close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

7 клас. Практична робота 6

код для вставки
Практична робота 6
Розробка проектів з повторенням зі змінними
Завдання 1. Створити проект, в якому спрайт буде перевіряти, чи знаєте ви таблицю множення. Для цього він
кілька разів (наприклад, 5) подасть приклади на множення чисел від 1 до 10, буде перевіряти вашу відповідь і в
кінці тесту скаже вам результат.
1. Обираємо команду, з якої починається програма.
2. Знаходимо в групі Керувати команду Повторити та вводимо кількість повторень (наприклад, 5)
3. Створюєио у блоці Величини 4 змінні (x та y - множники, c - добуток, q - результат) та надаємо x та y
випадкові значення:
4. Питаємо в користувача результат множення x та y, та зберігаємо це значення в змінній c
5. Знаходимо в групі Керувати команду Якщо, куди в умову вставляємо команду Порівняння з групи
Оператори. З правої сторони вставляємо команду множення x * y, а з лівої c. Всередину вставляємо команду
змінити на 1 з групи Величини
6. З’єднуємо всі блоки та поміщаємо їх в середину блоку Повторити. Вибираємо з групи Вигляд команду
Говорити та вставляємо всередину команди змінну q, після чого обнулюємо результат
7. Зберігаємо результат
Завдання 2. Створити проект, в якому спрайт буде перевіряти, чи добре ви обчислили вираз. Для цього він кілька
разів (наприклад, 5) подасть приклади на множення чисел від 1 до 10 до якого додасть число від 20 до 50, буде
перевіряти вашу відповідь і в кінці тесту скаже вам результат. (потрібно буде створити 5 змінних та перевірити
рівність a*b+c та d)
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
94
Размер файла
1 312 Кб
Теги
робота
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа