close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

C75W81

код для вставкиСкачать
www.st-innovation.com
Data Service ST INNOVATION
BXM-81-000_C50 5.0 Report Created FRI 17 SEP 2010 11:28 0010-036c-AIBA.ORG-21-82601
CHAMPIONSHIP OF RUSSIA Sankt-Petersburg 2010
Light Heavy 81 kg
DRAW SHEET
As of 17 SEP 2010 - Number of boxers: 25
CFO
Bye
MEKHONTSEV Egor
SZFO
Bye
KANUNNIKOV Alexey
MOS
Bye
SHISHKIN Vladimir
SPB
Bye
MUSIN Marat
SPB
Bye
YAKUSHEV Eduard
UFO
Bye
ZLYGOSTEV Roman
MOS
Bye
TISCHENKO Evgeniy
PFO
CFO
Bout 10
17 SEP MAMASIDIKOV Timur
BROVKIN Alexandr
CFO
SPB
Bout 11
17 SEP IVANOV Nikita
LOBANOV Viktor
YFO
UFO
Bout 12
17 SEP AKHILGOV Aliskhan
KHAMATOV Denis
CFO
YFO
Bout 13
17 SEP YUROV Nikolay
MUSAEV Ali
DVFO
MOS
Bout 14
17 SEP GUGUNAVA Tengiz
ZAYTSEV Dmitriy
CFO
YFO
Bout 15
17 SEP KADEYKIN Dmitriy
MATASHEV Shamil
CFO
SPB
Bout 16
17 SEP BIRYUKOV Konstantin
RYABOV Evgeniy
SZFO
YFO
Bout 17
17 SEP MOSKOVSKIY Alexsandr
DZANGIEV Ibragim
MOS
SFO
Bout 18
17 SEP STAKANCHIKOV Alexey
BYKOV Pavel
Bout 96
19 SEP Bout 97
19 SEP Bout 98
19 SEP Bout 99
19 SEP Bout 100
19 SEP Bout 101
19 SEP Bout 102
19 SEP Bout 103
19 SEP Bout 200
22 SEP Bout 201
22 SEP Bout 202
22 SEP Bout 203
22 SEP Bout 222
23 SEP Bout 223
23 SEP Bout 235
25 SEP Page 1 / 1
Автор
kepa1992
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
46
Размер файла
48 Кб
Теги
c75w81
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа