close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Білки

код для вставкиСкачать
Презентація по темі
«Білки»
Білки
• Білки відіграють важливу роль в живій природі.
Життя неможливе без різних по будові і функціям
білків.
• Білки - це біополімери складної будови,
макромолекули (протеїни) яких, складаються із
залишків амінокислот, сполучених між собою
амідним (пептидним) зв'язком.
• Білки відіграють важливу роль в життєдіяльності
всіх організмів. При травленні білкові молекули
перетравлюються до амінокислот, які, добре
розчинні у водному середовищі, проникають в
кров і надходять до всіх тканин і клітин
організму. Тут найбільша частина амінокислот
витрачається на синтез білків різних органів і
тканин, частину на синтез гормонів, ферментів і
інших біологічно важливих речовин, а останні
служать як енергетичний матеріал.
• Тобто білки виконують каталітичні (ферменти),
регуляторні (гормони), транспортні (гемоглобін,
міоглобін і ін.), захисні (антитіла, тромбін і ін.)
функції.
• Окрім довгих полімерних ланцюгів, побудованих із
залишків амінокислот (поліпептидних ланцюгів), в
макромолекулу білка можуть входити також залишки
або молекули інших органічних сполук.
• Властивості білка можуть змінюватися при заміні
однієї амінокислоти іншою. Це пояснюється зміною
конфігурацій пептидних ланцюгів і умов утворення
просторової структури білка, яка визначає його
функції в організмі.
КЛАСИФІКАЦІЯ БІЛКІВ
• Білки підрозділяються на дві великі групи: прості білки,
або протеїни, і складні білки, або протеїди.
ПРОТЕЇНИ:
• Альбумін добре розчиняється у воді. Зустрічаються в
молоці, яєчному білку і крові.
• Глобуліни у воді не розчиняються, але розчиняються в
розбавлених розчинах солей. До глобулінів належать
глобуліни крові і м'язовий білок міозин.
• Глутеліни розчиняються лише в розбавлених розчинах
лугів. Зустрічаються в рослинах.
• Склеропротеїни — нерозчинні білки. До склеропротеїнів
відносяться кератини, білок шкіри і сполучних тканин
колаген, білок натурального шовку фіброїн.
Протеїди побудовані з протеїнів, сполучених з
молекулами іншого типу.
• Фосфопротеїди містять молекули фосфорної кислоти, зв'язану у
вигляді складного ефіру в гідроксильної групи амінокислоти
серину. До них відноситься вітелінбілок, що міститься в яєчному
жовтку, білок молока казеїн.
• Глікопротеїди містять залишки вуглеводів. Вони входять до
складу хрящів, рогів, слини.
• Хромопротеїди містять молекулу забарвленої речовини,
зазвичай типа порфіну. Найважливішим хромопротєїдом є
гемоглобін — переносник кисню, що надає забарвлення
червоним кров'яним тільцям.
• Нуклеопротеїди — пов'язані з нуклеїновими кислотами. Вони є
дуже важливими з біологічної точки зору білками —
складовими частинами клітинних ядер. Нуклеопротеїди є
важливою складовою частиною вірусів — збудників багатьох
хвороб.
Це цікаво
Число амінокислотних залишків, що входять в
молекули окремих білків, дуже різне: у інсуліні 51, в
міоглобіні - близько 140. Тому і відносна молекулярна
маса білків коливається в дуже широких межах - від 10
тисяч до багатьох мільйонів. На основі визначення
відносної молекулярної маси і елементарного аналізу
встановлена емпірична формула білкової молекули гемоглобіну
крові
(C738Н1166О208S2Fe)4
.Менша
молекулярна маса може бути в простих ферментів і
деяких гормонів білкової природи. Наприклад,
молекулярна маса гормону інсуліну близько 6500, а
білка вірусу грипу — 320 000 000.
Розташування білка в хромосомі
Білкова серцевина, обплетена молекулою
ДНК
• Сьогодні людина вже глибоко пізнала механізми
біосинтезу білка і приступила до штучного
отримання найважливіших білків на основі тих же
принципів, які досконало відпрацьовані в процесі
розвитку органічного світу.
•
Виявилось,
що,
розмножуючись
на
відповідному поживному середовищі, деякі
мікроорганізми можуть створювати велику
білкову масу. Штучне здобуття білка було
актуальним питанням вже в минулому столітті,
коли стало зрозуміло, що білки побудовані з
амінокислот за допомогою амідних (пептидних)
зв'язків. Перші синтези низькомолекулярних
пептидів пов'язані з ім'ям німецького хіміка Е.
Фішера. У 1903—1907 рр. Е. Фішер синтезував
поліпептид, що складається з 19 залишків
амінокислот.
Спасибі за
увагу !
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
42
Размер файла
1 778 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа