close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація

код для вставкиСкачать
Тема :
НАСЛІДКИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ
ДЛЯ
ПРОВІДНИХ КРАЇН
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Дидактичні задачі уроку:
визначити наслідки Другої Світової війни для
провідних країн Західної Європи ;
показати та охарактеризувати основні тенденції
розвитку країн Західної Європи в післявоєнний
період;
продовжити формування в учнів навичок
аналітичного мислення, роботи з конкретними
історичними фактами, історичною картою; роботи
з засобами ІКТ (створення міні-презентацій) ;
виховувати почуття поваги до демократичних
принципів сучасності
Очікувані результати для учнів:
зможуть визначати та характеризувати наслідки
Другої Світової війни для провідних країн
Західної Європи;
визначати та характеризувати основні тенденції
розвитку країн Західної Європи в післявоєнний
період;
вільно володіти картою ( показувати території
провідних країн Західної Європи);
створювати міні-презентації з запропонованих
тем;
пояснювати та застосовувати поняття: « План
Маршала»
Тип уроку: урок вивчення нового
матеріалу
Обладнання:
Таблиця « План Маршалла»;
Комп’ютер, телевізор, диск – презентація ;
Політична карта світу ;
Роздатковий матеріал
Поняття і терміни:
«
План Маршала»
Структура уроку
І. Організаційний момент…………………………………………………….2хв.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів…………………………...........7хв.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності…………………………...........2хв.
ІV. Вивчення нового матеріалу……………………………………..20-22хв.
План
1. «План Маршала». Його роль у відбудові країн Західної Європи.
2. Наслідки Другої Світової війни для країн Західної Європи:
а) Великобританія;
б) Франція
в) Італія
3. Інтеграційні процеси в Європі в другій половині ХХ ст.
V. Узагальнення та систематизація знань і вмінь…….………5-6 хв.
VІ. Підведення підсумків уроку…………………………………………..3хв.
VІІ. Домашнє завдання……………………………………………...........3 хв.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА УЯВЛЕНЬ
УЧНІВ, ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ ТЕМИ.
Бесіда за запитаннями вчителя.
Учитель.
Визначте дати Другої Світової війни.
Учень (орієнтована відповідь)
01.09.1939- 02.09.1945 рр.
Робота з політичноюкартою світу за питанням «США.
Країни Європи після Другої Світової війни».
Учитель.
Які зміни відбулися в світі після Другої Світової війни?
Учні (орієнтована відповідь)
ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
Учитель.(цитата)
«Без американської допомоги і керівництва
Європа не зможе ні
зберегти свою незалежність, ні
підтримати незалежність інших»
(Д.Адчесон)
ІV . ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
Тема. Наслідки Другої Світової війни для провідних
країн Західної Європи.
Дидактичні задачі уроку:
визначити наслідки Другої Світової війни для
провідних країн Західної Європи ;
показати та охарактеризувати основні тенденції
розвитку країн Західної Європи в післявоєнний період;
продовжити формування в учнів навичок
аналітичного мислення, роботи з конкретними
історичними фактами, історичною картою; роботи з
засобами ІКТ (створення міні-презентацій) ;
виховувати почуття поваги до демократичних
принципів сучасності
План уроку
1. «План Маршала». Його роль у відбудові
країн Західної Європи.
2. Наслідки Другої Світової війни для країн
Західної Європи:
а) Великобританія;
б) Франція;
в) Італія.
3. Інтеграційні процеси в Європі в другій
половині ХХ ст.
Бесіда з учнями про очікувані результати
від вивчення нової теми за методом
«Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися» :
Учитель:
- називає тему і просить учнів подумати, що
вони вже знають із цієї теми
- (учні можуть об’єднатися в парах і
скласти список ідей);
- креслить таблицю на великому аркуші
паперу або дошці
Що знаємо?
Про що
хочемо
дізнатися?
Про що
дізналися?
- просить учнів висловитись і назвати те, що
їм відомо з цієї теми(записує ідеї учнів у
колонку «Що знаємо?»);
- просить учнів проаналізувати вже відоме та
відзначити, де їхні знання є неповними;
- пропонує учням висловитись, які запитання
з цієї теми вони мають;
- записує запитання учнів до таблиці у
стовпчик «Про що хочемо дізнатися?»
(при необхідності він додає кілька своїх
запитань).
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО
МАТЕРІАЛУ.
1.План «Маршала»
«Якщо на Заході вважають помилкою
нашу відмову, значить, ми зробили
правильно» (Міністр закордонних
справ СРСР В.Молотов).
«Завдання полягало в тім, щоб
відкрити перед Росією двері, в які –
Вашингтон був упевнений – вона не
зайде» («Нью-Йорк таймс»,
18 червня 1947).
Учитель:
Під час Другої світової війни економіка багатьох
європейських країн, особливо Німеччини, була
зруйнована, було знищено цілі міста з їх
виробничими потужностями.
За цих умов 5 червня 1947 р. Державний Секретар
США Дж. Маршалл виступив у Гарвардському
університеті з програмою відновлення та розвитку
Європи. Ця програма дістала назву «план
Маршалла».
(робота з таблицею, роздатковим матеріалом,
політичною картою світу)
Запитання до класу
1. Назвіть позитивні і негативні наслідки
прийняття країнами Західної Європи
допомоги за планом Маршалла.
2. Ознайомтеся з таблицею і скажіть, які
умови надання допомоги за планом
Маршалла були неприйнятні для країн
Східної Європи і чому.
3. Чиї інтереси задовольняв план
Маршалла в першу чергу?
Автор - державний секретар, начальник Генштабу США Дж. Маршалл
Дата - 5 червня 1947 року(виступ в Гарвардському університеті),
- 2 квітня 1948 року Конгрес США прийняв закон № 472
Мета - надання допомоги потерпілим від війни іноземним державам забезпечення відродження
економіки Європи шляхом зміцнення європейської демократії недопущення подальшої
радянської експансії в Європу
Взяли участь – 16 країн: Велика Британія, Франція, Італія, Португалія, Ірландія, Греція, Данія,
Нідерланди, Ісландія, Бельгія, Люксембург, Швейцарія, Туреччина,
Австрія, Швеція, Норвегія
Відмовилися – СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, Фінляндія
Умови: -
відмова від націоналізації промисловості
надання свободи промисловому підприємництву
виведення комуністів зі складу уряду
обмеження торгівлі з країнами соціалістичної орієнтації
- одностороннє зниження митних тарифів на імпорт американських товарів
Наслідки – швидке відновлення економіки країн Західної Європи на принципах розвитку
-
ринкових відносин
стабілізація внутріполітичного становища країн Західної Європи
повоєнний розкол Європи
розгортання «холодної війни»
посилення залежності західноєвропейських держав від США
Закріплення
Учитель.
Складіть структурно-логічну схему «План
Маршалла»
Самостійна робота учнів з відповідним розділом
теми і документами, що надані (роздатковий
матеріал)(Всесвітня історія: підручник для 11-го
кл. загальноосвітн. навч. закл./Т.В.Ладиченко. –
К.: Грамота, 2011.) – «План «Маршалла»та
відбудова економіки» с.76 – 78).
Учитель.
Чиї інтереси, на вашу думку, задовольняв
«план Маршалла» в першу чергу?
Висновок:
Орієнтована відповідь (за методом «
Прес») :
- Я вважаю, що…
- Тому що…
- Наприклад…
- Таким чином…
2. Наслідки Другої Світової війни для країн Західної
Європи:
а) Великобританія;
б) Франція
в) Італія
Робота по створенню та захисту міні-презентацій (
робота учнів в групах використовуючи вправу «Карта
ідей»).
(Учні створюють міні-презентації (3-4 слайди),
спираючись на знання, отримані при опрацюванні
матеріалу підручника з зазначеної теми)(Всесвітня
історія: підручник для 11-го кл. загальноосвітн. навч.
закл./Т.В.Ладиченко. – К.: Грамота, 2011.) – с. 54-55, 8283,89-90,101)(презентація робіт на ІКТ).
Очікувані відповіді.
США
Політичні наслідки ДСВ
Монопольне володіння
Економічні наслідки ДСВ
атомною
Людські
втрати – 322тис.
бомбою
Зміцнення економіки країни
«Мир за американським
після війни (2/3 промислової
зразком»
продукції світу)
Доктрина «стримування
Темпи зростання економіки –
комунізму»(лютий 1946 р.),
18,7%
«доктрина Трумена» (12 березня Створення нових ринків,
1947 р.)
збільшення експорту товарів і
капіталу, створення «імперії
Створення РНБ та ЦРУ
долара»
«План Маршалла»
1949 – створення НАТО
ФРАНЦІЯ
Політичні наслідки ДСВ
Економічні наслідки ДСВ
Зміна
План Маршалла (12
політичної влади (ФКП
та Французька соціалістична
партія )
13 жовтня 1946р. – Конституція
Четвертої республіки
Створення парламентської
республіки
1958р. – війна в Алжирі
млрд.
кредит)
1950р. – рівень 1939р
1949р. – вступ в НАТО
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Політичні наслідки ДСВ
Економічні наслідки ДСВ
Боротьба
Людські втрати
між лейбористами та
консерваторами:
1945-1951 – Климент Еттлі
(лейборист)
1951-1955 – Вінстон Черчілль
(консерватор)
1955-1957 – Антоні Іден
(консерватор)
– 300тис.
Матеріальні збитки – 25 млдр.
фунтів стерлінгів
Послаблення позиції держави на
міжнародній арені
Втрата зовнішнього ринку
Збільшення державного боргу у 4
рази
Розпад Британської імперії
Вивіз капіталу за кордон
Кошти
США)
– в гонку озброєнь(2 після
НІМЕЧЧИНА
Політичні наслідки ДСВ
Економічні наслідки ДСВ
Поділ
1948
держави на 4 зони
окупації
1948 – прийняття нової
Конституції
1949 – поділ Німеччини на
ФРН та НДР
р. – грошова реформа
( валюта – марка, зниження
інфляції, зникнення
«чорного ринку»)
1949 – рівень довоєнного
виробництва
3. Інтеграційні процеси в Європі в другій
половині ХХ ст.
Учитель.
Використовуючи матеріал підручника,
скласти таблицю «Інтеграційні процеси в
Європі» (робота учнів на дошці синхронно
з групами, що створюють міні- презентації)
(Всесвітня історія: підручник для 11-го кл.
загальноосвітн. навч. закл./Т.В.Ладиченко. –
К.: Грамота, 2011.) – с. 78-81).
Назва
Дата
Країни
організації створення
ВЧИТЕЛЬ.
Висновок. Таким чином…(див. таблицю)
Напрями
діяльності
VІ . УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
ВЧИТЕЛЬ.
Для узагальнення та систематизації знань пропоную
виконати наступні завдання:
Робота з політичною картою світу: показати країни, які
а) прийняли «план «Маршалла»
б) відмовилися від «плану «Маршалла»
Відповідь: а) Велика Британія, Франція, Італія, Португалія,
Ірландія, Греція, Нідерланди, Ісландія, Бельгія,
Люксембург,Швейцарія,Туреччина, Австрія, Данія,
Швеція, Норвегія,
б) СРСР, Болгарія, Угорщина, Польща,
Румунія,Чехословаччина, Фінляндія
2.«Історичний футбол» (взаємоперевірка):
Орієнтована питання:
дата прийняття «плану «Маршалла» (5 червня 1947 року(виступ в
Гарвардському університеті), 2 квітня
1948 року Конгрес США прийняв закон
№ 472);
автор «плану «Маршалла»(начальник
Генштабу США Дж. Маршалл)...
Висновок:
За результатами повторення і узагальнення знань пропонується
заповнити «Лист самооцінки».
Рівень засвоєння матеріалу
1. «План Маршалла». Його роль у
відбудові країн Західної Європи.
2.Наслідки Другої Світової війни для
країн Західної Європи:
а) Великобританія;
б) Франція
в) Італія
3. Інтеграційні процеси в Європі в
другій половині ХХ ст.
12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VІІ . ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
УРОКУ
УЧИТЕЛЬ .
На заключному етапі уроку учитель пропонує
учням назвати відповіді, які вони знайшли на свої
запитання, а потім – усі цікаві або важливі ідеї, які
виявили; учитель записує це до таблиці в колонку
«Про що дізналися?»
Очікувані відповіді:
мету,
зміст та наслідки « плану
Маршалла»;
порівняли економічний та політичний
розвиток країн Європи після Другої
світової війни…
VІІІ . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Ознайомитися з відповідним параграфом
підручника .
2. Використовуючи матеріал підручника, скласти
( закінчити роботу) таблицю «Інтеграційні процеси
в Європі».
3. Творчі завдання.
а) Підготувати мультимедійну презентацію за
темою «Інтеграційні процеси в Європі».
б) Підготувати колаж за темою « Україна в ЄС:
«за» та «проти».
Підготувала вчитель історії
Красноармійського навчально – виховного
комплексу
МОРДВИНОВА ТЕТЯНА
ВОЛОДИМИРІВНА
2013н. р.
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
276
Размер файла
180 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа