close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Telerik School Academy

код для вставкиСкачать
Тренировъчен тест по
информационни технологии
Подготовка за ИТ олимпиадата
Георги Георгиев
Технологичен Трейнър
Училищна Академията на Телерик
schoolacademy.telerik.com
Компютърни системи
Хардуерни въпроси
Компютърни системи – конспект

Компютърни системи (хардуер)
 Основни компоненти: процесор, дънна платка,
шини, памет, периферни устройства
 Запомнящи устройства (CD, DVD, HDD, …),
видеокарта, звукова карта, мрежова карта
 Основни принципи на работа, особености,
характеристики, взаимодействие

Входно-изходни интерфейси и стандарти
 Серийни и паралелни интерфейси, PCI, ATA,
SATA, USB, eSATA, SCSI, FireWire

Настолни, лаптопи, таблети, телефони
3
Въпрос
 Кой вид входно устройство е силно
зависимо от температурата и влажността?
a) Клавиатурa
b) Трекбол (Track-ball)
c) Резистивен тъчскрийн (Resistive
touchscreen)
d) Капацитивен тъчскрийн (Capacitive
touchscreen)
e) Акселерометър
4
Отговор
 Капацитивният тъчскрийн
 Работи на базата на провеждане на ток
 Засича допир само на проводници
 Температура и
влажност влияят
върху проводимостта
 Информация:
 Google “capacitive vs. resistive”
 http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen#Capacitive
5
Софтуерни системи
Компютърен софтуер
Софтуер – конспект

Компютърни програми (софтуер)
 Същност, функции, класифициране
 Създаване, начини на използване (инсталиране,
стартиране, деинсталиране)
 Фокусът е най-вече върху Windows
 Системен и приложен софтуер, firmware, cloud
computing
 Инсталиране и конфигуриране на ОС, драйвери
и приложен софтуер
 Езици за програмиране, компилатори,
интерпретатори, среди за разработка
7
Въпрос
 Коя програма може да запазва и
възстановява разположението на иконките
на работния плот?
a) Windows Explorer
b) Fences
c) Paint
d) Norton Commander
e) Total Organizer
8
Отговор
 Fences е приложение, позволяващо
организиране на иконите на десктопа
 Създава на именовани области (fences)
 Запазва на разположения (snapshot)
 Norton Commander е стар file manager
 Total Organizer е вид PIM
 Информация:
 http://www.stardock.com/products/fences/
 http://wikipedia.org/wiki/Personal_information_manager
9
Работа с компютърни
системи и програми
Инсталиране, използване, поддръжка, …
Работа със софтуер – конспект
 Работа с компютърни системи и програми
 Правила, пускане и спиране, тестване
 Поддържане, диагностика, откриване и
поправяне на проблеми
 Злонамерен софтуер
 Компютърни вируси и антивирусен софтуер
 Диагностика на хардуера
 Работа
с Windows Task Manager, Windows
Registry, Windows Event Log
11
Въпрос
 С коя
програма може да се открият
процесите, който използват твърдия диск (в
Windows 7) ?
a) Disk Defragmenter
b) Disk Cleanup
c) Task Manager
d) Windows Explorer
e) Resource Monitor
12
Отговор
 Resource Monitor
следи кои ресурси от кои
процеси се ползват
 Твърд диск, процесор, оперативна памет,
мрежова връзка
 Изготвя статистики за
ползване на ресурсите
 resmon.exe
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Monitor
13
Пренос на данни и
бройни системи
Канали за пренос на данни, единици за
измерване, работа с бройни системи
Пренос на данни и
бройни системи – конспект

Средства на ИТ за пренос на данни:
 Подходи и методи, физически среди за пренос,
характеристики, предимства и недостатъци
 Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел,
конектори, безжичен пренос
 Единици за измерване на информация
 Бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит, ...
 Бройни системи
 Пресмятания в различни бройни системи
15
Въпрос
 Колко е разликата
в байтове (bytes) между
един MB (megabyte) и един MiB (mebibyte),
според IEEE стандартите ?
a) Няма разлика
b) 48 576
c) 24 000
d) 8
e) 256
16
Отговор
 Mebibyte = 210 байта = 1 048 576 байта
 Megabyte = 106 байта = 1 000 000 байта
 KiB, MiB, GiB – единици с двоичен префикс
 Въведени от IEEE за избягване на конфликти
със SI
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
 http://en.wikipedia.org/wiki/Mebibyte
17
Операционни системи
Архитектура, процеси, потребители,
потребителски интерфейс, файлови системи
Операционни системи – конспект
 Операционни системи (ОС)
 Понятия, основни функции и задачи, видове
 Ядро, обвивка, драйвери, процеси,
многозадачност, потребители
 Потребителски интерфейс – конзолен и
графичен интерфейс
 Графичен интерфейс (GUI) – понятия, основни
обекти, операции, организация, настройки
 Файлова система – видове, организация,
обекти и действия с тях
 Windows, Linux и други ОС
19
Въпрос
 Кое от изброените ще скрие всички
прозорци, освен текущия в Windows 7 (с
Aero)?
a) “Разклащане” на текущия прозорец
b) “Завлачване” на текущия прозорец до
горната част на екрана
c) Windows Key + Left Arrow
d) Windows Key + Down Arrow
e) Windows Key + X
20
Отговор
 “Aero-shake”
 Скрива всички прозорци освен “разклатения”
 Повторно
“разклащане” връща
скритите прозорци
 Изисква Windows Aero
 Информация:
 http://windows.microsoft.com/enUS/windows7/products/features/shake
21
Софтуерно инженерство
Анализ, спецификация, проектиране, прототип,
имплементация, тестване, поддръжка, …
Софтуерно инженерство –
конспект
 Софтуерно инженерство
 Фази от изпълнението на проект – анализ,
моделиране, имплементация, QA (тестване),
документиране, внедряване, съпровождане
 Методи за моделиране на софтуер и UML
 Планиране и управление на проекти
 Инструменти за разработка, работа в екип,
сорс контрол системи, инструменти за
тестване, непрекъсната интеграция
 Процеси за разработка на софтуер, гъвкави
методологии (agile development)
23
Въпрос
 Терминът софтуерно инженерство е
еквивалентен на:
a) Agile методология
b) Waterfall методология
c) Обектно-ориентирано програмиране
d) Scrum
e) Никое от посочените
24
Отговор
 Терминът софтуерно инженерство е сбор от
понятия
 Изброените са части от софтуерното
инженерство
 Повечето са development методологии
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
 http://en.wikipedia.org/wiki/Software_developmen
t_methodology
25
Компресиране на данни
Алгоритми за компресия, софтуер за архивиране
Компресия на данни – конспект

Компресиране и декомпресиране на данни
 Кодиране без и със загуба, компресия на текст и
мултимедия, аудио и видео
 Алгоритми: линейно предсказване, ШенънФано, Хъфман, аритметично кодиране,
речниково кодиране, LZ-77, LZW, JPEG кодиране
 Кодиране на аудио и видео: JPEG и MPEG
 Архивиращи програми: WinZIP, WinRAR, 7-Zip
 Архивни файлови формати: zip, rar,
7z, gz, tar, tar.gz, bz2, iso, cab
 Саморазархивиращи се архиви
27
Въпрос

Саморазархивиращ се RAR файл с име archive.exe е
архивиран отново и запазен като newArchive.rar .
Какъв ще е резултатът ?
a) archive.exe е по-голям от
newArchive.rar по размер
b) archive.exe е по-малък от
newArchive.rar по размер
c) Файловете archive.exe и
newArchive.rar ще са с еднакъв размер
d) Ще има загуба на данни в newArchive.rar
28
Отговор
 Саморазрхивиращите
се файлове съдържат
изпълним код
 Този код може да бъде архивиран
 По-големи са от нормални архиви
 Не изискват външен разархиващ софтуер
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Selfextracting_archive
 http://library.thinkquest.org/10199/software/56.ht
ml
29
Текстообработка
Работа с текстотобработващ софтуер, файлови
формати, кодирания, текст, таблици, фигури, …
Текстообработка – конспект

Компютърна обработка на текстове
 Файлови формати за текст (TXT, DOC, DOCX,
ODT, RTF, PDF) и конвертиране между тях
 Многоезичност, кодиращи таблици и стандарти –
Unicode, Windows-1251, ASCII, ...
 Tекстово оформление, абзаци, шрифтове,
подравняване, стилове, изображения, фигури,
символи, таблици, тесктови полета
 Оформяне на страници и секции, формат, рамка,
фон, номериране, съдържание
 MS Word, OpenOffice.org Writer и Google Docs
31
Въпрос

Създаден е нов .docx файл от контекстовото меню
в Windows (десен бутон>>New MS Word Document).
Отворен е с WinRar. Какъв ще бъде резултатът?
a) Грешка при отварянето, защото .docx
файловете не са валидни архиви
b) Грешка при отварянето, защото файлът е
празен
c) Ще се покажат папките _rels, docProps, word
и файлът [Content_Types].xml
d) Ще се покажат папките _rels, docProps и
word, без файлът [Content_Types].xml
32
Отговор
 Създаването на .docx
файл от контекстовото
меню:
 Създава само “адресът” му
 Файловата структура не се създава (0 bytes)
 .docx файловете са .zip архиви след първото
запазване
 Могат да бъдат отваряни и създавани
посредством архивиращ софтуер
 Информация:
 www.forensicswiki.org/wiki/Word_Document_(DOCX)
33
Компютърна графика
Растерна и векторна графика, графични файлови
формати, графични редактори, цветови гами
Компютърна графика – конспект

Компютърна графика
 Векторна и растерна графика
 Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на
цвета, 16-битови цветове, цветови канали
 Графични файлови формати (JPG, GIF, PNG, TIFF,
EPS, PSD, AI, CDR) и конвертиране между тях
 Графични примитиви (точка, линия, елипса, крива,
правоъгълник, текст), запълване, текстури, градиент,
прозрачност, слоеве, селекция, филтри и ефекти
 Графични редактори: Photoshop, CorelDraw,
Illustrator, анимация, компютърно изкуство
35
Въпрос
 С кой
продукт не може да се създаде псевдо3D (pseudo-3D или 2.5D) графика
a) 3D Studio Max
b) Photoshop
c) Paint
d) PowerPoint
e) С всичките е възможно
36
Отговор
 2.5 D представлява създаване на илюзия за
3D графика
 Наслагване на 2D образи
 Наподобява ортогонални 3D проекции
 Образите се “накланят” (stretch и skew в
Paint)
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D
 http://tinyurl.com/AcademyZ-1
37
Бази от данни
Модели на данните, таблици, релации, SQL
Бази от данни – конспект
 RDBMS системи и релационни бази от данни
 Таблици, релации, първичен ключ, външен
ключ, обекти в базите от данни
 Моделиране на бази данни, типове данни,
E/R диаграми, инструменти за моделиране
 Език SQL
 SQL (DDL и DML), команди SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP, ...
 Работа
с MS Access, SQL Server и MySQL
39
Въпрос
 Дадена е празна SQL таблица People с
колонки FirstName и LastName. Коя от
следните заявки е невалидна (таблицата
позволява NULL values)?
a) INSERT INTO Persons VALUES (‘Keremid’, ‘Tuhlev’)
b) INSERT INTO Persons (LastName) VALUES (‘Tuhlev’)
c) INSERT INTO Persons VALUES (‘Keremid’)
d) И трите са верни
e) И трите са грешни
40
Отговор
 INSERT INTO има дава две възможности:
 Избиране на колонки,
които да се попълнят
 Попълване подред на
всички колонки
(без избиране)
 Информация:
 http://www.w3schools.com/sql/sql_insert.asp
 http://en.wikipedia.org/wiki/SQL
41
Информационни системи
ERP, CRM, BI, BPM, FMIS, CAD/CAM, CMS,
софтуерни архитектури
Информационни
системи – конспект
 Информационни системи (ИС)
 Основни функции и задачи
 Видове ИС – ERP, CRM, BI, CAD, CMS, BPM, ...
 Жизнен цикъл на ИС – основни етапи в
създаването и използването
 Системни архитектури
 Двуслойна (клиент/сървър), трислойна,
многослойна, разпределена, peer-to-peer
 Облачни технологии (cloud computing)
43
Въпрос
 Коя от компаниите наскоро създаде cloud-
базирана ОС за мобилни устройства?
a) Alibaba Group
b) Apple
c) Microsoft
d) Google
e) Megalan
44
Отговор
 Aliyun
излиза на 29 Юли 2011
 Разработена от Alibaba Cloud Computing
 Browser, e-mail,
поддръжка на
web-based apps
 1 ТB пространство
в AliCloud
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group
 http://tinyurl.com/Aliyun-Article
45
Сигурност и защита на
информацията
Симетрични и асиметрични кодиращи алгоритми,
криптографско хеширане, електронен подпис,
цифрови сертификати
Сигурност и защита на
информацията – конспект
 Криптография
 Симетрични криптографски алгоритми
 3DES, AES, RC4, IDEA, ...
 Aсиметрични криптографски алгоритми
(с публичен и частен ключ)
 RSA, DSA, ECDSA
 Криптографски хеширащи алгоритми
 SHA-1, MD5, SHA-256
 Електронен (цифров) подпис
47
Сигурност и защита на
информацията – конспект (2)
 Инфраструктура на публичния ключ (PKI)
 Доставчик на удостоверителни услуги,
цифров сертификат, X.509, PGP, смарт карта
 Соверен сертификат, сертификационна
верига, саморъчно подписан сертификат,
анулиран сертификат
 Протоколи TLS, SSL, S/MIME
 Уязвимости
в софтуера и мрежите
 Мрежова сигурност, уязвимости (exploits),
социално инженерство, криптоанализ
48
Въпрос
 Алгоритъмът 3DES използва три 56 битови
ключа. Коя от комбинациите при
криптиране ще даде по-голяма сигурност от
еднократен DES (с K означаваме ключ).
a) К1 = К2 = К3
b) К1 = К2, К1 != К3
c) К1 != К2, К1 = К3
d) К1 != К2 != К3
e) Само b) и d)
f) Само c) и d)
49
Отговор
 3DES криптира по следния алгоритъм:
 Криптирай с К1, декриптирай с K2, криптирай с
K3
 Два последователни еднакви ключа се
“унищожават”
 Най-голяма сигурност (112 бита) има при K1 != K2
!= K3
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_DES
 http://en.wikipedia.org/wiki/Meet-in-the-middle_attack
50
Презентационни системи
Софтуер за презентации, изготвяне на
презентации, слайдове, ефекти, бележки,
цветове, изображения, звук, видео
Презентационни
системи – конспект

Презентиране чрез средствата на ИТ
 Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти,
бележки, цветова схема, шаблони
 Дизайн на презентации: използване на цветове,
текст, изображения, звук, анимация и видео

Софтуер за презентации
 MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Google Docs

Презентационни умения и изнасяне на
презентации
52
Въпрос
 Добра практика при изнасяне на
презентация е:
a) Четене на текста на слайдовете
b) Монотонно говорене
c) Промени в тона и скоростта на говорене
d) Гледане към пода
e) Скръстване на ръце
53
Отговор
 Промените в тона и скоростта пречат на
публиката да “свикне” с гласа на
презентатора
 Повишават
вниманието
 Намаляват шанса за
Death by PowerPoint
 Информация:
 http://www.aresearchguide.com/3tips.html
 Watch other presenters (preferably good ones)
54
Мултимедия
Софтуер за създаване / обработка на
мултимедия: звук, видео, файлови формати
Мултимедия – конспект

Софтуер за създаване на мултимедийни
продукти – анимация, музика, филми
 Създаване на анимация и филми: вмъкване и
обработка на изображения, звук, текст
 Мултимедийни файлови формати, кодеци и
конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA,
MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …)
 Компресия на мултимедийни файлове
 Софтуер за възпроизвеждане на мултимедия
 Софтуер за създаване и редактиране на музика и
филми: Windows Movie Maker, Adobe Premiere
56
Въпрос
 Какъв е максималният брой кадри
в
секунда, които човешкото око може да
види?
a) 25
b) 30
c) 60
d) 200
e) Зависи от цветовата композиция и яркостта
на кадрите
57
Отговор
 Различните цветове се забелязват различно
 Черен кадър НЕ СЕ
забелязва сред бели при
25 кадъра в секунда
 Бял кадър СЕ забелязва
сред черни дори
при 300 кадъра в секунда
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate
 www.100fps.com/how_many_frames_can_humans_see.htm
58
Компютърни мрежи
OSI модел, мрежови модели, протоколи,
стандарти, хардуерно оборудване
Компютърни мрежи – конспект
 Архитектура на OSI модела
 Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP,
ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS
 Локални мрежи
 Видове, топология, хардуерни
компоненти, стандарти IEEE 802.x
 Ethernet, LAN, WLAN, безжични мрежи
 Глобални мрежи
 Начини на свързване, адреси, основни услуги
60
Компютърни мрежи –
конспект (2)
 Мрежови компоненти
 Мрежов адаптер, мрежов интерфейс,
концентратор, комутатор, маршрутизатор
 TCP/IP базирани
мрежи
 IP адресация, мрежова маска, подмрежи
 Мобилни мрежи и
протоколи
 GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX
 Мрежови потребители и достъп до ресурси
61
Въпрос
 Кой от стандартите е създаден за да изпълни
изискванията на 4G ?
a) HSDPA
b) GPRS
c) UMTS
d) WirelessMAN-Advanced
e) VoIP
62
Отговор
 WirelessMAN-Advanced
 IEEE 802.16m-2011 / Mobile WiMax Release 2
 Наследник на Mobile WiMax (IEEE 802.16e2005)
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/WirelessMANAdvanced
 http://en.wikipedia.org/wiki/4G
63
Устройство на Интернет
Интернет, протоколи, услуги, WWW, HTTP, FTP,
SMTP, POP3, IMAP, WebDAV, IP, DNS, …
Устройство на
Интернет – конспект
 Интернет
 Технически и технологични аспекти,
клиент-сървър архитектура
 Интернет услуги и протоколи
 HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH
 Достъп до Интернет
 Dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G
 Адреси и домейни в Интернет
 IP адреси, IPv6 адреси, DNS услуга, домейни
65
Устройство на
Интернет – конспект (2)
 Хостинг на Интернет услуги
 Виртуални сървъри (VPS), наети сървъри,
колокация на сървър, облачен хостинг
 Центрове за данни
 Виртуални
мрежи и VPN
 VPN технологии и протоколи: IPSec, L2TP,
PPTP, OpenVPN, SSL и SSH тунели
 Отдалечен достъп и администрация
 VNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer
66
Въпрос
 За кое от следните наскоро бе открита
слабост създаваща реални рискове за
сигурността на Wi-Fi рутерите?
a) WPA-2
b) WPA
c) WPS
d) SSH
e) FTP
67
Отговор
 Wi-Fi Protected Setup
 Цели улесняване създаването на Wi-Fi мрежи
 Има слабост,
позволяваща
разбиване на PIN
кода на рутера с
brute force методи
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/WiFi_Protected_Setup#Security_issues
68
Електронна комуникация
E-mail, Skype, ICQ, IRC, MSN Messenger, Yahoo
Messenger, социални мрежи, форуми, …
Електронна комуникация –
конспект

Електронна поща
 Инфраструктура и протоколи: SMTP, POP3, IMAP
 E-mail клиенти и уеб базирани интерфейси

Разговори в реално време (chat)
 IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Google Talk, …

Социални мрежи:
 Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+

Peer-to-Peer (P2P) мрежи
 Торенти, торент тракери, eDonkey, Kad Network

Мобилна комуникация: SMS, MMS, …
70
Въпрос
 Какво означава SOPA ?
a) Пръчка за бой
b) Serial Online Protocol Assessment
c) Standard Online Protocol Accessor
d) Short Overpass Angle
e) Stop Online Piracy Act
71
Отговор

SOPA и PIPA (Protect-IP Act) - Законопроекти,
които биха позволили на правителството на САЩ
да цензурира сайтове, обвинени за нарушаване на
авторски права
 Считани за опасни за
свободната интернет
комуникация
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act
 http://www.1stwebdesigner.com/design/how-sopa-pipa-can-affect-you/
72
World Wide Web (WWW)
Как работи WWW? Протоколът HTTP, GET, POST,
URL, уеб браузър, уеб страница, уеб сайт, …
World Wide Web – конспект

Глобална информационна система World Wide
Web (WWW)
 Същност, устройство и функциониране на WWW
 Уеб сървъри и уеб браузери, URL и URI
 Протокол HTTP, методи GET и POST, cookies
 Хиперлинк технология (Интернет препратки)
 Уеб страница – същност, предназначение, URL
адрес и елементи на URL адресите

Хостинг на уеб сайтове

Работа с уеб сървъри Apache и IIS
74
Въпрос
 Кой е най-масово използваният web browser
по последни статистики?
a) Opera
b) Mozilla Firefox
c) Safari
d) Internet Explorer
e) Chrome
75
Отговор
 Internet Explorer – 34-38 % дял от общото
ползване на браузъри
 Води на Chrome и Firefox с около 10-15 %
 Най-ползван в САЩ, Канада,
Западна Европа, Китай
 Информация:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browser
s#StatCounter_.28July_2008_to_present.29
 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
76
Уеб дизайн, HTML, CSS
Уеб дизайн, HTML, CSS, текст, графика,
препратки, таблици, формуляри, …
Изграждане на уеб сайтове,
HTML, CSS – конспект
 Проектиране, дизайн, разработване и
тестване на уеб сайтове с HTML и CSS
 Вмъкване на форматиран текст,
изображения, връзки (препратки)
 Заглавия, параграфи, шрифтове, цветове
 Таблици, списъци, форми и контроли за вход
от потребителя, HTML5
 Език за стилизиране на уеб сайтове
CSS, селектори и дефиниции на стилове,
позициониране, отмествания, CSS3
78
Изграждане на уеб сайтове,
HTML, CSS – конспект (2)
 Характеристики на страница
 Фон, цвят, изображения, подравняване,
заглавиe, кодировка, meta тагове
 Подравняване на съдържанието
в уеб страница (layout)
 Рязане на сайтове
 Превръщане на уеб дизайн към уеб сайт
 Системи за управление на съдържание (CMS)
 Рамки
(frames) и навигация в рамки
79
Въпрос
 Кой от следните тагове не се поддържа в
HTML5
a) <frame>
b) <frameset>
c) <noframes>
d) Всички изброени се поддържат
e) Никой от изброените не се поддържа
80
Отговор
 Рамките
(Frames) не се поддържат в HTML5
(deprecated)
 Масовите браузъри ги поддържат (засега)
 Позволяват показване на няколко HTML
документа в един прозорец
 Информация:
 http://www.html5.com/changes/deprecated/index.html
 http://www.w3schools.com/html/html_frames.asp
81
Скриптови езици
и JavaScript
Разработка на скриптове с JavaScript, основни
JavaScript конструкции, оператори, обекти,
манипулация на DOM дървото
Скриптови езици за
Интернет – конспект
 JavaScript,
Perl, VBScript
 Основи на JavaScript
 Типове данни, променливи, операции и
изрази, условен оператор, цикли, функции
 Асоциативни масиви, класове и обекти
 Date, Math, document, window, navigator
 Обектен модел DOM и манипулация с
JavaScript, обработка на събития
 Библиотека jQuery, използване на
AJAX заявки, REST услуги и JSON
83
Въпрос
 Какъв ще бъде резултатът от следния
JavaScript код:
function myClass(field) {
this.field = field
}
object = new myClass (object=x=(5^1))
alert (object.field)
a) Кодът има грешка и няма да се изпълни
b) Ще излезе съобщение с текст “undefined”
c) Ще излезе съобщение с текст “5”
d) Ще излезе съобщение с текст “4”
84
Отговор
 Резултатът от операцията object=x=(5^1 ) е 4
 Изпълнява се ф-ята myClass с параметър 4
 alert (object.field) изписва на екрана ст-та на
object.field
 Информация:
 http://www.phpied.com/3-ways-to-define-a-javascript-class/
 www.quirksmode.org/blog/archives/2008/01/using_the_assig.html
85
Тренировъчен тест по ИТ
Въпроси?
http://schoolacademy.telerik.com
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
35
Размер файла
6 192 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа