close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Типи економічних систем

код для вставкиСкачать
Економічні системи
Питання
Чи можливий обмін між виробниками,
якщо вони розрізнені й нічого не
знають про плани один одного?
Чи зможуть вони задовольнити свої
потреби за допомогою обміну?
Чи не знищує така неузгодженість
виробників переваги поділу праці та
спеціалізації?
Відповідь
Для того, щоб потреби людей були
задоволені, дії людей повинні бути
узгоджені.
Тому людство і створило економічні
системи як засіб узгодження
економічної діяльності людей в
умовах поділу праці.
Сутність та
основні елементи
економічної
системи.
Типи економічних
систем.
Економічна система
форма організації
господарського життя
суспільства, що розрізняється
по:
- способу координації
господарської діяльності
людей, фірм і держави;
- типу власності на економічні
ресурси.
Головні питання
економіки
- Що виробляти? (який товар або послугу)
- Як виробляти? (за якою технологією)
- Для кого виробляти? (хто буде споживати)
Типи економічних систем
традиційна
командна
ринкова
змішана
Традиційна економічна система
Традиційна економічна система
– спосіб організації
економічного життя, при
якому земля і капітал
перебувають у спільному
володінні племені, а
обмежені ресурси
розподіляються відповідно до
тривало існуючих
традицій.
Ринкова економічна система
Ринкова економічна система
– спосіб організації
економічного життя, при
якому капітал і земля
перебувають у власності
окремих осіб, а обмежені
ресурси розподіляються
за допомогою ринків.
Команднна система
Командна система
– спосіб організації економічного
життя, при якому капітал і
земля перебувають у власності
держави, а розподіл обмежених
ресурсів здійснюється за
вказівками центральних
органів управління відповідно
до планів.
Традиційна економічна система
Переваги
Стабільність
суспільства
Якість
вироблених благ
Недоліки
Обмеженість
вироблених благ
Погане
пристосування до змін
Відсутність
технічного прогресу
Ринкова економічна система
Переваги
Гнучкість, здатність
до змін
Недоліки
Нерівність доходів,
розшарування
суспільства
Широкий асортимент та
якість вироблених благ
Стимулювання
технічного прогресу
Нестійкість економіки
Командна економічна система
Переваги
Недоліки
Стабільність
Дефіцит і
суспільства
перевиробництво благ
(помилки планування)
Концентрація
ресурсів для
досягнення мети
Обмежене
пристосовання до змін
Відсутність стимулів
до технічного прогресу
Змішана економічна система
Змішана економічна система
Командна економіка
Ринкова
економіка
Традиційна
економіка
Змішана економічна система
– спосіб організації
економічного життя, при
якому земля та капітал
перебувають у приватній
власності, а розподіл
обмежених ресурсів
здійснюється як ринками,
так і при великій участі
держави.
Дякую
за увагу
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
28
Размер файла
2 330 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа