close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у новому 2018-2019 навчальному році

код для вставки
Наказ від 03.01.2018 № 1- о/д «Про затвердження номенклатури справ дошкільного навчального закладу на 2018 рік»
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ясла – садок) № 1
НАКАЗ
23.08.2018
№ 35-а/г
Про організацію роботи з
охорони праці та безпеки
життєдіяльності у новому
2018/2019 навчальному році
Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону
праці», з урахуванням «Типового положення про службу охорони праці»,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005р. за № 231/10511, з метою удосконалення форм і методів роботи
з охорони праці, для виконання правил и норм техніки безпеки та безпеки
життєдіяльності
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачу , Дерезі І.В.:
1.1. Здійснювати постійний контроль за виконанням інструкцій по
охороні життя і здоров’я дітей.
Постійно
1.2. Контролювати проведення планових інструктажів з усіма
категоріями робітників.
До 04.09. 2018
2. Працівникам дошкільного навчального закладу:
2.1. Дбати як про особисту безпеку і здоров'я, так і про безпеку
і здоров'я дітей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування
на території дошкільного навчального закладу.
Постійно
2.2.Знати і виконувати вимоги Інструкції з охорони життя і здоров'я
дітей.
Постійно
2.3.Створювати належні, безпечні і здорові умови всебічного
розвитку дітей, запобігання нещасним випадкам та захворюванням дошкільників.
Постійно
2.4. Адаптувати освітній процес до можливостей дошкільника з
урахуванням його здоров'я та психічного стану.
Постійно
2.5.Нести цивільно-правову, адміністративну або кримінальну
відповідальність відповідно до законів України за порушення вимог
законодавства.
Постійно
3. Завгоспу, Лукіновій О.В.:
3.1.Систематично здійснювати контроль за станом та доцільністю
використання твердого інвентарю, на малих форм на майданчиках.
Постійно
3.2. Сприяти безперервному постачанню в дошкільний заклад
миючих, чистячи та дезінфікуючих засобів.
Постійно відповідно до заявки
3.3. Регулярно проводити обстеження спортивного та ігрових
майданчиків.
Постійно
3.4. Своєчасно виявляти недоліки, неполадки та забезпечувати ремонт
обладнання.
Постійно
3.5. Не залучати працівників ДНЗ до господарських робіт без
обстеження робочих місць.
Постійно
3.6. Забезпечити виконання заходів щодо дотримання техніки безпеки
при виконанні небезпечних робіт, які можуть привести до травмування
учасників освітнього процесу ( накопичування снігу, падіння бурульок, гілок
з дерев тощо).
Постійно
4. Старшій медичній сестрі, Переверзєвій Т.О.:
4.1. Контролювати дотримання санітарних норм в дошкільному
закладі.
Постійно
4.2.Забезпечувати правильне збереження дезінфікуючих засобів в
групах та на харчоблоці.
Постійно
4.3. Слідкувати за дотриманням повітряного та питного режимів.
Постійно
4.4. Контролювати своєчасність проходження медичного огляду
працівників.
Постійно
5. Вихователям груп:
5.1.Суворо дотримуватись Правил внутрішнього трудового
розпорядку.
Постійно
5.2. Організовувати безпечне проведення освітнього процесу.
Постійно
5.3. Вчасно доводити до відома завідувача про нещасний випадок у
разі якщо такий мав місце.
Постійно
5.4. Проводити просвітницьку роботу з батьками по запобіганню
дитячого травматизму.
Постійно
5.5. Організовувати роботу з дітьми з питань безпеки життєдіяльності,
відображаючи її у планах навчально – виховної роботи.
Постійно
6. Помічникам вихователів:
6.1. Суворо дотримуватись правил збереження миючих, чистячих та
дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання,
квартування приміщень.
Постійно
6.2. Проводити протягові провітрювання тільки при відсутності дітей.
Постійно
6.3. Суворо дотримуватись правил отримання і роздачі їжі у групах.
Постійно
6.4. Не допускати перебування дітей в посудомиючих приміщеннях.
Постійно
6.5. Своєчасно вилучати з вжитку битий і надщерблений посуд.
Постійно
6.6. Проводити заміну постільної білизни згідно з графіком.
Постійно
7. Працівникам харчоблок, Сокур І.В., Жарко Н.О., Самаркіній Т.Л.:
7.1. Суворо дотримуватись правил користування електроприладами,
газовими плитами та правил особистої гігієни.
Постійно
7.2. Здійснювати вірну гігієнічну обробку продуктів, суворо
дотримуватись технології приготування їжі.
Постійно
7.3.Дотримуватись інструкції по зберіганню миючих, чистих та
дезінфікуючих засобів.
Постійно
8. Машиністу з прання , Зубаревій С.М.:
8.1.Слідкувати за якісним пранням білизни.
Постійно
8.2.Суворо дотримуватись інструкцій по користуванню з
електроприладами.
Постійно
9. Двірнику, Веселовській Л.Б.:
9.1. Забезпечувати якісне та своєчасне прибирання території
дошкільного закладу.
Постійно
9.2. Забезпечувати своєчасний догляд за квітниками на території ДНЗ.
Постійно
9.3. Суворо дотримуватись правил прибирання території, при
відсутності дітей, згідно графіку прибирання.
Постійно
9.4. Забезпечувати своєчасне знешкодження гибів.
Постійно
10. Сторожам, Геращенко О.І., Костенко А.Л., Сіроус Л.В.:
10.1. Не допускати на територію ДНЗ сторонніх осіб та тварин.
Постійно
10.2. Забезпечувати збереження приміщень, обладнання та малих
форм на майданчиках.
Постійно
11. Музичному керівнику, Ступці Л.Ю.
11.1. Забезпечувати необхідну рухову активність дітей на музичних
заняттях.
Постійно
11.2. Суворо дотримуватись Інструкції З ОБЖ під час освітнього
процесу.
Постійно
12. Відповідальними за виконанням норм безпеки життєдіяльності,
пожежних норм, попередженню дитячого травматизму, безпечний стан
робочих місць і приладів в групах призначити:
Група раннього віку № 1 - Овчаренко Н.В.;
Група раннього віку № 2 – Бєднову І.О.;
Група молодшого дошкільного віку – Новікову О.А.;
Група середнього дошкільного віку – Бобунову М.О.;
Група старшого дошкільного віку № 2– Курочкіну О.М.;
Група старшого дошкільного віку № 1 – Миргородець Л.О.
13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
І.В. Дерега
Завідувач
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа