close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Золота спадщина викладачів

код для вставки
Віртуальна книжкова виставка до 95-річчя МДПУ імені Богдана Хмельницького
Золота спадщина викладачів
МДПУ імені Богдана Хмельницького
Віртуальна книжкова виставка
до 95-річчя університету
переглянути
2018 р.
Елькін М. В.
Окса М. М.
Волков О. Г.
Троїцька Т. С.
Гудзь В. В.
наступна
сторінка
Максимов О. С.
Кошелєв О. І.
Сидоряк Н. Г.
Афанасьєва Л. В.
Бєльчев П. В.
Аносов І. П.
Стотика О. В.
Білецька М. В.
Федорова О. В.
Молодиченко В. В.
Арабаджи О. С.
Ляпунова В. А.
наступна
сторінка
попередня
сторінка
Сегеда Н. А.
Мальцева І. А.
Солоненко А. М.
Єремєєв В. С.
Христова Т. Є.
Донченко Л.М.
Москальова Л.Ю.
Хромишев В.О.
Дюжикова Т.М.
Коноваленко Т.В.
Коробченко А.А.
Станішевська Т.І.
Круглик В. С.
Гармаш О.Л.
Гапотій В.Д.
Хромишева О.О.
Осадчий В.В.
Олексенко Р.І.
попередня
сторінка
Царькова О.В.
Троїцька О.М.
Елькін Марк Веніамінович
Професор кафедри педагогіки і педагогічної
майстерності, кандидат педагогічних наук.
Освіта: вища, Мелітопольський державний
педагогічний інститут
Наукові інтереси: педагогіка, гуманізація
освіти, компетентність майбутнього
педагога
45
років
перегляд книжок
повернутися
Окса Микола Миколайович
Професор кафедри педагогіки і педагогічної
майстерності, кандидат педагогічних наук.
Освіта: Вища, Харківський державний
університет ім. М.Горького, історичний
факультет;
Наукові інтереси: історія педагогіки,
теорія виховання, макаренкознавство,
дидактика, менеджмент освіти.
44
роки
перегляд книжок
повернутися
Волков Олександр Григорович
Професор кафедри філософії, доктор
філософських наук.
Освіта: Вища, Куйбишевський державний
педагогічний університет, спеціальність:
«Музика та спів»;
Наукові інтереси: історія української
філософії, філософія політичного
дискурса, феноменологія, аналітична
філософія та екзистенціалізм.
40
років
перегляд книжок
повернутися
Троїцька Тамара Серафимівна
Доктор філософських наук, професор
кафедри психолоігії.
38
років
перегляд книжок
повернутися
Гудзь Віктор Васильович
Доцент кафедри історії, кандидат
історичних наук.
Освіта: Вища, історичний факультет
Київського державного
університету ім. Т. Шевченка;
Наукові інтереси: історіографія історії
Голодомору, українська історіософія,
наукова спадщина Дмитра Донцова,
краєзнавство.
37
років
перегляд книжок
повернутися
Максимов Олександр Сергійович
Професор кафедри неорганічної хімії та
хімічної освіти, доктор педагогічних наук.
37
років
перегляд книжок
повернутися
Кошелєв Олександр Іванович
Професор кафедри екології та зоології,
доктор біологічних наук.
37
років
перегляд книжок
повернутися
Круглик Владислав Сергійович
Доцент кафедри інформатики і кібернетики,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Освіта: вища, Херсонський державний
університет.
10
років
перегляд книжок
Наукові інтереси: веб-програмування,
організація роботи програмістів у
команді, проблеми розробки п
рограмних продуктів, профейсійна
підготовка майбутніх програмістів,
інформаційно-комунікаційні
технології в освіті, дистанційні
технології навчання.
повернутися
Сидоряк Наталя Георгіївна
Професор кафедри анатомії і фізіології
людини та тварин, кандидат біологічних
наук.
33
роки
перегляд книжок
повернутися
Афанасьєва Людмила Василівна
Доцент кафедри соціології, кандидат
філософських наук.
32
роки
перегляд книжок
Наукові інтереси: міжетнічні та
міжконфесійні відносини в контексті
суспільних трансформацій; етнічна
ідентичність в контексті розвитку етнонаціональних об'єднань, роль географічного
чинника в етнокультурних процесах; вплив
суспільного середовища на формування
толерантності освітньої молоді; міське
поліетнічне середовище як референт
етнічної толерантності.
повернутися
Бєльчев Павло Васильович
Доцент кафедри математики і фізики,
кандидат педагогічних наук.
Освіта: Вища, Запорізький державний
педагогічний інститут.
Наукові інтереси: викладання фізики
за допомогою сучасних технічних
засобів навчання.
32
роки
перегляд книжок
повернутися
Аносов Іван Павлович
Професор кафедри анатомії і фізіології
людини та тварин, доктор педагогічних
наук.
32
роки
перегляд книжок
повернутися
Стотика Олександр Вікторович
Доцент кафедри інструментального
виконавства і музичного мистецтва естради,
кандидат педагогічних наук.
Освіта: Вища. Запорізький педагогічний
інститут за спеціальністю Вчитель
музики та співу.
31
рік
перегляд книжок
Наукові інтереси: формування естрадноджазової компетенції майбутнього вчителя
музичного мистецтва; естрадно-джазове
аранжування; інноваційні методики
творчого розвитку естрадно-джазового
вокаліста; естрадно-джазова інтерпретація.
повернутися
Білецька Марина Валентинівна
Доцент кафедри інструментального
виконавства та музичного мистецтва
естради, кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси: система професійної
підготовки студентів-інструменталістів,
інноваційні технології музичновиконавської підготовки майбутніх
вчителів музичного мистецтва.
30
років
перегляд книжок
повернутися
Федорова Олена Василівна
Професор кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та дошкільної освіти,
доцент, кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси: соціальна педагогіка;
актуальні проблеми соціальної педагогіки;
загальна педагогіка; технології соціальнопедагогічної роботи, соціально-педагогічної
діяльності, теорія виховання, методика
музичного виховання.
30
років
перегляд книжок
повернутися
Молодиченко Валентин Вікторович
Професор кафедри початкової освіти,
доктор філософських наук, членкореспондент Міжнародної педагогічної
академії, дійсний член Міжнародної
академії безпеки життєдіяльності.
Освіта: Вища. МДПІ за спеціальністю
«географія-біологія».
29
Наукові інтереси: ціннісний аспект
епохи глобалізації: зміна пріоритетів.
років
перегляд книжок
повернутися
Арабаджи Олена Семенівна
Доцент, заслужений працівник освіти
України, кандидат географічних наук
кафедри туризму, соціально-економічної
географії та краєзнавства, проректор із
заочно-дистанційної форми навчання.
Освіта: Вища. МДПІ за спеціальністю
«географія і біологія», Київський
державний педагогічний університет
імені М.Драгоманова
29
років
перегляд книжок
Наукові інтереси: територіальна організація
продуктивних сил Запорізької області,
соціально-економічне районування регіону,
етнічний склад населення Запорізької
області, культурна спадщина караїмів.
повернутися
Ляпунова Валентина Анатоліївна
Доцент кафедри кафедри соціальної
роботи, соціальної педагогіки та дошкільної
освіти, кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси: теоретико-методологічні
засади формування толерантності у
дітей та молоді; теорія і методика
розвитку рідного мовлення дітей;
методика навчання української мови
в ДНЗ з російськомовним режимом.
28
років
перегляд книжок
повернутися
Сегеда Наталя Анатоліївна
Професор кафедри теорії і методики
музичної освіти та хореографії, доктор
педагогічних наук.
Наукові інтереси: акмеологія,
педевтологія, філософія професійної
освіти, музична освіта протягом життя.
28
років
перегляд книжок
повернутися
Солоненко Анатолій Миколайович
Доцент кафедри ботаніки і садовопаркового господарства, ректор
університету, доктор біологічних наук
Освіта: Вища, Мелітопольський
державний педагогічний університет
ім. Богдана Хмельницького;
28
Наукові інтереси: різноманіття,
функціонування і динаміки ґрунтових
водоростей приморських солончаків
півдня України.
років
перегляд книжок
повернутися
Єремєєв Володимир Сергійович
Професор кафедри інформатики і
кібернетики, доктор технічних наук.
Освіта: Вища, Московський інженернофізичний інститут, 1961, спеціальність:
“Металоведення”.
Наукові інтереси: розробка програмних
засобів для забезпечення навчального
процесу.
27
років
перегляд книжок
повернутися
Мальцева Ірина Андріївна
Професор кафедри ботаніки і садовопаркового господарства, доктор біологічних
наук.
Наукові інтереси: різноманіття,
функціонування та динаміка ґрунтових
водоростей штучних та природних
лісових фітоценозів на території
степової зони України.
24
роки
перегляд книжок
повернутися
Христова Тетяна Євгенівна
Професор кафедри здоров’я людини та
фізичної реабілітації, доктор біологічних
наук.
Освіта: Вища. Мелітопольський державний
педагогічний інститут.
Наукові інтереси: адаптивна фізична
культура, фізична реабілітація,
корекція фізичних станів засобами
лікувальної фізичної культури.
23
роки
перегляд книжок
повернутися
Донченко Лариса Михайлівна
Доцент, кандидат географічних наук
кафедри туризму, соціально-економічної
географії та краєзнавства.
Освіта: Вища. МДПІ за спеціальністю
вчитель географії, магістратура
Гуманітарного університету «Запорізького
інституту державного та муніципального
управління» за спеціальністю
адміністративний менеджмент.
23
роки
перегляд книжок
Наукові інтереси: питання розвитку
туристично-курортної галузі
Запорізької області, менеджмент та
маркетинг туризму, рекреаційні
комплекси світу.
повернутися
Москальова Людмила Юріївна
Професор кафедри соціальної роботи,
соціальної педагогіки та дошкільної освіти,
доктор педагогічних наук.
Наукові інтереси: проблеми виховання
та соціалізації особистості; духовноморальний розвиток дітей та учнівської
молоді.
22
роки
перегляд книжок
повернутися
Гапотій Віктор Дмитрович
Завідувач кафедри права, кандидат
юридичних наук, доцент, професор
Міжнародної Кадрової Академії ВЗ № 1383
від 07.05.2018 р.
Освіта: Вища юридична освіта.
Запорізький інститут державного та
муніципального управління, 1998 р.,
спеціальність – правознавство,
кваліфікація – юрист;
22
роки
перегляд книжок
Наукові інтереси: конституційне
право України, захист права
інтелектуальної власності.
повернутися
Хромишева Олена Олександрівна
Доцент кафедри неорганічної хімії та
хімічної освіти, кандидат хімічних наук.
22
роки
перегляд книжок
повернутися
Хромишев Віталій Олександрович
Професор кафедри органічної і біологічної
хімії, декан хіміко-біологічного факультету,
кандидат технічних наук.
22
роки
перегляд книжок
повернутися
Дюжикова Тетяна Миколаївна
Ддоцент кафедри органічної і біологічної
хімії, кандидат педагогічних наук.
21
рік
перегляд книжок
повернутися
Осадчий Вячеслав Володимирович
Професор кафедри інформатики і
кібернетики, доктор педагогічних наук.
Наукові інтереси: інформаційнокомунікаційні технології, вебпрограмування, інформаційні та
експертні системи, комп’ютерні
мережі.
20
років
перегляд книжок
повернутися
Коноваленко Тетяна Василівна
Професор кафедри англійської філології та
методики викладання англійської мови,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Освіта: Вища, Мелітопольський державний
педагогічний інститут за спеціальністю
«Мова і література та українська мова і
література».
18
років
перегляд книжок
Наукові інтереси: професійна
підготовка майбутніх вчителів
іноземної мови, сучасна
англійська література.
повернутися
Коробченко Ангеліна Анатоліївна
Професор кафедри англійської філології та
методики викладання англійської мови,
кандидат педагогічних наук, доцент.
Освіта: Вища, Мелітопольський державний
педагогічний інститут за спеціальністю
«Мова і література та українська мова і
література».
17
років
перегляд книжок
Наукові інтереси: професійна
підготовка майбутніх вчителів
іноземної мови, сучасна
англійська література.
повернутися
Станішевська Тетяна Іванівна
Професор кафедри анатомії і фізіології
людини та тварин, доктор біологічних наук.
16
років
перегляд книжок
повернутися
Царькова Ольга Вікторівна
Доцент кафедри психології, доктор
психологічних наук.
11
років
перегляд книжок
повернутися
Олексенко Роман Іванович
Професор кафедри філософії, доктор
філософських наук, доцент.
Освіта: Вища, Таврійська державна
агротехнічна академія,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова.
10
Наукові інтереси: дослідження
філософії ринкових відносин та
ринкових трансформацій в умовах
глобалізованого світу.
років
перегляд книжок
повернутися
Гармаш Олена Леонідівна
Доцент кафедри англійської філології та
методики викладання англійської мови,
доктор філологічних наук.
9
років
перегляд книжок
повернутися
Троїцька Олена Михайлівна
Професор кафедри філософії, доктор
філософських наук, доцент.
Освіта: Вища, Таврійський національний
університет імені В.І. Вернадського,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова.
Наукові інтереси: філософія,
філософська антропологія,
релігієзнавство, філософія освіти.
8
років
перегляд книжок
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
наступна стр.
попередня стр.
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
наступна стр.
попередня стр.
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
наступна стр.
повернутися
попередня стр.
повернутися
повернутися
наступна стр.
попередня стр.
повернутися
повернутися
повернутися
повернутися
далі
далі
далі
Найдиш Андрій Володимирович
Професор кафедри прикладної математики
та комп’ютерних технологій, доктор
технічних наук, академік.
Наукові інтереси: моделювання процесів та
явищ методами та засобами варіативного
дискретного геометричного моделювання,
дослідження та побудова теоретичних основ
та засобів прикладної геометрії.
36
років
перегляд книжок
повернутися
Енергетичне право: європейський досвід та
українські
практики:
навч.-метод.
посіб.
до
сертифікованої програми "Енергетичне право"/
уклад.: В. В. Молодиченко, І. П. Аносов,
Л. В. Афанасьєва та ін. - К.: Міленіум, 2016. - 206 с.
Навчально-методичний
посібник
видано
відповідно до завдань проекту «Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань
енергетики та навколишнього середовища» за
програмою ЄС Темпус. Посібник розраховано на
студентів
екологічного,
хіміко-біологічного,
правознавчого
та
адміністративно-управлінського
напряму навчання, слухачів системи підвищення
кваліфікації органів муніципального управління та
місцевого самоврядування; він також буде корисним
для юристів-практиків, підприємців та для інших
зацікавлених осіб.
повернутися
Аносов І. П. Анатомія людини: навч. посіб. для
студ-тів вищих навч. закладів/ І. П. Аносов,
В. Х. Хоматов, Т. І. Станішевська. - К.: Твім інтер, 2006. 299 с.: ил.
Мета посібника – допомогти студентам засвоїти
курс «Анатомія людини». Матеріал подано за
системним принципом. Кожна тема закінчується
завданнями і запитаннями, а в кінці посібника міститься
ілюстративний матеріал для самоконтролю. Після
кожного розділу даються судження, тести студентам
для самоперевірки, а викладачам – для складання
модулів та квіз. Анатомічну термінологію подано згідно
з новою Міжнародною анатомічною номенклатурою,
остаточний варіант якої було прийнято в 1997 р. у СанПаулу. Український варіант затверджено Міністерством
охорони здоров’я України.
Посібник може бути використаний студентами для самостійної роботи, а також під час
практичних занять з анатомії людини. Для студентів педагогічних та інших вищих навчальних
закладів, де вивчають курс «Анатомія людини»
повернутися
Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни:
практикум/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська,
Н. Г. Сидоряк та інш. - Мелiтополь: ВБ "ММД", 2012. 122 с.
Запропонований практикум «Вікова фізіологія з
основами шкільної гігієни» містить методичні
рекомендації до проведення практичних занять з курсу
«Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни».
Навчальний посібник адресований насамперед
студентам
педагогічних
вишів,
магістрантам,
аспірантам.
повернутися
Аносов І. П. Анатомія людини у
схемах: навч. наочний посіб./ І. П. Аносов,
В. Х. Хоматов. - К.: Вища школа, 2002. –
191 с.
Наочний посібник містить 201 схему за
основними розділами курсу «Анатомія
людини». Логічна послідовність викладу,
смислова структурна підпорядкованість і
наочність полегшують засвоєння значного
обсягу складної анатомічної інформації під
час практичних занять, особливо у процесі
самопідготовки.
Анатомічну термінологію подано згідно з новою Міжнародною анатомічною
номенклатурою, остаточний варіант якої було прийнято у 1997 р. в Сан-Паулу. Український
варіант затверджено МОЗ України.
Для студентів педагогічних та інших вищих навчальних закладів, де вивчають курс
«Анатомія людини». Може бути корисним для студентів вищих медичних навчальних
закладів усіх рівнів акредитації.
повернутися
Аносов І. П. Анатомія людини: навч. посіб.:
практикум/ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов. - К.: Вища
школа, 1995. - 192 с.: іл.
Мета навчального посібника – допомогти
студентам засвоїти курс «Анатомія людини». Матеріал
подано за системним принципом. Кожна тема
закінчується завданнями і запитаннями, а в кінці
посібника міститься ілюстративний матеріал для
самоконтролю. Анатомічну термінологію подано
відповідно до сучасної Міжнародної анатомічної
номенклатури.
Посібник може бути використаний студентами для
самостійної роботи, а також під час практичних занять з
анатомії людини.
повернутися
Аносов И. П. Основы гистологии: учебное
пособие/ И. П. Аносов, Т. Е. Золотова. - К.: Твім інтер,
2002. - 314 с.
В пособии кратко изложен материал, касающийся
курса общей гистологии. Помимо классических
традиций и подходов, важных для понимания
закономерностей
тонкого
строения
организма,
настоящая книга содержит новую информацию о
механизмах развития и регенерации тканей,
взаимодействия клеток, регуляторных механизмах.
Здесь рассмотрены основные вопросы строения,
функция и происхождения эпителиальных тканей,
тканей внутренней среды, мышечных и нервной
тканей. Приведены краткие сведения о строении
клетки и ранних этапах индивидуального развития
организма человека. Для студентов-биологов, медиков,
научных работников, учащихся средних медицинских
учебных
заведений,
работников
смежных
специальностей.
повернутися
Аносов І. П. Практикум з гістології з основами
цитології та ембріології/ І. П. Аносов, В. К. Сирцов,
О. А. Прокоф'єва. - Мелiтополь: МДПУ, 2013. - 187 с.
У практикумі представлені рекомендації щодо
практичних занять і самостійної роботи студентів з
гістології з основами цитології та ембріології:
наводиться
мета
вивчення,
питання
для
самопідготовки; подається перелік об’єктів, які
необхідно дослідити; методичні вказівки щодо
вивчення гістологічних препаратів із супроводом
малюнків; електронні мікрофотографії і схеми; питання
для обговорення; кредити ілюстративних матеріалів.
повернутися
Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни:
підручник для студ-тів біолог. спец. вищих навч.
закладів/ І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Н. Г. Сидоряк [та
ін.]. - Мелiтополь: ТОВ "Колор Принт", 2008. - 433 с.
Запропонований підручник “Вікова фізіологія з
основами шкільної гігієни” містить інформацію, яка за
глибиною викладу матеріалу, широтою тематики
цілком відповідає сучасному рівню розвитку вікової
фізіології і шкільної гігієни. Навчальний матеріал
підручника містить наукові знання про фізіологічні
особливості, гігієнічні нормативи і вимоги, які
спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я,
гармонійний розвиток і удосконалення функціональних
можливостей організму дітей і підлітків.
Підручник адресований насамперед студентам
біологічних спеціальностей педагогічних вузів, а також
студентам природничих факультетів та факультетів
фізичної культури, магістрантам, аспірантам. Він може
стати у нагоді учням коледжів, гімназій, ліцеїв з
поглибленим
вивченням
біології,
педагогам,
психологам, батькам.
повернутися
Пізнавальні технології в соціології: навч.-метод.
посіб./ Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська.
- Мелітополь: [б. и.], 2015. - 216 с.
Навчально-методичний посібник є результатом
спільної роботи викладачів кафедри соціології і
рекомендований для професійно-зорієнтованих курсів
за фахом «соціологія».
Кожний розділ посібника містить основні
теоретичні положення висвітлення того чи іншого
питання, з якого проводиться лекційне або практичне
заняття, вимоги, що ставляться до його проведення,
список рекомендованої літератури для більш
поглибленого розуміння досліджуваних проблем,
тематику
рефератів, контрольні
питання
для
повторення та дискусій, навчальні завдання.
повернутися
Афанасьєва Л. В. Соціологія міста і села: навч.метод. посіб./ Л. В. Афанасьєва, Б. А. Ідрісов. Мелiтополь: ВБ "ММД", 2015. - 85 с.
Навчально-методичний посібник спрямований на
вивчення теорій, моделей і класичних методів
дослідження; оволодіння новітніми тенденціями та
напрямками сучасної соціологічної теорії; вміння
використовувати в практиці засади досліджень в галузі
соціології міста і села, які дозволять студентам
освоювати нові розробки методичних підходів з
урахуванням цілей і завдінь дослідження. Містить
рекомендації щодо вивчення основних тем дисципліни,
питання та завдання для самостійної роботи студентів.
У кінці кожного модулю наводиться список
рекомендованої літератури.
повернутися
Теоретико-методичні
засади
формування
виконавської майстерності в процесі фахової
підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва:
монографія/ М. В. Білецька, О. В. Стотика,
Л. М. Котова. - Мелітополь: Вид-во МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2014. - 191 с.
У монографії розглянуто проблему формування
виконавської майстерності в процесі фахової підготовки
майбутніх
вчителів
музичного
мистецтва
та
запропоновано ефективні шляхи, методи і способи
вирішення цієї проблеми.
Монографію адресовано викладачам вищих
навчальних
закладів
мистецької
та
музичнопедагогічної освіти, науковим працівникам, а також
може бути використана під час практичних занять
студентами, магістрантами, аспірантами, педагогамимузикантами, викладачами музичного мистецтва.
повернутися
Філософія: посібник-практикум/ О. Г. Волков,
А. М. Землянський, Р. І. Олексенко, Є. М. Рябенко. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 271 с.
Навчальний посібник-практикум підготовлено
відповідно до навчальної програми дисципліни
«Філософія» та вимог кредитно-модульної системи
(ЕСТS). У ньому подано матеріал для узагальнення
знань, творчих пошуків та рецепцій розв’язання
світоглядних проблем людства.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
викладачів і всіх, хто цікавиться філософією.
повернутися
Волков О. Г. Філософія: практикум/ О. Г. Волков. Мелiтополь: Люкс, 2017. - 395 с.
Матеріали практикуму вміщують набутки з
філософії.
Враховуючи
специфіку
пізнавальної
діяльності
студентів
у
напрямі
особистісно
орієнтованого навчання, є система практичних завдань
та тестів до самоконтролю. Практикум підготовлено
відповідно до навчальної програми дисципліни
«Філософія» та вимог кредитно-модульної системи
(ЕСТS). У ньому подано матеріал для узагальнення
знань, творчих пошуків та рецепцій розв’язання
світоглядних проблем людства.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
викладачів і всіх, хто цікавиться філософією.
повернутися
Волков О. Г. Нариси з екзистенціальної аналітики
педагогічного дискурсу: монографія/ О. Г. Волков. Мелітополь: Люкс, 2016. - 173 с.
У монографії розглядаються основні риси
екзистестенціальної
прагматики
педагогічного
дискурсу. Досліджується модус і модальність суб’єкта
виховання та основні діалектичні суперечності
існування. Виявлено основні різновиди педагогічного
дискурсу,
та
його
процесуальні
особливості.
Монографія призначення для спеціалістів з філософії і
педагогіки, а також тим, хто цікавиться проблемами
виховання.
повернутися
Волков О. Г. Історія філософії: практикум/
О. Г. Волков, А. М. Землянський. - Мелiтополь: МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2014. - 149 с.
Навчальний посібник-практикум підготовлено
відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія
філософії» та вимог кредитно-модульної системи (ЕСТS).
У ньому подано матеріал для узагальнення знань,
творчих пошуків та рецепцій розв’язання світоглядних
проблем людства.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
викладачів і всіх, хто цікавиться філософією.
повернутися
Волков О. Г. Логіка: метод. посіб./ О. Г. Волков. Мелiтополь: МДПУ, 2014. - 79 с.
В посібнику, підготовленому у відповідності з
державними стандартами для педагогічних вузів,
враховуються особливості викладання логіки студентам
вищим навчальним закладам. Використовуються
матеріали з різних напрямів діяльності людини у сфері
педагогічної діяльності.
повернутися
Волков О. Г. Вступ до екзистенціальної
прагматики політичного дискурсу: монографія/
О. Г. Волков. - Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2010. –
602 с.
У монографії досліджено екзистенціальну
прагматику політичного дискурсу. Автор розглядає
сутність
та
існування
політичного
суб’єкту.
Екзистенціальний аналіз використовується для аналізу
політичного дискурсу та поведінки суб’єкта в реальній
ситуації, набуває практичного змісту. Дослідження
призначено для спеціалістів з політичної та соціальної
філософії, політології, а також для широкого кола
читачів, зацікавлених у вирішенні проблем сучасності.
повернутися
Волков О. Г. Філософія бізнесу: практикум/
О. Г. Волков. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2014. - 270 с.
У навчальному посібнику пропонується підхід до
філософії, який допоможе в осмисленні процесу
відношень у бізнесі. Автор намагається ознайомити
студентів із різними напрямками філософської думки.
Знайомі з загального курсу філософії ідеї та концепції
розглядаються в аспекті практичної дії у сучасному
суспільстві. Основна мета полягає у задоволенні
потреби суспільства у філософії як мудрості людства.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних
закладів за фахами «економіка», «менеджмент», а
також для широкрого кола читачів.
повернутися
Волков А. Г. Прагматика политического текста:
монография/ А. Г. Волков. - Запорожье: Просвіта, 2003.
- 112 с.
Монография
представляет
интерес
для
специалистов в области массовых коммуникаций, при
организации и проведении PR–акций, представителей
средств массовой информации, тех кто интересуется
проблемами социальной философии.
повернутися
Волков
А.
Г.
Метаморфозы
политики:
монография/ А. Г. Волков. - Запоріжжя: Просвіта, 2006.
- 177 с.
В монографии исследуется такая разновидность
изменений реальности как социальное превращение.
Автор приводит классификацию метаморфоз политики
и исследует причины их возникновения. Данная робота
является существенным вкладом в изучение проблем
демократии. Монография представляет интерес для
философов, политологов, социологов и широкого круга
читателей.
повернутися
Волков А. Г. Выразительность, творчество и
стиль:
концепция
эстетического
воспитания/
А. Г. Волков. - Мелитополь: Люкс, 2013. - 120 с.
Настоящая концепция эстетического воспитания
предполагает художественный стиль в качестве основы
изучения музыки в общеобразовательной школе.
Методологическими ориентирами программы является
феноменология, экзистенциализм и теория игр.
Большое значение уделяется развитию креативности,
учитывается передовой опыт педагогической практики.
Издание предназначено для специалистов в сфере
музыкального образования, а также для всех, кто
интересуется проблемами эстетического воспитания.
повернутися
Волков А. Г. Аналитическая философия
образования
Ричарда
Питерса:
монография/
А. Г. Волков, О. О. Пешев, М. А. Семикин. Мелитополь: Люкс, 2016. - 119 с.
В монографии исследуются взгляды основателя
аналитической философии образования Р. С. Питерса.
Показана их обусловленность философией позднего
Л. Витгенштейна, а также философией прагматизма и
инструментализма. Раскрыта сущность аналитического
метода в изучении проблематики, содержания и
процессуальности
образования.
Исследование
предназначается для специалистов в области
педагогики и философии.
повернутися
Волков О. Г. Сутність і дискурс: монографія/
О. Г. Волков. - Мелітополь: Люкс, 2011. - 95 с.
повернутися
Логіка: метод. посіб./ уклад. О. Г. Волков. - 2-ге
вид. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2014. - 79 с.
В посібнику, підготовленому у відповідності з
державними стандартами для педагогічних вузів,
враховуються особливості викладання логіки студентам
вищим навчальним закладам. Використовуються
матеріали з різних напрямів діяльності людини у сфері
педагогічної діяльності.
повернутися
Правове
регулювання
окремих
видів
підприємницької
діяльності:
навч.
посіб./
В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій, О. В. Печерський,
Р. І. Олексенко. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014.
- 286 с.
Завдання навчального посібника поялгає у чіткому
розумінні майбутніх підприємців методів і форм
організації підприємницької діяльності, організації
державної реєстрації окремих видів підприємницької
діяльності та ряду питань, які постануть перед
підприємцями при здійснені ними господарських,
втому числі підприємницької діяльності.
Розглянуто такі питання, як державна реєстрація
суб’єктів підприємницької діяльності, організаційноправові форми підприємницької діяльності, особливості
договірного права та регулювання захисту прав
споживачів, правове регулювання розрахунковокредитних відносин та забезпечення безпеки
підприємницької діяльності, питання банкрутства та
інше.
повернутися
Гапотій В. Д. Захист права інтелектуальної
власності в Україні: навч. посіб./ В. Д. Гапотій,
А. М. Солоненко. - Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. 359 с.
У навчальному посібнику висвітлено питання
правового
регулювання
відносин
у
сфері
інтелектуальної власності та розглянуто важливі
питання охорони права інтелектуальної власності в
Україні в період незалежної держави.
Навчальний посібник дає можливість студентам
вищого навчального закладу отримати знання із захисту
авторського права та суміжних прав, охорони
промислової власності та безпатентних засобів
індивідуалізації учасників цивільного обігу, способам та
методам охорони інших (нетрадиційних) об’єктів права
інтелектуальної власності. Оволодіти формами та
методами захисту права інтелектуальної власності та
оволодіти знаннями міжнародно правової охорони
права інтелектуальної власності.
повернутися
Молодиченко В. В. Екологічне право України:
навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій. - 3-тє
вид., доп. та перероб. - Мелітополь: Люкс, 2014. –
289 с.
У посібнику розглянуто важливі питання охорони
навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних ресурсів, їх відновлення та
відтворення,
забезпечення
екологічної
безпеки
життєдіяльності людини, міжнародного співробітництва у
сфері охорони довкілля.
Навчальний посібник дає можливість студентам вищого
навчального закладу отримати знання щодо приналежності
природних ресурсів, використання природокористувачами
екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та
відновлення природних об’єктів та інших питань, які
нерозривно
пов’язані
з
навколишнім
природним
середовищем.
У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в
Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й
неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу,
зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії
суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих
об’єктів навколишнього природного середовища.
повернутися
Молодиченко В. В. Екологічне право України:
навч. посіб./ В. В. Молодиченко, В. Д. Гапотій,
Н. Тарусова. - 2-е вид., перероб. та доп. - Мелiтополь:
Вид. буд. "ММД", 2013. - 289 с.
У посібнику розглянуто важливі питання охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення,
забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини,
міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля.
Навчальний посібник дає можливість студентам вищого
навчального закладу отримати знання щодо приналежності
природних ресурсів, використання природокористувачами
екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та
відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно
пов’язані з навколишнім природним середовищем.
У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання,
може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної
політики, спрямованої на збереження безпечного для існування
людини та живої й неживої природи навколишнього середовища,
захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу,
зумовленого
забрудненням
навколишнього
природного
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й
природи, державної екологічної програми, її фінансування та
правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного
середовища.
повернутися
Гапотій В. Д. Правові основи безпеки
життєдіяльності. Спецкурс навчальної дисципліни
"Правознавство": навч.-метод. посіб. для студ-тів
денної та заочної форми навч./ В. Д. Гапотій,
О. Г. Мінкова. - Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2013. –
137 с.
Завдання спецкурсу «Правові основи безпеки
життєдіяльності» полягає у чіткому розумінні
небезпечних чинників у ситуаціях, що виникають у
середовищі проживання, навчання і праці людини, та
які повинні захищатись діючим законодавством.
Розглянуті такі теми як право та особиста безпека,
правотворчість в області безпеки життєдіяльності,
проблеми безпеки в цивільних правовідносинах,
правопорушення та адміністративна відповідальність
при вирішенні проблем безпеки життєдіяльності та
інші.
повернутися
Гапотій В. Д. Право інтелектуальної власності України:
навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ В. Д. Гапотій,
А. М. Солоненко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Мелітополь:
Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 378 с.
У навчальному посібнику висвітлено питання
правового
регулювання
відносин
у
сфері
інтелектуальної власності та розглянуто важливі
питання охорони права інтелектуальної власності в
Україні в період незалежної держави.
Навчальний посібник дає можливість студентам
вищого навчального закладу отримати знання із захисту
авторського права та суміжних прав, охорони
промислової власності та безпатентних засобів
індивідуалізації учасників цивільного обігу, способам та
методам охорони інших (нетрадиційних) об’єктів права
інтелектуальної власності.
повернутися
Гапотій В. Д. Верховенство права: сучасні наукові
концепції: монографія/ В. Д. Гапотій. - Мелiтополь:
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 202 с.
У монографії наведено аналіз проблем, що виникають
при розумінні та застосуванні принципу верховенства права в
сучасній юриспруденції, внаслідок наявності істотних
відмінностей між значеннями слів “право” та “закон” у
вітчизняній правовій школі та їхніми загальновживаними
історичними значеннями, а також значеннями їхніх західноправових еквівалентів. Запропоновано авторські концепції
вітчизняних професорів права (С. Головатий, М.Козюбра,
С. Серьогін та ін.), ідейні концепти яких заповнюють прогалини
щодо відповідних західно-правових аналогів і, як наслідок,
зробити більш зрозумілими поняття, запозичені з
західноєвропейської та американської правових шкіл,
насамперед принцип верховенства права. Водночас на основі
авторського варіанту перекладу Серьогіна С. В. (2014 року)
виступів лорда Бінґема “Верховенство права” (2006 рік), та
відомого конституціоналіста А. Дайсі в яких наведено
визначення цього принципу в розумінні прецедентно-правової
системи, яке Венеціанською комісією визнано таким, що на
даний час найкраще охоплює його головні елементи.
повернутися
Гапотій В. Д. Юридична концепція незалежності та
транспарентності України: монографія/ В. Д. Гапотій. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 442 с.
У монографії досліджується взаємодія і
взаємовплив транспарентності, як інформаційної
відкритості органів державної влади в Україні та
незалежності, як прояву суверенітету народу, нації та
держави
в
умовах
сучасного
реформування
національної правової системи, законодавства та
механізмів державного управління. Дослідження може
бути використано у науково-дослідній сфері (галузях
конституційного, міжнародного права, інформаційного
права, в теорії держави і права, історії політичних і
правових вчень, політології) для подальшого
опанування питань, пов’язаних з функціонуванням
сучасної незалежної України і розвитком державності в
цілому.
Також, ця робота може бути використана в законодавчій діяльності, з метою
визначення та уточнення правового статусу незалежної держави , народу та нації в сучасних
історичних умовах формування інформаційного суспільства та транспарентної влади, їх
суверенних прав в процесі законотворення.
Призначено для магістрів та широкого кола читачів.
повернутися
Теорія держави і права: навч. посіб. для вищих
юридичних навч. закладів/ А. А. Письменицький,
В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко, В. Г. Поліщук. Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2017. - 297 с.
Навчальний посібник з фундаментального
юридичного курсу «Теорії держави і права»
призначений для студентів вищих навчальних закладів
України при підготовці фахівців за спеціальностями
«Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» ІІV рівнів акредитації.
Авторами на новітніх методологічних підходах
здіснено виклад оригінальних авторських матеріалів і
дефініцій, з одночасним збереженням певних
теоретико-правових
традицій
юриспруденції
у
викладанні фундаментальних юридичних дисциплін.
повернутися
Гапотій В. Д. Системно-правовий термінологічний
словник-довідник з окремих галузей права: навч.
посіб. для студ-тів заочної форми навчання ВНЗ/
В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. - Мелiтополь: [б. и.], 2012. 350 с.
Навчальний посібник містить систему юридичних
визначень, описів, схем та понять з основних галузей
права. Він дає можливість студентам вищого
навчального
закладу
почерпнути
знання
з
конституційно-правової термінології, теорії виникнення
держави і права, екологічного, цивільного, трудового,
шлюбно-сімейного, адміністративного, банківського,
кримінального прав та інших галузей законодавства
України. У ньому студент має можливість знайти у
стислій формі найважливіші поняття та визначення по
здійсненню в Україні правосуддя, повноважень
прокуратури, адвокатури та окремих правоохоронних
органів.
повернутися
Гапотій В. Д. Термінологічний словник-довідник з
дисципліни "Історія держави і права зарубіжних
країн": навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/ В. Д. Гапотій,
Я. В. Попенко. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014.
- 278 с.
Навчальний посібник містить систему історикоправових визначень, термінів та понять з навчальної
дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн».
Він надає практичну можливість студентам вищого
навчального закладу почерпнути знання з однієї з
найскладніших
історико-правових
дисциплін.
У
посібнику студент має можливість знайти у стислій
формі найважливіші поняття та терміни з історії
держави і права країн Стародавнього Сходу, Греції та
Риму, Англії, Франції, Німеччини, США та інших держав
впродовж їх історичного та правового розвитку та
становлення.
повернутися
Письменицький А. А. Загальна теорія інформаційного
права: монографія/ А. А. Письменицький, В. Д. Гапотій. Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2012. – 299 с.
У цьому виданні на монографічному рівні здійснена
спроба розкрити головні аспекти загальної теоретикоправової конструкції інформаційного права, як новітнього
напрямку вітчизняної юриспруденції, як системи наукових
знань у сфері інформаційно-правового обороту і як галузі в
системі права. Робота присвячена відображенню
результатам
наукових
досліджень
суспільних
інформаційно-правових
відносин
із
приводу
інформаційної діяльності, реалізації суб’єктами права на
інформацію, суспільного інформаційного обороту.
Рекомендується студентам, слухачам, курсантам
юридичних вищих навчальних закладів, аспірантам,
докторантам, викладачам. Водночас означена робота
може бути використана для підготовки фахівців у сфері
захисту інформації, зв’язків із громадськістю, зв’язків із
засобами масової інформації, журналістів, практичних
психологів.
повернутися
Попенко Я. В. Історія держави і права зарубіжних
країн (Стародавній світ та доба Середньовіччя):
підручник/ Я. В. Попенко, В. Д. Гапотій, Є. О. Куйбіда. Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 602 с.
Підручник дає систематизовані знання в галузі
загальної історії права та держави (історії держави і права
зарубіжних країн Стародавнього світу та доби
Середньовіччя) як однієї з основних дисциплін у сучасній
історичній та юридичній освіті. Підручник знайомить з
кращими зразками законодавчої діяльності та творчістю
видатних політичних реформаторів. Кожна тема
супроводжується хронологічною таблицею, даними про
видатних діячів, запитаннями та завданнями для
самоконтролю та списком літератури для поглибленого
вивчення найбільш важливих проблем та подій
відповідного періоду.
Підручник призначений для студентів історичних та юридичних спеціальностей,
аспірантів та викладачів історичних та юридичних факультетів, а також читачів, які цікавляться
історією держави і права різних народів та країн.
повернутися
Гапотій В. Д. Інформаційна відкритість влади та
інформаційний суверенітет: теоретико-правовий підхід:
монографія/ В. Д. Гапотій, О. В. Печерський. Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В., 2014. - 235 с.
У цьому виданні на монографічному рівні здійснена
чергова спроба розкрити головні аспекти загальної
теоретико-правової
конструкції
інформаційного
суверенітету через інформаційну відкритість влади, як
новітнього напрямку вітчизняної юриспруденції, як
системи наукових знань у сфері інформаційно-правового
обороту і як галузі інформаційного права в системі права.
Робота присвячена науковим аспектам досліджень
суспільних інформаційно-правових відносин із приводу
налагодження
інформаційної
відкритості
влади,
проблемам у цій сфері та реалізації суб’єктами права на
інформацію, суспільного інформаційного обороту.
Рекомендується студентам, слухачам, курсантам юридичних вищих навчальних закладів,
аспірантам, докторантам, викладачам. Водночас означена робота може бути використана для
підготовки фахівців у сфері захисту інформації, зв’язків із громадськістю, зв’язків із засобами
масової інформації, журналістів, практичних психологів.
повернутися
Гапотій В. Д. Правознавство: конспект лекцій у
схемах: практично-графічний навч. посіб./ В. Д. Гапотій. Мелiтополь: ВБ "ММД", 2013. - 333 с.
У навчальному посібнику в наочній формі викладено
основні теми навчального курсу «Правознавство» для
вищих навчальних закладів неюридичного профілю.
Користуючись цим виданням, студенти мають змогу
систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі
вивчення зазначеної дисципліни. Навчальний посібник
містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості
галузей права системи права України, що дає можливість
знайти в стислій формі найважливіші поняття та
визначення при підготовці до складання модулів та іспитів.
повернутися
Гапотій
В.
Д.
Правознавство:
підручник/
В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова, О. В. Печерський; за заг. ред.
В. Д. Гапотія. - Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2015. - 883 с.
У підручнику в наочній формі викладено основні
теми навчального курсу «Правознавство» для вищих
навчальних закладів неюридичного профілю.
Користуючись цим виданням, студенти мають змогу
систематизувати і конкретизувати знання, набуті в процесі
вивчення зазначеної дисципліни. Навчальний посібник
містить основні поняття курсу, їх ознаки та особливості
галузей права системи права України, що дає можливість
знайти в стислій формі найважливіші поняття та
визначення при підготовці до складання модулів та іспитів.
Підручник базується на діючому законодавстві України,
практиці його застосування та останніх наукових
відкриттях. Авторами враховано діючі в системі
Міністерства освіти і науки України навчальної програми з
основ правознавства.
повернутися
Гапотій
В.
Д.
Правові
основи
безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту: навч. посіб./
В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова, О. А. Слишик. - Мелiтополь:
ФОП Однорог Т. В., 2018. - 184 с.
Правові основи безпеки життєдіяльності та
цивільного захисту – спецкурс навчальної дисципліни
«Право України», що вивчає проблеми правового
забезпечення безпечного перебування людини в довкіллі
в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. навчальної та
трудової).
Завданням посібника є розробка правових методів
прогнозування, вивчення та ідентифікації шкідливих
факторів, їх впливу на людину і довкілля в повсякденному
житті та у надзвичайних ситуаціях стихійного лиха, або
військових подій.
повернутися
Гудзь В. В. Етнодержавознавство: навч. посіб. для
студ. спец. 8.02030201 "Історія"/ В. В. Гудзь. - Мелiтополь:
Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 216 с.
У навчальному посібнику вміщено програму курсу
«Етнодержавознавство», лекційний курс дисципліни з
питаннями для самоконтролю, перелік завдань
самостійної роботи, типових запитань для підготовки до
іспитів та тематики індивідуальних науково-дослідних
завдань, список рекомендованої літератури. Довідковий
матеріал посібника та рекомендована література
дозволять студенту знайти відповідь на будь-яке питання
семінарських занять, самостійної роботи і підготуватися до
іспиту.
повернутися
Гудзь В. В. Українська історіософія: навч. посіб. для
студ. спец. 7.02030201 "Історія"/ В. В. Гудзь. - Мелiтополь:
Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 157 с.
У навчальному посібнику вміщено програму курсу
«Українська історіософія», лекційний курс дисципліни з
питаннями для самоконтролю, перелік завдань
самостійної роботи, типових запитань для підготовки до
іспитів та тематики індивідуальних науково-дослідних
завдань, список рекомендованої літератури. Довідковий
матеріал посібника та рекомендована література
дозволять студенту знайти відповідь на будь-яке питання
семінарських занять, самостійної роботи і підготуватися до
іспиту.
повернутися
Актуальні проблеми історії України нової і
новітньої доби: монографія/ ред. та передмова:
В. Гудзь, С. Пачев, Я. Таравська. - Мелітополь: Вид-во
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 337 с.
Автори колективної монографії – викладачі
університету – представляють у даному науковому
виданні результати своїх науково-дослідницьких
пошуків з історії нової і новітньої історії України.
Видання здійснене у рамках наукової теми
кафедри
історії
Мелітопольського
державного
пегагогічного університету ім. Б Хмельницького і за
своїм змістом призначене для науковців, викладачів та
студентів гуманітарних спеціальностей.
повернутися
Реструктуризації як передумова підвищення
рівня конкурентоспроможності регіону (на прикладі
Запорізької області): монографія/ О. А. Леушина,
Л. М. Донченко, В. А. Петренко. - Мелітополь:
ФОП "Силаєва О. В.", 2011. - 119 с.
Процеси реструктуризації є постійним явищем
для будь-якої економіки. Зниження ефективності
економічної діяльності країни в цілому чи окремого
регіону потребує змін у її структурі. В результаті
проведення реструктуризації змінюється роль та
значення окремих галузей, технологія та організація
виробництва, корегується структура зайнятості,
освітній і професійний рівень робочої сили тощо.
На
основі
аналізу
індексу
глобальної
конкурентоспроможності (ІГК) регіону виявлено, що
Запорізька область посідає 18 місце у рейтингу регіонів
України з ефективності ринку праці. Треба зазначити,
що за рівнем вищої освіти та професійної підготовки
фахівців область посідає восьме місце, але напрямок
підготовки фахівців та ринку праці є неузгодженим.
повернутися
Теоретичні основи формування професіоналізму
майбутніх педагогів: монографія/ А. А. Коробченко,
М. В. Єлькін, М. М. Окса. - Х.: Dobrinin V., 2017. - 271 с.
Монографія присвячена проблемам формування
професіоналізму майбутніх педагогів. Авторський
колектив розглядає теоретичні основи цієї важливої
проблеми. Монографія розрахована на науковців
різних профілів, викладачів, вчителів та студентів ВНЗ.
повернутися
Гапотій В. Д. Правознавство: конспект лекцій у
схемах: практично-графічний навч. посіб./ В. Д. Гапотій. Мелітополь: МБ ММД, 2014. - 333 с.
У навчальному посібнику в наочній формі
викладено
основні
теми
навчального
курсу
«Правознавство» для вищих навчальних закладів
неюридичного профілю.
Користуючись цим виданням, студенти мають
змогу систематизувати і конкретизувати знання, набуті
в
процесі
вивчення
зазначеної
дисципліни.
Навчальний посібник містить основні поняття курсу, їх
ознаки та особливості галузей права системи права
України, що дає можливість знайти в стислій формі
найважливіші поняття та визначення при підготовці до
складання модулів та іспитів.
повернутися
Методи збору, аналізу та комп'ютерної обробки
соціологічної інформації: навч.-метод. посіб./
Л. В. Афанасьєва , І. В. Букрєєва, Н. І. Глєбова [та ін.] Мелітополь: Люкс, 2012. - 408 с.
Навчальний посібник є результатом спільної
роботи лабораторії соціологічних досліджень, кафедр
соціології та математики і рекомендований для
проведення професійно-зорієнтованих курсів за фахом
«соціологія».
Кожний розділ навчального посібника містить
основні теоретичні положення висвітлення того чи
іншого питання, з якого проводиться лекційне або
практичне заняття, вимоги, що ставляться до його
проведення, список рекомендованої літератури для
більш
поглибленого
розуміння
досліджуваних
проблем, тематику рефератів, контрольні питання для
повторення та дискусій, навчальні завдання.
повернутися
Методи збору, аналізу та комп'ютерної обробки
соціологічної
інформації:
навч.
посіб./
Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська,
А. В. Орлов. - Мелiтополь: ТОВ "Вид. будинок ММД",
2008. - 297 с.
Навчальний посібник є результатом спільної
роботи лабораторії соціологічних досліджень, кафедр
соціології та математики і рекомендований для
проведення професійно-зорієнтованих курсів за фахом
«соціологія».
Кожний розділ навчального посібника містить
основні теоретичні положення висвітлення того чи
іншого питання, з якого проводиться лекційне або
практичне заняття, вимоги, що ставляться до його
проведення, список рекомендованої літератури для
більш
поглибленого
розуміння
досліджуваних
проблем, тематику рефератів, контрольні питання для
повторення та дискусій, навчальні завдання.
повернутися
Храмы этноконфессионального Запорожского
Приазовья: монография/ В. В. Молодиченко,
Л. В. Афанасьева, И. В. Букреева [и др.]. Мелитополь: МГПУ им. Б. Хмельницького; К.:
Міленіум, 2014. - 319 с.
Данная монография включает в себя два раздела.
В первом – «Дорога к Храму» - речь идет о храме как
культовом месте, где человек оказывается в
специфическом социальном пространстве – месте
Откровения, Молитвы и Очищения. Он содержит
сведения об основах церковной архитектуры, авторы
уделили большое внимание культовым предметам,
правилам поведения посетителя в храме, образам,
символике и знакам, которые имеют религиозное
содержание и значение.
Во второй части издания – «Соборность душ
наших» - представлены результаты полевых
экспедиций,
которые
проводились
авторами
совместно со студентами МДПУ имени Богдана
Хмельницкого в храмы и культовые сооружения
региона.
повернутися
Педагогіка вищої школи і вищої освіти: курс
лекцій для магістрів/ І. П. Аносов, Т. Ф. Бельчєва,
М. В. Елькін, М. І. Приходько, В. М. Приходько,
О. В. Федорова - Мелiтополь: ТОВ "Вид. будинок
ММД", 2009. - 315 с.
Зміст підручника дає загальне уявлення про
сутність та закономірність діяльності вищої школи, про
основні законодавчі документи України, що
встановлюють правові, організаційні, професійні та
інші засади функціонування вищих навчальних
закладів, створюють умови для забезпечення потреб
суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях, про
технологію роботи над магістерською дисертацією.
повернутися
Індивідуально-типологічні
особливості
мікроцеркуляції крові у дітей молодшого шкільного
віку: монография/ І. П. Аносов, Л. В. Антоновська,
О. І. Горна та [ін.]. - Мелітополь: Тов "Lux типографія",
2011. - 215 с.
У монографії висвітлені теоретичні питання щодо
соматотипів дітей періоду молодшого шкільного віку,
будови мікроцикуляторного русла, особливостей його
органоспецифіки на основі сучасних методів
дослідження. Другу частину складають власні
експериментальні
дослідження
індивідуальнотипологічних особливостей мікроциркуляції крові за
даними ЛДФ-метрії у здорових дітей віком 6-9 років,
на основі яких зроблені висновки.
повернутися
Аносов И. П. Основы эволюционной теории:
учеб. пособ./ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич. - К.: Твім
інтер, 1999. - 288 с.
Аносов И. П. Основы эволюционной теории:
учеб. пособ./ И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич. - К.: Твім
інтер, 1999. - 288 с.
повернутися
Філософія науки: навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/
Л. В. Афанасьєва, І. В. Букрєєва, Л. Ф. Глинська. Мелітополь: Люкс, 2011. - 207 с.
Навчальний
посібник
присвячений
загальнофілософським питанням науки, висвітлює
історичні етапи розвитку науки, основні риси
наукового пізнання, класифікацію наук, засоби і
методи, що є специфічними для науки, роль наук в
культурі сучасної цивілізації.
Він слугуватиме гарним орієнтиром для молодих
вчених в безмежному просторі сучасної науки і буде
корисним і цікавим для студентів, магістрів й аспірантів
вищих навчальних закладів, пошукувачів вчених
ступенів, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами
наукового пізнання.
повернутися
Філософія:
навч.-метод.
посібник/
Л. В. Афанасьєва, В. В. Букрєєв, Л. С. Воробйова. - К.:
Акцент, 2004. - 195 с.
Навчально-методичний посібник з філософії
підготовлено відповідно до програми вивчення цієї
дисципліни студентами різних спеціальностей. У ньому
зібрано методичний матеріал, який спрямовує
самостійний пошук роботи студентів, виділено питання
для дискусій та роздумів, наведено тестові завдання.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, а
також викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами
філософії.
повернутися
Троїцька Т. С. Філософія: навч. посіб. практикум/
Т. С. Троїцька. - Мелітополь: Люкс, 2010. - 71 с.
Навчально-методичний посібник “Практикум з
філософії” підготовлено відповідно до навчальної
програми дисципліни “Філософія” та вимог кредитномодульної системи (ЕCTS). У ньому подано матеріал
для узагальнення філософських знань, підготовки
індивідуальних навчально-дослідних завдань та
творчих пошуків розв'язання світоглядних проблем
буття людини.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
аспірантів, викладачів і всіх, хто прагне філософської
рефлексії.
повернутися
Троїцька Т. С. Філософська методологія як
чинник
модернізації
професійної
підготовки
педагога: монографія/ Т. С. Троїцька. – Сімф.: Таврія,
2006. - 267 с.
Монографія присвячена проблемі філософського,
методологічного забезпечення процесу модернізації
професійної педагогічної освіти. Аналіз різнобічного
досвіду інтеграції в цей процес етнокультурного за
змістом філософського матеріалу, який являє собою
українська
філософсько-антропологічна
думка,
збагачує
методологічну,
світоглядну
готовність
педагога до вирішення сучасних завдань освіти.
повернутися
Людиномірність
гармонізації
культурноосвітнього простору особистості: методологія,
експертиза
та
психолого-педагогічні
рецепції:
монографія/ І. П. Аносов, В. В. Молодиченко,
Т. С. Троїцька ; за заг. ред. Т. С. Троїцької. Мелiтополь: Вид. буд. "ММД", 2012. - 377 с.
Монографія присвячена малодослідженій темі,
що розкриває методологічний, теоретичний та
праксеологічний потенціал людиномірної стратегії у
гармонізації освітнього простору, який зусиллям
науковців і практиків має бути ціннісно-світоглядно
навантаженим настільки, щоб претендувати на статус
культурного компонента універсуму.
Монографія призначена для науковців, аспірантів
і студентів.
повернутися
Аносов І. П. Сучасний освітній процес:
антропологічний аспект: монографія / І. П. Аносов. К.: Твім інтер, 2003. - 389 с.
У даному науковому виданні розглядаються
концептуальні основи педагогічної антропології,
показано її дослідницький і навчально-методичний
простір, визначено роль антропологічного фактора в
оствітньому процесі, зокрема в Україні. Значна частина
дослідження присвячена пошуку оптимальної і
продуктивної
методології,
яка
б
адекватно
відтворювала і забезпечувала наукові й пізнавальні
потреби часу.
Монографія може бути цікавою широкому колу
педагогічних працівників, студентам вищих навчальних
закладів.
повернутися
Аносов І. П. Соціально-педагогічні основи
студентського
самоврядування
як
джерела
демократизації вищої школи (управлінський аспект):
навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/
І. П. Аносов, В. М. Приходько, М. І. Приходько. Мелітополь: ТОВ "ВБ ММД", 2008. - 195 с.
В посібнику подаються основні соціальнопедагогічні засади студентського самоврядування.
Викладені в ньому основні теоретичні основи
студентського самоврядування в контексті сучасних
досягнень у цій галузі й базуються на практичній
діяльності.
Для студентів, магістрантів, працівників органів
управління освітою, керівників вищих навчальних
зікладів.
повернутися
Аносов І. П. Психологічні основи педагогічного
спілкування: навч. посіб. для студ-тів вищих навч.
закладів / І. П. Аносов, С. В. Яремчук,
В. В. Молодиченко. - К.: Ін - т сучасного підручника,
2007. - 271 с.
У навчальному посібнику систематизовано й
висвітлено на основі останніх досягнень психології
найновіші відомості з проблеми педагогічного
спілкування.
Подано
основні
поняття
курсу,
запропоновано запитання для самоперевірки та
самостійного опрацювання матеріалу.
Навчальний
посібник
призначений
для
спецкурсу. Може бути використаний викладачами,
учителями, психологами, соціальними працівниками та
всіма, хто цікавиться цією проблемою.
повернутися
Аносов І. П. Педагогічна антропологія: навч.
посіб./ І. П. Аносов. - К.: Твім інтер, 2005. - 262 с.
У
навчальному
посібнику
представлено
систематизоване й інтегроване сучасне теоретичне
знання про людину, яка навчається, та запропоновано
алгоритм самостійного вивчення курсу «Педагогічна
антропологія». Рекомендується для студентів вищих
навчальних закладів, науковців, усіх, хто цікавиться
питаннями педагогічної антропології.
повернутися
Аносов І. П. Витоки шкільництва та вищої
педагогічної освіти в Мелітополі: монографія/
І. П. Аносов, Ю. П. Болотін, М. М. Окса. - К.: Твім інтер,
2003. - 107 с.
В монографії висвітлено просвітницьку діяльність
повітових земств Північноприазовського регіону другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. та організацію і
діяльність в Мелітополі вищих педагогічних курсів в
першій половині 20-х років, які дали початок вищій
педагогічній освіті на Мелітопольщині. Видання
приурочене до 80-річчя першого випуску фахівців з
вищою педагогічною освітою в Мелітополі.
повернутися
Аносов І. П. Етика керівника: підручник за
кредитно-модульною технологією навчання для
магістрів спец. "Управління навчальним закладом",
"Педагогіка вищої школи"/ І. П. Аносов, С. С. Ізбаш. Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2014. - 323 с.
Матеріал підручника складається із змістових
модулів, тематики практичних занять, завдань для
самостійної роботи та індивідуальних завдань для
пошуково-аналітичної роботи студентів магістратури, що
відповідає кредитно-модульній технології підготовки
фахівців у вищому навчальному закладі. Підручник
підготовлено відповідно до чинної програми курсу
«Етика керівника». У змістових модулях висвітлено
теоретичні основи етики ділових відносин, у завданнях
до самостійної роботи міститься матеріал, який
допоможе майбутнім керівникам навчальних закладів
опанувати секрети організації професійного спілкування.
Завдання до практичних занять сприяють формуванню важливих якостей керівника в
процесі групової роботи. Запропонована система навчання є справжнім пігрунтям для
професійного самовдосконалення й розвитку особистості майбутнього керівника навчального
закладу, формування схильності до управлінської діяльності.
повернутися
Економіка підприємства: навч. посібник/
Р. І. Олексенко, О. М. Кондрашов, В. О. Шишкін [та
ін.]. - Мелітополь: Люкс, 2010. - 243 с.
У навчальному посібнику висвітлено господарські
процеси, що відбуваються у виробничо-комерційних
системах підприємств, в умовах розвитку ринкових
умов, зокрема сутність, функції та роль підприємства в
суспільній діяльності; описано сучасні форми
підприємницької
діяльності;
проаналізовано
організацію ефективного використання трудових,
матеріальних, інформаційних, фінансових та інших
ресурсів тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів.
повернутися
Щебликіна І. О. Управління персоналом: навч.
посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/
І. О. Щебликіна, Р. І. Олексенко. – Сімф.: ДІАЙПІ, 2012.
- 271 с.
У навчальному посібнику висвітлені найбільш
актуальні питання, що пов'язані з управлінням
персоналом. Розкриті особливості діяльності та
найбільш ефективного використання трудового
потенціалу для досягнення цілей підприємства. Знання
основ теорії та практичних навичок у галузі управління
персоналом всіх організацій, що функціонують у сфері
економіки, є особливо цінним для студентів вищих
навчальних закладів.
повернутися
Александров, Д. В. Логіко-політичні студії: навч.
посіб.
для
студ.
вищих
навч.
закладів/
Д. В. Александров, Р. І. Олексенко, Г. Г. Тараненко. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –
228 с.
Навчальний посібник “Логіко-політичні студії”
дозволяє сконцентрувати увагу студентів на вузлових
темах логіки та політології, послідовно та грунтовно
скерувати розвиток мислення, поглибити вміння
моделювати, екстраполювати, будувати причиннонаслідкові зв'язки в поясненні як буденних, так і
складних соціально-політичних процесів.
Навчальний посібник розроблений для студентів
вищих навчальних закладів, може бути використаний з
метою надання теоретичного матеріалу та практичної
перевірки знань студентів денної і заочної форми
навчання.
повернутися
Олексенко
Р.
І.
Політика
забезпечення
конкурентоспроможності
України
на
світовому
продовольчому ринку в умовах глобалізації: тенденції
та перспективи: монографія/ Р. І. Олексенко. Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2011. - 199 с.
У монографії досліджено теоретичні засади політики
забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки в умовах глобалізації. Обгрунтовано методичні
основи політики забезпечення конкурентоспроможності
продукції на агропродовольчому ринку України.
Проведено аналіз ефективності політики забезпечення
конкурентоспроможності
продукції
на
агропродовольчому
ринку.
Визначено
напрями
підвищення
ефективності
політики
забезпечення
конкурентоспроможності
національної
економіки.
Розроблено шляхи формування потенціалу забезпечення
конкурентоспроможності економіки України в умовах
глобалізації.
Монографія розрахована на фахівців у галузі
економіки,
державного
управління,
місцевого
самоврядування, науковців, викладачів, студентів.
повернутися
Царькова О. В. Організація професійнопсихологічної
підготовки
працівників
органів
внутрішніх справ: науково-практичний посібник/
О. В. Царькова. - Мелітополь: Люкс, 2012. - 279 с.
Посібник присвячений науково-методичному
забезпеченню професійно-психологічного відбору в
органах внутрішніх справ. Представлені результати
аналізу практики професійного відбору на службу в
ОВС і на навчання у ВНЗ системи МВС, основних
теоретичних і практичних підходів до вивчення цієї
проблеми. Визнаються психологічні вимоги до
абітурієнтів ВНЗ системи МВС і структура професійно
значущих якостей курсантів та слухачів.
Посібник адресований студентам психологічних
факультетів, аспірантам, викладачам, курсантам та
слухачам вищих навчальних закладів системи МВС,
спеціалістам по роботі з персоналом в органах
внутрішніх справ, практичним психологам та
соціальним працівникам.
повернутися
Федорова Л. М. Соціально-педагогічна робота із
опікунською сім'єю у загальноосвітній школі: навч.метод. посіб./ Л. М. Федорова. - Мелiтополь: Вид.
буд. "ММД", 2013. - 170 с.
Не наш преподаватель
повернутися
Троїцька Т. С. Практикум з акмеології навчання і
виховання: навч. посібник/ Т. С. Троїцька. Мелiтополь: МДПУ, 2005. - 146 с.
Навчально-методичний посібник “Практикум з
акмеології навчання і виховання” підготовлено
відповідно до навчальних програм дисциплін
“Педагогічна майстерність” та “Педагогічна творчість”.
У ньому зібрано методичний матеріал, що сприяє
розвитку готовності до самоорганізації високого рівня
професійної діяльності педагога.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
аспірантів, а також викладачів і всіх, хто цікавиться
проблемами акмеології навчання і виховання.
повернутися
Царькова О. В. Розвиток психічного здоров'я
студентської молоді як фактору професійного
зростання: наук.-метод. посіб./ О. В. Царькова,
О. О. Прокоф'єва. - Мелітополь: Люкс, 2014. - 164 с.
Науково-методичний
посібник
присвячено
практичному втіленню специфічності організації
освітнього процесу у вищих навчальних закладах, що
виявляється у розвитку психічного здоров'я студентської
молоді як фактору професійного зростання. Автори
підкреслюють взаємозв'язок психологічного здоров'я і
духовності людини, звертають увагу на проблему
психологічної корекції психічного здоров'я студентської
молоді. Посібник стане у нагоді студентам, що мають на
меті збереження психічного здоров'я і удосконалення
процесу власного професійного зростання, а також при
викладанні дисциплін психологічного циклу, зокрема
педагогічної і вікової психології, психології розвитку,
професійного
самовизначення,
дисциплін
психокорекційного спрямування.
Для студентів вищих навчальних закладів
психологічних спеціальностей.
повернутися
Троїцька Т. С. Навчальний посібник з філософії
освіти: практикум/ Т. С. Троїцька, М. О. Семікін,
О. М. Троїцька. - Мелітополь: Люкс, 2013. - 112 с.
“Навчальний посібник з філософії освіти”
підготовлено відповідно до навчальної програми
дисципліни “Філософія освіти” та вимог кредитномодульної системи (ЕCTS). У ньому подано матеріал
для узагальнення філософських знань, підготовки
індивідуальних навчально-дослідних завдань та
творчих пошуків розв'язання світоглядних проблем
буття людини, зокрема освіти.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
аспірантів, викладачів і всіх, хто прагне філософської
рефлексії.
повернутися
Сегеда Н. А. Професійний розвиток педагогамузиканта: теорія та методика: навч. посіб./
Н. А. Сегеда. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. 184 с.
Спецкурс “Професійний розвиток педагогамузиканта: теорія та методика” завершує процес
художньо-педагогічної освіти магістрів мистецького
профілю і готує їх до успішного самостійного поступу в
педагогічній реальності професійного буття.
Він
інтегрує зміст дисциплін усіх блоків попередньої
професійної підготовки, формуючи міждисциплінарне
знання, глибоке розуміння системних закономірностей
художньо-педагогічного процесу у вищій школі,
актуалізуючи мотивацію безперервної професійної
освіти.
У виданні “Професійний розвиток педагога-музиканта: теорія та методика”
сформульовано теоретичні, методичні і програмові засади опанування спецкурсу. Особливий
акцент зроблено на актуальних проблемах готовності до професійного розвитку представника
музично-педагогічної галузі. Навчальний посібник адресовано магістрантам, аспірантам,
педагогам-музикантам, викладачам музичного мистецтва.
повернутися
Сегеда Н. А. Професійний розвиток викладача
музичного мистецтва: історія, методологія, теорія:
монографія/
Н.
А.
Сегеда.
К.:
НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 273 с.
У монографії представлено результати історикометодологічного
та
науково-теоретичного
дослідження
проблеми професійного розвитку викладача музичного
мистецтва, які презентують авторський концептуальний підхід
до її наукового осмислення. Фундаментальне підгрунтя
запропонованої оригінальної концепції професіоналізаціїтрансфесіоналізації викладача музичного мистецтва становить:
аналіз ретроспективи категоризації поняття розвитку у
соціально-гуманітарному знанні та історії питання у музичнопедагогічній
традиції;
визначення
й
обгрунтування
методологічних орієнтирів дослідження та виокремлення на
основі постнеокласичної наукової раціональності холістськоемерджентного підходу як їх методологічного синтезу. Відкриті
нові педагогічні ракурси наукової рефлексії процесуальних і
системних взаємозв'язків людини з професійною освітою,
мистецтвом, педагогічною професією, суспільством уможливити
створення теоретичної моделі професійного розвитку викладача музичного мистецтва на основі виявлення
педагогічної геномної сутності цього особливого еволюційно-процесуального феномена ціліснооновлювальної природи, що забезпечує людино-культуротворчу місію Учителя і Музиканта в педагогічній
реальності вищої освіти. Книга адресована освітянам, науковцям, аспірантам, магістрантам педагогічних і
мистецьких навчальних закладів, музикантам і студентам та усім, кого цікавлять питання професіогенезу
науково-педагогічного працівника в галузі мистецької освіти.
повернутися
Положення про організацію навчального
процесу
в
Мелітопольському
державному
педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького/
уклад. В. В. Молодиченко [и др.]. - Мелітополь: [б. и.],
2013. - 147 с.
У положенні висвітлено нормативно-правові
аспекти організації навчального процесу, права
студентів
на
академічні
відпустки,
порядок
призначення та виплати стипендій, порядок
переведення студентів з контрактної форми навчання
на вакантні місця державного замовлення в
Мелітопольському
державному
педагогічному
університеті імені Богдана Хмельницкого.
Видання рекомендовано для викладачів і
студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького.
повернутися
Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладачатьютора: теорія і методика/ С. О. Сисоєва,
В. В. Осадчий, К. П. Осадча. - Мелітополь:
ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2011. - 277 с.
У навчально-методичному посібнику подано
концепцію професійної підготовки викладача-тьютора
в умовах вищого навчального закладу та моделі її
реалізації; розкрито: принципи, зміст та методи
професійної
підготовки
викладача-тьютора;
проаналізовано
технічні
засоби
дистанційного
навчання викладача-тьютора.
Навчально-методичний посібник адресовано
викладачам і студентам вищих навчальних закладів,
слухачам системи післядипломної освіти; науковцям,
які розробляють проблеми дистанційної освіти, а
також широкому колу читачів що цікавляться
проблемами інформатизації освіти.
повернутися
Осадчий
В.
В.
Використання
системи
дистанційного навчання MOODLE у вищих навчальних
закладах: навч.-метод. посіб./ В. В. Осадчий. Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. - 124 с.
У посібнику розглянуто проблеми дистанційного
навчання, дано учвлення про роботу з MOODLE
продемонстровано можливості, які пропонує ця
система у створенні, управлінні та використанні
власного курсу. Навчально-методичний посібник
призначений для викладачів, студентів та усіх, хто
бажає розробляти, створювати й опубліковувати
фрагменти курсу або окремі уроки і проводити заняття
за дистанційною формою.
повернутися
Осадчий В. В. Використання мультимедійного
проектора та електронної інтерактивної дошки в
навчально-виховному процесі ВНЗ: навч.-метод.
посіб./ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. - 130 с.
Навчально-методичний посібник призначений
для надання допомоги викладачам вищої школи у
доцільному використанні мультимедійного проектору
та електронної інтерактивної дошки в навчальновиховному процесі ВНЗ.
повернутися
Троїцька Т. С. Спеціальні історичні дисциплини:
навч.посіб./ Т. С. Троїцька, Н. А. Шкода, Я. В. Попенко.
- Мелiтополь: [б. и.], 2010. - 251 с.
У Мелітопольському державному педагогічному
університеті імені Богдана Хмельницкого курс
“Спеціальні
історичні
дисципліни”
вивчається
студентами
природничо-географічного
факультету
денної та заочної форми навчання спеціальності
“Історія” на І-му курсі.
Пропонований навчальний посібник за змістом
навчального матеріалу відповідає вимогам даного курсу.
Значну увагу в навчальному посібнику приділено
формулюванню визначення розглядуваних традиційних
спеціальних історичних дисциплін, з'ясуванню їх об'єкта,
предмета та методів дослідження, етапів формування,
тлумаченню найважливіших термінів і понять з обсягу
даних дисциплін.
Книга призначена для викладачів та студентів історичних та гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів, викладачів та учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, а також
широкого загалу, що цікавиться історією.
повернутися
Троїцька Т. С. Практикум з логіки/ Т. С. Троїцька,
Г. Г. Тараненко, О. М. Троїцька. - Мелiтополь: МДПУ,
2013. - 106 с.
Навчальний посібник “Практикум з логіки”
підготовлено відповідно до навчальної програми
дисципліни “Логіка” та вимог кредитно-модульної
системи (ЕCTS). У ньому подано матеріал для
узагальнення знань, творчих пошуків та рецепцій
розв'язання відповідних світоглядних позицій, тобто
опрацювання уміння за всіма рівнями засвоєння знань
(пізнання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та
оцінка)
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
викладачів і всіх, хто цікавиться логікою.
повернутися
Троїцька Т. С. Практикум з релігієзнавства/
Т. С. Троїцька, Г. Г. Тараненко, О. М. Троїцька. Мелiтополь: МДПУ, 2012. - 88 с.
Навчальний
посібник
“Практикум
з
релігієзнавства”
підготовлено
відповідно
до
навчальної програми дисципліни “Релігієзнавство” та
вимог кредитно-модульної системи (ЕCTS). У ньому
подано матеріал для узагальнення знань, творчих
пошуків та рецепцій розв'язання світоглядних проблем
людства.
Видання розраховано на студентів, магістрантів,
викладачів і всіх, хто цікавиться релігієзнавством.
повернутися
Гапотій
В.
Д.
Юридична
деонтологія/
В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова. - Мелітополь:
ФОП Однорог Т. В., 2018. - 146 с.
Юридична деонтологія як навчальна дисципліна
має за мету ознайомити юриста-початківця з вимогами,
що пред'являються до нього в рамках професійної
діяльності, окреслити коло ціннісних установок, на яких
грунтується діяльність юриста, звернути увагу на ті
знання і навички, якими мусить мати оволодіти юрист
(працівник органів внутрішніх справ, адвокат,
юрисконсульт, суддя, нотаріус тощо) щоб відповідати
очікуванням суспільства та принципам професійної
діяльності.
В нормативній частині освітньо-професійної
програми підготовки юридична деонтологія є
підготовчою, ввідною юридичною наукою, покликаною
зорієтувати студентів та слухачів щодо мінімальних
деонтологічних вимог, дотримання яких є необхідним у
професійній діяльності юриста.
Юридична деонтологія тісно пов'язана з такими дисциплінами, як теорія держави та
права, юридична психологія, філософія, етика, кримінальний процес, цивільний процес, слідча
практика, нотаріальна практика, адвокатська практика, прокурорський нагляд тощо.
повернутися
Лабораторний практикум з аналітичної хімії.
Якісний аналіз/ О. О. Хромишева, В. О. Хромишев,
А. М. Солоненко. - Мелітополь: Укр. фітосоціологічний
центр, 2008. - 120 с.
В навчальному посібнику наведено зміст
лабораторних робіт по аналітичній хімії з якісного
аналізу, завдання для самостійної роботи та перелік
питань та завдань для контрольної роботи. Навчальний
посібник призначений
для студентів хімічних
факультетів педагогічних університетів денної та
заочної форм навчання.
повернутися
Ціпов'яз А. Т. Практичні методи фізичного
вихованння та реабілітації: навч. посіб./ А. Т. Ціпов'яз,
Т. Є. Христова, О. І. Антонова. - Кременчук: КНУ, 2013. 139 с.
Розглянуто
практичні
методи
фізичного
виховання та фізичної реабілітації з метою поповнення
знань викладачів-тренерів про основні методи
фізичної реабілітації, у випадку травмування
спортсменів. З іншого боку, лікарі, які займаються
практичним
лікуванням
спортсменів,
мають
можливості поповнити знання з основних практичних
матодів тренування, що позитивно впливає на процес
відновлення спротсменів в пост травматичний період.
Посібник рекомендовано для студентів вищих
навчальних закладів з фізичного виховання,
реабілітологів та викладачів-тренерів.
повернутися
Осадчий В. В. Система інформаційнотехнологічного забезпечення професійної підготовки
майбутніх
учителів
в
умовах
педагогічного
університету: монографія/ В. В. Осадчий; за ред.
С. О. Сисоєвої. - Мелiтополь: ВБ "ММД", 2012. - 419 с.
Монографію присвячено проблемі професійної
підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного
університету. На основі теоретико-методологічного
обгрунтування дефініцій, застосування системного
підходу, аналізу сучасного стану вищої педагогічної
освіти в Україні та зарубіжних країнах представлено
систему інформаційно-технологічного забезпечення
професійної підготовки майбутніх учителів в умовах
педагогічного університету. Визначено організаційнометодичні умови щодо функціонування системи
інформаційно-технологічного
забезпечення
професійної підготовки майбутніх учителів.
Видання розраховане на наукових працівників,
керівників вищих навчальних закладів, викладачів,
аспірантів.
повернутися
Осадча К. П. Технології дистанційного навчання.
Робота з Moodle 2.4: навч. посіб./ К. П. Осадча,
В. В. Осадчий. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2014. - 393 с.
Навчальний посібник призначено викладачам
вищих навчальних закладів, шкільним вчителям,
студентам педагогічних ВНЗ і всім, хто цікавиться
методикою організації дистанційної підтримки
освітнього процесу із застосуванням системи
управління навчанням Moodle 2.4. Посібник містить
незначну частину теоретичної інформації щодо
технологій дистанційного навчання і в основному
орієнтований на практичну роботу, також він містить
велику кількість ілюстрацій, що полегшують
сприйняття інформації та напрацюванню умінь по
роботі з системою управління навчанням Moodle 2.4.
Поданий матеріал розкриває в рівній мірі як
загальні, так і детальні принципи і технології роботи
викладача і студента в системі управління навчанням
Moodle 2.4.
повернутися
Аксіологічний вимір сучасних культурно-освітніх
практик особистості = Axiological survey of the modern
cultural-educational
practices
of
personality:
монографія/ В. В. Молодиченко, Р. І. Олексенко,
Т. С. Троїцька, О. В. Федорова [та ін.]. - Мелiтополь:
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 207 с.
повернутися
Христова Т. Є. Управління процесом у сфері
фізичного виховання: навч. посіб. для студ. вищих
навч.
закладів
спец.
"Фізичне
виховання"/
Т. Є. Христова. - Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2016.
- 91 с.
У виданні в інтегративному, узагальнюючосинтезуючому аспекті висвітлено теоретичні основи
управління, форми, функції, тенденції та проблеми
сучасного розвитку фізичної культури та спорту. На цій
основі розкрито організаційну структуру системи
управління вітчизняним та міжнародним фізкультурноспортивним рухом, охарактеризовано особливості
функціонування цієї системи на сучасному етапі.
Навчальний посібник призначений для студентів
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації
спеціальності “Фізичне виховання”, магістрантів
профільних спеціальностей, спеціалістів з фізичної
культури та спорту.
повернутися
Музично-педагогічний професіоналізм вчителя
мистецтва: історія, методологія, освітня практика:
монографія/ Н. А. Сегеда, Н. В. Гузій, Л. М. Василенко
[та ін.]; за заг. ред. Н. А. Сегеди. - Мелiтополь: МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2016. - 179 с.
У колективній монографії визначено історичні підвалини
становлення проблеми музично-педагогічного професіоналізму
в
традиціях
професіоналізації
педагога-музиканта;
систематизовано методологічні підходи до вивчення проблеми
формування
музично-педагогічного
професіоналізму
майбутнього педагога-музиканта у процесі вокального і
диригентського навчання; розроблено і апробовано нові —
вітально-аксіологічний, холістсько-емерджентний підходи до
формування освітньої технології педагогічного супроводу
формування
музично-педагогічного
професіоналізму
майбутнього вчителя музики у процесі його диригентського і
вокального навчання; проаналізовано і впорядковано
категоріально-термінологічний
апарат
теорії
музичнопедагогічного профеміоналізму; систематизовано тезаурус
педагогічної теорії професіогенезу
вчителя музичного
мистецтва; розкрито системний потенціал вокального і диригентського навчання майбутнього педагогамузиканта у формуванні музично-педагогічного професіоналізму; сформульовано і впроваджено методичні
засади формування музично-педагогічного професіоналізму у процесі вокальної і диригентської освіти
майбутнього педагога-музиканта.
Монографія адресована широкому загалу освітян, вчителям мистецтва, науковцям, викладачам,
аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, у яких відбувається професійна
підготовка майбутніх педагогів-музикантів.
повернутися
Меркулова
Н.
В.
Соціальний
аудит,
інспектування та консультування: навч. посіб./
Н. В. Меркулова, Л. М. Федорова. - Мелiтополь:
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 98 с.
Не наш преподаватель
повернутися
Духовний світ особистості майбутнього педагога
в умовах екологізації культурно-освітнього простору:
монографія/ Л. П. Добровольська, І. С. Третякова,
О. В. Федорова; за заг. ред. В. В. Зарицької. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –
187 с.
У
колективній
монографії
досліджується
актуальна проблема сучасності — механізми розвитку
духовної сфери особистості майбутнього педагога в
умовах екологізації культурно-освітнього простору.
Розглядаються концептуальні підходи до визначення
духовного потенціалу людини та аналізуються складові
духовного світу особистості. Особливу увагу в
монографії приділено питанню екологізації навчальновиховного процесу з метою формування духовної
культури майбутнього педагога. Монографія буде
корисна
психологам,
викладачам-предметникам,
студентам вищої школи, а також широкому колу
читачів, яких цікавлять питання щодо пізнання себе,
освіти, виховання молоді.
повернутися
Троїцька О. М. Діалог і толерантность у
культурно-освітньому
просторі
вищої
школи:
монографія/ О. М. Троїцька. - Мелiтополь: МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2016. - 311 с.
У монографії багатоаспектно проаналізована
проблема імплементації ідеї діалогу і толерантності у
розгортання культурно-освітнього простору вищої
школи, представлена
філософська рефлексія
діалогізації системних параметрів простору та
особистісного
зростання
майбутнього
фахівця.
Основна увага приділяється проблемно-орієнтованим
дослідженням діалогічності суб'єктів освіти і
філософській
трансдисциплінарності
в
аналізі
діалогічних стратегій і культурно-духовних практик
вищої школи. Монографія адресована науковцям,
освітянам, магістрантам, студентам.
повернутися
Філософія менеджменту: навч.-метод. посіб.
для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр"/
М. М. Окса, А. В. Кожевникова, Я. В. Дудко. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. –
126 с.
Матеріал посібника складається із тематики
лекційних та семінарських занять, завдань для
самостійної роботи та індивідуальних завдань для
пошуково-аналітичної роботи здобувачів ступеня вищої
освіти “магістр”, що відповідає накопичувальній системі
оцінювання знань під час підготовки фахівців у вищому
навчальному закладі.
У навчально-методичному посібнику висвітлено
актуальні проблеми філософії менеджменту як сучасної
філософії поведінки майбутнього керівника та викладача
навчального закладу. У підручнику висвітлено теоретичні
основи для засвоєння лекційних та семінарських занять,
що
сприяють
формуванню
сучасного
фахівця,
представлено матеріали для організації самостійної
роботи здобувача вищої освіти з використання активних
методів навчання, що допоможе опанувати специфіку
управлінської діяльності.
За змістом посібник відповідає курсу навчальної
дисципліни “Філософія менеджменту”.
повернутися
Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності:
монографія/ авт. кол. І. Т. Богданов, В. В. Крижко,
С. В. Лісаков [та ін.]; за ред. І. Т. Богданова. - К.: Освіта
України, 2017. - 368 с.
Монографія присвячена ідеї просвітництва в
царині освіти України. Досліджено історичні витоки
провідництва як форми соціального управління та
встановлено українську етнічну природу цього
феномену. Визначено родові зв'язки провідництва в
освіті з менеджментом освіти та теоріями управління і
лідерства. Розкрито жертовний характер провідництва
К. Д. Ушинського, М. О. Корфа, А. С. Макаренка,
В. О. Сухомлинського та В. Ф. Шаталова.
повернутися
Окса
М.
М.
Вивчення
дисциплін
загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних
вузах України (1917-1991 рр.)/ М. М. Окса. - К.:
ТОВ "Міжнародна фінансова агенція", 1997. - 315 с.
В монографії досліджуються проблеми вивчення
дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя в вузах
України (1917-1991 рр.). Дано теоретико-методологічне
обґрунтування
основ
викладання
циклу
загальнопедагогічних дисциплін, розкриті тенденції та
закономірності розвитку їх в історико-культорологічному
контексті педагогічної науки.
Призначена для наукових працівників, викладачів
педагогічних інститутів та університетів, студентів.
повернутися
Сисоєва С. О. Професійне консультування
молоді: можливості мережі Інтернет: навч.-метод.
посіб./ С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий. - Мелітополь: [б.
и.], 2005. - 199 с.
У навчально-методичному посібнику на основі
аналізу проблеми професійного консультування молоді
у педагогічній теорії і практиці, основних теоретичних і
практичних аспектів реалізації освітніх можливостей
мережі Інтернет, подано розроблені та обгрунтовані
педагогічні засади професійного консультування
молоді засобами мережі Інтернет, які покладено в
основу розробки інформаційно-освітнього порталу
професійного консультування молоді.
Навчально-методичний посібник адресовано
учням загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних
навчальних
закладів,
студентам,
педагогам,
психологам, науковцям, вчителям загальноосвітніх
шкіл і викладачам професійно-технічних навчальних
закладів, спеціалістам Центрів зайнятості, батькам,
всім, хто цікавиться проблемами професійної
самореалізації в умовах швидкозмінного світу.
повернутися
Мальцева І. А. Грунтові водорості лісів степовоі
зони Украіни: монографія/ І. А. Мальцева. Мелітополь: [б. и.], 2009. - 310 с.
У монографії розкриваються питання видового
різноманіття, структури та екологічної особливості
угруповань грунтових водоростей природних і штучних
лісових біогеоценозів, у тому числі рекультиваційних,
різних ландшафтів справжніх степів України. Отримано
показники чисельності, біомаси, продуктивності
водоростей. Проаналізовано циклічні форми динаміки
складу і чисельності грунтових водоростей. На основі
порівняльного аналізу виділено спектри водоростей
які є діагностичними для оцінки генезису лісових
грунтів. Одержані результати дозволяють проводити
моніторингові
дослідження
лісових
екосистем
справжніх степів України.
Для фахівців у галузі альгології, грунтознавства,
екології, працівників науково-дослідніх установ,
викладачів,
аспірантів,
студентів
біологічних
факультетів вищих навчальних закладів.
повернутися
Шевчук Т. О. Загальна хімія: навч. посіб./
Т. О. Шевчук, О. О. Хромишева. - Мелiтополь: МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2016. - 150 с.
У навчальному посібнику з урахуванням
досягнень сучасної науки викладено основні питання
загальної
хімії:
атомно-молекулярне
вчення,
стехіометрія, питання будови атомів і молекул,
хімічних зв'язків, класифікація та номенклатура
основних класів неорганічних сполук, закономірності
перебігу хімічних реакцій, особливості взаємодії
речовин у розчинах, окисно-відновні процеси та
основи електрохімії.
Призначено для студентів університетів, а також
може бути корисним аспірантам, викладачам, учням
старших класів загальноосвітніх шкіл та всім, хто бажає
поповнити та розширити знання з основ хімії.
повернутися
Елькін М. В. Історія педагогіки: навч.-метод.
посіб. для самостійного вивчення дисципліни: навч.
посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/ М. В. Елькін,
М. М. Головкова, А. А. Коробченко. - Мелітополь:
ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 203 с.
Навчально-методичний
посібник
для
самостійного вивчення дисципліни ставить за мету
допомогти студентам вищих навчальних закладів у
засвоєнні основних ідей розвитку педагогічної думки з
давніх часів до наших днів. Містить рекомендації щодо
вивчення основних тем курсу та викладені у вигляді
конспект-схем теоретичні положення курсу, подані
завдання для самостійної роботи студентів у системі
кредитно-модульної системи навчання. У кінці
посібника
наводиться
список
рекомендованої
літератури.
повернутися
Елькін М. В. Контрольно-оцінююча діяльність в
закладах освіти: навч. матеріали для самостійної
роботи студ-тів магістратури/ М. В. Елькін,
М. М. Окса. - Мелітополь: ПП "Гапшенко В. О.", 2012. 103 с.
За сучасних умов визріла об’єктивна необхідність
створення адекватної сучасним завданням освітньої
галузі система аналізу й прогнозування, яка дозволить
відстежувати всі значущі освітні процеси в динаміці та
взаємозв’язку і визначається як моніторинг.
Пропонований навчально-методичний посібник є
спробою зробити певний крок у вирішенні окресленої
проблеми.
У
ньому
висвітлено
особливості
використання моніторингу в управлінні навчальним
закладом. Посібник має чітко визначену структуру.
Подані у посібнику матеріали допоможуть
читачам систематизувати, розширити свої знання з
проблем освітнього моніторингу.
повернутися
Окса М. М. Західноєвропейська філософська
антропологія: категоріальний аспект: монографія/
М. М. Окса. - Мелiтополь: ВБ "ММД", 2015. - 114 с.
В
монографії
досліджуються
проблеми
Західноєвропейської
педагогічної,
культурнофілософської та релігійно-філософської антропології
другої половини ХХ століття. Розкриті ідейні витоки та
завдання філософської антропології, принципи
антропологічної
інтерпретації
та
суспільна
відповідальність.
Призначена
для
наукових
працівників,
викладачів вишів та студентів.
повернутися
Окса М. М. Виховання ціннісних професійних
орієнтацій майбутніх учителів засобами педагогічної
практики: монографія/ М. М. Окса. - М.: ВБ "ММД",
2013. - 207 с.
Монографія присвячена вихованню ціннісних
професійних орієнтацій майбутніх учителів у вищих
навчальних закладах України засобами педагогічної
практики. У межах проведеного дослідження уточнено
сутність поняття “ціннісні професійні орієнтації”.
Доведено, що розвиток ціннісних професійних
орієнтацій, як компоненту аксіологічного потенціалу
особистості майбутнього вчителя, можливо, якщо в
навчальному процесі вишу забезпечується присвоєння
системи педагогічних знань на основі цінностей та
інноватики, а під час проходження студентами
практики в інноваційних школах проходить розвиток
потреби особистості в самореалізації.
Розроблено, науково обгрунтовано та експериментально перевірено технологію
формування ціннісних професійних орієнтацій у процесі вивчення загальнопедагогічних
дисциплін та педагогічної практики.
Призначена для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів.
повернутися
Окса М. М. Кадровий менеджмент в освіті: навч.
посіб./ М. М. Окса. - Мелiтополь: [б. и.], 2008. - 92 с.
Видання виходить у межах договору про наукове
співробітництво
між
кафедрою
педагогіки
і
педагогічної
майстерності
мелітопольського
державного педагогічного університету (Україна) та
лабораторією “Макаренко-Реферат” Марбурського
університету (ФРН) від 13 вересня 2000 року.
повернутися
Окса М. М. Загальна методологія наукової
творчості: навч. посіб./ М. М. Окса. - Мелiтополь: [б.
и.], 2008. - 94 с.
Видання виходить у межах договору про наукове
співробітництво
між
кафедрою
педагогіки
і
педагогічної
майстерності
мелітопольського
державного педагогічного університету (Україна) та
лабораторією “Макаренко-Реферат” Марбурського
університету (ФРН) від 13 вересня 2000 року.
повернутися
Окса М. М. Методологія і методика науковопедагогічних досліджень: навч. посіб./ М. М. Окса. Мелiтополь: [б. и.], 2005. - 163 с.
Видання виходить у межах договору про наукове
співробітництво
між
кафедрою
педагогіки
і
педагогічної
майстерності
мелітопольського
державного педагогічного університету (Україна) та
лабораторією “Макаренко-Реферат” Марбурського
університету (ФРН) від 13 вересня 2000 року.
повернутися
Окса М. М. Фінансово-економічна діяльність в
освіті: навч.-метод. посібник/ М. М. Окса. Мелiтополь: [б. и.], 2008. - 68 с.
повернутися
Елькін М. В. Основи конфліктології: діяльність
менеджера з попередження та розв'язання
конфліктів в закладах освіти/ М. В. Елькін,
М. М. Окса. - Мелітополь: ПП "Гапшенко В. О.", 2012. 112 с.
повернутися
Колесникова
Ю.
О.
Упровадження
вальдорфської педагогіки в освітній простір України/
Ю. О. Колесникова, Л. І. Кучіна, М. М. Окса. Мелітополь: [б. и.], 2002. - 56 с.
Пропонована читачу монографія присвячена
розгляду історії, сутності та специфіки вальдорфської
педагогіки, упровадженню її принципів в навчальновиховний процес України. Для педагогів, культурологів,
студентів, батьків — всіх, хто цікавиться духовними
основами вальдорфської педагогіки, історією її
виникнення та практикою вальдорфських шкіл в
Україні.
повернутися
Гуманізація управління навчально-виховним
процесом закладів освіти: монографія/ М. В. Елькін,
Т. С. Троїцька, М. М. Окса [та ін.]. - Мелiтополь:
ТОВ "Вид. буд. ММД", 2010. - 240 с.
Монографія присвячена складним проблемам
наукового обгрунтування та реалізації управління
навчально-виховним процесом закладів освіти.
Авторський колектив пропонує перші кроки у
вирішенні цієї важливої проблеми сучасної освіти.
Монографія розрахована на широке коло освітян,
аспірантів, магістрів, студентів ВНЗ.
повернутися
Болотін Ю. П. Лекції з історії педагогіки України:
експериментальний
навч.-метод.
посіб./
Ю. П. Болотін, М. М. Окса. - Мелітополь: МДПІ, 1996. 254 с.
В експериментальному навчально-методичному
курсі лекцій висвітлені питання розвитку школи і
педагогічної думки в Україні від часів Київської Русі до
становлення суверенної української держави у
відповідності з проектом нової вузівської програми з
історії педагогіки затвердженої науково-методичною
комісією з педагогіки 1 березня 1993 року.
Для студентів, вчителів, широкого кола
педагогічної громадськості.
повернутися
Барліт О. О. Основи стратегічного менеджменту
в освіті: навч. посіб. для студ-тів вищих навч. заклад./
О. О. Барліт, М. В. Елькін, М. М. Окса. - Мелітополь:
ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 254 с.
Пропонований навчальний посібник охоплює
широкий спектр стратегічного менеджменту освіти,
його історії, ідеології та ролі у формуванні нової
генерації
управління.
Розглянуто
теоретикометодологічні засади стратегічного управління в освіті,
визначені об’єкт і предмет дисципліни.
Для
студентів
магістратури,
аспірантів,
викладачів.
повернутися
Управління сучасним навчальним закладом:
словник-довідник/ М. В. Елькін, В. М. Приходько,
М. І. Приходько [та ін.]. - Мелітополь: ТОВ "Вид. буд.
ММД", 2008. - 159 с.
Словник-довідник складено за енциклопедичним
принципом. Викладені у ньому поняття трактування в
контексті сучасних досягнень у галузі управління
сучасними навчальними закладами й базуються на
науково-теоретичному матеріал і на практичній
управлінській діяльності.
Словник-довідник розрахований на студентів і
магістрантів вищих педагогічних навчальних закладів
управлінням загальноосвітніх навчальних закладів та
організаторів післядипломної роботи.
повернутися
Окса М. М. Стратегічний менеджмент в освіті:
підручник для студентів вищих навч. закладів/
М. М. Окса. - Мелітополь: МДПУ, 2007. - 178 с.
Пропонований посібник охоплює широкий
спектр стратегічного менеджменту освіти, його історії,
ідеології та ролі у формуванні нової генерації
управління. Розглянуті теоретико-методологічні основи
стратегічного управління в освіті, визначені об'єкт і
предмет дисципліни.
Для
студентів
магістратури,
аспірантів,
викладачів.
повернутися
Окса
М.
М.
Генеза
вивчення
загальнопедагогічних дисциплін у вузах України в
ХХ ст.: монографія/ М. М. Окса. - Мелітополь: [б. и.],
2004. - 302 с.
В монографії розглядуються проблеми та
тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в
Україні. Дано теоретико-методологічне обгрунтування
основ
вивчення
циклу
загальнопедагогічних
дисциплін, розкриті тенденції та закономірності
розвитку їх в історико-культурологічному контексті
міжнародної педагогічної думки.
Призначена
для
науковців,
викладачів
педагогічних навчальних закладів, студентів.
повернутися
Окса М. М. Проблеми та тенденції вивчення
загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-х - 80-х
років/ М. М. Окса. - Мелітополь: МДПУ, 2004. - 207 с.
В монографії досліджуються проблеми та
тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в
Україні 30-х — 80-х років. Дано теоретикометодологічне обгрунтування основ викладання циклу
загальнопедагогічних дисциплін, розкритті тенденції та
закономірності
розвитку
їх
в
історикокультурологічному контексті педагогічної науки.
Призначена
для
науковців,
викладачів
педагогічних навчальних закладів, студентів.
повернутися
Мальцева І. А. Практикум із систематики
рослин. Водорості: навч. посіб. для студ-тів вищих
навч.
закладів/
І.
А.
Мальцева;
упоряд.
А. М. Солоненко. - К.: Фітосоціоцентр, 2008. - 95 с.
У посібнику розглянуто питання різноманіття
водоростей, сучасних поглядів щодо місця їх у системі
органічного світу, особливостей будови, життєвого
циклу, екології. В основній частині представлено зміст
практичних робіт по вивченню водоростей згідно
обов'язкового мінімуму програмного матеріалу.
Посібник призначений для студентів та
викладачів університетів та педагогічних вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку за
напрямом “Біологія”.
повернутися
Базова термінологія з зоопсихології та етології:
навч. посіб./ сост.: О. І. Кошелєв, Н. М. Фалько,
Н. М. Кошелєва. - Мелiтополь: [б. и.], 2007. - 68 с.
Навчальний посібник призначено для студентів
та магістрантів усіх спеціальностей та форм навчання
природних факультетів, вчителів шкіл та гімназій, учнів
шкіл, слухачів МАН. Вони містять перелік 350 термінів
та понять з психології, зоопсихології и етології. Дається
список контрольних питань для самоперевірки та
підготовки до залікових модулів, список літератури для
поглибленого вивчення окремих тем и розділів.
повернутися
Ляпунова В. А. Підготовка вихователів до
формування толерантності у дітей старшого
дошкільного віку: монографія/ В. А. Ляпунова. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. –
362 с.
Монографія присвячено одній з проблем
професійної підготовки фахівців дошкільної освіти —
поглибленню компетентності вихователів у питанні
формування толерантності у дітей старшого
дошкільного віку. Розглянуто психологічні передумови
й вікові можливості засвоєння толерантних цінностей
дітьми дошкільного віку, а також методику їх
формування в дошкільних закладах. Проаналізовано
вітчизняний і світовий досвід підготовки педагогів до
формування толерантності у дітей. Запропоновано
систему професійної підготовки майбутніх вихователів
до формування толерантності у дітей старшого
дошкільного віку й надано рекомендації щодо
реалізації її у вищих навчальних закладах.
повернутися
Максимов О. С. Історія хімії: підручник для студтів вищих навч. закладів/ О. С. Максимов,
Т. О. Шевчук. - Мелітополь: Люкс, 2010. - 287 с.
У підручнику в певній хронології із залученням
цікавих прикладів та ілюстрацій викладена історія
виникнення і розвитку хімії як науки з часів давнини і
до наших днів. Узагальнено фактичний матеріал з
історії хімії, зроблено його аналіз.
“Історія хімії” призначена в першу чергу
студентам хімічних спеціальностей ВНЗ І-ІV рівнів
акредитації, а також старшокласникам і широкому колу
читачів небайдужих до хімічної науки.
повернутися
Хорошилова Т. І. Високомолекулярні сполуки:
підруч./ Т. І. Хорошилова, В. О. Хромишев, С. В. Рябов.
- Мелiтополь: МДПУ, 2013. - 177 с.
В підручнику розглянуті сучасні уявлення про
будову, властивості, синтез та хімічні перетворення
полімерів. Книга містить основні розділи фізики та хімії
полімерів, відомості про останні досягнення в цих
галузях. Підручник призначений для студентів хімічних
факультетів педагогічних університетів денної, заочної
та дистанційної форми навчання.
повернутися
Осадчий В. В. Створення електронного
підручника: принципи, вимоги та рекомендіції: навч.
метод. посіб./ В. В. Осадчий, С. В. Шаров. Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. - 116 с
Бурхливий розвиток інформаційних технологій та
розширення їх сфери використання породжує нові
напрями інформаційної діяльності людини у сфері
освіти. Одним з вирішальних чинників модернізації
системи освіти є створення нового покоління засобів
навчання, зокрема комп'ютерних, які поєднують
досягнення сучасної педагогічної науки з потужними
дидактичними
можливостями
інформаційних
технологій.
Даний
посібник
присвячений
технології
створення одного з ефективних засобів навчання —
електронного підручника, мета розробки та
використання якого лежить у безпосередньому
підвищенні ефективності навчального процесу.
повернутися
Осадчий В. В. Вступ до спеціальності
програміста: навч. посіб. для студ-тів вищих навч.
закладів/ В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2011. - 291 с.
Мета даного посібника — сформувати уявлення
про професію програміста і дати основи для набуття
навичок у цій галузі діяльності.
У посібнику подається класифікація програмного
забезпечення,
розглядаються
основи
теорії
програмування, види і типи сучасних мов
програмування; подано коротку характеристику деяких
систем управління базами даних. Викладаються
основні етапи життєвого циклу створення та
супроводження програмних продуктів, організації
колективів програмістів, відомості про екстремальне
програмування, описано види тестування програмного
забезпечення та надано поради щодо складання
технічного завдання. Висвітлено питання правового
захисту комп'ютерної інформації, стандартизації та
ліцензування програмних продуктів. Дано деякі
практичні рекомендації з пошуку роботи.
Призначено для студентів і викладачів вищих
навчальних закладів.
повернутися
Осадчий В. В. Основи розробки веб-додатків:
навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/
В. В. Осадчий, В. С. Круглик. - Мелiтополь:
ТОВ "ВБ ММД", 2012. - 539 с.
Мета даного посібника — сформувати базисні
компетенції з розробки веб-додатків та користування
інструментами розробки.
Посібник знайомить читача з основами розробки
веб-додатків, розкриває особливості професійної
діяльності розробника. Подаються базові відомості про
стандартну мову розмітки HTML, каскадні таблиці
стилей CSS, мови програмування JavaScript та PHP,
систему керування реляційними базами даних MySQL
та основи об'єктно-орієнтованого програмування.
Викладаються основні етапи організації процесу
розробки,
використання
системи
керування
контентом, веб-фреймворків; надано детальний опис
процесу складання технічного завдання.
Призначено для студентів і викладачів вищих
навчальних закладів.
повернутися
Шаров С. В. Бази даних та інформаційні
системи: навч. посіб./ С. В. Шаров, В. В. Осадчий. Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2014. - 349 с.
Основне призначення навчального посібника
полягає у систематичному відображенні теоретичних
та практичних основ, які використовуються при
розробці та використанні баз даних. Посібник містить
практичні приклади та рекомендації, а тестові
завдання, наведені наприкінці кожного розділу,
дозволять студентам перевірити свої знання за
обраними темами.
Навчальний посібник буде корисний не тільки
студентам вищих навчальних закладів та викладачам, а
й розробникам баз даних та фахівцям у галузі
інформаційних технологій, які використовують бази
даних в освітньому процесі та інших сферах діяльності
людини.
повернутися
Мікроелектроніка: навч. посіб./ В. С. Єремєєв,
А. Я. Чураков, О. В. Строкань [та ін.]. - Мелітополь:
Люкс, 2011. - 199 с.
Навчальний посібник присвячено викладанню
теоретичного і практичного матеріалу з основ
мікроелектроніки. Розглянуто основні типи приладів і
схем, що використовуються в електроніці; принцип дії і
особливості лінійних,
імпульсних та цифрових
пристроїв для обробки сигналів в електронних схемах
тощо. В деяких параграфах приведення завдання для
дослідження схем електронних пристроїв на
комп’ютері за допомогою програми Electronics
Workbench. Матеріал в посібнику градуйований в
залежності від успішності студентів, що відмічено
різним шрифтом набору тексту.
повернутися
Єремєєв В. С. Теорія планування та обробки
експерименту: навч. посіб. для підготовки бакалаврів
спец. "Математика", "Інформатика"/ В. С. Єремєєв,
Г. М. Ракович. - Мелiтополь: Вид-во МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2013. - 92 с.
Навчальний посібник присвячений вивченню
проблем планування та обробки експерименту.
Методи теорії планування та обробки експерименту
застосовуються всюди, де має місце експеримент — на
виробництві, в хімії, біології, фізиці, екології, соціології,
психології, педагогіці тощо. У навчальному посібнику
розглядається планування, проведення та обробка
однофакторного та багатофакторного експерименту,
технічного та педагогічного. Педагогічний експеримент
стоїть окремо, оскільки має свої особливості та
специфіку організації, проведення та обробки
результатів порівняно з технічним експериментом. У
темі “Багатофакторний експеримент” розглядаються
методи
повного
та
дробового
факторного
експерименту, оптимізація процесу з використанням
градієнтних методів.
повернутися
Єремєєв В. С. Теорія ймовірності та математична
статистика: навч. посіб. для студ-тів вищих навч.
заклад./ В. С. Єремєєв, Д. О. Сосновських, О. В. Тітова.
- Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 187 с.
У навчальному посібнику викладено курс теорії
ймовірностей з елементами математичної статистики.
В кожній главі міститься основний теоретичний
матеріал і значна кількість прикладів. Наприкінці
кожної
глави
запропоновані
завдання
для
самостійного виконання.
повернутися
Мікроелектроніка: навч. посіб. для студ-тів
вищих навч. закладів/ В. С. Єремєєв, А. Я. Чураков,
О. В. Строкань, М. М. Соловйова. - Мелітополь: Люкс,
2012. - 198 с.
Навчальний посібник присвячено викладанню
теоретичного і практичного матеріалу з основ
мікроелектроніки. Розглянуто основні типи приладів і
схем, що використовуються в електроніці; принцип дії і
особливості лінійних,
імпульсних та цифрових
пристроїв для обробки сигналів в електронних схемах
тощо. В деяких параграфах приведення завдання для
дослідження схем електронних пристроїв на
комп’ютері за допомогою програми Electronics
Workbench. Матеріал в посібнику градуйований в
залежності від успішності студентів, що відмічено
різним шрифтом набору тексту.
повернутися
Єремєєв В. С. Теорія планування та обробки
експерименту:
навч.
посіб.
для
підготовки
бакалаврів/ В. С. Єремєєв, Г. М. Ракович. Мелiтополь: МДПУ, 2012. - 78 с.
Навчальний посібник присвячений вивченню
проблем планування та обробки експерименту.
Методи теорії планування та обробки експерименту
застосовуються всюди, де має місце експеримент — на
виробництві, в хімії, біології, фізиці, екології, соціології,
психології, педагогіці тощо. У навчальному посібнику
розглядається планування, проведення та обробка
однофакторного та багатофакторного експерименту,
технічного та педагогічного. Педагогічний експеримент
стоїть окремо, оскільки має свої особливості та
специфіку організації, проведення та обробки
результатів порівняно з технічним експериментом. У
темі “Багатофакторний експеримент” розглядаються
методи
повного
та
дробового
факторного
експерименту, оптимізація процесу з використанням
градієнтних методів.
повернутися
Єремєєв
В.
С.
Об'єктно-орієнтоване
програмування: навч. посіб. для студ-тів вищих навч.
закладів/ В. С. Єремєєв, О. Г. Тюрін, Т. В. Тюріна. - К.:
Фітосоціоцентр, 2006. - 149 с.
Посібник присвячений розгляду основних
положень,
принципів
та
засобів
об’єктноорієнтованого
аналізу,
проектування
та
програмування. Описується застосування об’єктноорієнтованої технології засобами мови програмування
С++. Посібник може бути корисним викладачам,
студентам, аспірантам, школярам та всім бажаючим
під час вивчення курсу «Об’єктно-орієнтоване
програмування».
повернутися
Мікроелектроніка: навч. посіб. для студ-тів спец.
"Інформатика",
"Інформаційні
технології
проектування", "Комп'ютерні мережі та системи":
навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/
В. С. Єремєєв [и др.]. - Мелiтополь: МДПУ, 2013. –
179 с.
Навчальний посібник присвячено викладанню
теоретичного і практичного матеріалу з основ
мікроелектроніки. Розглянуто основні типи приладів і
схем, що використовуються в електроніці; принцип дії і
особливості лінійних,
імпульсних та цифрових
пристроїв для обробки сигналів в електронних схемах
тощо. В деяких параграфах приведення завдання для
дослідження схем електронних пристроїв на
комп’ютері за допомогою програми Electronics
Workbench. Матеріал в посібнику градуйований в
залежності від успішності студентів, що відмічено
різним шрифтом набору тексту.
повернутися
Єремєєв В. С. Програмування на мові Турбо
Паскаль: навч. посібник/ В. С. Єремєєв. - К.:
Фітосоціоцентр, 2006. - 294 с.
Навчальний посібник є послідовним викладом
теорії і практики написання програм в інтегрованому
середовищі Турбо Паскаль.
Дана робота охоплює основні елементи теорії та
практики програмування. Тут дана стисла історична
довідка з алгоритмічних мов, розглянуті основні
поняття з теорії алгоритмів, викладена лексика мови,
розглянуті структури програм, константи, змінні, типи
та основні операції з даними різноманітних типів.
Четвертий розділ присвячено правилам створення
структурних одиниць програм. У п’ятому розділі
обговорюються питання створення програм у
графічному режимі. Робота з файловими та
динамічними змінними розглянута в шостому та
сьомому розділі. У останньому восьмому розділі дано
стислий
вступ
до
об’єктно-орієнтованого
програмування.
повернутися
Еремеев В. С. Схемотехника ЭВМ: учеб. пособ.
для студ-тов спец. "Информатика"/ В. С. Еремеев,
А. Я. Чураков, М. Н. Соловьева. - Мелитополь: Люкс,
2006. - 207 с.
Учебное
пособие
посвящено
изложению
теоретических основ схемотехники ЭВМ. Рассмотрены
принципы анализа и синтеза цифровой информации,
арифметические и логические основы обработки
данных, элементы и типовые функциональные узлы, а
также основные устройства ЭВМ: электронная память,
арифметико-логические
устройства,
устройства
управления и системы ввода/ вывода информации. В
сжатой
форме
представлены
характеристики
процессоров, микропроцессоров, даны определения,
классификация и основные области их применения.
Изложение
материала
сопровождается
многочисленными примерами. Рекомендуется для
использования студентами и преподавателями при
изучении схемотехники ЭВМ в высших учебных
заведениях.
повернутися
Схемотехніка ЕОМ: навч. посіб. для студ-тів
вищих навч. закладів/ В. С. Єремєєв, А. Я. Чураков,
О. В. Строкань, М. М. Соловйова. - Мелітополь: Люкс,
2012. - 178 с.
Розглянуті основні розділи схемотехніки ЕОМ –
арифметичні та логічні основи схемотехніки, базові
логічні елементи, принципи побудови та використання
комбінаційних пристроїв, лічильники імпульсів,
регістри, арифметико-логічні пристрої, пам'ять
комп’ютерів та мікропроцесори. В кожному розділі
наведені контрольні запитання. В деяких розділах
наведені завдання для дослідження схем електронних
пристроїв на комп’ютері за допомогою програми
Electronics Workbench.
повернутися
Максимов О. С. Методика викладання хімії у
вищих
навчальних
закладах:
підручник/
О. С. Максимов. - Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В.,
2014. - 111 с.
У підручнику представлені загальні питання
методики викладання хімії у вищих навчальних
закладах;
модель
процесу
навчання
хімії,
схарактеризовані організаційні форми навчання і
науково-методичні підходи до навчання хімії, описана
система оцінних шкал.
Навчальне видання призначене студентам
хімічного факультету.
повернутися
Мелаш В. Д. Безперервна екологічна освіта:
теорія і практика: навч. посіб. для студ-тів вищих
навч. закладів/ В. Д. Мелаш, В. В. Молодиченко,
Т. Д. Олексенко. - Мелітополь: ВБ "ММД", 2012. –
209 с.
У навчально-методичному посібнику висвітлені
суспільно-історичні
передумови
виникнення
й
розвитку екологічної освітньої парадигми та науковометодичне забезпечення безперервної екологічної
освіти (навчальні програми) в системі ДНЗ — ЗНЗ —
додаткова освіта — ВНЗ.
Посібник призначений для вчителів природничих
дисциплін гімназій, ліцеїв, класів з поглибленим
вивченням природничих предметів, а також для
вчителів екології загальноосвітніх шкіл та керівників
гуртків
позашкільних
установ.
Посібник
рекомендовано студентами вищих педагогічних
навчальних закладів.
повернутися
Практикум
із
групової
психокорекції/
С. Д. Максименко, О. О. Прокоф’єва, О. В. Царькова,
О. В. Кочкурова. - Мелiтополь: МДПУ, 2015. - 411 с.
У підручнику представлено детальну інформацію
щодо специфіки групової психологічної корекції та її
основних напрямів. Особливу увагу приділено
обгрунтуванню тренінгу як психокорекційного методу,
його методичних засобів. Розглядаються проблеми
психокорекційної роботи з різними віковими групами.
Матеріал підручника допоможе сформувати цілісні
уявлення про організацію психокорекційної роботи у
групі. До кожної з тем авторами подано теоретичну
довідку, питання для самоконтролю, дискусійного
обговорення, методичні рекомендації до практичних
вправ. Для засвоєння термінології у підручнику
наведено глосарій.
Видання рекомендовано для студентів вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації,
аспірантів, викладачів, психологів загальноосвітніх
закладів, соціальних працівників.
повернутися
Вища освіта та Європейський освітній простір:
навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/
В. Крижко, М. Елькін, О. Старокожко [та ін.]. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. - 446 с.
Навчальний посібник охоплює основні питання
становлення вищої освіти в історії людської цивілізації
та на теренах Європи. Досліджено структуру та моделі
сучасної вищої освіти, напрямки її модернізації і
реформування.
Структура навчального посібника відповідає
логіці робочої навчальної програми курсу «Вища освіта
та європейський освітній простір», розрахованої для
студентів старших курсів й магістрів педагогічних
університетів зі спеціальності 8.18010020 “Управління
навчальним закладом”.
повернутися
Компетентнісний
підхід
до
організації
виробничої практики майбутніх викладачів вищої
школи: навч. посіб./ Т. Ф. Бєльчева, П. В. Бєльчев,
М. В. Елькін [та ін.]. - Мелiтополь: МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2016. – 106 с.
У навачльному посібнику розкрито сутність і
структуру професійно-педагогічної компетентності як
фактору розвитку економічного та соціального життя.
Особлива увага приділена реалізації компетентнісного
підходу до професійної діяльності майбутніх
викладачів вищої школи під час виробничої практики.
У посібнику представлено порядок складання
індивідуального плану роботи практиканта; завдання
до виробничої практики та довідкові матеріали для їх
виконання; орієнтовані схеми аналізу лекції,
практичного заняття, а також анкети для визначення
важливих професійних якостей викладача.
Представлені матеріали сприяють формуванню педагогічних умінь і навичок
майбутніх викладачів вищої школи на основі компетентнісного підходу.
Навчальний посібник розрахований на здобувачів другого рівня вищої освіти,
майбутніх викладачів вищої школи, а також для усіх, кто цікавиться практичними аспектами
реалізації компетентнісного підходу у вищій педагогічній освіті.
повернутися
Гудзь В. В. Історія України: підруч. для студ-тів
вищих навч. закладів/ В. В. Гудзь. - 2-е вид., доп. і
перероб. - К.: Слово, 2008. - 671 с.
У підручнику, згідно з програмою курсу,
затвердженою
МОН,
на
об’єктивній
основі
розглядаються історичні події на теренах України від
палеоліту до сьогодення. Враховано розбіжність
наукових оцінок складних явищ вітчизняної історії.
У підручнику вміщено для закріплення знань,
хронологічну таблицю, документи, мапи, ілюстрації,
тобто забезпечено використання комплексу основних
методів навчання: словесного, наочного і практичного.
повернутися
Гармаш О. Л. Англомовна епідигматика та
розвиток вокабуляру: монографія/ О. Л. Гармаш. Мелiтополь: ТОВ "ВБ ММД", 2009. - 127 с.
Монографію
присвячено
дослідженню
системологічних особливостей сучасної англомовної
епідигматики
та
виявленню
діалектичних
взаємозв'язків між конституентами та механізмами,
що репрезентовані в її межах. У фокусі
лінгвосинергетичного аналізу постають процеси
творення як повних так і часткових інноваційних
одиниць спілкування за певними моделями.
Монографія призначена науковцям, викладачам
вищих навчальних закладів, студентам-філологам, а
також широкому колу читачів, які цікавляться
питаннями номінації, теорією та практикою неології.
повернутися
Аносов І. П. Начала педагогічної генетики:
підручник/ І. П. Аносов, Р. Л. Кулинич. - К.: Акцент,
2005. - 349 с.
Сучасний посібник для студентів різноманітних
спеціальностей педагогічних вузів, у якому в доступній
і систематизованій формі викладено базовий матеріал
із загальної генетики, а також медичної генетики,
психогенетики, генетики поведінки. Для небіологічних
спеціальностей до кожного розділу подано основні
поняття, а в кінці книги – психологічний тезаурус.
Видання допоможе педагогам ознайомитися з
успіхами генетики поведінки, з механізмами, які
зумовлюють ту чи іншу активність людини.
повернутися
Соціологічний практикум: навч.-метод. посіб./
уклад. Л. В. Афанасьєва. - 2-е вид., доп. - Мелiтополь:
МДПУ, 2006. - 266 с.
Навчально-методичний посібник є результатом
спільної роботи лабораторії соціологічних досліджень,
кафедр соціології, математики та фізики і
рекомендований для проведення професійнозорієнтованих курсів за фахом «соціологія».
Кожний розділ навчально-методичного посібника
містить основні теоретичні положення висвітлення того
чи іншого питання, з якого проводиться лекційне або
практичне заняття, вимоги, що ставляться до його
проведення, список рекомендованої літератури для
більш
поглибленого
розуміння
досліджуваних
проблем, тематику рефератів, контрольні питання для
повторення та дискусій, навчальні завдання.
повернутися
Бєльчева Т. Ф. Педагогіка. Практичний курс:
посіб. за кредитно-модульною технологією навчання
для бакалаврів/ Т. Ф. Бєльчева, С. С. Ізбаш,
П. В. Бєльчев. - Мелiтополь: МДПУ, 2014. - 303 с.
У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки:
закономірності, принципи, форми і методи навчання і
виховання у сучасній школі. Розроблені авторами
практичні
заняття
призначені
для
студентів
педагогічних напрямів підготовки. Практичні заняття
спрямовані на формування у майбутніх учителів
професійно-педагогічних умінь та розвиток їх
педагогічного мислення. Теоретичні матеріали до
занять включають наукові розробки провідних вчених
України в галузі педагогіки. Матеріал підручника
складається із змістових модулів, завдань для
інтерактивної та самостійної роботи, тестів та
індивідуальних творчих і дослідницьких завдань, що
відповідає кредитно-модульній технології підготовки
фахівців у вищому навчальному закладі. Підручник
підготовлено відповідно до чинної програми курсу
“Педагогіка”.
повернутися
Христова Т. Є. Основи лікувальної фізичної
культури: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів
спец. "Фізичне виховання"/ Т. Є. Христова,
Г. П. Суханова. - Мелітополь: ТОВ "Колор Принт",
2015. - 171 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні
погляди на лікувальну фізичну культуру як активний
засіб фізичної реабілітації. Розкрито вплив лікувальної
фізкультури на організм хворого, описано основні
засоби та форми, показання та протипоказання,
послідовність і особливості застосування лікувальної
фізичної культури при різних захворюваннях у
лікарняний та післялікарняний період реабілітації.
Навчальний посібник рекомендовано для
студентів вищих навчальних закладів спеціальності
“Фізичне
виховання”,
магістрантів
профільних
спеціальностей, спеціалістів з фізичної реабілітації,
викладачів фізичного виховання та інструкторів
лікувальної фізичної культури.
повернутися
Окса М. М. Західноєвропейська філософська
антропологія: категоріальний аспект: монографія/
М. М. Окса. – Мелiтополь: ВБ "ММД", 2015. - 114 с.
В
монографії
досліджуються
проблеми
Західноєвропейської
педагогічної,
культурнофілософської та релігійно-філософської антропології
другої половини ХХ століття. Розкриті ідейні витоки та
завдання філософської антропології, принципи
антропологічної
інтерпретації
та
суспільна
відповідальність.
Призначена
для
наукових
працівників,
викладачів вишів та студентів.
повернутися
Москальова Л. Ю. Етика соціально-педагогічної
діяльності: навч.-метод. посібник/ Л. Ю. Москальова.
- Мелітополь: Люкс, 2008. - 123 с.
У
навчально-методичному
посібнику
розглядаються загальнотеоретичні та практичні
морально-етичні
питання
соціально-педагогічної
діяльності
з
практичними
завданнями
для
семінарських занять та самостійної роботи. Кожний
розділ складається з теоретичного та практичного
блоків, рекомендованої літератури для самостійного
орпацювання та питань для підготовки до
семінарських занять. Посібник розрахований на
студентів вищих навчальних закладів спеціальності
“Соціальна педагогіка”, магістрантів, викладачів,
соціальних педагогів, менеджерів дитячих та
молодіжних організацій.
повернутися
Олексенко Т. Д. Історія формування шкільних
дисциплін та методик їх викладання: хрестоматія:
навч. посіб. для студ-тів вищих навч. закладів/
Т. Д. Олексенко, В. В. Молодиченко, Ю. О. Шишкіна. Мелітополь: ВЦ МДПУ, 2008. - 152 с.
Навчальний посібник містить матеріали про
відомих педагогів та методистів, які розробляли
основи становлення сучасної початкової школи та
методик викладання основних предметів початкової
школи. Показана спадкоємність в процесі створення
таких дисциплін як рідна мова, математика,
природознавство та методик їх викладання. До
посібнику входять теоретичний матеріал, електронний
підручник, хрестоматія, методичні рекомендації до
самостійної роботи. Навчальний посібник призначений
для студентів вищих навчальних закладів. Матеріал
підручника може бути корисним для вчителів
початкових класів.
повернутися
Мелаш В. Д. Формування екологічної культури
школярів: навч.-метод. посібник/ В. Д. Мелаш,
Л. Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. - Мелітополь: [б.
и.], 2010. - 146 с.
У навчально-методичному посібнику надані
програми факультативних курсів з екології для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів,
пакет дидактичних матеріалів для проведення занять з
використанням
різноманітних
форм
(екскурсії,
подорожі, ділові ігри, бесіди тощо). Посібник враховує
можливості регіонального компонента екологічної
освіти школярів та формування їх екологічної культури.
Посібник призначений для вчителів природничих
дисциплін гімназій, ліцеїв, класів з поглибленим
вивченням природничих предметів, а також для
вчителів екології загальноосвітніх шкіл та керівників
гуртків позашкільних установ, студентів та викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів.
повернутися
Молодыченко В. В. Краеведческий подход к
экологическому образованию на юге Украины: учеб.
пособ./ В. В. Молодыченко. - Saarbrucken: LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 109 с.
Данное учебное пособие посвящено вопросам
усовершенствования
реализации
непрерывного
экологического образования в условиях юго-востока Украины.
В
нем
приводятся
результаты
многолетних
исследований авторов в контексте краеведческого подхода к
этой проблеме. В пособии детально рассмотрены экологокраеведческие подходы к формированию экологической
компетентности учащихся начальной школы, использование
технологий разработанных авторами. Особое внимание
обращается на метод проектов. Особенностью разработанной
технологии проектов является использование музейной
педагогики и моделирование, создание мини-музеев в
процессе работы учащихся над проектом. В пособии детально
рассмотрена профессиональная подготовка студентов,
будущих учителей начальной школы, к реализации
непрерывного экологического образования.
Приводятся авторские разработки программ учебных курсов для студентов. Авторы особое
внимание обращают на формирование экологического мышления учащихся начальной школы на
краеведческом материале юго-востока Украины, в частности Запорожского края, используя музеи и
произведения местных писателей. Учебное пособие ориентировано на преподавателей, учителей
начальных класов, студентов.
повернутися
Практикум
з
органічного
синтезу/
В. О. Хромишев, А. М. Солоненко, О. О. Хромишева. Мелітополь: МДПУ, 2008. - 140 с.
В навчальному посібнику наведено теоретичний
матеріал згідно сучасних вимог до програми з
органічного синтезу, зміст лабораторних робіт з
органічного синтезу, завдання для самостійної роботи
та перелік питань та завдань для контрольної роботи.
Навчальний посібник призначений для студентів
хімічних факультетів педагогічних університетів денної
та заочної форм навчання.
повернутися
Нанохімія: підруч. для студ-тів хімічних фак-тів
пед. ун-тів/ Т. І. Хорошилова, В. О. Хромишев,
С. В. Рябов, О. О. Хромишева. - Мелiтополь: МДПУ
ім. Б. Хмельницького, 2014. - 203 с.
В підручнику розглянуті сучасні уявлення про
нанооб'єкти, класифікація наноматеріалів, основні
досягнення в нанохімії, особливі властивості речовини
в нанорозмірному стані, способи одержання та
дослідження наночастинок. Підручник призначений
для студентів хімічних факультетів педагогічних
університетів денної, заочної та дистанційної форми
навчання.
повернутися
Жуковський В. М. Теорія і методика викладання
предметів духовно-морального спрямування: навч.
посіб./ В. М. Жуковський, Л. Ю. Москальова. - Острог:
Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2013. - 363 с.
У посібнику узагальнено досвід викладання
предметів духовно-морального спрямування в
середніх загальноосвітніх закладах України.
Обгрунтовано теоретичні засади і подано методичні
рекомендації для викладання цих предметів.
Проаналазовано актуальність, цілі, підходи, принципи,
зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до
вчителя у процесі викладання предметів духовноморального спрямування.
Посібник призначено для студентів вищих
навчальних закладів відповідних спеціальностей,
учителів, які викладають предмети духовноморального спрямування, керівників шкіл, батьків,
усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального
вихованння шкільної молоді.
повернутися
Англійська мова для студентів старших курсів/
Г. В. Матюха, Т. В. Харченко, Т. В. Коноваленко [та ін.].
- Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. –
330 с.
Підручник призначений для навчання англійської
мови студентів старших курсів педагогічних ВНЗ
спеціальностей “7.02030302 Мова і література
(англійська)” та “8.02030302 Мова і література
(англійська)”. Підручник складається з 8 розділів, які за
тематико-ситуативним змістом відповідають програмі з
англійської мови для університетів/ інститутів. Текстовий
матеріал — аутентичний, підібраний з оригінальних
англійських та американських журналів, періодичних
видань,
англомовних
Інтернет-сайтів
достатньо
інформативний і насичений необхідною термінологією.
Природність
текстового
матеріалу
дозволяє
продемонструвати студентам яким чином сучасна
англійська мова використовується в усному і писемному
мовленні.
Розроблені вправи сприяють глибокому осмисленню та розумінню запропонованої
інформації і розвивають вміння використовувати лексичний матеріал у діалогічному та
монологічному мовленні. Вправи супроводжуються наочністю (графіками, схемами,
таблицями), яка має досить компактний але місткий інформативний характер і доволяє
підсилити дидактичний ефект за рахунок збільшення кількості каналів сприйняття.
повернутися
Мелаш В. Д. Формування екологічної культури
школярів: навч.-метод. посібник для студ-тів вищих
навч. закладів/ В. Д. Мелаш, Л. Г. Вельчева,
В. В. Молодиченко. - Мелітополь: [б. и.], 2011. - 147 с.
У навчально-методичному посібнику надані
програми факультативних курсів з екології для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів,
пакет дидактичних матеріалів для проведення занять з
використанням
різноманітних
форм
(екскурсії,
подорожі, ділові ігри, бесіди тощо). Посібник враховує
можливості регіонального компонента екологічної
освіти школярів та формування їх екологічної культури.
Посібник призначений для вчителів природничих
дисциплін гімназій, ліцеїв, класів з поглибленим
вивченням природничих предметів, а також для
вчителів екології загальноосвітніх шкіл та керівників
гуртків позашкільних установ, студентів та викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів.
повернутися
Музейная педагогика в образовательном
пространстве школы и вуза: учеб. пособ./ авт. кол.
Т. М. Стручаева [и др.]; ред. Т. М. Стручаева. Белгород; Мелитополь: Изд-во "БелИПКППС", 2013. 138 с. - (приложение 1 опт. DVD диск).
В
учебном
пособии
раскрыта
история
становления музейной педагогики, характеризуются
современные музейно-педагогические программы и
технологии работы со студентами и учащимися. На
региональном
исследовательском
материале
представлены
авторские
системы
подготовки
студентов в НИУ «БеоГУ» и МГПУ имени Богдана
Хмельницкого. Учебное пособие рекомендуется для
совершенствования профессиональной подготовки
учителей начальной школы и последипломного
педагогического образования.
Данное издание предназначено для учителей
начальных классов, преподавателей, студентов,
музейно-педагогических работников, специалистов
системы дополнительного образования.
повернутися
Олексенко Т. Д. Навчальна практика з методики
викладання природознавства: навч. посіб. для студтів вищих навч. закладів/ Т. Д. Олексенко,
В. В. Молодиченко. - Мелiтополь: [б. и.], 2006. - 121 с.
Навчальний посібник призначено для підготовки
студентів до викладання предмету “Природознавство”
у початковій школі, а саме до організації ними
краєзнавчої навчально-дослідної роботи. У посібнику
також зокцентровано на методику проведення
студентами
наукової
роботи
із
молодшими
школярами. Цей посібник допоможе майбутньому
фахівцю активно використовувати виховний і
навчальний потенціал свого предмету під час
практичної діяльності у школі.
Для
викладачів,
студентів
педагогічних
університетів та вчителів початкової школи.
повернутися
Мелаш В. Д. Навчальні практики з методик
викладання природознавства, біології та екології:
навч. посіб. для студ-тів ВНЗ/ В. Д. Мелаш,
В. В. Молодиченко, Т. Д. Олексенко. - Мелітополь:
ВБ Мелітопольської міської друкарні, 2012. - 332 с. (Екологічна освіта для сталого розвитку).
Навчально-методичний посібник призначено для
підготовки студентів педагогічних університетів до
викладання природознавства, біології та екології, а
також до організації дослідницької роботи на
навчально-дослідній ділянці, організації позакласної,
позашкільної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів.
повернутися
Кучина Л. І. Історія педагогіки : навч. посіб. для
студ-ів спец "Початкове навчання"/ Л. І. Кучина,
В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко. - Мелiтополь:
МДПУ, 2007. - 200 с.
В посібнику наведено короткий зміст лекцій,
орієнтовані плани аудиторної роботи та питання до
самостійного вивчення. Кожне заняття включає
теоретичний блок, контрольні та творчі питання,
тестові завдання. Для закріплення та систематизації
знань
пропонуються
структурно-логічні
схеми.
Обов'язковим є залучення студентів до конспектування
першоджерел.
повернутися
Кучина Л. І. Історія педагогіки: навч. посіб./
Л. І. Кучина, В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко. Мелітополь: [б. и.], 2008. - 169 с.
В посібнику наведено короткий зміст лекцій,
орієнтовані плани аудиторної роботи та питання до
самостійного вивчення навчальної дисципліни “Історія
педагогіки” для студентів спеціальності “Початкове
навчання”. Кожне заняття включає теоретичний блок,
контрольні та творчі питання, тестові завдання.
Обов'язковим є залучення студентів до конспектування
першоджерел.
повернутися
Кошелев А. И. Управление национальными
природными парками: учеб. пособ./ А. И. Кошелев,
В. А. Кошелев. - Мелитополь: Люкс, 2015. - 247 с.
Учебное пособие подготовлено для студентов
высших учебных заведений, которые специализируются
в вопросах сохранения биологического разнообразия и
охраны окружающей природной среды, создания и
управления объектов природно-заповедного фонда.
Рассмотрен опыт организации и деятельности
зарубежных и отечественных парков, прогрессивные
формы управления, рекомендуемые нормативные
требования к государственным инспекторам в парках.
Основную часть пособия состовляют лекционные
материалы, которые использовались на протяжении
ряда лет авторами во время преподавания
соответствующих экологических дисциплин на разных
факультетах
Мелитопольского
государственного
педагогического
университета
имени
Богдана
Хмельницкого.
Приводятся методические подходы и принципы создания национальных природных
парков как одной из современных форм охраны природы, развития рекреации и
формирования экологического мышления населения. Для самоконтроля освоения
лекционного материала в пособии приводится перечень тестовых заданий, а также перечень
литературных источников учебного и научного характера.
повернутися
Кошелев
А.
И.
Методы
оценки
биоразнообразия: учеб. пособ. для студ. высших
учеб. заведений/ А. И. Кошелев, В. А. Кошелев,
Т.
И.
Матрухан.
Мелитополь:
МГПУ
им. Б. Хмельницького, 2015. - 171 с.
Учебное пособие подготовлено для студентов
высших учебных заведений, которые специализируются
в вопросах оценки и сохранения биологического
разнообразия и экологической безопасности, оценки
биоразнообразия на разных уровнях биологических
систем, с целью улучшения их состояния, создания
объектов природно-заповедного фонда. Основную часть
пособия состовляют лекционные материалы, которые
использовались на протяжении ряда лет авторами во
время преподавания соответствующих экологических
дисциплин на разных факультетах Мелитопольского
государственного педагогического университета имени
Богдана Хмельницкого.
Приводятся формулы для расчета состояния биоразнообразия. Для самоконтроля
освоения лекционного материала в пособии приводится перечень тестовых заданий, а также
перечень основных и дополнительных литературных источников учебного и научного
характера.
повернутися
Гудзь В. В. Історія українського національновизвольного руху: навч. посіб. для студ. спец.
8.02030201 "Історія"/ В. В. Гудзь, Ю. Щур. Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2014. - 280 с.
У навчальному посібнику вміщено програму
курсу «Історія українського національно-визвольного
руху», лекційний курс дисципліни з питаннями для
самоконтролю, перелік завдань самостійної роботи,
типових запитань для підготовки до іспитів та тематики
індивідуальних науково-дослідних завдань, список
рекомендованої літератури. Довідковий матеріал
посібника та рекомендована література дозволять
студенту знайти відповідь на будь-яке питання
семінарських
занять,
самостійної
роботи
і
підготуватися до іспиту.
повернутися
Курс истории биологии: учебное пособие/
И. П. Аносов, Л. Я. Кулинич, Р. Л. Кулинич. - К.: Твім
інтер, 2003. - 438 с.
В данном учебном пособии в календарнохронологическом плане рассматривается сложный
путь развития биологии с древнейших времен до
второй половины ХХ столетия.
Цель книги – познакомить читателя с историей
анатомии, зоологии, ботаники, цитологии, экологии,
физиологии, генетики, эволюционизма. Календарнохронологическое изложение ценно тем, что
показывает, каким титаническим трудом и в течении
больших отрезков времени решаются научные
проблемы.
повернутися
Понятійно-термінологічний
словник
з
економічної
і
соціальної
географії/
уклад.:
О. С. Арабаджі, Н. М. Барабоха. - Мелітополь: [б. и.],
2006. - 63 с.
Понятійнотермінологічний
словник
з
економічної і соціальної географії складено з
урахуванням нових досліджень і наукових концепцій в
сучасній економіко-географічній науці. В словнику
поняття представлені у систематизованому вигляді
згідно основних тем курсу “Вступ до економічної і
соціальної географії”. В кінці словника вміщено
алфавітний покажчик термінів з зазначенням сторінки,
на якій розкрито його зміст.
повернутися
Педагогічна майстерність сучасного вчителя:
теорія і практика : підручник за кредитно модульною технологією навчання для бакалаврів/
Т. Ф. Бєльчева, С. С. Ізбаш, М. В. Елькін,
Т. М. Дюжикова, А. М. Солоненко. - Мелiтополь:
ТОВ "Вид. будинок ММД", 2010. - 360 с.
Матеріал підручника складається із змістових
модулів, завдань для самостійної роботи, тестів та
індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, що
відповідає кредитно-модульній технології підготовки
фахівців у вищому навчальному закладі.
Підручник підготовлено відповідно до чинної
програми курсу «Основи педагогічної майстерності». У
змістових модулях висвітлено теоретичні основи
педагогічної діяльності і майстерності педагогічної
взаємодії, у завданнях до самостійної роботи міститься
матеріал, який допоможе майбутнім учителям
опанувати секрети професійної майстерності вчителя.
Розділ практичних занять «Інтеракція» сприяє
формуванню важливих педагогічних здібностей в
процесі групової роботи.
повернутися
Основи педагогічної майстерності: навч. посіб.
для студ-тів вищих навч. закладів/ уклад.
В. В. Молодиченко, Н. А. Молодиченко, Л. І. Кучина,
М. І. Воровка. - Мелітополь: [б. и.], 2009. - 185 с.
В посібнику наведено короткий зміст лекцій,
орієнтовні розробки семінарських занять та питання
для самостійної роботи. Кожне заняття містить
теоретичний, практичний та творчий блоки, що
спрямовує майбутніх педагогів до вирішення завдань
освіти. Посібник пропонується для студентів,
магістрантів, слухачів курсів удосконалення вчителів,
викладачів і всіх, хто прагне осмислення педагогічного
мистецтва.
повернутися
Москальова Л. Ю. Людиновимірність у
соціально-педагогічній
діяльності:
навч.-метод.
посіб./ Л. Ю. Москальова, Н. В. Меркулова. Мелiтополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 89 с.
У
навчально-методичному
посібнику
представлено
навчальну
програму
з
курсу
“Людиновимірність
у
соціально-педагогічній
діяльності” та методичні рекомендації для практичних
занять і самостійної роботи. Методичні рекомендації
допоможуть студентам засвоїти програмний матеріал
на доступному рівні. У виданні запропоновано опорні
конспекти для вивчення тем курсу та надано практичні
завдання для його опанування.
Посібник розрахований на студентів і викладачів
вищих навчальних закладів, соціальних педагогів,
працівників соціальної сфери, учителів і вихователів
загальноосвітніх шкіл.
повернутися
Фізична
географія
Запорізької
області:
хрестоматія/ Л. М. Даценко, В. В. Молодиченко,
В. П. Воровка та ін.; відп. ред. Л. М. Даценко. Мелiтополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького,
2014. - 199 с.
У хрестоматії подано наукову та навчальнометодичну інформацію щодо фізико-географічних
складників Запорізької області. Кожен розділ
написаний фахівцями з відповідних проблем і має
питання для самоконтролю, тестові завдання та
перелік використаної і рекомендованої літератури.
Хрестоматія
розрахована
на
студентів
природничих спеціальностей вишів Запорізької
області, вчителів географії і учнів ЗОШ, а також на
широке коло читачів, які цікавляться природою
Запорізької області.
повернутися
Зацний Ю. А. Англо-український словник
сучасної лексики ділової сфери: навч. посіб. для студтів вищих навч. закладів/ Ю. А. Зацний, О. Л. Гармаш.
- Мелiтополь: [б. и.], 2007. - 212 с.
Навчальний посібник є призначеним для
студентів та викладачів вищих навчальних закладів. В
ньому наведені основні терміни бізнесу, економіки,
виробничих відносин, банківської і біржової справи,
фінансів і комерції, менеджменту, маркетингу і
реклами. Матеріали словника можуть бути використані
у процесі викладання нормативного курсу Лексикології
сучасної англійської мови; Історії англійської мови;
Теорії і практики перекладу, а також у розробці нових
спецкурсів з мов для спеціальних цілей. Цей словник
допоможе майбутньому педагогу чи перекладачу
легко орієнтуватися в лексичному складі сучасної
англійської мови ділової сфери.
повернутися
Зацний Ю. А. Англо-український словник
сучасної лексики ділової сфери: навч. посіб. для
студентів ВНЗ/ Ю. А. Зацний, О. Л. Гармаш. Мелiтополь: МДПУ, 2006. - 212 с.
Навчальний посібник є призначеним для
студентів та викладачів вищих навчальних закладів. В
ньому наведені основні терміни бізнесу, економіки,
виробничих відносин, банківської і біржової справи,
фінансів і комерції, менеджменту, маркетингу і
реклами. Матеріали словника можуть бути використані
у процесі викладання нормативного курсу Лексикології
сучасної англійської мови; Історії англійської мови;
Теорії і практики перекладу, а також у розробці нових
спецкурсів з мов для спеціальних цілей. Цей словник
допоможе майбутньому педагогу чи перекладачу
легко орієнтуватися в лексичному складі сучасної
англійської мови ділової сфери.
повернутися
Актуальні питання сучасної педагогічної освіти/
уклад.: Т. Ф. Бєльчева, М. М. Головкова, М. В. Елькін. Мелітополь: [б. и.], 2010. - 64 с.
повернутися
Кошелев А. И. Заповедное Приазовье/
В. А. Кошелев, А. Н. Николенко, под общ. ред.
А. И. Кошелева. - Мелитополь: [б. и.], 2010. - 154 с.:
ил.
Запорожское Приазовье лежит в АзовоЧерноморском экокоридоре, являющемся важнейшим
руслом пролета для миллионов птиц. В регионе
благодаря заповедным территориям еще сохранились
многие редкие и исчезающие виды растений и
животных, но даже здесь они нуждаются в охране и
заботе. Существующая сеть природно-заповедных
объектов постоянно расширяется и увеличивается.
Книга предназначена широкому кругу любителей
природы, она может стать учебным пособием для
студентов вузов, учителей-биологов, школьников и
юннатов, всех, кому не безразлична судьба родного
края и его заповедных объектов.
повернутися
Байтеряков О. З. Пішохідний туризм. Базова
туристсько-спортивна
підготовка
в
опорноінформаційних схемах: навч. посіб/ О. З. Байтеряков,
В. В. Молодиченко, Л. Л. Акимова. - Мелiтополь: ВПЦ
"ЧП Верескун", 2011. - 69 с.
Посібник містить основу систематизувану і
логічно послідовну інформацію з теоретичної, технічної
та тактичної туристської підготовки початкового рівня.
Посібник складається з теоретичної і практичної
частини. В першій частині надаються рекомендації до
відбору навчального матеріалу і планування
навчальної роботи туристського гуртка. В другій частині
наведено опрно-інформаційні схеми за всіма темами
базової туристської підготовки. Схеми складено
відповідно до навчальних програм туристських гуртків,
рекомендованих МОН України.
Матеріали посібника можуть використовуватись під час навчальних занять з вивчення
методики туристської роботи, при плануванні роботи гуртка, підготовки до занять, для
відбору навчального матеріалу, втановлення послідовності і логіки його викладання,
безпосередньо на заняттях як на етапі вивчення нового матеріалу, так і для закріплення
вивченого та повторювання опанованого матеріалу.
повернутися
Технічна механіка: навч. посіб. для студ. вищих
пед. навч. закладів/ уклад.: Д. В. Спірінцев,
П. В. Бєльчев. - Мелітополь: МДПУ, 2015. - 229 с.
Мета даного посібника – допомога студентам у
вивчені закономірностей взаємодії тіл, явищ, що
відбуваються при їх переміщенні, додаванню
навантажень, пристрою і принципів дії основних
передач і деяких машин і механізмів, освоєння методів
вирішення завдань.
В посібнику представлені основи теоретичної
механіки, опору матеріалів, деталей машин та
механізмів. В кожному з розділів приводяться основні
теоретичні положення. Практична частина реалізована
в численних прикладах, запитаннях для самоперевірки
та тестових завданнях.
повернутися
Філософія: навч. посіб. для студ-тів вищих навч.
закладів/ Л. В. Афанасьєва, В. В. Букрєєв,
Л. С. Воробйова. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.
- 167 с.
Навчально-методичний посібник з філософії
підготовлено відповідно до програми вивчення цієї
дисципліни студентами різних спеціальностей. У ньому
зібрано методичний матеріал, який спрямовує
самостійний пошук роботи студентів, виділено питання
для дискусій та роздумів, наведено тестові завдання.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, а
також викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами
філософії.
повернутися
Мацюра О. В. Екологія рідного краю: підручник
для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів/
О. В. Мацюра, О. Ф. Рильський, О. С. Арабаджі та [ін.].
- Запоріжжя: Прем'єр, 2006. - 111 с.
Підручник є дуже актуальним і своєчасним, адже
питання екології довкілля в Запорізькій області стоїть
надзвичайно гостро. У підручнику розкрито низку
серозних і гострих екологічних проблем регіону,
подано можливі шляхи їхнього вирішення.
Підручник знайомить учнів з поняттям
екологічної культури взагалі та екологічної культури
етносу зокрема. Окремо представлений блок
практичних занять, які на конкретних прикладах
допоможуть учням ознайомитися з сучасним
екологічним станом Запорізької області та заходами
щодо його покращення.
повернутися
Гапотій В. Д. Теорія суверенітету народу, нації та
держави: монографія/ В. Д. Гапотій. - Мелiтополь: [б.
и.], 2009. - 312 с.
Проблема суверенності України належить до
традиційно актуальних проблем теорії держави і
права, проблем, пов’язаних з проголошенням
соборності в країні які постійно визивають підвищену
увагу з боку як практиків так і правників – теоретиків,
науковців.
Юридична практика показує, що від догматизму в
даному магістральному вивченні проблеми, повноти її
наповнення нормами права, теоріями, окремими
нормами права безпосередньо залежить ступінь
ефективності державної влади та реалізації політики
держави як внутрішньої, так і зовнішньої.
В монографії досліджуються загальнотеоретичні
та практичні питання суверенності держави, нації та
народу.
Досліджуються співвідношення офіційного та доктринального поняття суверенності як
такої.
Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних та не юридичних вузів, спеціалістів
в області державотворення та юриспруденції.
повернутися
Підготовка майбутніх фахівців-філологів до
використання сучасних освітніх технологій у
професійній діяльності: колективна монографія/
Т. В.Коноваленко, Н. В. Денисенко, Г. В. Матюха [та
ін.]. - Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2017. - 207 с.
Монографія презентує колективну роботу
викладачів кафедри англійської філології та методики
викладання англійської мови Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана
Хмельницкого в руслі загальнокафедральної тематики.
Статті підпорядковано проблемі підготовки майбутніх
філологів до використання сучасних освітніх технологій
у професійний діяльності.
Праця може бути використана спеціалістамимовознавцями, учителями, студентами-філологами
при підготовці до навчального курсу з основної
іноземної мови та теоретичних дисциплін з основної
іноземної мови.
повернутися
Єремєєв В. С. Аналіз і моделювання складних
систем: навч. посіб. для підготовки магістрів за спец.
"Інформатика" і "Математика"/ В. С. Єремєєв. Мелiтополь: МДПУ, 2012. - 154 с.
Книга присвячена розгляду однієї з задач, що
мають велике наукове і прикладне значення,
проблематики аналізу складних систем і подальшого їх
моделювання. Теорія систем — наукова дисципліна,
що вивчає фундаментальні поняття і аспекти систем.
До складних сиситем відносять різні явища, процеси,
мислимі й реальні об'єкти оточуючого нас світу,
відволікаючись від їх конкретної природи і
грунтуючись лише на формальних взаємозв’язкахміж
різними складовими їх факторами та характері їх зміни
під впливом зовнішніх умов. Зазвичай моделювання
складних систем проводиться з метою вивчення або
управління тим чи іншим об'єктом.
У книзі висвітлено методологічні питання з аналізу складних систем і їх математичного
моделювання. Як приклад розглянуті окремі випадки системного аналізу з різних областей
людського знання — фізики, механіки, економіки, соціології, психології.
повернутися
Пюрко О. Є. Еколого-фізіологічні аспекти
метаболізму SOLANUM TUBEROSUM L. та її значення
для людини: монографія/ О. Є. Пюрко, Т. Є. Христова,
М. М. Мусієнко. - К.; Мелітополь: ТОВ "Колор Принт",
2017. - 217 с.
У монографії висвітлено еколого-фізіологічні
аспекти метаболізму SOLANUM TUBEROSUM L. та її
значення для людини. Розглянуто особливості росту та
розвитку рослини на ранніх етапах онтогенезу в аспекті
донорно-акцепторних відносин, динаміку формування
і функціонування органів, специфічність утворення
бульб. Розкрито необхідність вживання SOLANUM
TUBEROSUM L. в харчуванні людини та її роль у
реабілітаційних процесах, біохімічні зміни в організмі
людини при виконанні вправ різної потужності та
тривалості,
біохімічні
основи
раціонального
харчування спортсменів.
Для складних розрахунків фізіологічних і біохімічних процесів у рослинних організмів і
людини представлено відповідні комп'ютерні програми.
Пропонується для студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів, наукових співробітників,
науково-педагогічних працівників ВНЗ дисциплін еколого-фізіологічного напряму.
повернутися
Основи науково-педагогічних досліджень: навч.
посіб./ І. П. Аносов, М. В. Елькін, М. М. Головкова,
А. А. Коробченко. - Мелітополь: Видавничий будинок
Мелітопольської міської друкарні, 2015. - 216 с.
У посібнику розкривається логіка, методологія та
методика науково-педагогічних досліджень. Розглянуті
особливості організації науково-дослідної роботи
студентів. Подаються методичні рекомендації з
підготовки та написання науково-дослідних робіт:
курсових, кваліфікаційних робіт бакалавра, магістра,
кандидатських дисертацій. Рекомендації знайомлять з
вимогами до структури науково-дослідних робіт, з
варіантами вибору теми, з порядком її обгрунтування,
способами виділення ключових понять, проведенням
дослідної роботи, а також з правилами її оформлення.
Розкритий порядок захисту науково-дослідних робіт.
Посібник адресований студентам, магістрантам,
аспірантам,
викладачам
вищих
педагогічних
навчальних закладів, вчителям та науковцям.
повернутися
Аносов И. П. Клетка: атлас/ И. П. Аносов. Мелитополь: МГПУ, 2001. - 170 с.
Атлас «Клетка» представляет собой подборку из
схем, рисунков, фотографий и таблиц и является
вспомогательным пособием при изучении строения и
свойств клеток. В атласе собраны главным образом
классические
электронно-микроскопические
фотографии и комментарии к ним ведущих
исследователей мира в данной области.
Атлас предназначен в качестве иллюстративной
основы для проведения лекций, семинарских и
практических занятий по общей цитологии.
повернутися
Автор
bibliomdpu
Документ
Категория
Образование
Просмотров
4
Размер файла
61 388 Кб
Теги
книжковавиставка, 95річчя, ювілей, МДПУ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа