close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дидактичний матеріал з укр.мови

код для вставкиСкачать
Дзвінкі й глухі приголосні звуки. Тверді та м'які приголосні звуки
1. Допиши пару до поданих дзвінких звуків.
[б]-[ ] [з'] - [ ]
[з]- [ ] [д] - [ ]
[г]- [ ] [д'] - [ ]
[ґ]- [ ] [ж] - [ ]
[дж]-[ ] [дз] - [ ]
[дз'1 - [ ]
2. Серед поданих звуків, які не утворюють пар, знайди і підкресли глухий звук.
[р'], [й], [р], [м], [ф], [н], [н'], [л], [л'], [в].
3. Запиши слова за зразком. Зразок: Блузочка - блузка
Казочка - _________________________________
Берізонька - ________________________________
Стежечка - _________________________________
Книжечка - _________________________________
4. Встав пропущені слова з дзвінкими приголосними в кінці слова і складу.
_____________________усю зиму лапу смокче.
Біля школи посадили_____________________.
_____________________посипали піском.
_____________________чудесні нам шепоче ліс.
_____________________- усьому голова.
Слова для довідок: хліб, берізки, казки, ведмідь, стежки.
5. Встав пропущені букви. Поясни свою думку.
Рі__ко, шви__ко, зага__ка, голу__ка, зу__ки,
тру__ка, ва__ко, дорі__ка, ягі__ка, гря__ка,
відга__ка, гарбу__.
6. Напиши за зразком, як на письмі позначаються подані звуки.
Зразок:[н'у] - ню [л'а] -
[н'е] -[л'у] -
[н'а] - [л'е] -
[н'і] - [л'і] -
7. Зміни слова так, щоб вони означали багато предметів і істот. Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.
Море - _________________, день - __________________,
поле - _________________, лисиця - ______________, джміль - _________________, птиця - ________________.
8. Підпиши малюнки. Підкресли однією лінією букви, які позначають тверді приголосні звуки, двома лініями - м'які.
9. Зміни слова за зразком. Підкресли букви, які означають м'які приголосні звуки. Зразок: Синій - синього
Ближній - ________________________________________
Домашній - ______________________________________
Осінній - ________________________________________
Житній - _________________________________________
10. Встав пропущені буквосполучення.
Га__к, бад__рий, с__годні, зна__мий, т__хкає,
л__дяник, бо__вий, ден__к, ма__нез, му, ра__н,
л__н, сл__зи, вір__вка, під__мний, кол__ровий.
Склади з одним зі слів речення. Підкресли головні члени речення.
Подовжені м'які приголосні звуки
1. Запиши, як позначаються на письмі подані звуки.
[н':а], [л':е], [ч':а], [т':а], [с':а], [д':у], [т':у], [н':у], [л':а]
2. За допомогою звукових моделей прочитай і запиши слова.
[л':е], [багат':а], [вуг'іл':а], [суд':а], [нас'ін':а], [зан'ат':а], [взут':а], [мал'уван':а].
3. Допиши слова за допомогою складів, які містять подвоєні букви.
4. Підкресли зайве слово. Поясни свій вибір.
Волосся, життя, багаття, п'ятниця, ллє, малювання. 5. До поданих ознак добери слова з подвоєними приголосними.
Чорне ____________, золоте - _______________,
чисте - ___________, цікаве - _______________,
міцні - ___________, велике - _______________.
6. Склади за малюнками речення зі словами, які містять подвоєні приголосні букви. Запиши. 7. Встав у прислів'я пропущені слова з подвоєними буквами.
Дерево міцне ______________, а людина - ___________.
Апостроф
1. Обведи букви, після яких може ставитися апостроф.
д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р
2. Утвори за зразком слова з апострофом. Зразок: Торф - торф'яний.
Хлопець - __________________________________
Солома - ___________________________________
Камінь - ___________________________________
Риба - _____________________________________
Олово - ________________________________________
Дерево - _______________________________________
3. Зроби звуко-буквений аналіз слів. Пригадай правило написання слів з апострофом.
Сім'я - ______________________________
П'ють - _____________________________
В'є - ________________________________
Солов'ї - ____________________________
4. За звуковими моделями прочитай і запиши слова. Постав наголоси.
[мйакий], [п'ірйіна], [бйут'], [Деимйанко], [пйе], [чеирвйак], [роз'ібйеш], [вйун].
Склади два речення зі словами на вибір, підкресли головні члени речення. 5. Склади словосполучення, додаючи слова з апострофом.
Гратися з _________________; на ______________________ поверсі; співають ____________________;
перед ________________________ будинком; з гусячого ________________________;
______________________ чай; подарунок для ______________________;
дружні ______________________________.
Слова для довідок: пір'я, п'ють, м'яч, п'ятий, хлоп'ята, Мар'яна, кам'яний, солов'ї.
6. Спиши слова за алфавітом, вставляючи апостроф, де це потрібно.
Здоров__я, цв_ях, хом___ячок, в__ється,
гал__явина, моркв__яний, реп___ях, кур чий.
7. Дай повні відповіді на запитання, використовуючи слова з апострофом.
Хто зимує в Африці?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Автор
elp
elp17   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
2 923
Размер файла
58 Кб
Теги
матеріал, українська, мови, дидактичний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа