close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Етнічний склад населення України

код для вставкиСкачать
Підгтівала: Белімова Віра Іванівна
На українській етнічній території поряд з
корінним народом цієї землі – українцями
- здавна проживали представники інших
народів. Їх поселення спричинювалося
географічним положенням України,
історичними умовами буття, політичними,
економічними чинниками, участю в
процесі колонізації та освоєння певних
частин української території. Залежно від
дії цих факторів в Україні формувався і в
Етнічний склад населення України
різні періоди змінювався склад
по регіонах (2001 р.)
національного населення та його
співвідношення з корінними жителями. Великий вплив на цей процес мала
експансіоністська політика чужоземних поневолювачів, для яких фактор
заселення і освоєння захопленої української землі відігравав важливу роль.
Станом на 1 січня 2012 року чисельність
населення України становила 45 млн. 634
тис. мешканців. З початку року чисельність
населення скоротилась на 144,9 тис. осіб
(-3,1 на 1000).
За січень-грудень 2011 року в Україні
народилось 502,6 тис. дітей, померло 664,6
тис. осіб. Природне скорочення склало 162
тис., що на 38.6 тис. менше ніж за
аналогічний період 2010 року. Природне
зростання населення спостерігалось у
Зміна чисельності населення України
Волинській (+778), Закарпатській (+3872),
1990—2011 роки
Рівненській (+3529), Чернівецькій (+89)
областях і м.Києві (+5018). В інших регіонах було зафіксовано природне скорочення
населення, яке коливалось від 160 осіб у Івано-Франківській області до 29322 у
Донецькій області.
Міграційний приріст за 2011 рік склав 17.1 тис. осіб, що на 1 тис. більше ніж у 2010 р.
За національним складом Україна відноситься
до мононаціональних держав. Українці
становлять абсолютну більшість населення
України. Більшість українців проживає на своїх
етнічних землях, де сформувався український
народ. На цих землях українці завжди мали
чисельну перевагу над іншими національними
та етнічними групами.
За даними першого всеукраїнського перепису
населення 2001 року, в Україні проживало 37,5
млн українців, або 77,8% від загальної
чисельності населення держави. Українці
становлять абсолютну більшість (понад 90%) у
13 з 27 регіонів України та переважну більшість
(70-90%) — в 7 регіонах. Частка українців
знижується до 60% лише у двох областях
Донбасу та Одеській області. І тільки в
Автономній Республіці Крим частка українців не
досягає 50% і становить 24,3% . Майже
моноетнічною є Тернопільська область, у якій
українці становлять 97,8% населення області.
Етнічні групи в Україні станом на 2001 рік
Національніс Чисельність
ть
тис
Частка,%
Українці
37541,7
77,8
Росіяни
8334,1
17,3
Білоруси
275,8
0,6
Молдавани
258,6
0,5
Кримські
татари
248,2
0,5
Болгари
204,6
0,4
Угорці
156,6
0,3
Румуни
151,0
0,3
Поляки
144,1
0,3
Євреї
103,6
0,2
Вірмени
99,9
0,2
Греки
91,5
0,2
Частка українців у населенні за переписом 2001 року
За даними першого всеукраїнського
перепису населення 2001 року, в Україні
проживало 37,5 млн українців, або 77,8%
від загальної чисельності населення
держави. Українці становлять абсолютну
більшість (понад 90%) у 13 з 27 регіонів
України та переважну більшість (70-90%)
— в 7 регіонах. Частка українців
знижується до 60% лише у двох областях
Донбасу та Одеській області. І тільки в
Автономній Республіці Крим частка
українців не досягає 50% і становить 24,3%
. Майже моноетнічною є Тернопільська
область, у якій українці становлять 97,8%
населення області.
Поряд з українцями на території держави
проживає понад 100 національностей
Національний склад населення за переписом 2001 року
За даними першого всеукраїнського перепису населення 2001 року,
найчисельнішою етнічною меншиною в Україні є росіяни. Вони становлять
близько 17,3% загальної чисельності населення України. Найбільше росіян
проживає в Автономній Республіці Крим. Це єдиний регіон України, де вони
становлять більшість (58,3%). До 40% загальної чисельності населення регіонів
становлять росіяни в Луганській таДонецькій областях і представляють близько
третини усіх росіян України. З 1897 року по 2001 чисельність росіян в межах
сучасної України збільшилась на 374,1%[3].
Близько 5% населення України представлене західними (поляки, чехи, сло¬ваки)
та південними (болгари) слов'янами, романомовними (молдавани та румуни),
фіноугорцями (угорці та естонці), тюркомовними (татари, кримські татари,
азербайджанці та гагаузи) народами. До окремих етнічних спільнот належать в
Україні євреї, вірмени та греки.
Перша за чисельністю
національність
Друга за чисельністю
національність
Третя за чисельністю
національність
Рідна мова — українська.
Діаграма співвідношення мов
Рідна мова — російська.
В Україні одна державна мова — українська. У світі, нею
користуютьтся близько 45 млн людей, і вона належить до
третього десятка найпоширеніших мов світу. За
данимиВсеукраїнського Перепису Населення України 2001
року, українську мову вважають за рідну 67,5 %
населення України, що на 2,8 % більше, ніж за даними
перепису населення 1989року. Конституція України
гарантує вільний розвиток мов національних та етнічних
меншин що проживають на території України[Джерело?]
(див. також Європейська хартія регіональних мов). Так,
29,6 % населення визначили за рідну російську мову.
Проте, українською мовою вільно володіють 87,8%
громадян. Найвищий відсоток осіб, які вільно володію
українською мовою, спостерігається серед населення
західних (99-89%), північних (99-95%) та центральних
(понад 70%) областей. Російською мовою володіє дві
третини населення України. Вона більше поширена на
півдні та сході України. У великих містах сходу й півдня
України помітна перевага російської мови в щоденному
спілкуванні, незважаючи на значну частку населення, що
вказало українську як рідну мову.
Кількість релігійних громад в Україні, 2004 р. (дані Державного департаменту у справах релігій
Рік
Протеcта
Інші
ВСЬОГО
нти
конфесії
УГКЦ
УАПЦ
УПЦ КП
УПЦ
РКЦ
2000
3 317
1 015
2 781
9 047
807
6 565
962
24 494
2004
3 391
1 175
3 523
10 689
877
7 538
2 394
29 587
2008
3 728
1 219
4 221
11 731
1 064
9 069
1 607
32 639
Населення за місцем
народження
]Народже
ні в:
1989
2001
Україні
86.2%
88.9%
Росії
10.1%
7.5%
Білорусі
0.8%
0.6%
Казахстані
0.7%
0.5%
Інших
країнах С
НД та Бал
тії
1.2%
1.6%
Інше
1.0%
0.9%
За переписом 2001 року, з 48.240.902 жителів України
42.909.474 (88.9%) народились на території України.
На території держав СНДнародились 4.837.303
(10.0%), серед них в Росії — 3.613.240 (7.5%), Білорусі
— 270.751 (0.6%), Казахстану — 245.072 (0.5%). В
державахЄвропи народились 288.489 (0.6%), в тому
числі 145.106 (0.3%) — в Польщі. Народженими у
країнах Америки є 3.135 осіб, 24.324 — Азії, 2.708 —
Африки, 281 — Австралії та Океанії. Не вказали місце
народження 175.188 осіб.
Найвищий відсоток людей, народжених на території
України, спостерігається у західних та центральних
областях (без м. Києва) — 91-97%. Меншим він є у
східних — 85-87%, південних — 65-87%, а також у
містах Києві — 87.0% та Севастополі — 65.9% 62.5%
населення проживає на місці свого постійного
проживання все життя. Серед міського населення цей
показник становить 57.8%, серед сільського — 72.2%.
Найвищим він є у західних областях (70-87%),
найнижчим — у Автономній Республіці Крим —
39.4%, Севастополі — 39.5%, Києві — 47.2%.
Громадянами України у 2001 році були 99.35%,
громадянами країн СНД 0.33% всього населення.
Налічувалось 86047 осіб (0.18%) без громадянства
Густота населення в Україні (на
01.01.2010)
Густота населення в УРСР (на 15.01.1970)
На 1 січня 2010 року густота населення України
склала 76.1 чол. на 1км2. Найгустіше заселена
Донецька область, найменше — Чернігівська
область. Досить низька густота населення в
поліських і степових областях України. Дуже
нерівномірно розміщене населення на територіях
таких областей, як Луганська,Запорізька,
Закарпатська, Чернівецька, а також Автономна
Республіка Крим.Певний вплив на густоту
населення мають природні показники. Так, у наш
час найменша густота населення характерна для
північних районів країни, де найвищий коефіцієнт
лісистості території, значна заболоченість, ґрун¬ти
мають низьку родючість. До таких регіонів
належать північні частини Волинської,
Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей.Природні умови
визначають низьку густоту населення також у
високогірних районах Карпатських і Кримських
гір. Це стосується окремих частин Закарпатської,
Львівської, Чернівецької областей та Автономної
Республіки Крим.
Густота населення регіонів України
(на 1 січня 2012 року)[12]
Площа (км2)
Область
№
Густота населення (чол/км2)
1
Донецька
26 517
166.0
2
Львівська
21 833
116.4
3
Чернівецька
8 097
111.8
4
Дніпропетровська
31 914
104.0
5
Івано-Франківська
13 928
99.1
6
Закарпатська
12 777
98.1
7
Харківська
31 415
87.3
8
Луганська
26 684
85.2
9
Тернопільська
13 823
78.2
10
АРК
26 081
75.3
11
Одеська
33 310
71.7
12
Запорізька
27 180
65.9
13
Хмельницька
20 629
64.0
14
Вінницька
26 513
61.7
15
Київська
28 131
61.1
16
Черкаська
20 900
61.1
17
Рівненська
20 047
57.6
18
Волинська
20 143
51.6
19
Полтавська
28 748
51.4
20
Сумська
23 834
48.4
21
Миколаївська
24 598
47.9
22
Житомирська
29 832
42.7
23
Кіровоградська
24 588
40.8
24
Херсонська
28 461
38.1
25
Чернігівська
31 865
34.1
м. Київ
839
3368.0
м. Севастополь
1 079
441.4
603 628
75.6
Україна
Густота населення в УРСР (на
15.01.1959)
Густота населення в Україні (на
01.01.2010)
Низькі показники густоти населення і в посушливих
районах степових областей. Найнижчі вони в
Херсонській області — 38.4 осіб на 1 км2, а також в
окремих частинах Одеської, Миколаївської,
Запорізької, Кіровоградської областей.
Найкращі природні умови для життя і виробничої
діяльності населення в нашій країні склалися в
лісостеповій зоні. Тут спостерігається найвища густота
населення.
З другої половини XX століття на розміщення
населення Украї¬ни все більший вплив мало поступове
загострення екологічної кри¬зи і особливо
чорнобильська катастрофа. Так, у 1986 р. були
по¬вністю відселені мешканці міст і сіл 30-кілометрової
зони навколоЧорнобильської АЕС. Пізніше було
визначено й інші території безу¬мовного
(обов'язкового) відселення та гарантованого
добровільного відселення. Населення залишає й інші
зони екологічної біди, які займають близько 15%
території України.
Процес урбанізації на території України розпочався у
ХІХ столітті. Особливо він прискорився після
скасування кріпацтва в 1861 році та початку
швидкого розвитку промисловості. Але міське
населення продовжувало складати незначну частку
всього населення:
Частка міського населення в 1897 р.
Волинська губернія — 7.8%
Катеринославська губернія — 11.4%
Київська губернія — 12.9%
Курська губернія — 9.3%
Подільська губернія — 7.4%
Полтавська губернія — 9.9%
Таврійська губернія — 20.0%
Харківська губернія — 14.7%
Херсонська губернія — 28.9%
Чернігівська губернія — 9.1%
За переписом населення 1926 року в УРСР міське
населення становило 5373.5 тис.(18.5%) з усього
населення 29018.2 тис
Частка міського населення за
районами (на 1 січня 2010 року)
Частка міського населення у 1897 1900 рр.
Освіта населення за переписами
(на 1000 осіб)
Повна
вища
Неповна
вища
Повна
середня
Базова
середня
Початкова
1959
21
55
64
233
299
1970
40
79
138
236
278
1979
65
119
225
222
252
1989
95
179
285
172
203
2001
136
177
349
160
142
Рік
Станом на 2001 рік з 45.802.450 осіб старше 5 років мають освіту:
повну вищу — 5.658.192 (12.4%)
неповну вищу — 8.024.682 (17.5%)
повну загальну середню — 15.249.889 (33.3%)
неповну загальну середню — 13.304.905 (29.0%)
не мають початкової загальної — 3.110.813 (6.8%)
неписьменні — 269.624 (0.6%)
Для населення України характерне старіння
населення. Внаслідок постійного зниження
народжуваності впродовж останнього століття,
частка дітей знизилась з приблизно 40% на
початку ХХ ст. століття до 15% на поч. ХХІ ст. Частка
працездатного населення змінювалася повільно і
коливалась у межах 60% - 62%. Натомість, зі
збільшенням тривалості життя і зниженням
смертності, спостерігалося зростання частки
населення старше 60% — від 3-4% на початку ХХ
ст. до 21% на початку ХХІ ст.
Середній вік населення (на
01.01.2010)
1897
1926
~41.0% 37.2%
1939
33.0%
Частка осіб віком 0-14 років
1959
1970
1979
1989
26.0% 24.9% 21.5% 21.6%
2001
16.5%
2010
14.2%
1897
1926
~55.5% 56.6%
Частка осіб в працездатному віці (15-59)
1939
1959
1970
1979
1989
61.2% 63.5% 61.2% 62.8% 60.4%
2001
62.1%
2010
61.4%
1897
~3.5%
Частка осіб віком понад 60 років
1939
1959
1970
1979
1989
6.3%
10.5% 13.9% 15.7% 18.0%
2001
21.4%
2010
24.4%
1926
5.8%
Тривалість життя у міських поселеннях на 2.2 роки
вища ніж у сільських (69.0 проти 66.8). Це
характерно для всіх регіонів України, за винятком
Закарпатської області, де тривалість життя в
сільській місцевості на 0.9 роки вища ніж у містах.
Найбільше перевищення тривалості життя у
міських поселеннях над сільськими зафіксоване у
Чернігівській (5.5 роки) і Житомирській (4.4 роки)
областях.Середня тривалість життя чоловіків на
Середня очікувана тривалість життя
11.1 років менше ніж у жінок (63.8 та 74.9
при народженні (2008—2009 рр.)
відповідно).
Цей розрив є більшим у сільських поселеннях (11.9 років), ніж у міських (10.6 років).
Найбільше перевищення (13.8 років) спостерігається у Чернігівській області, причому
серед сільського населеннях воно становить 15.9 років). Найменші відмінності у
тривалості життя чоловіків і жінок характерні для м. Києва (9 років) та Чернівецької
області (9.6 років)
Основні причини смертності у 2008 р
Хвороби с-м кровообігу — 480.120
Новоутворення — 89.008
Зовнішні причини захворюваності та смертності — 61.377
Хвороби органів травлення — 35.195
Хвороби органів дихання — 23.276
Інфекційні та паразитарні хвороби — 17.256
Туберкульоз — 10.357
Хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) —
5.171
ВСЬОГО — 754.462
Останніми роками зростає кількість померлих від хвороб,
зумовлених вірусом імунодефіциту людини (з 2005 по 2008
р.р.на 43%), від хвороб органів травлення (на 11%), від
інфекційних та паразитарних хвороб (менш ніж на 1%).
Кількість смертей від інших причин з 2005 року зменшилась.
Динаміка зміни населення
За 1970-1989 роки
За 1989-2010 роки
За 2002-2006 роки
За 2006-2010 роки
Зайнятість населення України у 2008 році[57]
Зайнятих
тис.
Частка
%
Промисловість
3871,4
18,4
Сільське, лісове господарство
3222,1
15,4
Торгівля, сфера обслуговування
4744,4
22,6
Будівництво
1043,4
5,0
Транспорт, зв'язок
1465,8
7,0
Державне управління
1067,5
5,1
Освіта
1702,4
8,1
Охорона здоров'я
1369,9
6,5
Комунальні послуги, культура та спорт
840,1
4,0
Фінансова діяльність
394,9
1,9
Операції з нерухомістю, оренда,
інжиніринг та
надання послуг підприємцям
1150,4
5,5
20972.3
100
Сфера
Всього
Джерела:
1. Українське народознавство. Львів, видавничий центр «Фенікс», 1997 р
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%B
D%D0%B8
Автор
askgeo-asset
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
276
Размер файла
2 873 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа