close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Про організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальному році»

код для вставки
«Про організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальному році»
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ясла – садок) № 1
НАКАЗ
№ 16- о/д
20.08.2018
Про організацію методичної
роботи у 2018/2019
навчальному році
З метою організації роботи над науково-методичною проблемою
«Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних
орієнтацій особистості» та підвищення фахової кваліфікації педагогічних
працівників навчального закладу, організації методичної роботи на всіх
рівнях,
здійснення
науково-методичного
супроводу
вивчення
і
запровадження ефективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій,
здійснення експериментально-дослідницької роботи, проведення масових
заходів з дітьми, педагогами, впровадження науково-методичного проекту
«Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних
працівників у між курсовий (між атестаційний) період»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити структурні форми методичної діяльності у відповідності
до річного плану.
2. Створити фонди нормативно-правових та інструктивно-методичних
документів, поповнити інформаційно-методичну базу ДНЗ освітніми
програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками,
рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в
ЗДО у 2018/2019 н.р.
Протягом навчального року
3. Методичному
кабінету
здійснити науково – методичний
супровід
функціонування моделі діяльності методичного кабінету.
Протягом 2018-2019 н.р.
4. Надавати педагогам право вільного вибору тих форм організації
методичної роботи, які максимально враховують їхні потреби, запити та
інтереси.
Постійно
5. Створити умови для підвищення фахової майстерності педагогів
відповідно до визначеної структури.
6. Спрямувати роботу методичної служби в ДНЗ у 2018/2019 н.р. за
такими напрямами:
6.1. Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення
освітнього процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.
Постійно
6.2. Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами,
участь в організації діяльності творчої групи, у роботі методичних об’єднань
району, семінарів тощо.
Протягом навчального року
6.3. Підвищення професіонально-педагогічної культури педагогів.
Постійно
6.4. Формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що
виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й
розповсюдженні
перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень
педагогічної науки.
Протягом 2018/2019 н.р.
6.5. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої
індивідуальності та творчого потенціалу педпрацівників.
Постійно
6.6. Організація і проведення педагогічних заходів: педвиставок,
творчих звітів, конкурсів, педагогічних диспутів тощо.
Проведення творчого звіту вихователів, які будуть атестуватися у 2019
році.
Протягом 2018/2019 н.р.
6.7. Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного
здоров’я та рівня розвитку здобувачів освіти ДНЗ відповідно до Базового
компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного
віку «Українське дошкілля».
Постійно.
6.8. Створення розвивально-ігрового простіру для дітей всіх вікових
груп.
Постійно
7. Спрямувати роботу з педагогами на вирішення таких завдань на
новий 2018/2019 навчальний рік:
7.1.Формування
національної
свідомості,
загальнолюдського
духовного, патріотичного досвіду дошкільника через різні види діяльності.
7.2. Використання художніх творів для комунікативно-мовленнєвого
розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.
7.3. Забезпечення фізичного і психічного здоров’я дітей шляхом
впровадження здоров'язберігаючих технологій.
8. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
Згідно з графіком на 2018/2019 н.р. направити на курси підвищення
кваліфікації при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська
академія неперервної освіти» педагогів: Дерегу І.В., Курочкіну О.М.,
Грібанову Н.С.
9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на вихователя –
методист, Костенко Н.Л.
Завідувач
І.В. Дерега
Автор
27   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
7
Размер файла
29 Кб
Теги
2019, «Про організацію методичної роботи у 2018/2019 навчальному році»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа