close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дриль Наталії Михайлівни

код для вставкиСкачать
Ключові компетентності
для життя
Презентація до виступу вчителя початкових класів
Гейківської філії ОКНЗ «Софіївська ЗОШ
І – ІІІ ступенів»
Дриль Наталії Михайлівни
Спілкування державною( і рідною,
у разі відмінності,) мовами
• Усне і письмове висловлювання;
• Реагування на спектр соціальних і
культурних явищ;
• Усвідомлення ролі ефективного
спілкування.
Спілкування іноземними мовами
• Уміння розуміти висловлене іноземною
мовою;
• Усно і письмово висловлювати та
тлумачити власні почуття, факти ,
погляди;
• Розширення діапазону соціальних і
культурних контекстів.
Математична грамотність
• Уміння застосовувати математичні
методи для вирішення прикладних
завдань у різних сферах діяльності;
• уміння будувати математичні моделі для
вирішення проблем.
Компетентності в природничих
науках і технологіях
• Наукове розуміння природи і сучасних
технологій, здатність застосувати його
на практиці;
• Уміння спостерігати, аналізувати,
формулювати гіпотези, збирати дані,
експериментувати.
Інформаційно-цифрова
компетентність
• Впевнене критичне застосування
інформаційно-комунікативних для
створення, пошуку, обробки, обміну
інформацією;
• Медіа-грамотність, алгоритмічне
мислення, робота з базами даних,
безпека в Інтернеті;
• Етика по відношенню до
інтелектуальної власності.
Уміння навчатися впродовж
життя
• Здатність до пошуку та засвоєння нових
знань;
• Оцінка власних результатів навчання;
• Організація навчального процесу через
керування ресурсами та інформацією.
Соціальні і громадянські
компетентності
• Форми поведінки для ефективної участі
у громадському житті;
• Уміння працювати з іншими на
результат;
• Розв`язувати конфлікти, досягати
компромісів.
Підприємливість
• Уміння генерувати нові ідеї, ініціативи та
втілювати їх у життя.
• Підвищення власного статусу та
добробуту в процесі розвитку
суспільства;
• Здатність до ризику.
Загальнокультурна грамотність
• Здатність розуміти твори мистецтва,
формувати власні мистецькі смаки;
• Розуміння власної національної
ідентичності;
• Повага до розмаїття культурного
вираження інших.
Екологічна грамотність і здорове
життя
• Розумне та раціональне використання
природних ресурсів
• Усвідомлення ролі навколишнього
середовища для життя і здоров`я
людини.
• Здатність і бажання дотримуватися
здорового способу життя.
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
2
Размер файла
2 222 Кб
Теги
РМО №3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа