close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Токарні різці.лекція з викор.комп.техн

код для вставки
будова токарного різця
 Міністерство освіти і науки Украіни
Дніпропетровське Профес
ійно
-
технічне училище№2
з дисципліни
Технологія верстатних робіт
Розробив:
Викладач спец.технології Божко І.О
. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
ЛЕКЦІЇ
з використанням комп
`
ютерних технологій
200
9
на тему
: «
Класифікація токарних різців і їх призначення. Кути токарного різця
»
.
Для вивчення даної теми необхідно звернутись до набутих знань
Процес різання виконується на верстаті
Ріжучим інструментом
Які методи обробки різанням Ви знаєте?
Які поверхні має заготовка?
Вірно,заготовка має такі поверхні:
Що таке процес різанням?
Процес різання це -
виготовлення виробу, методом зняття шару металу
ТЕМА:
«
Класифікація токарних різців і їх призначення. Кути токарного різця
»
.
Питання до змісту заняття
1 По яким признакам класифікуються токарні різці?
1.1 По виду обробки.
1.2 По напряму подачі.
1.3 По призначенню.
1.4 По матеріалу ріжучої частини.
1.5 По способу виготовлення.
1.6 По конструкції головки різця.
2 Геометрія токарних різців.
2.1 Елементи різця.
2.2 Кути різця.
Схеми обробки поверхонь
заготовок на токарно –
гвинторізн
ому верстаті
Токарні різці класифікуються
По виду обробки
По напряму подачі
По призначенню
По матеріалу ріжучої частини
По способу виготовлення
По конструкції головки різця
По виду обробки різці поділяються на:
Прохідні
Підрізні
Прорізні і відрізні
Розточні
Канавочні
Різьбові
Фасочні
Радіусні
Фасонні
Різець прохідний прямий
Застосовуються для обробки зовнішніх циліндричних поверхонь
Різець прохідний відігнутий
Ці різці працюють як прохідні з повздовжнім рухом подачі і як підрізні з поперечним рухом подачі
Прохідний упорний різець
Для одночасної обробки циліндричної поверхні і торцевої площин застосовують прохідні упорні різці
Токарні підрізні різці
Застосовують для підрізання торців заготівок. Вони працюють з поперечним рухом подачі інструменту по напрямку до центра або від центра заготівки
Розточувальні різці
Використовуються для розточування отворів, попередньо просвердлених або отриманих штамповкою
Відрізні різці
Відрізні різці використовують для:
розрізання заготовок на частки;
відрізання оброблених заготовок;
для проточування канавок.
Фасонні різці
Фасонні різці застосовують для обробки коротких фасонних поверхонь з довжиною обробляємої поверхні до30
-
40мм.
Різьбовий різець
Різьбові різці служать для нарізання зовнішньої і внутрішньої різьби любого профілю: прямокутного, трикутного, трапецеїдального.
Вони поділяються на стержневі, круглі, призматичні.
По напрямку руху різці поділяються на:
По призначенню різці поділяються Для чорнової обробки.
Для чистової обробки.
Для точної обробки.
По матеріалу ріжучої частини
різці поділяються:
З швидкоріжучої сталі.
З твердих сплавів.
З мінералокерамічними пластинами і алмазами.
По конструкції головки різці поділяються на
Прямі (рис. а)
Відігнуті (рис. б)
Зогнуті (рис. в)
Відтягнуті (рис. г)
Елементи токарного різця
Головка різця має наступні елементи
Геометрія різця
Головні кути різця
-
передній кут
α
-
головний задній кут
–
кут загострення
δ
–
кут різання Кути різця в плані -
головний кут в плані
1
–
допоміжний кут в плані
-
кут при виршині
ВИКОНАЙТЕ ТЕСТ ДО ТЕМИ
1 Як називається і для чого використовується те що тримає білка?
Якою цифрою позначена головна задня поверхонь?
Як називається різець?
Для обробки яких поверхонь призначений різець?
Якою буквою позначений кут загострення?
Яке найкраще положення в суспільстві? Для обробки яких поверхонь призначений різець?
Як називається деталь?
Що ми бачимо на схемі?
Якщо Ви на всі питання відповіли вірно, складіть кросворд до теми.
Якщо ні почніть з початку.
Домашнє завдання
1 П.М.Денежний Токарное дело стр.8
-
11
2 Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент –
Токарно
-
гвинторізн
ий верстат.
Призначен
ий для обробки точінням
Різьбовий
Буквою β
(бета)
Вірно цифрою п'ять
Процес різання
Горизонтальне
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
3 344
Размер файла
6 362 Кб
Теги
техн, токарн, викор, лекц, комп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа