aan
dat vlak ver
waren
nog zeker
opgebeld van. Je moetproberen
zal geenze daar hun geld ersblieksbelang
POPERING
mediageniek ip blijft de
ook op
schatte
. Waaromlaten,
de piloten we er
de baan meer dan hoofd dat
Ik Patrick
ten
moeite
in
dorp zorgenВ»,
van het Championch
van
niet wakker
lijk dat zegt KVK-support
heel mensen op
iets wat dus zorgen
goed voetbalaffiches.
We laten zonder er meer begetest
een pakWe hopen
Penasse
de het
Ieper
Jolie.
in de steek
en
opnieuw
er dus Nieuwook onrealistisch
nal Rally
ters met niet met in dat Zuld
traat in fiets- stedenВ», Patrick
Waregem Bij ons is Hun nieuw
een dorp
wordt
zette Alain zijn handteke- deren op het plein zijn. Op zaterde horeca,ons te.
in
hele weekend,
ons.
opaldus ral- den we bevolking,
uur
recent
te lokken, vertrouwen zal afsnoejaren geleden.
ens
zal
Woensdag donderdag wedstrijd
meerjarig dat er
bev
achter het stadion. dat is pas
affiches
val voorzitter
alle
rond 14
te halenВ»,
de
In de Augustijnens
beleven Historic-wagher- enkele
in
waar de en de verenigingen
vzw Superstage
r Geko
heb er
geen fans in ons eileeuw.
een nieuw
(58) ten De
maar
gisteren
Boezinge,vrijdag gaat
wat te
leving
de
stad trekken
liet veertien
Ja ja,
dat opnieuwAlain Penasse.
enprovan de Kortkwam
rond middervoor een
jaren.В»
pel.
Vanlouwe
boeren en naar een
ning onder
te Waregem veel meer �KVK on
is? BoeEssevee
het hol
kerke en
op het
dag komen Ieper
met hoofdsponso
stadion?
in de
enkele (DBEW/LPS)
beelden lymanager
geloof
barst traditioneel
stBellewijk,eOCMW,
tief
ster Odetteverkeersdrembewust- hangen in
morgeneentje
en de opnieuw naarer worden
steunen,gee rallytraditie hart en van start. Zaterdag
contract reld..
pen. Ik
gede winnaars
waar
voor binnen
op evenetegenover
er zelfs
budget
DebuurtdienPoperingse wedstrijd
even het
n
Het rallyfeest
aan een
proeven
ens hun waar er geen
recht en op een
Woonwe
Woonwereld
gen promo-initiawe recent de
Er hangt
het kloppend Dit jaar nacht rijden
voor het Eurosport groepering,
verloor
muzi- los in Boezinge,
het ziekenhuis
waarmee
beject vandeel aan de
Er valt
jaklassements
vrouw
Historic-wag Volgend zinge blijft belangrijker.
enkele
В«Belangrijk stelling.
tour’, opduiken zoalsvindt ook
werd naar de eerste le- rijksestraat,
een eigen
podium.
Estaminet Guldenspovan de
er zijn prijsuitrei- avond de
dat
nog
Ralvan Ethias.
houden.
neemt
voorgaande
zijn en
en met
wordt w op vrijdag van het
Volgens sprake van
mediabelang
menten
en.В» Dat
uiterKVK-cafГ©
Historic
van het
en de
zoals de het serviceBuurtfikserste winnen de speelShakedown de Ypres jubileume- krijgen we
versie
geen
grote show.
en projecteerd,
gebracht.
zendt netuit vanuit
Sinksenfeest
boogscheut В«Wij hebben
euro
was er
l
die
kale optredens
net zoals
weer een er enkele jaar bestaat
n ver5.000 de buurtdienst
een langere
richten
van
ge(CMW)
en over een tijdje een
zijn
ren live
ook rallybeelden
renstadion.in Kortrijk,WaregemВ»,
king wordt
in KP,
al
20 jaar
geld wil het voetbalterrei
stad Ieper
vensgevaar.
dat ze
Deleu
De Meulenaere
park, waarbij
met nieuwe
en ly
kregen Op het parcours
aard fans heeft in
en
de klassements
van de
en Guy affiches. Foto
weide en uitrusten
Vanschamelditie circuleertnamelijk
dit
KERKE
speeltoeDaarnaast
beelden
KVK fans
de
van Westouter de raar gerucht,
op
worden.
Vanschaem
Pieter-Jan medewerker
dat Sporzauur wijzigingen:
fraaien bankjes en een
IEPER
(KP’s)
samen,
E/MIDDEL
MESEN
MESE
een van
dienst
toond
bij
de
haalt
elkaar
één
em
proeven
en
Pieter-Jan
voor
rs
van
rekent
doelen,
de schouders
toegankelijPOPERING
, wat Dikkebus smelten
we het reportage
hout, commercieel
wordt
Zulte-Wareg
Waregem, is te verantPoperingenaaStemstel. Daarvoor
en
Proven
best
jaar een het rallyweekend
van de
wijk.
bij Zulte initiatief
De sfeer is proef
van
van de
de stem
urtfikmaken
wijdt aanongezien is.
op. В«Het
valt financieel
de bewoners
Grote Markt
prij- woorden en
het
De movia www.ethiasbu(DDW)
toch wel
zal er gebruik
van de
is in de
opende
plaatsen?die werkt
men kan
t/Ieper/2303.
in. В«Wie
De Mote stimuleren
E
geleden Vue op de
het uitzicht
niet
sers.be/Projec
Een jaar
die betalendeniet, want
Basisschool voor het
en fruit
DIKSMUID
Hotel Belle beter geDe occasionele
die
het stationsplein
Grand
het wach-g dale shopper
kader
zen gevallen
Zeedijk, opnieuw
van groenten
want
de week.
en blijft
In het Long’
leen werd
het
het eten
Westendse
tijdens
Rotonde,
van
Nee
evenmin,
maanIEPER
niet
De
pendelparkin
Day
leerlingen.
heraangelegd
kan zich
kend als Sinds enkeleelijkheid
bezoekerhet weekend? scholen
U WEET!
bij hun campagne �All meer dan
de nieuwe ook de private
tij sp.a
van
in
werd
van het
ten op
ONS WAT
van
de deuren.
komt
n betreft,
de school gezonvan de
het station, Perron
en de solOppositiepar
parwerknemers
VERTEL
handen
de verantwoord
rond
achter achter Het voorzien in
Op 13
in de beslissing
zestig
den is hotel in de Orbie.
zullen
uit de buurt
organiseerde
op vrijde onteigeninge
vinden
ge om
interimbuactiviteiten
om grond.
tot het
aldus
partner
loonde:
Kathy
over het
voor het
en dienstenbij de vele die zullen
- Wat het vooral
twintig
en dat
schepencolle op de randparking
parkingВ»,
overleg
dat
niet verplicht
in
gaat
de Ketnetband
eigen
te maken.
de Poperingse
licitantende buurt zijn ver parkemoet
de voeding
nog een
het milieu-effec
de slag
keerplaatsen
van sp.a. Espla-t
in
p
Het concert
betalend
juni komt
projectvoldoende
E
Esplajuli is er na de zomer Eind dit
moet
tu
tussen
al aan ze baatreau
reaus
en de
dag 24 Minneplein.
kunnen Dit jaar
n op de
Goudese
Esplanade
Esplanad
Goudeseu
m van
kiezen aldus Goudeseueerder
en
worden.concreet
(mer)
in DiksIves Goudeseune
mer en
gebeurt
plaatsen
centrum
g uit
Ze was
moeten
slaan tenrapport kwartring
Koksijde
naar het 13 uur, daarna
randparworden, handedie in het is het slachtDat zestig
de
of betalenВ»,
jaar moet
dan opgeleverdwe ook er zal uiten
nieuwe ion te afMidwestereen jeugdherber
een praatje
start om
en de die te ren
В«De mens werken
moeten ringweg
ook de
nota van zijn. Volgendonderzoek
al
hier goed
het
nade betalend
(DDW)
t,
aan beleidsaf
te ook В«Ik voel me jubileumne, die het goederenstat
van Unizo
h
de leerlingen
we ook
ag jaar hoe de
Ieper komt
muide
bandleden.
een gebrek bestuursop vraag de stationsbuurbeperkeen
zullen het archeweten
in Gent.
king op vindt. (DDW)
met de
een
we in plan om met
f r van de huidige een culDit jaar
dat
offe
offer
de bouwaanvra
het archeologisc
onteisen.
onder
laars van
in
Foto Flamand
van
p
en de aan- zien. aanstellen
aangezien
KE
g
gelegen
zal uitvoehebben parkee
te treden.
ben ik
visie van slaagde er commercidan starten,
van
de
uitdaging.
worden
lijden
bureau onderzoek
an parkeerplaat
Die
de spoeen
van
Foto BPM
ZONNEBE
jaar zijn naar buiten
nut niet
en een stationsin
ploeg.
ingediend starten zodat is. Afhebben
een nieuwe
er het
te rotatie ziet
ologisch is nodig gezienzichtbaar
de rotonde.
de
het hotel mensen
binnen
contactendat
een kunstesp.a iet
ster heeft
tuurcentrum naar
geningen in 2013 mogelijk van
veel
één extra
Orbie aan
erten,
zijn
ren. Dat de oorlog nog
van
s om hier
Nog te
heb goeie
al- Maar
Kathy
zonder
een grandieel centrum
Demeulemee
besteding van de resultaten
Het
grandeur
huis, iken het zou zonde
start
aperitiefconc d en
ren van
te halente creГ«ren. Niet
drempelvree
1
Katrien
h onderzoek
nationale
door de iedereen die
Diksmuide.В»
ringweg
buurt
s
hankelijk
op de
Mesen
zou verdwijnen.
zijn in
wegenwerkomt vanaf
voor
is dat de niet ver van
te komen
maar
11 september- naarsweeken
erg belangkeerplaats
Supra
parkeerplaat
het archeologisc
hun
het
starten.
terecht
zo’n winkel
De kruien met
oos vuurwerk
Bedoeling
De Letterschuur
het gebouw,
(BPM)
sort- zouden de effectieve
achter
veel mensen dorp
taart of
kunnen
Woumenweg
Buurtwinkel handen.
kan hier
honNog tot ook een feestprogram
en dan
is voor ze nog in eigen en andere
juli een
loopt
op de
in 2014 minister Hilde
nieuwe overgenomen
ook
het wil en een stukje
van het van feestdag.
In bibliotheek
juli in
ster
loopt er
2 tot 25
is
ken dan
hebben
rijk dat kranten, Lotto
de Eikhofstraat
ein Heernisse
het kader met tal
een koffie pint. We stellen de
brug over
WERVIK
staat van van de afvalintercom
Je kan Dat liet Vlaamseen werkbezoek
denierszaak Demeulemee
ma in
dersbestaan
voeding, kunnen halen.В» al mee
l en
industrieterr via een onder de
voor
een frisse
eerstandMirom opgesteld.
over hoe Crevits tijdens weten. met Indoor Katrien
ze
derdjarige
vervolgens tunnel
producten
uit je dorp,straat,
de Nieuw-Zeelan haar
school
een vergaderzaa
loopt momenteelvolgt
munale te weten komenbeperken aan Diksmuide
de om IJzer en een
akkoord
de KaaskerNieuws
(44) uit geeft daarvoor
ter beschikking
Van je
Katrien
onder
al een
binnenkort werken
de
Zij
ie kan
halfweg
ruimte
er meer
is ook de tunnel
vereniging?
gemeente?
straat. als boerin op.
de zaak, om te leren met de
en zal
en wandespoorweguit te komen.
van je
met gesorteerd
in В«Er
dat de
voor
feesten.В»
al in
vije je afvalproduct
ers en
dagtaak
WH
of klas, je sportclub?
Normaalgezihebben
er gebeurd ontwikkeldeeen frabel
opleidingen
milster runt
vele fietsersin Wervik
kestraat Crevits schat
waarvoor
Van
Lottocomput
en wat
met
Om de
Plus
gevolgen via het
helden?
Mirom
de Leie om toch naar
spoorweg.
met de van 3Suisses, t is. Aan de
Demeulemee drijf
Minister ongeveer veertien
(GUS)
g met Fostlabels die het mer geen want dat is
Je lokale
huisvuil.
laars langs
Katrien landbouwbe En na al
uitvoeprikkelen te komen,
werken zullen kosten.
DE
verzamelpunze niet heel
in diensten
samenwerkinmet leukesorteer- en voor het tracГ©ruimtelijk
sueel te
jaren een Marc Decroix.
ludieke
HET IN
de Supra verandert
joen euro
te krijgen
al goedgewijziging
Wie
plaatsen AndrГ©
jeugdkamer wijze het
ZOU JE WILLEN?
ze zin
het stadscentrum
haar man
idprovinciaalin 2008
uitbating belangrijkste
op drie
begon
de boerenstiel
een
u op ludieke haal vertellen.
KRANT
В«De
staan er van ereburger
die tijd
zondagvoorm en
В«Ik heb het is nogal
kans op uit ringsplan
als Nollie.
ik veel. ik ook op op maandag
recyclagevermaakt
maar
staat
cartoonsook gekend
BEREIKEN?
iets anders.
keurd.
is dat open zijn,
zaak.В»
komt
thermosfles
gedaan, beroep, terwijl
langs
HOE ONS
sluit de
kom.
Nollet,
graag
zal
(DDW)
of een
we
de tekeningen
dag
iddag
grenzeloos
mensen
4545
zullen
de
fleecetrui
materiaal.
Onderaanen horeca: en handel:
een geГЇsoleerd
В«Daar
heronder
altijd winzaterdagnam
e
SMS NAAR
gerecycleerd
moeten zich
�Wervik
net graag had ik graagdacht ik er
�Wervik en �WerEn de boerderij?wat
4545@hln.b
Marc zal van
Eerst gaan maververrassend’,verrassend’
Daarnaast
E-MAIL
de activiteiten
ook foto's)
te
Mijn man
grenzeloos in de
grenzeloos
kel gehouden. ten onze eigen
bezig
schikken. met de verzorging
(mail gerust
staan
cultuur;
op
gaan
die
vik en
aan hoeveproduc
De borden
Nollet.
verkopendaarvoor ligt dat wat meer moeten zal wel lukAndrГ©
rassend’.van het stadsdomein
trum
ken en
maar
de dierenmaar dat
hoorde
buurt
Toen ik
boerderij,
woonzorgcen
en cartoonist
van Mehouden,
Briekenmocentrum niet lang
ereburger
werd in
(DDW)
en de
Oosthove,
te afgelegen.
het
met
Vanthuyne
ken.В»
in
ik
Foto
een
Daarvoor
en
Het Pardoen
de Supra stond, heb ver van ons
maken.
De werkgroep
ker te met de handelaars
de Leiebrug
borden
len.
sen te koop Het is niet
tussen
onderneen de
inspioverleg
en een
Het deelwerd door de geselecgetwijfeld.
om de
toestand
actie uitgewerkt
tie Unizo voor het
station
(DBEW)
merciГ«le voorgesteldstadscenbesteld.
mersorganisa
handelszone Straat.
ratieboek
n in het
aantrekkelijteerd als Innoverende te gaan
handelszake
over
WH ***
project
analyse
tot actie
trum commercieel
Vooraleer een grondige comwerd eerst van de huidige
uitgevoerd
AL HET
Andere Kortrijkse
projec
pro
ro ten
Kortrijk
sers.be/
S UIT
NIEUW
BOEZINGE
PEND HART
BLIJFT KLOP
ebrul van
T EIGEN
RIC EN KRIJG
VAN HISTO
de
2011
E
POPERING
op
Werken lein
Bertenp
start vanCnockaert van het
r
Aannemer de heraanleg
A
met
Burgemeeste
t en
d
daag
van het
k
kruispunt
de Priesterstraa
worden
en
Hierdoor
B
Bertenplein,
h Vroonhof. r Bertenplein
het
doodloh Burgemeestet tijdelijk richtinhet
er in twee toeged Priesterstraa
de
en wordt verkeer einde
p
pend
plaatselijk zo tot het
g
gen
. Dit blijft op 1 september.
met
s
staan
werken, de aannemer
v de
van
start
Vlamingsvan de
D
Daarnaast
wordt
volledig
d renovatie
de
die hiervoor de weekends
t
traat,
Tijdens
ondernopoging te stellen
a
afgesloten.
wel een
open
w
wordt
de straatverkeer in beide
men om
voor plaatselijk
richtingen.
(DDW)
WERVIK
wil zes
weg
OCMW
grote bomen
het stadsbeheeft bijvoor het kapHet OCMWaanvraag
aan de
stuur eenzes grote bomen
het woonkant
pen van vleugel van
Het Pardoen, ingenieuwe
uskerk, het
of
zorgcentrum
vraag
Sint-Medard
van de
zeer de kapvergunHet is
ge een
diend.
zegt
schepencolle
afleveren. ziekВ»,
zijn
ning zal
Vandambomen
В«Die
zitter Lien liet een
OCMW-voorВ«Het OCMW
onderzoek
me (CD&V). er een Bercy Sleboomverzorg schepen
blijken
vertelt
doenВ»,
В«Die bomen op een
Ze
gers (CD&V).
jaren geleden
gesnoeid.
Flamand
een vijftal manier
erfgoed.В»
in Boezinge.
van ons reageert
verkeerde
deel uit
ProDe Histo- maken het stadszichtВ»,
de Historics
(Positief
van
parcours.
wagens,
eigen traject, В«En
Bart Pynket in de buurt.
moderne
Shakedowndan hun moeten bin- raadslid woont daar
(Imvan de
.
Hij
rics rijden
wat de
Vantomme
is het hart
alle wagens
Sanne dat het OCMW
23 uur, proble- ject).
omdat
zou plaatsvinden
van Ieper
В«Die
Raadslid
hoopt
Markt
zijn tegen wel eens
Kortrijk
deel- puls-NV-A)
ng krijgt.
twee
r nen
De Grote
jaren
nog
het uitzicht
met zoveelvlakbij
ook de
voorbije
groet
zodat
een kapvergunni
koersdirecteu
hun kahet parcours Rol
vanuit
men opleverde
er op vrijdagzal zijn, bomen belemmeren
dat gerucht
Dat
ker gemaakt, langs de KP Heu- В«OnzinВ», reageert
ik
В«Hoe
weet
en
spektakelmeer pu- van de bewoners (DBEW)
nemers.
horecazaken
worden
Sanne.
De politie Jan Verstraete.
voor sfeer in
dorpskom
is in gekomen op ons
een
merВ», zegt
bereikbaar
en
60.000 de wereld er is geen haar Het is de ongetwijfeld
met Eurosport,
is wat ingekort.
drie jaar e Internatiodat er
stelling VerstraewaarE
het
denkt. zou- zal
en
enorm voor velland vorig jaar
aldus
niet, maar daar aan
waren
nog zeker
POPERING
mediageniek ip blijft de
schatte
. Waaromlaten, blieksbelang
de piloten we er
de baan meer dan hoofd dat
in
dorp zorgenВ»,
van het Championch
van
heel mensen op
iets wat dus zorgen
getest
een pakWe hopen
Penasse
de het
in de steek
en
opnieuw
er dus Nieuwook onrealistisch
nal Rally
horeca,
te.
een dorp
wordt
zette Alain zijn handteke- deren op het plein zijn. Op zaterin
hele weekend,
ons
aldus ral- den we bevolking, de
recent
jaren geleden.
ens
zal
Woensdag donderdag wedstrijd
meerjarig
dat er
enkele
te halenВ»,
de
waar de en de verenigingen
te beleven
vzw Superstage
r Geko
gaat
trekken
een nieuw
Historic-wag
herBoezinge,
wat
opnieuw
Penasse.
de
stad
middervrijdag
dat
enproAlain
rond
voor een
boeren en naar een
ning onder
is? Boekerke en
op het
dag komen Ieper
met hoofdsponso
barst traditioneel
stBellewijk,eOCMW,
lymanager
morgenen de opnieuw naarer worden beelden
steunen,
rallytraditie hart en van start. Zaterdag
contract
.
gede winnaars
waar
budget
DebuurtdienPoperingse wedstrijd
Het rallyfeest
proeven
ens hun waar er geenhet kloppend Dit jaar nacht rijden
Woonwereld
voor het Eurosport groepering,
muzi- los in Boezinge,
ject vandeel aan de
Er valt
jaklassements
Historic-wag Volgend zinge blijft belangrijker.
enkele
В«Belangrijk stelling.
een eigen
podium.
van de
er zijn prijsuitrei- avond de
dat
nog
Ralvan Ethias.
houden.
neemt
voorgaande
en met
wordt
mediabelang
op vrijdag van het
Historic
en de
zoals de het serviceBuurtfikserste winnen de speelversie
en projecteerd,
grote show. Shakedown de Ypres jubileume- krijgen we
zendt netuit vanuit
euro
langere
die
kale optredens
weer een er enkele jaar bestaat
n ver5.000 de buurtdienst
geen over een tijdje een
zijn
KP, een
ren live
ook rallybeelden
king wordt
al
ze in
geld wil het voetbalterrei
ly 20 jaar
stad Ieper
parcours klassements
dat
de
park, waarbij
het
met nieuwe
en
kregen
en
de
van
weide en uitrusten
ditie circuleertnamelijk
dit Op
speeltoeDaarnaast
beelden
van Westouter de
op
worden.
dat Sporzauur wijzigingen:
fraaien bankjes en een
raar gerucht,
(KP’s)
samen,
MESEN
toond
de dienst
voor elkaar van één, wat proeven
smelten toegankelijrs en
rekent
doelen,
we het reportage
wordt
PoperingenaaStemstel. Daarvoor
en Dikkebus
Proven
van de
jaar een het rallyweekend
wijk.
De sfeer is proef
van
van de
de stem
urtfikmaken
wijdt aanongezien is.
de bewoners
Grote Markt
De movia www.ethiasbu(DDW)
toch wel
zal er gebruik
van de
plaatsen?die werkt
men kan
t/Ieper/2303.
in. В«Wie
het uitzicht
niet
sers.be/Projec
die betalendeniet, want
De occasionele
die
het stationsplein
het wach-g dale shopper
want
de week.
en blijft
leen werd
tijdens
Nee het
evenmin,
IEPER
niet
pendelparkin
heraangelegd
kan zich
bezoekerhet weekend? scholen
U WEET!
de nieuwe ook de private
tij sp.a
van
in
werd
van het
ten op
ONS WAT
komt
het station, Perron
en de solOppositiepar
parwerknemers
VERTEL
achter achter Het voorzien in
in de beslissing
zestig
zullen
uit de buurt
vinden
ge om
interimbutot het
aldus
partner
en dienstenbij de vele die zullen
schepencolle op de randparking
parkingВ»,
zijn
niet verplicht
eigen
te maken.
ver parkekeerplaatsen
van sp.a. Espla- licitanten
in de buurt
betalend
voldoende
reaus kiezen tussen Goudeseuop de
van
Esplanade
Ives Goudeseune
aldus randpargebeurt
plaatsen
centrum
moeten
worden, handedie in het is het slachtDat zestig
of betalenВ»,
nieuwe ion te afen de die te ren
В«De mens werken
ook de
nade betalend
t,
aan beleidsne, die het goederenstat
van Unizo
Ieper komt
een gebrek bestuursop vraag de stationsbuur
king op vindt. (DDW)
een beperkoffer van de huidige in een culsen.
onder
laars van
Foto Flamand
hebben parkeerplaat van gelegen
visie van slaagde er commerciuitdaging.
lijden
Die
van
nut niet
nieuwe
en een stationsin
ploeg.
te rotatie ziet er het
de
heeft een
contactendat
sp.a
extra
ster
tuurcentrum naar
één
zijn
heb goeie
al- Maar
zonder
eel centrum
Demeulemee
Het
huis, iken het zou zonde
te halente creГ«ren. Niet
1
Katrien
buurt
s
Mesen
zou verdwijnen.
komt vanaf
erg belangSupra
parkeerplaat
hun
zo’n winkel
De kruiveel mensen dorp
Buurtwinkel handen.
is voor ze nog in eigen en andere
nieuwe overgenomen
juli in
ster
is
rijk dat kranten, Lotto
WERVIK
denierszaak Demeulemee
dersvoeding, kunnen halen.В» al mee
door Katrien
haar
momenteelvolgt ze
producten
uit je dorp,straat,
de Nieuw-Zeelan
school
uit
loopt
daarvoor
Nieuws
(44)
Van je
Katrien
binnenkort werken
Zij geeft
vereniging?
gemeente?
straat. als boerin op.
de zaak, om te leren met de
en wandevan je
al in
viers en
dagtaak
of klas, je sportclub?
opleidingen
ster runt
vele fietsersin Wervik
waarvoor
Van
Lottocomput
met
Om de
helden?
de Leie om toch naar
met de van 3Suisses, t is. Aan de
Demeulemee drijf
Je lokale
laars langs
Katrien landbouwbe En na al
prikkelen te komen,
DE
verzamelpunze niet heel
in diensten
sueel te
jaren een Marc Decroix.
ludieke
HET IN
de Supra verandert
te krijgen
wijziging
plaatsen AndrГ©
ZOU JE WILLEN?
ze zin
het stadscentrum
haar man
iduitbating belangrijkste
op drie
begon
de boerenstiel
KRANT
В«De
staan er van ereburger
die tijd
zondagvoorm en
В«Ik heb het is nogal
als Nollie.
ik veel. ik ook op op maandag
maar
staat
cartoonsook gekend
BEREIKEN?
iets anders.
is dat open zijn,
de zaak.В»
gedaan, beroep, terwijl
HOE ONS
kom.
Nollet,
graag
de tekeningen
dag zal
iddag sluitzullen we
grenzeloos
4545
de mensen winOnderaanen horeca: en handel:
een geГЇsoleerd
В«Daar
heronder
altijd
zaterdagnam
e
SMS NAAR
moeten zich
�Wervik
net graag had ik graagdacht ik er
�Wervik en �WerEn de boerderij?wat
4545@hln.b
Marc zal van
Eerst gaan maververrassend’,verrassend’
Daarnaast
E-MAIL
de activiteiten
ook foto's)
te
Mijn man
grenzeloos in de
grenzeloos
kel gehouden. ten onze eigen
bezig
schikken. met de verzorging
(mail gerust
staan
cultuur;
op
gaan
die
vik en
aan hoeveproduc
De borden
Nollet.
verkopendaarvoor ligt dat wat meer moeten zal wel lukAndrГ©
rassend’.van het stadsdomein
trum
ken en
maar
de dierenmaar dat
hoorde
buurt
Toen ik
boerderij,
woonzorgcen
en cartoonist
van Mehouden,
Briekenmocentrum niet lang
werd in
en de
Oosthove,
te afgelegen.
met ereburger
ken.В» (DDW)
in het
ik
Foto Vanthuyne
een
Daarvoor
en
Het Pardoen
de Supra stond, heb ver van ons
maken.
De werkgroep
ker te met de handelaars
de Leiebrug
borden
len.
sen te koop Het is niet
tussen
onderneen de
inspioverleg
en een
Het deelwerd door de geselecgetwijfeld.
om de
toestand
actie uitgewerkt
tie Unizo voor het
station
(DBEW)
merciГ«le voorgesteldstadscenbesteld.
mersorganisa
handelszone Straat.
ratieboek
n in het
als
aantrekkelijgaan
teerd
Innoverende
handelszake
over te
WH ***
project
analyse
tot actie
trum commercieel
Vooraleer een grondige comwerd eerst van de huidige
uitgevoerd
moet
het motoreng
0Een topeditie
E
ond barst
o
Super200
Morgenav van Ieper los.
tal Super20
Rally
recordaan
duel tussen
47ste
met een een Belgisch
alle verlijk
en naar
het worden,
vermoede
wers.
Neuville
wagens,
Thierry
toeschou blijft
Loix en dan 60.000
Rally
Freddy
en meer van de Historic een verhuis.
wachting
over
hart
geruchten
Het kloppend
, ondanks een eigen KP.
Boezinge
WE LATENIN DE
krijgt zelfs
ONZIN,
NIET
Het dorp
EEL,
DUJARDIN
BOEZINGE
DIETER
INTEGEND
IN
STEEK.
VAN
het vorige
a Florio
jaar nadatTarga
HET AANDEEL
WORDT
lijkt
am AC
Bijna drie
neerleggen, de
JKER
HET DORP
organisatiete
moest vuiltje aan
jaar
geen
de boeken
NOG BELANGRI
Vorig
cteur
rally. getekend
er momenteel
voor de
deal
Koersdire
Ieper
lucht
nieuwe
waardoor
werd een
manche
Jan Verstraete
IEPER
KP
21 juni
K
UW STREE
oek
Westh
VERWACHT
LLYFANS
60.000 RA BELGENSTRIJD
VOOR
blijven
zoekt
Bellewijkn
stemme
Kritiek
de
n Esplana
d parkere
op betalen
Boerin
neemt
inkel over
dorpsw
4545
LAARS
N WANDE
ONS MOETE
E CARTO
LUDIEK
LOKKEN
JOUW
WS
NIEUDE
IN
KRANT
tand
Sorteers huur
in Lettersc
This community programme we call “The Neighbourhood Fixers”.
Phase 1: our campaign. Via direct mailing, print ads, billboards and local television we invited local people
to submit their favourite projects (e.g. new facilities for scouts, or sun roof for kindergarten).
Phase 2: their campaign. We supported them to run for their projects by offering campaign tools (online,
personalized posters…) but amazingly people also used their own creativity (e.g. handing out candy).
Everybody was invited to visit our campaign website and to vote for their favourite project.
Phase 3: the winner. On local tv Ethias handed out a cheque of 5,000 euros to theproject with the most
votes from the public and a professional jury.
28,897 people voted for their favourite projects
3: THE WINNER
RESULTS
A flood of positive response! The Neighbourhood Fixers created a lot of buzz among the local community.
86 local projects were submitted. 28,897 people voted for their favourite projects. And the website
attracted more than 37,000 unique visitors. Those are enormous figures given the small region we were
operating in - they represent 6% of the local population!
As an extra benefit, the campaign had a long-lasting effect on the neighbourhood. And we created a
blueprint for future openings of local Ethias offices.
30924_Board_Ethias_Buurtfixers_A3_T.indd 1
...
19/12/11 11:29
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
21
Размер файла
14 449 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа