close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Про профілактичну роботу з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму в 2018-2019 навчальному році»

код для вставки
«Про профілактичну роботу з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму в 2018-2019 навчальному році»
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ясла – садок) № 1
НАКАЗ
27.08.2018
№ 22- о/д
Про профілактичну роботу з
питань запобігання всіх видів
дитячого травматизму в 20182019 навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»,
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну
оборону», наказів Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017
№ 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і
закладах освіти», зареєстрованого Міністерстві юстиції України 23.01.2018
за № 100/31552, від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про
порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчальновиховного процесу в навчальних закладах» (із змінами), наказу відділу
освіти Зміївської райдержадміністрації від 27.08.2018 № 166 «Про
профілактичну роботу з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму
в 2018-2019 навчальному році», плану роботи Слобожанського на 2018 рік
та з метою організації роботи щодо профілактики дитячого травматизму,
збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачу, Дерезі І.В.:
1.1. Тримати на постійному контролі виконання нормативно-правових
документів, що регламентують роботу з питань запобігання дитячому
травматизму.
1.2. Застосовувати системний підхід до профілактичної роботи на
основі аналізу нещасних випадків з дітьми закладу освіти, якісного
планування виховної роботи та внутрішкільного контролю.
1.3. Тримати під контролем стан управлінської діяльності
щодо організації дієвого чергування адміністрацій закладу та педагогічних
працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи,
спортивний
майданчик).
Протягом 2018-2019 н.р.
1.4. Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час
освітнього процесу:
- забезпечити наявність правил з техніки безпеки у всіх приміщеннях
дошкільного закладу, музично-спортивної зали;
- забезпечити контроль за проведенням всіх видів інструктажів з
безпеки життєдіяльності під час організації занять, екскурсій,
позанавчальних заходів;
- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил
безпеки під час проведення занять з фізичної культури;
- регламентувати наказами по закладу освіти алгоритм дій посадових
осіб у разі випадків травматизму під час освітнього процесу;
- забезпечувати контроль за відвідуванням вихованцями ДНЗ та
пропусками без поважних причин.
Протягом 2018-2019 н.р.
1.5. Забезпечити своєчасне інформування відділу освіти та облік
кожного нещасного випадку у журналі реєстрації нещасних випадків, що
сталися з вихованцями.
Постійно
1.6. Здійснювати аналіз причин кожного нещасного випадку з дітьми
під час освітнього процесу та наказом по закладу освіти визначати міру
відповідальності посадових осіб із конкретними висновками, у т.ч. й
притягнення до відповідальності винних.
Після кожного
нещасного випадку
2. Вихователю-методисту, Костенко Н.Л.:
2.1.Забезпечити оформлення куточків безпеки життєдіяльності
(санітарних бюлетенів, куточків «Абетка безпеки», стендів з
інформаційними плакатами) щодо профілактики усіх видів дитячого
травматизму та своєчасне оновлення наочної агітації в них.
2.2.Забезпечити проведення обов’язкових бесід (занять) з вихованцями
з попередження дитячого травматизму за напрямами: правила дорожнього
руху та протипожежної безпеки, правила безпеки на воді, небезпечному
користуванню газом, електроприладами.
Протягом 2018-2019 н.р.
2.3. Забезпечити планування та організацію цільових профілактичних
заходів з урахуванням вікових категорій дітей: ігротеки, вікторини на знання
безпечної поведінки, виставки чи конкурси дитячих малюнків.
2.4.
Забезпечити планування та організацію Тижнів безпеки
життєдіяльності (останній тиждень перед канікулами), місячника «Увага!
Діти – на дорозі!», «Пішохід» (вересень), Дня цивільної оборони (квітень).
Протягом 2018 - 2019 н.р.
2.5.Спланувати
та
забезпечити
проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з педпрацівниками з батьківською громадськістю
шляхом проведення відкритих занять, лекцій, розповсюдження наочної
агітації (пам'яток) з питань запобігання усіх видів травматизму.
Протягом 2018-2019 н.
3. Старшій медичній сестрі, Переверзєвій Т.О.:
3.1. Організувати практичні заняття з працівниками ДНЗ та батьками
вихованців «Знаю, вмію, врятую» щодо надання першої домедичної
допомоги.
Протягом 2018-2019 н.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Завідувач
І.В. Дерега
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа