close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

якісна виховна робота

код для вставки
Засідання методичного об’єднання
класних керівників
Якісна виховна робота –
запорука ефективної діяльності
сучасного навчального закладу
ВИХОВАННЯ – ВЕЛИКА СПРАВА:
НИМ ВИРІШУЄТЬСЯ ДОЛЯ ЛЮДИНИ.
БЄЛІНСЬКИЙ В.Г.
13.09.2018
ПЛАН засідання:
 1. Аналіз роботи МО класних керівників та виховної роботи







школи за 2017/2018 н.р.
Підсумки проведення Дня знань та першого уроку. Обмін
досвідом .
2. Визначення основних напрямків методичної та виховної
роботи на 2018/2019 н.р. Затвердження перспективного плану
роботи шкільного МО класних керівників на 2018/2019 н.р.
3. Складання та оформлення планів виховної роботи класних
керівників.
4. Особливості роботи соціально-психологічної служби школи.
Співпраця класного керівника з соціальним педагогом і
практичним психологом.
5. Робота учнівського самоврядування. Співпраця педагогаорганізатора з класними колективами. Загальношкільні
заходи.
6. Ознайомлення з новинками методичної літератури. Огляд
преси для роботи класного керівника.
7. Організаційні питання.
Нормативно-правове забезпечення виховної роботи




Міжнародно-правові акти
Декларація прав людини
Конвенція ООН про права дитини
Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці
 І. Конституція України









ІІ. Закони України
«Про освіту»
«Про загальну середню освіту»
«Про дошкільну освіту»
«Про позашкільну освіту»
«Про молодіжні та дитячі громадські організації»
«Про охорону дитинства»
«Про захист суспільної моралі»
«Про протидію торгівлі людьми»






ІІІ. Укази Президента України
«Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
…
ІV. Розпорядження Постанови, Кабінету Міністрів України
Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської
молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від
08.12.2009 №1494-р
Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від
27.08.2010 року №1718-р
Розпорядженням «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 20112015 роки» від 22.11.2010 № 2140
…
V. Загальнодержавні програми
VІ. Концепції
VІІ. Накази Міністерства освіти і науки України
VІІІ. Накази, розпорядження міського відділу освіти







 1. Аналіз роботи МО класних керівників
та виховної роботи школи за 2017/2018
н.р.
 Підсумки проведення Дня знань та
першого уроку.
 Обмін досвідом.
2. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на 2018/2019 н.р. Затвердження
перспективного плану роботи шкільного МО класних керівників на 2018/2019 н.р.



План роботи методичного об’єднання класних керівників

на 2018/2019 навчальний рік
ВЕРЕСЕНЬ
Тема: Якісна виховна робота – запорука ефективної діяльності
сучасного навчального закладу

СІЧЕНЬ

Тема: Практичне використання сучасних виховних технологій та врахування
індивідуальних психологічних особливостей дітей під час спілкування з дітьми.


Цикл семінарів-практикумів
«Профілактична робота вчителя з запобігання насильству і жорстокому
поводженню з дітьми в освітньому середовищі»

ЛИСТОПАД

«Актуалізація проблеми насильства, жорстокого поводження з дітьми у шкільному просторі.
Форми та методи профілактичної роботи.»

ЛЮТИЙ

«Відпрацювання навичок соціально прийнятої поведінки. Елементи тренінгу “Заміщення
агресії.”

КВІТЕНЬ

«Медіація в освіті.»

3. Складання та оформлення планів виховної роботи
класних керівників.
Плануванняце справа творча, тому класний керівник
має право вибрати такий варіант,
який найбільш відповідає
його педагогічним переконанням
Планування роботи класного керівника
1.Програма виховної роботи.
(Перелік програм виховної роботи ,
рекомендованих НМР КОІПОПК)
- Виховна програма “Культура добросусідства”
2. План виховної роботи школи.
План виховної роботи класного керівника
 1.Аналіз виховної роботи за минулий рік
 2. Цілі та завдання виховної діяльності
 3. Психолого-педагогічна характеристика класу
 4. Соціальний паспорт класу
 5. Основні напрями діяльності та справи
класного колективу (таблиця)
 6. Індивідуальна робота з учнями
 7. Робота з батьками
 8. Вивчення стану та ефективності виховного
процесу в класі
Розділ “Соціальний паспорт класу"
Категорії дітей:
1.Діти-сироти
2.Діти, позбавлені батьківського піклування
3.Діти-напівсироти
4.Малозабезпечені сім’ї
5.Діти з інвалідністю (діагноз)
6.Діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи
7.Діти, які батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків
8.Багатодітні сім’ї
9.Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах (група-ризик та
переселенці)
10.Діти, батьки яких учасники АТО
До кожного пункту вказати – ПІП учня
Клас
Дата народження дитини та інших дітей, клас, школа
ПІП батьків, місце роботи, конт.телефон
Адреса
Серія та номер посвідчення
Нові вимоги – Лист МОН України від 05.09.2018 №1/9-529
ПЛАН ВИХОВНОЇ
Тижні
03.09.07.09.
10.09.14.09.
Основні
виховні заходи
РОБОТИ НА вересень
зразок
Організація
заходів з
охорони
життя та
здоров’я учнів
Взаємодія
з ОУС
Індивідуальна
робота
Робота
з батьками,
громадськістю
Розділ "Вивчення стану та ефективності виховного
процесу в класі"
Вивчення може проводитися за напрямами:
 розвиток особистості учнів;
 формування класного колективу;
 рівень задоволеності учнів та їхніх
батьків життєдіяльністю класу, рівнем
викладання предметів, матеріально-технічною
базою навчального закладу.
Додатки
- Результати підсумкових діагностичних досліджень,
анкетувань, опитувань тощо.
- Відомості про проведення й результати окремих
заходів, акцій чи окремих періодів життя класного
колективу.
- Фотоальбоми і т.д.
Протоколи батьківських зборів
( за зразком або власний варіант)
 4.Особливості роботи соціально-
психологічної служби школи. Співпраця
класного керівника з соціальним
педагогом і практичним психологом.
 5. Робота учнівського самоврядування.
Співпраця педагога-організатора з
класними колективами. Загальношкільні
заходи.
 6. Ознайомлення з новинками методичної
літератури. Огляд преси для роботи
класного керівника.
Організаційні питання
Плани-конспекти виховних годин.
(1-й урок, виховні години, бесіди)
Режим роботи школи, відвідування уроків, запізнення
на уроки.
Ведення щоденників.
Проведення загальношкільних і класних батьківських
зборів.
Проведення відкритих виховних заходів. (графік)
Безпека життєдіяльності учнів. (записи в журнал)
Фотолітопис. Фотографування учнів випускних класів.
Зовнішній вигляд учнів школи.
Пришкільна територія.
Чергування в класі і школі учнів .
Шкільні перерви.
 Не знаю я, що буде після нас,
 В які природа убереться шати.
 Єдиний, хто не втомлюється, - час,
 А ми живі, нам треба поспішати.

Л.Костенко
Автор
vas_school_3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
6
Размер файла
1 027 Кб
Теги
робота
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа