close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сельский труженик № 40 от 6 октября 2018 г.

код для вставкиСкачать
Еженедельная газета Осакаровского района Карагандинской области
Еженедельная газета Осакаровского района
СУББОТА 6 октября 2018 года
№ 40 (7628)
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ƏЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
Құрметті қазақстандықтар!
Біз тəуелсіздік жылдары көп
жұмыс атқардық.
Экономикасы
қарқынды
дамып келе жатқан заманауи
прогрессивті мемлекет құрып,
бейбітшілік пен қоғамдық келісімді қамтамасыз еттік.
Сапалы əрі тарихи маңызы
зор
құрылымдық,
конституциялық жəне саяси реформалар жүргіздік.
Қазақстанның халықаралық
беделінің артуына жəне оның
аймақтағы геосаяси рөлінің
күшеюіне қол жеткіздік.
Біз өңірлік жəне жаһандық
проблемаларды шешу ісіне зор
жауапкершілікпен қарайтын жауапты əрі қалаулы халықаралық
серіктес ретінде танылдық.
Қазақстан ТМД жəне Орталық
Азия елдері арасынан «ЭКСПО2017» халықаралық көрмесін
өткізу үшін əлемдік қоғамдастық
таңдап алған бірінші мемлекет
болды.
Біз
Еуразия
өңірінің
қаржылық,
іскерлік,
инновациялық жəне мəдени
орталығы ретінде қалыптасуын
қамтамасыз етіп, жаңа елордамыз – Астананы салдық.
Халық саны 18 миллионнан
асып, өмір сүру ұзақтығы 72,5
жасқа жетті.
Біз берік экономикалық негіз
қалыптастырдық.
Соңғы 20 жыл ішінде елімізге
300 миллиард АҚШ доллары
көлемінде тікелей шетел инвестициясы тартылды.
Экономиканы өркендетудің
негізі саналатын шағын жəне
орта бизнес нығайып келеді.
Дүниежүзілік Банктің бизнес
жүргізу жеңілдігі рейтингінде
Қазақстан 190 елдің ішінде 36шы орынға көтерілді.
Біз əрдайым сыртқы сынқатерлерге дер кезінде назар
аударып, оларға дайын бола
білдік.
Соған байланысты, мен елімізді жаңғырту жөнінде қажетті
бағдарламалық бастамалар жасадым.
Олардың жүзеге асырылуы
табысты дамуымыздың негізгі
факторына айналды.
Біздің
стратегиялық
мақсатымыз – 2050 жылға
қарай əлемдегі озық дамыған
30 елдің қатарына қосылу.
2014
жылы
еліміздің
инфрақұрылымын жаңартатын
«Нұрлы
жол»
кешенді
бағдарламасын іске асыруды
бастадық.
Үш жыл бұрын «100 нақты
қадам» – Ұлт жоспарын
жарияладық.
Содан кейін еліміздің Үшінші
жаңғыруына кірістік.
Оның басты міндеті –
Қазақстанның
жаһандық
бəсекеге
қабілеттілігін
қамтамасыз
ететін
экономикалық өсімнің жаңа моделін құру.
Еліміздің орнықты дамуы өмір
сүру
деңгейін
одан
əрі
арттыруға деген зор сенім
ұялатады.
Біз жаңа міндеттерді атқаруға
дайынбыз.
Құрметті отандастар!
Соңғы кездері əлемдік саяси
жəне экономикалық трансформация үдерістері күшейе түсті.
Əлем қарқынды түрде өзгеріп
келеді.
Мызғымастай
көрінген
жаһандық қауіпсіздік жүйесінің
тұғыры мен халықаралық сауда
ережелері бұзылуда.
Жаңа технологиялар, роботтандыру мен автоматтандыру
еңбек ресурстарына жəне адам
капиталының
сапасына
қатысты
талаптарды
күрделендіруде.
Қаржы жүйелерінің мүлде
жаңа архитектурасы түзілуде.
Бұл орайда қор нарықтары
кезекті қаржы дағдарысына
алып келуі мүмкін жаңа «сабын
көбігін» үрлеуде.
Бүгінде жаһандық жəне жергілікті
проблемалар
тоғыса
түсуде.
Мұндай
жағдайда
сынқатерлерге төтеп берудің жəне
мемлекеттің табысқа жетуінің
кепілі елдің басты байлығы –
адамның даму мəселесі болып
отыр.
Үкімет, əрбір мемлекеттік
органның,
мемлекеттік
компанияның басшысы жұмыс
тəсілдерін өзгертуі қажет.
Қазақстандықтардың
əлауқатының
өсуі
басты
басымдыққа айналуға тиіс.
Мен лауазымды тұлғаның
жеке тиімділігін жəне қызметке
лайықтылығын
дəл
осы
өлшемге сəйкес бағалайтын боламын.
***
Қазақстандықтардың
əлауқаты,
ең
алдымен,
табыстарының тұрақты өсімі
мен тұрмыс сапасына байланысты.
І. ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ
ӨСУІ
Адам еңбекқор болып, өз
кəсібін жақсы меңгергенде жəне
лайықты жалақы алуға немесе
жеке кəсіп ашып, оны дамытуға
мүмкіндік болған кезде табыс
артады.
Мемлекет пен адамдардың
күш біріктіруінің арқасында ғана
біз Жалпыға ортақ еңбек
қоғамын құра аламыз.
Біріншіден, Үкіметке 2019
жылдың 1 қаңтарынан бастап
ең төменгі жалақыны 1,5 есе,
яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін
өсіруді тапсырамын.
Бұл барлық сала бойынша
түрлі меншік нысандарындағы
кəсіпорындарда жұмыс істейтін
1 миллион 300 мың адамның
еңбекақысын тікелей қамтиды.
Бюджеттік
мекемелерде
жұмыс істейтін 275 мың
қызметкердің
еңбекақысы
көбейіп, орта есеппен 35
пайызға өседі.
Осы мақсаттарға 2019-2021
жылдарда республикалық бюджеттен жыл сайын 96 миллиард
теңге бөлу керек.
Осыған орай, енді, ең төменгі
жалақы ең төменгі күнкөріс шегіне байланысты болмайды. Ең
төменгі
жалақының
жаңа
мөлшері
бүкіл
экономика
ауқымындағы еңбекақы өсімінің
катализаторына айналады.
Төмен
жалақы
алатын
қызметкерлердің еңбекақысын
көтеруге қатысты бұл бастаманы ірі компаниялар қолдайды
деп сенемін.
Екіншіден,
бизнесті
өркендетудің тұрақты көздерін
қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру жəне
нарық еркіндігін қолдау керек.
Дəл осы бизнес арқылы жаңа
жұмыс орындары ашылып,
қазақстандықтардың
басым
бөлігі табыспен қамтамасыз етіледі.
БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың
өзінде «Бизнестің жол картасы
– 2020» бағдарламасын іске
қостық.
Өңірлерге жұмыс сапарым
барысында мұның тиімділігіне
көз жеткіздім.
Бағдарламаның қолданылу
мерзімін 2025 жылға дейін
ұзарту керек.
Осы бағдарламаны жүзеге
асыру
үшін
жыл
сайын
қосымша кемінде 30 миллиард
теңге бөлуді қарастыру қажет.
Бұл 3 жыл ішінде қосымша
кемінде 22 мың жаңа жұмыс
орнын ашуға, 224 миллиард
теңге салық түсіруге жəне 3
триллион
теңгенің
өнімін
өндіруге мүмкіндік береді.
ЕКІНШІ.
Экономикада
бəсекелестікті дамыту жəне
тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығы мен табиғи
монополиялардың қызметі үшін
белгіленетін тарифтер саласында
тəртіп
орнату
мақсатымен батыл шаралар
қабылдау керек.
Коммуналдық қызмет пен
табиғи монополияларды реттеу
салаларында тарифтің жаса-
луы жəне тұтынушылардан
жиналған қаржының жұмсалуы
əлі күнге дейін ашық емес.
М о н о п ол и с те рд і ң
инвестициялық міндеттемелеріне тиімді мониторинг пен
бақылау жүргізілмей отыр.
Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы
мəселемен
айналысып,
бəсекелестікті қорғау функциясын елеулі түрде күшейте отырып, монополияға қарсы
ведомствоның жұмысын реформалауы керек.
Бұл – маңызды мəселе, ол
бизнес үшін кететін шығынның
артуына, адамдардың нақты табысын
азайтуға
əкеп
соқтырады.
ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз
əкімшілік
қысымнан
жəне
қылмыстық қудалау қаупінен
қорғауды арттыра түсу керек.
2019 жылдың 1 қаңтарынан
бастап салық заңнамасының
бұзылуы жөніндегі қылмыстық
жауапкершіліктің
қолданылу
шегін, айыппұлды өсіре отырып, 50 мың айлық есептік
көрсеткішке дейін арттыруды
тапсырамын.
Сондай-ақ, негізгі міндеті
көлеңкелі экономикамен күрес
болуға тиіс Қаржы мониторингі
комитетіне функцияларын бере
отырып, Экономикалық тергеу
қызметін қайта құру қажет.
Біз «қолма-қол ақшасыз
экономикаға» бет бұруымыз
керек.
Мұнда жазалаушы ғана емес,
сондай-ақ бизнестің қолма-қол
ақшасыз есеп айырысуын
қолдау сияқты ынталандырушы
құралдарға да сүйенген жөн.
Салық
жəне
кеден
саласындағы
ақпараттық
жүйелер
интеграциясының
аяқталуы
əкімшілендірудің
ашықтығын арттырады.
Үкімет
үш
жыл
ішінде
экономикадағы көлеңкелі айналымды кем дегенде 40 пайызға
қысқарту үшін нақты шаралар
қабылдауға тиіс.
Бизнес өз жұмысын жаңадан
бастау үшін 2019 жылдың 1
қаңтарынан бастап салықтың
негізгі
сомасы
төленген
жағдайда, өсім мен айыппұлды
алып тастай отырып, шағын
жəне орта бизнес үшін «салық
амнистиясын» жүргізуге кірісуді
тапсырамын.
(Жалғасы 2-ші бетте)
Фото AKORDA.KZ
сайтынан алынды
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
Қ АЗА Қ СТА Н Д ЫҚ ТА РДЫ Ң Ə Л-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТА Б ЫС П Е Н Т ҰРМЫ С САП АС ЫН АРТТЫРУ
(Соңы. Басы 1-ші бетте)
ТӨРТІНШІ.
Экспортқа
бағытталған
индустрияландыру
мəселесі экономикалық саясаттың
негізгі элементі болуға тиіс.
Үкімет
өңдеу
секторындағы
экспорттаушыларға
қолдау
көрсетуге баса мəн беруі қажет.
Біздің
сауда
саясатымызда
селқостық болмауға тиіс.
Оған біздің тауарларымызды
өңірлік жəне əлемдік нарықта ілгерілететін белсенді сипат дарыту
керек.
Сонымен бірге, халық тұтынатын
тауарлардың ауқымды номенклатурасын игеріп, «қарапайым заттар
экономикасын»
дамыту
үшін
кəсіпорындарымызға
көмектесу
қажет.
Бұл экспорттық əлеуетімізді
жүзеге асыру тұрғысынан ғана
емес, сондай-ақ ішкі нарықты
отандық тауарлармен толтыру үшін
де маңызды.
Үкіметке өңдеу өнеркəсібі мен
шикізаттық емес экспортты қолдау
мақсатымен алдағы 3 жылда
қосымша 500 миллиард теңге
бөлуді тапсырамын.
Басымдығы
бар
жобаларға
қолжетімді несие беру міндетін
шешу үшін Ұлттық банкке кемінде
600 миллиард теңге көлемінде ұзақ
мерзімге қаржы бөлуді тапсырамын.
Үкімет Ұлттық банкпен бірлесіп,
осы қаражаттың көзделген мақсатқа
жұмсалуын
қатаң
бақылауды
қамтамасыз етуі керек.
Ірі əрі серпінді жобаларды жүзеге
асыру үшін шетелдік инвесторлармен бірлесіп инвестиция салу
қағидаты бойынша жұмыс істейтін
Шикізаттық емес секторға бөлінетін
тікелей инвестиция қорын құру
мəселесін қарастыру қажет.
Сондай-ақ, көлік-логистика жəне
басқа да қызмет көрсету секторларын
ілгерілету
жөніндегі
жұмыстарды жандандыру керек.
Бай табиғатымыз бен мəдени
əлеуетімізді пайдалану үшін сырттан келетін жəне ішкі туризмді
дамытуға ерекше көңіл бөлу қажет.
Үкімет қысқа мерзімде салалық
мемлекеттік
бағдарлама
қабылдауға тиіс.
БЕСІНШІ.
Агроөнеркəсіп
кешенінің əлеуетін толық іске асыру
керек.
Негізгі міндет – еңбек өнімділігін
жəне
қайта
өңделген
ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын
2022 жылға қарай 2,5 есе көбейту.
Мемлекеттік қолдаудың барлық
шараларын елімізге заманауи агротехнологияларды ауқымды түрде
тартуға бағыттау қажет.
Біз икемді əрі ыңғайлы стандарттарды
енгізу
жəне
ауыл
шаруашылығы саласындағы беделді шетелдік мамандарды –
«ақылды
адамдарды»
тарту
арқылы саланы басқарудың үздік
тəжірибесін пайдалануымыз керек.
Ауыл
кəсіпкерлеріне
шаруашылық
жүргізудің
жаңа
дағдыларын үйрету үшін жаппай
оқыту жүйесін қалыптастырған жөн.
Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде осы
мақсаттарға жыл сайын қосымша
кемінде 100 миллиард теңге
қарастыруды тапсырамын.
АЛТЫНШЫ.
Инновациялық
жəне
сервистік
секторларды
дамытуға ерекше көңіл бөлген жөн.
Ең
алдымен,
«болашақтың
экономикасының» баламалы энергетика, жаңа материалдар, биомедицина, үлкен деректер, заттар
интернеті, жасанды интеллект,
блокчейн
жəне
басқа
да
бағыттарын
ілгерілетуді
қамтамасыз ету қажет.
Еліміздің жаһандық əлемдегі
орны мен рөлі келешекте нақ
осыларға байланысты болады.
Үкіметке Назарбаев Университетімен бірлесіп, нақты жобаларды
анықтай отырып, əрбір бағыт бойынша арнайы бағдарламалар
əзірлеуді тапсырамын.
Университет базасында жасанды
интеллект
технологиясын
əзірлеумен айналысатын ғылымизерттеу институтын құру сондай
жобалардың бірі бола алады.
ЖЕТІНШІ. Нақты экономиканы
өркендету үшін қаржы секторының
рөлін күшейтіп, ұзақ мерзімді
макроэкономикалық тұрақтылықты
қамтамасыз ету қажет.
Бағаның өсуі, қаржыландыруға
қолжетімділік,
банктердің
орнықтылығы
–
міне,
осы
мəселелер көбіне қазір жұрттың
қызығушылығын тудырып отыр.
Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп,
қаржы секторын жəне нақты секторларды сауықтыру, инфляцияға
қарсы кешенді саясат жүргізу
мəселелерін жүйелі түрде шешуді
бастауы керек.
Қалыптасқан жағдайда экономиканы, əсіресе, өңдеу секторы мен
шағын жəне орта бизнесті несиелендіруді ұлғайту өте маңызды.
Сондай-ақ, зейнетақы активтері
мен
əлеуметтік
сақтандыру
жүйесінің ресурстарын басқару тиімділігін
арттырып,
баламалы
қаржы құралдарын – құнды қағаз
нарығы, сақтандыру жəне басқа да
салаларды нақты дамыту керек.
Бизнесті шетел инвестициясымен, капиталға қолжетімділікпен
қамтамасыз ету ісінде «Астана»
халықаралық қаржы орталығы
маңызды рөл атқаруға тиіс.
Біз жеке сотты, қаржы реттеуішін,
биржаны арнайы құрдық.
Барлық мемлекеттік органдар
мен ұлттық компаниялар осы
алаңды белсенді пайдаланып, оның
тез қалыптасуына жəне дамуына
атсалысуы керек.
***
Аталған шаралардың тиімді
жүзеге асырылуы жалақының өсуі
мен жаңа жұмыс орындарының
ашылуы
есебінен
қазақстандықтардың табысын арттырады.
Бұл үдерістер əрдайым Үкіметтің
басты назарында болуға тиіс.
II. ТҰРМЫС САПАСЫН
АРТТЫРУ
Əл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – өмір сүру деңгейінің артуы.
Білім берудің, денсаулық сақтау
саласының, тұрғын үйдің сапасы
мен қолжетімділігі, жайлы жəне
қауіпсіз жағдайда өмір сүру
мəселелері əрбір қазақстандық отбасына қатысты.
Осыған орай, Үкімет əлеуметтік
секторға,
қауіпсіздік
пен
инфрақұрылымға мəн бере отырып,
бюджет
шығыстарының
басымдықтарын қайта қарауға тиіс.
БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім,
ғылым, денсаулық сақтау салаларына
барлық
көздерден
жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы
өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу
қажет.
Қаржыландыруды
халыққа
қызмет көрсету сапасын елеулі
түрде арттыруды қамтамасыз ететін
тиісті реформаларды жүзеге асыру
үшін бағыттау керек.
ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім
беру сапасын түбегейлі жақсарту
керек.
Ойлау негіздері, ақыл-ой мен
шығармашылық қабілеттер, жаңа
дағдылар сонау бала кезден
қалыптасады.
Білім беру ісінде 4К моделіне:
креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға жəне
командада жұмыс істей білуге
басты назар аударылуда.
Бұл салада біліктілік талаптарын,
оқыту əдісін, тəрбиешілердің жəне
балабақшадағы
басқа
да
қызметкерлердің еңбегіне ақы
төлеу жүйесін қайта қарау қажет.
Білім жəне ғылым министрлігі
əкімдіктермен бірлесіп, биыл тиісті
«Жол картасын» əзірлеуі керек.
ҮШІНШІ. Орта білім беру
жүйесінде негізгі тəсілдер белгіленген, қазіргі кезеңде солардың орындалуына баса назар аударған жөн.
Назарбаев
зияткерлік
мектептерінің оқыту жүйесі мен
əдістемесі мемлекеттік мектептер
үшін бірыңғай стандарт болуға тиіс.
Бұл мектеп білімін реформалаудың
қорытынды кезеңі болады.
Білім сапасын бағалау жүйесі
халықаралық стандарттарға негізделуге тиіс.
Орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше сұранысқа ие
мамандықтарға бейімдеп, кəсіби
диагностика жүргізу маңызды.
Бұл оқытудың жеке бағдарын
жасауға жəне оқушы мен мұғалімнің
оқу жүктемесін азайтуға мүмкіндік
береді.
Балалар
қауіпсіздігінің
маңыздылығын ескеріп, бүкіл мектептер
мен
балабақшаларды
бейнебақылау
жүйесімен
қамтамасыз
етуді,
мектеп
психологтарының
жұмысын
күшейтуді жəне басқа да дəйекті
шараларды жүзеге асыруды тапсырамын.
Білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатымен оқушыларға орын
жетіспейтіні, мектептердің үш ауысымда
оқыту
жəне
апат
жағдайында болу проблемалары
мейлінше сезіліп отырған өңірлер
үшін Үкіметке 2019-2021 жылдарға
арналған бюджеттен қосымша 50
миллиард теңге қарастыруды тапсырамын.
ТӨРТІНШІ. Келесі жылы «Педагог мəртебесі туралы» заңды
əзірлеп, қабылдау қажет деп санаймын.
Бұл құжат мұғалімдер мен мектепке
дейінгі
мекемелер
қызметкерлері үшін барлық игілікті
қарастырып, жүктемені азайтуға,
жөнсіз тексерістер мен міндеттен
тыс функциялардан арашалауға
тиіс.
БЕСІНШІ. Жоғары білім беру
ісінде оқу орындарының маман дайындау сапасына қатысты талаптар
күшейтіледі.
Біз гранттардың санын көбейттік,
енді жауапкершіліктің кезеңі келді.
Жоғары
оқу
орнының
табыстылығын бағалаудың басты
критерийі
–
оқу
бітірген
студенттердің жұмыспен қамтылуы,
жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы.
Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу қажет.
Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететіндері ғана
қалуға
тиіс.
Назарбаев
Университетінің
тəжірибесіне
сүйеніп, үздік шетелдік топ-менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы
əлемнің жетекші университеттерімен əріптестік орнату маңызды.
Қазіргі білім инфрақұрылымының
базасында
Назарбаев
Университетінің үлгісімен өңірлік
жаңа жоғары оқу орнын құру қажет
деп санаймын.
АЛТЫНШЫ.
Медициналық
қызмет
сапасы
халықтың
əлеуметтік
көңіл-күйінің
аса
маңызды компоненті болып саналады.
Ең алдымен, əсіресе ауылдық
жерлерде алғашқы медициналықсанитарлық көмектің қолжетімді болуын қамтамасыз ету қажет.
Алғашқы
медициналықсанитарлық
көмек
көрсететін
қызметкерлерді ынталандыру үшін
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап
ауруларды емдеу ісін басқарудың
жаңа тəсілдерін енгізген учаскелік
медицина
қызметкерлерінің
жалақысын кезең-кезеңмен 20
пайызға көбейтуді тапсырамын.
Осы мақсаттарға келесі жылы 5
миллиард теңге бөлінеді.
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емханалар мен ауруханалар медициналық құжаттарды
қағазсыз,
цифрлық
нұсқада
жүргізуге көшуге тиіс.
Бұл 2020 жылға қарай бүкіл
тұрғындардың
электронды
денсаулық паспорттарын жасауға,
кезектерді, бюрократияны жоюға,
қызмет көрсету сапасын арттыруға
мүмкіндік береді.
Осыған
дейін
жасалған
кардиологиялық
жəне
нейрохирургиялық кластерлердің
тəжірибесін пайдаланып, 2019
жылы Астанада Ұлттық ғылыми
онкологиялық
орталықтың
құрылысын бастау керек.
Осылайша біз көптеген адам
өмірін сақтап қаламыз.
ЖЕТІНШІ. Өңірлік деңгейдегі резервтерді тауып, бұқаралық спорт
пен
дене
шынықтырудың
қолжетімділігін арттыру қажет.
Үкіметке жəне əкімдерге кем дегенде 100 дене шынықтырусауықтыру
кешенін
салуды
тапсырамын.
Сондай-ақ,
қолданыстағы,
əсіресе
мектептердегі
спорт
ғимараттарын тиімді пайдаланып,
дене шынықтырумен айналысу
үшін
аулаларды,
парктерді,
саябақтарды жабдықтау қажет.
СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы –
мемлекеттің басты басымдығы. Бұл
– қазақстандықтар сапалы азықтүлікті пайдалануға тиіс деген сөз.
Бүгінде халықты сапасыз əрі
денсаулыққа жəне өмірге қауіп
төндіретін
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтерден
қорғайтын тұтас саясат жоқ.
Үкіметке шаралар қабылдауды
жəне осы жұмысты ретке келтіруді
тапсырамын.
Келесі жылдан бастап Тауарлар
мен көрсетілетін қызмет сапасын
жəне қауіпсіздігін бақылау комитеті
жұмысын бастауға тиіс.
Оның қызметі, ең бастысы, азықтүлікке, дəрі-дəрмекке, ауыз суға,
балалар тауарына, медициналық
қызмет
көрсетуге
сараптама
жүргізуді қамтитын болады.
Бұл үшін заманауи зертханалық
базаны қамтамасыз етіп, білікті мамандар штатын қалыптастыру
қажет.
Бұл орайда, тұтынушылардың
құқықтарын қорғайтын қоғамдық
ұйымдарды
институционалды
тұрғыдан күшейтіп, оларды белсенді пайдаланған жөн.
Біз əрдайым бизнеске көмек
көрсетеміз, бірақ адам, оның
құқықтары
мен
денсаулығы
маңыздырақ.
Мемлекет əкімшілік кедергілерді
азайту барысында көптеген тексерістен, рұқсат беру жəне басқа да
рəсімдерден бас тартты.
Сондықтан,
ұсынылатын
тауарлардың,
көрсетілетін
қызметтердің
сапасы
мен
қауіпсіздігі
үшін
бизнес
қоғамдастығы да жауап береді.
Жалпы, бизнес пайда табуды
ғана емес, сондай-ақ, мемлекетпен
бірлесіп
азаматтарымыздың
қауіпсіздігі мен жайлы тұрмысын
қамтамасыз етуді де ойлауы керек.
***
Халыққа сапалы əлеуметтік
қызмет көрсету ісі тұрғын үй
жағдайын жақсарту, еліміздегі кез
келген елді мекенде жайлы əрі
қауіпсіз өмір сүру сипатындағы мол
мүмкіндіктермен үйлесімді түрде
толыға түсуге тиіс.
III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ ОРТА
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын үйдің қолжетімділігі,
ауланың əдемілігі мен қауіпсіздігі,
тіршілікке жəне жұмыс істеуге
қолайлы елді мекеннің жəне сапалы
инфрақұрылымның болуы.
БІРІНШІ. Сапалы əрі қолжетімді
тұрғын үй.
Бүгінде біз тұрғын үй құрылысына
зор серпін беріп отырған «Нұрлы
жер» бағдарламасын табысты іске
асырудамыз.
Тұрғын
үй
ипотекасының
қолжетімділігін арттыратын жаңа
ауқымдағы
«7-20-25»
бағдарламасы қолға алынды.
Əкімдерге жергілікті бюджет есебінен жеңілдетілген ипотека бойынша алғашқы жарнаны ішінара
субсидиялау мəселесін пысықтауды
тапсырамын.
Мұндай тұрғын үй сертификаттарын беру біліктілігі жоғары педагогтер, медицина қызметкерлері,
полицейлер жəне өңірге қажетті
басқа
да
мамандар
үшін
ипотеканың қол жетімділігін арттырады.
Сондай-ақ, халықтың əлеуметтік
тұрғыдан əлсіз топтары үшін ірі
қалаларда жалдамалы тұрғын үй
құрылысын ұлғайту қажет.
Бұл шаралар 250 мыңнан астам
отбасы үшін тұрғын үй жағдайын
жақсартуға мүмкіндік береді.
Бюджет есебінен салынатын жаппай құрылыс алаңдарына арналған
инженерлік
инфрақұрылым
жүргізуді қоса алғанда, мемлекет
бес жыл ішінде 650 мың отбасыға
немесе 2 миллионнан астам
азаматтарымызға қолдау көрсетеді.
ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына жаңа тəсілдер енгізуді
қамтамасыз ету қажет.
Бүгінде жетекші елдердің экономикасы, көбіне, жаһандық қалалар
немесе мегаполистер арқылы танылады.
Əлемдік ішкі жалпы өнімнің 70 пайыздан астамы қалаларда түзіледі.
Біздің өз тұрмыс салтымыз тарихи қалыптасты, моноқалалары
мен шағын облыс орталықтары бар
аграрлы экономика басымдыққа ие
болды.
Сондықтан 18 миллион халқы
бар ел үшін миллионнан астам
тұрғыны бар 3 қаланың болуы,
соның ішінде 2 қаланың тəуелсіз
Қазақстан дəуірінде осы қатарға
қосылуы – үлкен жетістік.
Астана мен Алматы еліміздегі
ішкі жалпы өнімнің 30 пайыздан
астамын қазірдің өзінде қамтамасыз
етіп отыр.
Бірақ,
қалалардың
инфрақұрылымы кəсіпорындар мен
тұрғындардың жедел өсіп келе
жатқан қажеттіліктеріне сай бола
бермейді.
Соңғы жылдары біз «Нұрлы жол»
бағдарламасы
бойынша
республикалық
маңызы
бар
инфрақұрылым қалыптастырдық.
2015 жылдан бастап 2400
шақырым автомобиль жолы салынды жəне қайта жөнделді. Бұл
жұмыстар жалғасуда жəне 2020
жылға дейін қосымша 4600
шақырым жол пайдалануға беріледі.
Енді өңірлік жəне қалалық
инфрақұрылымды жүйелі түрде
дамытқан жөн.
Осы мақсатқа орай биыл
қаржыландыру көлемі артты: жергілікті маңызы бар жолдарға 150 миллиард теңгеге дейін, ауылдық
жерлерді сумен қамтуға 100 миллиард теңгеге дейін қаражат бөлінді.
Əкімдер осы қаражаттың есебінен өңірлердегі мейлінше өткір проблемаларды
шешуге
күш
жұмылдыруы керек.
Үкімет бұл міндетті жүйелі қолға
алып, қосымша инфрақұрылымдық
мəселелер тізімін жасап, жобаларды
бағалап,
оларды
қаржыландыру көздерін іздеп табуы
қажет.
Жаңа мектептер, балабақшалар,
ауруханалар құрылысын елді мекендерді дамыту жоспарларымен
ұштастыру қажет, сондай-ақ, бұл
секторға жеке инвесторларды тарту
үшін жағдай жасаған жөн.
Сонымен қатар, «инфрақұрылым
адамдарға» моделінен «адамдар
инфрақұрылымға» моделіне біртебірте көшу қажет.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
Қ АЗА Қ СТА Н Д ЫҚ ТА РДЫ Ң Ə Л-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТА Б ЫС П Е Н Т ҰРМЫ С САП АС ЫН АРТТЫРУ
Бұл елді мекендерді ірілендіру
ісін
ынталандырып,
бөлінетін
қаражатты пайдалану тиімділігін
арттыратын болады.
Əрбір өңір мен ірі қала бəсекеге
қабілеттіліктің
қолда
бар
басымдықтарын ескеріп, өзіндік
орнықты экономикалық өсу жəне
жұмыспен қамту моделіне сүйене
отырып дамуға тиіс.
Осыған орай, тірек саналатын
ауылдардан бастап республикалық
маңызы бар қалаларға дейінгі түрлі
елді мекендер үшін өңірлік стандарттар жүйесін əзірлеу керек.
Бұл стандарт əлеуметтік игіліктер
мен
көрсетілетін
мемлекеттік
қызметтердің
тізімі
мен
қолжетімділігінің, көлік, мəдениспорттық,
іскерлік,
өндірістік,
цифрлық
инфрақұрылыммен
қамтамасыз
етілудің
нақты
көрсеткіштерін жəне басқа да
мəселелерді қамтуға тиіс.
Экологиялық ахуалды жақсарту,
соның ішінде зиянды заттардың таралуы, топырақтың, жердің, ауаның
жағдайы, қалдықтарды жою, сондай-ақ онлайн түрінде еркін
қолжетімді экологиялық мониторинг
жүргізу жүйесін дамыту жөніндегі
жұмыстарды күшейту қажет.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға
арналған
«кедергісіз
орта»
қалыптастыруға зор мəн берілуге
тиіс.
2019 жылдың 1 қыркүйегіне дейін
Еліміздің
басқарылатын
урбанизациясының жаңа картасына
айналатын Еліміздің 2030 жылға дейінгі аумақтық-кеңістіктік дамуының
болжамды схемасын əзірлеуді тапсырамын.
Практикалық шараларды жүзеге
асыру үшін нақты іс-шараларды,
жобаларды жəне қаржыландыру
көлемін көрсете отырып, Өңірлерді
дамытудың 2025 жылға дейінгі
прагматикалық
бағдарламасын
əзірлеуді тапсырамын.
Өңірлік дамудың аталған аспектілері іске асырылу мерзімдері 2025
жылға дейін ұзартылуға тиіс
«Нұрлы жол» жəне «Нұрлы жер»
мемлекеттік бағдарламаларында
ескерілуі керек.
Біріншісі көлік инфрақұрылымын
дамытуға, екіншісі – коммуналды
жəне тұрғын үй құрылысындағы міндеттерді шешуге бағытталуға тиіс.
Бұл бағдарламалардың «екінші
тынысын» ашу керек.
ҮШІНШІ.
Құқық
қорғау
органдарының жұмысына терең
жəне сапалы өзгерістер қажет.
Қауіпсіздік тұрмыс сапасының
ажырамас бөлігі болып саналады.
Ішкі
істер
органдарының
қызметкерлері қылмыспен күресте
«алдыңғы шепте» жүреді, көбіне өз
басын қатерге тігіп, азаматтарды
қорғайды.
Сонымен қатар, қоғам құқық
қорғау органдарының, ең алдымен,
полиция жұмысының түбегейлі
жақсаруын күтіп отыр.
Үкіметке Президент Əкімшілігімен
бірлесіп, «Ішкі істер органдарын
жаңғырту жөніндегі жол картасын»
қабылдауды тапсырамын.
Реформалар 2019 жылдың 1
қаңтарынан бастап жүзеге асырыла
бастауға тиіс.
Біріншіден,
Ішкі
істер
министрлігінің штаттық санын
оңтайландырып, полицияны өзіне
тиесілі
емес
функциялардан
арылту қажет.
Үнемделген
қаражатты
полицейлердің
жалақысын
көбейтуге, олардың тұрғын үй жəне
өзге де əлеуметтік мəселелерін шешуге бағыттаған жөн.
Екіншіден, полиция қызметкерінің
жаңа стандартын бекітіп, мансаптық
ілгерілеу, сондай-ақ, полиция академиялары арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу жүйесін өзгерту
керек.
Қызметкерлердің бəрі қайта аттестациялаудан өтуге тиіс. Тек
үздіктері
ғана
қызметін
жалғастырады.
Үшіншіден, халықпен жұмыс
істеудің жаңа заманауи форматтарын енгізіп, полицияны бағалаудың
критерийлерін түбегейлі өзгерткен
жөн.
Полицияның жұмысын сервистік
модельге көшіру қажет.
Азаматтар санасында полицейлер жазалаушы емес, керісінше,
қиын жағдайда көмек көрсетуші
деген түсінік орнығуы керек.
Қалалық жəне аудандық ішкі істер
органдары
жанында
Халыққа
қызмет көрсету орталықтарының
қағидаты бойынша азаматтарды
қабылдау үшін қолайлы жағдай
жасау қажет.
Қазақстанның бүкіл қалаларын
қоғамдық қауіпсіздікке мониторинг
жүргізу жүйелерімен жабдықтау
керек.
Қоғам тарапынан білдірілген
сенім деңгейі жəне халықтың өзін
қауіпсіз сезінуі полиция жұмысын
бағалаудың негізгі өлшемдері
болуға тиіс.
ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан əрі
жаңғырту.
Соңғы жылдары көп жұмыс
атқарылды, дегенмен, басты міндет
– соттарға деген сенімнің жоғары
деңгейін қамтамасыз ету шешімін
таппай отыр.
Сонымен қатар, құқық үстемдігі –
біздің реформаларымыздың табысты болуының негізгі факторы.
Біріншіден, сот жұмысының заманауи форматтарын жəне озық электронды
сервистер
енгізуді
жалғастырған жөн.
Жыл сайын 4 миллион азаматымыз
сотта қаралатын іске
қатысады.
Бұған қаншама күш пен қаражат
жұмсалады!
Уақыт пен ресурстардың орынсыз шығынын талап ететін артық
сот рəсімдері қысқаруға тиіс. Бұрын
адамдардың жеке өздерінің келуі
талап етілсе, қазір оны алыстан
жүзеге асыруға болады.
Екіншіден, сот жүйесінің сапалы
дамуын
жəне
кадрларының
жаңаруын қамтамасыз етіп, үздік
заңгерлер
судья
болуға
ұмтылатындай жағдай жасау керек.
Үшіншіден, əсіресе бизнес пен
мемлекеттік
құрылымдар
арасындағы сот арқылы шешілетін
дау-дамайды қарау кезінде түсінікті
əрі болжамды сот тəжірибесі керек,
сондай-ақ судьяларға заңсыз ықпал
ету мүмкіндіктерін жою қажет.
Жоғарғы сотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл соңына дейін тиісті шаралар кешенін əзірлеуді тапсырамын.
***
Кез келген реформаларды іске
асыру барысында өзінің барлық ісқимылын халықтың əл-ауқатын
арттыруға арнайтын жинақы əрі тиімді мемлекеттік аппарат маңызды
рөл атқаратын болады.
IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА
БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК
АППАРАТ
Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік аппарат қалай өзгеруге тиіс?
БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар
қызметінің тиімділігін түбегейлі арттыру.
«Сапа» – мемлекеттік қызметші
өмірінің жаңа стилі, ал өзін-өзі жетілдіру – оның басты қағидаты
болуға тиіс.
Жаңа формацияның мемлекеттік
қызметшілері мемлекет пен қоғам
арасындағы
алшақтықты
қысқартуға тиіс.
Бұл арқылы тұрақты кері байланыс
орнығып,
мемлекеттік
саясаттың нақты шаралары мен
нəтижелері қызу талқыланып,
жұртшылыққа түсіндіріледі.
Мемлекеттік басқару академиясы
Назарбаев Университетімен бірлесіп, «Жаңа формацияның басшысы»
бағдарламасын
жəне
басшылық қызметтерге тағайындау
кезінде арнайы қайта даярлаудан
өткізетін курстар əзірлеу қажет.
Үздік шетелдік компанияларда
жұмыс тəжірибесі бар немесе
əлемнің жетекші университеттерінде білім алған жеке сектордағы
кəсіби мамандарды тарту маңызды.
Биыл біз 4 мемлекеттік органға
жалақы төлеудің жаңа моделін енгіздік.
Барлық пилоттық жобалар жақсы
нəтижелер көрсетіп отыр.
Мемлекеттік
қызметке
қызығушылық артты, əсіресе өңірлік
деңгейде оның өзектілігі жоғары.
Тиімсіз
шығындарды
оңтайландыру жəне басшылық
құрамын қысқарту есебінен төменгі
жəне
орта
буындағы
қызметкерлердің жалақысы 2 - 2,5
есе өсті.
Кадрлардың жұмыстан кетуі 2 есе
қысқарды.
Беделді жоғары оқу орындарын
бітірген түлектерді қоса алғанда, біліктілігі жоғары кадрлардың жеке
сектордан келуі 3 есе артты.
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінде орталық аппаратқа арналған
конкурс бір орынға 28 адамға дейін,
ал өңірлік құрылымдарда бір
орынға 60 адамға дейін өсті.
Маңғыстау
облысының
əкімдігіндегі 1 бос орынға енді 16
адам, ал Əділет министрлігінде
орта есеппен 13 адам үміткер
болып отыр.
Астанада мемлекет-жекеменшік
əріптестік аясында іске асырылып
жатқан
жобаларды
қаржыландыруға қатысты жаңа
тəсілдер есебінен ғана 30 миллиардтан астам теңге үнемделді.
Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу үшін мемлекеттік
органдардың басшыларына «бюджеттік-кадрлық маневрді» жүзеге
асыруға құқық бердім.
Олар үнемделген қаражатты
қызметшілердің
жалақысын
арттыруға бағыттау мүмкіндігін
алды.
Қазіргі уақытта көптеген мемлекеттік органдар жаңа модельге
көшуді қалап отыр.
Ең бастысы – олар мұны тек
жалақыны көбейту ғана емес,
бəрінен бұрын, жұмыстарының тиімділігін арттыру деп түсінуі керек.
Еңбекке төленетін қаржының
өсімі бюджет шығысын, соның
ішінде бағынышты мекемелердің
шығыстарын оңтайландыру жəне
үнемдеу
есебінен
өтелуін
бақылауда ұстауды тапсырамын.
Бұл жерде аталған жобаның беделін түсірмес үшін формализм мен
теңгермешілікке жол бермеу қажет.
ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде
бөлінетін
əрбір
теңгенің
қайтарымының мол болуына қол
жеткізу керек.
Тексерістер нəтижелері айқындап
отырғандай, құрылыс құны кей
жағдайда жобалық құжаттар əзірлеу
кезеңінде-ақ
арттырылып
көрсетіледі.
Соңына дейін жеткізілмейтін немесе перспективасы жоқ екені əуел
бастан белгілі болған жобалар бар.
Егер жүктелген іске жауапкершілік танытатын болсақ, бюджеттің
жүздеген
миллиард
теңгесін
үнемдеп, тұрғындардың нақты
қажетіне бағыттауға болады.
Үкімет тиімсіз əрі уақтылы емес
шығындарды
болдырмай,
шығыстарды
оңтайландырып,
қаражатты үнемдеу үшін жүйелі шаралар қабылдауы қажет.
ҮШІНШІ.
Сыбайлас
жемқорлықпен белсенді күрес
жалғасатын болады.
Біріншіден, көрсетілетін мемлекеттік қызметтер аясында мемлекеттік
қызметшілердің
тұрғындармен
тікелей
қарымқатынасын азайтуға қол жеткізген
жөн.
Жер қатынастары мен құрылыс
саласындағы
бюрократтық
рəсімдер жұртшылықты мазалайтын мəселелердің бірі болып саналады.
Бұл салада ашықтық жоқ, халық
пен бизнес ақпаратқа толық қол
жеткізе алмай отыр.
Жер қоры мен жылжымайтын
мүлік
нысандары
туралы
мəліметтердің бірыңғай ақпараттық
базасын жасауды тапсырамын.
Осы мəселе бойынша тəртіп орнатып, жерді нақты инвесторларға
беру керек!
Бұл – бір ғана мысал.
Жұрттың
жəне
бизнес
қоғамдастығының
наразылығын
туғызатын басқа да бағыттар бойынша тиісті жұмыстар жүргізу
керек.
Жалпы, 2019 жылы көрсетілетін
мемлекеттік қызметтердің 80 пайызы, ал 2020 жылы кемінде 90 пайызы
электронды
форматқа
көшірілуге тиіс.
Сол
үшін
Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер туралы
заңды жедел жаңарту керек.
Екіншіден,
қарамағындағы
қызметкерлер
сыбайлас
жемқорлыққа
қатысты
құқықбұзушылық жасаған жағдайда
бірінші басшылардың жеке тəртіптік
жауапкершілігін күшейту мəселесін
пысықтау қажет.
Сонымен қатар, адал жұмыс істейтін қызметкер тексерушілерден
қорықпауға тиіс.
Үшіншіден,
«Сыбайлас
жемқорлықтан ада өңірлер» жобалары
аясында
елорданың
жемқорлыққа қарсы стратегияны
жүзеге асыру жөніндегі тəжірибесін
тарату керек.
ТӨРТІНШІ. Үкімет пен барлық
мемлекеттік
органдардың
жұмысында формализм мен бюрократияны азайту қажет.
Соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік органдардағы ұзақ отырыстар
мен кеңестердің саны еселеп
артып, сондай-ақ құжат айналымы
елеулі түрде көбейді.
Үкімет əкімдердің жəне олардың
орынбасарларының қатысуымен
күніне 7 кеңес өткізетін кездері де
болады.
Олар қай кезде жұмыс істейді?
Мұны доғарып, бұл мəселені
ретке келтіру керек.
Өздеріне нақты міндеттемелер
алуға жəне солар үшін жария түрде
есеп беруге тиіс министрлер мен
əкімдерге шешім қабылдау еркіндігін ұсыну қажет.
Еліміздің 2025 жылға дейінгі
дамуының
стратегиялық
жоспарының
əзірленген
көрсеткіштер картасы бұған негіз
болуға тиіс.
БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді
тиімді
жүзеге
асыру
үшін
реформалардың
жүргізілуіне
бақылау механизмдерін күшейту
қажет.
Үкімет пен мемлекеттік органдар
жыл соңына дейін дамудың аталған
барлық мəселелерін қамти отырып,
нақты индикаторлар мен «жол карталарын» əзірлеуге тиіс, сондай-ақ
реформаларды іске қосу үшін
қажетті заң жобаларының бəрін
Парламентке уақтылы енгізуі керек.
Өз кезегінде, Парламент оларды
сапалы əрі жедел қарастырып,
қабылдауға тиіс.
Реформалар
мен
негізгі
стратегиялық құжаттардың жүзеге
асырылу барысына мониторинг
жүргізіп, бағалау үшін қажетті
өкілеттіктер бере отырып, Президент Əкімшілігінде Ұлттық жаңғыру
офисін құруды тапсырамын.
Бұл
офис
статистикалық
көрсеткіштерге
мониторинг
жүргізуден бөлек, Экономикалық
ынтымақтастық
жəне
даму
ұйымының тəжірибесіне сəйкес,
тұрғындар үшін өзекті мəселелер
жөнінде халық пен бизнес өкілдері
арасында тұрақты түрде сауалнама
жүргізуді қамтамасыз етеді.
Офис əрбір бағыт бойынша
қалыптасқан жағдай жөнінде маған
үнемі баяндап отырады.
Үкіметтің əрбір мүшесі, мемлекеттік органдар мен компаниялардың
басшылары
алға
қойылған
міндеттердің орындалуына дербес
жауап беретін болады.
V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ
Қазақстанның
табысты
жаңғыруын қамтамасыз ету үшін бастамашыл белсенді сыртқы саясатты одан əрі жүзеге асыру қажет.
Біздің бейбітсүйгіш бағытымыз
бен
осы
саладағы
нақты
айқындалған қағидаттарымыз өзінөзі толық ақтап отыр.
Қазақстанның Ресей Федерациясымен
қарым-қатынасы
мемлекетаралық байланыстардың
эталоны болып саналады.
Толыққанды интеграциялық бірлестік əрі əлемдік экономикалық
қатынастардың белсенді мүшесі ретінде қалыптасқан Еуразиялық
экономикалық одақ табысты жұмыс
істеуде.
Орталық Азия өңірінде өзара
ықпалдастықтың жаңа парағы
ашылды.
Қытай Халық Республикасымен
жан-жақты стратегиялық серіктестігіміз дəйекті түрде дамып келеді.
«Бір белдеу – бір жол»
бағдарламасы Қытаймен қарымқатынасымызға тың серпін берді.
Менің
қаңтар
айындағы
Вашингтонға ресми сапарым жəне
Президент Дональд Трамппен
жүргізген келіссөздерім барысында
Қазақстан мен АҚШ-тың XXI
ғасырдағы
кеңейтілген
стратегиялық серіктестігі жөніндегі
уағдаластыққа қол жеткізілді.
Біз сауда жəне инвестиция
саласындағы ірі серіктесіміз –
Еуропа
Одағымен
қарқынды
ынтымақтастығымызды жалғастыра
береміз.
ТМД елдерімен, Түркиямен,
Иранмен, Араб Шығысы жəне Азия
елдерімен өзара тиімді екі жақты
қатынастар дамып келеді.
Ақтау қаласындағы саммитте
қабылданған
Каспий
теңізінің
құқықтық мəртебесі туралы конвенция Каспий маңы елдерімен
ынтымақтастықтың
жаңа
мүмкіндіктеріне жол ашады.
Қазақстан
Біріккен
Ұлттар
Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіндегі
миссиясын абыроймен аяқтап келеді.
Сирия жөніндегі Астана процесі
бейбіт жолмен реттеу жəне осы
елдің дағдарыстан шығуы жөнінде
тиімді жұмыс жүргізіп жатқан бірден-бір келіссөздер форматына айналды.
Сонымен қатар, қазіргі күрделі
жағдайда
Қазақстан
Республикасының сыртқы саясаты
бейімделуді жəне ұлттық мүддені
прагматизм қағидаттарына сəйкес
ілгерілетуді талап етеді.
***
Барлық кезеңде де табысқа деген
нық сенім мен халықтың бірлігі ғана
ел тағдырын шешкен.
Бірлескен
күш-жігеріміздің
арқасында ғана біз ұлы асуларды
бағындыра аламыз.
(Жалғасы 4-ші бетте)
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
Қ АЗА Қ СТА Н Д ЫҚ ТА РДЫ Ң Ə Л-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТА Б ЫС П Е Н Т ҰРМЫ С САП АС ЫН АРТТЫРУ
(Соңы. Басы 1-3 бетте)
VІ. ƏРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ
ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР
ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ
Əрбір қазақстандық жүргізіліп
жатқан реформалардың мəнін жəне
олардың Отанымызды өркендету
жолындағы маңызын жете түсінуге
тиіс.
Реформаларды табысты жүзеге
асыру үшін қоғамымыздың ортақ
мақсатқа жұмылуы аса маңызды.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы
жаппай қолдауға ие болып,
қоғамдағы жаңғыру үдерістеріне зор
серпін берді.
Бұл бастаманы əрі қарай
жалғастырып қана қоймай, оның
аясын жаңа мазмұнмен жəне
бағыттармен толықтыру қажет.
Жастар мен отбасы институтын
кешенді
қолдау
мемлекеттік
саясаттың басымдығына айналуға
тиіс.
Жастардың барлық санатын
қолдауға арналған шараларды
толық
қамтитын
əлеуметтік
сатының ауқымды платформасын
қалыптастыру керек.
Келесі жылды Жастар жылы деп
жариялауды ұсынамын.
Біз
ауылдық
жерлердің
əлеуметтік ортасын жаңғыртуға кірісуіміз қажет.
Бұған арнайы «Ауыл – Ел бесігі»
жобасының іске қосылуы септігін
тигізеді.
Бұл жоба арқылы өңірлердегі
еңбекке қатысты идеологияны ілгерілетуді қолға алу керек.
Бойскаут қозғалысы сияқты
«Сарбаз» балалар-жасөспірімдер
бірлестігін құрып, мектептерде
əскери-патриоттық тəрбиенің рөлін
күшейткен жөн.
«Өз жеріңді танып біл» жаңа бастамасы аясында еліміздің өңірлері
бойынша жаппай мектеп туризмін
қайта жаңғырту керек.
Бүгінде халықтың əлеуметтік
көңіл-күйін айқындайтын негізгі салаларда
теңдессіз
шаралар
ұсынылып отыр.
Бастамалардың қаржылық көлемі
1,5 триллион теңгеден асады, ал
жиынтық əсері одан да көбірек. Бұл
халықтың өмір сүру деңгейін
арттыруға зор серпін береді.
Бұл – ең сенімді əрі тиімді инвестиция.
Қымбатты қазақстандықтар!
Халқымыздың бақуатты өмір
сүруі жəне еліміздің озық дамыған
30 елдің қатарына қосылуы –
Тəуелсіз мемлекетіміздің мəңгілік
мұраты.
Біз қашан да заман сынына тегеурінді іс-қимылмен төтеп беріп келеміз.
Бұл
–
ең
алдымен,
ел
ынтымағының арқасы.
«Ынтымақты елдің ырысы мол»
дейді халқымыз.
Бүгінгі кезеңнің де талабы оңай
емес.
Бірлігіміз
мызғымаса,
ынтымағымыз ыдырамаса, біз үшін
алынбайтын асу, бағынбайтын
белес болмайды.
Мен əрбір жолдауымда халықтың
əлеуметтік жағдайы мен тұрмыс сапасын жақсартуға ерекше мəн беріп
келемін.
Қазіргі «7-20-25», «Нұрлы жол»,
«Нұрлы жер» жəне басқа да мемлекеттік бағдарламалардың басты
мақсаты – халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту.
Қазақстанның бағындыратын биіктері əлі алда.
Осы жолда халық сенімі рухымызды жігерлендіріп, бойымызға
күш-қайрат дарытады.
Сол сенімді ақтаудан артық мұрат
жоқ!
РО СТ БЛА ГОСОСТОЯН ИЯ К А З АХСТАНЦЕВ:
ПО В ЫШ ЕН И Е ДОХОДО В И К АЧЕСТВА ЖИЗНИ
Уважаемые казахстанцы!
За годы независимости нами проделана большая работа.
Создав современное прогрессивное государство с динамично развивающейся
экономикой,
мы
обеспечили мир и общественное
согласие.
Провели качественные и исторически значимые структурные, конституционные и политические
реформы.
Добились повышения международного авторитета Казахстана и
усиления его геополитической роли
в регионе.
Мы зарекомендовали себя в качестве ответственного и востребованного международного партнера
в решении региональных и глобальных проблем.
Казахстан стал первым государством среди стран СНГ и Центральной Азии, который был выбран
мировым сообществом для проведения международной выставки
«ЭКСПО-2017».
Мы построили новую столицу –
Астану, ставшую финансовым, деловым, инновационным и культурным центром евразийского региона.
Численность населения страны
превысила 18 миллионов человек,
продолжительность жизни достигла
72,5 лет.
Мы сформировали прочные экономические основы.
За последние 20 лет в страну
привлечены прямые иностранные
инвестиции в объеме 300 миллиардов долларов США.
Развивается малый и средний
бизнес, составляющий основу процветания экономики. В рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка
Казахстан поднялся на 36-е место
среди 190 стран.
Мы всегда своевременно реагировали на внешние вызовы и были
готовы к ним.
В связи с этим я выдвигал необходимые программные инициативы по модернизации страны. Их
реализация стала основным фактором успешного развития.
Наша стратегическая цель – к
2050 году войти в число 30 развитых стран мира.
В 2014 году мы начали реализацию
комплексной
программы
«Нұрлы жол», направленной на модернизацию
инфраструктуры
страны.
Три года назад был обнародован
План нации «100 конкретных
шагов».
Затем мы приступили к Третьей
модернизации страны. Ее главная
задача – сформировать новую модель экономического роста, которая
обеспечит глобальную конкурентоспособность Казахстана.
Устойчивое развитие нашей
страны вселяет большую надежду
на дальнейшее повышение уровня
жизни.
Мы готовы к решению новых
задач.
Уважаемые соотечественники!
В последнее время усиливаются
процессы мировой политической и
экономической трансформации.
Мир стремительно меняется.
Рушатся казавшиеся незыблемыми устои системы глобальной
безопасности и правила международной торговли.
Новые технологии, роботизация
и автоматизация усложняют требования к трудовым ресурсам и качеству человеческого капитала.
Выстраивается
совершенно
новая архитектура финансовых систем. При этом фондовые рынки
надувают новый «мыльный пузырь», который может спровоцировать
очередной
финансовый
кризис.
Сегодня глобальные и локальные проблемы переплетаются. В
этих условиях ответом на вызовы и
залогом успешности государства
становится развитие главного богатства – человека.
Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании
нужно изменить подходы в работе.
Главным приоритетом должен стать
рост благосостояния казахстанцев.
Именно по этому параметру я
буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие
занимаемым должностям.
***
Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста доходов и качества
жизни.
I. РОСТ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ.
Доходы растут, когда человек трудолюбив, является профессионалом
своего
дела,
получает
достойную заработную плату или
имеет возможность открывать и
развивать собственное дело.
Лишь совместными усилиями мы
сможем создать Общество Всеобщего Труда.
Во-первых, поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить
минимальную зарплату в 1,5 раза
– с 28 до 42 тысяч тенге.
Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые
работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.
Повышение охватит 275 тысяч
работников бюджетных организаций, зарплаты которых вырастут в
среднем на 35%.
На эти цели из республиканского
бюджета на 2019–2021 годы нужно
выделять 96 миллиардов тенге
ежегодно.
При этом теперь минимальная
зарплата не будет привязана к про-
житочному минимуму. Новый размер минимальной заработной
платы станет катализатором роста
оплаты труда в целом в масштабах
всей экономики.
Надеюсь, данная инициатива
будет поддержана крупными компаниями в части повышения зарплат
низкооплачиваемым работникам.
Во-вторых, нужно формировать
стабильные источники роста бизнеса, стимулировать частные инвестиции и способствовать свободе
рынка.
Именно бизнес создает новые
рабочие места и обеспечивает
большую часть казахстанцев доходами.
ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году мы запустили программу «Дорожная
карта бизнеса-2020».
В рамках своих поездок в регионы я убедился в ее эффективности.
Действие программы следует
продлить до 2025 года.
На ее реализацию необходимо
предусмотреть дополнительно не
менее 30 миллиардов тенге ежегодно.
Это позволит за 3 года дополнительно создать не менее 22 тысяч
новых рабочих мест, обеспечит поступление 224 миллиардов тенге
налогов и производство продукции
на 3 триллиона тенге.
ВТОРОЕ. Необходимо принять
решительные меры по развитию
конкуренции в экономике и наведению порядка в тарифах на услуги
ЖКХ и естественных монополий.
В сфере коммунальных услуг и
регулирования естественных монополий тарифообразование и расходование собранных с потребителей
средств до сих пор не прозрачно.
Отсутствуют эффективный мониторинг и контроль инвестиционных
обязательств монополистов.
Правительству нужно в трехмесячный срок рассмотреть данный
вопрос и реформировать работу
антимонопольного
ведомства,
значительно усилив функции по защите конкуренции.
Это важно, поскольку приводит к
росту издержек для бизнеса, снижению реальных доходов людей.
ТРЕТЬЕ. Необходимо повысить
защиту бизнеса от неправомерного
административного давления и
угроз уголовного преследования.
Поручаю с 1 января 2019 года
поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым
нарушениям до 50 тысяч МРП с
увеличением штрафов.
Также нужно реорганизовать
Службу экономических расследований, передав ее функции в Комитет
финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать
борьба с теневой экономикой.
Мы должны идти к «безналичной
экономике». Здесь следует опираться не только на репрессивные,
но и стимулирующие инструменты,
например, поощрять бизнес к использованию безналичного расчета.
Завершение интеграции налоговых и таможенных информсистем
повысит прозрачность администрирования.
Правительству необходимо принять действенные меры по сокращению
теневого
оборота
в
экономике как минимум на 40% за
3 года.
Чтобы бизнес мог начать работу
с чистого листа, поручаю с 1 января
2019 года приступить к проведению
налоговой амнистии для МСБ, списав пени и штрафы при условии
уплаты основной суммы налога.
ЧЕТВЕРТОЕ. Экспортоориентированная
индустриализация
должна стать центральным элементом экономической политики.
Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе.
Наша торговая политика должна
перестать быть инертной.
Необходимо придать ей энергичный характер с целью эффективного продвижения наших товаров
на региональных и мировых рынках.
Одновременно нужно помогать
нашим предприятиям осваивать
широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так
называемую «экономику простых
вещей».
Это важно не только для реализации экспортного потенциала, но и
насыщения внутреннего рынка отечественными товарами.
Поручаю Правительству направить дополнительно 500 миллиардов
тенге
на
поддержку
обрабатывающей промышленности
и несырьевого экспорта в течение
следующих 3 лет.
Нацбанку для решения задачи
доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить
долгосрочную
тенговую
ликвидность в размере не менее
600 миллиардов тенге.
Правительству совместно с Нацбанком нужно обеспечить строгий
контроль за целевым использованием данных средств.
Для реализации крупных, прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания Фонда
прямых инвестиций в несырьевой
сектор, который будет осуществлять свою деятельность на принципе
соинвестирования
с
иностранными инвесторами.
Также необходимо усилить работу по развитию транспортно-логистического и других секторов
услуг.
Особое внимание следует уде-
лить развитию въездного и внутреннего туризма для использования
нашего богатого природного и культурного потенциала. Правительству
следует в сжатые сроки принять отраслевую госпрограмму.
ПЯТОЕ. Нужно в полной мере
реализовать потенциал агропромышленного комплекса.
Основная задача – увеличить в
2,5 раза производительность труда
и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства к 2022
году.
Все меры господдержки необходимо направить на масштабное
привлечение современных агротехнологий в страну.
Мы должны использовать лучший
опыт управления отраслью путем
внедрения гибких и удобных стандартов и привлечения «седых
голов» – авторитетных зарубежных
специалистов в области сельского
хозяйства.
Нужно выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения
хозяйства.
Поручаю Правительству в ближайшие 3 года на эти цели предусмотреть дополнительно не менее
100 миллиардов тенге ежегодно.
ШЕСТОЕ. Особое внимание следует уделять развитию инновационных и сервисных секторов.
Прежде всего необходимо обеспечить развитие таких направлений
«экономики будущего», как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие
данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и
другие.
Именно от них в будущем зависят
место и роль страны в глобальном
мире.
Поручаю Правительству совместно с Назарбаев Университетом по каждому направлению
разработать специальные программы с определением конкретных проектов.
Одним из них может стать создание на базе университета научноисследовательского института по
разработке технологий искусственного интеллекта.
СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить
роль финсектора в развитии реальной экономики и обеспечить долгосрочную
макроэкономическую
стабильность.
Рост цен, доступ к финансированию, устойчивость банков – вот, что
сейчас больше всего интересует
людей.
Нацбанку совместно с Правительством нужно наконец начать
системно решать вопросы оздоровления финансового и реального
секторов, проведения комплексной
антиинфляционной политики.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
5 стр.
РО СТ БЛА ГОСОСТОЯН ИЯ К А З АХСТАНЦЕВ:
ПО В ЫШ ЕН И Е ДОХОДО В И К АЧЕСТВА ЖИЗНИ
В складывающихся условиях критически важно наращивать кредитование
экономики,
особенно
обрабатывающего сектора и МСБ.
Необходимо также повышать эффективность управления пенсионными активами и ресурсами
системы соцстрахования, реально
развивать альтернативные финансовые инструменты – рынок ценных
бумаг, страхование и так далее.
Важную роль в обеспечении бизнеса иностранными инвестициями,
доступом к капиталу должен сыграть Международный финансовый
центр «Астана». Мы специально
создали отдельный суд, финансовый регулятор, биржу.
Всем госорганам и нацкомпаниям
следует активно использовать эту
площадку и содействовать ее быстрому становлению и развитию.
***
Эффективная реализация перечисленных мер повысит доходы казахстанцев за счет роста зарплат и
создания новых рабочих мест.
Данные процессы постоянно
должны быть в центре внимания
Правительства.
II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ.
Второй составляющей благополучия является рост уровня жизни.
Вопросы качества и доступности
образования,
здравоохранения,
жилья, комфортного и безопасного
проживания касаются каждой казахстанской семьи.
В связи с этим Правительство
должно пересмотреть приоритеты
бюджетных расходов с акцентом на
социальном секторе, безопасности
и инфраструктуре.
ПЕРВОЕ. В течение 5 лет необходимо довести расходы на образование,
науку
и
здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.
Финансирование нужно направить на реализацию намеченных
реформ, которые обеспечат значительное повышение качества обслуживания населения.
ВТОРОЕ. Необходимо кардинально повысить качество дошкольного образования.
Основы мышления, умственные
и творческие способности, новые
навыки формируются в самом раннем детстве.
Акценты в образовании смещаются в сторону модели 4К: развития креативности, критического
мышления, коммуникабельности и
умения работать в команде.
В этой сфере необходимо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему
оплаты труда воспитателей и других работников детских садов.
Министерству образования и
науки совместно с акиматами в текущем году нужно разработать соответствующую «дорожную карту».
ТРЕТЬЕ. В сфере среднего образования основные подходы определены – на нынешнем этапе нужно
сконцентрироваться на их исполнении.
Система и методики обучения
Назарбаев интеллектуальных школ
должны стать единым стандартом
для государственных школ. Это станет завершающим этапом в реформах школьного образования.
Система оценки знаний должна
основываться на международных
стандартах.
Уже в средней школе важно проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на
наиболее востребованные специальности. Это позволит выстроить
индивидуальную траекторию обучения и сократить учебную нагрузку на ученика и учителя.
Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить
оснащение всех школ и детских
садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие
последовательные меры.
В целях повышения доступности
образования поручаю Правитель-
ству предусмотреть в республиканском бюджете на 2019–2021 годы
дополнительно 50 миллиардов
тенге для регионов, испытывающих
наибольший дефицит ученических
мест и проблемы с трехсменными и
аварийными школами.
ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году Закон «О статусе
педагога».
Он должен предусмотреть все
стимулы для учителей и работников
дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных
проверок
и
несвойственных функций.
ПЯТОЕ. В высшем образовании
будут повышены требования к качеству подготовки в учебных заведениях.
Мы увеличили количество грантов, теперь наступило время усиления ответственности.
Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их
трудоустройство на высокооплачиваемую работу.
Нужно проводить политику по
укрупнению вузов.
На рынке должны остаться
только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Важно развивать партнерство
с ведущими университетами мира,
привлекая на работу, по опыту Назарбаев Университета, лучших зарубежных топ-менеджеров.
Считаю необходимым на базе
имеющейся образовательной инфраструктуры создать новый региональный вуз по примеру Назарбаев
Университета.
ШЕСТОЕ. Качество медицинских
услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия
населения.
В первую очередь нужно повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно
на селе.
Для стимулирования работников
ПМСП поручаю с 1 января 2019
года поэтапно повысить заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые
подходы управления заболеваниями.
Для этого в следующем году
будет выделено 5 миллиардов
тенге.
С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы должны перейти на безбумажное, цифровое
ведение медицинской документации.
Это позволит к 2020 году сформировать электронные паспорта
здоровья для всего населения,
устранить очереди, бюрократию,
повысить качество услуг.
Используя опыт уже созданных
кардиологического и нейрохирургического кластеров, в 2019 году
нужно приступить к строительству
Национального научного онкологического центра в Астане.
Таким образом мы спасем многие
человеческие жизни.
СЕДЬМОЕ. На региональном
уровне необходимо найти резервы
и повысить доступность массового
спорта и физкультуры.
Поручаю Правительству и акимам построить не менее 100 физк у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х
комплексов.
Также нужно эффективно использовать имеющиеся спортивные
сооружения, особенно при школах,
обустраивать дворы, парки, скверы
для занятий физкультурой.
ВОСЬМОЕ. Здоровье нации –
главный приоритет государства.
Это означает, что казахстанцы
должны потреблять качественные
продукты.
Сегодня отсутствует целостная
политика по защите населения от
некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг.
Поручаю Правительству принять
меры и упорядочить эту деятельность.
Со следующего года должен на-
чать работу Комитет по контролю
качества и безопасности товаров и
услуг.
Его деятельность главным образом будет включать экспертизу продуктов питания, лекарственных
средств, питьевой воды, детских товаров, медицинских услуг.
Для этого необходимо обеспечить современную лабораторную
базу и сформировать штат квалифицированных специалистов.
При этом нужно институционально усиливать и активно использовать общественные организации
по защите прав потребителей.
Мы всегда помогаем бизнесу, но
человек, его права и здоровье важнее.
Государство в рамках снижения
административных барьеров отказалось от многих проверок, разрешений и тому подобного.
Поэтому ответственность за качество и безопасность предлагаемых товаров и услуг ложится и на
бизнес-сообщество.
В целом, бизнес должен думать
не только о прибыли, но и совместно с государством обеспечивать безопасность и комфорт для
наших граждан.
***
Качественные
социальные
услуги населению должны гармонично сопровождаться созданием
широких возможностей для улучшения жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в
любом населенном пункте страны.
III. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ
СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ.
Комфортность
заключается
прежде всего в доступности жилья,
красивом и безопасном дворе,
удобном для проживания и работы
населенном пункте и качественной
инфраструктуре.
ПЕРВОЕ. Качественное и доступное жилье.
Сегодня мы успешно реализуем
программу «Нұрлы жер», обеспечившую мощный импульс жилищному строительству.
Запущена новая масштабная
программа «7 - 20 - 25», которая повышает доступность жилищной
ипотеки.
Поручаю акимам проработать вопрос частичного субсидирования
первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.
Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных
педагогов, медиков, полицейских и
других специалистов, необходимых
региону.
Также нужно увеличить в крупных
городах строительство арендного
жилья для социально уязвимых
слоев населения.
Эти меры позволят более 250 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.
А с учетом строительства инженерной инфраструктуры для районов
массовой
застройки
государство за 5 лет поможет 650
тысячам семей, или более 2 миллионам наших граждан.
ВТОРОЕ. Нужно обеспечить
внедрение новых подходов к территориальному развитию страны.
На сегодня экономики ведущих
стран в большей степени представлены глобальными городами или
мегаполисами.
Более 70% мирового ВВП создается в городах.
У нас исторически сложился свой
уклад, преобладала аграрная экономика с моногородами и небольшими областными центрами.
Поэтому для 18-миллионной
страны 3 города-миллионника, 2 из
которых стали таковыми в эпоху независимого Казахстана – это большое достижение.
Астана и Алматы уже дают более
30% ВВП страны.
Однако инфраструктура городов
не всегда соответствует быстрорастущим потребностям предприятий
и населения.
В последние годы по программе
«Нұрлы жол» мы сформировали инфраструктуру
республиканского
значения.
С 2015 года построено и реконструировано 2400 км автодорог. Эта
работа продолжается, и до 2020
года будет введено еще 4600 км
дорог.
Теперь нужно системно развивать региональную и городскую инфраструктуру.
Для этого в текущем году увеличено финансирование: на дороги
местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения – до 100 миллиардов тенге.
Акимам нужно сконцентрироваться на решении наиболее острых проблем в регионах за счет
данных средств.
Правительству также необходимо
системно подойти к этой задаче,
сформировать перечень дополнительных инфраструктурных вопросов, оценить проекты и изыскать
источники их финансирования.
Строительство новых школ, детсадов, больниц необходимо синхронизировать с планами по развитию
населенных пунктов, а также создавать условия для привлечения в
этот сектор частных инвесторов.
В то же время, необходимо постепенно переходить от модели
«инфраструктура к людям» к модели «люди к инфраструктуре».
Это будет стимулировать укрупнение населенных пунктов, повышать
эффективность
использования
выделяемых
средств.
Каждый регион и крупный город
должны развиваться, опираясь на
собственную модель устойчивого
экономического роста и занятости с
учетом имеющихся конкурентных
преимуществ.
В этой связи нужно разработать
систему региональных стандартов
для различных населенных пунктов
– от опорных сел до городов республиканского значения.
Стандарт должен включать конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и
госуслуг, обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, деловой,
производственной,
цифровой инфраструктурой и другое.
Нужно усилить работу по улучшению экологической обстановки, в
том числе по вредным выбросам,
состоянию почв, земли, воздуха,
утилизации отходов, а также развитию систем экологического мониторинга
со
свободным
онлайн-доступом к ним.
Особое внимание должно быть
уделено созданию «безбарьерной
среды» для лиц с ограниченными
возможностями.
Поручаю до 1 сентября 2019 года
разработать Прогнозную схему территориально-пространственного
развития страны до 2030 года, которая станет Новой картой управляемой урбанизации страны.
Для реализации практических
мер поручаю подготовить прагматичную Программу развития регионов до 2025 года с указанием
конкретных мероприятий, проектов
и объемов финансирования.
Отмеченные аспекты регионального развития нужно учесть в госпрограммах «Нұрлы жол» и «Нұрлы
жер», сроки реализации которых
также следует продлить до 2025
года.
Первая программа должна сфокусироваться на развитии транспортной инфраструктуры. Вторая –
на коммунальном и жилищном
строительстве.
Нужно придать этим программам
«второе дыхание».
ТРЕТЬЕ. Нужны глубокие и качественные преобразования в работе
правоохранительных органов.
Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни.
Сотрудники органов внутренних
дел находятся на «переднем
фронте» борьбы с преступностью и
защищают от нее граждан, нередко
рискуя своими жизнями.
В то же время общество ожидает
коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую
очередь, полиции.
Поручаю Правительству совместно с Администрацией Президента принять «Дорожную карту по
модернизации органов внутренних
дел».
Старт реформам должен быть
дан уже с 1 января 2019 года.
Во-первых, нужно оптимизировать штатную численность МВД, избавить полицию от несвойственных
функций.
Высвобождающиеся средства
следует направить на повышение
зарплат полицейских, решение их
жилищных и иных социальных вопросов.
Во-вторых, необходимо утвердить новый стандарт полицейского
и изменить систему карьерного
продвижения, а также подготовки и
отбора кадров через полицейские
академии.
Все сотрудники должны пройти
переаттестацию. Службу продолжат только лучшие из них.
В-третьих, следует внедрить
новые современные форматы работы с населением, кардинально
изменить критерии оценки полиции.
Нужно перевести работу полиции
на сервисную модель.
В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает,
а помогает в трудной ситуации.
При городских и районных органах внутренних дел необходимо
создать комфортные условия для
приема граждан по принципу
ЦОНов.
Все города Казахстана необходимо обеспечить системами мониторинга
общественной
безопасности.
Ключевыми параметрами оценки
работы полиции должны стать уровень доверия со стороны общества
и чувство безопасности у населения.
ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая модернизация судебной системы.
За последние годы сделано немало, но пока еще не решена главная задача – обеспечение высокого
уровня доверия к судам.
Вместе с тем, верховенство
права – это ключевой фактор успеха наших реформ.
Во-первых, следует продолжить
внедрение современных форматов
работы судов и передовых электронных сервисов.
Ежегодно 4 миллиона наших
граждан втянуто в судебные разбирательства.
Сколько сил и средств тратится!
Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, которые
приводят к необоснованным затратам времени и ресурсов. То, что
раньше требовало личного присутствия, сейчас может осуществляться дистанционно.
Во-вторых, нужно обеспечить качественное развитие и обновление
кадров судебной системы, создать
стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы.
В-третьих, необходима понятная
и предсказуемая судебная практика, особенно при судебных спорах
между
бизнесом
и
госструктурами, а также исключение возможностей неправомерного
влияния на судей.
Поручаю Верховному Суду совместно с Правительством до
конца года выработать соответствующий комплекс мер.
***
Важнейшую роль в реализации
любых реформ будет играть компактный и эффективный госаппарат, который все свои действия
должен
рассматривать
через
призму повышения благополучия
народа.
(Продолжение на 6 стр.).
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
6 стр.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
РО СТ БЛА ГОСОСТОЯН ИЯ К А З АХСТАНЦЕВ:
ПО В ЫШ ЕН И Е ДОХОДО В И К АЧЕСТВА ЖИЗНИ
(Окончание. Нач. на 4-5 стр.).
IV. ГОСАППАРАТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТИ
ГРАЖДАН.
Как должен измениться государственный аппарат в условиях
нового времени?
ПЕРВОЕ. Кардинальное повышение эффективности деятельности
государственных органов.
«Качество» должно стать новым
стилем жизни государственного
служащего, а самосовершенствование – его главным принципом.
Госслужащие новой формации
должны
сократить
дистанцию
между государством и обществом.
Это предусматривает постоянную
обратную связь, живое обсуждение
и разъяснение людям конкретных
мер и результатов государственной
политики.
Академии госуправления совместно с Назарбаев Университетом
необходимо
разработать
программу «Руководитель новой
формации» и спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности.
Важно привлечь профессионалов
из частного сектора, имеющих опыт
работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира.
В текущем году в 4 госорганах мы
внедрили новую модель оплаты
труда.
Все пилотные проекты показали
хорошие результаты.
Повышена привлекательность
госслужбы, что особенно актуально
на региональном уровне.
За счет оптимизации неэффективных затрат и сокращения руководящего состава заработные
платы низшего и среднего звена сотрудников возросли в 2 – 2,5 раза.
Отток кадров уменьшился в 2
раза. В 3 раза вырос приток высококвалифицированных специалистов из частного сектора, включая
выпускников топовых вузов.
В Агентстве по делам госслужбы
конкурс в центральный аппарат
вырос до 28 человек на место, а в
региональных подразделениях – до
60 человек на место.
На 1 вакантное место в акимате
Мангистауской области теперь претендуют 16 человек, а в Министерстве юстиции – в среднем 13
человек.
В Астане только за счет новых
подходов по финансированию проектов, реализуемых в рамках ГЧП,
удалось сэкономить более 30 миллиардов тенге.
Для перехода на новую модель
оплаты труда я предоставил руководителям госорганов право осуществлять «бюджетно-кадровый
маневр».
Они получили возможность направлять сэкономленные средства
на повышение оплаты труда служащим.
В настоящее время многие госорганы хотят перейти на новую мо-
дель.
Главное – они должны понимать,
что это не просто механическое повышение зарплат, а прежде всего
показатель повышения эффективности их работы.
Поручаю
проконтролировать,
чтобы рост затрат на оплату труда
был компенсирован оптимизацией
и экономией бюджетных расходов,
в том числе расходов подведомственных организаций.
Здесь нельзя допустить формализма и уравниловки, для того
чтобы не дискредитировать данный
проект.
ВТОРОЕ. В это непростое время
нужно добиваться максимальной
отдачи от каждого выделяемого
тенге.
Как показывают результаты проверок, в ряде случаев стоимость
строительства завышается еще на
этапе разработки проектной документации.
Существуют проекты, которые не
доводятся до конца или изначально
не имеют перспектив.
Если относиться к порученному
делу ответственно, то можно высвободить сотни миллиардов тенге
бюджетных средств и направить их
на реальные нужды населения.
Правительству необходимо принять системные меры по оптимизации затрат и экономии средств,
исключая неэффективные и несвоевременные расходы.
ТРЕТЬЕ. Будет продолжена активная борьба с коррупцией.
Во-первых, следует добиваться
снижения прямых контактов госслужащих с населением в рамках предоставляемых госуслуг.
Одним из вопросов, волнующих
людей, являются бюрократические
процедуры в сфере земельных отношений и строительства.
В этой сфере нет прозрачности,
полного доступа населения и бизнеса к информации.
Поручаю создать единую информационную базу данных о земельном
фонде
и
объектах
недвижимости.
В этом вопросе необходимо навести порядок и отдать землю реальным инвесторам!
Это только один пример.
Нужно провести соответствующую работу и по всем остальным
направлениям, которые вызывают
критику людей и бизнес-сообщества.
В целом, в 2019 году 80%, а в
2020 году не менее 90% госуслуг
должно быть переведено в электронный формат.
Для этого необходимо в ускоренном порядке обновить Закон «О государственных услугах».
Во-вторых, нужно проработать
вопрос повышения персональной
дисциплинарной ответственности
первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными.
В то же время честно работаю-
щий сотрудник не должен бояться
проверяющих.
В-третьих, следует распространить опыт столицы по реализации
антикоррупционной стратегии в
рамках проектов «Регионы, свободные от коррупции».
ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно снизить
формализм и бюрократию в работе
Правительства и всех госорганов.
В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний
и
совещаний
в
Правительстве, госорганах, а также
значительно увеличился документооборот.
Бывают дни, когда Правительство проводит с участием акимов и
их заместителей до 7 совещаний в
день.
Когда им работать? Нужно положить конец такому положению дел
и упорядочить этот вопрос.
Необходимо предоставить свободу принятия решений министрам
и акимам, которые должны брать на
себя конкретные обязательства и
публично отчитываться за них.
Основой для этого должна стать
разработанная карта показателей
Стратегического плана развития
страны до 2025 года.
ПЯТОЕ. Для эффективного осуществления поставленных задач
необходимо усилить механизм
контроля за проведением реформ.
Правительство и госорганы
должны до конца года разработать
конкретные индикаторы и «дорожные карты» с охватом всех указанных вопросов развития, а также
своевременно внести все необходимые для запуска реформ законопроекты в Парламент.
В свою очередь, Парламент должен качественно и оперативно их
рассмотреть и принять.
Для мониторинга и оценки хода
реализации реформ и основных
стратегических документов поручаю создать в Администрации Президента
Национальный
офис
модернизации с приданием ему необходимых полномочий.
Помимо мониторинга статпоказателей он обеспечит проведение регулярных опросов населения и
бизнеса по актуальным для населения вопросам, как это практикуется
в ОЭСР.
Офис будет регулярно докладывать мне ситуацию по каждому направлению.
Каждый член Правительства, руководитель госоргана, руководитель госкомпании будет нести
персональную ответственность за
достижение поставленных задач.
V. ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА.
Для обеспечения успешной модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление
проактивной внешней политики.
Наш миролюбивый курс и четко
определенные в этой сфере принципы полностью себя оправдывают.
Отношения Казахстана с Россий-
Жолдауды қолдау
Елбасы нақты міндеттерді жүктеді
2018 жылдың 5 қазанындағы Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.
Ə.
Назарбаевтың
жыл
сайынғы
халық
алдындағы Жолдауы еліміздің дамуына арналды.
Жолдаудағы басты бағыт ол - еліміздің
əлеуметтік жағдайын, экономикасын, халахуалын, білім жəне денсаулық салаларын
дамытуға арналған. Елбасы өзінің Жолдауында еліміздің дамуындағы мақсаттарға қол
жеткізу үшін нақты міндеттер мен талаптарды
шегелеп айтты.
«100 нақты қадам», «Бес реформалық бастама», «Үшінші модернизация», «Рухани
жаңғыру»–
халықтың
тұрмыс-тіршілігін
нағайтуға арналған болатын» - деп Елбасы
алдыңғы жылғы Жолдауларын мысалға ала
отырып, осы бағыттағы жоспарланған
жұмыстардың жалғаса беретіндігін тілге тиек
ете кетті.
Дамыған отыз елдің қатарына кіру бұл тəуелсіз еліміздің мəңгілік мұраты.
2019 жылы жастар жылы болып бекітілмек.
Сол бағытта «Ауыл ел бесігі», «Өз жеріңді
танып біл» бағдарламалары іске асырылмақ.
Жастарымыз өз Отанын, елін, жерін білуі
қажет. Сондықтан, Елбасының алдыға қойған
мақсат-міндеттерін қолдай отырып, еліміздің
дамуына ат салысамыз деген ойдамыз.
Гүлжан Елеубаева,
«Ақжол» этно-мəдени бірлестігінің
төрағасы
ской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей.
Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное
интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений.
Открыта новая страница взаимодействия в регионе Центральной
Азии.
Поступательно развивается всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной
Республикой.
Программа «Один пояс – один
путь» придала новый импульс
нашим отношениям с Китаем.
В ходе моего январского официального визита в Вашингтон и переговоров с Президентом Дональдом
Трампом достигнута договоренность о расширенном стратегическом партнерстве Казахстана и
США в XXI веке.
Мы продолжим динамичное сотрудничество с ЕС – нашим крупнейшим
торговым
и
инвестиционным партнером.
Развиваются взаимовыгодные
двусторонние отношения с государствами СНГ, Турцией, Ираном,
странами Арабского Востока и
Азии.
Принятая на саммите в Актау
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открывает новые
возможности сотрудничества с прикаспийскими странами.
Казахстан достойно завершает
свою миссию в Совете Безопасности ООН.
Астанинский процесс по Сирии
стал практически единственным
эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию и выходу этой страны из
кризиса.
Вместе с тем в непростых современных условиях внешняя политика Республики Казахстан требует
адаптации и продвижения национальных интересов на принципах
прагматизма.
***
Во все времена только твердая
воля к успеху и сплоченность народа вершили судьбы стран.
Лишь совместными усилиями мы
сможем достичь великих высот.
VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА ПРОЦЕССАМ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В
СТРАНЕ.
Каждый казахстанец должен
четко понимать суть проводимых
реформ и их важность в деле процветания нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня как
никогда важна консолидация общества вокруг общих целей.
Программа «Рухани жаңғыру»
получила широкую поддержку и
придала мощный импульс модернизационным процессам в обществе.
Данную инициативу следует не
только продолжить, но и наполнить
новым содержанием и направле-
ниями.
Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна
стать приоритетом государственной
политики.
Необходимо создать широкую
платформу социальных лифтов, которая будет включать полный комплекс
мер
поддержки
всех
категорий молодежи.
Предлагаю объявить следующий
год Годом молодежи.
Мы должны приступить к модернизации социальной среды сельских территорий.
Этому будет способствовать запуск специального проекта «Ауыл –
Ел бесігі».
Посредством данного проекта
нам предстоит заняться продвижением идеологии труда в регионах.
Необходимо создать детско-юношеские объединения «Сарбаз», по
аналогии с бойскаутским движением, усилить роль военно-патриотического воспитания в школах.
В рамках новой инициативы «Познай свою землю» следует возродить массовый школьный туризм по
регионам страны.
Сегодня предложены беспрецедентные меры в основных сферах,
определяющих социальное самочувствие населения.
Финансовый вес инициатив превышает 1,5 триллиона тенге, а совокупный эффект – еще больше,
что обеспечит настоящий рывок в
повышении уровня жизни населения.
Это – самые надежные и выгодные инвестиции.
Дорогие казахстанцы!
Благополучие народа и вхождение Казахстана в число 30 развитых
стран мира – долгосрочная цель нашего независимого государства.
Мы всегда адекватно отвечаем
на вызовы времени.
Это обеспечивается в первую
очередь благодаря нашему единству.
«Богата та страна, где живут в согласии», – говорят у нас в народе.
На современном этапе также
стоят непростые задачи.
Для нас нет непреодолимых
высот, если мы сохраним свое согласие и единство.
В каждом своем послании я уделяю особое внимание улучшению
социального положения и качества
жизни народа.
Главная цель реализуемых сегодня государственных программ «7 20 - 25», «Нұрлы жол», «Нұрлы
жер» и других – это улучшение качества жизни населения.
У Казахстана еще много непокоренных вершин.
Доверие народа поднимает наш
дух и придает нам силы на этом
пути.
Нет ничего выше этой благородной цели!
В свете Послания Президента РК
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни»
Каждое Послание Главы государства народу всегда наполнено особым смыслом и
содержанием. Оно отвечает на конкретные
вопросы: чего мы достигли и над чем необходимо работать в предстоящий период. В первую очередь, это изменить подходы к работе,
поднять экономику, изучить опыт других
стран, сократить бюджетные расходы. Улучшить качество дошкольного и среднего образования, поменять методы и стандарты
работы, вести профессиональную диагностику среди старшеклассников. Принять
закон «О статусе педагога». Для здоровья
нации прививать навыки здорового образа
жизни, построить 100 оздоровительных центров, поднять зарплату участковым врачам.
Президент определил, в каком направлении
должен двигаться агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство,
малый и средний бизнес. Верховенство закона и борьба с коррупцией остаются приоритетным направлением государственной
политики. 2019 год объявлен «Годом молодежи». Это новые цели и задачи. Для нас членов партии, главная задача провести
широкую разъяснительную работу, объединить всех для выполнения поставленных
задач.
Д. Бекова,
первый заместитель председателя
Осакаровского районного филиала
партии «Нұр Отан»,
руководитель депутатской фракции
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Құрметті педагогтар!
7 стр.
Ува ж аемы е пе дагог и!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын!
Сіздердің əрқайсыңыз қазақстандықтардың жаңа буынын оқыту бойынша Мемлекет Басшысы қойған міндеттерді іске асыруға баға жетпес үлес қосып отырсыздар.
Мұғалім жас ұрпақтың санасына сыналай енгізетін тəлім – тəрбиесі арқылы оларға
өлшеусіз үлгі – өнеге болып келеді. Сіздер – жастардың болашағын айқындайсыздар, Ұстаз
болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады.
Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, Сіздерге өскелең
ұрпақ тəрбиелеудегі өрелі жұмыстар жəне мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы
істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін ұстаздық
жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын.
Шəкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөленіңіздер. Шығармашылық ізденістер,
ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін.
Мектеп қабырғасынан əлдеқашан алыстап кетсе де,парасатты азамат əліппені үйретіп,
білім теңізіне жетелеген ұстаздары мен балалық шағының талай қызықты күндеріне куə
болған алтын ұя – мектебін əрдайым үлкен сағынышпен, құрметпен еске алып отырады.
Ұстаз – ұлағатты есім. Шəкірттерін білім нəрімен сусындатып, тəлім - тəрбие беру, жақсы
қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт – бағдар беруде ұстаздың еңбегі
зор. Сондықтан да ол əрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып
соңғы жылдары біздің мектептердің оқу-əдістемелік базасын дамыту, оқу, оқыту жəне
тəрбиелеу үшін заманауи қолайлы жағдайлар жасау бойынша көп жұмыстар атқарылуда.
Бірақ ең бастысы – мұғалімнің үлгісі мен шеберлігі, мақсаткерлігі, күш–жігері,өз
мамандығына деген махаббат пен белсенді еңбектеріңізге жəне қоғам болашағы үшін, біздің
балаларымыз үшін риясыз жəне жауапкершіліктеріңіз үшін бас иеміз.
Сіздерге мықты денсаулық, шығармашылық табыс жəне шəкірттеріңіздің шынайы махаббатын тілеймін!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя! Вашими
стараниями воспитывается и обучается самое дорогое, что у нас есть - наши дети. В современных условиях задача учителя - помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Ваша профессия уникальна сочетанием разносторонних человеческих качеств: таланта
и образованности, обаяния и умения убеждать, воспитанности и гибкости. Каждый из вас
вносит неоценимый вклад в реализацию задач, поставленных Главой государства по обучению нового поколения казахстанцев.
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек
может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми.
В Осакаровском районе очень много по-настоящему увлеченных своим делом учителей,
чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными. В педагогических
коллективах многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями и
креативностью их молодых коллег. Многое делается, особенно в последние годы, по развитию учебно-методической базы наших школ, созданию современных комфортных условий для учебы, преподавания и воспитания. Но все же главным остается – пример и
мастерство Учителя, ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к
своей профессии.
Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и великодушие, бескорыстие и
ответственность за будущее общества, за наших детей! Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть
этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций. Желаю вам крепкого
здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников! Пусть тепло
души, которое вы щедро дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами
ваших воспитанников.
Айнагүл Ақмағамбетова,
Осакаров ауданының білім бөлімінің басшысы
Үш мəселе
«Нұр Отан» партиясының мəжіліс залында аудандық
қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Қоғамдық тыңдаулар
аясында үш мəселе қаралды. Қоғамдық кеңес төрағасы
Ержан
Сүлейменовтың
төрағалығымен
өткен
отырысқа, аудандық мəслихаттың хатшысы Қанат
Саққұлақов, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Ислам Шəкірбеков, қоғамдық ұйым өкілдері, аудандық
қоғамдық кеңес мүшелері, БАҚ өкілі қатысты.
Жиында ауданның қысқы жылыту маусымына əзірлігі
бойынша ТКШ, ЖК жəне АЖ бөлімінің сектор
меңгерушісі Дархан Ильяшев ауданның 2018 – 2019
жылдарға қысқы от жағу маусымына əзірлігі бойынша
мəлімдей келе, жылыту қазандықтардың қазіргі жай күйі туралы жəне отынмен қамтамасыз етілуі туралы
тоқталып өтті.
Хабарлама жасап, жергілікті қоғамдық кеңестің келісімімен кент тұрғындарын ауыз суымен қамтамасыз ету
мақсатында 6 – кезектегі жұмыстардың кенттегі Озерная, Абая, Пацаева көшелерінде жүргізіліп жатқанын
айтты.
Ағаш егу – игі іс
қаралды
Алдын - ала кеңес мүшелерінің Пацаев көшесіне
жасаған бақылауы бойынша арықтардың дұрыс
қазылмауы нəтижесінде жолға төселген асфальт
жамылғы қабаттарының сынып, кейбір жерлерде
арыққа қарай сырғығаны байқалды.
Ол туралы құрылыс бөлімі басшысы Виталий Тихомиров су құбырына қазылған арықтардың кешеуілдетіп
жабылуынан деген дəлел айтты.
Осакаровка кенті əкімі Серік Əкежанов өз сөзінде осы
аралықта арықтар қазылып, сондай - ақ, ол аталмыш
жұмыстарды істеуде кедергі келтіріп отырған кемшіліктер жайын жəне абаттандыру бойынша толық
мəлімдеме жасады.
Кеңес мүшелері Шаукат Нигматулин, Евгений Ермолаев жəне басқалар күн тəртібінде қаралған мəселелер
бойынша ұсыныс - пікірлерін айтып, ойларын ортаға
салды.
Кеңес тиісті тапсырмалар жүктеді.
Осакаров
ауданында
облыстық сенбілік өтіп, сенбілік барысында 200-ден
астам ағаш отырғызылды.
29 қыркүйек күні Осакаровка
кенті жалпыға ортақ еңбек
алаңына айналып, барлық мекемелер мен ұйымдар сенбілікке шықты. Бұл күні күн – ана
қызметкерлері,
денсаулық
сақтау
жəне
білім
беру
саласының
қызметкерлері
жұмыс жүргізіп, қоғам үшін
қажетті іске жоғары деңгейде
қатысты. Сенбілікке шыққан
адамдардың
күшімен
81
гектарға тең аумақ тазаланып,
рұқсат
етілмеген
қоқыс
жерге шуағын төгіп, ауа райы
жылы болды.
Өткізіліп отырған сенбіліктің
басты мақсаты - ауданның суық
түсу мерзіміне дайындығы, яғни
қураған жапырақтар, тұрмыстық
қалдықтар мен қоқысты жинау,
бақтар
мен
саябақтарды,
көгалдар мен гүлзарларды
ретке келтіру, ағаш отырғызу
болды.
Осакаров ауданының əкімі
Нұркен Кобжанов Байғабылов
көшесінде
сенбілікке
қатысушылармен
бірге
қарағайлар
отырғызып,
көшелерді
қураған
жапырақтардан тазартты.
Бекітілген аумақтарда мемлекеттік
ұйымдардың
тасталған жерлер жойылды.
Сонымен
қатар
аула
аумақтары,
бақтар
мен
саябақтар ретке келтірілді. Сенбілікке екі кент жəне 22
ауылдық округтің 6000-нан
астам тұрғыны, 212 ұйымның
қызметкерлері
қатысты.
Коммуналдық қызметтерге 58
бірлік техника жұмылдырылды.
Сенбілік - тазалық кепілі. Əр
адам сенбілікке кішкене де
болса атсалысып, үлесін қосса
тазалыққа деген жауапкершілігі
де арта түседі. Кентке, ауыл
тазалығына үлес қосу –туған
жеріңе
деген қамқорлығың
болып табылады.
Сержан Смаханұлы
МІНДЕТ АЙҚЫН – МАҚСАТ ОРТАҚ
Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда елімізде мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін қалыптастыру басты
мəселелердің бірі болып танылуда.
Елбасымыздың мемлекеттiк басқарушы органдардың
алдына қойған маңызды мiндеттерiнiң бiрi - мемлекеттiк
қызмет көрсетудiң қолайлылығы мен сапасын арттыру,
мемлекеттiк қызметшiлердiң қызметтерiн мемлекеттiк
қызмет көрсетудi тұтынушы халыққа бағдарлау болып
табылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету деңгейінің жақсаруы, ел
экономикасының жəне əлеуметтік дамуының бірден-бір
көрсеткіші.
Шынында да, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы
- мемлекеттік органдардың жұмысын бағалаудың басты
өлшемі іспеттес. Мемлекеттік қызмет көрсету барлық
саланы, соның ішінде адам дүниеге келген кезден бастап барлық өмір сүру кезеңінде мемлекеттік қызмет
көрсету бойынша мемлекетпен тығыз байланыста
болатындығы белгілі.
Атап айтқанда, Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз - көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші бойынша жеке тəртіппен жүзеге асырылатын жəне
олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды
мүдделерін іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктер беруге бағытталған
жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру
нысандарының бірі.
Облыс тұрғындарының мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер
туралы
ақпаратқа
қолжетімділігін
қамтамасыз ету мақсатында əкімдіктердің ресми сайтында, жергілікті баспаларда мемлекеттік қызмет
көрсету тəртібі
жəне қызмет сапасын жетілдіру бойынша атқарылған
шаралар мен өткізілген дөңгелек үстелдер, семинар,
кеңес
отырыстары,
мемлекеттік
қызметтер
жəрмеңкелері туралы ұдайы ақпарат жариялануда.
Мемлекеттік қызметтер жəрмеңкесін өткізудің негізгі
мақсаты - мемлекеттік қызметтерге қол жетімділікті арттыру, халықты ақпараттандыру, оны электрондық
нұсқада алуды үйрету, мемлекеттік қызметтердің
ашықтылығын көрсету жəне қызметтердің сапасын арт-
тыру, аудан көлемінде көрсетілетін мемлекеттік
қызметтер жəне электронды қызметтер туралы толық
ақпаратты бере отырып, қызмет көрсету бағытында
тұрғындарды толғандырған ойлар мен проблемалық
мəселелерге, сұрақтарға жауап беру.
Бүгінгі таңда халықтың əлеуметтік əл-ауқатын,
тұрмыстық жағдайын жақсарту мақсатында заманауи
жаңа технологиялар өмір мен өндірістің барлық саласына тиімді жəне орынды енгізілуде. Облыста жаппай
азаматтардың жеке куəліктеріне электрондық цифрлық
қолтаңбаны жазу бойынша жұмыс жүргізілуде.
Осыған орай, Елбасының алға қойған міндетін орындау мақсатында шалғай орналасқан елді мекендерде
тұратын азаматтарға мемлекеттік көрсетілетін
қызметтерді электрондық түрде алуға қолжетімділігін
арттыру жəне қызмет алуды біртабан жеңілдету аясында ауылдық округтерде ашылған өзіне-өзі қызмет
көрсету бұрыштарында картридерлер орнатылып
жатыр.
Мемлекеттік қызметтің сапасын, қолжетімділік
деңгейін жақсартуда тұрғындардың арыз-шағымдарын,
ұсыныстарын жəне сын-пікірлерін ескерудің маңызы
өте зор. Осы бағытта мемлекеттік қызмет көрсетілетін
барлық
мекемелерінде
тұрғындардың
арызшағымдары мен ұсыныстары үшін арнайы жəшіктер
орнатылған.
Сондай-ақ, мемлекеттік қөрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, жемқорлыққа қарсы əрекеттікті азайта
отырып,
мемлекеттік
органдардың
қызметіне
азаматтардың сенімділігін арттырады.
Қазіргі таңда мемлекеттік қызмет көрсету қоғам
өмірінде үлкен орын алады. Көрсетілетін мемлекеттік
қызмет сапасының деңгейі еліміздің экономикалық
жəне əлеуметтік көрсеткіші болып табылады. Осыған
байланысты, көптеген шет мемлекеттер мемлекеттік
қызмет көрсету сапасының жоғары болуына жəне осы
саланың дамуына үлкен мəн беруде.
Жандос СƏРСЕНОВ,
МҚІжСЖҚІА Қарағанды облысы
бойынша департамент басшысы,
Əдеп жөніндегі кеңестің төрағасы
Гүлім Сембай
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
8 стр.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
Қымбатты білім саласының
қызметкерлері жəне ардагер ұстаздар!
У важ а е мы е р а б о т н и к и
и ве т е р а н ы о б р а з о в а н и я !
Сіздерді қоңыр күздің тамаша мерекесі – Мұғалімдер күнімен шын жүректен
құттықтаймыз! Сіздердің өскелең ұрпаққа берген ұлағатты білімдеріңіз əр оқушының
жан дүниесіне жарық сəуле болып құйылып, жүрегіне ізгілік нұрын ұялатады.
«Ұлағаттың ұстасы», - деген теңеулер тек ұстаздарға арналғандығы ақиқат.
Мектеп пен ұстаз - білімнің қайнар көзі, тəрбие - тəлімнің дара орталығы. Сапалы
білім беру - Тəуелсіз мемлекет ретінде дамуымыздың, Елбасы «Қазақстан – 2050»
Стратегиясында межелеген əлемдегі алғашқы 30 мемлекеттің қатарына қосылудың
басты алғышарты. Білім саласының мақсаттары мен нысандары, білім мен тəрбие
берудің əдістері мен талаптарын сан рет өзгеріп жатқанымен Отанымыздың өрелі
азаматтарын қалыптастырудағы мұғалімнің алатын маңызды орыны еш уақытта
өзгермек емес. Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамға
нағыз бақытты - тəрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады». Сондай тəрбиелі де білімді
ұрпақты қалыптастыру жолындағы ардагер ұстаздарымыздың еңбегі ұшан теңіз.
Мектептердің материалдық – техникалық базасы нығайтылып, заманауи талаптармен білім беру жауапкершілігінің ұстаздар қауымына жүктелуі осы мамандықтың
қаншалықты қастерлі екенін айғақтайды.
Егеменді еліміздің болашағы – білімді ұрпақтың қолында десек, «Рухани жаңғыру»
бағдарламасымен өркениет көшіне ілесу - баланың бойына ұлттық құндылықтың
нəрін сеуіп, бірлігі мызғымайтын еліміздің айтулы азаматын қалыптастырып өсіру
ұстаздардың мəртебелі міндеті болмақ.
«Бір күніңді ойласаң, күріш ек, он күніңді ойласаң, тал отырғыз, бүкіл ғұмырыңды
ойласаң, шəкірт тəрбиеле», - деген қанатты сөз бар. Шəкіртті ұстаз тəрбиелейді. Адам
баласын ізгі істерге бейімдеп, өмірге деген дұрыс көзқараста тəрбиелеу – ұлағатты
іс. Сондықтан да, ұстаз – киелі мамандық. Ұстаз ұғымы – мағынасы кең, мəні терең,
тарихи ұғым. Əлемдік ой алыптары, кемеңгер ғұламалар, шешендер мен дүлдүлдер
ұстаз алдынан өткен, олар өздерінің ұстаздарына мəңгі борыштар екенін өзінен кейінгі ұрпаққа өсиет етіп қалдырған.
Қадірлі ұлы мамандық иелері!
Баршаңызға мерейлі мереке күні мықты денсаулық, қажымас қайрат,
отбасыларыңыздың амандығын тілей отырып, еліміздің, ауданымыздың атын
əлемге танытатын білімді де, талантты шəкірттеріңіз көбейе берсін демекпіз. Бақытқа
толы ғұмыр, еңбектеріңізге сəттілік, шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз!
По давней замечательной традиции в первое воскресенье октября мы отмечаем
один из самых дорогих для всех нас профессиональных праздников – День учителя.
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью,
душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Велика роль педагога, учителя, наставника в жизни общества. Весом вклад казахстанских учителей в осуществление реформ, проводимых по инициативе Президента
страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. И сегодня мы можем говорить, что благодаря этому образование в нашей стране поднялось на качественно новый уровень.
Сегодня развитие отечественного образования стоит в ряду важнейших приоритетов государственной политики. «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией», - отметил в долгосрочной
Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства Н. А. Назарбаев. В своей программной
статье «Рухани жаңғыру» Елбасы отметил, что особенность завтрашнего дня в том,
что именно конкурентоспособность человека становится фактором успеха нации. А
для этого у нас в стране создаются все необходимые условия для развития системы
образования. Развивается сеть школ и детских дошкольных учреждений, укрепляется
их материально-техническая база, они оснащаются современным оборудованием и
техникой. Увеличивается ежегодно и финансирование этой сферы.
Среди работников образования нашего края немало ищущих и творчески мыслящих
людей. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы образования района и воспитание подрастающего поколения.
Сегодня мы выражаем вам свою самую глубокую признательность, дорогие работники и ветераны образования, за ваш труд – он поистине подвижнический. Самые
лучшие слова мы адресуем первой учительнице, поддержавшей нас в начале такого
долгого и трудного пути к знаниям.
Спасибо за ваш труд, за наших детей и внуков – за наше будущее. Мы не сомневаемся: ваша жизненная мудрость, и душевная доброта помогут им вырасти настоящими гражданами нашей страны. Пусть ваши выпускники станут прекрасными
специалистами, добрыми и надежными людьми, интеллектуально богатыми и физически закаленными.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя.
Пусть он будет днем больших добрых планов и светлых надежд!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! В этот замечательный
праздничный день желаем вам счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед, к вершинам знаний и творческому росту!
Нұркен Кобжанов,
Осакаров ауданының əкімі
Қанат Саққұлақов,
аудандық мəслихаттың хатшысы
Ұстаз – ұлағатты есім
Мұғалімдер күні қарсаңында
Осакаров
ауданының
əкімі
Нұркен
Кобжанов
ардагер
ұстаздарға
арнайы
барып
құттықтап, мерекеге арналған
салтанатты кешке қатысты.
Ұстаз -ұлағатты есім. Күн сəулесі
өмірге қандай жарық берсе, ұстаз
есімі де шəкірттерге күндей жарық
береді. «Ақырын жүріп анық бас.
Еңбегің кетпес далаға,
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға», – деп Абай
атамыз айтқандай, шəкірттерінің
өзінен
озғанын
калаған
ауданымыздың ұстаздар қауымы
қазан айының төртінде төл мерекесін тойлады.
Данышпан да, дана да оқып
сенен,
Атақ-даңқын
асырды
бар
əлемнен.
“Ұстаз” деген аяулы, асыл жанды,
Жақсы көрем, арнаймын жақсы
өлең!
«Ұстазыңды атаңнан да
əзіз тұт»
Аудан əкімі Нұркен Кобжанов пен
аудандық мəслихаттың хатшысы
Қанат Саққұлақов дəстүр бойынша
білім саласының ардагерлерінің
үйіне барып, кəсіби мерекелерімен
құттықтап, сый – жоралғы жасады.
Еңбек жолын Егіндібұлақта тарих
пəні мұғалімі əрі пионерлер үйінде
əдіскер болып бастаған Рымкеш
Рашова Осакаровка кентінің №12
орта мектебінде қазақ тілі мен тарих
пəндерінің мұғалімі болып жұмыс
жасады. Облыстық, аудандық білім
саласы Грамоталарына ие болған,
32 жыл ғұмырын шəкірттерге білім,
тəлім – тəрбие беруге арнаған Рымкеш апай сөзі маржан, үні əн
ұстаздардың бірі.
Татьяна Мищенко – орыс тілі мен
əдебиеті пəнінің мұғалімі, ұстаздық
қызметін 1969 жылы бастаған.
Оқушыларының көкірегіне білім
нəрін, ақыл – парасатты сіңіре білген аяулы ұстаз 72 жаста.
Аяулы ұстаздар азаматтардың
зейнет жасындағы ұстаздарды
құрметтеп келгеніне ризашылығын
білдірді. «Ұстазыңды атаңнан да
əзіз тұт»,- деген халық даналығы.
Мерекелеріңізбен ұстаздар!
«Ұстаз» деген ардақты, киелі,
үлкен құрметпен айтылатын сөз, ол
əр адамның жастайынан сауатын
ашатын, өнеге үйретіп, тəрбие беретін
«Білім»
атты
кемеге
отырғызып,
болашаққа
жол
көрсететін, анаңдай əлпештеп,
маңдайынан сипайтын адам.
Осы күні ауданымыздың ұстаздар
қауымын ұлықтауға арналған салтанатты шара өтті.
Мəдениет үйі мерекеге сай өте
əсем безендірілген. Холлда №1, 12
орта мектептердің, №9 гимназия
мен
ОҚББО
оқушыларының
ұйымдастырған
«Күзгі
бақ»
тақырыбында көрмесі де көз жауын
алады.
Көрмеде оқушылардың
шебер
қолдарымен
жасалған
табиғи заттардан, яғни ағаш, бидай
дақылдары, жапырақтар, жеміс –
жидектер мен көкөністер, макарон
өнімдерінен жасалған картиналар,
қолдан
жасалған
бұйымдар
қойылған.
Мерекелік кешті Қ. Байжанов
атындағы концерттік бірлестігінің
«Аққу» ансамблі «Жезкиік» биімен
ашып, ұстаздарды құттықтауға
сахна төріне аудан əкімі Нұркен
Кобжанов шақырылды.
- Құрметті ұстаздар жəне ардагерлер! Сіздерді мұғалімдер күнімен
шын
жүректен
құттықтаймын!
Халқымыздың ұстазға деген құрметі
қашан да ерекеше. Əр адамның
өміріндегі аяулы тұлға - мұғалім.
Білім саласы аса маңызды сала.
Елбасы
Нұрсұлтан
Əбішұлы
Назарбаевтың
реформаларын
жүзеге асыруда - мұғалімдердің
алатын орны ерекше. Осыған
сəйкес, еліміздегі білім беру жүйесі
дамып келеді. Ауданымыздың мектептері - қазіргі заман талабына сай
жабдықталған,
мақтанышымыз
болып жүрген, білімді де талантты
бұл нағыз шеберлік емес пе?!
Оқу-тəрбие
үдерісін
ұйымдастыру жəне жетілдіруде
айтарлықтай табыстарға жеткені
үшін Қазақстан Республикасының
білім жəне ғылым министірлігінің
«Ы.
Алтынсарин»
төсбелгісі
Ақбұлақ ауылының №28 орта
мектебінің
директоры
Гаухар
Əділбековаға табысталды. Ғылым,
мəдениет, білім беру саласындағы
маңызды жетістіктері, əлеуметтік саяси жəне экономика саласына
қосқан зор үлесі үшін облыс əкімінің
Грамотасымен Садовый ауылының
№16 орта мектебінің директоры
Кульбарам Қаймақова, ОҚББО
директорының орынбасары Николай Кошевец, Трудовой селосының
№15
ОМ
ОТІ
бойынша
директорының орынбасары Людмила
Сидорова,
Осакаров
шəкірттер аз емес. Сол үшін,
баршаңызға үлкен алғыс айтамын!
Құрметті мұғалімдер! Сіздерге зор
денсаулық, ұзақ өмір, қызметте
табыс тілеймін. Мереке құтты болсын! – деді аудан басшысы
құттықтау сөзінде.
Ұстаздар қауымы ұлықталды
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы,
– деп ақын Ғафу Қайырбеков
жырлаған. Əрине, ұстаз жүгі–ауыр
жүк. Адамның жан дүниесін түсініп,
ренжітпей, қателігін сездіре білу –
ауданының ББ бас есепшісі Лидия
Калараш марапатталды.
Ауданның қоғамдық саяси өміріне
белсене
қатысып,
ауданның
экономикалық, əлеуметтік дамуына
қосқан зор үлесі үшін аудан əкімінің
Құрмет грамотасымен жəне «Нұр
Отан»
партиясы
аудандық
филиалының алғыс хатымен Мугульсум Кожахметова, Фаина Смирнова,
Мара Акмагамбетова,
Наталья Ревякина, Ирина Бикейкина, Мақпал Мусипова, Айгуль
Ельшина марапатталды.
(Жалғасы 9-ші бетте)
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
9 стр.
Қарттарым – асыл қазынам
Бірінші қазан күні Осакаров
ауданының əкімі Нұркен Кобжанов дəстүрге сай қарияларды
құттықтауға үйлеріне барып,
кенттің
мəдени-сауық
орталығында Қарттар күніне
арналған салтанатты шарада
қарияларды ұлықтады.
Қарттар күні - бұл бізге шексіз
қымбат адамдар - біздің аналарымыз бен апаларымыз, əжелер мен
аталарымыздың күні. Бұл – өмірлік
тəжірибесі мол, адами даналығы,
кемелдігі, рухани жомарттылығы
зор адамдарға арналған қасиетті
күн. Халықаралық қарттар күні 1991
жылдың 1 қазанынан бастап аталып
келеді. Бұл мереке БҰҰ Бас
Ассамблеясының 45 - сессиясында
жарияланған болатын. Қарттар күні
саналы ғұмырларын Отан деп, тынымсыз
еңбектерімен
мемлекетіміздің негізін салуға жол
ашқан
алдыңғы
буын
атаəжелеріміздің төл мерекесі.
Ортамызда
жүрген
қарияларымыздың бір кезде елі,
халқы, келешек ұрпағы үшін
жасаған игі істері ерекше. Мемлекетімізде қарттарға үлкен мəн беріп,
көңіл аударып, жан- жақты үкімет
тарапынан қамқорлық жасалуда.
Қазақстанның өсіп- өркендеуіне,
еліміздің бейбіт өмір кешуіне өз
үлестерін қосқан осы ардақты да
аяулы қарттарымыздың өмір жолы
бүгінгі ұрпаққа табылмас қазына.
Қариялар – кісіліктің төресі
«Төріңнен қарт кетпесін» деп ті-
леген қазақ халқы. Жасы үлкенге
құрмет ету, қарттың бүгілген беліне
сүйеу болу – біздің ата дəстүріміз.
Қарттар күні аудан əкімі Нұркен
Кобжанов
пен
аудандық
мəслихаттың
хатшысы
Қанат
Саққұлақов 80 жастағы зейнеткер,
жергілікті қауымдастықтың белсенді
мүшесі Николай Чернышов пен 76
жастағы ауыл шаруашылығының
ардагері Нығметула Байғабыловты
құттықтап
келді.
Көреген
қарияларға сый-сияпат жасалды.
Николай Чернышов сонау 1960
қалыптасқан. Елбасы, Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаевтың, негізгі
саясатының бірі - қарттарға
қамқорлық таныту болып табылады. Себебі, үлкенге «асыл
қазына» ретінде қарау, ата - бабадан келе жатқан салтымыз. Осы
орайда, бізге сыйлаған жарқын
күндер үшін, баршаңызға шексіз
алғыс
айтамын.
Əрқашан,
жандарыңызда, жақсылық жасай білетін жандар көп болсын! Сіздерге
мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр мен
амандық тілеймін! – деді құттықтау
сөзінде аудан басшысы.
Келесі кезекте əр салада еңбек
етіп, ауданымызды еліміздің табысты өңірлерінің бірі болуына атсажылдары элеватор жүргізушісі
болып еңбек жолын бастаған. Кейінгі 20 жыл еңбек өтілінде элеватор басшысы қызметін атқарған
екен. Үш перзентінен жеті немере,
үш шөбере сүйіп отырған 80
жастағы қария əлі де тың.
Нығметула ақсақал зейнеткерлікке
шыққанға
дейін
ауыл
шаруашылығы саласында тер
төккен. Жылқышы қария əлі де ат
құлағында ойнайтынын айтып, атбегілік өнерімен бөлісіп, өз қолымен
өрген тобылғы қамшысын көрсетті.
Үш баласы мен бес немересі бар
Нығметула ата: «Өзім оқымасам да
балаларымды оқытып, олардың
білім алуына жағдай жасадым»,деп қария балаларының жоғары
қызметте
істеп
жатқанын
лысып, іргетасын қалаған жандар
ұлықталды. Ауданның қоғамдық
саяси өміріне белсене қатысып,
ауданның
экономикалық,
əлеуметтік дамуына қосқан үлесі
үшін аудан əкімінің Құрмет грамотасымен
"Сельский
труженик"
газетінің ардагері Елена Врона
жəне ауыл шаруашылығы бөлімінің
ардагері Жұмағазы Сапаров марапатталды.
Елбасы,
партия
Төрағасы Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың сындарлы саясатын
жүзеге
асыруға
атсалысып,
партияның
бағдарламалық
мақсаттары
мен
міндеттерін
орындауға
қатысқаны
жəне
азаматтық белсенділік танытқаны
үшін «Нұр Отан» партиясының Оса-
мақтанышпен айтты.
Адамның өмірінің мəні мен
сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі – баланың ата-анасын
ардақ тұтып, өзінің перзенттік
қарызын бір сəтке де есінен
шығармауында. Үлкендіктен ешкім
құтыла алмаған. Бірақ кəріліктің
өзінің сəні – мəні бар.Қарт кісіні құтбереке деп танысақ-ол ұрпақ
көрегендігі. Ұрпағы құрметтеген атаана əр кезде де бақытты.
Қарттарымызды ардақтап
Ұ с т а з
(Соңы. Басы 8-ші бетте)
«Ұстаз»
ұлағатты
есім.
Шəкірттерін білім нəрімен сусындатып, тəлім - тəрбие беру, жақсы
қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт – бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сол
еңбегі бағаланған ауданымыздың
мұғалімдер қауымына, атап айтсақ,
білім беру жəне тəрбие үрдісінде
оқытудың жаңа технологияларын,
нысандары мен əдістерін енгізіп,
зор еңбек еткені үшін Александр Боровских, Виктор Маенковқа ҚР Білім
жəне ғылым министрлігінің Құрмет
грамотасы мен Алғыс хатын
аудандық мəслихаттың хатшысы
өтейік!
Мереке күні залда жылдар бойы
өз елінің игілігі үшін еңбек еткен, өз
қолдарымен оның болашағын
құрған, ауданымыз мақтан тұтатын
азаматтар, яғни аға буын өкілдері
жиналды. Олар - ауданымызды
еліміздің табысты өңірлерінің бірі
болуына атсалысып, іргетасын
қалаған жандар.
Арнайы мерекеге орайластырып,
мəдениет үйінің холында аяулы
əжелеріміздің алтын қолдарымен
жасалған көрме ұйымдастырылған.
Любовь Павлованың гүлдері, Агафия əжейдің тəтті тоқаштары,
Дарья əжейдің жеміс-жидектерден
жасалған тосаптары мен тұздалған
көкөністері,
Гүлназ
апайдың
қолынан шыққан тоқыма өнерінің
түр – түрі, сондай-ақ, қазақтың
ұлттық қолөнерін насихаттап жүрген
шебер апа Айнагүлдің оюланған
көрпе – жастығы көз сүйсіндіріп,
таңдай қақтырды.
Сахна шымылдығы «Ауылға
барам» театрландырылған композициясымен ашылды.
Осакаров
ауданының
əкімі
Нұркен Кобжанов ауданымыздың
қарияларына алғысын білдірді.
- Құрметті қариялар! Сіздерді
Қарттар күні мерекесімен шын
жүректен құттықтаймын. Бүгінгі
таңда, ауданымызда -үлкенге сый,
ардагерлерге құрмет білдіру дəстүрі
–
Қанат Саққұлақов табыстап, жас
ұрпақты тəрбиелеу мен білім беру
үрдісіндегі еңбегі үшін Қарағанды
облысы білім басқармасының
Құрмет грамотасымен Гульмира Тусупбекова, Назгул Шабанбаева,
Кулнахар Калиясова, Михайл Кравченко, Светлана Скомбрычаяны марапаттады.
Келесі кезекте аудан əкімінің
Алғыс хаттарын табыстау үшін
сахна төріне Осакаров ауданы
əкімінің орынбасары Алма Шалабаева шақырылып, аудан əкімінің
Алғыс хатымен Татьяна Геренчир,
Галина Логинова, Сатира Толепберді, Ольга Сакиева, Анатолий
каров
аудандық
филиалының
Алғыс хатымен еңбек ардагері
Марат Жумабеков, мəдениет ардагері Надежда Хусаинова, білім беру
саласының ардагері Виктор Правдин ұлықталды. Сонымен қатар 20
жыл бойы мыңнан астам неке тіркеп, шаңырақ көтеру қуанышының
куəгері болған АХАТ бөлімінің басшысы Айбүбі Иманғалива сахнаға
шақырылып, салтанатты түрде
құрметті
еңбек
демалысына
шығарып салды. Қазақы дəстүр бойынша иығына камзол жапты.
Осакаров ауданының əлеуметтікэкономикалық
дамуына
үлес
қосқаны үшін аудан əкімінің Алғыс
хаттарын аудан əкімінің орынбасарлары
Руслан
Нұрмұханбетов
пен
Алма
Шалабаева
еңбек ардагерлері - Тамара Бердина, Любовь
Павлова, Евгений Ермолаев, Иосиф Зиньковский,
Василий
Бережной, Елизавета
Левина, Василий Хижняк, Вера Дорогорченко,
Валентина
Малыгина, Антонина
Смоленникова, Анна
Яровая,
Ислам
Шəкірбеков,
Балхан
Нұрханов, Владимир
Назаров,
Абдрашид
Шахтеміров, Николай Чернышов,
Галина Чернополкке табыстады.
Мерекенің ажарын Əлібек Саликов, Марат Бекішев, сондай-ақ
ауданның
мəдени-сауық
орталығының
шығармашылық
ұжымдарының өнері аша түсті.
Əлібек Саликовтың орындауындағы
«Помолимся за родителей» əні
көрермендердің сезім қылын шертіп, ешкімді бей-жай қалдырмады.
Марат Бекішев болса аға буынның
сүйікті əндерінен попури шырқап,
зейнеткерлер би билеп, мерекелік
көңіл-күйі көтеріңкі болды.
Мерекелік іс-шарадан кейін
қариялар «Таверна» мейрамханасына шақырылды. Ақ жаулықты
əжелеріміз бен асқар таудай
аталарымызға дастарқан жайылып,
əн мен биден шашу шашылды.
«Бабаларым, рахмет сендерге!
Балаларым болмасын деп бос
кеуде,
Қобызыңмен қосып əн мен тіл
бердің,
Өмірге мен мылқау болып енгенде,
Бабаларым, рахмет сендерге!»,деп Мұқағали Мақатаев атамыз
айтқандай, біз өзіміздің атаəжелеріміз алдында қарыздармыз.
Қарттарымызды ардақтап өтейік!
Гүлім Сембай
ұ л а ғ а т т ы
Бухлов, Парида Бисолтан, Бижамал
Ельшина, Сақыш Жуманбаеваны
марапаттады.
Ұстаз - шəкірт алдында сыйлы
адам. Ұстаз жайлы айтылар сыр да,
жыр да көп. Ұстаз сенімін ақтау –
адамгершіліктің белгісі екен.
Осакаров ауданының білім беру
бөлімінің
басшысы
Айнагүл
Ақмағанбетова жауапты, қажырлы,
білімді
де
сабырлы
білім
саласының қызметкерлері: Руслан
Каугабаев, Есентай Байбусинов,
Берік Орынбаев, Сапаржан Искаков, Ольга Саак, Куан Махаметчин,
Сауле
Жунусова,
Дмитрий
Демидовқа Осакаров ауданы білім
е с і м
бөлімінің Грамотасын табыстады.
Тағы бір айта кететіні, ауданымызда
20
жылдан
астам
педагогикалық қызметте істеген
əулеттер бар екен. Өмір жолдарын
ерен еңбекке арнаған отбасылар Кошевец, Ермолаев, Соннов – Мищенко - Сорокин, Рыскулов, Сериков,
Даку,
Акмаганбетов,
Дюйсембаев, Муканов, Мекеевтер
əулетіне
құрмет
көрсетілді.
Ауданымыздың мектеп түлектерінің
құттықтау сөздері түсірілген бейнежазбалар ғалым да, шахтер де бас
иген ұлағатты ұстаздар қауымына
тосын сый болды.
Əрине салтанатты шара əн мен
күйсіз өтпейді. Қ. Байжанов
атындағы
бірлестіктің
«Аққу»
ансамблінің
қыздарының
мың
бұралған билері, Ерлан Ериков,
Дулат Аханов, Жадыра Шакенова,
Александр Герасимов, Нурбол Темиргалиев, Алибек Саликовтың
шырқаған
əндері
көрермен
көңілінен шықты.
Егер мұғалім өз бойына іс пен
шəкірттеріне деген сүйіспеншілікті
біріктірген болса, ол – кемел ұстаз,
- деген Ушинский. Сіздерге бүкіл
адам баласы құрметпен бас иеді
кемел ұстаздар.
Гүлім Сембай
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
10 стр.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
С П О Р Т
Республи калы қ ч е м п и о н а т қ а
а уд аннан т ө р т жо л да м а
2018 жылдың 28 – 30
қыркүйегі
күндері
аралығында Бұқар жырау
ауданының Ботақара кентінде қазақ күресінен ересектер арасында Қарағанды
облысының
чемпионаты
өткізілді.
Чемпионатқа
Осакаров
ауданының
спортшылары
қатысып,
өте
жақсы
нəтижелерге қол жеткізді. Атап
айтсақ:
66
келі
салмақ
“ÂÌÌËÒËÒÚ˚ Ë ¯‡ıχÚËÒÚ˚
ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ Á‡ Ôӷ‰Û
29 сентября Молодежным
ресурсным центром были организованы и проведены в
физкультурно-оздоровительном комплексе п. Осакаровка
районные соревнования по
настольному теннису среди
молодежных команд, посвященные
Дню
пожилых
людей.
Это спортивное увлекательное мероприятие проводилось
с целью привлечения молодежи
дəрежесінде
Хабдрасол Серікбол
облыс
ч е м п и о н ы
атанды, ал 60
келіде - Хуанбай
Серік, 100 келіде - Ховдал Хавамбай,
+100
келіде - Бейсенбаев
Сержан
екінші орыннан
көрінсе, 66 келіде – Тулеуов
Батырхан,
55
келі
салмақ
дəрежесінде - Хуанбай Оразбай қола жүлделерге қол жеткізді. 2018 жылдың 08 - 11
қарашасында
Астана
қаласында өткізілетін қазақ
күресінен
Республикалық
чемпионатқа ауданымыздың
атынан төрт спортшы жолдама
ұтып алды, олар: Хабдрасол
Серікбол, Хуанбай Серік, Ховдал Хавамбай жəне Бейсенбаев
Сержан.
Спортшыларымызға
қазақ
күресінен Республикалық Чемпионатта сəттілік тілейміз.
Махаббат Мұқамедқали
Äîñòèãíóòîå — íå ïðåäåë
œÓÒΉÌË ‰ÌË ÒÂÌÚˇ·ˇ
ÔÓ˜ÂÚÌÓ ÏÂÒÚÓ Ë
‰Îˇ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍÓ‚ ‰ÂÚÒÍÓ-
Á‡‚Ó‚‡‚
˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÈ
‚˚ Ï‰‡ÎË.
ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ
¯ÍÓÎ˚ ÔÓÒÂÎ͇ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È
ÔÓ¯ÎË
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
̇Ò˚˘ÂÌÌÓ.
·ÓÌÁÓ-
– ıÓÓ¯ËÏË ÂÁÛθڇڇÏË
‚ÂÌÛ-
ÎËÒ¸ ‰ÓÏÓÈ ·Óˆ˚,
24-25 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ „ÓӉ “Â-
ÔËÌˇ‚¯Ë ۘ‡ÒÚËÂ
ÏËÚ‡Û ÔÓ¯ÎÓ ÓÒÂÌÌ ÔÂ-
‚ ˜ÂÏÔËÓ̇Ú ӷ·-
‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ Ò‰Ë
ÒÚË
˛ÌÓ¯ÂÈ
„Ó‰Ó‚
´қ‡Á‡қ ÍүÂÒ≥ª - Ó‰ÌÓ
ÓʉÂÌˡ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔË-
ÔÂ‚Ó ÏÂÒÚÓ Ë ‰‚‡
ÌˇÎ‡
ÚÂÚ¸Ëı.
2004-2005
Û˜‡ÒÚËÂ
Ò·Ó̇ˇ
ÍÓχ̉‡ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÔÓ
28-30
·Ó¸·Â
ÒÂÌÚˇ·ˇ
Ó̇. ¬ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓχ̉˚ ·˚ÎÓ
·Óˆ˚ ƒfi–ÿ ÔË-
ÔˇÚ¸ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚÓ‚ ËÁ ƒfi–ÿ
ÌˇÎË Û˜‡ÒÚË ‚ ÔÂ-
ÔÓÒÂÎ͇ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ˚È. ›ÚÓ
‚ÂÌÒÚ‚Â —ÂÒÔÛ·ÎËÍË
Û‡ÏÌ·‡È ÕÛ‡Ò˚Î, ÃÛıÚ‡-
‡Á‡ıÒÚ‡Ì ÔÓ „ÂÍÓ-
Ó‚ “ÂÏË·Ì, —‡ıχÌÓ‚ ƒ‡-
ËÏÒÍÓÈ ·Ó¸·Â ‚ „ÓӉ ŸÛ-
Ìˡ, ¿Î¸Ê‡Ô‡Ó‚ »Î¸‰‡,
˜ËÌÒÍÂ.
¡ÂËÍÛÎ˚ ¿·˚Î͇Ë ‚Ó „·‚Â
Δ‡Ì‡ÎË ¿Û·‡ÍËÓ‚Û Ë ¿˚-
Ò ÚÂÌÂÓÏ-ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÏ
¡‡„‰‡Ú ÃÛı‡ÏÂÚ. Óχ̉‡ Ò˚„‡Î‡ Ò·ÊÂÌÌÓ, Á‡Ìˇ‚ ÚÂÚ¸Â
ÒÓʇÎÂÌ˲,
ÒÚ‡ÌÛ Ã‡„‡ÁÓ‚Û ‚ÓÈÚË ‚ ˜ËÒÎÓ
ÔËÁÂÓ‚ Ì ۉ‡ÎÓÒ¸. ¿ ‚ÓÚ
·˚‚¯ËÈ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ ÚÂ-
к активным формам организации досуга, популяризации такого
вида
спорта
как
настольный теннис, расширения и укрепления дружеских
связей, а также
оно было направлено
на
пропаганду здорового образа
жизни.
Всего в играх
по настольному
теннису
приняло
участие
пять молодежных команд. В
каждой команде
было по 3 теннисиста – двое
юношей и одна девушка, в возрасте от 14 до 29 лет.
В командных спортивных поединках отличилась команда
гимназии №9 п. Осакаровка, за-
каровка. Победители и участники соревнований были награждены
грамотами
и
медалями.
***
В этот же день, в физкультурно-оздоровительном комплексе также собрались и
шашисты, которые пришли принять участие в проводимых
здесь зональных соревнованиях по шашкам.
Соревнования по этому виду
спорта прошли по
круговой системе,
где
каждый
из
участников мог проверить свои силы с
любым соперником,
принявшем участие
в играх. Состязались за звание лучшего шашиста как
мужчины, так и женщины, независимо
от возраста.
В целом мероприятие прошло интересно.
Среди
мужчин
умелыми игроками показали
себя мастера шашечных игр С.
Потупаленко, А. Попондопуло и
В. Максимов, а у женщин С.
Максимова, А. Иманжанова и С.
Лебединцева, завоевавшие соответственно первое, второе и
третье призовые места. Побе-
ÌÂ‡ –. . ¿ÎËÏ·‡Â‚‡, Ì˚ÌÂ
Ó·Û˜‡˛˘ËÈÒˇ ‚ ¯ÍÓÎÂ-ËÌÚÂ̇Ú ‰Îˇ Ó‰‡ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔÓÚÂ
‰ÂÚÂÈ ËÏÂÌË ¿. ÃÓΉ‡„ÛÎÓ‚ÓÈ
¬Î‡‰ËÒ·‚ ƒËÎÓÎËÓ, ‚ ‚ÂÒÓ‚ÓÈ
͇Ú„ÓËË
62
ÍËÎÓ-
„‡Ïχ Á‡ÌˇÎ ÚÂڸ ÏÂÒÚÓ.
¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ÍÓÏÛ-ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ ‰ÓÒÚËÊÂÌˡ ÔÓ͇ÊÛÚÒˇ
Ì ÒÚÓθ ‚‡ÊÌ˚ÏË, ‡ Áˇ.
”˜ËÚ˚‚‡ˇ ÛÓ‚Â̸ ÒÓ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚,
˝ÚÓ
ÌÂÔÎÓıË ÛÒÔÂıË, Ë ˝ÚÓ ıÓÓ¯ËÈ ÒÚËÏÛÎ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ¢ ÒÂ¸ÂÁÌ Ë
ÒÚÂÏËÚ¸Òˇ Í ÌÓ‚˚Ï Ôӷ‰‡Ï.
≈. ¬—ŒÕ¿
воевавшая первое призовое
место. Обладателями второго
места стала команда СШ № 1 п.
Осакаровка и третье место заняла команда СШ № 12 п. Оса-
дителям в торжественной обстановке
были
вручены
грамоты и медали.
С. Максимова
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Цифрлі Қазақстан»:
Электронды үкімет – тиімді қызмет
Мемлекет басшысы Н. Ə.
Назарбаевтың 2018 жылғы 10
қаңтардағы
«Төртінші
өнеркəсіптік
революция
жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» атты Жолдауында
мемлекеттік
органдардың
ақпараттық жүйелерінің интеграциясы «Бір терезе» қағидаты бойынша жекелеген мемлекеттік
қызмет
көрсетуден
кешенді
қызмет
көрсетуге
көшуге
мүмкіндік беретіні маңызды
бағыттардың
бірі
болып
айқындалған.
Біз жеңіл жəне ыңғайлы тəсілмен,
қазіргі заманауи технологияларды
белсенді қолдана отырып, қарымқатынас жасайтын ақпараттық
дəуірге əлдеқашан жеттік. Қоғаммен
бірге мемлекеттік билік органдары
да өзгерді, себебі олардың міндетіхалықтың
талаптарын
қанағаттандыру,
мемлекеттің
халықпен қарым-қатынасы барлық
деңгейде орындалуда: мемлекет –
азаматтар, мемлекет – бизнес жəне
мемлекет – мемлекет, ал қызмет
көрсету мүмкіндігінше бір жерде,
бірыңғай электрондық порталда –
электронды үкімет порталында беріледі.
Қазіргі
таңда
Қазақстанда
электрондық үкіметтің нормативтікқұқықтық базасы, сəулеті мен
инфрақұрылымы
қалыптасқан.
Электрондық үкіметте барлық
қажетті деректік ақпараттармен,
базалық компоненттермен, мемлекеттік
жəне
ведомствоаралық
шлюздермен
құрастырылған.
Ақпараттық жүйелердің ықпалдасуы
арқасында электрондық үкімет
əрбір азаматқа қолжетімді.
«Электрондық үкімет» веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны
қоса
алғанда,
бүкіл
шоғырландырылған
үкіметтік
ақпаратқа жəне электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік
қызметтерге, табиғи монополиялар
субъектілерінің желілеріне қосуға
техникалық
шарттарды
беру
жөніндегі қызметтерге жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
қызметтеріне
қол
жеткізудің
бірыңғай
терезесі
болатын
ақпараттық жүйе болып табылады.
«Электрондық үкімет» порталында уақыт үнемдеу, кезектің болмауы,
сыбайлас
жемқорлық
тəуекелдерінің азаюы, мемлекеттік
деректер базасына сұранымдар
жасау есебінен қажетті құжаттар
санының қысқаруы, əрі ең бастысы
– барлық қызметтер онлайн, яғни
кез келген уақытта қолжетімді екенін атап айтуға болады.
Электрондық үкімет арқылы
жұмыс жасау халықтың мемлекеттік
органдарға жүгінуін оңайлата отырып, мемлекеттік органдардың
адамдармен ұйымдарға көрсететін
мемлекеттік қызметтері сапасын
жақсартып,
құжаттар
санын
қысқартты. Мемлекеттік органдар
қызметі бойынша дерек қорларына
қатынасуды қамтамасыз ету жəне
болашақта əкімшілік жүйе жетістіктерін есепке ала отырып, құрамы
жағынан оңтайлы да тиімді мемлекеттік аппарат жасауға бағытталған.
Электронды Үкімет қарапайым
халық үшін тиімді, əрі қолжетімді.
Портал көмегі арқылы мемлекеттік органдарға жүгінбей-ақ күнделікті
мыңдаған мəселелерді шешуге болады: мекенжайлық анықтама, баланы балабақшаға кезекке қою,
жеке тұлғаның жылжымайтын
мүлкінің жоқ (бар) екендігі жайлы
анықтама алу, зейнетақы аударымдары туралы жазба алу жəне т.б.
Ерекше жағдайларға арналған
қызметтер де бар: www.egov.kz
арқылы некені тіркеуге өтініш бе-
руге немесе бала тууды тіркеу
қызметін пайдалануға болады (2018
жылдың басынан бастап қызмет
алушылардың анықтамаларды алу
үшін
«Азаматтарға
арналған
үкімет» Мемлекеттік корпорациясына баруын қажет етпейтіндей
етіп, «электрондық үкімет» веб-порталында қызмет алушының СМС
келісімі бойынша үшінші тұлғаның
анықтамалар алу сервисі іске
қосылды). Əрбір пайдаланушы
өзіне қажетті қызметті таба алады:
жүргізушілер жол қозғалыс ережелерін бұзғаны үшін айыппұл төлей
алады, ата-аналар балаларын білім
беру мекемелеріне бере алады, ал
кəсіпкерлер өз бизнесін тіркей немесе салық төлей алады, сонымен
қатар қандай да бір қызметті қалай
алуға болатынын біле алады. Ең
бастысы электрондық қолтаңбаның
болуы шарт.
Электрондық үкімет азаматтарға
мемлекетпен қарым-қатынас жасауды
жəне
мемлекеттік
қызметтерге
қатынаудың
орналасқан орны, жыл мезгіліне
тəуелсіз, тəулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн бойы қамтамасыз етіп
отырады. Мемлекеттік мекемелер
көрсететін барлық қызметтердің тізімі мен сипаттамасы, нормативтікқұқықтық ақпарат, азаматтардың
билікпен,
түрлі
əлеуметтік
қызметтермен, комитеттермен
жəне ведомстволармен ашық, əрі
кез-келген уақытта бəріне де,
əркімге де қолжетімді.
Сондықтан əрбіріміз бүгінгі күннің
оңтайлы жетістіктерін іс-жүзінде
пайдаланып, қолдануда белсенділік
танытайық!
Гүлсана Саятқызы Медеуова,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері
жəне сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің
Қарағанды облысы бойынша
департаментінің мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
басқармасының бас маманы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ХАБАРЛАНДЫРУ
2018 жылдың 30 қазанында сағат 10.00 Ертіс
ауылдық округі əкімі лауазымына үміткерлерді жергілікті қауымдастық жиынында келісу ауылдық
мəдениет үйінде өткізіледі.
Осакаров аудандық сайлау комиссиясының
2018 жылғы 3 қазандағы № 6 шешімі
30 октября 2018 года в 10.00 часов в здании сельского дома культуры состоится согласование с собранием местного сообщества по рассмотрению
кандидатов на должность акима Иртышского сельского
округа.
Решение Осакаровской районной
избирательной комиссии № 6 от 3 октября 2018г.
Қарағанды облысы Осакаров
ауданының Ертіс ауылдық округінің
əкімін тағайындау туралы
О назначении выборов акима
Иртышского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148-II
Заңына сəйкес:
1) Осакаров ауданының Ертіс ауылдық округінің
əкімін сайлау 2018 жылдың 30 қарашасына
тағайындалсын.
2) Ертіс ауылдық округінің əкімін сайлау жөніндегі
қызметтің күнтізбелік жоспары бекітілсін:
- əкімдіктерге кандидаттарды ұсыну 2018 жылдың 31
қазанынан басталып, 04 қарашасында аяқталады.
- əкімдіктерге кандидаттарды тіркеу 2018 жылдың 05
қарашасында басталып 14 қарашасында аяқталады.
Аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы
Д. Мулдагалиева
Аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы
Л. Васильева
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №
148-II:
1) назначить на 30 ноября 2018 года выборы акима
Иртышского сельского округа Осакаровского района.
2) утвердить календарный план мероприятий по выборам акима Иртышского сельского округа:
- выдвижение кандидатов в акимы начинается 31
октября и заканчивается 4 ноября 2018 г.
- регистрация кандидатов в акимы начинается 5 ноября и заканчивается 14 ноября 2018 г.
Председатель районной
избирательной комиссииД. Мулдагалиева
СООБЩЕНИЕ
Секретарь районной
избирательной комиссии Л. Васильева
о составе территориальной избирательной комиссии по Осакаровскому району
Карагандинской области п. Осакаровка, ул. Школьная, 111, здание центральной районной
библиотеки, тел. 8 (72149) 41601
1. Мулдагалиева Дана Калиоллаевна – председатель комиссии
2. Кошкимбаева Алия Амангельдиевна – заместитель председателя
3. Васильева Любовь Николаевна – секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Байгашкарова Аяжан Бауыржановна
5. Дюсенова Жумакуль Какибаевна
6. Еремеева Евгения Александровна
7. Торбан Людмила Александровна
11 стр.
Ув а ж а е м ы е ж и т е л и
Осакаровского района!
Приглашаем вас на фестиваль «Радуга надежды» с участием детей с
ограниченными возможностями, который состоится 10 октября 2018 года в
16.00 в районном культурно- досуговом центре. Участники фестиваля
будут рады не только видеть вас, но и
чувствовать вашу поддержку.
ГУ «ОЗиСП Осакаровского района»
Құрметті мемлекеттік тұрғын үй қорынан
үй алу үшін кезекте тұрған азаматтар!
Сіздерге, «Осакаров ауданының
тұрғын үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі коммуналдық тұрғын үй қорынан немесе тұрғын
үй алуға кезекте тұрған азаматтардың құжаттарын жаңарту жұмыстары
жүргізіліп жатқанын хабарлайды.
Осыған орай, сіздерге «Осакаров ауданының
тұрғын үй
коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне хабарласып жəне 2018
жылдың 25 қазанына дейін қажетті құжаттарды ұсынуыңыз қажет.
Байланыс мəліметтер: Осакаровка кенті, Шеткібұлақ көшесі 1(2қабат), телефон: 8 (72149) 5-05-88.
«Осакаров ауданының тұрғын үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары
бөлімі» ММ
Уважаемые граждане, состоящие в очереди
на получение жилища из государственного
жилищного фонда!
Сообщаем вам, что государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Осакаровского района» проводится обновление
документов граждан, состоящих в очереди на получение жилища из
коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде.
В связи с этим, вам необходимо обратиться в ГУ «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Осакаровского района» и в срок не позднее, чем до 25
октября 2018 года предоставить необходимые документы.
Контактные данные: поселок Осакаровка, улица Шеткебулак, 1 (2
этаж), телефон: 8 (72149) 5-05-88.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Осакаровского района»
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ОСАКАРОВ АУДАНЫ
МАРЖАНКӨЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМІНІҢ
2018 ЖЫЛҒЫ 28 ТАМЫЗДАҒЫ №1
«Маржанкөл ауылдық округіндегі көшелерді қайта
атау туралы» ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2018 жылғы
17 қыркүйектегі № 4948 болып тіркелген
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан
Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабы
4) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне
өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес жəне ауыл тұрғындарының пікірін
ескере отырып, маржанкөл ауылдық округінің əкімі ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осакаров ауданы Маржанкөл ауылдық округіндегі көшелері келесідей:
1) Уызбай ауылындағы Октябрьская көшесін – Наурыз көшесіне;
2) Құрқопа ауылдағы Центральная көшесін - Шаңырақ көшесіне қайта
аталсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Маржанкөл ауылдық округі əкімі Е. Сембеков
РЕШЕНИЕ АКИМА МАРЖАНКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АВГУСТА 2018 ГОДА № 1
«О переименовании улиц
Маржанкольского сельского округа»
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 4948 от 17 сентября 2018 года
Руководствуясь подпунктом 4) статьи14 Закона Республики Казахстан от
8 декабря 1993 года «Об административно- территориальном устройстве
Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от 23января 2001
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и учитывая мнение жителей, аким Маржанкольского
сельского округа РЕШИЛ:
1.Переименовать в Маржанкольском сельском округе Осакаровского
района следующие улицы:
1) улицу Октябрьская села Уызбай в улицу Наурыз;
2) улицу Центральная села Куркопа в улицу Шанырак.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким Маржанкольского сельского округа Е. Сембеков
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
12 стр.
Жоба
Проект
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сəйкес
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жер салығының бірыңғай мөлшерлемесін жəне жер
салығының базалық мөлшерлемесін жоғарылату туралы
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы
25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық Кодексі)» Кодексінің 509-бабы 5тармағы, 704-бабы 3 тармағына сəйкес,
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» Заңына сəйкес, аудандық
мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қазақстан Республикасының жер
заңнамасына сəйкес пайдаланылмайтын
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге жер
салығының, бірыңғай жер салығының
мөлшерлемесі жəне жер салығының базалық
мөлшерлемесі жоғарылатылсын.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) Осакаров аудандық мəслихатының 2015
жылғы 19 тамыздағы № 505 «Қазақстан
Республикасының жер заңнамасына сəйкес
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлерге жер салығының
базалық мөлшерлемелерін жəне бірыңғай
жер салығының мөлшерлемелерін он есе
жоғарлату туралы» шешімінің (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3398 болып тіркелген, 2015 жылғы
19 қырқүйектегі № 38 (7470) «Сельский труженик» аудандық газетінде, «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы
25 қыркүйекте жарияланған).
2) Осакаров аудандық мəслихатының 2016
жылғы 9 ақпандағы № 601 Осакаров
аудандық мəслихатының 2015 жылғы 19
тамыздағы 47 сессиясының № 505
«Қазақстан
Республикасының
жер
заңнамасына сəйкес пайдаланылмайтын
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге
жер салығының базалық мөлшерлемелерін
жəне
бірыңғай
жер
салығының
мөлшерлемелерін он есе жоғарлату туралы»
шешіміне өзгеріс енгізу туралы» шешімінің
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу Тізілімінде № 3695 болып тіркелген,
2016 жылғы 19 наурыздағы № 11 (7495)
«Сельский труженик» аудандық газетінде,
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
2016 жылғы 25 наурызда жарияланған).
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау
аудандық мəслихаттың бюджет жəне
ауданның əлеуметтік-экономикалық даму бойынша тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б.К.
Сыздыкова).
4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
Аудандық мəслихат хатшысы
К. Саккулаков
О повышении базовых ставок земельного налога и ставок
единого земельного налога на не используемые земли
сельскохозяйственного назначения в соответствии
с земельным законодательством Республики Казахстан
Сессия төрағасы
Аудандық мəслихат хатшысы
К. Саккулаков
В соответствии со статьей 505, пунктом 3
статьи 509 Кодекса Республики Казахстан от
25 декабря 2017 года «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый
кодекс)», Законом Республики Казахстан от
23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат
РЕШИЛ:
1. Установить категории автостоянок (паркингов) и увеличить базовые ставки налога на
земли, выделенные под автостоянки (паркинги), по Осакаровскому району в зависимости от категории автостоянок (паркингов),
подлежащие налогообложению по базовым
ставкам на земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями
при нем, согласно приложению к настоящему
решению.
2. Определить поселок Осакаровка близлежащим населенным пунктом, базовые
ставки на земли которого будут применяться
при исчислении налога на земли других категорий, выделенные под автостоянки (паркинги).
аудандық мəслихат сессиясының 2018 жылғы «___»___№
шешіміне қосымша
№
Санаты
1 Жабық типтегі автотұрақтар (паркингтер)
1 санат
он есе
2 Ашық типтегі автотұрақтар (паркингтер)
2 санат
он есе
Автотұрақтардың (паркингтердің) санаты
3. Признать утратившим силу решение
Осакаровского районного маслихата Карагандинской области от 16 октября 2015 года №
540 «Об установлении категорий автостоянок
(паркингов) и увеличении базовой ставки налога на земли, выделенные под автостоянки
(паркинги) Осакаровского района» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
номером 3502, опубликовано в газете «Сельский труженик» № 48 (7480) от 28 ноября
2015 года и в информационно-правовой системе «Əділет» от 4 декабря 2015 года).
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
районного маслихата по бюджету и социально-экономическому развитию района
(Сыздыкова Б.К.).
5. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня первого официального опубликования.
Председатель сессии
Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
Приложение к решению ___ сессии
районного маслихата от «__»___2018 года №
Осакаров ауданындағы автотұрақтардың (паркингтердің) санаты
жəне автотұрақтарға (паркингтерге) бөлінген жерге базалық салық
мөлшерлемесін ұлғайту
Базалық
мөлшерлемені
ұлғайту
Председатель сессии
Секретарь районного маслихата
К. Саккулаков
Пр о ек т
Об установлении категорий автостоянок (паркингов)
и увеличении базовой ставки налога на земли,
выделенные под автостоянки (паркинги)
Осакаровского района
ЖО БА
3.
«Осакаров
ауданы
бойынша
автотұрақтардың (паркингтердің) санаттарын
белгілеу жəне автотұрақтар (паркингтер) үшін
бөлінген жерлерге салынатын базалық
салықтардың мөлшерлемесін ұлғайту туралы»
Қарағанды облысы Осакаров
аудандық мəслихатының 2015 жылғы 16
қазандағы № 540 шешімінің күші жойылды
деп танылсын (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 3502
нөмірімен тіркелген, «Сельский труженик» газетінде 2018 жылғы 28 қарашада №48 (7480)
жарияланған
жəне
2015
жылғы
4
желтоқсанда "Əділет" ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған).
4. Аталған шешімнің орындалуын бақылау
ауданның əлеуметтік-экономикалық дамуы
жəне
бюджет
бойынша
аудандық
мəслихаттың
тұрақты
комиссиясына
жүктелсін (Б.К.Сыздыкова).
5. Осы шешім алғаш ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
2) решение Осакаровского районного маслихата от 9 февраля 2016 года № 601 «О внесении изменения в решение 47 сессии
Осакаровского районного маслихата от 19 августа 2015 года № 505 «О повышении базовых ставок земельного налога, ставок
единого земельного налога в десять раз на не
используемые в соответствии с земельным
законодательством Республики Казахстан
земли сельскохозяйственного назначения»
(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов за № 3695, опубликовано в газете
«Сельский труженик» № 11 (7495) от 19 марта
2016 года и в информационно-правовой системе «Əділет» от 25 марта 2016 года).
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
районного маслихата по бюджету и социально-экономическому развитию района
(Сыздыкова Б.К.).
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
В соответствии с пунктом 5 статьи 509,
пунктом 3 статьи Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
1. Повысить базовые ставки земельного налога и ставки единого земельного налога на
не используемые земли сельскохозяйственного назначения в десять раз в соответствии
с земельным законодательством Республики
Казахстан.
2. Признать утратившим силу:
1) решение Осакаровского районного маслихата от 19 августа 2015 года № 505 «О повышении базовых ставок земельного налога,
ставок единого земельного налога в десять
раз на не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан
земли
сельскохозяйственного
назначения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 3398, опубликовано в
газете «Сельский труженик» № 38 (7470) от
19 сентября 2015 года и в информационноправовой системе «Əділет» от 25 сентября
2015 года).
Осакаров ауданы бойынша автотұрақтардың
(паркингтердің) санаттарын бекіту жəне автотұрақтар
(паркингтер) үшін бөлінген жерлерге салынатын базалық
салықтардың мөлшерлемесін ұлғайту туралы
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы
25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
(Салық кодексі)» Кодексінің 505-бабына, 509бабының
3
тармағына,
Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес Осакаров аудандық
мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осы шешімнің қосымшасына сəйкес,
тұрғын үй қоры алып жатқан жерлерді оның
ішінде құрылысы мен құрылымын есептемегенде, елді мекеннің жеріне базалық
мөлшерлеме бойынша салық салуға жататын, автотұрақтардың (паркингтердің) санатына байланысты Осакаров ауданы бойынша
автотұрақтарға (паркингтерге) бөлінген жерлерге салынатын базалық салық жəне
автотұрақтардың (паркингтердің) санаты бекітілсін.
2. Осакаровка кенті автотұрақтарға (паркингтерге) бөлінген басқа санаттардағы жерлерге салықты есептеу кезінде жерлеріне
базалық мөлшерлемелер қолданылатын
жақын орналасқан елді мекен болып
айқындалсын.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
Категории автостоянок (паркингов) и увеличение базовых ставок
налога на земли, занятые под автостоянки (паркинги)
в Осакаровском районе
№
Категории
Увеличение базовой
ставки
1 Автостоянки (паркинги) закрытого типа
1 категория
в десять раз
2 Автостоянки (паркинги) открытого типа
2 категория
в десять раз
Типы автостоянок (паркингов)
«ëÓÒ‰ÒÍËÈ ÔËÒÏÓÚ»
В рамках реализации Закона Республики Казахстан «О
профилактике правонарушений» (статья 7), с учетом изучения опыта развитых зарубежных стран и в целях
внедрения новых форм взаимодействия с общественностью по вопросам профилактики правонарушений, Департаментом внутренних дел разработан и утвержден
акимом области план по реализации Соседского присмотра на территории Карагандинской области на 2018
год (далее - План).
Суть Соседского присмотра заключается в проявлении
гражданской активности, тесном взаимодействии общественности и полиции, а также проведении информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений.
Она направлена на создание соседских организаций по надзору за состоянием общественного порядка на определенной
территории.
Основная деятельность заключается в доведении любой
информации криминального характера до сведения полиции.
Основными целями являются:
1. Повышение правосознания и правовой культуры граждан.
2. Формирование в наших гражданах ответственности за
сохранность жилья, безопасность проживания в нем.
3. Качество окружающей среды, соблюдение чистоты в
подъездах домов, во дворах жилых комплексов.
4. Улучшить добрососедские отношения. Научиться действовать жителям как единая общая команда для решения
всех проблем сообща.
5. О всех замеченных фактах противоправных действий со
стороны лиц, в том числе проживающих по соседству незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
Уважаемые жители района, убедительная просьба, оказать
активное содействие участковым инспекторам полиции, об-
служивающих Ваш административный участок в профилактике правонарушений и преступлений, а именно доводить информацию:
- о лицах, допускающих правонарушения в семье;
- о лицах, злоупотребляющих алкогольными напитками и
замеченными в употреблении наркотиков;
- лицах, совершивших преступления, подозрительных
лицах, находящихся в подъезде (в частном секторе), с целью
совершения краж и других правонарушений;
- по арендуемым квартирам, притонам, контингент проживающих в них лиц;
- лицам, с нетрадиционными религиозными взглядами;
- о всех замеченных фактах противоправных действий со
стороны лиц.
Местная полицейская служба ОВД
Осакаровского района
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
«Родников ауылдық округіндегі Родниковск ауылының
көшелерін қайта атау туралы»
РОДНИКОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ƏКІМІ
ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫ
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8
желтоқсандағы № 2572-XII «Қазақтан
Республикасының əкімшілік – аумақтық
құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4)
тармақшасына, Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару жəне өзін – өзі басқару туралы»
Заңына сəйкес жəне ауыл тұрғындарының пікірін ескере отырып, Родников ауылдық
округінің əкімі ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Осакаров ауданы Родников ауылдық
округіндегі Родниковск ауылы көшелері келе-
сідей:
1) 40 лет Октября көшесін – Ынтымақ
көшесіне;
2) Комсомольская көшесін – Сарыарқа
көшесіне қайта аталсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды
өзіме қалдырамын.
3. Осы шешімнің алғаш ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Родников ауылдық округінің əкімі
Б. Ибраев
Проект решения акима Родниковского
сельского округа
«О переименовании улиц в селе Родниковское
Родниковского сельского округа»
Руководствуясь подпунктом 4) статьи 14
Закона Республики Казахстан от 8 декабря
1993 года №2572-ХII «Об административно –
территориальном устройстве Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан от
23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан» и учитывая мнение
жителей, аким Родниковского сельского
округа РЕШИЛ:
1. Переименовать в Родниковском сельском округе села Родниковское
Осакаровского района следующие улицы:
1) улицу 40 лет Октября – в улицу
Ынтымақ;
2) улицу Комсомольская
– в улицу
Сарыарқа.
2. Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
Аким Родниковского сельского округа
Б. Ибраев
В Казахстане проходит осенний призыв
на срочную воинскую службу
Призыв начинается в соответствии с
Указом Президента Республики Казахстан
от 28 февраля 2018 года № 644 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной
воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном
призыве
граждан
Республики
Казахстан на срочную воинскую службу в
марте-июне и сентябре-декабре 2018
года».
Призыву на срочную воинскую службу
подлежат граждане в возрасте от 18 до 27
лет. Призывникам необходимо прибыть в
управления и отделы по делам обороны по
месту своего воинского учета, где они
пройдут медицинское освидетельствование и определение годности к воинской
службе.
Как и прежде, комплектование будет
проводиться по экстерриториальному
принципу. То есть, призывник направляется на службу в другой регион. При отборе
и
распределении
молодого
пополнения по воинским частям будут учитываться специальности призывников, полученные до призыва.
Для оперативного решения вопросов о
порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Республики Казахстан
весь период будет работать «горячая
линия». Ответственные должностные лица
дадут разъяснение, ответят на все интересующие вопросы граждан. Получить консультацию можно позвонив по телефонам:
8(7172)72-13-89 и 72-16-06.
Óêëîíåíèå îò âîèíñêîé ñëóæáû
Призыв граждан на воинскую службу
– это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение комплектования личным составом Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований на обязательной основе.
Служба в Вооруженных Силах Республики Казахстан - замечательная школа
воспитания, организованности, дисциплинированности, мужества, стойкости, проявления
лучших
нравственных,
психологических качеств. Поэтому человек, прошедший воинскую службу, становится
дисциплинированным,
требовательным к себе и окружающим, исполнительным. Перечисленные положительные черты характера, приобретаемые
за время воинской службы, являются далеко не исчерпывающими.
К сожалению, в наше время молодые
люди призывного возраста имеют неправильные взгляды на воинскую службу и
воинский долг, иждивенческие настроения,
пасуют перед трудностями, не обладают
нужной физической закалкой, тяготятся
воинским уставным порядком.
Законодательством Республики Казахстан предусмотрены меры наказания за
уклонение от прохождения срочной воинской службы.
Статья 387. Уклонение от воинской
службы.
1. Уклонение от призыва на воинскую
службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы –
наказывается штрафом в размере до
одной тысячи месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в
том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
1) посредством причинения себе вреда
здоровью;
2) путем симуляции болезни;
3) посредством подлога документов или
иного обмана – наказывается штрафом в
размере до трех тысяч месячных показателей, либо исправительными работами в
том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Хочется призвать молодых людей сделать для себя правильные выводы по отношению к воинской службе как к почетной
обязанности каждого гражданина нашей
страны, закрепленной Конституцией РК, и
пожелать им достойного прохождения
службы в армии.
Отдел по делам обороны
Осакаровского района
Карагандинской области
13 стр.
«Ақбұлақ ауылдық округіндегі көшелерді қайта
атау туралы»
АҚБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ƏКІМІ
ШЕШІМІНІҢ ЖОБАСЫ
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8
желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының
əкімшілік - аумақтық құрылысы туралы»
Заңының 14 бабының
4 тармағына,
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» Заңына сайкес, ауыл
тұрғындарының пікірін ескере отырып,
Ақбұлақ ауылдық округінің əкімі ШЕШІМ
ЕТТІ:
1. Осакаров ауданы Ақбұлақ ауылдық окру-
гіндегі Роднички ауылының көшелері келесідей:
1) Новая көшесі - Наурыз көшесіне;
2) Степная көшесі - Аманат көшесіне қайта
аталсын.
2.Осы шешімнің орындалуын бақылауды
өзіме қалдырамын.
3. Осы шешім алғаш ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Ақбұлақ ауылдық округінің əкімі
Н. Машрапов
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ АКИМА
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА АКБУЛАК
«О переименовании улиц в сельском округе Акбулак»
Руководствуясь пунктом 4 статьи 14 Закона
республики Казахстан от 8 декабря 1993 года
«Об
административно-территориальном
устройстве Республики Казахстан», Законом
Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», с
учетом мнения жителей, аким сельского
округа Акбулак РЕШИЛ:
1. Переименовать в сельском округе Акбулак села Роднички Осакаровского района
следующие улицы:
1) улицу Новая села Роднички - в улицу Наурыз;
2) улицу Степная села Роднички - в улицу
Аманат.
2. Контроль за исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.
Аким сельского округа Акбулак
Н. Машрапов
О преимуществах
электронной торговли
›ÎÂÍÚÓÌ̇ˇ ÚÓ„ӂΡ ÚÓ‚‡‡ÏË ñ ˝ÚÓ
Ô‰ÔËÌËχÚÂθÒ͇ˇ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔÓ
‡ÎËÁ‡ˆËË ÚÓ‚‡Ó‚ ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Îˈ‡ÏË, ÓÒÛ˘ÂÒڂΡÂχˇ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÙÓχˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
˜ÂÂÁ
ËÌÚÂÌÂÚ-χ„‡ÁËÌ Ë (ËÎË) ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ.
ƒÎˇ ̇ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘ËÍÓ‚, ÓÒÛ˘ÂÒڂΡ˛˘Ëı ˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÚÓ„ӂβ ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ 3 ÒÚ‡Ú¸Ë
293 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ
ÛÏÂ̸¯ÂÌË ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÓıÓ‰ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ ̇ 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â,
ÂÒÎË ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌˡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË ÚÓ‚‡‡ÏË, Ò Û˜ÂÚÓÏ Ô‚˚¯ÂÌˡ ÒÛÏÏ˚ ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÈ ÍÛÒÓ‚ÓÈ
‡ÁÌˈ˚ ̇‰ ÒÛÏÏÓÈ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ ÍÛÒÓ‚ÓÈ ‡ÁÌˈ˚, ‚ÓÁÌËÍ¯Â„Ó ÔÓ ÓÔÂ‡ˆËˇÏ ÔÓ Ú‡ÍÓÈ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË, ÒÓÒÚ‡‚Ρ˛Ú
Ì ÏÂÌ 90 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓ„Ó „Ó‰Ó‚Ó„Ó ‰ÓıÓ‰‡. œÓ Ë̉˂ˉۇθÌÓÏÛ ÔÓ‰ÓıÓ‰ÌÓÏÛ Ì‡ÎÓ„Û, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÏÛ ‚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
Ô‡ÚÂÌÚ‡, ÔÛÚÂÏ ÔËÏÂÌÂÌˡ ÒÚ‡‚ÍË ‚ ‡ÁÏÂ 2 ÔÓˆÂÌÚ‡ Í Ó·˙ÂÍÚÛ Ì‡ÎÓ„ÓÓ·ÎÓÊÂÌˡ,
Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
‰ÓıÓ‰Ó‚,
ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚ı ÔÛÚÂÏ ·ÂÁ̇΢Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚ ӷ·„‡˛ÚÒˇ ÔÓ ÒÚ‡‚Í 1 ÔÓˆÂÌÚ.
“Ó ÂÒÚ¸ Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Õœ Ô‰ÓÒÚ‡‚Ρ˛ÚÒˇ ̇ÎÓ„Ó‚˚ ÔÂÙÂÂ̈ËË ÔË
Òӷβ‰ÂÌËË ÌÓÏ Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡.
“‡Í ÔÓÒÚ‡Ìӂ͇ ̇ „ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È Û˜ÂÚ
‚ ͇˜ÂÒڂ ̇ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘Ë͇, ÓÒÛ˘ÂÒڂΡ˛˘Â„Ó ÓÚ‰ÂθÌ˚ ‚ˉ˚ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË ñ
˝ÎÂÍÚÓÌ̇ˇ ÚÓ„ӂΡ ÚÓ‚‡‡ÏË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Û‚Â‰ÓÏÎÂÌˡ Ó Ì‡˜‡ÎÂ
ËÎË ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË ‚ ͇˜ÂÒڂ ̇ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘Ë͇, ÓÒÛ˘ÂÒڂΡ˛˘Â„Ó ÓÚ‰ÂθÌ˚ ‚ˉ˚ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË, ‚
ÔÓˇ‰ÍÂ, ÓÔ‰ÂΡÂÏÓÏ «‡ÍÓÌÓÏ —ÂÒÔÛ·ÎËÍË ‡Á‡ıÒÚ‡Ì ´Œ ‡Á¯ÂÌˡı Ë Û‚Â‰ÓÏÎÂÌˡıª, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ‚ÚÓ˚Ï
‡·Á‡ˆÂÏ ÔÛÌÍÚ‡ 4 ÒÚ‡Ú¸Ë 88 Õ‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó
ÍÓ‰ÂÍÒ‡.
ƒ‡ÌÌÓ ۂ‰ÓÏÎÂÌËÂ, Ô‰ÒÚ‡‚ΡÂÚÒˇ ‚
̇ÎÓ„Ó‚˚È Ó„‡Ì Ì ÔÓÁ‰Ì ÚÂı ‡·Ó˜Ëı
‰ÌÂÈ ‰Ó ̇˜‡Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌˡ ÓÚ‰ÂθÌÓ„Ó ‚ˉ‡ ‰ÂˇÚÂθÌÓÒÚË ÔÓ ÏÂÒÚÛ Ì‡ıÓʉÂÌˡ Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó Ô‰ÔËÌËχÚÂΡ
ÎË·Ó ˛ˉ˘ÂÒÍÓ„Ó Îˈ‡.
”√ƒ ÔÓ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ
҂‰ÂÌ˲ ̇ÎÓ„ÓÔ·ÚÂθ˘ËÍÓ‚!
Управление государственных доходов по
Осакаровскому району в связи с внесенными
поправками в Закон Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в части обязательств физических
лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера по уплате обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в свою
пользу, сообщает следующее.
Физические лица, получившие доходы по
договорам гражданско-правового характера,
должны самостоятельно представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (ФНО 200.00),
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 12 февраля 2018
года № 166 «Об утверждении форм налоговой отчетности» (далее – Приказ), с отражением
сведений
по
исчисленным
(начисленным) суммам обязательных пенсионных взносов ежеквартально, не позднее
15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Обращаем внимание, что
при заполнении ФНО 200.00 указанные налогоплательщики не ставят отметку в строке 6
«Категория налогоплательщиков» и заполняют только строки:
200.00.004 «Сумма обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению в
свою пользу»;
200.01.009 «Заявляемый доход в свою
пользу».
Срок представления налоговой отчетности
за 3 квартал 2018 года истекает 15.11.2018
года.
Кроме того напоминаем, что в связи с проведением пилотного проекта «Местного самоуправления-четвертый уровень бюджета»
(МСУ) в Осакаровском районе на территории
сельского округа Есиль, Пионерский, п. Молодежный, п. Осакаровка всем налогоплательщикам
необходимо
помнить
о
необходимости правильного указания при заполнении налоговой отчетности и уплаты налогов БИН МСУ (вышеуказанных акиматов).
УГД по Осакаровскому району
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
14 стр.
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Барлық
мектеп
мұғалімдерін
шын
жүрегімнен ұстаз күнімен құттықтаймын.
Сіздерге мол отбасы бақытын, сарқылмас
қуатын, шығармашылық шабытты, əркез
сəттілікті тілеймін.
От всей души поздравляем учителей и всех
сотрудников школы с профессиональным
праздником - Днем учителя! Огромного вам
всем счастья, доброго здоровья, неутомимой
энергии, благополучия, творческих успехов в
работе и радости в личной жизни.
А. Жетписбаева,
аким Садового сельского округа.
***
Администрация и профсоюзный комитет Литвинской школы-интерната поздравляет всех ветеранов педагогического труда и
педагогов с Днем учителя!
Вместе с благодарностью за ваш беспокойный труд примите искренние пожелания здоровья,
личного
счастья,
творческого
вдохновения, неиссякаемой энергии и новых
достижений в работе.
От
все й
Искренне благодарю директора КГП ЦРБ Осакаровского района Травневу О. Н., администрацию, профком
и всех сотрудников Осакаровской районной больницы
за внимание, оказанное мне в «День пожилых». Желаю
всем здоровья, успехов в работе и благополучия в семейной жизни.
Бородин А. И., ветеран медицинской службы.
***
Вот и закончился наш прекрасный праздник – День
пожилых людей – праздник мудрости и добра. Каждый
раз мы ждем его с радостью и грустью. Грустно от того,
что кого-то уже нет с нами, и радостно, - появился очередной повод для общения и приятных воспоминаний.
От всей души хочется поблагодарить акимат Пионерского сельского округа во главе с акимом Абильдиновым Кабылдой Акижановичем за заботу, внимание,
терпение и доброжелательное отношение к нам, пожилым людям. Желаем вам и вашим родным и близким
здоровья, счастья и душевного тепла в ваших домах.
Кабылда Акижанович работает у нас не так давно, а
уже много добрых дел сделано под его руководством:
проведена отсыпка центральной улицы, по всем улицам светят фонари, установлен памятный крест жертвам сталинских репрессий на месте захоронения. Мы
уверены - много добрых дел будет еще сделано.
Группа пенсионеров Пионерского
сельского округа
***
От имени всех пожилых людей села Акпан выражаем благодарность Лущаку Павлу Васильевичу, руко-
Дорогие наши учителя, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Днем учителя! Высоко
ценим щедрость ваших любящих сердец,
ваше терпение и понимание, преданность
делу и любовь к своим ученикам! Желаем
крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа,
радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают
уважение, любовь, доброжелательность, жизнерадостность!
К. А. Абильдинов,
аким Пионерского сельского округа
***
Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
– Днем учителя! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма,
благодарных учеников и родителей.
К. Махметова,
аким сельского округа Сункар
ду ши!
водителю ТОО «Найдоровское» за то, что он организовал для нас праздник 1 октября, с вручением цветов,
подарков и вкусным обедом.
Праздник удался и хочется пожелать ему и его коллективу здоровья, всех земных благ, удачи во всех начинаниях в работе и в жизни.
***
Так уж получилось, что я по состоянию здоровья попала в реанимацию. И здесь меня такой заботой и профессионализмом окружили все сотрудники этого
отделения, что не поправиться было невозможно. В
любое время дня и ночи они находились рядом, заботясь о каждом. Этот коллектив как одна большая
семья. Друг друга все поддерживают, понимая, что у
всех одна цель - добиться улучшения здоровья своих
пациентов. И во главе этого сплоченного коллектива
уже много лет бессменный руководитель - Ирина Евгеньевна Пята - врач высокой квалификации и просто
очень замечательный человек.
Я выражаю глубокую признательность за их душевную теплоту и сострадание, готовность всегда прийти
на помощь всему коллективу реанимационного отделения - врачам Пята И. Е., Горбачевой Н. В, медсестрам
Щелоковой О. М., Лисицкой Р. Г., Смагуловой А. С.,
медбрату Шерстюк Д. Н., санитаркам Кошкимбаевой Г.
В., Мурдабековой Е. Н., Жуковой Е. С., Жуковой Т. В. и желаю им всем от всей души здоровья на долгие годы
и благополучия!
С уважением, Е.Ф. Сапалиди.
Нотариус Кулатаева Ботагоз Оразбаевна (государственная лицензия № 17015663 от 08.09.2017
года МЮ РК) извещает об открытии наследственного дела после смерти Маркеловой Лидии Николаевны, умершей 15.05.2018 года.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу: п. Осакаровка, улица Пристанционая, 12, здание
ЦОНа, тел. (72149) 43330.
П Р О Д А Ю Т С Я
*действующее торг. помещ. «Прохлада» 100 кв.м.
в п. Осакаровка, с ремонт. и зем. уч., меблированное, с быт. техникой, санузел, водопровод, канализация. Или СДАМ в аренду. Тел. 87781109020,
87017724456 (WhatsApp).
*грибы грузди, опята, маслята и др. 2 литра –
3000 тг. Доставка бесплатно. Тел. 87713120780.
*кролики породы «бабочки», «шиншилла», «полуфландер». Все вопросы по тел. 87021919062,
87762151620, 44115.
*поросята 1,5-месячн., сухое молоко, лен, соль,
рыбокостная мука. п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 65, тел. 44084, 87055869878, 87022759122.
*мед натуральный в ассортименте. В п. Осакаровка – ул. Целинная, 40/1, тел. 87052105148; в п.
Молодежный – ул. Мира, 29, магазин «Мясное изобилие». Тел. 87712087998.
*срочно благ. дом, ул. Литвиновская, 143, (сад,
огород, с/у, водопр., гараж). Тел. 42786.
*магазин «Айсберг». Тел. 87025853099.
*2-комн. кв-ра с хор. ремонт., пласт. окна, балкон,
снаружи балкон – евро. п. Осакаровка, ул. Пионерская, 10, кв. 6, тел. 41095, 87754598084,
87785883040.
*солома – 250 тенге за тюк, сухая, свежая. Тел.
87053325092.
*4-комн. кв-ра, больш. кухня, печь отдельно,
гараж, сарай, огород. п. Осакаровка, ул. Придорожная, 11/2, тел. 87026560622.
*срочно благ. 4-комн. дом с больш. зем. уч., хозпостр., вода пост., тел., Интернет, рядом школа,
д/сад, п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 54, тел.
41106, 87014224917.
*картофель, 2000 тг за мешок, домашние помидоры, резаный картофель -1500 тг. Тел. 42638,
87087086410.
*месячные поросята. Тел. 37243.
*кассовый аппарат ПОРТ МР-55В ФКZ с сим-картой; сварочное оборудование. Тел. 87005757701.
*2-комн. кв-ра по ул. Достык, 2, кв. 14. Тел.
87014218747, 87072237934.
*2 коровы. Цена 230 тысяч тг за каждую. Тел.
35034, 87051089200.
*КУПЛЮ мясо говядины, свинины, баранины.
Цена договорная. Тел. 87770740112, 87078978360.
*КУПЛЮ мясо КРС, откорм. лошадей, откорм.
баран., свиней, подсосных телят. Можно живьем по
договоренности. Тел. 87758445505, 87775832340.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
В НИМА Н ИЕ , КОН К УРС !
– 8 ÓÍÚˇ·ˇ ÔÓ 30 ÌÓˇ·ˇ 2018 „Ó‰‡ ‚ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ÎÛ˜¯ËÈ ÒˆÂ̇ËÈ
̇ ‡ÌÚË̇ÍÓÚ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÂχÚËÍÛ, ‚ ‡Ï͇ı ‡ÎËÁ‡ˆËË œÎ‡Ì‡ ÔÓÙË·ÍÚ˘ÂÒÍËı ÏÂÓÔˡÚËÈ, ̇Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È
̇
ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
̇ÍÓχÌËË
Ë
̇ÍÓ·ËÁÌÂÒÛ ‚ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ ̇ 2018-2019
„Ó‰˚.
œÓ ÛÒÎÓ‚ËˇÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ √” ´ŒÚ‰ÂÎ ÍÛθÚÛ˚ Ë ‡Á‚ËÚˡ ˇÁ˚ÍÓ‚ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇ª ÔÓ
‡‰ÂÒÛ: Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇, ÛÎ. ƒÓÒÚ˚Í, 43 ËÎË ÔÓ ÚÂÎ.
8(72149)43075.
œ˄·¯‡ÂÏ ‚ÒÂı ÔËÌˇÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓ ۘ‡ÒÚËÂ!
Œ„ÍÓÏËÚÂÚ
Участникам ТОО «Кредитное
товарищество «Сарыбел»
Уведомление
ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел» планирует, 6 ноября
2018 года в 11.00 часов в здании Осакаровского РУПС АО «Казпочта», расположенного по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, поселок Осакаровка, улица Достык, дом 36, 2-ой
этаж провести общее внеочередное собрание участников со следующей повесткой дня:
1. О выходе из состава и продаже доли участников ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел».
2. О вводе новых участников в состав ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел».
3. Об изменении Уставного Капитала ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел».
4. О распределении и перераспределении лимита кредитования
между участниками ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел».
Председатель Правления
ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел»
Смирнов В.А.
Бос жұмыс орнына орналасуға
КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі: 101000 Осакаровка к.
1-Семилетка к., 2, телефон 51-3-74,
Осакаровка кентіне 1,0 ст. қарттар мен мүгедектермен үйде күндізгі
күтім жасау бөлімшесіне бухгалтер ретінде бос лауазымдық орнына
конкурс жариялайды.
Жарияланғаннан кейін құжаттардың қабылдау мерзімі 15 күн.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары, арнайы
орта қаржы- экономикалық білім. Мамандық бойынша жұмыс өтілі 3
жылдан кем емес.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантных должностей
Государственное учреждение: «Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района» 101000 п. Осакаровка, ул. 1 Семилетка, 2, тел. 51-3-74 объявляет конкурс на занятие вакантной
должности бухгалтера отделения социальной помощи на дому на 1,0
ставки.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации.
Требования к участникам конкурса: высшее, средне профессиональное финансово-экономическое образование. Стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Еске алу
Осакаров ауданының тумасы,
балаларының жан анасы,
қамқоршы болған
Рысбекова Шамшия Мухамедқали қызының
өмірден озғанына 1 жыл толады.
Анашым шаныраққа болдың пана,
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Айтқан сөзің, тəтті күлкін жанымызда
Сағынышпен туғандарың еске алады.
Жанымызда мəңгілік сақталасыз.
Еске алушылар: Жолдасың, балаларың, немерелерің,
туыстарың.
2018 жылдың 13 казан айында Тойхана кафесінде сагат 13:00 де
берілетін 1 жылдық қонақ асына шақырамыз.
Профком и коллектив отдела образования выражают искренние соболезнования бухгалтеру материального отдела Кокишевой Баян Сериковне по поводу безвременной кончины ее сестры.
Аппарат акима Садового сельского округа выражает искренние соболезнования Чернокал Ларисе Сергеевне по поводу смерти ее матери Леонтьевой Л. П.
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
15 стр.
ДҮЙСЕНБІ
ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ҚАЗАН - 8 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.05 «Тамаша Сити» 08.00 «Доброе утро»
11.00 «Поле чудес» 12.00 «Қалаулым» 15.00 "На самом
деле" 15.55 Т/с «Ищейка 3» 16.55 «Пусть говорят»
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 02.35 «Пендеміз ғой»
20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 22.35, 01.50, 03.25 «Паутина»
01.00 Х/ф «Паук»
ХАБАР
07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости 09.10 «Көрімдік» 10.00 «Джио научит» 10.20 «Зерде» 10.50 Х/ф «Таңғажайып əлем»
11.35 Д/ф «Журналистік зерттеу» 12.10 «Біздің назарда» 12.25 «Өмір жолы» 13.10 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 14.10 Т/с «Двойная жизнь» 15.00 «Давайте
говорить!» 15.45 «Подари детям жизнь» 15.50 «Тур де
хабар» 16.20, 23.55, 00.55 Летние юношеские Олимпийские игры 18.00 «Важно знать» 18.15 «Спасаем
жизни» 18.45 Т/с «Пəленшеевтер» 19.15 Т/с «Детектив
Əже» 19.50 «Берекет кілті – бейнет» 20.00, 02.30
Қорытынды жаңалықтар 20.30 «Online» 21.00 Итоги
дня 21.30 Т/с «Жұмбақ жандар» 22.20 Т/с «Аға» 23.05
Т/с «Хороший доктор»
QAZAQSTAN
06.05 «Senbiliktan» 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 01.30
«Hit Qazaqstan» 10.55 «Апта» 12.00, 21.50 Т/с
«Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00, 00.25 «Ақпарат» 13.15,
18.45 Т/с "Кешіккен бақыт" 14.30, 22.50 Т/с «Əйел
тағдыры» 15.35 «Шаңырақ» 17.15, 01.15 Елден хабар
17.30, 04.20 «Менің Қазақстаным» 18.05 «Көңіл
толқыны» 18.20, 03.55 «Арнайы жоба» 20.55, 03.05
«Қарекет» 23.50, 04.50 "Түнгі студия" 02.15 Т/с
«Ертұрғырыл»
СЕЙСЕНБІ
ВТОРНИК
9 ҚАЗАН - 9 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Фамильные ценности» 12.00
«Қалаулым» 15.00 "На самом деле" 15.55 Т/с «Ищейка
3» 16.55 «Пусть говорят» 18.45, 02.35 «Кеш қалмайық»
20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 22.35, 01.50, 03.25 Паутина
01.00 Х/ф «Паук»
ХАБАР
07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости 09.10, 21.30 Т/с «Жұмбақ жандар»
10.00 «Ана мен бала» 10.50, 22.15 Т/с «Аға» 11.30,
19.30 Т/с «Детектив Әже» 12.10 «Білу маңызды» 12.25
«Сана» 13.10 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 14.10 Т/с
«Двойная жизнь» 15.00 «Давайте говорить!» 15.50 «Тур
де хабар» 16.20, 22.55 Летние юношеские Олимпийские игры 18.00 «Народный контроль» 18.15 «Сильные
духом» 18.30 «Менің тағдырым» 19.00 Т/с
«Пәленшеевтер» 20.00, 01.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Online» 21.00, 02.30 Итоги дня 01.30 Т/с
"Тығырық"
СƏРСЕНБІ
СРЕДА
10 ҚАЗАН - 10 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Фамильные ценности» 12.00
«Қалаулым» 15.00 "На самом деле" 15.50 Т/с «Ищейка
3» 16.55 «Пусть говорят» 18.45, 02.35 «Пендеміз ғой»
20.00 Главные новости 20.45, 23.25 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 22.35, 01.50, 03.25 Паутина
01.00 Х/ф «Паук»
ХАБАР
07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости 09.10, 21.30 Т/с «Жұмбақ жандар»
10.00 «Ана мен бала» 10.50, 22.15 Т/с «Аға» 11.30,
19.15 Т/с «Детектив Əже» 12.10 «Біздің назарда» 12.25
«Өмір жолы» 12.55 Жаһандық саясат 13.10 Т/с «Уйти,
чтобы вернуться» 14.10 Т/с «Двойная жизнь» 15.00
«Давайте говорить!» 15.45 «Тур де хабар» 16.15, 22.55
Летние юношеские Олимпийские игры 18.00 «Сана»
18.30 «Символы нашей Родины» 19.00 Т/с
«Пəленшеевтер» 19.50 «Ключ к успеху» 20.00, 01.00
Қорытынды жаңалықтар 20.30 «Online» 21.00, 02.30
Итоги дня 01.30 Т/с "Тығырық"
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 01.25 «Hit Qazaqstan» 10.55 М/с «Сиқырлы əткеншек» 11.10, 17.55
«Қызық екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00,
20.00, 00.25 «Ақпарат» 13.15, 18.45 Т/с "Кешіккен
бақыт" 14.30, 22.50 Т/с «Əйел тағдыры» 15.35
«Шаңырақ» 17.15, 01.15 Елден хабар 17.30, 04.15
«Көңіл толқыны» 20.55, 03.00 "Қарекет" 23.50, 04.50
"Түнгі студия" 02.10 Т/с «Ертұрғырыл» 03.50 «Ақсауыт»
БЕЙСЕНБІ
ЧЕТВЕРГ
11 ҚАЗАН - 11 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45 «Сапа
бақылауда» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Фамильные ценности» 12.00
«Қалаулым» 15.00 "На самом деле" 15.55 Т/с «Ищейка
3» 16.55 «Пусть говорят» 18.45, 02.35 «Бір сұрақ» 20.00
Главные новости 20.45 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 22.35, 01.50, 03.35 Паутина 23.05 Х/ф «Куркуль» 01.00 Х/ф «Паук»
ХАБАР
07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости 09.10, 21.30 Т/с «Жұмбақ жандар»
10.00 «Ана мен бала» 10.50, 22.15 Т/с «Аға» 11.30,
19.30 Т/с «Детектив Əже» 12.10 «Білу маңызды» 12.25
«Менің тағдырым» 12.55 Большая политика 13.10 Т/с
«Уйти, чтобы вернуться» 14.10 Т/с «Двойная жизнь»
15.00 «Тайны. Судьбы. Имена» 15.50 «Тур де хабар»
16.20 Т/с «Тайталас» 18.00 «Народный контроль»
18.15 «Қайсар жандар» 18.30 Д/ф «Өнегелі ғұмыр»
19.00 Т/с «Пəленшеевтер» 20.00, 22.55, 02.25
Қорытынды жаңалықтар 20.30 Открытый диалог 20.40
«Журналистік зерттеу» 21.00 Итоги дня 23.25 Летние
юношеские Олимпийские игры
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 01.25 «Hit Qazaqstan» 10.55 М/с «Сиқырлы əткеншек» 11.10, 17.55
«Қызық екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00,
20.00, 00.25 «Ақпарат» 13.15, 18.45 Т/с "Кешіккен
бақыт" 14.30, 22.50 Т/с «Əйел тағдыры» 15.35
«Шаңырақ» 17.15, 01.15 Елден хабар 17.30, 03.50
«Келбет» 20.55, 03.00 "Қарекет" 23.50, 04.50 "Түнгі студия" 02.10 Т/с «Ертұрғырыл» 04.15 «Көңіл толқыны»
ЖҰМА
ПЯТНИЦА
12 ҚАЗАН - 12 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Қос жүректің лүпілі» 06.45, 18.00 «Басты
жаңалықтар» 07.45 «Жұма уағызы» 08.00 "Доброе
утро" 11.00 Т/с "Фамильные ценности" 12.00
"Қалаулым" 15.00 Х\ф «Портрет женщины в красном»
16.50 "Жди меня» 18.45, 03.00 «Заң сөйлесін» 20.00
«Главные новости» 20.50 «Поле чудес» 22.00, 00.00
Т/с «Господа офицеры» 23.00, 02.15, 03.50 «Паутина»
ХАБАР
07.02, 08.10 «Таңғы хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости 09.10 Т/с «Жұмбақ жандар» 10.00
«Ана мен бала» 10.45 Т/с «Аға» 11.30, 19.30 Т/с «Детектив Əже» 12.10 «Арт глобал» 12.25 «Сана» 13.10 Т/с
«Уйти, чтобы вернуться» 14.10 Т/с «Двойная жизнь»
15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға.» 15.45 «Символы нашей
Родины» 16.15, 01.00 Т/с «Тайталас» 18.00 «Білім»
18.30
«Бюро
расследований»
19.00
Т/с
«Пəленшеевтер» 20.00 Қорытынды жаңалықтар 20.30
«Бетпе-бет» 21.00, 02.30 Итоги дня 21.30 Х/ф «Похищение» 22.55 Летние юношеские Олимпийские игры
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00 «Hit Qazaqstan»
10.55 М/с «Сиқырлы əткеншек» 11.10, 18.00 «Қызық
екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00, 20.00,
03.35 «Ақпарат» 13.15, 18.50 Т/с «Кешіккен бақыт»
14.30, 22.50 Т/с «Əйел тағдыры» 15.35 «Шаңырақ»
17.20 «Шахмат» 17.50 «Мен қазақпын» 20.55 "Қарекет"
23.50 "Көңіл толқыны" 00.15 ФУТБОЛ 00.35 ФУТБОЛ.
Хорватия – Англия 02.45 Т/с «Ертұрғырыл» 04.25 Т/с
«Достар»
СЕНБІ
СУББОТА
13 ҚАЗАН - 13 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Байқау» 07.50 «Басты жаңалықтар» 08.45,
05.25 «Ұшқалақ» 09.00 «Смешарики. Новые приключения» 09.20 «Смешарики. Пин-код»
09.30 Х/ф
«Вспомни меня» 11.40 «Фабрика грез» 12.00 Т/с «Ана
жүрегі» 12.55, 23.00, 03.00 «Паутина+» 14.00 «Тамада
баттл» 15.00 «Ералаш» 15.30 Т/с «Коварные игры»
19.50 «X FACTOR» 21.00, 03.45 «Басты бағдарлама»
21.45, 04.25 «Кешкі кездесу» 00.00 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф «Крест. Часть вторая: Двойной обман»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.00, 01.50 «Əсем əуен»
08.30 «Өзін өзі тану» 08.40 М/ф 09.25 М/с 10.10 «Мен
– чемпион» 10.40 «Джио научит» 11.00 «Topjargan»
12.30 «Берекет кілті – бейнет» 12.40 Т/с «Батыл жүрек»
14.10 «Таңғажайып əлем» 15.00, 22.55 Летние юношеские Олимпийские игры 16.45 Т/с «Детектив Əже»
18.15 «Қызық таймс» 19.15 «Миллион кімге
бұйырады?» 20.00 «7 күн» 21.00 Х/ф «Лузеры»
QAZAQSTAN
06.05 «Ulttyq arnada – umytylmas ander» 07.30 Т/с «Айналайын» 08.10 «Дара жол» 09.20 «Шахмат» 10.00
«Сенбілік таң» 11.00 "Шипагер" 11.50, 03.35 «Hit Qazaqstan» 12.55, 05.00 "Баланың көңілі..." 13.10 "Əзіл
əлемі" 13.35 М/ф 15.15 Т/с "Өзгеге жұмбақ əлемім"
17.50 "Жайдарман" 20.00 «MINBER» 21.00, 04.25
"Мəселе" 21.40 «Қайырлы кеш, Қазақстан!» 23.30
«Назар» 00.15 ФУТБОЛ 00.35 ФУТБОЛ. Нидерланды Германия 02.45 Т/с «Достар»
ЖЕКСЕНБІ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ҚАЗАН - 14 ОКТЯБРЯ
«ЕВРАЗИЯ»
06.00 Т/с «Байқау» 07.00 Т/с «Мир без конца» 07.55
«Басты бағдарлама» 08.45 «Воскресные беседы»
09.00 «Теория заговора» 09.45 «Лучше всех» 11.30 «X
FACTOR» 12.40, 04.15 «Айел сыры...» 13.35 «Кешкі кездесу» 14.50, 21.55, 02.00 «Паутина+» 15.45 Х/ф «Подсадная утка» 20.00 «Аналитика» 20.55, 03.25 «Тамада
баттл» 23.00, 02.45 Т/с «Ана жүрегі» 00.00 «25 лет «Авторадио»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.00 «Əсем əуен» 08.30
«Самопознание» 08.40 М/ф 09.25 М/с 10.10 «Мен- чемпион» 10.45 «Миллион кімге бұйырады?» 11.30 «Кім
мықты?» 12.30 «Ключ к успеху» 12.40 Т/с «Батыл
жүрек» 14.10 «Қызық таймс» 15.00, 22.55, 01.55 Летние
юношеские Олимпийские игры 16.45 Т/с «Аға» 19.30
«Topjargan» 21.00 «7 күн» 22.00 «Зерде»
QAZAQSTAN
06.05 «Қайырлы кеш, Қазақстан!» 07.40 Т/с «Айналайын» 09.05 «Ақсауыт» 09.30 «Таңшолпан» 10.55 «Дара
жол» 12.10, 04.30 Д/ф "Көшпенділер" 12.35, 03.30 Т/с
«Жаңа қоныс-3» 13.40 Х/ф «Ана» 15.30 Т/с "Өзгеге
жұмбақ əлемім" 18.00, 04.55 «Арай» 18.25 "Ulttyq armada – umytylmas ander" 20.00 «Апта» 21.05 «Мен
қазақпын» 22.20 «Көңілді тапқырлар алаңы» 00.25
«Qazaqstan fighter» 01.35 «Дара жол» 02.40 «Minber»
QAZAQSTAN
06.05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен
концерт. 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 01.25 «Hit Qazaqstan» 10.55 М/с «Сиқырлы әткеншек» 11.10, 17.55
«Қызық екен» 12.00, 21.50 Т/с «Көзайым» 13.00, 17.00,
20.00, 00.25 «Ақпарат» 13.15, 18.45 Т/с "Кешіккен
бақыт" 14.30, 22.50 Т/с «Әйел тағдыры» 15.35
«Шаңырақ» 17.15, 01.15 Елден хабар 17.30 «JAN
JYLYY» 20.55, 03.00 "Қарекет" 23.50, 04.50 "Түнгі студия" 02.10 Т/с «Ертұрғырыл» 03.50 «Jan jyly» 04.15 Х/ф
«Баланың көңілі» 04.30 «Көңіл толқыны»
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
16 стр.
П
О
З
АМАНБАЕВА Гүлбаршын Сембайқызын
Ұстаздар күні мерекесімен жəне туған күнімен
құттықтаймыз!
Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің саулығын,
шаңырағыңызға ырыс байлығын, жүрегіңізге мəңгі жастық
жалынын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз.
Əрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан
танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан
ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр бойы
көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей,
еркін жүзе беріңіз. Дос-жаран мен туған – туыс алдында
абыройыңыз əрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз!
Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп,бізде соның біріміз.
Үзілмесін өміріңнің жыр – əні,
Бақытыңның өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сəулелі боп шуағы.
Редакция ұжымы
* * *
Уважаемого
Александра Николаевича ЧЕРКАШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – отличный возраст!
Мы желаем в юбилей:
В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем – все веселей!
Пожелаем Вам успехов,
Идеального здоровья,
Горы счастья, море смеха,
Жизни, что полна любовью!
Пусть в любых делах удача
С Вами рядышком идет,
Все решаются задачи
С легкостью и без хлопот.
Семья Женжерухи Николая Яковлевича
* * *
Уважаемого
Александра Николаевича ЧЕРКАШЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Кондратюк Ольга
* * *
Дорогого сына
Андрея Николаевича ЖЕНЖЕРУХУ
поздравляем с юбилеем!
50 – это круглая дата,
Начинается новый этап,
Пусть все то, что желали когда-то
Воплотится скорей в результат!
Будь здоровым, семьею любимым,
Настоящих и верных друзей,
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!
Папа, мама
Д
Р
А
В
Л
№ 40 (7628) 6 октября 2018 года
Я
Дорогих и любимых родителей,
бабушку и дедушку
Веру Дмитриевну
и Василия Федоровича ЩУКИНЫХ
поздравляем с 45-летним юбилеем совместной жизни, с
сапфировой свадьбой!
У вас сегодня годовщина.
Не просто дата – сорок пять!
Какая чудная картина –
Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!
Дочери, зятья и внуки Владлен, Мариям, Роман.
* * *
Наших дорогих учителей
Валентину Петровну БОРГАН
и Надежду Петровну ИЛЬИНУ
сердечно поздравляем с профессиональным праздником – Днем учителя!
Желаем нашим дорогим
От всей души, с любовью,
Удачи, радости большой,
Отличного здоровья.
Хотим спасибо вам сказать
За искренность, участье,
Успехов в жизни пожелать
И много-много счастья.
Ваши ученики, СШ № 28 с. Акбулак
* * *
Уважаемую
Надежду Петровну ЖУРАВЛЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Юбилеи бывают не часто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь веселей – это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома
* * *
Уважаемую
Ольгу Николаевну ХАРИНУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
ОООР, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома
íéé «ìÌË‚ÂÒ‡ÎÒÚÓÈ íÂÏËÚ‡Û»
œÀ¿–“» Œ¬¤≈ Œ Õ¿
ÏÓÓÁÓÛÒÚÓȘ˂˚È ÔÓÙËθ Vektor
œÀ»“¤ “—Œ“”¿—Õ¤≈
Ë Ó·ÎˈӂӘÌ˚Â, ÔÂÒÍÓ-¯Î‡ÍÓ·ÎÓÍË, ‚‡Ì˚ ͇ÏÌË,
·Ó‰˛˚; Ó·ÂÁ ÏËÌ‚‡Ú˚ ‰Îˇ ÛÚÂÔÎÂÌˡ Í˚¯.
„. “ÂÏËÚ‡Û, 6 ÏÍ-Ì, ‰. 11, χ„. ´—ÛÒ·̪, ‚ıÓ‰ ÒÓ
‰‚Ó‡, ÚÂÎ. 8 (7213) 930826, 958464, 87018014381,
87022175962.
МЕХАНИК по ТРАНСПОРТУ оклад 150-200 тыс., АВТОСЛЕСАРИ и МОТОРИСТЫ 100-150
тыс. требуются на завод в с. Рождественка (от Астаны 30 км). Питание и проживание предостав-
Е
М
!
Дорогую
Айгерим Жуанышевну АБИЛЬДИНОВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет радость на лице
Не только в день рождения,
Пусть не коснется никогда
Печаль и сожаления.
Пусть будет полной чашей дом,
Пусть радуют детишки.
Пусть деньги водятся всегда,
Желательно с излишком.
Пускай сбываются мечты
И все идет по плану.
Пусть дружба будет на века,
Без жертв и без обмана.
Здоровья крепкого всегда,
Побольше комплиментов,
Приносят пусть тебе года
Лишь яркие моменты
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел»
* * *
Уважаемую
Камажай Сериковну МОЛДАБАЕВУ
поздравляем с днем рождения!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Чтоб день минувший вновь счастливым был.
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел»
* * *
Уважаемого
Серика Куанышевича ОМЕРКУЛОВА
поздравляем с днем рождения!
Пусть будет верным каждый шаг,
А каждое решенье – точным!
Заслуженный успех в делах
Пусть станет вкладом долгосрочным.
В такую жизнь, где все уж есть:
Достаток, счастье и удача,
В которой каждый новый день
Для смелых планов предназначен!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел»
* * *
Уважаемого
Есенгельды Аманкельдиновича НУГУМАНОВА
поздравляем с днем рождения!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
С уважением, коллектив ТОО «КТ «Сарыбел»
КГКП «Районный культурно-досуговый центр Осакаровского района» п. Осакаровка, ул. Достық, 43, объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:
1.Режиссер массовых мероприятий (на время декретного отпуска).
2.Арт-менеджер (на время декретного отпуска).
3.Звукорежиссер (на время декретного отпуска).
4.Переводчик - 0,5 ставки.
5.Культорганизатор сельского клуба с. Трудовое.
6. Аккомпаниатор - 1 единица.
Квалификационное требования: высшее или среднее специальное образование.
Срок принятия документов в течение 15 дней после публикации.
Телефон для справок: (872149) 41046.
ляем. Тел. 87019131633, 87029626303 (отд. кадров), 87084182618 (нач. производ.)
МЕХАНИК по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ требуется на завод в с.Рождественка (от Астаны
ИП «Умаров» РЕАЛИЗУЕТ уголь кумыскудукский, кузнецкий, борлы. Доставка. Тел. 43274, 87025379988.
30 км). Оплата от 150-300 тыс. Питание и проживание предоставляем. Тел. 87759349391,
87019131633, 87778329782.
РАЗНОРАБОЧИЕ в связи с увеличением производства требуются на кирпичный завод в с. Рождественка (от Астаны 30 км). Питание и проживание предоставляем. Авансируем. Оплата сдельная 120-180 тысяч. Тел: 87084182618 (нач. производ.), 87019131633, 87029626303 (отд. кадров).
Собственник:
ТОО “Районная газета
“Сельский труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор К. О. Тохметова
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
пос. Осакаровка, ул. Достык , 37. Звоните: редактору,
бухгалтеру - 41572, ответсекретарю, корреспонденту по
объявлениям - 43019, в корпункт - 4-15-72,
в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
“—≈¡”fi“–fl ‡ÁÌÓ‡·Ó˜Ë ‚ Ò. ¿ÍÔ‡Ì “ŒŒ ´Õ‡È‰ÓÓ‚ÒÍÓª ÒÓÍÓÏ Ì‡ 30 ‰ÌÂÈ. ŒÍ·‰ ñ 100 Ú˚Ò. Ú„. œËÚ‡ÌË Ë
ÔÓÊË‚‡ÌË ·ÂÒÔ·ÚÌÓ. “ÂÎ. 8 (72149) 50441,
87475569670.
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
Заказ 40 Тираж 3700
e-mail: serzhan.24@mail.ru
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
180
Размер файла
3 724 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа