close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

«Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з вихованцями КЗ Слобожанський ДНЗ № 1 у 2018/2019 навчальному році»

код для вставки
«Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з вихованцями КЗ Слобожанський ДНЗ № 1 у 2018/2019 навчальному році»
СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(ясла – садок) № 1
НАКАЗ
31.08.2018
№ 40-а/г
Про посилення профілактичної
роботи щодо запобігання
нещасним випадкам
з вихованцями КЗ
Слобожанський ДНЗ № 1 у
2018/2019 навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»,
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про цивільну
оборону», наказів Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669
«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і
закладах освіти», зареєстрованого Міністерстві юстиції України 23.01.2018
за
№ 100/31552. від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах», (із змінами), наказу
відділу освіти Зміївської райдержадміністрації від 27.08.2018 №166 «Про
профілактичну роботу з питань запобігання всіх видів
дитячого
травматизму в 2018-2019 навчальному році», плану роботи дошкільного
навчального закладу на 2018 -2019 навчальний рік, та з метою організації
роботи щодо профілактики дитячого травматизму, збереження життя і
здоров’я учасників навчально–виховного процесу
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачу, Дерезі І.В.:
1.1. Тримати на постійному контролі виконання нормативно-правових
документів, що регламентують роботу з питань запобігання дитячому
травматизму.
1.2. Застосовувати системний підхід до профілактичної роботи на
основі аналізу нещасних випадків з дітьми навчального закладу, якісного
планування виховної роботи.
1.3. Вжити заходів щодо недопущення травмування дітей під час
освітнього процесу:
- забезпечити наявність правил з техніки безпеки в музичноспортивній залі;
- забезпечити контроль за проведенням інструктажів вихованців з
техніки безпеки під час організації всіх заходів;
- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил
безпеки під час проведення занять з фізичної культури;
- регламентувати наказом по закладу алгоритм дій посадових осіб у
разі випадків травматизму під час освітнього процесу.
1.4. Забезпечити своєчасний облік кожного нещасного випадку у
журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями.
Постійно
1.5. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування
вихованців, та наказом по закладу визначати міру відповідальності
посадових осіб із конкретними висновками.
Після кожного випадку
2. Вихователю-методисту, Костенко Н.Л.:
2.1. Забезпечити оформлення куточків безпеки життєдіяльності
(санітарних бюлетенів, стендів з інформаційними плакатами) щодо
профілактики усіх видів дитячого травматизму та своєчасне оновлення
наочної агітації в них.
Постійно
2.2. Забезпечити проведення профілактичних заходів щодо вивчення
правил дорожнього руху та протипожежної безпеки, правил безпеки на воді
та при користуванні газом, електроприладами, при поводженні з джерелами
електроструму, з вибухонебезпечними предметами, запобігання різних видів
отруєнь залучаючи фахівців відповідних служб та установ.
Протягом 2018-2019 н.р.
2.3. Забезпечувати своєчасне проведення та внесення до планів роботи
записів обов’язкових бесід, занять з безпеки життєдіяльності.
Постійно
2.4. Забезпечити планування та проведення Тижня безпеки дитини та
Дня цивільної оборони (квітень 2019 року).
Протягом
2018-2019
н.р.
2.5. Спланувати та забезпечити проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з педпрацівниками, вихователями, з батьківською
громадськістю шляхом проведення відкритих занять, лекцій, зустрічей з
відповідними фахівцями, розповсюдження наочної агітації (пам'яток) з
питань запобігання усіх видів травматизму.
Протягом 2018-2019
н.р.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Завідувач
І.В. Дерега
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа