close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

овий вчитель - рушійна сила НУШ

код для вставки
Сьогодення ставить перед Україною
нові виклики:
.
прискорення
темпів
оновлення
професійних знань. Щорічно оновлюється 20%
професійних знань.………………………
*
стрімкий
розвиток
IT
–
галузі,
робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у
досвідчених фахівцях.
• зростання цінності людського капіталу.
* збільшується роль інклюзивної освіти.
Дітям з особливим потребами потрібно надати
можливість навчатися дистанційно.
*
…………………………………
ЗАПИТ НА ЗМІНИ В ОСВІТІ
Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України (2016 р.)
75,6% українців підтримують ідею
реформування освіти
• Вітчизняна освіта
потребує реформування
дотримуються такої
думки - 75 %
З 1 вересня 2018 року всі першокласники
починають
працювати
за
новим
Державним
стандартом
початкової
загальної
освіти,
що
забезпечує
реалізацію Концепції Нової української
школи.
Реформа освіти
має одночасно:
• зупинити падіння якості освіти;
• орієнтувати зміст освіти на
компетентності;
• «перенавчити» вчителів;
• змінити структуру школи;
• забезпечити всі перетворення
ресурсами.
ОСВІТНІЙ ІДЕАЛ – випускник нової
української школи — це:
• цілісна всебічно розвинена особистість,
здатна до критичного мислення;
• патріот з активною позицією, який діє
згідно з морально-етичними принципами,
здатний приймати відповідальні рішення,
поважає гідність і права людини;
• інноватор, здатний змінювати навколишній
світ, розвивати економіку за принципами
сталого розвитку, конкурувати на ринку
праці, навчатися впродовж життя.
Учитель – це людина,
на
якій
тримається
реформа.
Учитель
Нової
української
школи
повинен йти в ногу з
часом, бути творчим,
незалежним,
конкурентоспроможним.
Українська школа
буде успішна, якщо
до
неї
прийде
успішний вчитель.
Учитель нового покоління:
• психологічно
та
емоційно
компетентна людина;
• лідер і менеджер;
• гарний професіонал;
• вільний від стереотипів;
• успішна людина;
• володіє презентаційними навичками;
• ефективний
комунікатор
та
фасилітатор;
• формує знання та навички потрібні у
сучасному світі.
Стимули:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
можливість ознайомитися з
новітніми
методиками
викладання;
збільшиться
кількість
моделей підготовки вчителя;
академічна свобода;
скорочено
бюрократичне
навантаження;
підтримка
професійних
спільнот;
матеріальне стимулювання.
Сутність сучасного
вчителя є в самому
слові «УЧИТЕЛЬ»:
У - унікальний, успішний, розумний,
універсальний, вміє професійно подавати
матеріал.
Ч - чесний, чуйний, людяний, з почуттям
гумору.
И– інтелігентний, індивідуальність.
Т - тактовний, толерантний, терплячий.
Е – енергійний, природний, однодумець.
Л - люблячий дітей, люблячий свою роботу.
Ь - і дуже м'який як м'який знак і саме
слово!...
Бажаю
всім вчителям
здоров’я, наснаги
та творчих
здобутків
у новому
навчальному році!
ДЯКУЮ
ЗА
УВАГУ!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4
Размер файла
958 Кб
Теги
нуш
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа