close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Електронний підручник по конічній та фасонній обробці

код для вставки
для преподавателей спецтехнологии станочников широкого профиля
Електронний посібник
►
Тема: Обробка конічних і фасонних поверхонь.
►
Розроблений викладачем Професійно
-
технічного училища № 2 Божко Інною Олександрівною
2009
Обробка конічних і фасонних поверхонь на токарному верстаті
►
Типові деталі з конічними поверхнями:
а
-
конічне зубчасте колесо;
б
-
конічна зенківка;
в
-
центр токарного верстата;
г
-
перехідна втулка
►
Попередня обробка заготовки фасонної деталі.
Зміст:
►
Елементи конічних поверхонь.
►
Способи обробки конічних поверхонь
►
Застосування широкого різця
►
Обробка при повернутих верхніх полозках супорта. ►
Обробка конічних поверхонь способом поперечного зміщення заднього центра
►
Основні види браку під час обробки конічних поверхонь їх причини і запобіжні заходи
►
Фасонні поверхні
►
Обробка фасонних поверхонь способом поєднання двох подач ►
Обробка фасонних поверхонь за копіром.
►
Обробка фасонних поверхонь фасонними різцями
Елементи конічних поверхонь:
Конічні поверхні
характеризуються:
-
великим D
і малим d
діаметрами;
-
довжиною конуса l
;
-
кутом конуса 2
α
;
-
кутом похилу конуса α
;
-
похилом П;
-
конусністю
Кут конуса 2 α
-
це кут між двома твірними, що лежать в одній площині,
яка проходить через вісь.
Кут похилу конуса α
–
це кут між віссю і твірною конуса.
Похил П –
це тангенс кута уклону
(
tg
α
= (
D
-
d
)/ 2
l
Конусність або подвійний похил
К=2П=(
D
-
d
)/
l
Способи обробки конічних поверхонь
►
Для виготовлення конічної поверхні необхідно, щоб під час обертання заготовки вершина різця переміщувалася не паралельно , а під деяким кутом до осі центрів . Цей кут повинен дорівнювати куту уклону конуса α
. Вершину різця під кутом до осі заготовки можна переміщувати одним з таких способів:
►
Застосуванням широкого різця;
►
Поворотом верхньої частини супорта;
►
Зміщенням задньої бабки;
►
За допомогою конусної лінійки.
Застосування широкого різця
►
Зовнішні і внутрішні конічні поверхні довжиною до 20 мм обробляють широким різцем , в якого головний кут у плані дорівнює куту уклону конічної поверхні.
Для установлення різця застосовують установочний шаблон.
Обробка конічних поверхонь широким різцем:
►
а –
зовнішньої поверхні;
►
б –
внутрішньої поверхні;
►
в –
установлення різця за шаблоном.
Шаблон прикладають до заготовки , а до його похилої робочої поверхні підводять різець, потім шаблон прибирають і різець підводять до заготовки
Обробка при повернутих верхніх полозках супорта.
а -
обточування зовнішньої поверхні;
б –
розточування внутрішньої поверхні
Поворотну плиту супорта разом з верхніми полозками переміщують відносно поперечних полозків , ослабивши гайки гвинтів кріплення плити. Кут повороту контролюють за поділками на плиті . Під час обробки сряжувальних конічних поверхонь вала і втулки застосовують розточувальний різець з головкою , зігнутою вправо від стержня , а шпинделю надають зворотного обертання. Положення поворотної плити в цьому разі не змінюється.
Обробка конічних поверхонь способом поперечного зміщення заднього центра
►
Довгі зовнішні конічні поверхні (з кутом уклону до 10
˚) обробляють способом зміщення корпуса задньої бабки відносно її плити. Заготовка, установлена в центрі, обертається за допомогою повідкової планшайби і хомутика. Корпус задньої бабки зміщується у поперечному напрямі так , щоб вісь заготовки була розміщена під кутом α
до осі центрів.
►
У процесі вмикання подачі каретки супорта різець , переміщуючись паралельно осі шпинделя , обточуватиме конічну поверхню.
Зміщення корпусу задньої бабки Н визначається як Н=
L sin
α
►
Відомо , що для малих кутів синус практично дорівнює тангенсу.
►
Допускається зміщення корпусу задньої бабки на ±
15 мм.
►
Величину зміщення корпусу задньої бабки відносно плити контролюють за поділками на торці плити або за допомогою лімба поперечної подачі.
Основні види браку під час обробки конічних поверхонь їх причини і запобіжні заходи
Фасонні поверхні
►
Фасонною називають поверхню,утворену обертанням криволінійної твірної навколо осі.
►
Фасонні поверхні контролюють шаблонами. Контур вимірювальної поверхні шаблона відповідає контрольованому профілю.
►
Контроль ведуть «
на просвіт
»
Обробка фасонних поверхонь способом поєднання двох подач.
►
контролюють за кресленням;
►
контролюють за еталонною деталлю.
►
Маючі певні навички, періодично контролюючи оброблювану деталь шаблоном , токар досить точно може виточити фасонну рукоятку, кулю та інші фасонні деталі. Спочатку заготовку обробляють прохідним різцем, надаючи їй форми , близької до заданої. Спосіб обробки поєднанням двох ручних подач непродуктивний і його застосовують при одиничному виготовленні деталей.
Обробка фасонних поверхонь за копіром.
►
На плиті пристрою закріплюють копір 1 з фасонним пазом , у якому є ролик 2, зв'язаний з тягою 3 супорта. Як і під час обробки конусів , гайку поперечного супорта від'єднують від гвинта. Під час повздовжньої подачі каретки поперечна подача супорта відбуватиметься внаслідок руху ролика вздовж паза копіра , і різець відтворить на заготовці профіль копіра , установленого на лінійці.
Обробка фасонних поверхонь фасонними різцями.
1
-
складного профілю
2
-
радіусний канавковий
3
-
зовнішній галтельний
4
-
внутрішній галтельний ►
Короткі фасонні поверхні довжиною до 60 мм у серійному і масовому виробництві обробляють фасонними різцями. Профіль різальної кромки фасонного різця відповідає профілю оброблюваної поверхні.
►
Фасонний різець підводять до заготовки плавно з подачею 0,02
-
0,1 мм/об , причому під кінець проходу подачу зменшують. Щоб дістати малу шорсткість поверхні,швидкість різання під час точіння фасонними різцями не повинна перевищувати 30 м/хв.
►
Сучасні токарні верстати оснащують гідравлічним копіювальним супортом , який доцільно застосовувати для обробки партій , що складаються більш як 30 деталей.
Контроль знань
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
1 186
Размер файла
3 430 Кб
Теги
обробц, дручник, кон, електронний, фасонн
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа