close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт за 2017-2018 н.р.

код для вставки
З В І Т завідувача комунального закладу Слобожанського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 1 Комсомольської селищної ради Зміївського району Харківської області Дереги Ірини Василівни «Про підсумки роботи ДНЗ №1 за 2017/2018 навча
ЗВІТ
завідувача комунального закладу
Слобожанського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 1
Комсомольської селищної ради
Зміївського району Харківської області
Дереги Ірини Василівни
«Про підсумки роботи ДНЗ №1 за 2017/2018 навчальний рік
та визначення основних напрямків соціально-економічного
розвитку закладу на 2018/2019 навчальний рік»
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державногромадської системи управління навчальним закладом, поєднання
державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання
управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської
діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління
дошкільним навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання
керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним
закладом.
Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55, згідно
Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед
педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.
Розділ І. Організація навчально-виховного процесу
1. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ
1.1 Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.
Юридична адреса дошкільного навчального закладу:
63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське,
вулиця Ярослава Мудрого 11, т. 5-38-49 E-mail: dnz1-ksm@i.ua.
Комунальний заклад Слобожанський дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №1 Комсомольської селищної ради Зміївського району
Харківської області (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на
підставі рішення V сесії ХХІV скликання Комсомольської селищної ради від
12.09.2002 року.
У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами
України
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про
дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими
актами, власним Статутом.
Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права
громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у
нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,
розумового і духовного розвитку.
Діяльність дошкільного закладу направлена на становлення і всебічний
розвиток життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної
і психологічної готовності до нової соціальної ролі.
Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснювали 14
педагогічних працівника: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 1 музичний
керівник, 11 вихователів.
Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні
дні субота, неділя та святкові дні.
Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.00 до 19.00.
Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
• 2 групи з 12-ти годинним перебуванням з 7.00 до 19.00 год.;
• 4 групи з 10,5 годинним перебуванням з 7.00 до 17.30 год.
Режим перебування дітей обумовлено у Статуті ДНЗ і складено згідно
програми «Українське дошкілля», наказу Міністерства освіти і науки
України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого
навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та
форм власності».
Навчальний
рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31
травня наступного року, оздоровчий період триває з 01 червня по 31 серпня.
1.2. Формування дитячого контингенту.
На час звітування у ДНЗ працюють групи:
- для дітей раннього віку – 2;
- для дітей дошкільного віку – 4
Чисельність дітей на кінець навчального року – 147, в тому числі: 45
дітей раннього віку, 102 дітей – дошкільного віку.
Комплектування груп дошкільного закладу дітьми, відрахування дітей
з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в
закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003
№ 305 та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про
стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати
дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про
епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини).
Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про
організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у
2017/2018 навчальному році в дошкільному закладі було складено план
заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону.
Продовжив роботу Консультаційний центр на базі закладу для батьків
дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою. Всього на
обліку дітей – 5-річного віку – 46 дітей. Звернення батьків до спеціалістів
Консультаційного центру – 0, усі діти охоплені дошкільною освітою.
Постійно оновлюється сайт закладу, на якому висвітлюються основні
події і життя закладу.
Розвивальна і виховна робота дітей дошкільного віку проводилась
відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське
дошкілля».
З метою розвитку творчих здібностей дошкільників, реалізації
варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти організовано
гурткову роботу з використанням парціальних освітніх програм:
«Ейдетика – як розвиток пізнавального інтересу дітей
дошкільного віку» – («Безмежний світ гри з LEGO»: Програма розвитку дітей
від 2 до 6 років і методичні рекомендації Рома О. Ю., Борук О. П., Близнюк
В. Ю., Гонгало В. Л., Косенко Ю. В. Лист ІМЗО від 28.12.2015 № 2.1/12-Г150);
«Формування основ здоров'язберігаючої компетентності дитини»
(«Про себе треба знати, про себе треба дбати»: Парціальна програма з основ
здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку Лохвицька Л. В.
«Мандрівець» Лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 14.1/12-Г-632)
«Казка, як засіб розвитку мовленнєвої компетентності
дошкільників» - («Грайлик»: Парціальна програма з організації
театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі Березина О.
М., Гніровська О. З., Линник Т. А. «Мандрівець» Лист ІІТЗО від 31.03.2014
№ 14.1/12-Г-501)
«Без калини нема України»- («Україна - моя Батьківщина»:
Парціальна
програма
національно-патріотичного
виховання
дітей
дошкільного віку за наук. ред. Рейпольської О, Д.; авт: Каплуновська О.М.,
Кичата І. І., Палець Ю. М. Лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85)
«Степ аеробіка» («Дитяча хореографія»: Програма
хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний
посібник Шевчук А. С. «Мандрівець» Лист ІІТЗО від 05.05.2015 № 14.1/12-Г255.
До гуртків зараховано 102 дитини.
Недоліки: недостатньо висвітлювалась результативність роботи всіх
гуртків в межах закладу, батьківській громаді, на сайті закладу.
2. Кадрове забезпечення
2.1. Укомплектованість педагогічними кадрами (відповідно до
штатного розпису).
Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі.
Залишається невідповідність штатного розпису ДНЗ №1 Типовому
штатному розпису, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки,
молоді і спорту України від 04.11.2010 №1055 (у зв’язку з відсутністю
фінансування, а саме: практичний психолог, інструктор з фізкультури,
комірник, сестра медична з дієтичного харчування, слюсар-електромонтер).
У 2017/2018 навчальному році спостерігається динаміка підвищення
рівня кваліфікації педагогів.
Аналіз освітнього рівня
9%
6.00%
Вища освіта
Базова вища
Середня освіта
85%
2.2. Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу у
2017/2018 навчальному році
Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється згідно з
законодавчо – нормативною документацією стосовно атестації педагогічних
працівників. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від
06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14.12.2010 за №1255/18550.
Атестаційною комісією відділу освіти Зміївської районної державної
адміністрації атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст
I категорії» - 1 педагог.
Адміністрацією закладу ведеться
робота з педагогічними
працівниками щодо підвищення професійної самооцінки, якісних показників,
захисту досвідів роботи та отримання педагогічних звань.
2.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу у 2017/2018
навчальному році проходило відповідно до перспективного плану, який
виконано на 100%.
Згідно річного плану роботи та графіку проходження курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій
професійний рівень на тематичних спецкурсах завідувач, Дерега І.В.
«Практика мовленнєвого розвитку дошкільників», вихователі Мешина О.О.
«Добрі практики розвитку особистості дитини раннього та дошкільного
віку», Овчаренко Н.В. «Шляхи набуття дитиною соціально-комунікативної та
художньо-продуктивної компетентностей», музичний керівник Ступка Л.Ю.
«Розвиток творчої особистості дошкільника засобами мистецтва».
Методичні наробки з досвіду роботи педагогів дошкільного закладу
надруковані
в
періодичному
виданні
«Бібліотечка
вихователя
дитячого садка» - 2017.
В 2018 році педагогічний колектив став лауреатом у Всеукраїнському
огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах
системи освіти України.
Участь у обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини
«Майстри педагогічної справи презентують» у 2018 році була було
відзначено дипломом ІІІ ступеня.
При проведенні семінарів, засідань творчої групи на педагогічних
читаннях та інших формах методичної роботи використовувалися
презентації, наукові доповіді. Відмічено покращення у техніці створення
презентацій, зменшення завантаженості виступів науковою термінологією
перекачаною з Інтернету.
2.4. Ефективність використання педпрацівниками технічних
засобів навчання у навчально-виховному процесі.
У 2017/2018 навчальному році педагогами закладу широко
використовувалися технічні засоби у навчально-виховному процесі: у закладі
є проектор, ноутбук, екран, також забезпечено доступ до високошвидкісного
інтернету та підключено WI-FI.
Недоліком залишається застаріле
обладнання, недостатня кількість сучасних комп’ютерів, відсутність
спеціального обладнання для стаціонарного підключення мультимедійної
дошки, сучасного фото та відео обладнання, тому заклад прийматиме участь
у конкурсах різних рівнів з власним проектом: «Нашим дітям – сучасне
інформаційне середовище».
2.5. Заохочення працівників.
В 2017/2018 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата і
аванс, всі педагоги отримали доплату за вислугу років, всі працівники
отримали матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки. У зв’язку
з недостатнім фінансуванням не в повному обсязі виконується ст. 57 Закону
України «Про освіту».
2.7. Організація методичної роботи.
Робота методичного кабінету організовувалася з урахуванням вимог
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-
правових актів та відповідно «Типового положення про методичний кабінет
дошкільного навчального закладу».
У 2017/2018 навчальному році колектив працював над вирішенням
методичної теми: «Розвиток професійної компетентності педагога щодо
формування ціннісних орієнтацій особистості».
Вирішувались основні заплановані завдання:
1.Формування національної свідомості, загальнолюдського духовного,
патріотичного досвіду дошкільника через різні види діяльності.
2. Використання художніх творів для комунікативно-мовленнєвого
розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.
3. Забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей шляхом
впровадження здоров'язберігаючих технологій.
Робота велася з таких напрямків:
- вдосконалення системи координації діяльності всіх ланок освітнього
процесу, внутрішньосадкового контролю, інформаційного та науковометодичного забезпечення діяльності ДНЗ;
- забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення
ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів,
впровадження нових освітніх технологій навчання;
- створення умов для постійного професійного вдосконалення
педагогічних працівників, підвищення їх майстерності, вивчення та
впровадження в освітній процес кращих педагогічних досвідів;
- залучення позабюджетних коштів для організації життєдіяльності
закладу;
- виконання Статуту закладу, вимог правил внутрішнього трудового
розпорядку, посадових обов’язків та дисципліни праці.
Методична робота була спланована на вирішення основних
запланованих завдань поквартально, спрямована на реалізацію Програми
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». У вереснілистопаді проводилась поглиблена робота над удосконаленням системи
літературно-мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого
розвитку дошкільників. В результаті підвищилась якість мовленнєвої
компетентності дітей усіх вікових груп.
Завдання
забезпечення
цілеспрямованого
педагогічного
та
батьківського впливу на формування національної свідомості дитини
виконувалось упродовж грудня-лютого 2018 року.
Продовжувалась
системна і планомірна робота з національно-патріотичного виховання дітей,
реалізовувалась модель національно-патріотичного виховання дітей
дошкільного віку в умовах дошкільного закладу шляхом взаємодії всіх
учасників навчально-виховного процесу.
Педагогами ДНЗ протягом 2017/2018 навчального року проведено:
- семінари - практикуми для вихователів «Особливості виховання
патріотизму у дошкільників», «Розвиток комунікативної культури педагогів
в сучасному дошкільному закладі»;
- тиждень педагогічної майстерності: колективні перегляди занять з
художньо-мовленнєвого розвитку;
- освітньо-виховні тижні: здоров’я, національно-патріотичного
виховання, Тиждень безпеки, день ЦЗ;
- колективні перегляди різних видів форм роботи з батьками у
вихователів;
- загальні батьківські збори «Формування життєвої компетентності
дошкільників в умовах реформування освіти»;
- групові батьківські збори «Вимоги програми щодо художньомовленнєвого розвитку дітей»;
- екологічні акції: «Посади квіточку», «Зустріч птахів»; благодійну
акцію «Подаруй дитині книгу».
Оформлено:
- тематичні виставки методичної літератури з правового та
національного виховання;
- виставку новорічних газет та новорічних композицій з природного
матеріалу;
- виставку дитячих малюнків в межах тижня безпеки, Шевченківських
днів, виставку книжок – малюток на тему: «Бережемо здоров’я»; поробок
«Великодня радість»;
- виставку новинок методичної літератури на тему: «Мовленнєва
діяльність дошкільників».
Для підвищення педагогічної кваліфікації у закладі здійснюється
підписка на періодичні фахові видання.
З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів,
спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань,
адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року
засідання педагогічних рад, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні
перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця).
Створені умови для підвищення професійного рівня та самоосвіти
педагогів. Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною
літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою - комплектом «Зразковий
дитячий садок», технічними засобами навчання.
Відзначено недостатній рівень самоосвіти педагогів у методичному
кабінеті, не всі педагоги користуються фаховими виданнями, пресою, але
значно підвищився кількісний показник користуванням Інтернетом для
отримання інформації щодо підготовки до освітньо-виховного процесу.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів упродовж
навчального року показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний
характер, сприяли підвищенню професійної майстерності педагогів.
Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб
закладу, підвищення рейтингу закладу в селищі є певними чинниками, які
впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів.
Суттєвою загальною проблемою педагогічного колективу залишається
низький рівень особистої участі педагогів у професійних конкурсах, у
фестивалях педагогічної майстерності, ідей та технологій, відсутність
досвідів роботи у більшості педагогів та відсутність друкованих робіт у
періодичних фахових виданнях.
2.8. Організація інноваційної діяльності ДНЗ здійснювалась
відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної
діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522.
Удосконалювалась робота над урізноманітненням інноваційних форм
контрольно-аналітичної діяльності: поповнювались методичні картки участі
педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму,
картки аналізу навчально-виховного процесу (діагностична карта
педагогічної майстерності, картки самодіагностування, оцінні картки по
видам діяльності).
Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного
процесу використовував спеціалізовані програми та альтернативні методики,
а саме: гуманну педагогіку В. Сухомлинського; технологію розв'язання
винахідницьких завдань; технологію «Створення ситуації успіху»; елементи
авторської програми М.Єфименка «Театр фізичного виховання та
оздоровлення дітей дошкільного віку»; елементи методики М.Монтесорі;
елементи концепції К. Орфа.
Інформаційно-комп'ютерні
технології
також
успішно
використовувалися і в методичній роботі, на педагогічних нарадах,
семінарах, консультаціях, під час атестації педагогів, на батьківських зборах.
3. Матеріально-технічна та навчально-методична база
3.1. Матеріально-технічна база
Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з
кошторисом, сформованим Комсомольською селищною радою.
Протягом 2017/2018 навчального року активно працювала Рада
закладу, до складу якої увійшли педагогічні працівники та члени
батьківського комітету. Члени Ради закладу систематично були присутні на
педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення
позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела
активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території
дошкільного закладу, проведення ремонтних робіт.
З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його
благоустрою, а також забезпечення якісної організації освітнього процесу,
прийом благодійних внесків від батьків здійснювався на добровільній основі
згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»
від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН,
молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних
внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000
№ 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних)
внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і
закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки,
спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».
Співпраця з батьками відбувалася через посередництво батьківського
комітету, діяльність якого у державно-громадській системі управління ДНЗ
було урегульовано Примірним положенням про батьківські комітети
навчальних закладів, затвердженим наказом МОН, молоді та спорту України
від 26.04.2011 №398. На початок навчального року з батьками вихованців на
батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги. Члени
загального батьківського комітету затвердили суму.
У закладі видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом
товарів, робіт та послуг від батьківських комітетів способом безоплатної
передачі та оформлює Акт приймання-передачі основних надходжень.
З 01.09.2017 року до 31.05.2018 року за благодійні кошти проведено:
- придбано дитяче ігрове обладнання для занять з фізкультури (тунелі
дитячі для підлізання та канат);
- закуплено 5 мультимедійних портативних цифрових спікери;
- закуплено полицю для музичної зали;
- замінено економлампи та лампи ДРЛ - 40 на нові світлодіодні;
- придбано тачку садову;
- придбано перфоратор;
- виписано пресу, закуплено методичну літературу.
Всього станом на 01.06.2018 року закуплено будівельних матеріалів та
господарчих товарів на суму 40740 грн.
За бюджетні кошти станом на 01.06.2018 року придбано:
- холодильник;
- овочерізальна протирочна машина - 27 000 грн.;
- вогнегасники 4 шт. - 1440 грн.;
- пожежний щит - 17 000 грн.
-медикаменти,дезинфікуючі розчини-2793 грн.
-миючі засоби- 25317грн.
Планується у період ремонтних робіт провести:
- реконструкцію опалювальних систем на групах №3, №2, №7, №8;
- ремонт м'якої покрівлі 60 м кв.над спортивною залою;
- ремонт стелі в коридорі спортивної зали;
- ремонт доріжок до дитячих майданчиків;
- ремонт покрівлі топкової;
- пофарбувати обладнення на центральному вході та дитячих
майданчиках;
- ремонт овощесховища;
- поклейку шпалер в холах 2 поверху та на сходових клітинах;
- заміну обробної дошки на харчоблоці;
- ремонт на харчоблоці, в пральні, у кастелянній кімнаті
- ремонт ганку на центральному вході.
В цілому, матеріально-технічна база закладу в задовільному стані.
Значний внесок у її розвиток належить батькам вихованців. Недоліком є
те,що бюджетних коштів не вистачає на 100% задоволення потреб закладу.
3.2. Забезпечення музичної та спортивної зали, групових
приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.
Усі приміщення підтримувалися у належному санітарно-гігієнічному
стані, були обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання,
роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 6 групах створені відповідні
умови для проведення режимних моментів згідно
вимог Базового
компонента, програми «Українське дошкілля». Ігрові осередки у вікових
групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом,
який регулярно поповнюється та оновлюється. Облік майна ведеться
систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. У
2017/2018 навчальному році планується проведення косметичного ремонту 2
спальних кімнатах групових, спальних, буфетних кімнат.
4. Організація харчування дітей
4.1. Загальні вимоги до організації харчування
Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася відповідно до
пунктів 4, 9, 14 Порядку організації харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах, затвердженого спеціальним наказом МОЗ і МОН від
01.06.2005 №242/329, пунктів 1.35, 1.37, 1.38, 2.1 Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом
МОН України від 17.04.2006 р №298/227.
Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектовано
працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей. У закладі
організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний
питний режим для дітей.
Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів
харчування, що надходили до ДНЗ, та відповідності їх вимогам державних
стандартів, наявності накладних, сертифікатів якості, висновками санітарноепідеміологічної експертизи.
4.2. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень
санітарно-гігієнічним нормам.
Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та допоміжних
приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Протягом навчального
року придбано кухонний посуд на харчоблоці і на усіх вікових групах.
Потребує установки витяжна система на харчоблоці та заміна 2
холодильників.
Комора для зберігання продуктів харчування обладнана згідно
санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко
дотримується.
4.3. Дотримання норм харчування в ДНЗ
Аналіз виконання норм харчування показав,що переважно харчування
дітей у ДНЗ здійснювалося наближено до норм, було раціональним,
збалансованим, різноманітним. Виконання натуральних норм харчування за 9
місяців 2017/2018 навчального року по всіх основних продуктах складає для
87%, що менше ніж торік.(Додаток1)
Невиконання норм споживання продуктів обумовлено невідповідністю
виділених коштів та фактичної вартості харчових продуктів, не постачанням
таких продуктів: молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, сало. Суттєво
впливала на вартість харчування відсутність можливості здійснювати
замовлення на постачання продуктів в останній місяць року.
Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному контролі. При
виявленні заборгованості по батьківській оплаті проводиться індивідуальна
робота з батьками.
4.4. Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час
організації харчування.
В ДНЗ велася планомірна робота щодо формування навичок культури
харчування в дошкільників згідно програмових вимог. З дітьми раннього та
молодшого дошкільного віку педагоги використовували ігрові прийоми,
сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти знають основні
вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної
поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних
продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл,
прибирають посуд після їжі. У дошкільних групах є куточки чергових.
4.5. Контроль за організацією харчування.
Дане питання протягом року знаходилося на контролі адміністрації
закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За
результатами контролю видано 23 відповідні накази. До контролю за
організацією харчування залучалися батьки, представники Комсомольської
селищної ради та відділу освіти.
Питання організації харчування обговорювалися протягом року на
загальних батьківських зборах та зборах батьківського комітету у вересні; на
нарадах при завідувачу у: вересні, жовтні, січні, квітні; засіданнях Ради
закладу у грудні; загальних зборах працівників в червні.
Старша медична сестра забезпечувала щоденний контроль за якістю
продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі,
умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм
харчування. Для правильної організації харчування дітей, на основі
перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалося
щоденне меню. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб.
За результатами перевірок порушень не виявлено. Робота з організації
харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.
5. Медичне обслуговування дітей
Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснює старша
медична сестра,Переверзєва Т.О., посада якої входить до штатного розпису
дошкільного навчального закладу.
5.1. Наявність медичного кабінету.
До складу медичного блоку дошкільного навчального закладу входить:
медичний кабінет приміщення частково відповідає санітарно-гігієнічним
вимогам.
Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативноправових актів, медичний кабінет на 100% забезпечений лікарськими
засобами та виробами медичного призначення і лише на 66% забезпечений
медичним оснащенням, необхідним для проходження профілактичного
медичного огляду та на випадки травмування дітей.
Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби
невідкладної медичної допомоги відбувалося відповідно до нормативноправових документів.
5.2. Проходження медичного огляду дітьми та працівниками ДНЗ.
Проведення обов’язкових медичних оглядів дітей організовується і
проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002
№826 «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному
навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України «Про удосконалення
організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі» від 30.08.2005, згідно наказу КМЛ «Про поглиблений медичний
огляд в дитячих дошкільних закладах м. Куп’янська і Куп’янського району»
від 07.02.2017 №62,
медичні огляди працівників на підставі наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій». Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ
здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під
контролем старшої медичної сестри Переверзєвої Т.О.
Планові лікарські огляди дітей лікарем проводилися 1 раз у квартал у
присутності вихователя групи. 12-14 лютого 2018 року у закладі проведено
щорічний медичний огляд дітей бригадою фахівців Куп’янської міської
лікарні. Було оглянуто 207 дітей, 34 дитини пройдуть медичний огляд в
плановому порядку. Діти з виявленими вадами направлені до Куп’янської
міської лікарні для уточнень діагнозів та додаткового обстеження. Висновки
обстежень передані для ознайомлення батькам вихованців. За результатами
медичного огляду на кінець навчального року діти по групам здоров’я
розподілені таким чином: І група – 173 дитина, ІІ група – 62 дітей, ІІІ група –
6 дітей.
5.3. Проведення протиепідемічних заходів
З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в
закладі протягом навчального року проводиться просвітницька робота з
батьками та контроль за виконанням щеплень дітей згідно календаря
щеплень. Медичними працівниками закладу, постійно проводиться
санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо
попередження різних видів захворювання. Інформація висвітлюється на сайті
закладу, санбюлетнях, куточках для батьків у групах.
5.4. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо
фізичного розвитку дітей.
Адміністрацією закладу у 2017/2018 навчальному році систематично
вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та розвитку
вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурнооздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та
індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. Після
перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній
віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі
антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з
яким проводилося маркування меблів. Комплексна інтенсивна оздоровчопрофілактична робота у поєднанні з корекційно-педагогічними заходами в
умовах звичайного режиму життя дошкільників забезпечила ефективність
корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.
Протягом навчального року велика увага приділялася контролю за
відвідуванням закладу дітьми. Своєчасно з'ясовувувалися причини
пропусків, проводилася роз'яснювальна робота з батьками, в результаті чого
підвищевся показник відвідування з 63,8% до 72%. Порушення правил
відвідування дітьми закладу негативно впливає на засвоєння програмових
вимог та їх розвиток.
Протягом минулих років відбувалося збільшення днів пропущених по
хворобі та днів пропущених по простудним захворюванням, за останній
навчальний рік незначно, але спостерігається зменшення днів по хворобі
(Додаток 2), що є результатом успішного впровадження програми
оздоровлення дітей, де окрім спеціальних заходів була організована
профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення:
вживання фітонапоїв з шипшини та «Тоніліку», як засобу неспецифічного
захисту організму, проводилося полоскання ротової порожнини відваром
ромашки, регулярно проводилися сеанси ароматерапії. Недоліком є низький
рівень загартованості дітей, починаючи з родини та низька зацікавленість
батьків в питаннях загартування дітей в умовах закладу.
Розділ ІІ. Результативність навчально-виховного процесу.
Результати моніторингового дослідження якості реалізації завдань
Базового компонента дошкільної освіти згідно Програми розвитку дитини
дошкільного віку «Українське дошкілля» свідчать про динаміку розвитку
сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні
з початком навчального року по всім освітнім лініям, а саме: «Мовлення
дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному
просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини»,
«Дитина у природному довкіллі». Загальний показник засвоєння дітьми
програмового матеріалу на кінець навчального року покращено. Найкраще
сформованою є лінія « Гра дитини», найменші показники належать освітнім
лініям «Мовлення дитини» та «Дитина у природному довкіллі» (Додаток 3).
Розділ ІІІ. Окремі питання управління
дошкільним навчальним закладом
1.Організація роботи з батьками.
Адміністрацією дошкільного навчального закладу ведеться планомірна
цілеспрямована робота з батьками. На початку навчального року в кожній
віковій групі проходили групові збори, на яких батьків знайомили із
завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.
Пропаганда педагогічних знань велася через «Куточки для батьків», де
містилися консультації по всіх розділах програми з питань оздоровлення та
виховання дітей. У спеціальних папках зберігаються добірки методичних
рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ. Протягом року
завідувачем, старшою медичною сестрою, вихователями проводилися
індивідуальні консультації з батьками.
Вихователі при складанні календарного планування на початку
кожного місяця прописували роботу з батьками, де вказували теми
індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації,
роботу з батьківським комітетом.
Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий
навчальний рік проводилося анкетування в усіх групах з метою виявлення
найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською
громадськістю. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах
і враховувалися у подальшій роботі.
Цілеспрямовано велася робота з батьками підготовчої до школи групи.
Проводилися індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з
батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично
оновлювалася наочна інформація.
Батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг: «Мама,
тато і я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Масляна». Такі заходи
планувалися та проводилися для всіх вікових груп протягом року. Формою
активного відпочинку батьків та дітей стали Дні здоров'я, які проводилися на
свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та мали сприяти
оздоровленню родини, формуванню потреби у щоденних заняттях фізичними
вправами, оптимізували рухову підготовленість дітей дошкільного віку.
Батьки брали активну участь у створенні належних умов перебування
дітей у дошкільному закладі.
2. Безпека життєдіяльності та охорона праці.
Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі
здійснювалася робота з охорони праці і техніки безпеки, були призначені
відповідальні з питань охорони праці. Дошкільний навчальний заклад
забезпечений відповідними нормативними документами та періодичними
виданнями, є опорним дошкільним закладом з питань Цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності у районі. Відповідно до законодавства у
дошкільному навчальному закладі ведеться вся необхідна документація.
У дошкільному навчальному закладі працює комісія, яка регулярно
обстежує стан будівлі, ігрове та фізкультурне обладнання на майданчиках та
у приміщеннях, стан дитячих меблів, системи пожежогасіння, електромережі
тощо.
Розроблено План заходів з питань безпеки життєдіяльності, охорони
життя та здоров’я дітей на 2017/2018 навчальний рік. Відповідно до цього
плану проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей,
запобігання всім видам дитячого травматизму за такими напрямами:
- створення безпечних умов життєдіяльності дітей у приміщеннях та на
ігрових майданчиках;
- дошкільного навчального закладу;
- попередження дорожньо-транспортного травматизму;
- забезпечення протипожежної безпеки;
- попередження побутового травматизму;
- запобігання травмуванню дітей через недогляд працівників
навчального закладу та батьків.
Робота з дітьми проводиться систематично, з урахуванням їхніх
вікових та індивідуальних особливостей. Проведені тижні безпеки дитини,
день Цивільного захисту (вересень, травень). Проводились практичні
тематичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом дошкільного
навчального закладу згідно плану роботи.
Питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на
засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах при вихователюметодистові, на виробничих нарадах, на загальних та групових батьківських
зборах.
З батьками вихованців проводилась профілактична робота щодо
попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди під підпис батьків;
систематично змінювався матеріал в батьківських куточках; батьків залучали
до проведення спільних заходів з попередження дитячого травматизму.
За 2017/2018 навчальний рік у закладі не зафіксовано випадків
дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, однак 1 дитина
отримали травму вдома. Значно зменшилась кількість звертань за медичною
допомогою в результаті мілких травм.
Недоліки:
1. Батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей
вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку
роботу з батьками вихованців, про недогляд батьків за дітьми вдома.
2.
Аналіз стану роботи з попередження дитячого травматизму
засвідчив необхідність модернізації планування і пошуку нових дієвих форм
організації роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму з
дітьми вдома.
Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про
охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на
виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався
тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого
травматизму.
3. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та
звітування.
З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного
процесу, адміністрацією дошкільного закладу були охоплені контролем усі
суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди
з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу
стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовували освітній процес на
розвиток комунікації дошкільників, вчили вмінню спілкуватися та жити в
навколишньому світі.
У 2017/2018 навчальному році адміністрація закладу охопила
оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання
вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що
атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні
методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення
відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань,
що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло
збільшенню самооцінки.
4. Ведення ділової документації здійснювалося відповідно до вимог
Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.
Завідувач здійснював контроль за веденням працівниками закладу ділової
документації. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах.
Заклад у достатній кількості забезпечений навчальними програмами та
навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством
освіти і науки для виконання в дошкільних закладах.
У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце
відводилося нормативним, директивним документам, інструктивнометодичним матеріалам МОН України, міського відділу освіти; документації
закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.
5. Робота з питання щодо звернень громадян.
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених
Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної
влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування», підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян,
проаналізовано роботу адміністрації ДНЗ за 2017/2018 навчальний рік, де
було розглянуто 37 звернень. З урахуванням кількості звернень громадян за
показниками Класифікатора у порівнянні з минулим навчальним роком
розглянуто на 20 заяв менше. В основному громадяни звертались з питань
влаштування дітей до ДНЗ, переводу дитини до іншої групи дошкільного
закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу, надання довідок
працівникам закладу з місця роботи, надання довідок батькам про
відвідування їх дітьми закладу, працевлаштування.
Розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян,
інформацію розміщено на стенді «ДНЗ інформує» та на сайті закладу.
Відсутність факту повторних звернень та скарг обумовлюється
вжитими заходами щодо поліпшення ефективності роботи з даного
напрямку, а саме:
- індивідуальний підхід до розгляду звернень громадян, детальне
вивчення змісту звернення та підбір доцільних методів, шляхів розв’язання
питань;
- максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення
громадян;
- забезпечення максимальної ефективності зворотного зв’язку
(телефонним зв’язком, індивідуальні консультації);
- подолання бар’єру у спілкуванні, взаємопорозумінні з
представниками громадськості, є систематичне відвідування завідувачем
масових заходів за участю батьків вихованців;
- розгляд звернень у максимально короткі строки;
- якісна підготовка та контроль за отриманням відповіді на звернення;
- систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян,
систематизація основних питань за зверненнями;
- фіксація звернень громадян для виявлення суттєво важливих питань;
- окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно
діяльності дошкільного закладу.
Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні
відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.
Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи,
об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської
громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного
навчального закладу.. Річний план за минулий навчальний рік виконано.
Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий
навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує
спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми:
«Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та
патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості
дошкільника».
Основні завдання ДНЗ №8 на 2018/2019 навчальний рік:
1.Розвивати монологічне мовлення дітей дошкільного віку у процесі
навчання розповідання за картинами.
2. Формувати основи екологічної культури дошкільників під час
ознайомлення з природою рідного краю.
3. Розробити модель інклюзивної освіти в умовах сучасного закладу
дошкільної освіти, удосконалювати освітній процес та командну роботу
педагогів та батьків вихованців з особливими освітніми потребами.
Слобожанський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №1
здійснюватиме освітньо-виховний процес у 2018/2019 навчальному році за
такими пріоритетними напрямами:
- гуманітарним,
- фізкультурно-оздоровчим
Зміст освітньої роботи у 2018/2019навчальному році відповідатиме
Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема
його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості,
розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи.
Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується
програмами:
- Українське дошкілля авт.-упоряд. Білан О.І., (лист МОНмолодьспорту
України від 09.12.2011 №1/11-11601).
Додаток 1
Виконання натуральних норм
за 9 місяців 2017/2018
Найменування
продуктів
М’ясо
Риба
Картопля
Овочі
Крупи
Масло вершкове
Олія
Яйця
Молоко
Сир кисломолочний
Сметана
Фрукти
% виконання - ясла
% виконання - сад
75
81
97
82
92
91
89
76
49
75
50
38
71
46
88
84
80
72
79
65
44
63
33
31
Додаток 2
Аналіз стану захворюваності дітей у дошкільному закладі
Відсотковий аналіз захворюваності по ДНЗ із загальної кількості
пропущених днів:
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
навчальний рік
навчальний рік
навчальний рік
навчальний рік
7,6%
8,1%
10,2%
10,1%
Додаток 3
Засвоєння дітьми дошкільного віку програмових вимог
7 освітніх ліній Базового компоненту
№
з/п
Освітня лінія
Загальний показник
2017
вис дост
1
31
Загальний показник
2018
сер. низ. вис дост
35
33 12
55
сер
29
низ
4
1.
Мовлення дитини
2.
Особистість дитини
1
45
41
13
25
53
17
5
3.
Дитина в сенсорнопізнавальному
просторі
2
39
43
16
24
57
13
6
4.
Дитина у соціумі
3
41
44
12
30
53
12
5
5.
Дитина у світі
культури
2
38
36
24
18
56
23
3
6.
Гра дитини
3
49
31
10
36
52
12
0
7.
Дитина в природному
довкіллі
3
40
33
24
19
51
26
4
Рівень засвоєння освітніх
ліній
2
40
37
21
23
54
19
4
Відмічено динаміку засвоєння дітьми програмового матеріалу по всім
освітнім лініям. Загальний показник засвоєння дітьми програмового
матеріалу на кінець навчального року покращено. Із семи ліній розвитку
дошкільника, виділених Базовим компонентом дошкільної освіти України,
найбільш сформованою є лінія «Гра дитини», найменші показники належать
освітнім лініям «Мовлення дитини» та «Дитина у природному довкіллі»
Автор
27   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
74 Кб
Теги
2017
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа