close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация PowerPoint - Харківський професійний ліцей

код для вставкиСкачать
Харківський професійний ліцей машинобудування
ПОРТФОЛІО
РАЙНКО НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ
Викладач фізики
Зміст портфоліо
Портрет автора
Науково-методична діяльність
Тема та план самоосвіти
Педагогічні технології в професійній діяльності
Виступи на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань та обласних
семінарах
Позаурочна діяльність
Результати педагогічної діяльності
Аналіз підсумкового оцінювання з фізики:
- моніторинг НДУ за І, ІІ семестри 2011-2012 навчального року
- моніторинг НДУ з Державної підсумкової атестації
- моніторинг директорських контрольних робіт
Наявність розроблених дидактичних засобів навчання
Розроблені презентацій до уроків
План професійного зростання
РАЙНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Педагогічний стаж 23 роки
Стаж роботи в Харківському
професійному ліцеї машинобудування
23 роки
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст
вищої категорії»
Педагогічне звання “старший викладач”
Посада викладач фізики
Педагогічне кредо
Життєве кредо: Ми не маємо бути
ідеальними, але маємо цього
прагнути.
Щоб мати право навчати, необхідно постійно
навчатися самому.
При цьому учневі необхідно віддавати не тільки
певну суму знань, але і частинку своєї душі.
Освіта
Харківський
державний університет
ім. О.М. Горького, 1989 р.;
фізика, фізик,
викладач фізики
Підвищення кваліфікації
Комунальний вищий навчальний
заклад «Харківська академія
неперервної освіти»
Підвищення кваліфікації
Нагороди
Навчально-методична діяльність
Науково - методична тема: удосконалення педагогічної
майстерності в напрямку психолого-педагогічного забезпечення
особистісно-орієнтованого розвитку творчих здібностей учнів,
їх самореалізації, самовдосконалення
Керівник творчої групи з вивчення перспективного педагогічного
досвіду
Керівник “Школи молодого викладача та майстра виробничого
навчання”
Організація та проведення педагогічної семінарів, конференцій
Робота з обдарованими учнями за індивідуальним планом
Відпрацювання технології методу проектів та методу критичного
мислення
Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах
Методична робота
Розроблені презентації з
навчальних тем
ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОПІДЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА РОЗВИТОКУ ЇХ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМ:
- “АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА”;
- “КІНЕМАТИКА”;
- “МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА”;
- “ТЕРМОДИНАМІКА;
Нетрадиційні уроки
Лекції на інтерактивній основі
Урок – дослідження
Урок – віртуальна подорож
Урок – захист проекту
Урок – презентація здобутих знань
Урок - семінар
Мотивація уроку
- Заохочення, щоб учні самі окреслювали власні цілі;
- Створення проблемних ситуацій: суперечності,
порівняння, зіставлення;
- Використання технологій “Мозкова атака”,
“Незакінчене речення”;
- Використання творчих завдань;
- Створення ситуації успіху.
Методи та прийоми роботи
Проблемно-пошукові
Прийоми інтерактивного навчання
Мозковий штурм
Мікрофон
Навчаючи-вчусь
Використання ігрових ситуацій
Використання прийомів контролю та самоконтролю
Моніторинг директорських
контрольних робіт з фізики
Позаурочна робота з фізики
Учнівські проекти
ПРОЕКТ
“Молекулярна
фізика”
Підготував:
учень гр. СТ 2-1 Сухарєв
Владислав
Моніторинг навчальних
досягнень учнів
Моніторинг навчальних досягнень учнів Харківського
професійного ліцею машинобудування з фізики на І та ІІ
курсі за ІІ семестр 2011-2012н.р.
Моніторинг навчальних досягнень учнів ІІ-ІІІ курсів
за І семестр 2012-2013 н. р.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
відсоток 50%
50%
23%
9%
СА 0-2
8%
Ст 0-1
Окс 0-3
CБ 0-4
якість
20%
8%
23%
9%
успішність
100%
100%
100%
100%
20%
0%
навчальні групи
0%
СА 0-2
Ст 0-1 Окс 0-3
CБ 0-4
якість
23%
19%
18%
12%
успішність
100%
100%
100%
100%
Моніторинг навчальних досягнень з фізики за
результатами Державних підсумкових атестацій
2009-2010 навчальний рік
2008-2009 навчальний рік
8,7
8
100
140
кількість учнів
23
108
100
кількість учнів
кількість учнів
кількість учнів
якість , %
якість , %
успішність,%
успішність,%
середній бал
середній бал
19
140
108
2010-2011 навчальний рік
2011-2012 навчальний рік
7,9
9
35
74
кількість учнів
кількість учнів
35
100
25
кількість учнів
100
кількість учнів
якість , %
якість , %
успішність,%
успішність,%
середній бал
середній бал
22
73
ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
* Проходження курсів підвищення кваліфікації з фізики
* Завершити проходження дистанційних курсів «Підготовка до
атестації: як оформити власне портфоліо» (листопад-грудень).
* Продовжувати вдосконалювати наповнюваність та зміст
портфоліо (постійно).
* Розробити методичні рекомендації при використанні новітніх
технологій на уроках фізики, астрономії.
* Взяти участь у виставці педагогічного досвіду (січень).
* Працювати над розвитком творчої компетентності учнів, їх
обдарованості (постійно).
* З метою підвищення педагогічної майстерності продовжувати
займатися самоосвітою (постійно).
УЧАСТЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
РІК
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
2010
Член творчої групи інноваційних сучасних технологій, що
працює над проблемою «Використання мультимедійних
технологій на уроках»
2011
Участь в обласному семінарі «Інновацій діяльність педагога в
умовах модернізації ПТО
2012
Доповідь на педагогічній раді «Інноваційні підходи до
Викладання фізики в Харківському професійному ліцеї
машинобудування»
ЦОР «Симулятори з фізики» (розміщені для загального доступу й
використання на сайті http://phet.colorado.edu)
УЧАСТЬ В ОБЛАСНИХ СЕМІНАРАХПРАКТИКУМАХ
№
з/
Тематика засідань (доповіді)
Дата
Результат
1
В рамках обласного семінару викладачів
фізики ПТНП проведено відкритий
урок на тему: «Ізопроцеси»
11.03.2010
2
Доповідь на тему: «Підвищення
ефективності професійної діяльності
викладача фізики як чинник якості
природничо-математичної підготовки»
12.03.2009
3
Проведено обласну школу досвіду
роботи за методичною темою:
«Професійна компетентність та
майстерність викладача природничоматематичних дисциплін»
18.11.2010
рекомендовано
узагальнити досвід
роботи
4
Доповідь на тему: «Система виявлення
та апробацій та впровадження в
педагогічну діяльність ППД, нових
освітніх виробничих технологій»
04.10.2011
розміщено на сайті
Харківського
професійного ліцею
машинобудування
та НМЦ ПТО ХО
п
урок оцінено на
«відмінно»
надано до НМЦ ПТО ХО
Документ
Категория
Презентации по обществознанию
Просмотров
103
Размер файла
3 482 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа