close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Чернова_2010

код для вставкиСкачать
Донецька область
Презентація педагогічного досвіду вчителя
Жданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Чернової Елли Михайлівні
« На світі є тільки один спосіб, що
спонукає кого-небудь щось
зробити…І він полягає в тому, щоб
примусити іншу людину схотіти це
зробити. Пам'ятайте: іншого способу
немає».
Дейл Карнегі.
Навчальна технологія – це цілісний алгоритм організації
ефективного
засвоєння
знань, умінь
і
навичок, що
характеризується оптимальною комбінацією основних навчальних
компонентів (зміст, прийоми і методи, форми та засоби) із
урахуванням вимог наукової організації праці,збереження і
зміцнення
здоров'я
суб'єктів
навчання: вона
забезпечує
досягнення запланованих навчально-виховних результатів.
Мета роботи
Висока
мотивація
навчання
розвиток
самодостатньої
особистості,
здатної до
осмислення
творчої
діяльності, до
розв'язання
життєвих
проблем.
Допитливість
Ініціативність
Толерантність
Учень творча
особистіст
ь
Комунікативні
здібності
Працьовитість
Організованість
Активна
громадська
позиція
Оптимісттичне
ставлення
до життя
Технологія педагогічного процесу - це
вміння педагога оптимально
організувати життя дітей та
підпорядкувати всю освітню діяльність
завданням їх особистісного розвитку.
На мій погляд, мета введення
інтерактивних методів навчання
полягає у тому, щоб навчальний
процес відбувався за умови
постійної активної взаємодії всіх
учнів.
Коли учні працюють разом, вони формують уміння
й навички, необхідні для самостійного життя:
уміння уважно слухати,
спільно розв'язувати проблеми,
самостійно(спільно) приймати рішення,
проводити різноманітні дослідження,
аналізувати матеріал,
розв'язувати конфлікти,
засвоювати навички демократичного способу
життя, що знадобляться їм у сім’ї, на роботі, у
житті.
Педагогічні інновації:
інтерактивні методики за О.Пометун і
Л.Піроженко(робота в групах, метод
проектів, рольові та ділові ігри);
технологія розвивального навчання за
Б. Ельконіним-Давидовим;
технологія проблемного навчання Д.Фрімена;
ігрові технології;
технологія формування та розвитку
критичного мислення.
В.О.Сухомлинський порівнював думку дитини з ніжною трояндою,що
не може квітнути без сонця. І бажання вчитися - в емоційному
забарвленні думки, в почутті радісної схвильованості.
Методи активного навчання засновані
на загальних принципах:
мотивація;
зв'язок минулого та сучасного досвіду;
активне залучення всіх учасників до процесу
пізнання.
Особливу увагу я
приділяю мотивації
навчання.
Я навчаюсь
для того,
щоб
отримати гарну
професію
Моніторинг якості знань учнів 4-Б класу
Жданівської ЗОШІ-ІІІст.№2 за 2007-2010 роки.
П’ять типів ставлення до
навчання:
негативне;
байдуже(нейтральне);
позитивне аморфне;
позитивне пізнавальне, усвідомлене;
позитивне відповідальне, особистісне.
Завдання вчителя
створити навчальне середовище, яке позитивно
впливає на формування ціннісного ставлення до
навчання.
Для цього на уроках я намагаюсь створити
«ситуацію успіху».
Школа повинна стати установою,
в якій кожен учень почувається
потрібним, прийнятим,
упевненим, успішним.
Для дітей молодшого шкільного
віку характерним є:
нестійка увага;
- швидке стомлювання;
- безпосередній прояв емоцій, відкритість,довіра
до вчителя, наслідування.
Найпоширені дидактичні ігри,які я
використовую на уроках:
« Мікрофон»
«Запитай у мене»
«Перекладачі»
«Чарівний кошик»
« Швидко до вершини»
«Довідкова служба»
«Ланцюжок запитань»
- Вправи діда-Буквоїда
- Хвилинки фантазії
- « Лабіринт»
- « Мозковий штурм»
- « Плутанка»
- « Віночок»
- « Броунівський рух»
Результативність роботи
позитивне ставлення учнів до навчання,
зацікавленість у результатах роботи;
наявність у учнів міцних і стійких знань з усіх
освітніх галузей Державного стандарту
початкової навчальної освіти;
вміння учнів застосовувати набуті знання на
практиці;
вміння учнів організовувати самостійну
діяльність, проявляти самостійність мислення.
Перспективи досвіду
Розробка методичних рекомендацій для
впровадження інтерактивних технологій у
навчально-виховний процес.
Розробка творчих завдань для групової роботи
на уроках у початковій школі.
Співпраця з батьками у напрямку формування у
учнів позитивної мотивації навчання,
формування навичок самоосвітньої діяльності.
1.Ковальова В.І. Творча майстерня . Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра. – Х. :
ВГ « Основа»,2010.
2. Лупінович С.М. Навчаємося залюбки!Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів. – Х.:
ВГ « Основа» ,2009.
3. Додусенко Н.О., Нетужилова І.В. Проектна діяльність в початковій школі. – Х.: ВГ « Основа» , 2010.
4. Гончарова І.М., Полохова Л.М. Формування мовленнєво- комунікативних компетентностей молодших
школярів. – Х.: ВГ « Основа», 2010.
5.Володарська М.О. Робота з обдарованими дітьми. - Х.: ВГ « Основа»,2010.
6. Дідик О.В. Компетентісно- орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого
школяра.- Х.: ВГ « Основа», 2010.
7. Рибальченко С.Є. Формування культури здоров/я учнів засобами інноваційних технологій. – Х.: ВГ «
Основа»,2010.
8. Булгакова О.О. Школа в контексті життєтворчої особистості. //Початкове навчання та виховання. -2010.№ 19-21.-С. 2-11.
9.Ющенко І.В. Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах.// Початкове
навчання та виховання.-2010.-№ 2(222).-С.2-6.
10.ШейкоГ.К.Інноваційні методи роботи в початковій школі.-« Ранок»,2008.
11.Діхтяренко Л.В. Інтерактивні дидактичні ігри на уроках читання у 4 класі.// Початкове навчання та
виховання.- 2009.- №25.-С.28-36.
12.Бланк Т.В. Формування позитивної мотивації як фактору успіху навчальної діяльності молодших
школярів.// Початкове навчання та виховання.- 2009.-№ 16-18.С.2-9.
13. Володарська М.О. Світ прав дитини.Уроки громадської освіти.Інтерактивні методики.-Х.: Скорпіон,2005
14.Лукаш Н.А. Нестандартний урок з курсу « Я і Україна» в 2 класі.// Початкове навчання та виховання.2009-№29. С.2-4.
15. Н.О.Відерська Проект у 2 класі « Маю право».//Початкове навчання та виховання.- 2009- № 29. С.5-8
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
213
Размер файла
5 832 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа