close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пропозиції круглий стіл

код для вставкиСкачать
Пропозиції Желюк Т.Л. до круглого столу "Стан та шляхи розвитку міста Тернополя" 6 грудня 2011 року.
В рамках підходів до розробки стратегії довгострокового розвитку міста Тернополя Для розробки стратегії довгострокового розвитку міста Тернополя необхідно:
1) провести моніторинг природно-ресурсного, виробничого, трудоресурсного, фінансового, наукового, інформаційного, технічного, технологічного, економічного, інноваційного потенціалу міста, що дозволить реально оцінити досягнутий рівень розвитку, факторні обмеження та окреслити перспективні напрямки подальшого розвитку;
2) при визначенні стратегічних пріоритетів опиратися на поєднанні управлінського, експертного, партнерського, громадського підходів;
3) при визначенні цілей та цілереалізуючих підсистем опиратися на концептуальну модель, в основі якої лежать: - вхідні потоки, що представлені інформацією щодо відтворювальних пропорцій на рівні міста, наявний факторний потенціал, наявні структурні дисбаланси; - трансмісійні потоки, які представлені формами та методами управлінського впливу на розвиток міста, які сприятимуть нагромадженню фінансових, технологічних, організаційних ресурсів на інноваційні цілі; - вихідні потоки, які представлені параметрами збалансованого розвитку економіки міста в короткостроковому періоді; стимулювання структурних зрушень, які формуватимуть нову спроможність економіки міста до економічного зростання в середньостроковому періоді. В даному випадку мова повинна про підтримку тих сегментів, які забезпечать нову якість економічного зростання (в постіндустріальному суспільстві це сегменти пов'язані із створенням та розповсюдженням нових знань: освіта, наука, дослідницька та експериментальна діяльність); збільшення частки стратегічних секторів економіки: високотехнологічних виробництв обробної промисловості; соціально-орієнтованих видів економічної діяльності (освіта, охорона здоров'я); телекомунікаційних, фінансових, бізнесових послуг. В довгостроковому періоді мова повинна йти про забезпечення безпеки місцевого розвитку, високого рівня конкурентоспроможності за рахунок адаптації до нових факторних обмежень через розвиток нанотехнологій впровадження когенераційних технологій; впровадження технологій електротеплоакумуляційного обігріву та таких, що передбачають використання теплових насосів; виробництва та використання біопалива; розвитку вітроенергетики); підтримка цілісності функціонування локальної економічної системи відповідно до визначених цілей в рамках обраних векторів розвитку, підвищення адаптивності до деструктивних впливів, подолання міжрегіональної асиметрії розвитку. 
Автор
vipinvest4
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
15
Размер файла
34 Кб
Теги
круглий, пропозиц
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа