close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дистанційне навчання

код для вставкиСкачать
Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
2012, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ВПРОВАДЖЕННЯ
ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Ю. Б. Пігарєв,
завідувач кафедрою інформаційних
технологій та систем управління,
начальник управління ІТТ,
к.ф.-м.н., доцент
2012, управління інформаційно-телекомунікаційних технологій ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Одеський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного
управління
при
Президентові
України
при
Президентові України є вищим навчальним закладом
ІV рівня акредитації. інститут співпрацює з органами
державної влади та місцевого самоврядування
Автономної
Республіки
Крим,
Вінницької,
Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та міста
Севастополь і готує для цих областей магістрів
державного управління.
З 2006 р. в Національній академії державного
управління при Президентові України та її регіональних
інститутах державного управління (в Дніпропетровську,
Львові, Одесі та Харкові) проходить підготовка слухачів за
заочно-дистанційною формою навчанняза спеціальністю
"Державне управління" (тривалість навчання 30 міс.,
2,5 роки).
Загальні відомості про інститут
|
Інститут постійно та плідно співпрацює з
органами влади Півдня України з питань створення
умов
безперервного
професійного
навчання
державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, надання якісних освітніх послуг.
Робота Інституту з підвищення кваліфікації
кадрів здійснюється в двох напрямках: з державними
службовцями та посадовими особами місцевого
самоврядування IV категорії посад Півдня України та
підвищення кваліфікації кадрів Одеської області V-VII
категорій посад.
Співпраця з органами влади
|
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Міжнародна сертифікація ЦДН
Впровадження міжнародної процедури проведення
он-лайнового тестування
Educational Testing Service (ETS)
|
НАДУ та РІДУ
CENTRAL ASIA
INTEGRATED NETWORK
ECA INTEGRATED NETWORK
Russia
Belarus
Estonia
England
Croatia
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Lithuania
Latvia
Poland
Hungary
Belgium
Moldova
Romania
France Bosnia Bulgaria
Albania Macedonia
Turkey
Mauritania
Senegal
Mexico
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Costa Rica
Venezuela
Columbia
Ecuador
GDLN – навчальна мережа глобального розвитку
|
Korea
Japan
Bangladesh
India
Rwanda
Burundi
Uganda
Tanzania
Zambia
Malawi
Madagascar
Mozambique
Mozambique DL
South Africa
AFRICA-LAC
INTEGRATED NETWORK
Argentina
Pakistan
Laos
Vietnam
Cambodia
Thailand
Yemen
Eritrea
Ethiopia DL
Ethiopia
Kenya
Zimbabwe
Brazil
Georgia
Niger
Mali
Paraguay
Bolivia
China
Azerbaijan
Saudi Arabia
Angola
Peru
West Bank
Egypt
CAR
Burkina Faso
IVC
Ghana
Chad
Togo
Benin Nigeria
Cameroon
Congo
Guinea
Ukraine
Nepal
Morocoo
Washington
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Armenia
Sri Lanka
Indonesia
S&E ASIA
INTEGRATED NETWORK
Philippines
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Відеоконференцзв’язок
Відеоконференція
|
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
3
П’ять років поспіль інститут визнається кращим серед вищих закладів
освіти гуманітарного профілю Одещини.
Навчальну, методичну та наукову діяльність на постійній основі
здійснюють 26 професорів і докторів наук, 78 доцентів і кандидатів наук, що
складає 85 % загального складу викладачів і науковців інституту .
У 2010 році вперше серед навчальних закладів системи Національної
академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних
закладів Півдня України інститут отримав міжнародні сертифікати IQNet та DQS,
що підтверджують успішне впровадження і використання системи управління
якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008.
В інституті запроваджено систему моніторингу якості навчального
процесу з використанням сучасних інформаційних технологій.
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання
організації електронного документообігу та звітності” від 9 вересня
2009 р. N 1087-р, рішень Вченої ради інституту від 30 червня 2009 року
№ 130/7-5 “Про відкриття спеціалізації Електронне урядування” та
№ 130/7-6 “Про впровадження в інституті системи електронного
документообігу”
в
інституті
побудовано
спеціалізований
комп’ютеризований клас.
Комп’ютерний клас використовується у навчальному процесі з
підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації
кадрів для вивчення технологій електронного документообігу та
електронного цифрового підпису.
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Міжрегіональна
інформаційно–освітня мережа (МІОМ)
(регіональні інститути та ЦПКК)
Харків
Київ
Львів
Дніпропетровськ
Одеса
Дистанційне навчання
Дистанційне навчання
– це навчання, яке передбачає активне
спілкування між викладачем і слухачем (студентом) за допомогою сучасних
педагогічних та інформаційно – телекомунікаційних технологій (ІТТ).
СЦЕНАРІЇ
В один час
У різний час
Центри з навчальними
ресурсами, які учні можуть
відвідувати у свій вільний час.
У різних
місцях
Аудіо- та відеоконференції;
телебачення з однобічними
відеопередачами; двостороннє
використання аудіозаписів;
радіо з можливістю одержувати
відповіді від учнів; спілкування
по телефону та консультації.
Заняття вдома, конференції за
допомогою комп'ютера,
консультаційна підтримка по
електронній пошті, спілкування
по факсимільній пошті
Сінхрон. навчання
В одному
місці
Викладання в аудиторії,
консультації й семінари, при
Установча
очному спілкуванні,
практичні
заняття та заняття
сесіяв школах з
гуртожитками.
ДН
Асінхрон. навчання
Основні напрямки діяльності
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.
Сучасні педагогічні та інформаційно – телекомунікаційні технології, які
з’єднують теорію і практику ДН переходять в нову якість, стають
“середовищем знань” ( knowledge-media).
Історичні етапи розвитку та становлення
дистанційного навчання
1856 р. – початок розвитку дистанційного навчання. Створення Інституту в Берлині,
заснованому на заочній формі навчання іноземних мов.
У 1850 р. - в Росії створено перший Інститут заочного навчання.
Еволюцію дистанційного навчання за аналітичним оглядом UNESCO Institute for Information
Technologies in Education визначили три покоління засобів.
Засоби першого покоління:
•
написані від руки чи друковані матеріали, що з середини ХІХ століття залізницею та
поштою розповсюджувалися інструкторами серед великої кількості географічно розділених
учнів;
•
з 20-х років ХХ століття - радіокурси;
•
з 50-х років ХХ століття – телевізійні курси.
За матеріалами аналітичного огляду UNESCO Institute for Information Technologies in Education:
[http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001500/150097eo.pdf]
Історичні етапи розвитку та становлення
дистанційного навчання
Друге покоління засобів (з 1969 р. – рік створення Відкритого університету Великобританії):
•
високоякісні навчальні матеріали (переважно друковані, в комплекті з радіо- та
телематеріалами, аудіозаписами), що відобразили комплексний підхід до організації
дистанційного навчання та відрізнялися високою вартістю підготовки.
Саме у цей час формується соціальна функція дистанційного навчання – надання освітніх
послуг всім тим, хто бажає навчатися, але не має можливості змінити звичний спосіб життя
та відвідувати регулярно навчальний заклад.
Третє покоління засобів:
•
інформаційні та телекомунікаційні, що забезпечили двосторонній синхронний/асинхронний
обмін інформацією різних форматів (текст, графіка, звук, анімація) та суттєво полегшили
взаємодію між наставником і тими, хто навчається, останніх між собою.
За матеріалами аналітичного огляду UNESCO Institute for Information Technologies in Education:
[http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001500/150097eo.pdf]
Генеалогія дистанційного навчання
(в залежності від засобів комунікації)
Дистанційне навчання
Кореспондентське навчання
(1883)
Навчання, що базується на
використанні технологій (1950-1990)
Електронне навчання
(e-Learning) (з 1995 р.)
Навчання з використанням
комп’ютера
Комп’ютерне навчання
Online Learning
Electronically-Assisted Learning (з 1990 р.)
Навчання з електронним контролем
Супутникове
електронне навчання
Відеоконференцзв’язок
Електронна дошка об’яв
Відеозапис, DVD
Навчання з використанням
Інтернет - технологій
Навчання з використанням
засобів Інтернет – зв'язку
За матеріалами Американської асоціації дистанційного навчання (USDLA)
Економічна складова
Наукова складова
Кадрова складова
Методична складова
Технологічна складова
Програмна та інформаційна складові
Технічна та телекомунікаційна складові
Організаційна складова
Нормативна складова
Спрощена модель
Рівні моделі
Навчальний
процес
5
4
Інфраструктура
НММ - ІЗ
СПЗ
3
2
Мережа
1
Дистанційне навчання
Дистанційне навчання
Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:
засоби надання навчально-методичного матеріалу студенту;
засоби контролю успішності студента;
засоби консультації студента програмою - викладачем;
засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;
можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією,
коригування помилок.
Дистанційне навчання
Переваги дистанційного навчання:
По-перше,навчання проходить за схемою "24x7" або "anywhere-anytime".
Тобто, той хто навчається, може сам обирати час і місце навчання (з дому, з
роботи і т.д.).
По-друге, індивідуальний підхід до кожного. Викладач дистанційної
форми виступає більше у ролі помічника, наставника, радника, саме
тому за кордоном він називається tutor (тьютор). Крім індивідуальної
роботи, в системах дистанційного навчання часто організується робота
у невеликих групах. Робота у групах може мати суттєвий вплив на
засвоєння навчального матеріалу.
По-третє, обмежена тривалість при високій якості навчання.
Дистанційне навчання
Необхідні умови для дистанційного навчання:
По-перше, доступ до комп'ютера.
По-друге, вихід до мережі Internet. Якщо такої можливості немає,
можлива кейсова форма: коли студенту видається так званий
"кейс", що містить усі необхідні навчальні матеріали і посібники.
По-третє, бажання навчатися і вміння працювати самостійно. Це
дуже важливо, тому що саме від цих двох рис залежить
ефективність всього навчального процесу.
Загальнодержавне нормативно-правове забезпечення
Регіональне нормативно-правове забезпечення
Інституційне нормативно-правове забезпечення
Інстутиційна нормативно-правова складова
Концепція (основні терміни та їх визначення, загальні положення, спеціальність, вид та форма навчання,
модель навчання, види діяльностей тощо ) – 2001 рік
Положення про проведення експертизи дистанційних курсів (основні терміни та їх визначення, структура та
функції основних елементів дистанційного курсу, зміст експертизи дистанційного курсу, порядок проведення
експертизи дистанційного курсу) – 2002 рік
Тимчасове положення про дистанційне навчання (основні терміни та їх визначення, загальні положення,
організація навчального процесу, учасники навчального процесу, забезпечення процесу заочно-дистанційного
навчання тощо ) - 2003 рік
Тимчасовий порядок планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
Національної академії державного управління при Президентові України для заочно-дистанційної форми
навчання (основні терміни та їх визначення, загальні положення, види робіт, що здійснюються науковопедагогічними працівниками, та норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних
працівників Національної академії державного управління при Президентові України для заочно-дистанційної
форми навчання) – 2004 рік
Стандарти структурних складових навчально-методичних комплексів (шаблони документів (конспект лекцій,
е-посібник, веб-елемент, бібліотека, словник, тести, практичні та семінарські заняття, презентації, методичні
рекомендації для викладачів та слухачів, ) для розробників, методистів та дизайнерів дистанційних курсів тощо)
– 2006 рік
Положення про заочно-дистанційну форму навчання (загальні положення, основні терміни та їх визначення,
організація навчального процесу, види занять, процедури оцінювання, учасники навчального процесу,
забезпечення процесу заочно-дистанційного навчання, види забезпечень навчального процесу тощо) – 2007 рік
Регламент ОРІДУ з питань організації навчання за заочно-дистанційної форми навчання (взаємодія між
структурними підрозділами інституту та слухачами, форми документів та документообіг, порядок проведення
очних та дистанційних сесій, складання заходів, підведення підсумків тощо) – 2007 рік
Положення про заочно-дистанційну форму навчання для підвищення кваліфікації кадрів – 2011 рік
Організаційне забезпечення (інфраструктура)
Перший
заступник
Навчальнометодичний
відділ
Деканат
Слухачі
Кафедри
ЦДН
Організаційне забезпечення (інфраструктура)
Пам'ятка
викладача
Пам'ятка
слухача
Пам'ятка
працівника
деканату
Пам'ятка
працівника
НМВ
Організаційне забезпечення (пам'ятка викладача)
Організаційне забезпечення (інфраструктура)
6.2. Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах
6.2.1. Навчальний процес дистанційного навчання у вищих навчальних
закладах організовується на підставі навчальних планів, що розроблені на основі
галузевих стандартів вищої освіти, за умови виконання вимог до всіх елементів
технологій дистанційного навчання.
6.2.2. Навчальний процес за дистанційною формою у вищих навчальних
закладах здійснюється у таких формах:
вивчення теоретичного матеріалу (лекція);
виконання індивідуальних (проектних) завдань;
обговорення проблемних питань (форум);
практичні заняття (обмін файлами);
перевірка знань у формі тестів;
контрольні заходи.
Основні види навчальних занять
Контрольні заходи у слухачів дистанційної форми навчання передбачають
самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль.
Самоконтроль є первинною формою контролю знань студентів, який обов'язково
забезпечується структурою та організацією будь-якого дистанційного курсу.
Основною формою вхідного, поточного та рубіжного контролю є тестування. Крім
того поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських
занять та дискусій.
Оцінювання результатів тестування, практичних робіт відбувається дистанційно у
двох режимах: автоматизовано та безпосередньо викладачем.
Методичне забезпечення (склад НММ)
Електронний навчальний посібник
Методичні рекомендації для слухача
слугує для управління навчальним
Дистанційний курс – навчальний модуль освітньо-професійної
програми
слугують для здійснення методичної
процесом,
надання знанькваліфікації
шляхом викладу
(ОПП)
підготовки
магістрів або професійної програми
підвищення
підтримки
слухачів
щодо вивчення
теоретичного матеріалу, формування
дистанційного
кадрів. курсу шляхом надання
навичок і вмінь на основі отриманих знань,
слухачам конкретних методичних
закріплення матеріалу, контролю засвоєння
рекомендацій у межах кожної теми.
теоретичного матеріалу, виконання
практичних завдань та їх контролю.
Основні елементи дистанційного курсу
Додаткові навчальні засоби та носії
навчальної інформації (компакт-диски,
КОМПЛЕКС
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ включає:
відеокасети,
аудіокасети)
створюються у
Навчальний посібник слугує для
залежності
від специфіки
та потребпосібник;
електронний
навчальний
викладу теоретичного матеріалу.
дистанційного курсу і призначаються для
Бібліотека містить усі необхідні
друковані
матеріали
(навчальний посібник, робочий зошит,
розміщення
аудіо,
відео, графічної,
матеріали у повнотекстовому вигляді.
текстової інформації великих обсягів, що
опорний
конспект,
методичні
рекомендації
для
слухачів,
Словник містить тлумачення основних
Комплекс
навчально-методичних
матеріалів (КНММ)
не
дозволяє розмістити
її у межах
електронного
посібника.
термінів та понять.
методичні навчального
рекомендації
для викладачів тощо);
Методичні
рекомендації
для засоби та носії навчальної інформації
додаткові
навчальні
викладачів слугують детальному
Опорний конспект (робочий зошит) як базовий
висвітленню
діяльності
та ролі викладача
(компакт-диск,
відеокасета,
аудіокасета) відповідно
конспект, в якому викладені основні визначення,
щодо організації навчального процесу
базові теоретичні
узагальнення, структурно-логічні
до специфіки
дистанційного
курсу.
Комплекс
дій з організації
навчання
шляхом
надання конкретних
методичних
схеми тощо слугує для поміток слухача при
рекомендацій щодо проведення
закожного
дистанційною формою
опрацюванні різноманітних інформаційних джерел
навчального заходу у межах
під час навчання та письмового виконання
дистанційного курсу.
практичних вправ.
Програмне забезпечення
Інформаційне забезпечення
Принципи організації ДН
Установча очна сесія
Підсумковий очний контроль
Мінімально можливі терміни та
кількість очних сесій
Максимально повне забезпечення
слухача НММ
Практичність
Потижневе планування навчальної
діяльності
Шкала оцінок
СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Синхронні системи
Асинхронні системи
Змішані системи
Інтерактивне ТБ
Телеконференції
Відеоконференції
ЧАТ
Друковані матеріали
Аудіо/відео касети
Електронна пошта
WWW, форум, FTP …
СДН
Переваги заочно-дистанційної форми
підвищення кваліфікації
посадовці підвищують свій професійний рівень, отримуючи в режимі онлайн методичні матеріали, завдання для самостійного опрацювання, беруть
участь у форумах та інших інтерактивних заходах, використовуючи при
цьому інформаційно-технічні засоби не витрачаючи час та кошти на
відрядження, без відриву від роботи.
весь процес отримання освітніх послуг у заочно-дистанційному режимі
контролюється викладачами кафедр та спеціалістами управління
інформаційно-телекомунікаційних технологій нашого інституту. Відповідно
до навчальних програм слухачі виконують завдання у терміни за
встановленим графіком виконання контрольних заходів.
за результатами підвищення кваліфікації та виконання обов’язкових
контрольних заходів, слухачі отримують сертифікат про підвищення
кваліфікації.
Організація навчального процесу
підвищення кваліфікації у заочно-дистанційному режимі
Очні сесії
Перший
Настановча
день
(очна)
сесія
(1 день, Чт або Пт)
(настановча
7 ак. год.
сесія)
4 ак. год.
СДН
Дистанційна сесія
28 календарних
днів (4 тижні)
(4 тижня)
45 або 43 ак. годин
Дистанційна сесія
Останній день
Екзаменаційна
(очна) сесія
(1 день, Пн або Вт)
(екзаменаційна
2 або
4 ак. годин
сесія)
Загальний підхід
СДН Прометей –
4 год.
Дистанційний курс
(тематичний семінар) –
54 години
Документ
(54 ак. год.)
Дискусія –
4 год.
Модель планування навчального курсу
“ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ
ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ”
36
Графік організації навчального процесу
(магістерська підготовка)
10
Заочно-дистанційна форма навчання
Очна сесія
1
Настановча
очна сесія
Вивчення модулю
Навчання
у дистанційному
Тест
режимі
Вивчення теоретичної
складової теми
Форум,
чат
2
1
Установчі заняття, отримання
навчальних матеріалів
Тест для самоконтролю та
поточний тест
Підготовка
індивідуальних
завдань (проект)
Підсумковий
контроль
(очна сесія)
Семінарське заняття
Практичне заняття
3
2
Дистанційне навчання
|
Екзаменаційна
Тема
1 2 Тема
Тема
...
очна сесія
29
Аналіз
кейсу
Захист
завдань
(проекту)
3
Настановча сесія
Настановча сесія проводиться в перший день занять в
очному форматі (лекції, практичні заняття і вхідне тестування).
Слухачам надається методичний матеріал на електронних
носіях інформації для самостійного опрацювання та своєчасного
направлення викладачу практичних та контрольних робіт згідно із
встановленим графіком проходження підвищення кваліфікації.
Також під час настановчої сесії працівник відділу
дистанційного
навчання
управління
інформаційнотелекомунікаційних технологій інституту навчає слухачів роботі з
системою дистанційного навчання СДН «Прометей» для роботи з
викладачем семінару у дистанційному форматі (дистанційна
сесія).
Екзаменаційна (підсумкова) сесія
Екзаменаційна (підсумкова) сесія проводиться в
останній день занять в очному форматі.
Для проведення екзаменаційної (підсумкової) сесії
працівники інституту у складі: заступник директора - начальник
Управління ПКК, викладача кафедри, керівника відділу
Управління ПКК виїжджають до органу публічної влади.
Програмою екзаменаційної (підсумкової) сесії передбачається
проведення викладачем кафедри підсумкового контролю у
формі
захисту
індивідуального
навчально-практичного
завдання.
Дійові особи і виконавці
42
СЛУХАЧІ
Можливості, які надає СДН слухачам дистанційної форми:
43
ВИКЛАДАЧІ
Можливості, які надає СДН викладачам дистанційної форми (тьюторам):
44
АДМІНІСТРАТОР
Функції підсистем адміністратора та організатора
45
Перелік тем однокредитних семінарів
з підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування
ІV – VІІ категорій посад
1.
«Державно – приватне партнерство як форма взаємодії влади і бізнесу».
2.
«Управління проектами в публічній сфері».
3.
«Сучасні підходи до формування та реалізації регіональної політики».
4.
«Організація контролю виконання та дотримання виконавської дисципліни в органах публічної влади».
5.
«Впровадження системи управління якістю в органах публічної влади».
6.
«Сучасні євроінтеграційні процеси та стан взаємовідносин Україна – ЄС».
7.
«Електронний документообіг».
8.
«Правові аспекти діяльності органів публічної влади».
9.
«Правові механізми прийняття нормативно-правових актів».
10. «Управління місцевими фінансами і бюджетом».
11. «Ділова українська мова в державному управлінні».
12. «Територіальна організація влади в Україні».
13. «Етика та культура комунікації публічного службовця».
14. «Ґендерна освіта публічних службовців».
15. «Механізми взаємодії між органами публічної влади на територіальному рівні».
16. «Стратегія державної кадрової політки, сучасні питання професіоналізації служби в органах публічної влади».
Вчити вчитися
Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з
діями, необхідно постійно "НАВЧАТИ СЕБЕ", поповнюючи
й розширюючи свою освіту.
Багато років існує чудова традиція – дарувати книги. Але часи міняються. Тепер ми
живемо в епоху інформаційного вибуху, і вже неможливо уявити собі наше життя
без комп'ютерів. Все більше і більше людей в усьому світі відчувають нагальну
необхідність в отриманні певних базових знань. І вже не за горами той час, коли
з'явиться нова традиція: дарувати "коробочну" версію дистанційного курсу на
компакт-дисках чи пароль для реєстрації на освітньому сайті.
“УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ"
“ВЧИТИ
ВЧИТИСЯ"
Пігарєв Юрій Борисович
pigarev@oridu.odessa.ua
www.oridu.odessa.ua
(8048) – 729 – 76 -61
Дякую за увагу !
© 2012, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
84
Размер файла
8 767 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа