close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Франція у період реставрації

код для вставкиСкачать
Урок 6
Що цікавого!
Назад
Попереднє
меню
Вперед
Вихід
План уроку
Перевірка домашнього
Терміни
Дати
завдання
Липнева
Закріплення
монархія
матеріалу
Домашнє завдання
І. Франція у період
реставрації
Липнева революція
1830 р.
Мета:
• На основі аналізу подій 1815-1847 рр. виявити
причини липневої революції 1830 р. Та характерні
риси розвитку Франції часів реставрації Бурбонів;
• Розвивати уміння встановлювати причиннонаслідкові зв'язки під час аналізу та оцінки
історичних фактів і подій;
• Розвивати усвідомлення позитивного значення
реформаційних змін у сцспільстві.
Очікувані результати:
Після цього уроку учні зможуть:
Встановлювати хронологічну послідовність подій;
Досліджувати політичний розвиток Франції у 2040-і рр. ХІХ ст.;
Визначати причини і наслідки Липневої
революції, характер і суть Липневої монархії;
Характеризувати особливості економічного
розвитку Франції;
Порівнювати становище англійських та
французьких робітників;
Давати характеристику визначним особистостям
цього періоду;
Застосовувати та пояснювати терміни та поняття.
• Тестові завдання за темою
“Велика Британія у першій половині ХІХ ст.”
тести.pptx
•
Відповіді:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
В
А
А
Г
В
Г
В
А
Г
Б
В
А
Знайдіть помилки в тексті:
1) У період правління королеви Вікторії уряд торі
втілив у життя законопроекти про шкільну і
військову реформи.
У період правління королеви Вікторії уряд вігів
утілив у життя законопроекти про шкільну і поштову
реформи.
2) У 30-40-і рр. Англія імпортувала текстиль і
продукцію важкої промисловості.
2) У 30-40-і рр. Англія експортувала текстиль і
продукцію важкої промисловості.
Терміни
• РЕСТАВРАЦІЯ - відновлення
попереднього суспільного устрою, як правило,
повернення до правління старої династії, усуненої
внаслідок революції.
• ЛИПНЕВА МОНАРХІЯ - влада, яка встановилася
у Франції після Липневої революції 1830 року. Її
називали "царством банкірів", оскільки до складу
уряду входила тільки буржуазія.
• БІЛИЙ ТЕРОР – систематичне масове знищення
противників монархії.
• ОРДОНАНСИ – королівські укази.
Дати
• 22.06.1815 рр. – утвердження влади
Людовика ХVІІІ.
• 1824 – 1830рр. – правління Карла Х;
• 27 – 29 липня 1830р. – Липнева революція у
Франції;
• 1830 – 1848рр. – Липнева монархія у
Франції
План уроку:
1. Франція у період Реставрації.
2. Липнева революція 1830р.
3. Липнева монархія ( 1830 – 1848рр.)
І. Франція у період реставрації
Політика Людовіка XVIII
Стара аристократія, яка
повернулася, прагнула
відновити дореволюційні
порядки через розгортання
«білого терору».
Людовік XVIII припинив
репресії та відмовився
скасувати «Хартію 1814 р.»
• З 1814 по 1824 рр. Францією править король
Людовик ХVІІІ Бурбон. При ньому в країні було
встановлено конституційну монархію:
• Король – глава держави і верховний
головнокомандуючий, без його підпису закони не
мали юридичної сили;
• Парламент – двопалатний, за британським
зразком;
• Право законодавчої ініціативи належало
виключно уряду, відповідальному перед королем.
Розпочинається «білий терор»: репресії проти
республіканців і прибічників Наполеона.
Хартія 1814 р.
Король
(конституційна
монархія)
Законодавчий корпус
- Палата перів
(спадковість)
- Палата депутатів
(високий майновий
ценз)
Виконавча влада
УРЯД
Судова влада
СУДИ
• Після смерті Людовика ХVІІІ правив його брат – король
Карл Х (1824-1830), який намагався відновити
абсолютистські порядки. У 1827 р. він розпускає
Національну гвардію, у 1830 р. видає ОРДОНАНСИ (укази),
якими розпускає Палату депутатів, скасовує загальне
виборче право, свободу преси, запроваджує систему надання
попередніх дозволів на друкування газет і часописів.
• Ці дії Карла Х перекреслювали всі попередні демократичні
завоювання, що викликало обурення широких верств
населення і, зрештою, переросло в революцію.
Політичні сили Франції
Ультрароялісти • Орлеаністи
(консерватори) • Легітимісти
• Бонапартисти
Помірковані
(ліберали)
• Помірковані
республіканці
• Радикальні
республіканці
ПЕРЕДУМОВИ революції:
. Спроба «короля емігрантів» Карла Х відновити
управління
Францією
методами
«старого
порядку»;
Порушення
правлячими
колами
країни
конституційних норм, утиски інтересів широких
верств суспільства.
27 липня 1830 р. у Франції розпочалася революція,
яка отримала назву Липневої, або «Три славні дні»
Привід:
обнародування без розгляду в парламенті ордонансів,
що скасовували “Хартію 1814 р.”:
Відновлення цензури
Розпуск Палати депутатів
Зміна виборчого права
Призначення нових виборів
Причини: невдоволення різних верств населення
режимом Бурбонів.
Характер: буржуазно-демократичний
Завдання: усунути від влади Карла Х та його
прибічників.
27 липня 1830 р. – початок народного повстання в
Парижі.
28 липня 1830 р. – корінний перелом у ході
повстання: на бік повстанців почали переходити
урядові війська.
29 липня 1830 р. – повстанці захопили королівський
палац Тюїльрі. Карл Х зрікся престолу.
30 липня – відправили уряд у відставку, скасували
ордонанси.
Наслідки революції
Установлення Липневої буржуазної монархії 1830-1848 рр.
Правління Луї-Філіппа Орлеанського.
Влада фінансово-промислової буржуазії.
Виборчі права надані верхівці фінансово-промислової буржуазії.
ВІДБУВСЯ ПЕРЕХІД ВЛАДИ ВІД ДВОРЯНСЬКОЇ
АРИСТОКРАТІЇ ДО БАНКІРІВ І ПРОМИСЛОВЦІВ
-
Назвіть основні відмінності конституцій.
Як ви вважаєте, чию владу закріплювала Хартія 1830 р.?
Критерії для
порівняння
Хартія 1815 р.
Хартія 1830 р.
Влада короля
Глава держави;
Верховний головнокомандуючий;
Здійснював законодавчу і
виконавчу владу.
Король керує на
запрошення народу;
Втратив право видавати
закони.
Обмеження
влади короля
Парламент
Парламент
Виборчі права
Обмеження виборчих прав
майновим і віковим цензом.
Зниження майнового
цензу
Приватна
власність
Недоторканість приватної
власності
Недоторканість приватної
власності
Демократичні
права і свободи
Проголошення демократичних
прав і свобод
Проголошення
демократичних прав і
свобод
Король – груша. Карикатура
на Луї - Філіппа
Липнева монархія
1830 - 1848 рр.
Конституція –
«Хартія 1830р.».
• Франція –
конституційна,
буржуазна монархія.
• Проголошення
принципу народного
суверенітету.
• Скасування
«божественного
права монархів» на
управління
•
Зниження майнового
та вікового цензу для
виборців.
Католицизм втратив
статус державної
релігії.
Заборона цензури,
свобода друку.
Відновлення
Національної гвардії.
Заборона
надзвичайних судів.
Після відновлення бурбонів у Франції закріпилася
республіканська форма правління
2. Під час Липневої революції 1830 р. престол зайняв Луї-Філіп
Орлеанський
3. Політика відновлення “старих порядків” Бурбонами
називалася Чорним терором
4. Парламент у Франції називався Законодавчим корпусом і був
двопалатним
Головний закон Франції називався Хартією
6. Укази французького короля називалися ордонанси.
7. Промисловий переворот у Франції був інтенсивнішим ніж в
Англії
8. У 1815 р. королем Франції став Луї-Філіп Орлеанський
9. Липнева революція відбулася раніше ніж Реставрація Бурбонів
. Великі французькі землевласники представляли інтереси
легітимістів в політичних спорах
11. Перша економічна криза вибухнула у Франції в 1826 р.
12. Відновлення – це реставрація
Домашнє завдання
Опрацювати параграф 7,
поняття, закінчити схему.
вивчити
Підготувати доповідь про
РОЗПРАВУ НАД ДЕКАБРИСТАМИ
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
1 061
Размер файла
7 126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа