close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

робота.

код для вставкиСкачать
Конструювання прибору з
пластмасових боксів для
виміру магнітного поля
Землі
Роботу виконав:
Коломієць Віталій
Ігорович,
учень 11 класу
ДЗШ №20
Вплив на довкілля
В Європі вторинна
переробка ПЕТ-пляшок
поставлена ​на державну
основу. Для країн СНД
утилізація використаної ПЕТтари є екологічною
проблемою. Хоча ПЕТ-пляшка
є екологічно чистою, при
спалюванні
поліетилентерефталат
виділяє велику кількість
канцерогенів.
Альтернативне
використовування ПЕТ
Саморобні магнітометри
Розроблені та виготовлені
мною магнітометри можуть
вимірювати індукцію
магнітного поля Землі.
В свою чергу магнітне поле
Землі подібно полю
гігантського магнітного
диполя, розташованого в
центральних частинах
Земної кулі, силові лінії
якого перебувають у
постійній динаміці.
Одним з найважливіших факторів
короткочасних зміни магнітного поля
Землі є геомагнітні бурі
Зацікавлення магнітним полем Землі викликають також постійно
дрейфуючі магнітні полюси. Магнітне схилення - кут між магнітним і
географічним меридіанами в даній точці земної поверхні.
Саморобні магнітометри є гарною альтернативою
промисловим, ціна яких часто перевищує декілька
тисяч гривень. А утилізація значно складніша
Мої магнітометри
Схема роботи приладу, що
виготвлений з легкодоступних
матеріалів.
1
2
3
7
4
А
5
6
На схемі позначено наступні складові: 1катушки для виміру горизонтальної
складової магнітного поля Землі; 2-компас; 3-реостат; 4-амперметр; 5гальванічний елемент; 6-триполюсний ключ; 7-катушки для виміру
вертикальної складової магнітного поля Землі.
Метод визначення горизонтальної та вертикальної складової магнітного поля ґрунтується
на одночасній дії двох магнітних полів на стрілку компаса – магнітного поля Землі та
магнітного поля витків зі струмом. Витки зі струмом – це пари катушок, намотаних на
пластикову бутилку або бокс з-під дисків. При проходженні струму через виток з’являється
магнітне поле, індукція якого перпендикулярна площині витка. Величину індукції цього
поля можна вирахувати за формулою
Вв Вз
Вв
…a
/R
Вг
Вк
Були отримано наступні дані :
Результати за січень 2009
Дата
16.01
19.01
20.01
20.01
21.01
Час
14.00
18.00
10.00
18.00
10.00
Вз·10-5 Тл
3,42
3,35
2,66
3,70
3,36
середнє
(3,30±0,396)·10-5 Тл
Результати за грудень 2011
Дата
06.12
07.12
08.12
09.12
10.12
11.12
12.12
Час
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
Вз·10-5 Тл
4,087
2,937
3,541
4,7
4,087
3,416
3,806
середнє
3,796·10-5 Тл
Розрахунки величини індукції
магнітного поля (06-12.12.2011).
Крім того, мною було розраховано магнітне нахилення: кут між
напрямом напруженості геомагнітного поля Землі і горизонтальною
площиною (площиною горизонту) в певній точці земної поверхні.
Магнітне нахилення в грудні 2011 року у місці Донецьку дорівнює
α=72,6°.
tg Bв
Bг
Результати роботи:
Було сконструйовано декілька пристроїв для виміру горизонтальної складової
магнітного поля Землі, з легкодоступних матеріалів, в тому числі з
пластмасових контурів.
На основі попередньої моделі було вдосконалено саморобний магнітометр, в
результаті чого стало можливим вимірювання не тільки горизонтальної, а й
вертикальної складової магнітного поля Землі, прилад став більш точним та
стійким, естетично красивішим.
Саморобний магнітометр може використовуватися разом з іншими приборами
для виміру магнітного поля Землі.
Виміряно вертикальну та горизонтальну складову магнітного поля Землі, а
також повний вектор магнітної індукції з 06.12 по 12.12 2011 року.
Розраховано відносну та абсолютну похибки. Відносна похибка дорівнює 8%.
Побудовано графік, за яким можна судити про динамічність магнітного поля
Землі протягом тижня.
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
4
Размер файла
10 052 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа