close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок ЗНО 2012

код для вставкиСкачать
ЗНО 2012
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ План
-
конспект уроку
для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів
«ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗНО
-
2012»
ТИП УРОКУ:
УРОК ОВОЛОДІННЯ НОВИМИ ЗНАННЯМИ.
Мета уроку:
ознайомити
учнів з історією виникнення, розвитку та сучасного стану тестових технологій, їхнього застосування під час зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.
ЗАВДАННЯ УРОКУ
Завдання уроку: а) освітні
: •
знання
:
ознайомлення
з
історією
виникнення
та
розвитку
тестології,
запровадження
її
елементів
в
системі
зовнішнього
незалежного
оцінювання
та
його
забезпечення
в
Україні
;
засвоєння
комплексу
організаційних
процедур,
пов’язаних
з
реєстрацією
для
участі
в
ЗНО
та
його
проведенням
;
оволодіння
основними
поняттями
і
термінологією,
які
застосовуються
під
час
проведення
ЗНО
;
Завдання уроку: а) освітні знання (продовження)
: •
вміння: спеціальні
: оволодіння особливостями роботи з тестовими зошитами, інструкціями до них і до тестових завдань, бланками відповідей А і Б; розподіл часу на виконання тесту; загальнонавчальні:
розпізнавання форм тестових завдань, володіння основними видами відповідей:
з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності; з короткою відповіддю множинного вибору; відкритої форми з короткою відповіддю; відкритої форми з відкритою короткою відповіддю; на заповнення пропусків; з розгорнутою відповіддю;
•
звичка:
вміння вільно користуватися тестовим зошитом і бланками відповідей, розподіляти час на виконання тесту Завдання уроку: б) виховні
:
•
усвідомлення
учнями
того,
що
мета
ЗНО
±
забезпечення
реалізації
конституційних
прав
громадян
на
рівний
доступ
до
якісної
освіти,
здійснення
контролю
за
дотриманням
Державного
стандарту
базової
і
повної
середньої
освіти
й
аналізу
стану
системи
освіти
;
•
здатність
учнів
дотримуватися
норм
поведінки,
передбачених
нормативними
документами,
під
час
зовнішнього
оцінювання
;
•
потреба
особистості
до
глибокого
та
якісного
засвоєння
знань,
передбачених
навчальними
програмами
;
•
усвідомлення
того,
що
тестові
завдання
під
час
ЗНО
слід
виконувати
самостійно,
не
використовуючи
допоміжних
засобів
підказки
;
Завдання уроку: в) розвиваючі
: •
розвиток
мовлення,
мислення,
сенсорної
(сприйняття
зовнішнього
світу
через
органи
чуття)
сфери
особистості,
емоційно
-
вольової
(почуття,
воля)
та
потреб
-
мотиваційної
області
;
•
розумова
діяльність
:
аналіз,
синтез,
класифікація,
здатність
робити
висновки,
виділяти
суттєві
ознаки
об'єктів,
уміння
виділяти
цілі
і
способи
діяльності,
перевіряти
її
результати,
висувати
гіпотези,
будувати
відповіді
до
тестових
завдань
з
короткою
і
розгорнутою
відповідями
.
Обладнання до уроку: •
наочні
посібники
(листівки,
плакати,
календарі,
зразки
тестових
зошитів
і
бланків
відповідей)
;
•
комп’ютер,
проектор
;
•
презентації
«ЗНО
-
2012
»
;
•
комплекти
тестових
завдань
для
тренінгу
і
самостійного
виконання
.
ПЛАН УРОКУ
Вступ. Основні етапи виникнення та розвитку тестології
у світі та запровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.
1. Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2. Порядок проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
в 2012 році
. Права та обов’язки
осіб
, які
проходять
зовнішнє
оцінювання
.
2.1. Загальні
положення
.
2.2. Права та обовязки
абітурієнта
під
час зовнішнього
незалежного
оцінювання
.
2.3. Визначення
та отримання
результатів
зовнішнього
оцінювання
.
2.4. Апеляція
.
2.5. Організація
та проведення
додаткової
сесії
зовнішнього
оцінювання
.
2.6. Державний
контроль та громадське
спостереження
за проведенням
зовнішнього
оцінювання
.
3. Форми тестових завдань. Робота з тестовим зошитом та заповнення бланків відповідей під час зовнішнього незалежного оцінювання
Висновки. Домашнє завдання. Література
ВСТУП. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕСТОЛОГІЇ
У СВІТІ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ В УКРАЇНІ.
•
Все
існуюче
навколо
нас
має
свою
історію
і
витоки
.
Це
ж
стосується
й
наук,
які
ви
вивчаєте
у
школі
.
Як
відомо,
філософія
є
матір’ю
майже
всіх
існуючих
сьогодні
наук
.
У
свій
час
від
філософії
відокремилися
історія,
математика,
астрономія,
медицина,
психологія,
соціологія,
політологія,
педагогіка
та
інші
наукові
знання
.
•
Науково
обґрунтовану
педагогіку
неможливо
уявити
без
активного
використання
інструментарію
об'єктивних
методів
вимірювання
та
оцінювання
якісних
характеристик,
притаманних
людині,
до
яких
належить
і
рівень
знань
.
Такий
інструментарій
створювався
протягом
останніх
ста
років
,
удосконалюється
й
тепер
.
•
Мова
йде
про
тестологію
як
галузь
наукових
досліджень,
що
займається
вимірюванням
та
оцінюванням
здібностей
людини,
яка,
виділившись
з
педагогіки
,
закономірно
перетворилася
у
самостійну
дисципліну
.
•
Слово
«тест»
походить
від
англійського
test
і
означає
«
випробовування
»,
а
коріння
тестування
(
тобто
перевірки
на
пригодність
до
певних
функцій
)
губляться
в
глибині
тисячоліть
.
Тестування
(
від
англійського
«
testing
»
-
випробування
)
вперше
почало
використовуватись
Джорджем
Фішером
для
перевірки
рівня
знань
учнів
за
допомогою
оригінильних
спеціальних
книг
(«
scale
books
»
),
які
з'явилися
ще
у
1864
році
у
Великобританії
.
Поява
терміну
«тест»
пов’язана
з
науковою
діяльністю
Дж
.
Кеттела
12
Кеттел (
Cattell) Джеймс Маккін (25.05.1860
-
20.01.1944)
Тестування
,
у
сучасному
значенні
цього
слова,
виникає
лише
в
другій
половині
ХІХ
століття
.
Перелічимо
основні
досягнення
у
сфері
тестування
в
кінці
ХІХ
–
на
початку
ХХ
століття
.
В
цей
час
:
уведено
в
науку
термін
«тест»
(Дж
.
М
.
Кеттел
)
;
оформився
новий
напрям
в
тестовому
руслі
±
педагогічний
;
розпочато
масове
тестування
в
школах
;
розроблено
таблиці
з
перевірки
знань,
умінь
і
навичок
з
орфографії
(
1894
р
.
американець
Дж
.
Райс
)
;
розроблено
серію
арифметичних
тестів
(
М
.
Стоун
у
1908
р
.
надрукував
перший
тест
з
арифметики)
;
підготовлено
письмовий
тест
з
мови
(
1902
р
.
)
;
розроблено
перші
зразки
шкільних
тестів
успішності
.
Головними досягненнями у сфері тестування в ХХ –
на початку ХХІ ст. є (
слайди № 7 і відразу № 8):
розробленння
інструментарію
для
вимірювання
освітянських
продуктів
(Е
.
Торндайк
«школа
почерку»,
(
1909
р
.
)
;
створення
перших
стандартизованих
педагогічних
тестів,
призначених
для
оцінювання
академічних
знань
(
1904
р
.
Колумбійський
університет)
;
диференціювання
тестів
на
індивідуальні
та
групові
(Дж
.
Орлеанс
,
Г
.
Сілі,
«Об’єктивні
тести»,
1905
р
.
)
;
розроблення
перших
групових
тестів
(В
.
Пайл
,
Р
.
Пінтер
)
;
установлення
взаємозв’язку
поведінки
та
здібностей
індивіда
(Ч
.
Спірмен
)
;
заснування
служби
тестування
в
освіті
(
Educational
Testing
Service
±
ETS
)
у
1947
р
.
,
метою
якої
є
визначення
вербальних
і
математичних
здібностей
випускників
шкіл,
яка
працює
над
розробкою
тестових
завдань
(
Reasoning
Tests
)
±
«Тест
роздумів»
і
SAT
II
(
Subject
Tests
)
±
«Тест
предметний»
та
корпорації
для
тестування
абітурієнтів
;
15
Едуард Лі Торндайк (
Edward Lee Thorndike)
1874 ±
1949
Е. Торндайк розробив систему тестів
для кількісного визначення рівня психічного розвитку
Поступово
виділяються
два
типи
тестів
:
1
.
Тест
критеріально
зорієнтований
²
має
на
меті
оцінити
,
що
вміє
робити
тестований
безвідносно
до
інших
.
У
загальноосвітніх
навчальних
закладах
України
запроваджена
12
-
бальне
оцінювання
таких
знань
.
2
.
Нормативно
-
орієнтований
тест
(
рейтинговий
)
дозволяє
порівнювати
досягнення
(
рівень
підготовки
)
окремих
випробовуваних
один
з
одним
.
Бал
(
індивідуальний
бал,
тестовий
бал)
±
це
кількісний
показник
вираженості
вимірюваної
властивості
у
даного
випробовуваного
,
одержаний
за
допомогою
даного
тесту
.
Рейтинг
—
це
місце,
що
посідає
учень/студент
залежно
від
загальної
кількості
балів,
які
він
набирає
під
час
тестування
.
Рейтинг
визначається
за
шкалою
з
діапазоном
1
-
100
.
•
У
передових
зарубіжних
країнах
прижилася
рейтингова
система
контролю
знань
.
•
На
сучасному
етапі
розвитку
комп'ютерної
техніки
найпоширинішими
формами
тестування
вважаються
комп'ютерне
анкетування
та
комп'ютерне
тестування
.
•
Але
проблема
вдосконалення
форм
тестування
є
актуальною
і
у
США,
де
національний
комітет
контролю
знань
проводить
роботи
по
переходу
від
комп'ютерного
анкетування
до
комп'ютерного
тестування
.
•
Зараз
існує
ціла
мережа
Міжнародних
організацій
з
питань
тестування
серед
яких
і
Альянс
для
розвитку
(
Global
Development
Alliance
)
Програми
сприяння
зовнішньому
тестуванню
в
Україні
(
USETI
-
The
Ukrainian
Standardized
External
Testing
Initiative
)
.
Тестування в СРСР
•
У
Радянському
Союзі
інтерес
до
тестування
в
педагогіці
з'явився
у
двадцятих
роках
ХХ
століття
,
коли
в
навчальних
закладах
намагалися
знайти
надійний
спосіб
перевірки
знань
у
великої
кількості
учнів
.
•
Але
в
1936
році
за
рішенням
партії
система
тестування
в
школах
була
згорнута
.
Постанова
ЦК
ВКП(б)
«Про
педагогічні
викривлення
у
системі
наркомпросів
»
(
1936
р
.
)
з
асуджувалая
практику
використання
тестів
,
а
педологія
засуджуваласяя
як
лженаука
.
•
У
наступні
роки
розроблення
і
використання
тестів
головним
чином
відбувалося
в
основному
в
сфері
психологічних
досліджень
.
Тестування в Україні
•
Запровадження
ЗНО
в
Україні
є
складовою
Болонського
процесу,
який
був
розпочатий
в
1954
р
.
у
Парижі,
де
члени
Ради
Європи
підписали
Європейську
культурну
конвенцію,
і
отримав
своє
продовження
в
1988
р
.
,
коли
в
Болонському
університеті
була
підписана
Велика
Хартія
університетів
(
Magna
Charta
Universitatum
)
.
•
Одне
з
основних
завдань
БП
:
необхідність
запровадження
пол
i
тики
сп
i
льних
д
i
й,
спрямованих
на
збереження
європейської
культури
та
заохочення
її
розвитку,
реорганізація
освітніх
систем
Європейських
країн
таким
чином,
щоб
учасникам
освітнього
процесу
було
легко
переїжджати
з
однієї
країну
у
іншу
з
метою
подальшого
навчання
чи
працевлаштування
.
•
19
травня
2005
року
із
підписанням
декларації
на
Бергенській
конференції
до
БП
приєдналася
Україна
.
•
На
сьогодні
до
Великої
Хартії
приєдналося
515
університетів,
серед
яких
49
українських
.
Запровадження ЗНО в Україні
•
Перша
спроба
запровадити
зовнішнє
незалежне
оцінювання
в
Україні
припадає
на
1993
рік
.
У
силу
ряду
причин
проведений
тоді
експеримент
виявився
невдалим
.
•
2002
рік
.
Центр
тестових
технологій
Міжнародного
фонду
«Відродження»
спільно
з
Міністерством
освіти
і
науки
України
провели
200
тестувань,
у
яких
взяли
участь
студенти
перших
курсів
вищих
навчальних
закладів
.
Мета
цього
проекту
²
апробація
тестових
завдань
і
розроблення
технології
адміністрування
.
•
2003
рік
.
Центр
тестових
технологій
Міжнародного
фонду
«Відродження»
спільно
з
Міністерством
освіти
і
науки
провели
тестування
з
математики
та
історії
3121
випускника
670
загальноосвітніх
шкіл
України
.
Чотири
вищі
навчальні
заклади
почали
зараховувати
результати
тестування
як
вступні
випробовування
.
За
бажанням
учнів
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
результати
тестування
зараховують
як
державну
підсумкову
атестацію
.
•
2004
рік
.
Із
2004
р
.
за
підтримки
міжнародних
і
громадських
організацій
в
Україні
формується
система
зовнішнього
незалежного
оцінювання
.
Центром
тестових
технологій
Міжнародного
фонду
«Відродження»
спільно
з
Міністерством
освіти
і
науки
проведено
тестування
4485
випускників
шкіл
міст
Києва
,
Донецька
,
Львова
,
Харкова
,
Одеси
з
математики
,
української
мови
,
історії
,
економіки
.
У
31
вищому
навчальному
закладі
були
прийняті
рішення
про
зарахування
результатів
тестування
як
вступних
випробовувань
.
•
25
серпня
2004
року
була
прийнята
постанова
Кабінету
Міністрів
України
«Деякі
питання
запровадження
зовнішнього
незалежного
оцінювання
та
моніторингу
якості
освіти»
.
Цим
документом
передбачається
:
провести
у
2006
році
випробовування
технологій
ЗНО
навчальних
досягнень
випускників
навчальних
закладів
системи
загальної
середньої
освіти
;
у
2007
²
2008
роках
²
здійснити
запровадження
ЗНО
навчальних
досягнень
випускників,
які
виявили
бажання
вступити
до
ВНЗ
.
•
2005
рік
.
Постановою
Кабінету
Міністрів
України
№
1312
від
31
грудня
2005
року
було
утворено
Український
центр
оцінювання
якості
освіти
та
встановлено,
що
ЗНО
навчальних
досягнень
випускників
навчальних
закладів
системи
загальної
середньої
освіти,
які
виявили
бажання
вступати
до
ВНЗ
,
є
державною
підсумковою
атестацією
та
вступним
випробовуванням
до
цих
закладів
.
Проводиться
тестування
10
030
учнів
із
1567
шкіл
України
.
•
2006
рік
.
У
Державному
бюджеті
України
на
2006
р
.
уперше
передбачено
кошти
на
запровадження
ЗНО
та
моніторингу
якості
освіти
.
Розпочинає
свою
діяльність
Український
центр
оцінювання
якості
освіти
.
Створюються
9
регіональних
центрів
оцінювання
якості
освіти
.
Проводиться
тестування
41
818
випускників
загальноосвітніх
шкіл,
до
якого
залучаються
6
300
інструкторів,
700
екзаменаторів
.
•
2007
рік
.
Після
2005
року
всі
ВНЗ
,
підпорядковані
Міністерству
освіти
і
науки
України
зараховують
результати
зовнішнього
тестування
.
2007
року
зовнішнє
незалежне
оцінювання
знань
проводилось
у
формі
тестування
з
української
мови
,
математики
,
історії
(
історії
України
та
всесвітньої
історії)
.
Зовнішнє
незалежне
оцінювання
з
хімії
,
біології
,
фізики
проводилося
лише
для
випускників
шкіл
Харківської
області
.
•
Першого
червня
2007
р
.
всі
учасники
тестування
отримали
в
індивідуальних
конвертах
сертифікати
з
результатами
.
Участь
у
зовнішньому
незалежному
оцінюванні
взяли
116
327
випускників
загальноосвітніх
шкіл,
гімназій,
ліцеїв,
що
становить
26
%
від
їхньої
загальної
кількості
.
Середня
вартість
тестування
одного
учасника
зовнішнього
незалежного
оцінювання
2007
р
.
в
розрахунку
на
один
предмет
становила
38
,
5
гривень
.
•
2008
рік
.
З
2008
року
проходження
зовнішнього
незалежного
оцінювання
є
обов'язковою
умовою
вступу
до
вищого
навчального
закладу
.
2008
року
зовнішнє
незалежне
оцінювання
проводиться
з
таких
предметів
:
²
українська
мова
і
література
;
²
історія
України
(з
найдавніших
часів
до
наших
днів)
;
²
всесвітня
історія
(з
найдавніших
часів
до
наших
днів)
;
²
зарубіжна
література
;
²
хімія
;
²
фізика
;
²
біологія
;
²
математика
;
²
основи
економіки
;
²
основи
правознавства
;
²
географія
.
В
рамках
основної
сесії
зовнішнього
оцінювання
було
написано
997
тисяч
897
тестів
.
Для
учасників
тестування
працювало
4600
пунктів
тестування,
в
яких
розміщувалася
81
тисяча
аудиторій
.
•
2009
рік
.
1
листопада
2008
виші
оголосили
перелік
сертифікатів
ЗНО,
потрібних
для
вступу
на
певні
напрями
підготовки
.
Окрім
того,
скоротили
до
восьми
кількість
предметів,
з
яких
проходило
тестування
:
зарубіжну
літературу
,
основи
економіки
,
основи
правознавства
,
всесвітню
історію
виключили
.
Натомість,
випускники
змогли
скласти
тести
з
іноземних
мов
:
англійської
,
німецької
,
іспанської
або
французької
.
Випускники
змогли
обрати
для
складання
не
3
,
а
до
п’яти
предметів
ЗНО
.
Тестування
з
української
мови
й
літератури
надалі
лишилося
обов'язковим
для
всіх
випускників
.
Починаючи
з
цього
року,
подання
заяв
до
вишів
можна
відслідковувати
он
-
лайн
на
сайті
vstup
.
info
.
Також
у
2009
році
залишилась
можливість
складати
тести
мовами
шести
нацменшостей
України
.
Підготовчі
курси
при
вишах
більше
не
дають
можливості
позаконкурсного
вступу
.
•
2010
рік
.
Задля
забезпечення
права
національних
меншостей
будуть
надаватися
словники
з
перекладом
основних
термінів,
що
будуть
використовуватися
в
тестах
.
Кожен
випусник
школи
має
пройти
тестування
з
української
мови
й
літератури
та
,
на
вибір
,
математики
чи
історії
.
•
2011
рік
.
У
2011
році
зовнішнє
оцінювання
для
бажаючих
стати
студентами
вищих
навчальних
закладів
проводилося
з
таких
предметів
:
українська
мова
та
література,
історія
України,
математика,
біологія,
географія,
фізика,
хімія,
російська
мова,
одна
з
іноземних
мов
(за
вибором)
:
англійська,
німецька,
французька,
іспанська
.
•
Тести
для
зовнішнього
оцінювання
з
історії
України,
математики,
біології,
географії,
фізики,
хімії
були
перекладені
кримськотатарською,
молдовською,
польською,
російською,
румунською,
угорською
мовами
.
•
2012
рік
.
До
предметів
ЗНО
додано
всесвітню
історію
.
Змінено
оцінювання
тестового
завдання
на
встановлення
правильної
послідовності
(раніше
максимальний
бал
складав
2
,
у
2012
році
±
3
бали)
.
Особа,
яка
зареєструвалася
для
проходження
зовнішнього
оцінювання
(далі
±
абітурієнт),
має
право
на
с
кладання
тестів
не
більше
,
як
із
чотирьох
предметів,
зазначених
у
наказ
ах
Міністерства
освіти
і
науки,
молоді
та
спорту
України
:
українська
мова
і
література,
історія
України,
всесвітня
історії
(н
аказ
МОНмолодьспорту
14
.
10
.
2011
р
.
№
1192
«
Про
внесення
змін
до
наказу
Міністерства
освіти
і
науки,
молоді
та
спорту
України
від
09
.
08
.
2011
№
946
»)
математика,
біологія,
географія,
фізика,
хімія,
російська
мова,
одна
з
іноземних
мов
(за
вибором)
:
англійська,
німецька,
французька,
іспанська
.
Предмет
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Українська мова
-
*
*
*
+
+
+
+
+
Українська література
-
-
-
-
Історія України
*
*
*
*
+
+
+
+
+
Всесвітня історія
*
+
-
-
-
+
Математика
*
*
*
*
+
+
+
+
+
Фізика
-
-
-
*
+
+
+
+
+
Хімія
-
-
*
*
+
+
+
+
+
Зарубіжна література
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Біологія
-
-
-
*
+
+
+
+
+
Основи економіки
-
*
-
-
+
-
-
-
-
Основи правознавства
-
-
-
-
+
-
-
-
-
Географія
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Іноземна мова (англ., нім., фр., ісп.)
-
-
-
-
-
+
+
+
+
Російська мова
-
-
-
-
-
-
-
+
+
Порівняльна таблиця предметів, які були запропоновані для проведення ЗНО у 2004 –
2012 рр.
Умовні позначки
: «
-
» ЗНО не проводилося «+» ЗНО проводилося « *» ±
ЗНО проводилося вибірково
ВИСНОВОК
•
Таким
чином,
зовнішнє
незалежне
оцінювання
(ЗНО,
Зовнішнє
тестування,
ЗТ)
²
іспити
для
вступу
до
ВНЗ
в
Україні
;
комплекс
організаційних
процедур
(передусім
²
тестування)
спрямований
на
визначення
рівня
навчальних
досягнень
випускників
середніх
навчальних
закладів
при
їхньому
вступі
до
вищих
навчальних
закладів
.
•
Мета
зовнішнього
незалежного
оцінювання
:
забезпечення
реалізації
конституційних
прав
громадян
на
рівний
доступ
до
якісної
освіти,
здійснення
контролю
за
дотриманням
Державного
стандарту
базової
і
повної
середньої
освіти
й
аналізу
стану
системи
освіти,
прогнозування
її
розвитку
.
•
Забезпечення
зовнішнього
незалежного
оцінювання
здійснюється
Українським
центром
оцінювання
якості
освіти
у
співпраці
з
місцевими
органами
управління
освітою,
обласними
інститутами
післядипломної
педагогічної
освіти
,
навчальними
закладами
.
Координація
роботи
учасників
процесу
зовнішнього
незалежного
оцінювання
здійснюється
через
Вінницький
,
Дніпропетровський
,
Донецький
,
Івано
-
Франківський
,
Київський
,
Львівський
,
Одеський
,
Сімферопольський
і
Харківський
регіональні
центри
оцінювання
якості
освіти,
за
кожним
із
яких
закріплено
по
2
-
4
області
України
.
Запитання до аудиторії з метою закріплення матеріалу
•
Назвіть
особу,
з
ім’ям
якої
пов’язано
введення
в
науку
терміну
«тест»?
(Дж
.
М
.
Кеттел
)
•
Яка
різниця
між
тестами
критеріально
зор
ієнтованими
і
нормативно
-
орієнтованими
?
(
1
.
Тест
критеріально
зорієнтований
²
має
на
меті
оцінити
,
що
вміє
робити
тестований
безвідносно
до
інших
.
У
загальноосвітніх
навчальних
закладах
України
запроваджена
12
-
бальне
оцінювання
таких
знань
.
2
.
Нормативно
-
орієнтований
тест
(
рейтинговий
)
дозволяє
порівнювати
досягнення
(
рівень
підготовки
)
окремих
випробовуваних
один
з
одним)
.
•
З
якого
року
в
Україні
запроваджено
обов’язкове
ЗНО
для
вступу
до
вищих
навчальних
закладів?
(
2008
р
.
)
•
Які
є
головні
завдання
Болонського
процесу
та
в
якому
році
Україна
офіційно
приєдналася
до
нього?
(
необхідность
запровадження
пол
i
тики
сп
i
льних
д
i
й,
спрямованих
на
збереження
європейської
культури
та
заохочення
її
розвитку,
реорганізація
освітніх
систем
Європейських
країн
таким
чином,
щоб
учасникам
освітнього
процесу
було
легко
переїжджати
з
однієї
країну
у
іншу
з
метою
подальшого
навчання
чи
працевлаштування
.
19
травня
2005
року
із
підписанням
декларації
на
Бергенській
конференції
до
БП
приєдналася
Україна)
1. РЕЄСТРАЦІЯ
ОСІБ
ДЛЯ УЧАСТІ
В ЗОВНІШНЬОМУ
НЕЗАЛЕЖНОМУ
ОЦІНЮВАННІ
Реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, розпочинається 1січня та закінчується 20 лютого 2012 року
•
Загальні
вимоги
щодо
реєстрації
осіб
для
проходження
ЗНО
.
1
.
Ознайомитись
із
Правилами
прийому
до
вищого
навчального
закладу,
де
вказано
перелік
конкурсних
предметів
,
результати
ЗНО
з
яких
мають
бути
зазначені
в
Сертифікаті
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(
далі
±
Сертифікат
)
.
2
.
Здійснити
вибір
предметів
,
із
яких
Ви
бажаєте
скласти
тести
.
Увага
!
У
2012
році
ЗНО
проводитиметься
з
таких
предметів
:
українська
мова
і
література
,
історія
України
,
російська
мова
,
хімія
,
всесвітня
історія
,
математика,
фізика
,
біологія
,
географія
,
іноземні
мови
(
англійська
,
німецька
,
французька
,
іспанська
)*
•
Загальна
кількість
предметів
,
вибраних
Вами
для
складання
тестів
,
не
повинна
перевищувати
чотирьох
.
•
*
Вам
буде
надано
можливість
скласти
тест
лише
з
однієї
іноземної
мови
.
3
.
Підготувати
необхідні
для
реєстрації
документи
та
матеріали
:
копію
паспорта
(
сторінки
з
фотокарткою
,
прізвищем
,
ім’ям
,
по
батькові
та
датою
народження
)
або
свідоцтва
про
народження
(для
осіб
,
як
им
станом
на
1
вересня
2011
року
не
виповнилося
шістнадцять
років
)
;
копію
документа
про
зміну
прізвища
,
ім’я
,
по
батьк
ові
(для
осіб
,
у
документах
яких
є
розбіжності
в
особових
даних
)
;
На
копіях
документів,
що
надаються
для
реєстрації,
повинен
бути
напис
про
засвідчення
документа,
що
складається
зі
слів
:
Згідно
з
оригіналом
(
без
лапок
),
особистого
підпису
особи,
яка
реєструється,
її
ініціалу
(
-
ів
)
та
прізвища,
дати
засвідчення
копії
.
дві
ідентичні
фотокартки
для
документів
розміром
3
х
4
см
;
висновок
закладу
охорони
здоров’я
про
необхідність
створення
особливих
(
специфічних
)
умов
проходження
ЗНО
(
для
осіб,
які
мають
захворювання,
що
можуть
бути
перешкодою
для
проходження
тестувань
)
;
переклад
ів
документів
українською
мовою
,
завірен
их
нотаріально
(для
осіб
,
які
подають
документи
,
оформлені
іноземною
мовою
)
;
копію
документа
про
повну
загальну
середню
освіту
.
Якщо
Ви
такого
документа
ще
не
маєте,
але
здобудете
повну
загальну
середню
освіту
в
2012
році
±
подайте
довідку
з
місця
навчання
за
зразком
,
установленим
Українським
центром
оцінювання
якості
освіти
(
зразок
довідки
)
:
заяву
-
реєстраційну
картку
.
Сформувати
її
можна
самостійно
,
скориставшись
програмою
створення
заяви
-
реєстраційної
картки
особи,
яка
бажає
пройти
зовнішнє
незалежне
оцінювання
в
2012
році
(
далі
±
Програма
),
розміщеною
на
веб
-
сайті
Українського
центру
оцінювання
якості
освіти
,
або
звернувшись
за
допомогою
до
працівника
пункту
реєстрації
.
Програма
буде
доступна
з
1
січня
2012
року
.
•
Щоб
розпочати
роботу
з
програмою
створення
заяви
-
реєстраційної
картки
особи,
яка
бажає
пройти
зовнішнє
незалежне
оцінювання
в
2012
році,
потрібно
завантажити
програмний
засіб
з
офіційного
сайту
Українського
центру
оцінювання
якості
освіти
http
:
//testportal
.
gov
.
ua/
4. Роздрукувавши бланк заяви –
реєстраційної картки, необхідно:
перевірити
правильність
зазначених
у
ній
даних
;
оформити
заяву
-
реєстраційну
картку
;
наклеїти
дві
фотокартки
розміром
3
х
4
у
відповідних
місцях
заяви
-
реєстраційної
картки
.
Надіслати до Одеського РЦОЯО:
•
копію
паспорта
або
свідоцтва
про
народження
(для
осіб
,
як
им
станом
на
1
вересня
2011
року
не
виповнилося
шістнадцять
років
)
;
•
копію
документа
про
зміну
прізвища
,
ім’я
,
по
батькові
(для
осіб
,
у
документах
яких
є
розбіжності
в
особових
даних
)
;
На
копіях
документів,
що
надаються
для
реєстрації,
повинен
бути
напис
про
засвідчення
документа,
що
складається
зі
слів
:
Згідно
з
оригіналом
(
без
лапок
),
особистого
підпису
особи,
яка
реєструється,
її
ініціалу
(
-
ів
)
та
прізвища,
дати
засвідчення
копії
.
•
висновок
закладу
охорони
здоров’я
про
необхідність
створення
особливих
(
специфічних
)
умов
проходження
ЗНО
(
для
осіб,
які
мають
захворювання,
що
можуть
бути
перешкодою
для
проходження
тестувань
)
;
•
переклад
ів
документів
українською
мовою
,
завірен
их
нотаріально
(для
осіб
,
які
подають
документи
,
оформлені
іноземною
мовою
)
;
•
копію
документа
про
повну
загальну
середню
освіту
.
Якщо
Ви
такого
документа
ще
не
маєте
,
але
здобудете
повну
загальну
середню
освіту
в
2012
році
±
подайте
довідку
з
місця
навчання
за
зразком
,
установленим
Українським
центром
оцінювання
якості
освіти
;
•
заяву
-
реєстраційну
картку
особи
з
наклеєними
у
відповідних
місцях
двома
фотокартками
3
х
4
.
5
.
Надіслати
не
пізніше
20
лютого
2012
року
на
адресу
Одеського
регіонального
центру
оцінювання
якості
освіти
(далі
±
регіональний
центр)
реєстраційні
документи
.
Пересилку
документів
бажано
здійснити
цінним
листом
із
описом
вкладення
Особі,
яка
зареєстрована
для
проходження
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(далі
-
абітурієнт),
регіональний
центр
надсилає
рекомендованим
поштовим
відправленням
:
бланк
Сертифіката
зовнішнього
незалежного
оцінювання
(далі
-
Сертифікат)
;
інформаційни
й
бюлетен
ь
«
Зовнішнє
незалежне
оцінювання
.
2012
рік
»
;
повідомлення
про
створення
особливих
умов
проходження
зовнішнього
оцінювання
(для
осіб
,
які
надали
відповідний
висновок
закладу
охорони
здоров’я
)
.
•
Інформація
про
направлення
особі
відповідних
документів
може
бути
розміщена
на
веб
-
сайті
Одеського
регіонального
центру
.
•
Для
кожної
зареєстрованої
особи
на
веб
-
сайті
Українського
центру
оцінювання
якості
освіти
створюється
інформаційна
сторінка,
доступ
до
якої
здійснюється
за
номером
Сертифіката
та
pin
-
кодом
,
зазначеним
у
ньому
.
•
У
разі
втрати
або
пошкодження
Сертифіката
абітурієнт
повинен
особисто
звернутися
до
регіонального
центру
з
письмовою
заявою
про
виготовлення
дубліката
Сертифіката
.
•
Абітурієнт
зобов’язаний
пред’явити
документ,
що
засвідчує
особу,
на
підставі
якого
відбулася
реєстрація,
надати
фотокартку
розміром
3
х
4
см
та
зіпсований
Сертифікат
(у
разі
його
пошкодження)
.
•
Виготовлення
дубліката
Сертифіката
здійснюється
за
кошти
фізичної
особи
,
яка
його
замовляє
.
•
Абітурієнт
має
право
внести
зміни
до
реєстраційних
даних
шляхом
проходження
повторної
реєстрації
.
У
такому
разі,
він
має
надіслати
до
регіонального
центру
попередні
реєстраційні
документи
і
раніше
отриманий
Сертифікат
,
що
анулюється
.
•
Особа,
якій
відмовлено
в
реєстрації,
може
повторно
надіслати
до
регіонального
центру
комплект
реєстраційних
документів
,
усунувши
причини,
що
стали
підставою
до
прийняття
такого
рішення
.
У
такому
разі
до
комплекту
реєстраційних
документів
додається
копія
листа
регіонального
центру
з
відмовою
в
реєстрації
.
•
У
разі
відмови
від
проходження
зовнішнього
оцінювання
абітурієнт
надсилає
раніше
отриманий
Сертифікат
та
заяву
про
відмову
від
реєстрації
на
адресу
регіонального
центру
.
•
Реєстраційні
документи
та
документи
про
відмову
від
проходження
зовнішнього
оцінювання
надсилаються
поштовим
відправленням
до
регіонального
центру
протягом
часу,
відведеного
на
реєстрацію,
та
наступних
14
днів
.
Завдання з метою закріплення матеріалу.
Із запропонованого списку документів визначити:
документи,
які слід мати при собі під час реєстрації на ЗНО;
документи, які слід відправити до Одеського РЦОЯО;
документи,
які особа отримує від Одеського РЦОЯО.
3. ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. РОБОТА З ТЕСТОВИМ ЗОШИТОМ ТА ЗАПОВНЕННЯ БЛАНКІВ ВІДПОВІДЕЙ ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
•
Розглянемо
в
першу
чергу,
що
собою
уявляють
тестовий
зошит
і
бланк
відповідей
А
на
прикладі
історії
України
.
•
Тестовий
зошит
:
на
титульній
сторінці
розміщено
Інструкцію
щодо
роботи
в
тестовому
зошиті
та
заповнення
бланку
А
.
На
всіх
інших
сторінках
розміщено
тестові
завдання
відповідно
до
програми
ЗНО
-
2012
.
•
До
кожного
завдання
наведена
інструкція
,
запитання
та
варіанти
відповідей
.
•
Поряд
з
кожним
завданням
є
місце
для
використання
його
в
якості
чернетки
.
•
Після
завершення
тестування
абітурієнти
у
той
же
день
можуть
отримати
ці
тестові
зошити
для
власного
користування
.
Варіант бланка відповіді А
Варіант титульної сторінки тестового зошита
Характеристика тестів ЗНО
-
2012
Порівняльна таблиця специфікації тестів ЗНО з історії України різних років
•
Тести із математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології за бажанням абітурієнтів будуть перекладені:
російською, угорською, молдовською, польською, румунською, кримськотатарською мовами.
ТЕСТ ЗНО 2012 РОКУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ЗАВДАНЬ ЧОТИРЬОХ ФОРМ. •
Максимальна
кількість
тестових
балів
,
яку
можна
набрати
,
правильно
виконавши
всі
завдання
тесту
з
історії
України
,
±
89
.
•
Композиція
завдань
у
тесті
з
історії
України
ґрунтується
на
таких
засадах
:
тестові
завдання
кожної
форми
розміщено
відповідно
до
періодів
історії
України,
що
зазначені
в
Програмі
зовнішнього
незалежного
оцінювання
з
цього
предмета,
а
саме
у
хронологічній
послідовності,
починаючи
від
історії
стародавнього
світу
і
завершуючи
сьогоденням
;
кількість
і
форми
тестових
завдань
до
кожного
окремого
періоду
історії
України
визначає
УЦОЯО
;
завдання
розміщені
у
наступній
послідовності
:
1
)
завдання
з
вибором
однієї
правильної
відповіді
;
2
)
завдання
на
встановлення
відповідності
;
3
)
завдання
на
встановлення
правильної
послідовності
;
4
)
завдання
з
короткою
відповіддю
множинного
вибору
.
ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, ЇХ ЗАПОВНЕННЯ У БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ ТА ОЦІНЮВАННЯ
1
.
Завдання
з
вибором
однієї
правильної
відповіді
.
До
кожного
завдання
пропонується
чотири
варіанти
відповіді,
з
яких
лише
один
правильний
.
Завдання
вважається
виконаним
,
якщо
абітурієнт
вибрав
і
позначив
правильну
відповідь
у
бланку
відповідей
А
.
За правильне
виконання
одного тестового завдання
зазначеної
форми
можна
отримати
0 –
1 тестовий
бал. Приклад. Позначте варіант відповіді. Історик
та
його
твір,
який
свідчить
про
те,
що
«
венеди
походять
від
одного
кореня
і
сьогодні
відомі
під
трьома
назвами
:
венедів
,
антів,
склавинів
…
»
.
А Геродот, автор «Історії» в дев'яти книгах Б Гомер, який вважається автором «Іліади»
та «Одіссеї»
В Йордан у книзі «Походження та діяння гетів
»
Г
Тацит Публій
(Гай) Корнелій у нарисі «Германія» Варіанти відповідей
І варіант
ІІ варіант
Правильна відповідь
Неправильна відповідь
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Нараховується 1 бал
Нараховується 0 балів
2
.
Завдання
на
встановлення
відповідності
.
До
кожного
завдання
подано
інформацію
,
яку
позначено
цифрами
(
ліворуч
)
і
буквами
(
праворуч
)
.
Виконуючи
завдання
,
необхідно
встановити
відповідність
інформації
,
позначеної
цифрами
та
буквами
(
утворити
логічні
пари)
.
Завдання
вважається
виконаним
,
якщо
абітурієнт
вибрав
і
позначив
правильну
літеру
(
від
А
до
Д)
навпроти
кожної
цифри
(
від
1
до
4
)
у
бланку
відповідей
А
.
За
правильне
(
частково
правильне
)
виконання
одного
тестового
завдання
цієї
форми
можна
отримати
0
–
1
–
2
–
3
–
4
тестових
бали
.
Встановити
відповідність
між
поняттями
та
їхніми
визначеннями
.
1
аркада
2
кам’яниця
3
портал
4
фасад
А
архітектурно
оформлений
вхід
до
споруди
Б
кількаповерхові
будинки,
споруджені
з
каменю
В
невеличка
споруда
без
вівтаря
для
відправ
і
молитов
Г
передній
бік
житлового
будинку
або
споруди
в
архітектурі
Д
ряд
однакових
формою
й
розмірами
арок,
що
спираються
на
колони
Варіанти відповідей
І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант
І
V
варіант
V
варіант
Правильні всі 4 відповіді Правильні тільки 3 відповіді
Правильні тільки 2 відповіді
Правильна тільки одна відповідь
Немає правильних відповідей
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Нараховується 4 бали
Нараховується 3 бали
Нараховується 2 бали
Нараховується 1 бал
Нараховується 0 балів
3
.
Завдання
на
встановлення
правильної
послідовності
.
До
кожного
завдання
подано
перелік
подій,
позначених
буквами,
які
потрібно
розташувати
у
правильній
послідовності,
де
перша
подія
має
відповідати
цифрі
1
,
друга
–
цифрі
2
,
третя
–
цифрі
3
,
четверта
–
цифрі
4
.
Завдання
вважається
виконаним,
якщо
абітурієнт
вибрав
і
позначив
правильну
літеру
(від
А
до
Г)
навпроти
кожної
цифри
(від
1
до
4
)
у
бланку
відповідей
А
.
За
правильне
(частково
правильне)
виконання
одного
завдання
такої
форми
можна
отримати
0
–
1
–
2
–
3
тестових
бали
.
Приклад
.
Розмістити
події
в
хронологічній
послідовності
А
битва
під
Могачем
,
поділ
Закарпаття
між
Трансільваниєю
і
Священною
Римською
імперією
Б
повстання
селян
під
керівництвом
Мухи
проти
польського
гніту
на
Буковині
і
Галичині
В
посилення
тиску
з
боку
Польщі
на
Молдову
та
підкорення
її
та
Буковини
Османською
імперією
Г
перемога
війська
на
чолі
з
князем
Костянтином
Острозьким
над
московським
військом
під
Оршею
Варіанти відповідей
І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант
І
V
варіант
V
варіант
Правильні всі 4 відповіді Правильні тільки перша і остання
відповіді
Правильні тільки перша
відповідь
Правильна тільки остання
відповідь
Немає правильних відповідей
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Нараховується 3 бали
Нараховується 2 бал
Нараховується 1 бал
Нараховується 1 бал
Нараховується 1.
балів
4
.
Завдання
з
короткою
відповіддю
множинного
вибору
.
До
кожного
завдання
пропонується
шість
варіантів
відповіді,
серед
яких
лише
три
правильні
.
Завдання
вважається
виконаним,
якщо
абітурієнт
вибрав
і
записав
правильні
відповіді
у
бланку
відповідей
А
.
За
правильне
(частково
правильне)
виконання
одного
завдання
такої
форми
можна
отримати
0
–
1
–
2
–
3
тестових
бали
.
Приклад.
Три Литовських статути були прийняті у наступних роках:
1 1529 р.
2 1559 р. 3 1566 р.
4 1569 р. 5 1588 р.
6 1596 р. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ. КАРТКА 1 –
ОТРИМУЄ К
ОЖНИЙ УЧЕНЬ Учням пропонується опрацювати чотири тестових завдання з історії України за формами, які будуть запропоновані під час ЗНО
-
2012
А
Б
В
Г
•
Події, які увійшли в історію українського козацтва під назвою «Доба героїчних походів».
А походи до турецьких берегів під проводом С. Кішки Б походи на турецькі володіння під проводом М. Дорошенка
В походи проти Османської імперії під проводом П. Сагайдачного
Г походи на Крим і турецькі фортеці
під проводом
Д. Вишневецького
Правильна відповідь: В
2
.
Встановити
відповідність
між
назвами
груп
селянства,
на
які
воно
поділялося
в
XVI
столітті
за
правовим
становищем
і
характером
виконуваних
повинностей,
та
їх
характерними
рисами
.
•
А вільні селяни, які сплачували державі чинш натурою або грошима •
Б особисто вільні селяни, які за службу своєму володарю отримували землю і звільнялися від інших повинностей
•
В селяни, які
користувалися правом безперешкодного переходу від одного землевласника до іншого
•
Г селяни, які
НЕ
користувалися правом безперешкодного переходу від одного землевласника до іншого •
Д селяни, які НЕ мали власної землі й за користування землею пана відбували повинності на користь державі або землевласників зі своєю робочою худобою
•
Правильна відповідь
: 1 А; 2 В; 3 Б; 4 Д
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
1 данники 2
«похожі» («вільні»)
3 слуги
4 «тяглі»
3.
Встановити послідовність битв часів національно
-
визвольної війни.
А неподалік гори Батіг Б під Берестечком
В під Жванцем Г під Охматовим
Правильна відповідь:
1 Б, 2 А, 3 В, 4 Г
4.
Бахчисарайський мирний договір підписаний 13 січня 1681 р. між Московією, з одного боку, й Османською імперією та Кримським ханством ±
з іншого, передбачав: 1
встановлення кордону між Московською державою та Туреччиною по Дніпру;
2
Запорізька Січ переходила під контроль Московії й Польщі;
3
приєднання до Туреччини Південної Київщини, Брацлавщини та Західного Поділля;
4
утворення у складі трьох воєводств Великого князівства Руського;
5
територія між Південним Бугом і Дніпром протягом 20 років мала залишатися незаселеною;
6
встановлення перемир’я на 13,5 років
Правильна відповідь
:
1, 3, 5 . •
По завершенню виконання завдання
перевірка правильності відповідей та їх внесення
до бланку відповідей. Аналіз помилок.
ВИСНОВКИ
Учитель стисло коментує результати роботи на уроці
: робить акцент
на важливість опрацьованого матеріалу для успішної підготовки до ЗНО; ще раз нагадує
про необхідність тримати на постійному контролі інформацію щодо реєстрації для участі в ЗНО, розміщену на сайті УЦОЯО; підкреслює необхідність
заздалегідь зареєструватися для участі в ЗНО, не чекаючи останніх днів, відведених для цього; нагадує
,
які документи слід мати при собі для реєстрації своєї участі в ЗНО та під час прибуття до пункту тестування для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання
. Домашнє завдання : самостійний тренінг з використанням запропонованих тестових зошитів, бланків відповіді, які вчитель перед уроком розмістив на кожному робочому місці; бланки з відповідями пропонується принести на наступний урок і здати вчителю. Після
перевірки
та
оцінювання
робіт
учителем,
бланки
відповідей
із
зауваженнями
вчителя
мають
бути
повернуті
учням
для
самостійного
аналізу
результатів
виконання
тесту
.
ЛІТЕРАТУРА
для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України в 2012 році (
слайд № 51
)
Під
час підготовки
до складання
тесту рекомендується
використовувати
підручники
, що
мають
гриф «Рекомендовано Міністерством
освіти
і науки України
». Лях Р., Темірова
Н. Історія
України
: Підручник
для 7 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2003. ±
192 с. Власов В. Історія
України
: Підручник
для 7 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2005. ±
280 с. Власов В. Історія
України
: Підручник
для 8 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2005. ±
256 с. Швидько
Г. К Історія
України
. ХVІ ±
ХVІІІ ст.: Підручник
для 8 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 1999. ±
384 с. Турченко Ф., Марокко В. Історія
України
: Підручник
для 9 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2005. ±
352 с. Реєнт
О., Малій
О. Історія
України
. Кінець
ХVІІІ ±
початок ХХ століття
: Посібн
. для 9 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2003. ±
224 с. Турченко Ф. Новітня
історія
України
. Частина
перша. 1914
±
1939: Підручник
для 10 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2002. ±
352 с. Кульчицький
С., Шаповал Ю. Історія
України
(1914
±
1939): Підручник
для 10 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2003. ±
304 с. Турченко Ф. Новітня
історія
України
(1939 ±
початок ХХІ ст.): Підручник
для 11 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2006. ±
384 с. Кульчицький
С., Шаповал Ю. Історія
України
(1939
±
2001): Підручник
для 11 кл
. загальноосвіт
. навч
. закл
. ±
К.: Генеза, 2005. ±
320 с. •
Офіційні
матеріали,
які
стосуються
нормативної
бази
ЗНО,
програм
ЗНО
-
2012
,
загальної
характеристики
тестів
з
усіх
предметів,
розміщені
на
сайтах
УЦОЯО
www
.
testportal
.
gov
.
ua
та
Одеського
РЦОЯО
www
.
test
-
center
.
od
.
ua
•
Тести
ЗНО
минулих
років
з
усіх
предметів
можна
знайти
на
сайтах
www
.
test
.
svitosvit
.
ua
,
www
.
osvita
.
org
.
ua
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 239
Размер файла
5 635 Кб
Теги
зно, урок, 2012
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа