close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Physiology_8

код для вставкиСкачать
Серцево-судинна
система
Будова серця
Серце – це 4-х камерний порожнистий
орган, центр кровоносної системи.
Функції сердця
Нагнітальна
Забезпечує рух крові по судинній
системі.
Ендокринна
В міоцитах передсердь
секретується натрійуретичний
гормон, який регулює:
•екскрецію нирками Na+ та Cl-;
•артеріальний тиск;
•секрецію реніну.
Скорочувальні властивості серцевого
(закон «усе або нічого») та
скелетного (градуальність) м’язів
Серцевий м’яз
Скелетний м’яз
I - амплітуда скорочень; II - сила подразнення.
Провідна система сердця
Скупчення атипових волокон
та закінчень симпатичних й
парасимпатичнихМіжпередсердна
нервів.
перегородка
і
и
і
Гісса
и
і
Гісса
Пуркін’є
Міжшлуночкова
перегородка
Верхівка
серця
Фізіологічні
властивості міокарда
Забезпечуються двома
типами кардіоміоцитів.
1. Збудливість.
2. Провідність.
3. Скоротність.
4. Автоматія.
5. Рефрактерність.
Фізіологічні
властивості міокарда
5. Рефрактерність - процес, при
якому серцевий м’яз втрачає
здатність відповідати новим
збудженням на додаткове подразнення.
Абсолютна рефрактерність(0,27) повна відсутність збудливості.
Відносна рефрактерність (0,03) здатність серцевого м’яза відповідати
збудженням на дуже сильне
надпорогове подразнення.
Екстрасистола - позачергове
скорочення серця.
Серцевий цикл
Серцевий цикл - ритмічно
повторювані скорочення та
розслаблення передсердь і
шлуночків.
Систола - скорочення шлуночків
і передсердь.
Діастола - розслаблення шлуночків
і передсердь.
Фази серцевого цикла
Систола передсердь 0,1 с
•Тиск у передсердях підвищується до 5-8 мм рт.ст.
•Шлуночки розслаблені.
•Кровь з передсердь поступає у шлуночки.
Систола шлуночків 0,33 с
Період напруження
Фаза
асинхронного
скорочення
0,05 с
•Розповсюдження
збудження
по міокарду.
•Передсердношлуночкові
клапани відкриті.
Фаза
ізометричного
скорочення
0,03 с
Період вигнання крові
Фаза
швидкого
вигнання
0,12 с
Фаза
повільного
вигнання
0,13 с
•Укорочуються
кардіоміоцити.
•Тиск зростає.
•Довжина міоцитів
не змінюється.
•Тиск зростає.
•Передсердно•Усі клапани
шлуночкові
закриті.
клапани
закриті.
•Півмісяцеві
клапани
відкриті.
Кровь поступає в артерії.
Діастола (загальна пауза) шлуночків 0,47 с
Період розслаблення 0,12 с
Протодіастолічний період
0,04 с
Період ізометричного розслаблення 0,08 с
•Початок закриття півмісяцевих •Усі клапани
закриті.
клапанів.
Період наповнення кров’ю
Фаза швидкого наповнення
0,1 с
Фаза повільного наповнення 0,15 с
•Відчинення передсердношлуночкових і півмісяцевих
клапанів.
Шлуночки наповнються кров’ю. Починається новий серцевий цикл.
Зовнішні прояви
роботи серця
Механічні
Серцевий поштовх - удар верхівки серця о
стінку грудної клітини при зміні форми і
об’єму в фазу систоли.
Звукові
Тони серця
I тон - систолічний, протяжливий, низький,
глухий (закриття стулок передсердношдуночкових клапанів).
II тон - діастолічний, короткий, високий,
звонкий (закриття півмісяцевих клапанів на
початку діастоли).
III тон - вібрація стінок шлуночків при
заповненні їх кров’ю.
IV тон - при систолі передсердь і поверненні
частини крові у передсердя при систолі шлуночків.
Електричні
Запис електрокардіограми (ЕКГ) реєстрування біопотенціалів серцевого м’яза.
Тони серця
2
1
1 - області прослуховування I тона;
2 - області прослуховування II тона.
Трикутник Ейнтховена
у трьох стандартних
відведеннях (I, II, III)
Електрокардіографія
Відведення від кінцівок
Електрокардіографія
Грудні відведення
Порівняння електричних і
механічних властивостей
міокарда шлуночків
Потенціал дії
Крива одиночного
скорочення
Вихідний рівень
збудливості
Час, мс
Збудливість
1 - фаза деполяризації.
2 - фаза початкової швидкої реполяризації.
3 - фаза повільної реполязирації (фаза плато).
4 - фаза кінцевої швидкової реполяризації.
5 - абсолютна рефрактерна фаза.
6 - відносна рефрактерна фаза.
7 - фаза супернормальної збудливості.
Нервова регуляція
роботи серця
- парасимпатичні нерви
- симпатичні нерви
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
15
Размер файла
2 310 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа