close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

109-17a Bimurza.A

код для вставкиСкачать
Математика бойынша оқыту
нәтижелерін бағалаудың
түрлері формалары және
ұйымдастыру Оқыту
нәтижелерін бағалаудың
қазіргі уақыттағы құралдары
Орындаған:Бимұрза A.
Қабылдаған:Ибрагимов Р.
Жаңартылған бағдарламалардың маңызды
артықшылықтары
- Тәрбиелік
- «Шиыршық әдісі»
- Блум
таксономиясы
бойынша ойлану
деңгейі
- «Ортақ
тақырыптардың»
ескрілуі
- Ұзақмерзімді,
қысқамерзімді,
ортамерзімді жоспарлар
құатты
арттыру, рухани –
адамгершілік
құндылықтарды ескеру
Педагогикалық
мақсаттарды
ұзақмерзімдіде іске
асыру
-
- Алған
білімдерді
пайдалануға
дағдыландыру
- Оқушыларды
танымдылық жүйесіне
белсенді енгізу
2
Жаңартылған бағдарламаның білім беру мазмұны бойынша
бастауыштағы «Математика» пәнінің ерекшеліктері
Сандар, алгебра, геометрия,
математикалық модельдеу
салаларында математикалық
білімі мен біліктілікті
спиралді ұсстаным негізінде
дамыту
Қолданбалы есептер шығару
арқылы зерттеу дағдыларын
дамыту
Сандар
Тәжірибелік бағыты
Түрлі контекстегі процестерді
сипаттау үшін
математикалық модельдерді
құрастыра білу
Техникалық құралдар мен
қолданбалы
бағдарламаларды (GeoGebra)
қолдануды үйрету
Алгебра
Коммуниативтік дағдыларды
меңгеру
(тыңдалым, айтылым,
жазылым, сөйлеу)
Геометрия
Математикалық
модельдеу
3
Бастауыш сатыдағы “Математика” пәніндегі
қамтылған тақырыптар
Жай бөлшектер
• Дұрыс/бұрыс бөлшектерді ажырату, жай бөлшектерді салыстыру
• Бөлімдері бірдей жай бөлшектермен қосу және азайту амалдарын
орындау
• Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру және керісінше
Пайыздар
• Пайыздық қатынасқа есептер шығару
• Пайызды бөлшекке, бөлшекті пайызға айналдыру (½, ¼, ¾ бөлшектерін
пайызға айналдыру және керісінше амалдар орындау)
Қос теңсіздіктер
• Қос теңсіздіктерді білу және жазу
• Берілген шарттар үшін қос теңсіздіктің шешімін таба білу
Нүктелер кординаттары және қозғалыс бағыты
• Қозғалыс сызбасында объектілердің белгілі уақыттағы орнын,
жылдамдығын, қозғалыс бағытын және олардың арақашықтығын
анықтау
• Нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын, олардың тиісті
арақашықтығын есептеп, қозғалыс сызбасын сызу
Тапсырма:
«Түрлі-түсті жүгіртпелі постер»
Блум таксономиясы туралы не білеміз?
Дәріс тақырыбы: Блум таксономиясы –
оқушылардың функционалдық
сауаттылығын дамыту барысында оқытудың
тиімділігін бағалау әдісі
Мақсаты:
 “Блум таксономиясы” түсінігін кеңейту жәе оны оқу
қызметіндегі қажеттілігін қарастыру;
 оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту
барысында Блум таксономиясын бағалау жүйесінде
тиімді әдісі ретінде қарастыру.
БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ
Бенджамин
Блум
таксономиясы
–
педагогикалық
мақсаттардың
классификациялық
амалы.
1956 жылы Бенджамин Блум өзінің қол
астындағы бір топ ғалымдармен « Блум
таксономиясын»
ұсынып,
«Білім
беру
таксономия мақсаты: Таным сферасы» атты
кітабы жарық көрді. Бенджамин Блум –
америкалық оқыту әдістемесінің психологі,
Блум
таксономиясының
авторы.
Пенсильванияда Ленсфорд қаласында туылған,
1935 жылы Пенсильван университетін бакалавр
және магистр деңгейлерімен бітірген, 1942
жылы Чикаго университетінде докторлық
деңгейін қорғады.
Бенджамин Блум
(1913-1999)
ГЛОССАРИЙ
Таксономия (грекше. táxis — орналасу, құрылыс, тәртіп
және nómos — заң).
Таксономия – олардың иерархиясын (белгілі бір
құрылымдағы бірізділігін, реттілігін) құрастыру мақсатында
берілген нысандарды нақты бір өлшемдер мен қағидалар
бойынша жіктеу.
Таксономия барлық оқу мақсаттары мен нәтижелері
бірдей маңызға, құндылыққа ие бола алмайтындығына
негізделген.
Блум таксономиясы
Білімді игеруге бағытталған 6 қадам
Бағалау
Жинақтау
Талдау
Қолдану
Түсіну
Білу, тану
Блум таксономиясы сабақ кезеңдерінде
сабақ кезеңдері дәстүрлі
сабақтарда
Өткен тақырып бойынша
қайталау
Алған білімді пайдалану
Алған білімге сараптама
жасау
Алған білімге толықтыру
жасау
Алған білімге бағалау
жүргізу
сабақ кезеңдері Блум
таксономиясы
бойынша
Білім және түсіну
Қолдану
Талдау
Жинақтау
Бағалау
БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР ҚҰРУ:
1.Білу
1.Теоремаға анықтама бер.
2.Теңдеу мәні шешудің қай жерінде айқындалады?
3.Сандарды қандай екі категорияға жіктеуге болады?
4.(9-177)/21+8 өрнегінің мәнін тап.
2.Түсіну
1.Формуланың негізінде математикалық индукцияны әңгімеле.
2. Теореманың мазмұнын өз сөзіңізбен қысқаша айтып беріңіз.
3. Арифметикалық прогрессияның n-мүшесінің формуласын жаз.
3.Қолдану
1.Берілгенін қолданып геометриялық прогрессияның формуласын құр.
2.Кеспедегі белгілерді пайдаланып, есепті шығару моделін жаса.
3.Шеңбердің ауданын тап.
4.Талдау
1.Өрнектің мәні қайсыс дұрыс, қайсылары бұрыс?
2.Ұсынылған функция графиктердің ұқсастығын табу.
3.Қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулаларын нақты белгі
бойынша бөл.
5.Жинақтау (синтез)
1. Бұрыштың радиандық өлшемін суретке түсір.
2. Теореманы дәлелдеуге ережені әзірле.
3.Есеп шығару нәтижелерiн ескере отырып, оларға болжам жаса.
6.Салыстырмалы бағалау
1.Келтірілген формулаларының дұрыстығын айыпта.
2. Екi есептің шешулерінің нәтижесін бағала.
3.Қазiргi заманда оқушыларға ауызша есептеу дағдылары керек пе?
Мақсаттар
Пайдаланылатын етістіктер
Білім
еске түсіру, анықтау, мақұлдау, қайталау, атау, әңгімелеу,
ұсыну, табу
Түсіну
қайта қарастыру, сәйкестендіру, талқылау, тарту,
мойындау, қайта қарау, түсіндіру, әңгімелеу, айқындау
Қолдану
көрсету, тағайындау, орындау, суреттеу, қолдану, пайдалану,
айналысу
Талдау
ажырату, саралау, үміт арту, даулау,жатқызу, салыстыру,
тәжірибеден өткізу, қарама-қарсы қою, зерделеу
Жинақтау тұжырымдау, оқыту, әзірлеу, дамыту, қайта анықтау,
ұсыну, жасау
Бағалау
жорамалдау, бағалау, таңдау, баға қою, анықтау, санау,
өлшеу, айыптау
Ойлау деңгейі
Сұрақтар үлгілері
Не? Кім? Қашан? Не …. үлгісі болып табылады? ….
не тұспалданады? …. басқаша қалай түсіндіруге
Білу және түсіну
болады? …. бұл үлгі боп табыла ма? Мен мұны өз
сөзіммен сипаттай алам ба?
Қолдану
Бұл қалай пайдаланылады? Бұл немен байланысты?
… қандай жағдайларда?
Талдау
Неге? Қалай? …. себебі не болып табылады?
Қорытынды үшін не нәрсе дәлел? ...себебі қандай?
…бір-бірімен қалай үйлеседі?
Жинақтау
Егер бұл іске асатын болса, осыдан кейін не болады?
Теорияның болжамы іске аса ма? Алынған ақпарат
негізінде қандай қорытынды жасадым? Бұл онымен
қалай байланысты?
Бағалау
Бұл дұрыс па және неліктен? Бұл қисынды ма және
не себепті?
Оқушылардың функционалдық
сауаттылығын дамыту
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 - 2016 жылдарға
арналған ұлттық іс-қимыл жоспарын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы № 832 Қаулысы
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудағы басты
факторлар:
 Оқыту нысаны мен әдістері
 Мектептен тыс қосымша білім беру бағдарламалары
 Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау және
диагностикалау
 Ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеу процесіндегі
белсенді рөлі
Тапсырма: оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау
Не білемін?
Нені білгім
келеді?
Замануи сабақ үрдісіндегі бағалау жүйесі – оқушы, атаана, мұғалім арасындағы бақылау-диагностикалық
байланыс
Мұғалімнің бағалау қызметінің негізі :
· нені бағалау керек?
· қалай бағалау керек?
· не үшін бағалау керек?
Бағалау қағидаттары
Тапсырма: Топ ішінде бағалау
не екендігін талдап, үш негізі
қағидатын атаңыздар
Бағалаудың қағидаттары
 оқыту үдерісінің бөлінбейтін бөлігі;
 әр түрлі әдістерді пайдалану;
 оқытудың сапасы жөнінде ақпараты бар үдеріс;
 оқушылардың өзін-өзі дұрыс бағалау қабілеттерін және оқу
нәтижелерін үнемі жақсартуды дамытады;
әр оқушының кемшілігін емес, мүмкіндіктерін анықтайды;
 оқыту үдерісіне қатысы бар тұлғаларды оқытуды қалай
өзгертуге болатыны туралы ақпараттандырады;
 тиімді кері байланыс арқылы мұғалімдер мен оқушылар
арасында ынтымақтастық орнатады;
 оқытудың маңыздылығын айқындайды;
 оқу үдерісін ықпалдандыру туралы және жетістіктері
туралы мәлімет береді.
Критериалды бағалау моделі
Критериалды бағалау
Қалыптастырушы
бағалау
Бөлім бойынша
жиынтық бағалау
Жиынтық бағалау
Тоқсандық
жиынтық бағалау
Білім беру деңгейі
бойынша
жиынтық бағалау
Оқу мақсаттары
Тапсырма
Бағалау критерийлері
Блум таксономиясы
Дескрипторлар
Кері байланыс
 Критериалды бағалау – оқушылардың оқу жетістіктерін
білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес, ұжым ішінде
өңделген, оқушыға, ата-анаға және мұғалімге түсінікті нақты
анықталған критерийлерге негізделген үдеріс.
Оқу жетістігін бағалау - бұл білім алушының кері байланыс
арқылы білім беру үдерісін реттейтін және түзететін оқу
мақсаттарына
сәйкес жоспарланған нақты қол жеткізген
нәтижесінің дәрежесін белгілейтін үдеріс.
Бағалау критерийі - білім алушылардың оқу жетістік
деңгейлері өлшенетін белгі, өлшем, негіздеме.
Дескриптор – оқушының жұмысты қаншалықты жақсы
орындағанын бағалайтын тұжырым
Ойлау
деңгейлері
Бағалау
критерийлері
Білу және
түсіну
Өрнектің мәнін
түсінеді.
Анализ
Мұғалімнің көмегімен
негізгі ойды
анықтайды.
Дескрипторы
-өрнектің мәнін анықтайды;
-өрнек бойынша сұрақтарға
жауап береді.
-теоремада кездесетін тірек
сөздерді табады;
-теореманың негізгі ойын
анықтайды.
Блум таксономиясы бағалауда
Мысалы:
Ойлау
деңгейлері
Анализ
Бағалау критерийлері
Дескрипторлар
Талдай отырып,
сурет
бойынша есептің шартын
құрастырады.
Түрлі
құрама
есептерді
шығарады.
-есептің
шартын
құрастырудың
түрлі
нұсқаларын қарастырады;
-сурет бойынша есептің
шартын құрастырады;
-есептің шартына сәйкес
сұрақ қояды;
-есепті
шығару
үшін
тиісті амалды таңдайды; қойылған сұраққа жауап
табады.
Математика пәні бойынша қалыптастырушы бағалау
Оқу мақсаты
2.4.1.8 Екі амал арқылы шығарылатын есептерді түрлі тәсілдермен шешу және өзара
кері есептер құрастыру
Бағалау
критерийлері
Тапсырма
Екі амалды есептерді шығару дағдыларын қолданады;
Кері есептер құрастырады.
1. Есепті шығарыңыз.
Екі түлкінің арасы 100 қадам. Егер әрқайсысы алға қарай 35 қадам жасайтын
болса, тоқтаған уақытта екеуінің арасы қанша қадам болады?
Бағалау
критерийлері
Екі амалды
есептерді шығару
дағдыларын
қолданады;
Кері есептер
құрастырады.
2. Кері есептер құрастырыңыз.
Дескрипторлар
Математика пәні бойынша қалыптастырушы бағалау
Оқу мақсаты
2.4.1.8 Екі амал арқылы шығарылатын есептерді түрлі тәсілдермен шешу және өзара кері есептер
құрастыру
Бағалау
критерийлері
Тапсырма
Екі амалды есептерді шығару дағдыларын қолданады;
Кері есептер құрастырады.
1. Есепті шығарыңыз.
Екі түлкінің арасы 100 қадам. Егер әрқайсысы алға қарай 35 қадам жасайтын болса, тоқтаған
уақытта екеуінің арасы қанша қадам болады?
Бағалау
критерийлері
Екі амалды
есептерді шығару
дағдыларын
қолданады;
Кері есептер
құрастырады.
2. Кері есептер құрастырыңыз.
Дескрипторлар
есептің шартын құрастырады;
есептің шартына сәйкес өрнек құрастырады;
амалдардың ретін сақтайды;
қосу және азайту, азайту және азайту амалдарын орындайды;
кері есептің шартын құрастырады;
есептің сұрағын қояды;
амалдардың ретін сақтай отырып, өрнек құрастырады;
РЕФЛЕКСИЯ
«Білгенім – бір тоғыз,
білмейтінім – тоқсан тоғыз.»
Ары қарай
жасайтыны
м
Жақын
арада
жасайтыным
Менің ертең
жасайтыным
Менің
бүгін
жасағаны
м

Барлық уақытта да білім мен білікті
тексерудің әртүрлі тәсілдері болды.
Тарихи даму үрдісінде тек баға қоюдың
формалары мен әдістері, бақылауөлшеуіш шараларын өткізудің жиілігі
және олардың мазмұны, оқушыларға
әсер ету шаралары, мотивациялық
элементтер және көптеген басқа
факторлар ғана ауысты.
Заманауи білім беру үрдісінде
бағалаудың орны





Нормативті функцияға:
нақты оқушының оқуының жетістікті болуына және олардың оқу орнын
бітіруіне сәйкес барлық құқықтық салдардың ол үшін мемлекеттік
эталонмен қатысты бекітілген жетістіктерін белгілеу енеді;
жеке оқушылардың, мектеп сыныптарының, мұғалімнің жұмысының сапасы
және олардың дайындығының деңгейін, оқу үлгірімін әкімшілік бақылау
(ондаған жылдар бойы қалыптасқан келеңсіз жағдайға сәйкес) енеді.
ақпараттық-диагностикалық функция білім беру үрдісінің барлық
қатысушыларының арасындағы мазмұнды байланысты, оқушылардың
мазмұнды және эмоционалды рефлексияларын, сонымен қатар мұғалімнің
педагогикалық рефлексиясын енгізетін негізгі сәттері.
Атап айтқанда, бағалау ең бірінші кезекте, жеке оқушылардың мектепте
қолайлы сезінуі жөнінде де, нақты сыныптағы білім беру үрдісінде барлығы
дұрыс па деу тақырыбын ойлауға ой тастайды.
Оқушылардың әрекет мотивациясымен байланысты жазалау-мадақтау
функциясы қосымша түсініктемені қажет етпейді.

Қазіргі уақыттағы бағалау
жүйесінің функциялары




педагогтарға, ата-аналарға және оқушыларға түсінікті
болатын білім беру жетістіктерін бағалайтын нақты
өлшеулердің жоқтығы;
педагог әр оқушының жетістігін алдын-ала айқындалған
өлшеулер негізінде емес, жалпы сыныптың орташа білім
деңгейіне қарап бағалайды;
оқушыларға қойылған баға оқу бағдарламасының
жекелеген бөлімдері бойынша алынатын нақты білімді,
білікті, дағдыны көрсете алмағандықтан, әр оқушының
жеке білім алу траекториясын анықтауға мүмкіндіктің
болмауы;
оқыту процесінде мұғалім мен оқушы арасында тығыз
байланыс болмағандықтан, оқушының білім алуға деген
белсенділігі төмендейді.
Бағалау жүйесіндегі бар
кемшіліктер
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту
нәтижесіне және қысқа мерзімді
мақсаттарымен оқушылардың жетістігіне
талдау;
 Оқу үрдісін ұйымдастыру ерекшелігін
анықтау және оқу материалын меңгеру
үшін мұғалім мен оқушы арасында
шұғыл өзара байланыс орнату; Оқу
үрдісін ұйымдастыруда түзету енгізу.

Бағалау мақсаттары
1 принцип
Бағалау мақсаты кім жақсы, кім нашар деген
анықтамада емес, оқушылардың ең жоғарғы
нәтиже жетістігі үшін жағдай жасау.
 Бағалау үздіксіз үрдістің ажырамас бөлігі
болып табылады : жоспарлау – оқыту бағалау- жоспарлау 2 принцип
 Бағалаушы және бағаланушы бағалау
критерийін және жағдайын ертерек білулері
тиіс өйткені ол біріншісіне де екіншісіне де
анық болуы қажет.


Бағалау принциптері





3 принцип
Бағалау критерийлері мен жағдайлары
олардың алдын ала жоспарланған
нәтижелерінің жетістіктері, баланың дамуының
жағдайы туралы біршама объективті ақпарат
алу үшін жеткілікті түрде көп түрлі болуы тиіс.
4 принцип
Бағалаудың процедураның маңызды кезеңі:
бағалаушы мен бағаланушы арасындағы кері
байланыс.
Мұғалім ғана емес, сонымен қатар бала да
өзіне таяу уақытта неге байланысты жұмыс
істеу қажеттігін елестетуі тиіс.
Бағалау принциптері
5 принцип
 Бала өзінің қандай да бір қабілетін
бағалай отырып білуі, түсінуі немесе бір
нәрсе істегенде соған сәйкес қимыл
жасап, әрқашан алдына рольдік модель
қоюы тиіс.

Бағалау принциптері

Бағалау жүйесі:

қандай да бір оқу материалы жетістікті игерілген, қандай да
бір практикалық дағды қалыптасқандығын анықтауға
мүмкіндік береді, яғни басқа сөзбен айқанда қандай да бір
салынған оқу курсы белгілі бір минимум талаптарымен
оқушының жетістігін салыстыру мүмкіндігін беруі тиіс.

әр оқушының дайындығының жалпы деңгейі сияқты, сондайақ әр түрлі салаларда танымдық әрекеттердің динамикасы мен
оның жетістіктеріндегі өзгерістерді белгілеу (ақпаратты
меңгеру, өңдеу, өз ойы мен образдарды және т.б.
шығармашылық көрсету), бұл оқушының білім алудағы
жетістіктері мен сәтсіздіктерінің біршама айқын көріністерін
көруге мүмкіндік береді.
Бағалау жүйесіне қойылатын
талаптар


Баға қою механизмінде оларда салынған
ақпараттарда адекватты интерпретациялардың
салыну мүмкіндігі болуы тиіс, не үшін бағалау
жүйесі ағымдағы және қорытынды бағаларды
қою тәсілдері сонымен қатар мақсаттары
мүлдем айқын,бұл бағалар жетістіктер үшін
қойылатын болуы тиіс.
Ол болмаған жағдайда бірінші кезекте
ақпараттық-диагностикалық бағалаудың
орнына бағалаудың жазалау-мадақтау
функциясы шығады, орта білім аясында оның
тең құқықтығына қатысты үлкен күмән
туындайды.
Бағалау жүйесіне қойылатын
талаптар





Бағалау жүйесі үнемі мұғалім, оқушы, ата-ана, сынып
жетекшісі арасындағы байланысты, сонымен қатар
мектептің әкімшілігі мен педагогикалық ұжымы
қарастыруы және қамтамасыз етуі тиіс.
Мұндай байланыссыз оқу үрдісін қалыптастыруға
жүйелі әдіс болуы, яғни оның тұтастығын қамтамасыз
ету мүмкін бе
. Бағалау жүйесі бірыңғай нақты мектеп сыныбына
қолданылатындай болуы тиіс.
Әр түрлі принциптерде негізделген бағалау жүйесін әр
түрлі сабақтарда тиімді жүзеге асыру мүмкін емес.
Бағалау жүйесінде түбегейлі сипаттағы айырмашылық
пән топтарының арасында емес, оқушылардың жас
ерекшеліктерінің топтарының арасында болуы мүмкін.
Бағалау жүйесіне қойылатын
талаптар


Бағалау жүйесі оқушылардың психикасына
ұқыпты, аса сақтықпен қарай отырып
құрылуы, оны зардап шеккізетін
жағдайлардан аулақ болуы тиіс.
Бұған жету үшін негізгі жол – оқу үрдісінің
барлық қатысушыларын жетістікті білім
алуға қажетті және кері байланысты жүзеге
асыру үшін құрал ретінде бағалау жүйесі
туралы хабардар ету.
Бағалау жүйесіне қойылатын
талаптар

Критериалды бағалау – оқушылардың оқутанымдық құзыретін қалыптастыруға
жағдай жасайтын, білім беру мақсаты мен
мазмұнына сәйкес білім беру процесіне
қатысушылардың барлығына алдын ала
таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты
анықталған өлшемдер арқылы
оқушылардың оқу жетістіктерін
салыстыруға негізделген процесс.
Критериалды бағалау
Автор
bimurza.aysulu
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
1 753 Кб
Теги
109, 17a, bimurza
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа