close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Цифровий проект "Славетна плеяда Сумщини"

код для вставки
Цифровий краєзнавчо-пізнавальний проект бібліотеки "Славетна плеяда Сумщини" був представлений на конкурс "Кращий бібліотекар 2018 року" серед аграрних закладів вищої освіти І-ІІ р.а.
«Суми, я люблю тебе, Суми,
Рідне місто – краса і любов,
Де живуть ще козацькії думи
У малиновім дзвоні церков»
Міністерство освіти і науки України
Коледж Сумського національного аграрного університету
Бібліотека
Загальні відомості
Цифровий краєзнавчо-пізнавальний проект
«СЛАВЕТНА ПЛЕЯДА СУМЩИНИ»
Адреса :
40031
м. Суми
с. Веретенівка
коледж СНАУ
бібліотека
Електронна адреса:
bibliokniga@ukr.net
Телефон :
24-13-81(приймальна директора),
( 095)11 87698 – Понкратова Л.М., завідувач бібліотеки
Директор
коледжу СНАУ
Чортенко Андрій Миколайович
Заступник директора
з навчальної роботи
Лук’яненко Людмила Миколаївна
Завідувач бібліотеки –
автор і керівник проекту
Понкратова Людмила Миколаївна
Місце реалізації проекту Термін виконання проекту -
коледж СНАУ
довготривалий (з 2015 року)
м. Суми, 2018
ОПИС ПРОЕКТУ
«Людське безсмертя з роду і до роду
Увись росте з коріння родоводу,
І тільки той, у кого серце чуле,
Хто знає, береже минуле
І вміє шанувать сучасне,
Лиш той майбутнє
Вивершить прекрасне!»
Краєзнавча діяльність – один з провідних компонентів системи
патріотичного виховання молоді, студентів. Звернення до архівних
документів, періодичних видань, матеріалів краєзнавчих музеїв, місцевих
жителів – носіїв інформації про порівняно недавнє минуле – все це допоможе
пізнати історію рідного краю, полюбити його природу, зрозуміти ті життєві
процеси, культурні традиції, якими жили і живуть його люди. Саме краєзнавча
робота повинна посісти важливе місце в діяльності бібліотеки, щоб за
допомогою краєзнавчих матеріалів сприяти вихованню у молоді патріотизму,
національної свідомості, високої моральності. І тут на допомогу прийдуть
цікаві форми і методи популяризації краєзнавчої літератури, серед яких,
авторський цифровий проект – віртуальний краєзнавчий календар «Славетна
плеяда Сумщини».
Головні цілі краєзнавчого проекту «Славетна плеяда Сумщини» - не
тільки збирати і представляти користувачам бібліотеки краєзнавчі матеріали
(використовуючи власні цифрові продукти), але й залучати читачів до
спільної дослідницької роботи, виховувати любов до своєї «малої
батьківщини», виявляти творчі здібності студентів, спонукати їх до активного
пізнання рідної землі.
Вступ
Бібліотека коледжу Сумського національного аграрного університету
невід’ємний структурний підрозділ навчального закладу. До пріоритетних
завдань, які працівники бібліотеки разом з педагогічним колективом
вирішують на сучасному етапі, відносяться як забезпечення навчального
процесу різноманітними джерелами інформації, у тому числі, електронними,
так і виховання гармонійно-розвиненої особистості.
На допомогу користувачам бібліотеки бібліотечний фонд – 54347
примірників літератури, електронний каталог (більше 33000 електронних
записів і 6 БД), електронна бібліотека з локальним доступом – 35 ГБ і
зовнішнім окремим цифровим ресурсом (публікації викладачів і електронні
підручники).
Сектор електронної читальної зали - це затишний куточок з 8 АРМ для
користувачів і зоною покриття WI-FI з безкоштовним інтернетом. У бібліотеці
створені всі умови як для самостійної роботи викладачів і студентів, так і для
організації дозвілля, проведення цікавих масових заходів тощо.
Обслуговуючи користувачів юнацького віку, бібліотека виконує
традиційні функції (інформаційну, освітню, культурну, комунікативну), а
також вбачає своє завдання у формуванні власних бібліотечних електронних
ресурсів для молоді та забезпечення доступу до світових інформаційних
джерел.
Успішному
здійсненню
інформаційно-бібліографічної
та
просвітницької діяльності книгозбірні сприяють такі цифрові продукти , як
веб сайт бібліотеки, блог, канал бібліотеки «Бібліотечний калейдоскоп» на
YouTube та інші.
Культурно-просвітницький напрям у діяльності бібліотеки коледжу
вважається одним із основних, оскільки завдяки йому реалізується вплив на
духовність, культуру студентської молоді, краєзнавче, екологічне, правове та
трудове виховання. Поетеса Марина Цвєтаєва на питання «Що таке успіх?»
відповіла: «Успіх – це значить встигнути!» І ці слова мають певний зв’язок.
Дійсно, для того, щоб бути успішними, потрібно поспішати. Поспішати бути
сучасними, активними, небайдужими… Потрібно поважати читача, його
бажання, зробити бібліотеку не тільки інформаційним центром навчального
закладу, а й справжнім осередком культури, людяності, доброти, щирості в
спілкуванні, толерантності.
Постановка проблеми
Чи знаємо ми добре свій рідний край? І чи знають наші користувачі, а
це, звичайно, молодь, історію свого міста, району, села? Чи відомі їм імена
видатних діячів краю, тієї землі, на якій вони народилися? Питання, на яке ми
не можемо дати стовідсоткову стверджувальну відповідь. Для багатьох – це
проблема. Далеко не кожна молода людина може розповісти про історію своєї
«малої батьківщини». Але без пізнання і оцінки минулого немає майбутнього,
адже ті, хто зараз творить новітню історію рідної землі, черпають своє
натхнення з духовної криниці минулого. І саме бібліотека може стати
осередком збирання, зберігання і розповсюдження інформаційних матеріалів
про той чи інший населений пункт, особистість тощо. Нема в людини місця
найдорожчого, ніж та земля, на якій вона народилася. Щоб любити посправжньому рідний край, необхідно вивчати його історію, мову, культуру.
Саме краєзнавча робота посідає важливе місце в діяльності нашої бібліотеки.
Тому 2015 року виникла ідея за допомогою тих самих високих
технологій, які так до вподоби нашим читачам, доносити краєзнавчу
інформацію, використовуючи цифрові продукти (мультимедійні презентації,
відеоролики) та нові форми проведення краєзнавчих заходів.
Власними силами був створений окремий цифровий ресурс бібліотеки
– віртуальний краєзнавчий календар «Славетна плеяда Сумщини», який є
основою бібліотечного краєзнавчо-пізнавального проекту. Заходити до
ресурсу читачі можуть через головну сторінку бібліотечного сайту, з правої
бічної панелі, на якій розміщено картинку з гіперпосиланням на календар.
Завдяки щомісячним випускам краєзнавчого календаря читачі мають
змогу дізнаватися про життя і діяльність видатних людей нашого краю,
додавати коментарі, писати повідомлення, не виходячи зі сторінок ресурсу.
Але вже створений віртуальний краєзнавчий календар не може функціонувати
без підтримки всього педагогічного колективу, студентів, потрібна щоденна
копітка праця щодо наповнення його сторінок цікавим і корисним матеріалом.
Не вистачає нових краєзнавчих видань, художньої літератури місцевих
авторів, фотоальбомів, путівників, всіх тих джерел, які б допомогли нам,
бібліотекарям, більш якісніше вести краєзнавчу роботу.
Бібліотека коледжу, починаючи з 2011 року започаткувала і вцілила в
життя низку цифрових проектів, які надають можливість наблизитися до
своїх читачів, розкрити творчий потенціал бібліотекарів і студентів, на
високому рівні виконувати інформаційні запити тощо.
Так, наприкінці 2011 року був створений основний цифровий ресурс
бібліотеки – сайт https://sites.google.com/site/azkniga09/ , з головної сторінки
якого користувачі отримують доступ, як до відкритих фондів великих
бібліотек світу, так і різноманітних інформаційних ресурсів і продуктів
бібліотеки коледжу – електронного каталогу, електронної бібліотеки та
інших. Активно розвиваються і працюють:
- з березня 2013 року - блог коледжанського бібліотекаря
«Бібліовектор.ua» - http://bibliotekacoledg.blogspot.com/ ,
- з травня 2014 року - канал бібліотеки на YouTube (з 2014 р.) https://www.youtube.com/channel/UC0DVOlzu0qwAuISlu--ml4g
- з квітня 2015 року запрацювала сторінка бібліотеки в Фейсбуці https://www.facebook.com/biblioteka.kolegesnau ;
- з 2016 року – інтерактивний ресурс: виставка-сайт «Безпечний
інтернет» https://sites.google.com/view/biblioinform/%D0%B3%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 ;
- з 2015 року інтерактивний віртуальний краєзнавчий календар
«Славетна плеяда Сумщини» http://ponkratova65.wixsite.com/virtualnuy-kalendar .
Вважаємо, що саме за допомогою даного цифрового ресурсу «Славетна
плеяда Сумщини», його постійного оновлення, використовуючи інноваційні
форми представлення інформації, ми зможемо зберегти і значно поширити
краєзнавчі матеріали – дослідження, інформацію про публікації студентів і
викладачів коледжу на сторінках місцевих ЗМІ, експрес-випуски «Ювіляри
місяця», нові книги сумських авторів, запрошення на зустрічі з цікавими
людьми краю, краєзнавчі презентації онлайн, інтерактивні плакати про життя
і діяльність видатних особистостей Сумщини та інші – серед читачів
бібліотеки, в тому числі і нових – віддалених користувачів і залучити творчу
молодь для плідної співпраці. Адже любов до рідного краю, його безцінних
багатств, глибока шана до віковічних традицій свого народу є могутнім
і невичерпним джерелом духовності, моралі й культури сучасної молодої
людини.
Протягом дії бібліотечного проекту ми хочемо довести, що
краєзнавство – це :
- спілкування з цікавими людьми;
- нові книги і цікаві джерела;
- несподівані знахідки;
- розширення кругозору;
- виявлення в себе навичок вести пошук (я це зможу!);
- незвичайність;
- відчуття гордості за свій край (місто, район, село);
- екскурсії і подорожі;
- розвинення творчості (написання повідомлень, створення
відеоробіт);
- нові друзі і нові відкриття;
- нові враження;
- просто класно – дізнаватися більше про свою «малу батьківщину».
Мета проекту:
 вивчення історії рідного краю, життя і діяльності видатних людей
Сумщини;
 ознайомлення широкого кола користувачів ( у тому числі віртуальних),
друзів бібліотеки з ювілейними датами і подіями нашого краю з
вибірковим представленням інформації з життя цікавих особистостей;
 популяризація літератури, періодичних видань та інших інформаційних
джерел краєзнавчої тематики серед широкого кола читачів бібліотеки
та всіх зацікавлених за допомогою сучасних інформаційнокомунікаційних технологій;
 зміцнення історичної пам’яті молодого покоління;
 розвиток культури мислення та інтелектуальних здібностей студентів;
 підвищення ефективності використання документів, розкриття фонду
своєї бібліотеки;
 популяризація дослідницької краєзнавчої роботи і розкриття творчих
можливостей студентів і викладачів коледжу;
 пошук нових форм популяризації книги, читання, бібліотеки;
 підтримування іміджу бібліотеки як сучасного інформаційного,
культурно-просвітницького центру;
 всебічне розкриття цікавих джерел фонду бібліотеки, у тому числі
фонду цінних і рідкісних видань, видань з автографом авторів м. Суми;
 пропаганда художньої літератури сучасних авторів Сумщини;
 збільшення відвідуваності бібліотеки;
Завдання проекту:
 створення бібліотекарями спільних з читачами цифрових продуктів і
участь користувачів у діяльності бібліотечних веб-проектів: наповненні
віртуального краєзнавчого календаря «Славетна плеяда Сумщини»,
сторінки сайту «Творчість наших користувачів», каналу бібліотеки на
YOUTUBE «Бібліотечний калейдоскоп», конкурсі буктрейлерів та
інших;
 розкриття творчих здібностей як бібліотекарів, так і користувачів
бібліотеки;
 підтримка існуючих цифрових ресурсів бібліотеки;
 всебічне розкриття цікавих джерел фонду бібліотеки, у тому числі цінних
і рідкісних видань, видань з автографом;
 налагодження зв’язків з відомими особистостями м. Суми через
взаємодію з міською ЦБС ім. Т. Шевченка , СОУНБ, НБ СНАУ та іншими
бібліотеками;
 отримання краєзнавчої літератури в дарунок.
Методи проекту:
 оновлення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату
(краєзнавча картотека статей, картотека «Наші автори»,
біобібліографічні пам’ятки, теки – «Герої Сумщини», «Видатні люди
Сумщини», «Веретенівський парк», «Храми Сумщини» та інші,
експрес-інформація про життя і діяльність ювілярів Сумщини на
стенді бібліотеки «Варто знати» тощо) ;
 створення електронних інформаційно-краєзнавчих кейсів - зібрання
фотодокументів; публікацій з краєзнавчих видань «Сумщина», «Ваш
шанс», «Панорама»;
 зібрання корисних і цікавих краєзнавчих інтернет-посилань –
створення «Навігатора краєзнавчих ресурсів» м. Суми;
 наповнення бази даних електронного каталогу бібліотеки
«Краєзнавство» - новими електронними записами (бібліографічними
описами нових статей);
 адміністрування окремого краєзнавчого цифрового ресурсу бібліотеки
«Славетна плеяда Сумщини» – як комплексне представлення різних
етапів краєзнавчої діяльності;
 використовуючи сучасні інноваційні технології, у тому числі онлайнсервіси, підготовка і створення інформаційних матеріалів для діючих
рубрик календаря «Славетна плеяда Сумщини» - «Сумщина на
сторінках преси» (блоговий формат ведення), «Сторінка дослідника.
Цікаве краєзнавство» (прикріплення матеріалів у форматах PDF,
презентацій, відеороликів), «Ювіляри місяця» (вибіркові інформаційні







повідомлення), «Книжкова полиця» (фото, бібліографічні списки,
біобібліографічні пам’ятки);
організація виставок та експозицій краєзнавчої літератури, у тому
числі, книг, подарованих авторами з послідуючим висвітленням на
сторінці календаря «Книжкова полиця»;
організація зустрічей з цікавими людьми м. Суми, у тому числі,
краєзнавцями – з послідуючими звітами і нарисами, висвітленням на
сайті бібліотеки, сторінці бібліотеки в соціальній мережі Фейсбук,
сторінках краєзнавчого календаря «Славетна плеяда Сумщини»;
створення нової рубрики календаря «Відомі люди на гостинах у
коледжі»;
запис відеоінтерв’ю з цікавими людьми коледжу;
поширення інформації про публікації студентів і викладачів коледжу в
ЗМІ на сторінках календаря;
створення віртуальних виставок, тематичних мультимедійних
презентацій, роликів;
опанування нових потужних онлайн-сервісів для якісного
представлення бібліотечних відеоробіт.
Партнери: випускники коледжу, Сумський обласний краєзнавчий музей,
відділ краєзнавчої літератури і бібліографії СОУНБ, Будинок-музей
А.П. Чехова, музей Лесі Українки в селі Косівщина, «Центр обслуговування
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей», громадські
краєзнавчі організації м. Суми.
Учасники проекту: активні користувачі бібліотеки, у тому числі, викладачі і
студенти коледжу, бібліотекарі, краєзнавці, письменники і поети Сумщини.
Заходи в рамках реалізації проекту:
щорічні заходи в рамках проекту (додаток «Робочий план заходів»)
Реклама:
 створення трейлерів до щомісячних різноманітних публікацій на
сторінках краєзнавчого календаря;
 демонстрація роликів, мультимедійних презентацій, онлайнпрезентацій на сторінках цифрових ресурсів бібліотеки;
 анонси та звіти на сторінці бібліотеки у Фейсбук, на сайті бібліотеки;
 інформаційно-рекламна продукція – буклети, пам’ятки –
розповсюдження серед користувачів бібліотеки.
Прогнозовані результати:
утвердження національно-патріотичної свідомості, підвищення інтересів
молоді коледжу до вивчення історії рідного краю, української культури і
художньої літератури, розширення партнерських зв’язків, поповнення
книжкового фонду бібліотеки за рахунок дарунків від партнерів і читачів,
збільшення відвідуваності бібліотеки, розкриття творчого потенціалу
обдарованої молоді, надання можливості письменникам і краєзнавцям
Сумщини представляти свої творчі надбання, збереження краєзнавчих
матеріалів (у різних форматах) для наступних поколінь, підвищення іміджу
бібліотеки.
Термін дії проекту: довготривалий (з 2015 року)
Фінансування проекту: безкоштовний, у майбутньому – поповнення фонду
краєзнавчої літератури за рахунок дарунків від партнерів, випускників,
друзів коледжу.
Додатки: додаткові відомості про цифрові ресурси проекту, електронна
презентація «Сторінками краєзнавчого календаря «Славетна плеяда
Сумщини», робочий план заходів.
Додаткові відомості
про платформу, на якій створено цифровий ресурс
і сервіси, які використовуються бібліотекарями
при створенні краєзнавчих публікацій
"Ми продовжуємо рухатись вперед,
відкривати нові двері, робити нові речі –
бо нам цікаво, і саме цікавість весь
час відкриває нові шляхи"
Волт Дісней
Цифровий ресурс – основа бібліотечного проекту «Славетна плеяда
Сумщини». Адреса в інтернеті - http://ponkratova65.wixsite.com/virtualnuykalendar .
Даний цифровий ресурс створено на основі хмарної платформи
WIX.COM. Платформа WIX.COM - провідна хмарна платформа з мільйонами
користувачів по всьому світу. Вона може бути використана бібліотекарями
при створенні власних цифрових ресурсів: сайтів, блогів, віртуальних
виставок тощо.
WIX.COM - це безкоштовний сервіс, що надає 500 МБ для зберігання
документів. Технологія флеш-сайтів, до яких відноситься WIX, дозволяє
створювати яскраві сторінки, прикріпляти різноманітні документи, створені у
різних форматах: PDF, відео, презентації, DOC та інші. До сайту можна
додавати блог, як це зроблено в нашому віртуальному календарі http://ponkratova65.wixsite.com/virtualnuy-kalendar/blog , що є показником
динамічного наповнення ресурсу. Публікації можна супроводжувати формою
зі зворотнім зв’язком, коментарями читачів, прикріпляти теги, ключові слова,
рубрики тощо. Популярні повідомлення розміщуються автоматично на правій
бічній панелі і завжди привертають увагу відвідувачів ресурсу.
Рубрики
Популярні
повідомлення
Красивий і зручний конструктор, що підтримує в повному обсязі
російську мову (включаючи службу підтримки і форум), що працює на HTML5
і забезпечений магазином додатків.
Wix надає сотні шаблонів веб-сайту і HTML5-редактор, який працює за
принципом drag-and-drop і включає в себе програми, графіку, галереї
зображень, відео, шрифти та багато іншого. Шаблони налаштовуються:
додаються нові функції і медіа, змінюються стиль, кольори, тексти, фонові
зображення, кнопки та ін. Крім того, користувачі мають можливість створити
свої веб-сайти з нуля. Wix був названий багатьма незалежними
спостерігачами, як один із найкращих безкоштовних конструкторів для
створення веб-сайту. В жовтні 2013 компанія Wix представила мобільний
редактор, який дозволяє користувачам легко налаштувати відображення сайтів
для мобільного перегляду.
Основні переваги платформи WIX,
які дійсно працюють:








безкоштовний хостинг;
сотні дизайнерських шаблонів;
оптимізація для мобільних пристроїв;
до сайту можна додавати блог і кнопки соціальних мереж;
захист сторінок;
в одному акаунті можна створювати багато сайтів;
простота в керуванні і адмініструванні;
привабливість, можливість створити свій індивідуальний
дизайн.
Основні мінуси WIX:
 автоматизована служба підтримки (відразу відповідає на ваше
запитання бот, але потім підключається адміністратор);
 відсутність індексації сайтів, створених на базі WIX.
Цифрові бібліотечні продукти, які можна створювати
на платформі WIX:
сайти, блоги бібліотек;
віртуальні виставки, виставки-сайти (присвячені певній
темі, або особистості);
читацькі щоденники;
форуми друзів бібліотеки;
флешбуки (просування книги в інтернеті з залученням
читачів бібліотеки);
фотоальбоми книжкових виставок і масових заходів
бібліотеки та багато інших.
Працюючи над створенням бібліотечного проекту, водночас
замислюєшся над тим, як привабити читача? Як його спонукати після
перегляду віртуального продукту, завітати до бібліотеки для спілкування,
обговорення певного питання і просто, щоби взяти почитати книгу відомого
сумського, або українського письменника?
І тут нам на допомогу приходять онлайн-сервіси, працювати з якими
ми почали вже доволі давно (з 2012 року) і з успіхом можемо порекомендувати
їх інших бібліотекам. Це – презентації Google, Prezi.com, Thinglink, Kizoa та
інші.
Протягом року ми засвоїли декілька нових онлайн-сервісів, які
використовуємо і для створення краєзнавчих цифрових продуктів. Чому саме
онлайн-сервіси? Тому що ми вважаємо, що це:
 яскраво;
 динамічно;
 інноваційно;
 розкриває творчі здібності бібліотекарів і користувачів;
 вносить елементи інтерактивності і дозволяє якісно проводити
культурно-просвітницькі заходи;
 подобається нашим постійним читачам і завойовує серця нових;
 сучасно – дозволяє підтримувати імідж саме сучасної бібліотеки!
Для представлення бібліотечних краєзнавчих продуктів ми почали
використовувати
такі
гарні
нові
сервіси,
як
genial.ly ,
https://padlet.com, https://biteable.com/ .
Сервіс genial.ly . Мої рекомендації і інструкція, як працювати з
сервісом розміщені на блозі коледжанського бібліотекаря БібліоВектор.ua
у рубриці «Творча лабораторія. ІКТ в роботі бібліотеки»:
http://bibliotekacoledg.blogspot.com/2017/07/genially-1.html
Частина 1. Як працювати з сервісом Genial.ly. Інтерактивне
зображення. Вивчаємо основні кнопки меню.
http://bibliotekacoledg.blogspot.com/2017/07/genially-2.html#more
–
Частина 2. Створюємо інтерактивний контент.
Даний сервіс стане в нагоді всім, хто бажає урізноманітнити формати
створення і представлення в інтернеті своїх творчих доробків. Так,
бібліотекарі зможуть створити прекрасні віртуальні виставки, які доповнять
(або будуть супроводжувати) традиційні.
Сервіс також підходить для ознайомлення з творчістю будь-якого
письменника за допомогою яскравого інтерактивного плакату (створеного на
його основі). Читачів можна зацікавити різними джерелами: відео, книгами,
нарисами, критичними статтями, які легко прикріплюються до плакату.
Так, був створений подібний інтерактивний плакат, присвячений 80річчю відомого українського письменника, нашого земляка Ю. Царика –
адреса
сторінки
календаря
«Славетна
плеяда
http://ponkratova65.wixsite.com/virtualnuy-kalendar/yurij-carik
Сумщини»
-
Сервіс Genial.ly дещо нагадує сервіс інтерактивного фото thinglink, але
має, на мою думку, має більше можливостей, більш виразніше, ефектніше
розкриє різні аспекти творчої задумки бібліотекаря.
Сервіс дозволяє створювати не лише інтерактивні плакати, а й
презентації онлайн, мапи, постери, інфографіку.
Інший приклад роботи в даному сервісі – онлайн-презентація
бібліотеки, присвячена нашому земляку (уродженцю х. Нарбутівка, нині с.
Червоне Глухівського р-ну, Сумської області) Володимирові Нарбуту,
українському російськомовному поетові, одному із засновників акмеїзму,
брату відомого українського художника-графіка, Георгія Нарбута
https://view.genial.ly/5ae2f0434a89652667e6b40b/poetsribnogo-viku-do-130-richch - адреса на сервісі.
Адреса
на
сторінці
краєзнавчого
календаря
http://ponkratova65.wixsite.com/virtualnuy-kalendar/yuvilyari-kvitnya .
Онлайн-презентація «Жизнь моя, как летопись загублена» мала
схвальні відгуки читачів і колег.
Сервіс, який з успіхом може бути використаний бібліотекарями, як в
краєзнавчій діяльності, так і на різних інших ділянках бібліотечної роботи, це
новий (засвоєний нещодавно) сервіс - https://padlet.com – своєрідна
інтерактивна дошка онлайн.
Для чого може бути застосована?
Підходить для:
- створення спільних зі студентами, викладачами навчальних
проектів;
- створення реклами заходів бібліотеки;
- як віджет, рекламний банер досягнень у роботі бібліотеки,
бібліотекаря, викладача;
- розвинення творчих здібностей, урізноманітнення форматів
представлення інформації і внаслідок чого зацікавити, спонукати
користувачів до співпраці;
- розвинення критичного мислення студентів, учнів;
- дистанційне навчання та "перевернуте" навчання;
- візуалізація матеріалу;
- створення інтернет-газети тощо.
http://bibliotekacoledg.blogspot.com/2017/11/2.html - як працювати в сервісі
Padlet.com – скриншована інструкція на блозі коледжанського бібліотекаря.
Профіль: https://padlet.com/ludaponkratova1965
https://padlet.com/ludaponkratova1965/bib46kx4qfjcqr - «Бібліотечний
калейдоскоп заходів»;
https://padlet.com/ludaponkratova1965/x8zzlv7rf5vz - «Репресії мовою
документів»- віртуальний навігатор до 80-х роковин Великого терору в
Україні та інші роботи.
Плануємо у наступному навчальному році, для наповнення
краєзнавчого календаря
«Славетна плеяда Сумщини» активно
використовувати інтерактивні можливості даного сервісу з залученням наших
читачів до спільних творчих здобутків.
Сервіс, який також сподобався нашим читачам, колегам – це сервіс з
елементами мультиплікації - http://biteable.com (biteable.com).
На основі даного сервісу створюються трейлери до щомісячних
випусків краєзнавчого календаря бібліотеки.
Один з останніх розміщено на головній сторінці календаря, а також у
соціальних мережах – сторінці бібліотеки в Фейсбук, аккаунтах GOOGL+,
Твіттері.
Сервіс дозволяє створювати невеличкі, але динамічні, цікаві
відеоролики з «мультяшними» елементами. Може бути використаний для
реклами різноманітних бібліотечних заходів: культурно-просвітницьких, у
тому числі, книжкових виставок, зустрічей з цікавими людьми, а також Днів
спеціаліста, Днів інформації та на різних інших ділянках бібліотечної роботи.
Приклад ролика-трейлера на каналі бібліотеки на YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=C44iiADDetQ - «Видатні люди Сумщини –
ювіляри червня».
За проханням колег я записала навчальне відео щодо роботи в даному
сервісі. Переглянути за посиланням - https://youtu.be/YQVHg0YyzMw .
Бібліотечне краєзнавство містить в собі два значення: «край» та
«знаю». Отже, воно вивчає певні віхи історичного, культурного, економічного,
літературного життя й розвитку рідного краю. Ця робота комплексна, копітка,
але цікава. Гарне оформлення краєзнавчих матеріалів поряд з проведенням
заходів і зустрічей є, на мою думку, великою підмогою бібліотекарям. Від
того, як подана реклама краєзнавчого (ді і взагалі, будь-якого культурнопросвітницького) заходу, залежить кількість його учасників, гостей і
потенційних читачів бібліотеки в майбутньому!
«Для того, щоб реклама була ефективною, необхідно, щоб її помічали,
читали, розуміли, вірили їй, і діяли відповідно до неї», - Деніел Старч.
Сподіваємось, що наші зусилля будуть недаремними, бібліотечний
проект «Славетна плеяда Сумщини» зуміє об’єднати коло однодумців, а у
бібліотеки з’являться нові друзі і читачі!
"Коли ти любиш рідний край,
Гори, палай!
Коли в огонь живої мови
Чуття святого надаси,
Ти станеш лицарем краси,
I визволення, i любові.
За честь i правду все віддай.
Коли ти любиш рідний край!"
М. Вороний
Робочий план заходів бібліотеки
у рамках проекту
«Славетна плеяда Сумщини»
на 2018-2019 навчальний рік
- «Кращий ерудит в групі» - інтелектуальна гра з онлайн-туром
«Відгадай особистість», присвяченим сторінці віртуального
краєзнавчого календаря «Славетна плеяда Сумщини» - «Ювіляри
місяця»
- вересень 2018 р.
- «Палітра святкового міста» - інформаційний фотовернісаж до
Дня міста
- вересень 2018 р.
- «В історії міста їхні імена» - інформаційно-бібліографічний
список літератури
- серпень 2018 р.
- «Іван Кавалерідзе і перший пам’ятник Т.Г. Шевченку в
Україні» (До 100-річчя з часу встановлення першого в Україні
пам’ятника Т. Шевченку в м. Ромни) – віртуальна інформаційна
хвилинка
- жовтень 2018 р.
- «І повернувся білим журавлем» - презентація нової книги
П.А. Нестеренка, відомого сумського письменника і журналіста
(листопад 2018 р.)
- Зустріч з музикою. Виконавець українського романсу Юрій
Анатолійович Добровольський.
жовтень 2018 р.
- У бібліотеки на гостинах… Зустріч з Євгеном Положієм,
відомим українським письменником, журналістом (до 50-річного
ювілею)
вересень-жовтень (дата погоджується з письменником)
- «Поет, над прірвою життя» - біобіліографічна пам’ятка,
інтерактивний плакат, виставка-портрет до 125-річчя від дня
народження М. Хвильового, українського поета, прозаїка,
публіциста, критика
- грудень 2018 р.
- «За покликом душі» - зустріч з відомим журналістом і поетом
Олександром Вертілем; віртуальний портрет (лютий-березень
2019 р.);
- до 95-річчя від дня народження Зіновія Йосиповича
Красовицького (1923-2008), лікаря-інфекціоніста, заслуженого
лікаря УРСР, доктора медичних наук, професора, уродженця м.
Середина-Буда – інформдосьє з циклу «Видатні науковці
Сумщини» (грудень 2018 р.);
- «Журба і радість - два крила» – літературний вечір до 140-річчя від
дня народження Олександра Олеся (Кандиби) (1878-1944), поета,
уродженця м. Білопілля; віртуальний нарис, біобіліографічна
пам’ятка з запрошенням відомої поетеси Людмили Ромен;
(грудень 2018 р.)
- «У назвах вулиць – імена героїв» - патріотична година (травень
2019 р.);
- «Культурна спадщина Сумщини» - відеоогляд (квітень 2019)
- «Сім чудес міста Суми» - краєзнавча подорож (квітень 2019 р.);
- «Творчість наших читачів» - виставка-хобі (травень 2019 р.);
- «Стежини до храму душі материнської» - відеоінтерв’ю з
викладачами коледжу (травень 2019);
- Музеями м. Суми – краєзнавчі екскурсії, фотозвіт (травеньчервень 2019 р.);
Підготувати інформаційні повідомлення до віртуальної рубрики
краєзнавчого календаря бібліотеки «Ювіляри місяця» і для
бібліотечного стенду «Варто знати»:
- до 100-річчя від дня народження Івана Онисимовича Єременка
(1928-1996), Героя Радянського Союзу, уродж. с. Битиця
Сумського району (вересень);
- до 90-річчя від дня народження Миколи Андрійовича
Стороженка (1928-2015), українського живописця і графіка,
професора (вересень);
- до 100-річчя від дня народження Івана Андрійовича Лесика
(1918-1964), Героя Радянського Союзу, уродж. с.Дубовичі
Кролевецького району;
- «Він спокою собі не дозволяв…» - до 130-річчя від дня народження
Якова Андрійовича Мамонтова (1888-1940), письменника,
драматурга, театрознавця, уродж. с. Шапошникове Сумського
району – віртуальний нарис;
- до 70-річчя Григорія Єлишевича (1948) – поета, гумориста,
пісняра, члена НСПУ, лауреата Всеукраїнської літературнохудожньої премії ім. С. Руданського, дипломанта Всеукраїнських
конкурсів сатири та гумору, уродж. м.Конотоп – біобібліографічна
пам’ятка, віртуальний портрет (листопад);
Робочий план – це своєрідний «живий механізм», який може
варіюватися.
Протягом навчального року здійснюється адміністрування цифрового
краєзнавчого ресурсу, щомісячне оновлення і наповнення сторінок. Робочий
план може бути доповнений позаплановими заходами, б/ф продукцією за
проханням викладачів і на потребу навчальному процесу.
Про усі зміни можна дізнаватися в бібліотеці, або з оголошень в
соціальних мережах, на бібліотечному сайті тощо.
За погодженням з кураторами студентських груп можливі незначні
зміни стосовно дат проведення заходів.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
4
Размер файла
1 626 Кб
Теги
проект, Сумщина, рідний край
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа