close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Про продовження роботи консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»

код для вставки
«Про продовження роботи консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї»
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ясла – садок) № 1
НАКАЗ
07.08. 2018
№ 14-о/д
Про продовження роботи
консультативного центру для
батьків або осіб, які їх
замінюють і дітей, які
виховуються в умовах сім’ї
На виконання Законів України «Про дошкільну освіту», інструктивнометодичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про систему
роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від
04.10.2007р. №1/9-583, положення про консультативний центр для батьків або
осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, Статуту
дошкільного навчального закладу, та з метою забезпечення єдиних вимог
наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної
допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку
дітей, які виховуються в умовах сім’ї
НАКАЗУЮ:
1.Продовжити роботу консультативного центру для батьків або осіб, які
їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультаційний
центр) у 2018 – 2019 н.р.
2. Керуватися положенням про Консультаційний центр (додаток №1).
3. Затвердити графік роботи Консультаційного центру (додаток № 2).
4. Для забезпечення діяльності Консультаційного центру створити
творчу групу у складі:
- Костенко Н.Л. – вихователь-методист;
- Ступка Л.Ю. – музичний керівник ;
- Переверзєва Т.О. - старша медична сестра;
- Курочкіна О.М. – вихователь.
5. Творчій групі:
5.1. Скласти план роботи Консультаційного центру та затвердити його у
завідувача закладу (додаток №3).
До 14.08.2018
6. Призначити відповідальною за ведення документації з діяльності
Консультаційного центру вихователя-методиста закладу, Костенко Н.Л.
7. Педагогічним працівникам дошкільного закладу:
7.1. Творчо і неформально підійти до організації різних форм взаємодії з
батьками, пов’язуючи теоретичні знання та практичні навички.
7.2. При плануванні роботи для взаємодії з батьками використовувати
різноманітні форми роботи:
○ лекторії;
○ теоретичні і практичні семінари;
○ педагогічні вітальні;
○ заочні консультації через:
- листування;
- у телефонному режимі;
- через ЗМІ.
7.3. Консультування батьків і роботу з дітьми здійснювати як
індивідуально, так і підгрупами.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Завідувач
І.В. Дерега
Додаток 1
до наказу від 07.08. 2018 № 14-о/д
ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативний центр при Слобожанському дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) №1 для батьків або осіб, які їх
замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі –
Консультаційний центр)
1. Загальні положення
1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і
дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр),
організовується при Слобожанському ДНЗ №1, який реалізує освітні
програми дошкільного виховання.
1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими
законодавчими актами, наказами Міністерства освіти та науки України,
рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, цим положенням.
1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх
замінюють і дітей віком від 1 року до 6(7) років, які виховуються в умовах
сім’ї.
1.4. Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у
вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.
2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру
2.1. Мета створення Консультативного центру:
- забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного
виховання;
- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або
особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які
виховуються в умовах сім’ї.
2.2. Головні завдання Консультативного центру:
- надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні
дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів,
здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних
потреб;
- спонукання батьків до спільної діяльності зі своєю дитиною і
підтримання у них інтересу до такої взаємодії;
- формування у дорослих практичних навичок взаємодії з дітьми;
- надання батькам сучасної і достовірної педагогічної інформації;
- сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в
умовах сім’ї;
- забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й
іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або
осіб, які їх замінюють.
3. Організація діяльності Консультативного центру
3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:
- організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів,
педагогічних віталень, усних педагогічних журналів, індивідуальних і
групових консультацій з використанням різних видів ігор та елементів
тренінгів для батьків або осіб, які їх замінюють;
- організація заочного консультування через листування, в
телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.
3.2. Консультативний центр може здійснювати
консультативну
допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:
- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
- вікових, психофізіологічних особливості дітей;
- психологічної готовності до навчання у школі;
- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному
розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
- профілактики складного перебігу адаптації до умов ДНЗ;
- розвитку творчості дітей;
- організації ігрової діяльності;
- організації харчування дітей вдома;
- створення умов для за загартування і оздоровлення;
- соціального захисту дітей із різних категорій сімей.
3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в
Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.
3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам,
які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів
Консультаційного центру: вихователя-методиста, вихователів, практичного
психолога, медичного працівника.
3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може
проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.
Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в
Консультативному центрі, визначається керівником навчального закладу.
3.6. Робота Консультаційного центру організовується 2 рази на
тиждень у найбільш зручний для батьків час.
3.7. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно
ведення наступної документації:
- журнал реєстрації звернень;
- план та графік роботи Консультативного центру, затверджений
керівником навчального закладу;
- аналіз роботи за рік.
3.8. Для надання активної допомоги адміністрації в питаннях
організації та методичного забезпечення діяльності Консультаційного центру
створюється творча група, склад якої визначається керівником закладу.
3.9. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється
керівником навчального закладу.
Додаток 2
до наказу від 07.08. 2018 № 14-о/д
ГРАФІК РОБОТИ
Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і
дітей, які виховуються в умовах сім’ї при Слобожанському
дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 1
Вівторок з 16.00 – 17.30
Четвер з 16.00 – 17.30
Додаток 3
до наказу від 07.08. 2018 № 14-о/д
ПЛАН РОБОТИ
№
з/п
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і
дітей, які виховуються в умовах сім’ї при Слобожанському ДНЗ № 1
Тема
Термін
Відповідальний
виконання
Зміст організацій й методики співпраці ДНЗ та
вересень 2018 Педагоги ДНЗ
батьків
Упровадження розпорядку дня та санітарновересень 2018 Педагоги ДНЗ
гігієнічного режиму вдома
Дошкільник напередодні шкільного життя
вересень 2018 Педагоги ДНЗ
Як подолати батьківські страхи перед школою
жовтень 2018 Педагоги ДНЗ
Батькам про значення дрібної моторики рук
жовтень 2018 Педагоги ДНЗ
Музика - «вітаміни» для дітей
листопад 2018 Муз. Керівник
ДНЗ
Гіперактивність та способи її
листопад 2018 Педагоги ДНЗ
корекції
Ігрова діяльність. Поради батькам
листопад 2018 Педагоги ДНЗ
Фізичний розвиток. Поради батькам
грудень 2018
Педагог ДНЗ
грудень 2018
Старша мед.
Режим харчування дитини вдома
сестра ДНЗ
Пізнавальний розвиток. Поради батькам
січень 2019
Педагоги ДНЗ
Мовленнєвий розвиток. Поради батькам
січень 2019
Педагоги ДНЗ
Трудова діяльність. Поради батькам
січень 2019
Педагоги ДНЗ
Художньо-естетичний розвиток. Поради батькам.
лютий 2019
Педагоги ДНЗ
Соціалізація дитини дошкільного віку
лютий 2019
Педагоги ДНЗ
Коли і як з’являються звуки в мовленні дитини ?
лютий 2019
Педагоги ДНЗ
Мова дорослих - взірець для наслідування
березень 2019 Педагоги ДНЗ
Соціальний захист дітей із
березень 2019 Педагоги ДНЗ
різних категорій сімей
Створення умов для загартування і оздоровлення
квітень 2019
Педагоги ДНЗ
Логіко-математичний розвиток дошкільнят
квітень 2019
Педагоги ДНЗ
Організація ігрової діяльності дошкільника
травень 2019 Педагоги ДНЗ
Організація харчування дітей
травень 2019
Старша мед.
вдома.
сестра ДНЗ
Організація літнього оздоровлення дітей
травень 2017
Старша
медична сестра
ДНЗ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа