close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЛАН РОБОТИ на 2018-2019

код для вставки
Тематика засідань РМО 2 клас
ПЛАН РОБОТИ
РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ 2 КЛАСІВ
НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Звіт
роботи районного методичного об’єднання вчителів 1
класів за 1917-18н.р.
Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її
характер. Початкова школа – своєрідна Перша нота
шкільного життя.
Що може бути дорожче за дитя, якого любиш ти до забуття?
Але підняти його на власні ноги – для цього треба все
життя.
Протягом 2017-2018 навчального року вчителі
молодших класів працювали творчо, наполегливо, ефективно
та результативно.
Було сплановано і проведено 4 засідання методоб’єднання
вчителів
1 класів, де
розглядалися найрізноманітніші
проблеми навчання і виховання. У період між
засіданнями
члени методоб’єднання проводили методичні тижні, індиві -
дуальні та групові консультації, тижні педагогічної
майстерності, тренінги.
Протягом року вчителі ознайомлювалися з досягненнями
психолого-педагогічної науки, проводився огляд новинок
педагогічної та методичної літератури. Тому цікавими були
засідання, на яких розглядалися проекти інтегрованих уроків,
тижнів. Вчителі завітали до педагогічної майстерні Засовіцької
В.О., ознайомилися з творчими наробками Брижатенко
С.В.,Білої Л.В.., Галаган Н.Ф., Антоненко О.А.
З метою підвищення якості знань учнів та зростання
творчого потенціалу кожної дитини перед учителями
початкових класів були поставлені такі завдання:
● вивчати, впроваджувати й узагальнювати перспективний
педагогічний досвід учителів-новаторів;
● впроваджувати в навчально-виховний процес учнів
педагогічні інноваційні технології;
● підвищувати активну пізнавальну діяльність учнів,
використовуючи ефективні й цікаві форми роботи;
● створювати необхідні умови для розвитку дитячої
особистості в рамках навчально-виховного процесу;
● надавати кожній дитині можливість для самореалізації;
● продовжувати роботу з розширення функціонального
використання й організації роботи кабінетів початкової
школи.
Аналіз роботи МО дає підставу зробити висновок, що
завдання,
направлені на вирішення науково-методичної
проблеми РМО, в основному виконано
Робота методичного об’єднання вчителів 1класів була
спрямована на подальше впровадження нового Державного
стандарту початкової загальної освіти, підготовку вчителя до
роботи в нових умовах та реалізацію методичної проблеми
«Впровадження ефективних освітніх стратегій соціалізації
особистості через удосконалення навчально - виховного
процесу учнів початкової школи».
Науково-методична проблема: «Впровадження ефективних
освітніх
стратегій
соціалізації
особистості
через
удосконалення навчально - виховного процесу
учнів
початкової школи».
Мета: створювати необхідні умови для розвитку
дитячої особистості в рамках навчально-виховного процессу.
Завдання:
критичне мислення як засіб формування та розвитку
творчих здібностей молодших школярів;
 педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії
вчителя та учня;
формування в молодших школярів читацької активності та
навичок смислового читання;
формування екологічної свідомості у молодшого школяра;
становлення та розвиток творчої особистості молодшого
школяра засобами інноваційних педагогічних технологій;
розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого
школяра на уроках літературного читання.
Нормативно-правова база
1. Лист МОН України від 03.07.2018 р. № 1/9-415 "Щодо
вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних
предметів у 2018/2019 навчальному році"
2. Перелік навчальної літератури, що має гриф Міністерство
освіти і науки України, для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018
навчальному році
3. Лист МОН України від 19.08.2016р. №1009 " Орієнтовні
вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи".
4. Наказ МОН України від 08.04.2015р. №412 "Про
затвердження Інструкції щодо заповнення Класного
журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів”
Тематика і графік
проведення
засідань РМО
Засідання I
Серпень
Форма проведення: Методичний консульпункт
Проблемна мета:
виховного процессу
Особливості організації навчально-
Мета. Вивчити основні нормативні документи , що
регламентують
функціонування
початкової
школи.
Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання
за 2017-2018 навчальний рік та затвердити план роботи на
2018-2019 навчальний рік. Проаналізувати навчальні
програми, календарне планування
Засідання II
Жовтень
Форма проведення: Семінар-практикум
Мета:
Активізувати питання про використання
інноваційних
технологій на уроках у початкових
класах. Удосконалювати знання про творчий підхід щодо
розвитку мислення молодших школярів.
Засідання III
Січень
Форма роботи: Методичне консультування
Тема.
Нова українська школа: стратегії розвитку.
Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя
Мета.
Обговорити деталі Концепції « Нової української
школи». Розширити знання педагогів про ефективність
оздоровчої системи в навчально – виховному процесі.
Представити наочний матеріал, хвилинки відпочинку,
хвилинки релаксації для обміну досвідом та вдосконалення
сучасного уроку. Розвивати комунікабельність. Виховувати
інтерес до самовдосконалення.
Засідання IV
Березень
Форма роботи: обмін досвідом
Тема.
Формування читацької
компетентностей молодших школярів.
та
мовленнєвої
Мета. Розширити знання вчителів про формування
читацької та мовленнєвої компетентностей молодших
школярів; вивчати особливості мовленнєвих порушень учнів
Додаток
Документ
Категория
Образование
Просмотров
11
Размер файла
192 Кб
Теги
2019
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа