close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

)судебное исполненое наказание от 24 05 2006 года

код для вставки
REPUBLIC OR MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU
office Rîşcani
REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIŞINĂU
sediul
Rîşcani
Chisinau, Kiev 3, street, Republic of Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md
Chişinău,
str. Kiev, 3 Republica Moldova
MD-2078, tel. (+373 22) 43 80 02,
tel./fax (+ 373 22) 43 80 02, e-mail: jrc@justice.md
D-lui Maceret Alexei
C
,1
-
r1q
Ieşire Nr. J 11-'
~ -
~ -
---=-
La solicitarea dvs. nr. 64154 din 03.12.2018, Judecătoria Chişinău sediul Rîşcani, conform
registrelor de evidenţă a cauzelor contravenţionale, Vă informează că la data de 25.05.2006 a fost
emisă hotărîrea asupra cauzei contravenţionale nr. 4B-824/2006 conform căreia contravenientului
Maceret Alexei i-a fost aplicată amendă de 40 lei, aceasta fiind achitată integral.
Potrivit explicaţiilor privind aplicarea indicatorului, aprobat prin Hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii, termenul de păstrare pentru dosarele contravenţionale este un an după
executarea pedepsei principale şi complimentare.
Corespunzător suntem în imposibilitatea executării solicitării dvs. de eliberare a copiei
hotărîrii judecătoreşti.
Vicepreşedinte al
Judecătoriei Chişinău,
sediul ~
Ex. Malai Arcadie
Tel. 44-60-57
j(J
. ,.
--.,-
·
---1---
1
OINSPECTORATUL FISCAL DE STAT CHISINAU DAF RISCANI
Clasificarea 123/ 1 SANCTIUNI SI AMENZI ADMINISTR. (Administrat de SFS)
Bugetul consolidat
Data formarii
07.12.2018 Informatia anului 2006
Denumirea : MACERET ALEXEI ARTUR
Codul Fiscal: 2000001159655
Fisa contine informatia din IFT:
06
OM
FISA CONTULUI PERSONAL (PARTEA III) la data 31.12.2006 ('I'otal de la inceputul anului)
--=- ------====---=====--~==========================================================================================
==-======================================
I
Termenul I Calcule pe plati de baza
Calcule pe penalitate
Total
!Codul ICodull
Numarul I
I N I
de
1---------------------------------1---------------------------------------------I Continutul
----I
virat
!loca- I sub-I documentu-I
I
I
I
plata
I Calculat I Achitat
Sold
Calculat
Perioada INum.l Achitat I Sold
pe
in buget llita- ldivi-1
lui
I
I doc.I
sau
I Micsorat !Restituit !Restanta(-) I Micsorat
de
I de I Restituit!
I operatiei
penalitate! de la
ltii
lziunel in sistem I
I
data
I (+) (-)
I
(+) (-) ISuprasolv.
(+) (-)
timp
!zilei
(+) (-)
I
I
I restanta(-) linceputul I
I
I
I
(+)
I
I
I virarii
ISuprasolv(+)
anului
I
I
-----------~----------------------------1
2 Achit.amen.d/p 2508 31.10-31.10
< 40.00 >
0.00
40.00 0150
000492E;l99
2 Total incep.an - Octombrie
0.00
0.00
40.00
3 Total incep.an - Octombrie
0.00
0.00
0.00
5 Total incep.an - Octombrie
0.00
0.00
0.00
6 Total incep.an - Octombrie
0.00
0.00
TOTAL incep.an
Octombrie
0.00
40.00
-
-
O.-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o.oa
0.00
o.oa
0.00
0.00
0.00
o.oa
0.00
0.00
0.00
•
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа