close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Компютърна презентация

код для вставкиСкачать
Компютърна презентация
MS Power Point
1. Основни понятия
Компютърна презентация – набор от
слайдове*, които са свързани един с друг
и са съхранени в общ файл и служат за
представяне на информация пред
публика.
Слайд – логически самостоятелна
информационна структура, съдържаща
различни обекти, които се представят на
един екран на монитора, на лист хартия
или на диапозитив.
2. Мултимедия
Съчетаване на текст, звук, графика и видео при
представянето на информация пред публика.
Обекти в слайда:
Заглавия и подзаглавия;
Изображения (рисунки);
Таблици и диаграми;
Текст;
Звук;
Фон;
Дата, номер;
Различни външни обекти.
3. Разработка на презентация:
Постановка на задачата.
Планиране на презентация.
1)
2)
a)
b)
c)
3)
4)
Подбор и обработка на материалите;
Определяне на разделите и подразделите на
презентацията;
Определяне на последователността на слайдовете:
Създаване на презентацията.
Управление.
4. Режими на работа в
Power Point
Outline View – разработване на
структурата на презентацията;
Slide View – разработка на отделните
слайдове;
Slide Sorter View – работа върху всички
слайдове едновременно;
Slide Show – за демонстрация на
слайдовете.
5. Работа с текстове:
6. Изображения (картинки):
Създаване на
елементарни графични
примитиви (елипси,
правоъгълници, стрелки,
линии и др.
Групиране на
изображения.
Добавяне на сянка и
триизмерни графики.
Оцветяване.
7. Анимация:
Анимация на отделен
обект;
Установяване на
последователността
на появяване на
обектите в слайда.
Избиране на ефекти
за преход от слайд в
слайд.
Хронометър за слайд
шоуто.
8. Изкуството да се презентира
(Как да направите успешна презентация)
Подбор на съдържанието: характеристики и ползи от
продукта , който се презентира.
Анализ на аудиторията.
Подбор на техника и структура на дизайна.
Стил на изпълнението.
Привличане на вниманието.
Встъплението е важно, за да привлечете внимание.
Заключението е важно – то остава в съзнанията на
аудиторията и след края на презентацията.
Акцентиране на най-важните моменти (Power Point).
Умение да се убеждава и забавлява, да се отговаря
на въпроси – комуникативни умения.
следва
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
8
Размер файла
298 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа