close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шђриф Камалга 120 яшь

код для вставкиСкачать
Якташ язучыбыз
Ш?риф Камал
(1884-1942)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРЫ:
Насырова Наил? Х?лил кызы,
филология кафедрасы методисты
28.04.09
Д?ресне? максаты:
Ш.Камалны? тормыш ??м ижат юлын ?йр?н?;
укучыларда с?нгатьле уку к?некм?л?ре булдыру, эзл?н?
эшл?ре бел?н кызыксындыру; якташ язучыларыбыз
бел?н горурлану, х?рм?т хисе т?рбиял??.
Д?рес этаплары:
- Пешл? авылы тарихын укучылар рефератларыннан
?зекл?р уку;
- Ш?риф Камал биографиясен ?йр?н? (хронологик
таблица);
- Казандагы Ш. Камал музеена компьютер аша с?ях?т;
- Язучыны? ?с?рл?ре буенча конкурс.
Д?ресне йомгаклау.
28.04.09
Татар
Пешл?се авылы турында
Татар Пешл? авылы.
Ш. Камалны? туган йорты.
И.К. Инжевотовны? ?Топонимик с?злек? енд?
(1987 елгы басма) Татар Пешл?се Рузаевка
районындагы татар авылы дип язылган.1869 елгы
?Списки населенных мест Пензенской губернии?
документта болай диелг?н: ?Татар Пешл?се ?Инсар
?язенд?ге 345 йортлы х?к?м?т карамагын дагы авыл?.
Профессор И.Д.Воронин ?Иске Рузаевка
тарихыннан? диг?н м?кал?сенд?: ?1631 нче елда
Инсар ?язе судындагы Пешли, Нурлы, Пайгарма
елгалары буендагы ?ирл?р Т?м?н татары Ураза морзаны? (князь) карамагында. Шул елда Ураза
Тонкачеевлар кабил?се карамагындагы ике татар авылы барлыкка кил?: ?Урузаевка татар авылы ??м
Татар Пешл?се авылы ?,- дип язылганны раслый (43,128).
Бу ?ирд? элек ? элект?н ата - бабаларыбыз гомер кичерг?н. Авылны? 1275 йортында т?рле милл?т
в?киле яш?г?н (3250 кеше яши). Пешл?не? матурлыгы Габдулла Тукайны? "Мокамай" ?с?ренд?ге
юллар бел?н ти?:
Урманында кып - кызыл кура ?ил?к т? ?ир ?ил?к;
К?з ачып йомганчы, ?ичшиксез, жыярсы? бер чил?к!
Пешл? халкы ? гыйлем халык. 1906 нчы елга кад?р ??р урамында бер м?чет (4 урам), ? 1906нчы
елда м?кт?п салынган. Б?ген м?кт?п Ш?риф Камал исемен й?рт??
? ?г?р без борынгы бабаларыбызны, халкыбызны онытсак, бераздан безне д? онытырлар. ?тк?нн?н
башка кил?ч?к юк.
С?злек ?стенд? эш:
?яз ? уезд, раслау ? подтвердить, в?кил- -представитель, hичшиксез ? несомненно
Б?ек Камал!
Кадерле Камал!
Син бит гел яныбызда.
?анга р?х?т булып кит?
Без Сезне сагынганда.
Ш?фика
Неясова
1884 ел 27 февраль - Инсар ?язе Пенза губернасы Татар Пешл? авылы
1891 - 96 еллар ? авыл м?др?с?се
1896 ?1901 еллар ? Ромодан Алтар (Л?б?ж?) авыл м?др?с?се
1901ел - М?ск??- Казан тимер юлы т?зелеше. Ригада, Одессада, Крымда ? приказ
чик, Донбас шахталарында ? к?мер кис?че, Каспий балык промыселларында
сезон лы эшче хезм?тен башкара.Т?ркияд? башлангыч сыйныф укытучылары
?зерли тор ган курсларда укый.
1905 ел ? Санк ? Петербургта м?галлим, ?Нур? газетасында эшли.
1910 ел ? Оренбург ш???ре
1926 ел ? Казан ш???ре
1942 ел ? ?л?
Хик?ял?р: ?Уяну?, ?Сулган г?л?, ?К??елсез эш?, ??ч пошулы? ,?Н?фис??, ?Депутат?,
?С?мруг кош?, ?Авыл м?галлиме? ?.б..
Романнар: ?Матур туганда?, ?Та? атканда? ?.б..
Повестьл?р: ?Акчарлаклар??.б..
Драмалар:?Ха?и ?ф?нде ?йл?н??, ?Таулар?, ? Козгыннар оясында?, ?Ут? ?.б?
Бирем: д?реслект?ге биографик белешм?не кулланып язучыны? биографиясен
хронологик
таблицаны тулыландырып, д?фт?регезг? языгыз.
28.04.09
? Музейдагы h?р
экспонат
язучыны? якты
ист?леге,
?нсез шаhите.
Язучыны? кызы З?йн?п
h?м улы Йосыф
Йосыф Б?ек Ватан
сугышында
вафат була.
28.04.09
1940 нчы ел.
Ш?риф Камал укучылар
бел?н.
28.04.09
Д?РЕСНЕ
ЙОМГАКЛАУ
?Мин 1884 нче елны? 27 нче февраленд? Инсар ?язе Пенза губернасы
Татар Пешл?се авылында тудым?,- дип Ш?риф Камал ?з кулы бел?н яза.
1891 - 96 еллар ? авыл м?др?с?се
1896 ?1901 еллар ? Ромодан Алтар (Л?б?ж?) авыл м?др?с?се
1901ел - М?ск?у- Казан тимер юлы т?зелеше,
.
Ригада,
Одессада, Крымда ? приказчик, Донбас
шахталарында ? к?мер кис?че, Каспий балык
промыселларында сезонлы эшче хезм?тен
башкара.Т?ркияд? башлангыч сыйныф
укытучылары ?зерли торган курсларда укый.
Со?рак Мисырда белем ?сти.
1905 ел ? Санк ? Петербургта м?галлим,
?Нур? газетасында эшли.
1910 ел ? Оренбург ш???ре
1926 ел ? Казан ш???ре
1942 ел ? ?л?
Белешм?. 1927-1942нче елларда
Ш?риф Камал ?зене? гаил?се бел?н
С??д?г?р Ивановны? йортындагы
?ч б?лм?ле фатирда яши.
Шушы йортта гомерене? со?гы
с?гате суга.
28.04.09
Ш. Камал музее, Казан шэhэре, Островский
урамы,15 нче йорт.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
83
Размер файла
1 280 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа